luni, iunie 17, 2024

Educația fără violență – a cui?

Incidentul de la Colegiul Național ,,Ion Creangă” din capitală de acum câteva zile, care s-a soldat cu ceea pare a fi o tentativă de omor în toată regula, căci un profesor amenințat cu cuțitul de către un elev de 16 ani în incinta unei intituții de învățământ de stat, în timpul unei ore de curs, nu poate fi decât speriat de siguranța vieții sale, a declanșat o mulțime de comentarii aprinse pe internet. Nu a izbucnit nicio grevă spontană a profesorilor din țară sau din București. Sindicatele din învățământ nu s-au sesizat din oficiu pentru declanșarea imediată a unui protest civic, dincolo de exprimarea verbală a indignării. Sindicatele din învățământ militează doar pentru drepturi salariale de ani de zile, iar creșterile substanțiale, nu doar de ordinul câtorva zeci de lei, sub rata anuală a inflației sau pe acolo, au loc o dată la câteva decenii, atunci când un guvern, susținut de majorități parlamentare considerabile, decide în acest sens, dacă doresc sau nu, complet aleatoriu și imprevizibil.

Tot de ani de zile, dacă nu cumva de mai mult de un deceniu, cazurile de violență au crescut exponențial în școli. Dacă înainte vreme, remanență a regimului comunist, impresia predominantă consta în opinia conform căreia profesorii sunt agresivi cu elevii, acum situația s-a schimbat de așa manieră încât este diametral opusă celei din trecut. Profesorii nu mai bat cu rigla în trei muchii din motivul suficient că nu au voie prin lege să comite asemenea acte barbare. E adevărat că asemenea rigle nu mai există ca obiecte de inventor, funcționale, în învățământul actual românesc. Actele nepedagogice de pe vremuri au marcat profund mentalitatea generațiilor care au în prezent în jur de 45-55 de ani. Adulții de astăzi, părinți la rândul lor, sunt ferm convinși că tratamentul la care au fost supuși în ultimul deceniu comunist sau în primii ani postrevoluționari s-a perpetuat nestingherit două-trei generații mai înspre prezent. Nimic mai departe de adevăr. Ceea ce trebuie repetat este că nici măcar atunci, pe vremea copilăriei și adolescenței lor comuniste, elevii nu erau îndreptățiți la pedepse care să implice bătăi, injurii sau forme de comportament care să le pună în primejdie sănătatea fizica și psihică. Faptul că se petreceau asemenea acte de sălbăticie și brutalitate, de care unii părinții maturi vorbesc ca fiind cândva regula, iar alții excepția, dovedind că opiniile sunt împărțite, nu constituia norma și conduita didactică acceptabilă nici în târzia Republica Socialistă România. De ce se întâmpla pe dos? Probabil că etosul românesc a păstrat, a dezvoltat și a tolerat ca normale practici sociale anterioare violente. Un istoric, un sociolog sau un politolog ne pot informa pe larg în această privință spinoasă. Nu e niciodată inutil să repetăm adevărul ultracunoscut că România a fost singura țară din Blocul estetic care a dărâmat un regim de extracție sovietică, dar cu aport majoritar românesc, printr-o baia colectivă de sânge, la care majoritatea populației a asistat pasiv.

În ceea ce privește starea generală a disciplinei actuale din școli, aceasta este deplorabilă. După cum ne-a informat în mass media directoarea de la Colegiul Național ,,I.L. Caragiale” de curând, elevii acestui prestigios liceu consumă droguri în unitate sau se prezintă la școală sub efectul stupefiantelor. Situația nu este de ieri, de astăzi, să ne înțelegem și nu se rezumă doar la practicile dintr-un liceu de elită. Ea este generalizată în ansamblul sistemului de învățământ liceal. Dacă petițiile și conflictele care au loc săptămânal în școli ar fi mediatizate cu regularitate, nu îngropate în inspectorate sau mușamalizate în birourile Ministerului Educației, cum se întâmplă mult prea des, populația majoră și cu drept de vot a României ar fi pusă în fața faptului împlinit, alarmant: copiii lor nu se află în siguranță în instituțiile de învățământ de stat din actualul moment istoric. Au loc acte de violență, unele grave, cele mai multe ușoare (dar cine decide asta?), zilnic. Absenteismul real este la cote alarmante. Elevii vorbesc agresiv între ei din motive ridicole. Profesorii nu dețin autoritatea necesară și nu sunt, în mare parte, capabili să facă față valului de ireverențe și exprimări jignitoare care vin din partea elevilor. Probabil că un părinte educat pe vremuri, când, cu o vorba gravă, elevii ,,luau bătaie” pentru orice necuviință, ar rămâne siderat dacă ar petrece o singură zi în orice școală din România contemporană: unde sunt profesorii de pe vremuri? Oare cei de acum sunt chiar profesori? Risc să afirm că, enervați de dimensiunea crescută a sfidării și a agresivității probate, mulți dintre ei ar concluziona exasperați: ,,Ăștia de acum nu mai sunt profesori. Pe vremea mea nu se întâmpla așa ceva. Cum e posibil așa ceva?”.

E o întrebare încuietoare la care nu se poate răspunde complet decât într-o lucrare de doctorat. În ceea ce privește circumstanțele din prezent, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, emis prin Ordinul nr. 4138 din 4 iulie 2022, prevede că orice sancțiune aplicată în școli are loc conform Statului elevului. Încâlcite sunt căile Domnului când le dorim astfel. Din fericire, OM pentru aprobarea Statutului elevului, cu nr. 4742 din 10.08.2016, este ușor accesibil online. Dăm citire Art. 15, d): ,,Elevilor le este interzis să dețină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau ale substanțe interzise, țigări, substanțe etnobotanice și să participe la jocuri de noroc”. Așa se întâmplă în toate unitățile de învățământ românesc, mai ales cele liceale? Realitatea pare a fi alta. Punctele i) și j) vizează direct cazul de violență din Colegiul Național ,,Ion Creangă”. Ajungem rapid, însă, la Art. 16, punctul (4), cel privitor la sancțiuni. Elevii pot primi o observație individuală orală (a), între patru ochi, nu în mod public. Nu avem voie să facem justiție colectivă și sigur nu în văzul tuturor, ci cu grijă, ferit, cu blândețe și tact infinit. Elevii pot primi și o mustrare scrisă (b). Li se pot retrage bursele (c). Pot fi mutați disciplinar la o clasă paralelă din unitatea de învățământ (d). Elevilor li se poate da un preaviz de exmatriculare (e) și pot fi chiar exmatriculați (f). Punctele de la (d) la (f) nu se aplică în învățământul primar, iar cele de la literele e și f nu se pot aplica în învățământul obligatoriu, deci până la finalul clasei a X-a de liceu. La Art. 18 aflăm în ce condiții se dă mustrarea scrisă, care este doar o atenționare (1). Se întrunește consiliul clasei, compus din totalitatea profesorilor care predau la clasa unde s-a produs incidentul. Se face un proces-verbal semnat de toți profesorii clasei, de diriginte și de părinții celor implicați, care sunt direct vizați și trebuie să fie prezenți (dar dacă refuză să participe?). Acest proces-verbal se prezintă la finalul anului școlar într-o ședință a Consiliului Profesoral (2). Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului (4). La Art. 26 citim următoarele: ,,(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat sancțiunea menționată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pentru o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de școală, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată”. Aceste etape de ședințe, dificil de organizat pentru adulții care lucrează opt ore pe zi, sunt menite să îngreuneze procesul de constatare a unui incident care să implice o sancțiune cu rol de atenționare. Pedepse mai grave decât scăderea notei la purtare și, eventual, a rămâne repetent nu există pentru elevul român până în clasa a X-a, la vârsta medie de 16 ani. Profesorii directori și cadrele didactice nu sunt experți juridici și nici nu doresc să-și complice absurd existența sub un munte de hârtii, compus din procese-verbale, tabele tipizate, mustrări scrise șablon etc., iar, de cele mai multe ori, nici inspectorii nu agreează un exces de zel birocratic în acest sens. Drept urmare, mustrarea scrisă, care este preambulul scăderii notei la purtare, nu ocupă centrul atenției într-o școală obișnuită din România, deși incidentele sporesc și nu par a se termina. Ceea ce face ca totul să se complice până la absurd este prezența Ordinului Nr. 4343/2020,din 27 mai 2020, care include și situațiile privind violența psihologică – bullying. Unele unități de învățământ preuniversitar au aprobat o Procedură operațională privind violența psihologică – bullying (titlul procedurii este ceva mai lung, dar am preferat să mă limitez la datele esențiale), dar nici pe departe toate. Procedurile sunt adesea scrise sau completate la nivelul unității de învățământ, inspectoratele nepunând la dispoziție de cele mai multe procedure standard pentru orice poate fi de interes în școală. Avem și un cadru didactic responsabil cu Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. Antibullying-ul completează Statutul elevului, însă pedepsirea celor găsiți vinovați este cu atât mai complicată, mai consumatoare de timp și mai neclară, cu cât orice părinte poate oricând apela și la instanțele de judecată, mult mai competente decât o școală de stat, care nu beneficiază de un jurist propriu sau de cineva pregătit oficial în materie (departe de mine intenția de a sugera că se impune crearea unui post de jurist școlar), în cazul în care acest vraf de ordine de ministru și proceduri se contrazic între ele sau nu sunt complete. Așa se prezintă în anul de grație 2023 cadrul legal de sancționare a elevilor care comit acte împotriva siguranței colegilor lor și a profesorilor de la catedră.

Între timp, moara râșnește în gol. Cazurile de indisciplină, unele extreme de grave, care se pot finaliza cu decese, nu vor conteni să se înmulțească sau să apară în sistemul public de învățământ dacă nu se stabilește și se voteaza un cadru legal clar și cu o latura punitivă pe care nimeni să nu o pună în discuție sau să o atace în justiție cu ușurință. Profesorul român, așa cum se pot aduna materiale de presă, de pe grupuri de discuții publice, în ședințe cu caracter profesional, se simte și, în mare măsură, este, fără drepturi de apărare, riscând să cadă victimă unor adolescenți pe care societatea îi tratează indulgent și indiferent, deși de educația lor atârnă soarta generațiilor care vor munci și vor trăi, sperăm, în România.

Indubitabil, serioasele probleme sociale din țara noastră, de la lipsa locurilor de muncă în teritoriu la sărăcia endemică în anumite județe, de la absența unui stat de drept funcțional la corupția aparatului de stat, pe care majoritatea electoratului o sancționează la diversele scrutinuri organizate la 4 sau 5 ani, toate împreună au alcătuit un mediu de viață publică de care cetățeanul român obișnuit vrea să se ferească sau să fugă prin dezimplicare. Rezultatul final este nu numai că suntem una dintre cele mai paupere societăți din Uniunea Europeană, ci și un factor de risc în estul Europei, unde istoria fierbe de instabilitate și război. În ce lume vrem să conviețuim? E o întrebare retorică. Se poate formula mai adecvat astfel: în ce lume vrem să supraviețuim? Să nu ajungem în contextul în care supraviețuirea noastră economică și politică să devină o problemă pe care România să ajungă a fi nevoită a o lua în serios.

Distribuie acest articol

55 COMENTARII

 1. Fiecare perioada istorica isi are falitii ei . Sa nu exageram .In comunism droguri nu prea existau dar de fumat , de baut si de facut sex era lumea plina si cum scolile nu depaseau intregul si in scoli erau o sumedenie de neregli de la cafteala intre baieti ,de cele mai multe ori declansata de fete, pina la pileala si fumatul in WC .Nici atunci nu era voie dar cu toate astea aceste lucruri se intimplau .Si atunci fetele si baietiii isi incepeau viata sexuala devreme cu mult mai devreme decit zicea regula .Este adevarat cum in acele timpuri totul era ascuns .Totul se facea in tacere neexistind libertatea ce acum ne inconjoara .Statul nu poate fi paznicul nimanui .Statul doar ofera mimimal tot ceea ce poate spre a sti olecuta de carte si asta doar celor care vor . Restul este o decizie personala . In vremurile de demult existau ca si acum tineri ce nu stiiau carte si care nu citeau nimic in intreaga lor viata .Atunci toate acestea nu se vedeau neexistind o Media care sa le aduca in fata .Ziarele comuniste prezentau totul idilic si mincinos ca si toti ziaristii vremurilor .

  • @ bunul samaritean. Subscriu 100%. In 70-74, cand am urmat liceul, in camine se fcea sex de la 14-15 ani, (despre „extrascolari” nu se prea afla), elevii cunoasteau cu nume si prenume fetele „abordabile”, am avut un caz de sarcina la clasa a XII-a, cu un baietas cu nume important si o fata saraca, caminista, si nu am auzit nici un caz in care profesorii sa fie violenti la clasa. Totusi, frica era incetatenita si la nivel scolar, si nu existau incidente grave cu violenta intre elevi sau profesori si elevi. (liceu de arta).

 2. Sunt mindru absolvent al Liceului Ion Creanga, presupun ca se vede cit de educat si inteligent sunt. :)
  Dar pe vremea cind liceul se afla la Manastirea Radu Voda, acum cred ca e Radu Voda Preistorica. Era o curte f mare, cu niste castani mareti. Era ciudat sa primim educatie atee si in acelasi timp in curtea scolii sa se faca slujbe de inviere!
  Eram numai patru clase pe an, si avea si camin de fete. Directoare era o profesoara de limba latina, o adevarata doamna fina, nu mai stiu cum o chema, dar si o profesoara scorpie de lb rusa, o chema Dumbrava, la fel de urita precum materia pe care o preda. Un profesor de istorie exceptional, Negulescu, ii ziceam Birlic, care ne preda si, mai pe sest, istoria adevarata. Birlic m-a vizita acasa, la mahala, sa vada cum locuieste elevul si s-a imprietenit cu bunicu, injurator, fost la canal, al regimului comunist. Mama nu mi-a permis sa fiu defata la discutia dintre bunic si profesor.

 3. Pe vermea mea, cand eram elev de acceasi varsta nici nu ne trecea prin cap sa recurgem la asemnea metode iar daca calcam pe bec, depindea de profesor, incasam palme, de la unii chiar bataie ( cei de sport) pana ne suna apa in cap.
  ” O tempora, o mores „

  • Ce înseamnă „a călca pe bec” in cazul dumneavoastră? Ați fumat în spatele scolii, ați tras vreo colegă de cozi sau ați râgâit la ore? Nu-mi închipui că ați purtat ilegal arme albe și ați mai și amenințat profesorii cu ele. Încadrarea e total alta, chiar dacă se petrec la școală. Palmele încasate au fost prea mult în cazul dumneavoastră și ar fi fost mult prea puțin în cazul infractorului cu cuțit. Nu comparați situațiile incomparabile!

   • „Frica pazeste bostanaria”
    In cazul scolii, frica de exmatriculare, frica de ajunge pe mana politiei, frica de reactiile parintilor, frica de a fi condamnat, frica de fi luat la batie de altii pt faptele comise.
    Fara frica scoala nu se face.

    • Parerea dumneavoastra, dar eu vorbeam de altceva: pentru ce abateri de la conduita scolara sau in societate considerati ca eficienta folosirea bataii?

 4. Credti ca mai are rost sa continuam? Ne aprindem paie in cap cu timpi….. de ambe sexe, care morti, copti vor sa ne purtam cu copiii fara nici un fel de violenta; uitand ca asta duce la violenta lor, in societate. Dar nu le poti scoate prostiile din cap. Trebuie lasati pina vor fi loviti chiar ei de prostia lor. Nu-i poti convinge de contrariu, orice ai zice sau face. Desigur, nu cred ca bataia e rupta din RAi, dar daca nu se folosesc metode eficiente de discipinare, colectivitatea sare in aer. Verificat de mii de ani de istorie; in toate civilizatiile. Violenta copiilor nesanctionati incepe cu scolile si se termina cu toata societatea. Copii aia nu stiu ce inseamna interdictia, pentru ca nu le-a fost nimic interzis, niciodata. Si nu au patit nimic, daca au depasit granitele. Doar lectii moralizatoare.Revedeti legenda printului Gautama(Buda). Discutiile sunt fara sens, pentru ca ei o vor tine mortis pe-a lor. Si daca vor apare violenti, vor da vina pe arme, masini si unghiere….Daca nu erau ele, nu erau violenti! -?!!!-

  • Am avut prilej sa vad indeaproape, pe un numar de ani, cazuri de copii pe care chiar parintii ii rupeau in batai, exasperati de reclamatii. Un lucru: cei batuti se invata cu bataia si nu se schimba, si, la randul lor, vor bate pe altii fara sa li se para anormal. Bataia si violenta scad in randul familiilor cu un nivel crescut de constientizare, vorbim aici de persoane cu simtul realitatii, cu o profesie stabila si cu oarecare venit acceptabil, si care provin dintr-un mediu similar. Putini. Parvenitii si cei saraci din tata-n fiu, fara educatie alta decat pedeapsa corporala, sunt si majoritatea care ne ingroapa societatea. Statul nu are interes ca societatea sa devina constienta si educata. Nu regimul comunist a dat valori, caci valori gasim si inainte de comunisti (chiar mai multe) Sistemul comunist a spalat creierele pana intr-atat incat a redus idea de bunastare la umplutul stomacului si furtul a stat la baza bunastarii;”noi ne facem ca muncim, ei se fac ca ne platesc”,si mersul la mare prin sindicat, cand biletele erau obtinute tot prin pile, sau servilism gretos, si idea de a ajunge cineva (sau iti rezolvi problemele) daca dai ce trebuie unde trebuie. Multe de spus…

 5. Partea pe care nu o înțelege ”educația” modernă e următoarea: la un anumit nivel de încălcare a normelor de conviețuire socială, e nevoie de violență fizică pentru a împiedica încălcarea lor. De exemplu, dacă 4-5 băieți de 14-15 ani decid să-și violeze în grup o colegă, un adult este sau nu îndreptățit să le împartă câteva palme, spre a-i aduce la realitate? Și împiedicând cu ocazia asta violul colectiv. Legislația din statele neomarxiste spune că nu. Legislația din statele neomarxiste spune că respectiva colegă poate fi violată și eventual chiar omorâtă, statul promițând solemn că îi va pedepsi el pe făptași.

  ”Principiile” înălțătoare ale educației actuale nu pun în discuție despre limita dincolo de care e acceptabilă violența fizică. ”Principiile” astea înălțătoare exclud orice fel de violență fizică, însă în lumea reală se întâmplă următorul fenomen: o parte din copiii crescuți ca egali ai părinților se comportă ei înșiși violent, atunci când ajung destul de puternici încât să-și permită asta cu cei mai slabi decât ei.

  • Nu mai bine se duce „Harald” să locuiască într-un stat care nu e „neomarxist”, cum ar fi Rusia, dacă tot îi pute Europa civilizată? Acolo trebuie doar să aibă grijă să locuiască la parter și să nu bea ceai, în rest nu riscă „violuri în grup” (probabil că s-a gândit că autorii ar fi și ei neomarxiști, altfel nu se explică obsesia) sau alte fantezii personale.

   • Aproximativ din 2005 încoace, Europa civilizată a fost confiscată de asemenea personaje. Fără nici un comentariu pe subiectele articolelor, dar facând ordine non-stop printre comentatori și trimițându-i în Rusia pe toți cei cu care nu e de-acord, deși idei personale n-au.

    Cel care și-a atacat profesoara cu cuțitul e născut după 2005, a beneficiat din plin de ”principiile” moderne în educație, numai că el n-are nicio treabă cu neomarxismul. El e un pericol pentru societate și va comite zeci de infracțiuni fără a fi pedepsit. Tabăra progresistă provoacă intenționat dezordinea asta din societate, fiindcă e preocupată doar de propria putere politică și așa intenționează să o obțină. Lenin a procedat exact în felul ăsta, nu e nimic original.

    • @harald, eu invidiez impochimeni precum Dan. Acestia nu au dubii, au certitudini, gindire binara, zero-unu, alb negru. Si sunt atit de convinsi de tot ce misca, incit reusesc dintr-o privire sa identifice dujmanu poporului, dujman care, desigur, e al draq de parsiv si se preface, si, cine nu e cu noi e impotriva noastra.

     Educati, pardon, educati e un cuvint pretentios pt ei, intr-o cultura, daca putem numi cultura, salbatica, se inmultesc prin vivisection, si sunt, de fapt, baza societatii. Sunt multi, f multi, harnici in a demasca. Pe aceasta platforma au un mare succes. felicitari!

     • NT,
      Nici Harald nu are dubii: pentru că nu a fost învinețit de dascăl în clasele primare când vorbea neîntrebat sau nu stătea in bancă cu mâinile la spate, adolescentul a venit cu cuțit la școală. Iar Harald, în stilul deja cunoscut, escaladează problematica, concluzionând aiuristic ca Europa ar fi din acest motiv necivilizată. De unde și până unde? Sau ești și tu de acord cu minciuna asta:
      Legislația din statele neomarxiste spune că respectiva colegă poate fi violată și eventual chiar omorâtă, statul promițând solemn că îi va pedepsi el pe făptași.
      Nu cunosc niciun stat din UE (căci presupun că asta înțelege mincinosul prin „stat neomarxist”) a cărui legislație să interzică ajutorarea victimei. Dimpotrivă, în toate statele se pedepsește crunt acest fapt.

      • @Hantzy, da, Harald, ca si noi toti, in viltoarea luptei, mai scapa niste aiureli. Am avut si eu ciocniri cu el cind a fost cu Boeing MAX.
       Dar, de aici si pina la a fi acuzat de putinism, simpatii rusesti e cale f lunga. De altfel s-a format un grup mic si galagios care are o singura naratiune, sa acuze de putinism, indiferent de subiect, replica, idee. Imi aminteste masiv de comunism cind acuzele erau standard, macar daca ar avea mai multa fantezie.

      • @Hantzy – unde am scris eu că ”legislația interzice ajutorarea victimei?” Dacă nu începeai cu răstălmăciri, nici nu te recunoșteam 😀

       Legislația din statele neomarxiste (Germania și UK y compris) interzice riposta violentă, despre asta era vorba, nu despre ”ajutorarea victimei”.

       În UK a devenit virtual imposibilă deținerea legală a unei arme de foc, astfel încât polițiștii și pompierii au ajuns ei înșiși să poarte cuțite, în scop de autoapărare. Au fost cel puțin două amnistii în ultimii 10 ani, perioade de câte 15 zile în care oamenii au putut să predea armele de foc fără a fi identificați și urmăriți penal pentru deținerea lor.

       Un moș care păstrase o armă a fost atacat în propria locuință de ”travellers” (nomazi irlandezi) și a împușcat mortal pe unul dintre ei. A fost achitat pentru omucidere, dar a primit 2 ani de închisoare pentru deținerea armei de foc. Tipic pentru un stat neomarxist, așa cum ai și tu unul acasă 😀

       Alți ”travellers”, rude cu cel împușcat, depuneau candele și flori în fața casei moșului și îl amenințau că va avea aceeași soartă, iar poliția nu a intervenit decât pentru a-i proteja pe ”travellers”, atunci când pe strada respectivă s-au adunat 200 de oameni și le-au aruncat florile și candelele depuse în fața casei.

       Despre asemenea politici e vorba, nu despre ”a interzice ajutorarea victimei”. Însă încet-încet, oamenii au învățat să se organizeze singuri și nu mai cheamă poliția, care vine doar ca să protejeze infractorii de furia cetățenilor. Asta în timp ce o manifestație de protest împotriva unei execuții extra-judiciare (un rapper împușcat de poliție pe stradă, deși era neînarmat) a fost prezentată de Sky News drept o procesiune îndoliată în memoria reginei Elizabeth II

      • NT, Harald încă nu se lupta cu nimeni, deci „vâltoarea” nu exista la momentul aiurelii. Ca voia să atragă pe alții într-o dispută, ca apoi să-și reverse preaplinul fierei, se prea poate.
       Apoi chiar Harald e cel care împarte cel mai des etichete și își manifestă abitir convingerile fără argumente. Exprimări de genul „tipic pentru un stat neomarxist” nu sunt argumente.

       Harald, citește articolul 203 CP! În legislația tuturor statelor europene există articole asemănătoare. Nu există niciun cuvânt sau propoziție care să limiteze modul de intervenție în ajutorarea persoanei aflate în dificultate și nu se reduce intervenția respectivă doar la anunțarea autorităților. În toate cazurile, instanţa de judecată va aprecia, în raport cu împrejurările concrete, dacă făptuitorul a făcut ceea ce era necesar pentru salvarea persoanei în măsura posibilităţilor pe care le avea şi dacă, abia în lipsa unor astfel de posibilităţi, a întreprins sau nu cele necesare pentru anunţarea de îndată a autorităţilor. Dar, repet, nu se interzice folosirea forței pentru îndepărtarea pericolului. Tu ai afirmat însă că (citez) Legislația din statele neomarxiste spune că nu (adică adultul nu este îndreptățit să împartă palme unor violatori n.m.). QED
       P.S. Chiar exemplul cu moșul arată că acesta a fost achitat, deși a folosit violența. Dar a încălcat legea pentru că a fost in posesie ilegală a unei arme de foc. Faptul că a folosit-o în autoapărare nu îl legitimează retroactiv. Ce l-a împiedicat să aplice pentru permis, dacă tot voia să pastreze arma? Asta nu are legătură cu neomarxismul presupus al unui stat, ci cu ignorarea legii de către un infractor.

    • Huh? Cum vine asta? Putiniștii nu vor ca oamenii obișnuiți să-i vadă arătați cu degetul? Cei precum „Harald” cred că dacă preiau din bombeu teze trumpiste, dictate de fapt de la Kremlin, pot trece drept „europeni civilizați”? Progresul este blamat de regresiști? Wow, I did not see that coming.
     În plus, era de așteptat ca „Harald”, ca și alți proruși mascați care tot încearcă gadrul cu bățul pe „Contributors”, să știe exact cu ce se ocupa Lenin. Ciudat că „neomarxiștii” pe care-i vede peste tot nu sunt așa în temă precum cei ca el.
     Ca idee, subiectul articolului nu era în niciun caz „neomarxismul”, care face parte doar din punctajul celor de-alde „Harald”, al căror loc este chiar în Rusia că de acolo le vine acest punctaj. Așa că mai ușor cu subiectele pe scări.

     • @Dan – s-ar zice că te deranjează suspect de mult orice referire la neomarxism 😀

      Frau-ul tău călăuzitor (as in ”Frau Merkel”) a fost teleghidată tocmai de Putin, iar anti-putinismul tău de paradă nu mai păcălește pe nimeni. Însă am o veste neplăcută pentru tine: la cel mult 3-4 ani după ce Putin va fi înlocuit (one way or another) Federația Rusă va fi dezmembrată, dar și neomarxiștii vor fi măturați complet din Europa.

      Iar Europa va redeveni civilizată, cu ocazia asta.

      • „Harald” este exemplul clasic de troll-activist care e trimis să distragă atenția de la subiectul articolelor pentru a susține o retorică antieuropeană, antidemocratică și ultranaționalistă. Se știe cui servește o astfel de retorică, în niciun caz țării care l-a adoptat pe „Harald”, oferindu-i și ajutor social.

       „Harald” pretinde că se luptă cu neomarxiștii (din propria lui imaginație, cel mai probabil) dar în esență, prin comentariile sale, legitimează ca nimeni altul (poate cu excepția prietenului său, „Svejk”) regimurile dictatoriale din China și din Rusia, care propovăduiesc exact ceea ce predică și „Harald” aici. Bineînțeles, ca un activist ce se respectă, va spune că nu-i așa, dar în realitate „Harald” e ultimul care își dorește ca Federația Rusă să fie dezmembrată.

       Vestea proastă, pentru „Harald” &Co, e că peste cel mult 3-4 ani, trollilor-activisti ca el nu li se vor mai permite comentariile putiniste pe forumuri. Abia în momentul în care popândăii Kremlinului vor fi reduși la tăcere, Europa va înflori din nou.

      • Sper sa apuc sa vad infrangerea definitiva a marxistilor, daca aceasta hidra mai poate fi pusa la locul ei…

     • @Oliver – există un motiv pentru care libertatea de exprimare e prevăzută în Primul Amendament la Constituția Statelor Unite: tocmai pentru că persoanele ca tine vor încerca să instituie un regim totalitar, pretinzând că așa luptă împotriva dușmanului.

      În lumea reală, vor exista întotdeauna oameni care vor prefera să le fie retrogradat blogul din listă, dar vor permite publicarea adevărului și nu vor accepta face-value narativele impuse de guverne.

      Libertatea de exprimare e foarte importantă chiar și pentru tine, însă în direcția contrară: oamenii de bună credință au ocazia să vadă ce s-ar întâmpla dacă tabăra ta ar ajunge la putere. Și da, Merkel și ministrul ei Heiko Maas au dus lucrurile exact în direcția în care ți-ar plăcea ție, dar pe lumea asta mai există și Statele Unite, nu doar Germania.

      Eu pot să scriu și pe site-uri găzduite în Micronezia, problema reală e faptul că tu vrei să restricționezi accesul europenilor la informație și dreptul lor la opinie. Și e foarte bine că-ți faci publice intențiile. Keep up the good work! 😀

   • @Hantzy – ”Ce l-a împiedicat să aplice pentru permis, dacă tot voia să pastreze arma?”

    Logica neomarxistă a statului britanic, asta l-a împiedicat. Nici măcar polițiștii nu mai au voie să dețină arme personale. Moșul avusese permis, dar toate permisele vechi au fost anulate.

    Degeaba citezi articole de lege, în UK sunt mii de oameni care fac închisoare pentru fapte pe care nu le-au comis. Inclusiv Camera Lorzilor a admis că ”judecătorii au interpretat greșit legea în ultimii 15 ani, dar ăsta nu e un motiv de revizuire a sentințelor” (?!). Povestea asta a început în UK de la Tony Blair, ”fratele întru credință” al ideologiei pentru care postezi tu pe-aici de ani întregi. Niște regimuri cinstite n-ar fi avut nevoie de ”comunicatori” ca tine. Mai ții minte cât l-ai lustruit și pe Gerhard Schröder în anii trecuți sau îți aduc aici niște comentarii mai vechi de-ale tale? 😀

    • Harald, esti deplorabil! Acum, când ai fost dat de gol cu minciuna, schimbi definiția „statului neomarxist”: polițiștii nu au voie să dețină arme. Cu asemenea „flexibilitate” a conceptelor sunt posibile orice jonglerii. Dacă MB sau D ar fi atât de nedemocratice, n-ar fi nevoie de demascarea lor de către „binevoitori” ca tine. Ceea ce faci tu nu este informație, ci mistificare. Nu cumpăr!
     Știu foarte bine in ce linii am scris despre Schröder. A oferi detalii despre actele lui de cancelar nu înseamnă „lustruire”. Scriam atunci că eram chiar interesat să aflu ce fărădelegi ar fi făcut, tocmai pentru că nu il apreciam. Dar asta ai sărit în „memoriile” tale, corect?

     • @Hantzy – ”Harald, esti deplorabil!”

      Mulțumesc pentru compliment! 😀

      Oamenii decenți vor prefera întotdeauna ”deplorabili” ca mine, în locul unor ”elite” ca tine și ca Hillary Clinton (de la ea ai furat termenul).

      Definiția statului neomarxist e aceea în care se încadrează și UK și Germania, de asta te străduiești tu pe-aici să postezi și în favoarea măsurilor neomarxiste adoptate în UK.

  • Evident, la violență nu se poate răspunde decât cu aceeași monedă. De altfel, Trump a avut acum câțiva ani o idee genială, din păcate nepusă în practică: în fața numărului mare de incidente cu arme de foc din școlile americane, a propus ca profesorii să vină înarmați la ore.

   • @ Marcos Pardon? dar fara arme la cetatenii de rand nu se poate? Razboi in scoli? Redute din banci rasturnate de unde elevii de o parte si profesorii de o parte se impusca reciproc? De fapt, nu te poti astepta la altceva de la cei dati in mintea lui Trump…Revenirea la vestul salbatic?

    • @Gabriel – ”dar fara arme la cetatenii de rand nu se poate?”

     Nu, nu se poate. România era un astfel de stat, pe vremea lui Ceaușescu, iar rezultatele încă le ține minte toată lumea. Regimurile totalitare în maniera asta încep, mai întâi interzic cetățenilor dreptul de a purta arme, după care ajung la abuzuri de neimaginat. Dacă cetățenii germani (inclusiv evreii) ar fi avut dreptul să poarte arme, crede cineva că micul caporal austriac ar mai ajuns la atrocitățile la care a ajuns?

     Al Doilea Amendament la Constituția Statelor Unite exact asta spune, că dreptul cetățenilor de a purta arme nu poate fi interzis. Există restricții pentru cei cu diverse condamnări penale și pentru cei cu afecțiuni psihiatrice, dar cetățeanul obișnuit are dreptul să dețină și să poarte arme.

     Deși e oarecum contraintuitiv, exact ăsta e motivul pentru care Statele Unite n-au avut niciodată un regim totalitar, tocmai pentru că există dreptul cetățenilor de a purta arme. Personaje ca Brejnev, Putin sau Ceaușescu n-ar fi avut nicio șansă de a ajunge la conducerea unor țări în care cetățenii ar fi avut dreptul să poarte arme.

     • Aveti dreptate.Daca scolile americane ar fi fost pazite de paznici inarmati atunci nu putea intra nimeni ca voda prin loboda sa sa impuste in voie elevi si profesori.Mai e ceva.Din presa nu prea aflam mare lucru despre cei care cei care au comis masacrele si motivele lor reale.Oare de ce? Eu cred ca in Romania toti cetatenii ar trebui sa aiba dreptul de a detine arme neletale inclusiv cei care au fost candva detinuti. in alta ordine de idei ,eu cred ca ar trebui reinfintate scolile de reeducare si ar trebui infiintate tribunale si inchisori pentru minori.Pentru anumite fapte comise de elevi acestia ar trebui exmatriculati din toate scolile publice cu drept de reinscriere doar in scolile private.Teste psihologice ar trebui date tuturor elevilor la inceputul fiecarui an pentru a i depista pe cei cu probleme psihice si a i obliga sa urmeze un tratament.Cine refuza tratamentul trebuie internat intr un spital psihiatric. Nu aveti idee cat de multi elevi au probleme psihice netratate,unele chiar grave.O alta masura ar fi neadmiterea in licee a celor care au luat sub 5 sau 6 la evaluare.Nu banuies ci stiu ca foarte multi dintre elevii intrati in licee cu medii sub 5 sau 6 sunt foarte indisciplinati(rai).Parintii elevilor care comit acte de indisciplina ar trebui amendati dar mai intai legea trebuie sa le redea dreptul de a si pedepsi copiii(nu neaparat prin bataie)Ar fi binevenita infiintarea unor tabere de vara cu regim sever pentru elevii indisciplinati.Cine fuge de acolo ajunge in scolile de reeducare.Eu sunt extrem de ostil fata de toate regimurile totalitare in mod egal adica fata de comunism,islamism,putinism,erdoganism,regimurile fals progresiste corecte politic( neomarxiste) si orice alta forma de regimuri represive care incearca sa bage pe gatul cetatenilor ideologii si doctrine care le limiteaza drepturile sau le distorsioneaza sau le neaga (inclusiv prin legislatia adoptata).Sunt pentru drepturi si libertati egale pentru toata lumea dar fara privilegii antimeritocratice si nemeritate pentru minoritatile nationale,religioase ,sexuale,rasiale,fara lupta de clasa,fara ecologism si feminism turbat,extremist,fara cancel culture si teoria critica a rasei,fara discriminare pozitiva,fara me too urmata de persecutii si concedieri,pentru drepturile copilului dar numai impreuna cu obligatiile si responsabilitatile acestuia,fara terorism climatic,etc

  • @Harald
   ma tem ca atribuiti involuntar neomarxistilor/progresistilor niste principii care de fapt le sunt straine, pentru simplul motiv ca ei nu au principii, ci doar papagalicesc niste meme, ridicand ipocrizia la rang de lege si cultura;
   intr-o tara unde parintele risca sa i se institutionalizeze copilul pentru ca i-a trantit niste palme, alti parinti n-au nici o problema sa isi incurajeze copilul sa abandoneze scoala si sa-l inregimenteze politico-ideologic;

   • Wow! Instituționalizare in urma unor palme trântite “proprietații” sale, căci așa rezulta din “riscă sa i se instituționalizeze copilul” in loc de “riscă instituționalizarea propriului copil”. Ciudat mod de a gândi!

    Da’ întreb și eu: copiii au voie să le trântească părinților niște palme? Sau niște picioare? Cam 80% dinte copiii care-și bat părinții au fost educați cu palma in copilărie.
    Desigur, principiul NON-progresiștilor / paleomarxistilor este de a nu crede in statistici, cel puțin in alea care nu le convin. Și trântesc palme, căci știu ei mai bine ce e bine.

   • daca m-ati intrebat pe mine, raspunsul e da, categoric bebelusii au voie sa tranteasca palme mamicilor si taticilor, dar e mai probabil sa le tranteasca un cap in gura;
    daca totusi ati avut in vedere adulti care isi bat parintii, nu e treaba mea sa dau raspunsul, desi as fi de parere ca unii poriarinti chiar merita;
    daca totusi ati avut in vedere adolescenti care isi bat parintii, atunci ar fi de investigat cum e posibil ca cineva sa muste mana care il hraneste si, culmea, mana continua sa il hraneasca si dupa ce e muscata; un posibil raspuns ar fi ca tinerilor care au nevoie sa munceasca de la o varsta mai frageda societatea nu le ofera decat invatamantul generalizat de 13ani, motiv pentru care le ramane doar alternativa de a se orienta catre alte institutii mai ofertante, de tip mafiot si interlop, caz in care devin superiori parintilor si profesorilor;

    • nu,copii nu au voie sa si bata parintii ,nici atunci cand acesti copii sun minori ,nici cand sunt majori.Nu au acest drept nici din punct de vedere legal si nici moral.Nu e deloc adevarat ca 80 la suta dintre copii batuti de parinti ajung apoi sa si bata parintii.Nu recomand bataia pentru copii dar cred ca parintii pot uza de forta fizica (nu de bataie) pentru a i impiedica pe copii sa faca rau ,sa comita fapte reprobabile.,sa faca rau altora sau chiar parintilor.O palma aplicata unor copii obraznici nu justifica institutionalizarea copiilor dar pedepsele fizice grele aplicate repetat o pot justifica.

 6. Se vorbește prea mult despre Educație dar se uită că „educația” este o activitate coercitivă, deci de instrucție. În condițiile liberei circulații a informației, nu se poate lăsa „la liber” instrucția, respectiv pregătirea individului pentru a fi util societății. Fiindcă atunci de ce mai facem „educație”!? Putem să lăsăm copiii să-și facă singuri educația de pe Internet.

 7. Un comentariu binevenit dar fara a aduce in realitate schimbari majore. Finalul acestui eseu trebuia sa fie fraza de inceput. In ultimii ani se constata o stare de nepasare, cinism, indolenta, nesimtire, tupeu. Fara o actiune a opiniei publice, fara coeziune sociala, fara legi bune si coerente, totul este zero.

  • @ROMANIA EDUCATA
   Adevarat.
   Si din PNRR-ul ala nu sunt bani pentru cateva camere CCTv de supraveghere si niste portari ca sa nu intre cu te miri ce in incinta scolii?

 8. Politicile educationale vin direct din iadul woke, UE nefiind straina de societatea upside-down, de modelul ”Hunger Games”, ”Brave New World”, in care 97% oameni normali sunt terorizati si umiliti de 3% activisti verosi, platiti gros pentru a promova destrabalarea, provocarea inocentei celor mici, impunitatea infractorilor, o lume dezlantuita impotriva Decalogului. „Cine seamana vant va culege furtuna!” Sunt unii care mai cred in colonizarea planetelor, a inventiilor si inovatiilor realizate de generatia anarhistilor si la umbra cinica si transgenderoasa a lui ”build back better” si al lui ”you will own nothing” (not even your life!)

  • Văd că nu s-a publicat un comentariu care atrăgea atenția asupra exprimărilor de genul „iadul woke”, izvorâte direct de la Kremlin, dar, într-adevăr, mult-iubite și de trumpiști (go figure). Sper că moderatorii vor permite acest comentariu, dacă tot permit genul de hate speech promovat de proruși notorii precum acest „Monica”, dar și de alde „Harald” și unii de mai sus.
   Culmea ironiei, exact la un articol critic la adresa violenței, proliferează comentatori care susțin un dictator sângeros, promotor inclusiv al terorismului, și care nu se jenează să-i atace cu etichete (care în mintea lor li se par smart) pe toți cei care nu sunt regresiști.

 9. I-am dat un upercut in plex de-a ramas fara suflu. Cind a putut sa se ridice mi-a prins una de-am vazut stele verzi si-am simtit un gust de otel in gura. Mi-a spart nasul. Camasa mi s-a umplut de singe, m-a durut rau capul citeva ore stind intins in Cabinetul Medical sa se opreasca naibii hemoragia aia. Am avut nevoie de o mica interventie chirurgicala sa-mi puna la loc piramida nazala. Recuperarea adurat vreo 10 zile. Eu eram un elev mai bun ca el, intr-o fabrica de studenti foarte performanta. Eram in clasa a 9 a, ne batuseram pentru o fata, el ii vorbise urit si ma dadusem la el chiar daca era ceva mai mare decit mine. Acelasi a fost luat la bataie intr-a 10 a de un alt coleg. Un soi de directa de dreapta si-a atins tinta, ala a cazut, cel cu directa a ajuns cu mina in ghips. Bineinteles ca ne bateam! Nu era deloc o chestie generala insa cind era cazul se intimpla. Dintr-a 11 a nu s-a mai intimplat, competitia se muta pe intratul la faculta.

  Luam crete in cap de la unii profesori, la tabla rigle peste miini, altii te luau la cite-un misto de-ti venea sa intri in pamint. Unii urlau la tine si te faceau in fel si chip, altii te dadeau afara si te trimiteau la frizer. Asa si? Nu-ti convine, exista multe alte licee. Pe durata orelor chiar daca ai o ora libera – lipseste un profesor si nu are inlocuitor, extrem de rar insa s-a intimplat – nu ai voie afara din liceu, nu ai voie sa faci galagie pe holuri sau in curte. Iti gasesti un loc intr-o sala goala. Multi in ora aia libera rezolvam probleme la mate, medicinistii invatau la ale lor. Nu faci fata liceului astuia si regimului sever de disciplina? Exista multe alte licee, copile! Un coleg dintr-o clasa paralela, intr-a 9 a, parca, a fost mutat disciplinar la nu stiu ce alta scoala, fusese prins furind nu stiu ce prin internat.

  Dar sa te rastesti sau sa ridici macar tonul la un profesor era de neconceput, sanctiunea era imediata, te dadea afara de la ora si riscai de la scaderea notei la purtare pina la „exmatriculare 3 zile”. (Basca ai fi avut zile grele acasa…). In cele 3 zile trebuia sa fii prezent pe timpul cursurilor la Biblioteca liceului. Sa ameninti un profesor, chiar si dintre cei care nu prea meritau titulatura asta? Afara de-a rostogolul pe scari, copile! Sa faci gesturi obscene fata de un profesor? Am fi intervenit imediat citiva baieti iar fetele nu l-ar fi iertat veci, asa ceva nu se face chiar daca profesorul e un idiot. Sa scoti un cutit la o femeie? Intr-o scoala? Da’ ce-i in scoala aia, pacatele mele?
  Doua intrebari:
  1 – Faptasul inca mai e elev? Va mai putea fi vreodata elev? Da? De ce da?
  2 – Directorul mai e in functie? Da? De ce da?

  • „Nu era deloc o chestie generala insa cind era cazul se intimpla.”
   era un incident, o manifestare a violentei instinctuale, spre deosebire de portul de cutit, care e violenta intretinuta;
   la parinti si pedagogi violenta e tot intretinuta, pentru ca dupa ani de zile in care nu i-ai administrat plodului nici o palma, sa vrei si nu o mai poti face, ca te va opri sentimentul ridicolului, desi stii foarte bine ca o palma „trece” mult mai usor decat un cuvant „greu” care va ramane pentru totdeauna de nesters in memoria copilului

   • Nu mai scrieti de-astea ca citeste cite-un wokist pe-aci si-si inchipuie ca scolile noastre erau arene de box si parintii nostri niste zbiri de case de corectie. Si doamna de romana o mashtera pentru ca ne obliga sa cumparam abonament la teatru, martea seara (parca atunci erau spectacole pentru elevi, spectacole din stagiunea respectiva a teatrului. Abonamentele pentru elevi erau foarte ieftine) era aproape obligatoriu sa fii la teatru. Eu mergeam frecvent si la Filarmonica si eram si sint foarte multumit ca am „contaminat” citeva colege.

 10. Mă faci, pe mine, femeie bătrână, să râd… Educația are nevoie de pedagogi, nu de profesori, adică de oameni care chiar și să trăiască clipă de clipă principiile morale pe care le declamă de la catedră; copilul simte impostura și ipocrizia adultului și o repetă iar pârâtul profesor nu are statutul de autoritate prin care să se impună doar cu o vorbă severă. Uită-te la strujanul de Cotroceni: vorbește de România educată, dar face o politică de doi bani, după ce vrea eliminarea principalului partid din opoziție ca apoi să se folosească de el pentru a rămâne la putere?! Mizerabil, dar foarte românește! Asta, da, Românie educată.
  Revenind: eliminați ipocrizia din școli, a profesorilor, a părinților, trăiți voi, ca maturi, după morala pe care vreți să o impuneți copiilor și veți fi respectați! În rest, voi, profesorii, sunteți niște păpușari jalnici ce se bucură de o viață porcesc de frumoasă…
  Nici nu mă interesează câtă carte va ști un elev de liceu; nu mă interesează că a memorat formulele pe care le va uita peste un an, doi; vreau să știu că tânărul a învățat ce e demnitatea proprie și că va respecta libertatea celuilalt; vreau să știu că acel tânăr are discernământ moral și nu te va fura de cum te întorci cu spatele. Dar deja suntem prea stricați pentru a mai repara lumea asta; mai bine o aruncăm pe asta la gunoi iar popii ne vor spune să ne vedem de viața de apoi…

 11. La baza esecului educatiei noii generatii stau doua erori ale societatii moderne:
  – confuzia dintre educatie (vechea educatiune = formarea morala a copiilor si tinerilor) si invatamant (vechea instructiune = instruirea teoretica si/sau practica) care se completeaza reciproc dar nu se confunda (decat de cei care vor sa le submineze).
  – faptul biologic al varstelor: 0-14 ani copilarie, 15-29 adult tanar etc., deci la 15 ani nu mai este vorba de un copil ci de un tanar adult reproductibil, ceea ce presupune responsabilitate individuala in toate privintele. Ori daca nu ne comportam fata de tineri conform statutului lor de adulti, invatamantul, legea si societatea gresesc, iar rezultatele se vad.
  Inca din sec XIX cand acest adevar era stabilit stiintific, scriitorul Jules Verne a popularizat aceasta conceptie prin romane dedicate, dar am inceput sa uitam. Adultii tineri tratati ca copii de catre adultii maturi si ceilalti vor fi in regresie psihologica, vor fi violenti fara pedeapsa, vor fi paraziti fara sa munceasca specific (invatatura teoretica si practica), vor plagia fara teama pedepsei acestui furt intelectual etc. Am putea spune ca societatea (sau conducerea ei), sprijinita de lege, ar vrea sa se perpetueze aceasta situatie.
  Deci sa incepem sa educam educatorii pentru a schimba mai intai conceptia despre educatie.

 12. Acum cateva sute de ani in urma undeva in Anglia niste pedagogi si preoti au avut urmatoarea disputa: Omul se naste rautacios sau devine asa datorita societatii in care traieste? Pentru a se lamuri au pus la cale un experiment. Au dus la o ferma doua grupuri de copii. Primul grup a fost lasat de capul lui fara nici o restrictie in timp ce grupul al doilea a fost supus unui proces educational destul de rigid. Experimentul a durat cativa ani si cred ca intuiti rezultatele. Grupul educat a generat fiinte umane corespunzatoare pentru a trai intr-o societate civilizata pe cand grupul celalalt a devenit salbatic. Acolo domnea violenta extrema si au ajuns la un fel de organizare tribala in care domnea legea celui mai tare. Cred ca experimentul a fost oprit atunci cand s-a produs o crima in grupul salbaticilor.
  Experimentul acela a fost oprit dar ma intreb cand se va opri experimentul pe care il traim astazi din plin…

  • @Kata – realitatea e un pic mai complicată: aproximativ 5% dintre copii (1 din 20) se nasc cu un temperament puternic anti-social, iar asta se observă deja de pe la vârsta de 2 ani, pentru cine știe la ce să uite. În esență, respectivii copii mușcă, zgârie și fură lucruri de la alți copii, deși sunt la vârsta la care nu pot înțelege noțiunea de furt.

   Acești copii trebuie socializați până la vârsta de 4-5 ani, altfel toate eforturile ulterioare sunt în zadar. De exemplu, faptul că furtul e sport național la români ține de socializarea greșită a majorității copiilor. Pe de altă parte, faptul că în închisoare ajung doar 1-2% dintre adulți demonstrează că 60-80% dintre copiii cu temperament anti-social din naștere sunt totuși socializați într-o manieră acceptabilă.

   Problema apare în jurul vârstei de 15 ani, în special la băieți, când testosteronul începe să-și manifeste efectele. În lipsa socializării corecte înainte de 4-5 ani, efectiv e nevoie de violență fizică pentru a tempera asemenea indivizi. Și pentru toată progresimea îndoctrinată cu presupusele binefaceri ale educației, un subiect de meditație: în orice țară din lume, trupele de ordine publică exact asta fac, folosesc violența pentru a menținea ordinea în societate.

   La modul general, respectivele trupe de ordine publică sunt compuse din indivizi mult mai violenți decât cei împotriva cărora intervin. Unii dintre membrii trupelor de ordine sunt psihopați autentici, care au astfel o bună ocazie de a comite acte de violență fără a fi pedepsiți. Iar dacă revoluția din 1989 e relativ departe în urmă, evenimentele din 10 august 2018 sunt destul de recente încât până și progresimea ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă în realitate.

   În Anglia aceea mult lăudată mai sus, au fost în ultimii ani mai multe cazuri de omucideri comise de membri ai forțelor de ordine. Unii dintre ei nici măcar n-au ajuns în fața judecătorului, cu-atât mai puțin n-au ajuns să fie condamnați.

 13. Faceti parte din aceste trupe de ordine psihopate?! Nu cu astfel de trupe se rezolva problema celor mai agresivi, in copilarie si adolescenta.Violenta naste tot violenta. Este de mirare, ca pe acest blog sunt acceptate asemenea idei. Ce se intampla daca profesoara de japoneza ii rupea o mana elevului agresor ?!! Era mai bine?!!

  • @Agora – ”Violenta naste tot violenta”

   Partea asta e adevărată, iar pe vremea lui Ceaușescu exact asta se întâmpla: violența era exercitată împotriva copiiilor ca scop în sine, pretinzându-se că face parte din educație. Genul ăsta de violență naște violență, la capitolul ăsta aveți dreptate. Exact astfel de oameni ajung membri ai forțelor de ordine, pentru că asta au învățat ei din experiențele avute în copilărie: cine folosește violența fizică împotriva celor mai slabi decât el, are câștig de cauză. Iar guvernele (în special cele neomarxiste) exact astfel de oameni recrutează pentru trupele de ordine publică.

   Având în vedere vârsta elevului, profesoara nu avea nicio posibilitate reală de a-l tempera prin măsuri de forță. Asta trebuia să se întâmple cu mulți ani înainte și nu prin pedepse aplicate ”programatic”. Asta este mistificarea pusă la cale de autorități, ele justifică măsurile violente luate împotriva cetățenilor, dar folosesc pentru asta indivizi mult mai violenți, în uniforma statului. Mai știți ce s-a întâmplat cu cei doi inși care le-au reproșat polițiștilor că nu poartă și ei mască?

   În copilărie, măsurile de forță sunt mult mai reduse și ele chiar educă, respectivul copil chiar învață să se controleze singur. De exemplu, un copil care face crize de temperament (tantrum) poate fi ținut 5 minute pe scăunelul lui, până se liniștește, iar mai târziu va învăța să se ducă și singur pe scăunel și să stea acolo până când își recapătă controlul asupra propriei persoane. Cel care și-a atacat profesoara cu cuțitul a fost exact un astfel de copil, cu manifestări temperamentale, dar pe care nu l-a învățat nimeni cum să-și gestioneze singur momentele de frustrare.

   Pedepsele ulterioare fac mai mult rău decât bine, în astfel de cazuri. Cel pedepsit e de fapt o altă persoană, care va începe să-și facă planuri de răzbunare ”la rece”, devenind astfel unul dintre psihopații despre care scriam mai sus.

 14. Cum ar fi daca s-ar reinfiinta scolile de corectie ?
  Nu dupa considerente vechi, dupa cele moderne, privarea libertatii fiind primul lucru necesar.
  Privarea de toate beneficiile cu care s-au obisnuit tinerii, telefonul mobil, droguri si bautura la discretie.
  Un program sever de munca, invatarea unei meserii, disciplina, subordonare ( nu oarba) si mult sport de echipa combinat cu insotire psihilogica si educativa foarte intensa.
  ( este mai mult sau putin programul scolilor de elita, a internatelor)
  Sunt convins ca ar fi destui care vor iesi lecuiti dintre „gratii”.
  In alte ordine de idei, exista ore/materii care se predau zilnic in scoli.
  Cum ar arata o ora pe zi fara nici o materie ? o ora in care tinerii impreuna cu un cadru didactic ar discuta liberi despre tot si toate, fara nici un tabu , sa spuem incepand din clasa a 9 a.
  Ar fi nevoie de persoane ( nu numai profesori) cu o cultura generala vasta care ar putea purta aceste discutii si fiti convinsi, ar fi dintre cele mai bune ore !! de accea cate una ora pe zi !!
  Ar fi loc pt ca s-ar putea taia de altundeva.
  De ce nu se incerca altceva ? un experiment care nu costa nimic insa ar putea sa-i ajute pe tineri foarte mult in intelegerea lumii, lumea nu consta numai din materii predate in scoli, lumea este mult mai complexa si totodata complicata.
  Incercati sa ganditi peste ce poate oferi un sistem educational actual de stat, sistem care dupa cate putem observa nu mai face fata provocarilor tot mai numeroase.
  Sistemele educationale de stat a ajuns de batjocura pt ca sistemul in sine este subminat din interior cu idei care produc foarte multe pagube.
  Tinerii de astazi spre exemplu sunt victimele unei educatii ecologice bazate pe frica de sfarsitul lumii, a apocalipsei climatice care va urma daca nu luam masuri, imediat, rezultatul fiind depresii, droguri si manifestari asociale.
  Aceste fenomene s-ar putea discuta in afara oricarie „programe si ideologii” intr-o ora libera de orice constrangeri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Dan Alexandru Chiță
Dan Alexandru Chiță
Dan-Alexandru Chiță (n. 1985). Absolvent al Facultății de Științe Politice a Universității București (2008), Master (2010) și Doctorat (2014) în cadrul aceleiași universități. Profesor în sistemul preuniversitar din București.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro