miercuri, martie 22, 2023

Eşecul integrării europene ? Estici vs. Vestici şi viitorul UE – o prognoză

De ce cotele privind imigranţii sunt obligatorii – o interpretare a dreptului european

Criza migranţilor din ultimele două luni, pe lângă imensele costuri financiare, logistice şi de integrare pe care le ridică, a reuşit să scoată abrupt la iveală o fractură a proiectului european pe care mulţi o intuiam, dar despre care nimeni nu îndrăznea să vorbească cu voce tare : eşecul integrării est europenilor în proiectul european. Cum s-a întâmplat acest lucru ? Simplu : euroscepticii ostili unei integrări accelerate se pare că aveau dreptate asupra unui lucru, şi anume că esticii nu înţeleg la fel ca vesticii valorile europene, solidaritatea umăr la umăr. Pe de altă parte, esticii se simt îndreptăţiţi să fie revoltaţi şi resentimentari pentru că se simt rudele sărace şi mereu scoase la tablă cu temele nefăcute sau lăsate pe dinafară când sunt mize serioase în joc. Dincolo de percepţii şi animozităţi toată lumea credea că liderii europeni înţeleg ce este o criză şi reacţionează ca atare ; se pare că nu : esticii au încă problemele lor de rezolvat, unii sunt obsedaţi că n-au intrat în Schengen (România şi Bulgaria), alţii că sunt singurii care înţeleg valorile europene, creştine, ale Europei (Ungaria), iar alţii sunt speriaţi de costurile integrării unui număr mare de oameni dintr-o altă cultură (Slovacia). Este adevărat, costurile sunt enorme : bani pentru educaţie, locuri de muncă, personal calificat care să se ocupe de nişte oameni care adeseori sunt extrem de traumatizaţi şi vulnerabili, servicii şi asistenţă socială şi psihologică pentru un număr extrem de mare de copii neacompaniaţi de părinţi (copiii sunt victimele cele mai sigure ale unui război ; minorii ori pleacă singuri, cu alte rude ori sunt trimişi chiar de către părinţii disperaţi care rămân în urmă). Rapoartele UNHCR (Agenţia ONU pentru refugiaţi) arată că numărul minorilor neacompaniaţi a crescut foarte mult ; cu toate acestea statele membre nu au reglementări privind minorii neacompaniaţi de un adult. Acordul Dublin trebuie revizuit şi în sensul introducerii unui prevederi cu privire la statul responsabil cu examinarea cazului unui minor, chiar dacă nu a formulat încă o cerere de azil pe teritoriul statului în care este prezent, în concordanţă cu hotărârea Curţii Europene de Justiţie  în cazul C-648/11  MA, BT, DA v. Secretariatul de Stat al Departamentului Intern al Marii Britanii[1].

Aşadar avem o criză umanitară de proporţii, reuniuni de urgenţă ale miniştrilor de interne ale statelor UE, ale Consiliului European, ale Comisiei şi planuri de urgenţă pentru criză, pe mai multe paliere : 1. drept european şi drept intern ; 2. serviciul de intervenţie externă al UE ; 3. cooperarea regională şi internaţională între UE şi alţi parteneri ; 4. alocare de fonduri şi decizii cu impact multi-dimensional asupra securităţii, apărării şi identităţii europene. Tot acum avem şi răspunsurile şi reacţiilor statelor-membre: în timp ce vesticii înţeleg, cei mai mulţi dintre ei, imperativul momentului şi se mobilizează cu fonduri şi acţiuni pentru refugiaţi, ce fac esticii ? Ungaria, prin prim-ministrul Vicktor Orban, decide să închidă graniţele cu sârmă ghimpată, opreşte transferurile către alte state europene şi adoptă rapid o nouă legislaţie, prin care nu numai că îi blochează pe refugiaţi pe câmpuri, dar îi criminalizează introducând o pedeapsă de 3 ani pentru trecerea ilegală a graniţelor, antagonizează vecinii (pe sârbi, croaţi şi români), iar în lege permite chiar şi deportarea forţată, ceea ce încalcă Convenţia internaţională privind statutul de refugiat din 1951, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului şi dreptul european (Schengen şi Dublin). Polonia, prin preşedintele Andrzej Duda se plânge pe holurile Bruxelles-ului că UE dictează şi impune, Slovacia, prin prim-ministrul Robert Fico, declară senină că va accepta numai refugiaţi creştini, ceea ce iarăşi încalcă prevederile de drept internaţional menţionate mai sus[2]. România, prin preşedintele Klaus Iohannis, face un pas înainte şi condiţionează implicit solidaritatea României de aderarea la Schengen, ameninţând şi cu un proces la Curtea Europeană de Justiţie pentru nerespectarea tratatului european în privinţa dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor români. Minunat! În apogeul unei crize fără precedent, aceste state membre ale UE vin şi se plâng, fără jenă de xenofobie, rasism şi meschinărie, de problemele lor interne, de parcă reuniunea de urgenţă a Consiliului ar fi fost despre atacul musulman asupra Slovaciei şi Ungariei şi despre complexul Schengen al României.

Înainte de a pune o concluzie, câteva precizări juridice : Art. 31 din Convenţia ONU din 1951 stipulează „nepedepsirea pentru intrarea sau prezenţa ilegală a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor”[3]. La prevederile Convenţiei se adaugă principiile prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948[4] care garantează dreptul de a căuta şi beneficia de azil în altă ţări, dacă există teama de persecuţie. La cadrul general se adaugă o serie de prevederi prevăzute în convenţii internaţionale privind: apatrizii; eliminarea discriminării împotriva femeilor; împotriva oricăror formă de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante; eliminarea discriminării rasiale şi pentru protecţia internaţională a drepturilor copiilor[5]. Pe lângă prevederile de drept internaţional avem Acordul Schengen[6] care spune în art. 3 că: „se aplică oricărei persoane care trece frontiera internă sau externă a unui stat membru, fără a aduce atingere: a). drepturilor persoanelor care beneficiază de dreptul comunitar la liberă circulaţie; b). drepturilor refugiaţilor şi ale persoanelor care solicită o protecţie internaţională, în special în ceea ce priveşte principiul nereturnării (non-refoulment)”. La toate astea se adaugă prevederile Dublin privind azilul în UE şi directivele europene privind azilul (ceea ce consituie politica europeană comună în privinţa azilului – mai multe puteţi citi în raportul EFOR aici). În consecinţă, în privinţa migraţiei, care a devenit o componentă a politicii externe, de securitate şi apărare a UE, Comisia are competenţe specifice şi se aplică principiul subsidiarităţii: aşadar cotele privind refugiaţii pot fi obligatorii, dacă UE este mai eficace decât statele membre. Aplicarea principiului subsidiarităţii şi al proporţionalităţii are în vedere trei criterii: 1. caracterul transnaţional al unei acţiuni, care nu poate fi soluţionată de către statele membre; 2. dacă acţiunea naţională sau lipsa oricărei acţiuni ar contraveni cerinţelor din tratat şi 3. dacă acţiunea la nivel european prezintă avantaje evidente. Considerând toate aceste aspecte, laolaltă cu emiterea unor decizii de atenţionare privind lipsa de transpunere în dreptul intern a directivelor europene cu privire la azil către mai multe state europene, probabil că pasul doi va fi norma comună şi puterea de decizie a UE în virtutea principiului subsidiarităţii; aşadar orice plângere a statului român la CEJ va fi sortită eşecului. Din punct de vedere politic, o astfel de atitudine denotă lipsă de viziune şi meschinărie. Interesul strategic al României este să se facă utilă ca partener european egal cu celelalte state membre, nu resentimentar şi plângăcios. În loc să speculeze poziţia ei ca ţară de graniţă externă şi să se arate decisă să participe şi să ajute decisiv Frontex, România, ca de obicei, cere fără să ofere (mai) nimic în schimb.

Pe scurt, statele membre ale UE numite mai sus, nu numai că dovedesc lipsă de solidaritate, dar încalcă dreptul internaţional şi dreptul european în privinţa azilului. De ce oare? O explicaţie a fost aceea a moştenirii comuniste şi obişnuinţa unor societăţi închise, lipsite de empatie şi solidaritate, în care norma era trădarea vecinului sau chiar a fratelui, ura faţă de alţii, străini, ura faţă de minorităţile etnice, naţionalismul şi xenofobia ca politici de stat. Toate aceste tendinţe se resuscitează în aceste zile împotriva refugiaţilor şi migranţilor. Este, într-adevăr, extrem de greu să îţi uiţi trecutul şi moştenirea, psihologic este o luptă permanentă cu identitatea ta, dar tocmai acesta a fost scopul „integrării”: să înveţi repede nişte norme comune, care îţi prind bine, care te ajută să anihilezi decalajul istoric, educaţional, societal şi politic. Din ceea ce vedem în aceste zile, la nivel de valori şi înţelegere comună a identităţii europene, integrarea cu Estul este dilematică, dacă nu chiar un eşec. În aceste condiţii despre ce Europă vorbim? Cum va arăta Europa în 5 sau 10 ani, dacă o criză care ar fi trebuit să o unească spontan, datorită aspectului umanitar şi al celor de valori comune, dezbină şi declanşează un mecanism de criză care motivează revenirea la controale vamale, închiderea graniţelor pe termen nelimitat şi declaraţii tensionate între statele-membre, cu unele ca Germania, Suedia şi Franţa ducând povara preluării şi îngrijirii acestor oameni, iar altele „negociind” cote de 1785 de oameni, nici mai mult nici mai puţin?! Fondul ipocriziei şi aburdul situaţiei este încă mai profund: România are cea mai mică rată a imigraţiei din UE, are un număr extrem de mic de străini în ţară, dintre care foarte puţini musulmani; niciodată nu s-au raportat tensiuni sau violenţe între comunitatea de străini musulmani şi alte comunităţi sau români, dimpotrivă, cu toate acestea unul dintre cele mai virulente discursuri xenofobe aparţin unor lideri români, imediat după Viktor Orban. Mai mult decât atât, România abia acum contribuie, cu o sumă modestă la ajutorul financiar-umanitar pentru aceşti oameni. Mai mult decât atât câţiva afgani refugiaţi pe aici au plâns de disperare când au ajuns în România, deci nu vrea nimeni să vină neapărat aici. Discursul xenofob este o marotă dragă pe aceste meleaguri, dacă ne gândim la violenţele româno-maghiare din anii 1990, deci mare grijă ce şi cum comunicăm în spaţiul public.

Europa riscă să rămână la fel de divizată sau, mai rău, să existe două sau mai multe Europe[7]; tendinţa aceasta deja se vede: Germania este centrul, cu câţiva poli de alianţă în alte ţări vestice, esticii rămân izolaţionişti şi suspicioşi, nordicii şi ei sunt divizaţi (Suedia a fost prima ţară nordică care a ajutat financiar şi uman refugiaţii, Danemarca a închis graniţele şi nu doreşte să participe). Atitudinea de acum în timpul crizei migraţiei denotă lipsă de integrare şi o înţelegere naţională a interesului european; esticii au fost egoişti acum, vesticii au fost egoişti altădată, mai ales cu privire la integrarea economică; pe scurt proiectul european stă pe un munte de resentimente şi pe o antipatie faţă de delegarea de suveranitate către Uniune.

Mai multe detalii despre opţiunile României pe termen scurt, mediu şi lung puteţi citi în raportul EFOR despre criza migraţiei şi România (descarca pdf).


[1] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-06/cp130071en.pdf

[2] http://www.nytimes.com/2015/09/13/world/europe/eastern-europe-migrant-refugee-crisis.html?_r=1

[3] „1. Statele contractante nu vor aplica sancţiuni penale, pe motivul intrării sau şederii lor ilegale, refugiaţilor care, sosind direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea lor erau ameninţate în sensul prevăzut de art. 1, intră sau se găsesc pe teritoriul lor fără autorizaţie, sub rezerva prezentării lor fără întârziere la autorităţi pentru a le expune motivele, recunoscute ca valabile, ale intrării sau prezenţei lor ilegale. 2. Statele contractante nu vor aplica, în ce priveşte deplasările acestor refugiaţi, alte restricţii decât acelea care sunt necesare; aceste restricţii vor fi aplicate numai până la reglementarea statutului lor de refugiaţi în ţara respectivă sau până la obţinerea admiterii în altă ţară. În vederea acestei ultime admiteri, statele contractante vor acorda acestor refugiaţi un termen rezonabil şi toate facilităţile necesare.” – art. 31 din Convenţia privind statutul refugiaţilor, Geneva, 1951 – http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20PRIVIND%20STATUTUL%20REFUGIATILOR.pdf

[4] http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

[5] http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/resurse/documente-juridice/dreptul-international-al-refugiatului.html

[6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0562&from=EN

[7] https://www.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2015-2025

Distribuie acest articol

61 COMENTARII

 1. Argumentele nu tin seama de faptul ca noi nu avem resurse si competenta sa ne ocupam de oamenii astia. Nu stim cum sa prevenim valul de violuri din taberele de refugiati, crimele de onoare, violenta (bataie intre 300 refugiati timp de x ore), etc.
  http://www.nasul.tv/este-incredibil-ce-se-intampla-intr-o-tabara-de-refugiati-din-germania-violurile-si-abuzurile-asupra-copiilor-sunt-un-lucru-obisnuit/
  Nu tin seama nici de faptul ca avem motive serioase sa credem ca oamenii aceia NU sunt refugiati, nu sunt supusi unei amenintari directe. 85% sunt barbati tineri, in putere si violenti, nu femei, batrani si copii, cum sunt refigiatii de obicei. ISIL nu permite nimanui sa paraseasca teritoriile pe care le controleaza. Asa ca valul de migranti e in cel mai bun caz motivat economic. Toata lumea insa spune ca sunt teroristi printre noii veniti.
  Daca UE stie cum e cu dreptul international, trebuie sa stie si cum e cu dreptul european si cel national. Nu se poate face o legatura intre toate acestea, situatia actuala de pe teren si niste evaluari de viitor??? Ca legea UE spune ca inainte sa iei decizii trebuie faci analiza de impact. Chiar nu e nimeni in stare sa faca o progonza realista? Sau nimeni nu vrea pentru ca ar arata ca aventura lui Merkel cu refugiatii e total nebuneasca?
  E enervant obiceiul asta de a acuza de lipsa de solidaritate, mostenire comunista, etc pe cei care pun intrebari. (Mostenire comunista e sa faci demoagogie ca esti avansat, civlizat, etc , cand de fapt tu subminezi cultura europeana si ii dispretuiesti profund pe cei care au alte opinii.)

  • Este același articol din Daily Mail, reprodus și în EvZ și de către Mediafax. Cu aceeași aberație, orașul ”cazarma bavareză” (Bayernkaserne). Chiar nu mai are nimeni o urmă de common-sense în România? Chiar toate ziarele românești reproduc același articol din Daily Mail și fiecare comentator promovează câte un link diferit pe Contributors?

   • Hai sa fim seriosi. Informatia se leaga de cultura migrantilor, nu de vreo sursa de presa. Toata lumea a auzit de nenumarate ori de violuri si crime de onoare. Toata lumea a vazut de zeci de ori cum se comporta migrantii astia, cum arunca cu mancarea, cum se imping intre ei, cum se bulucesc peste politie, cum nu au nici o notiune de lege (nici gand sa o respecte), cum cred ca totul li se cuvine si ca ei nu au nici o responsabilitate azi, dar ca noi trebuie sa ii luam in brate pentru ce li s-a intamplat lor ieri si bunicilor lor in secolul trecut.
    O, da, stiu, romanii sunt muuuult mai rau decat ISIL si bomba atominca, iar nemtii sunt un model perfect de civilizatie. Gestioneaza ordonat si cinstit totul. Au integrat stralucit pe toti turcii pana acum.

    • Încearcă să-mi aduci mie mâncare și apă în timp ce porți mască pe față, să vezi dacă-ți place reacția mea! :P
     Pasagerii unguri de pe peron respirau aceleași aer și nu păreau să aibă vreo problemă, dar polițiștii purtau măști! Nu crezi că e jignitor? Și eu ți-aș fi aruncat mâncarea și apa în condițiile respective. Dacă tratezi refugiații ca pe niște animale, se vor comporta exact ca niște animale. Ei nu cereau nimic de la polițiștii unguri, da?

  • Sunteți exemplul perfect pentru demonstrarea celor spuse de Dl. Mihai Dumitru. Poate după ce veți intra pe următorul link vă veți convinge de realitatea refugiaților. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
   Realitatea de pe teren tine cont exact de faptul că speranța refugiaților în ceea ce privește terminarea conflictului a ajuns aproape inexistentă și au căutat să plece din tabere. Și e normal ca primii dintre ei să fie exact cei în putere pentru că nu e lucru ușor să faci ceea ce au făcut ei.
   http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

 2. Aveau dreptate ca „esticii nu înţeleg la fel ca vesticii valorile europene, solidaritatea umăr la umăr.”?!
  Las’ ca or sa inteleaga refugiatii musulmani valorile europene!!!
  Si or sa-i integreze musulmanii pe vestici In Germania, nu invers!
  Mai vorbim… or sa traduca Coranul in nemteste peste vreo 20 de ani, ca sa-l inteleaga si nemtii dnei Merkel!

 3. Pai omul ce drept mai are ? Pentru ca el incepe sa fie pedepsit deja pentru ca vorbeste sau ca nu este de acord si solidar sau ca nu are intelegere … Simplul fapt ca exista e suficient sa-i atraga pedeapsa …

  Ori asta inseamna ingradirea libertatii de exprimare …

  Impunerea solidarizarii cu oameni in nevoie nu creeaza acceptare ci lipsa de civilizatie. Civilizarea fortata a omului folosind metode coercitive nu este civilizatie.

 4. Doamna sau domnisoara autoare a articolului porneste de la premisa gresita ca avem de-a face cu refugiati. Ori pana acum cele mai multe semne (si statistica Eurostat) indica ca doar 1 din 5 migranti sunt de fapt refugiati din Siria, Irak. Restul sunt migranti economici in cautarea de conditii mai bune de trai. Asadar toata argumentatia bazata pe conventii si legi care se aplicata refugiatilor si azilantilor pica din start.

  • Da, de acord, va trebui să citiţi şi raportul EFOR scris tot de mine, unde mă refer şi la migranţi. Ar fi ieşit un articol foarte lung, dacă intram în toate detaliile. Acolo spun că greul începe abia la integrare pentru că: sunt costuri imense, durează foarte mulţi ani, implică personal suplimentar (deci trebuie ca statul să aibă resurse) şi, mai mult decât atât, modelele de integrare de până acum au eşuat parţial, deci trebuie o viziune nouă, găsite politici noi etc.

   • Doamnă, indiferent dacă e vorba de migranţi sau de refugiaţi -confuzie intreţinută cu bună ştiinţă de o mulţime de autori- norma de drept internaţional care le protejează drepturile este încălcată flagrant prin diktatul cotelor NU de către o suită de state est-europene ce i s-au opus pe bună dreptate, ci de către Komisariatul european care l-a emis şi impus, prin faptul că li se fixează o destinaţie indiferent de voinţa lor, fiind introduşi in loturi supuse deportării pe criterii obscure. Nu văd cum de nu vă este clar acest aspect, al captivităţii induse prin norma abuzivă a autorităţilor europene. Ce ar trebui să se mai întâmple ca să înţeleagă toată lumea că aceşti migranţi sunt captivi, sunt deţinuţii de lux ai eurocraţiei, manipulaţi şi traficaţi, la cheremul unor tirani ce se închipuie democraţi? Să fie nu numai închişi in lagăre de nemuncă, nu numai lipsiţi de orice protecţie legală, de orice pavază pentru vieţile şi integritatea lor fizică ameninţate de brutele islamiste infiltrate in tabere , ci şi maltrataţi, ucişi, gazaţi direct de gardienii statelor? Ce ar trebui să se mai întâmple ca toată lumea să priceapă cât de grav este procesul de dezumanizare prin care sunt obligaţi să treacă aceşti prizonieri ai ideologiei multiculturaliste?

   • @Claudia Postelnicescu
    „greul începe abia la integrare pentru că…”
    Integrarea muslimilor nu este grea; e IMPOSIBILA.
    asa cum e deja demonstrat cu asupra de masura in franta, suedia sau diverse orase din occident, asemena mase de muslimi primitivi nu pot fi intergate.

    muslimii sunt primitivi pt. ca:
    – nu in inteleg ca toti oamenii sunt egali in fata legii; pt. ei familia (ierahia familiala, tribala) e mai importanta decat constitutia (ce e aia?), femeia este inferioara barbatului. atentie, discutam despre perceptia unor muslimi traitori in occident de multi ani, unii nascuti in occident. mentalitatea tribala se perpetueaza in familie din cauza enclavizarii in care se complac si creaza deja societati si justitii paralele in europa, ceea ce produce ingrijorari masive printre specialistii in drept; si ar fi cazul sa produca ingrijorari si printre cetatenii europeni.
    – nu inteleg ca un stat modern nu este condus de catre mohamed/allah/krishna prin intermediul unor popi senili si bolnavi dupa putere; religia nu are ce cauta in treburile statului
    – nu inteleg ca mercedesurile nu cresc in copaci precum tasneste petrolul de sub temelia caselor lor; nu inteleg ca totul se obtine prin munca, nu au cultul muncii.

    solutia corecta este solutia australiana: nimeni sa nu mai intre in europa fara viza. ilegalii, expulzati de urgenta, indiferent de motiv/situatie. nu sunt refugiati pt. ca nu au intrat in europa din state aflate in razboi. in fapt. azi toata suflarea din pakistan pana in vestul africii se viseaza refugiat in europa de vest.

    deci, solutia australiana:
    http://finance.townhall.com/columnists/nickadams/2015/02/20/not-a-single-illegal-immigrant-in-7-months-in-australia-n1959773/page/full

    • @ cristi – înainte de aberații despre ”Mercedes-uri care cresc în copaci”, vezi că mulți dintre sirieni au trăit într-un stat laic, unii au făcut facultatea în România, iar alții în țări chiar mai civilizate. Mii de românce (probabil peste 10.000) sunt căsătorite cu sirieni, există sirieni care înainte de râzboi aveau clinici medicale private incomparabil mai bine dotate decât cele din România, iar de îmbrăcat se îmbracă într-o manieră cât se poate de europeană.

     Triburile despre care vorbești tu sunt alea din Arabia Saudită, iar de refugiați saudiți încă nu prea s-a auzit. Cât despre ”obiceiurile lor primitive”, vezi că te adresezi unei națiuni obișnuită să se încaiere la aghiazmă și la moaște :) Ceea ce la sirieni n-ai să vezi.

     • @Harald,
      Te rog sa imi spui in care din punctele in care am descris primitivismul islamic se regasesc romanii.
      Aprox. 850000 de romani sunt platitori de taxe atat in Italia cat si in Spania.
      Muslimii stau pe ajutoare si stiu bine ce spun, caci eu insumi am cautat de munca pt. o familie de muslimi, le-am gasit si am fost refuzat. Sunt putori cu pretentii.
      Si sa imi mai spui cati romani omoara azi in numele lui religiei lor sau cati romani propovaduiesc impotriva ordinii legale din statele unde au emigrat.
      Este gretos modul in care iei apararea acestei religii-ideologie de un primitivism si o agresivitate inumana, ale carei rezultate catastrofale se vad pe toata planeta.

      • Numărul românilor plătitori de taxe în Spania și Italia este complet nerelevant în discuția de față, iar experiența ta cu o familie de musulmani cărora ”le-ai căutat de lucru” nu se poate generaliza la un miliard și jumătate de musulmani de pe planeta asta. Mai încearcă.

 5. Tonul pedant, de profesoară la Sorbona, cu care doamna avocat îi urechează pe estici că „nu sunt solidari cu Vestul”, nu ține seama de esența problemei: solidaritate CU CINE și ÎN CE CHESTIUNE ? Toată criza (umanitară, mediatică, politică etc) a pornit de la faptul că Germania – nu Vestul în ansamblu, cu atât mai puțin UE – a anunțat că organizează chef pentru „refugiați”. Doamna Germania nu a considerat de cuviință să se consulte – solidar ! – cu partenerii din UE, și în special cu cei peste care urmau să treacă invitații la Septemberfest. Acum, când a constatat că invitații la chef sunt mai numeroși decât putea dânsa duce, cere „solidaritate” de la partenerii cu care n-a avut elementarul bun simț să se consulte în prealabil.
  Ca să nu mai vorbim că „cheful” nu e o dezinteresată și umanitară acțiune de ajutorare a unor oameni năcăjiți, ci un calcul rece, pragmatic, de obținere de avantaje economice dintr-o situație dificilă a unor oameni.
  Deci, solidaritate întru ce ?…

  • Subscriu!
   Mai adaug și faptul că aș putea vorbi de „solidaritatea esticilor” cu „vesticii”, dacă aceiași „vestici” nu i-ar fi „uitat” pe „estici” vreo 45 de ani în „brațele” extrem de „iubitoare” ale URSS!… Integrarea unor țări nepregătite complet pentru aderare (nu erau nici cele primite în 2004!, nu mai vorbesc de „semi-valul” din 2007 și „completarea” din 2013 – Croația) s-a făcut, în grabă”, ca să fie ștearsă rușinea fostei „cortine de fier” din mijlocul continentului!

 6. ca toti sa fie solidari, trebuie intai sa solidarizezi, si intai trebuie sa-i integrezi pe est europeni, si abia dupa poti sa primesti altii, iar vest europenii, se tin deoparte, nu prea vad mare entuziasm sa dezvolte europa de est, si nu prea vad mare entuziasm (decat in ziare) pe teren in europa de vest, dimpotriva europenii din europa de vest sunt la fel de speriati de acesti migranti

  daca suntem solidari, de ce suntem inca tari separate? de ce avem hotare interne in EU? de ce avem restrictii si birocratii intre tari (consulate, documente traduse, confirmari de cetatenie, etc) de ce avem sisteme fiscale asa de diferite? de ce avem sisteme electorale asa de diferite? de ce avem roaming in EU ?! de ce piata este asa de segmentata? nu vad sa rezolvati aceste probleme, si deja va e gandul la galaxii

  datorita roamingului, diferentelor fiscale, taxelor foarte mari, hotarelor dintre tarile eu, coruptiei si birocratiei excesive, si altor mii de maruntisuri, sufera oamenii si economia, nu prea suntem competitivi la nivel mondial, inchidem uzinele si producem in afara ue, e normal? asta e solidaritate? madam, nu poti merge rapid cu trenul de la constanta la londra, nu ai autostrazi in estul europei, nu ai interconectate sistemele energetice, ai razboi in ucraina si moldova e o gaura neagra, cine lucreaza pe aceste directii? mai trezitiva comisie europeana, asta e treaba buna de integrare facuta?

  folositi-va capacitatile intelectuale in directia corecta si lasati propaganda, concentrati-va pe treaba, ca este multa, si cand le rezolvati din ele, va puteti gandi si la alte probleme

 7. Total de acord cu actiunile Ungariei.
  Nu avem de-a face cu refugiati, ci cu invazia popoarelor migratoare.
  Art. 31 din Convenţia ONU din 1951 care stipulează „nepedepsirea pentru intrarea sau prezenţa ilegală a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor” – se refera la trecerea din Siria in Turcia de exemplu. Atunci cand pleaca din Turcia, unde nu-i ameninta nimic, pentru a beneficia de ajutoarele sociale din Germania, nu mai sunt refugiati, ci imigranti ilegali.
  Explicatia pentru clivajul Est/Vest in privinta atitudinii fata de imigratie e aceea ca esticii n-au fost supusi spalarii creierelor prin promovarea agresiva a corectitudinii politice, asa ca au instinctele de aparare intacte.
  Pericolul e major si pentru noi, chiar daca imigrantii nu se stabilesc aici. Care va fi viitorul Romaniei, atunci cand se va afla intre Rusia si Eurabia?

  • De acord și nu prea cu acțiunile Ungariei.
   Apărarea propriului teritoriu și protecția populației împotriva factorilor de risc externi sunt lucruri firești, mergând, la limită, chiar până la construcția de garduri de sârmă zimțată (despre care establishment-ul corect politic ne învață că sunt anacronice…).
   Trebuie însă să observăm că acest context îi vine mănușă lui Orban. Profitând de faptul că acum poate avea un discurs legitim despre națiune, valori tradiționale europene și creștine, fără să mai oripileze chiar atât de multă lume, nenea Orban merge mult mai departe și de fapt își urmează agenda lui de coadă de topor a Moscovei. Anume, bagă zâzanie intenționat cu vecinii săi – unii aflați în aceeași situație ca și Ungaria, vezi Serbia și Croația ! – ba chiar îi și asmute unii împotriva altora (Serbia vs Croația, România vs Croația). În acest fel, „blocul” estic se decredibilizează în primul rând în fața partenerilor din Vest, care au prilej să-i acuze de interese mărunte. În al doilea rând, taica Putin își râde mulțumit în barbă de hărmălaia care a cuprins Europa, până mai ieri cât de cât solidară în fața lui.
   Este incalificabil din partea lui Orban că manipulează îngrijorări legitime și comune multor europeni pentru a ajuta interesele Moscovei.

   • Ideea ca actiunile anti-imigratie „fac jocul Moscovei” e un sofism lansat de adeptii portilor deschise. Aceste actiuni sunt in sine perfect legitime si necesare – vezi gardul ridicat de SUA la granita cu Mexicul.
    Dac pornim pe ideea ta, nu mai putem avea dezbateri si puncte de vedere divergente pentru ca, vezi-Doamne, Rusia ar putea profita de „discordiile” europenilor. Si ajungem sa ne conformam oricarei aberatii.
    Forta Rusiei si influenta ei in Europa – reala sau potentiala – sunt mult supraestimate.

   • Ideea ca actiunile anti-imigratie „fac jocul Moscovei” e o soparla lansata de adeptii portilor deschise. Aceste actiuni sunt in sine perfect legitime si necesare – vezi gardul ridicat de SUA la granita cu Mexicul.
    Dac pornim pe ideea ta, nu mai putem avea dezbateri si puncte de vedere divergente pentru ca, vezi-Doamne, Rusia ar putea profita de „discordiile” europenilor. Si ajungem sa ne conformam oricarei aberatii.
    Influenta Rusiei in Europa – reala sau potentiala – e mult supraestimata.

 8. Da, trebuie sa ne integram, desigur, dar in ce sa ne integram? Intr-o balta de narcisism si relativism moral, de „multi-culti”, de birocratie si de impotenta?

  Doar asa, ca sa vedem cum se face integrarea noilor veniti:

  http://www.gatestoneinstitute.org/6583/germany-migrants-housing

  http://www.gatestoneinstitute.org/6527/migrants-rape-germany

  https://www.youtube.com/watch?v=8U36fCE_vCE&feature=youtu.be

  Foarte interesant – si desigur ca autoarea a citit lucrarea, dar Samuel Huntington a anticipat de pe la inceputul anilor ’90 ceea ce se intampla acum: http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Huntington_Clash.pdf

  • Foarte interesant e altceva: al doilea link se dovedește a fi de fapt sursa din care s-a inspirat Daily Mail. E singurul loc în care Bayernkaserne nu e descris drept ”oraș”. Și în acel articol (6527) există un link spre Youtube, spre emisiunea REALĂ difuzată de Bayerischer Rundfunk, unde se poate vedea și ce a spus polițistul german ÎN REALITATE.

   • @Harald,
    Inainte sa avem grija de toti primitivii din lume care abuzeaza in mod incalificabil de toleranta europeana, ar trebui sa avem grija de saracii Europei – nu putini.
    Nu ne mai pasa de copiii romani care invata la lumina lampii, si viseaza la cornul si laptele de la scoala? Nici de pensionarii care mananca la cantina saracilor? Oooo, nu, sa plangem de mila muslimilor care NU fug de bombe din Turcia, si vin aici crezand ca au dreptul la casa in centrul Londrei, Munchen-ului si Stockhom-ului si Mercedes la scara. Si crezand evident ca NOI TREBUIE SA ADOPTAM OBIECEIURILE LOR PRIMITIVE; INCLUSIV SA-L PUNEM PE MOHAMED LA CONDUCEREA STATULUI.

    Sa nu uit: Da-ne si nou li link-ul ala cu politistul care spune de bine despre muslimi. Eu cand vad interviuri cu functionari publici din Occident vorbind despre muslimi, toti se plang de probleme MARI SI GRAVE.

    • @ Ți-am spus unde găsești link-ul, fă un efort și caută-l singur. În acea emisiune, polițistul german nu ”spune de bine despre muslimi” (a propos, româna ta e de pe malurle Nevei sau ale Volgăi?) polițistul vorbește despre problemele taberei respective. Însă fără aberațiile care au apărut în Daily Mail, preluate încă și mai ”creator” de mass-media românească.

 9. Parca as da dreptate autoarei: vesticii si esticii sint diferiti.
  Ceea ce mi se pare mie: autoarea ii trateaza pe estici, cu predilectie Romania, cu aceiasi privire de sus ca a vesticilor.
  Vesticii prefera sa primeasca migranti de pe alte continente, cu mai multa intelegere decit o au fata de estici. Carora le impun o supunere oarba, pe principiul „asa trebuie sa faceti, daca ati intrat in club”. Esticii vin si ei din ceva ce semana cu Iadul.
  Iar migrantilor, care miine-poimiine pot face bum-bum, le admit orice. Sau aproape.
  Pentru ca au nevoie de mina de lucru ieftina, pentru ca au nevoie de singe proaspat…
  Prea mare centralismul dictatorial de la Inalta Poarta Europeana.

 10. Autoarea articolului se face ca nu stie in ce conditii s-au elaborat acele legi la care apeleaza (exemplu: Art. 31 din Convenţia ONU din 1951) !!!
  Aceste conventii au fost gandite in conditiile in care exista „lagarul socialist” si unii oameni isi mai puneau viata in pericol sa incerce o noua viata.
  Nu cred ca le-a trecut prin minte celor care au elaborat acele conventii / directive, etc ca va fi vreodata un exod de milioane de oameni.
  In aceste conditii lucrurile se schimba radical.
  Stie stimabila autoare cum este in Marseille in Franta ?! Sau cum este in unele cartiere ale Parisului ?!
  Ar dori domnia-sa sa traiasca in acele zone ? Sau mai exact, ce simt francezii care au trait acolo 20-30 ani innainte ?
  Stiu, este la moda sa „te dai” educat, modern, open mind !….dar sa nu fii afectat.
  Trebuie folosita ratiunea atunci cand se iau decizii de o asemenea anvergura.

 11. Abordarea din articol este corecta si pertinenta, insa din pacate fundamentata pe o premisa gresita: aceea ca persoanele prezente in Europa provenind din state aflate in stare de razboi ar fi refugiati, astfel incat s-ar afla sub protectia instrumentelor legale corespunzatoare. Realitatea obiectiva si indelung documentata arata ca aceste persoane parasesc taberele de refugiati din Turcia, Liban sau Iordania atunci cand se indreapta spre Grecia (in general), astfel incat isi abandoneaza statutul de rerugiati pe care il aveau in acele locatii si se indreapta spre statele europene din considerente economice. Rapoarte referitoare la refugiati care sa paraseasca Siria (de exemplu) si sa se indrepte spre Grecia nu am cunostinta sa se fi inregistrat. Chiar si asa fiind, orice refugiat odata ajuns in Grecia (sau Turcia, din aceasta perspectiva) se afla la adapost de conditiile care au determinat refugierea, deplasarea ulterioara in interiorul Europei fiind determinata in exclusivitate de considerente economice. E drept ca o astfel de abordare ar arata foarte nefavorabil din perspectiva politicienilor si a media, dar in realitate UE nu distribuie refugiati, ci migranti. Aceeasi UE care a inchis ochii la neaplicarea Tratatului de la Dublin de catre Grecia e greu sa solicite impunerea unor cote de refugiati unor state, cat timp cauza care a dus la necesitatea impunerii cotelor este tocmai propria sa turpitudine in nerespectarea regulilor, nu? Adaugati la asta numarul de migranti din state care nu sunt in razboi (deci migranti economici ca atare), numarul de pasapoarte siriene false, samd, astfel ca problema redistribuirii cotelor de migranti ar trbeui poate privita dintr-o perspectiva mai realista decat dintr-una teoretica.

  • Această „O explicaţie” pentru „încălcarea dreptului” datorată „normei de trădarea a vecinului sau chiar a fratelui” demonstrează de fapt cine sunt încă liderii noștri politici după 25 de ani de democrație. Se apelează la trecutul și identitatea votanților, cărora li se oferă un spectacol TV de inepții, pentru a explica ce?: Deciziile la nivel înalt ale căror scop este de fapt matematica voturilor? Scoatem din context exact ceea ce era mai important?
   Normele comune ale UE să te ajută să anihilezi decalajul istoric, educaţional, societal şi politic. Ați uitat de cel economic? E o vorbă care spune: Dragostea trece prin stomac. Și când ne referim la această criză tocmai la această calitate umană trebuie să apelăm.
   Nu poți scrie despre solidaritate doar din cărți și statistici. Dacă vom lua în considerare ceea ce spunea Emanuela Ignatoiu-Sora, „România e bolnavă, Domnule Prim-Ministru, România e lăsata de izbeliște, România e fără viitor.”, vom înțelege decizia politică, nu numai din perspectiva alegerilor din 2016. Noi nu am fost în stare să ne ajutăm pe noi, darămite pe alții. De aia plâng alții când aud că sunt trimiși aici. D-voastră v-ați lua angajamentul de a primi niște oameni pentru a-i face să plângă? Că altă șansă nu au aici, sau cel puțin nu pe banii noștri. Și chiar dacă ne-ar da alții, tot ar găsi unii o modalitate să-i fure.
   Dacă tot se injectează 80 mld euro/ lună până la finalul lui 2016, și posibil chiar și după, de către BCE, de ce mai aștepta UE suma modestă oferită de România? Suntem săraci lipiți. Ei fac afaceri, noi facem caritabile? Nu doamnă, nu putem să-i ajutăm. Decât să moară de sărăcie pe patul de spital românesc, mai bine cu arma în mână pentru o viață mai bună oferită copiilor lor.
   Danemarca a închis graniţele şi nu doreşte să participe având exemplul Freetown Christiania. Nu cred că mai vor altul, pentru că fără un program bine pus la punct și bine finanțat alt rezultat nu văd.
   „Pe scurt proiectul european stă pe un munte de resentimente şi pe o antipatie faţă de delegarea de suveranitate către Uniune.” – exact. Aceasta este calitatea politică a ultimilor 25 de ani.

   • Nu am vrut să fie un răspuns la comentariul lui Cristian, ci la articol. Dacă administratorul îl poate muta, aș fi recunoscător.

 12. De acord că nu suntem integraţi, că am aderat nepregătiţi (dar nu prea devreme) şi mai ales că România a jucat extrem de prost cartea refugiaţilor.

  Nu sunt de acord totuşi cu înfierarea împotriva esticilor. Le place sau nu occidentalilor, mulţi cetăţeni estici au un nivel de trai mai slab decât ne cer ei să le oferim refugiaţilor. Noi nu reuşim să oferim educaţie sau servicii medicale cetăţenilor noştri, d-apoi să oferim asistenţă medicală, educaţie, asistenţă socială miilor de refugiaţi. Sigur, nu e normal asta şi nu ne putem complace, trebuie să reuşim să susţinem chiar şi refugiaţi, dar acum nu o putem face. Nu se compară nivelul lor de trai (şi implicit veniturile bugetare şi deci nivelul de asistenţă pe care-l pot oferi) cu ce au esticii. Aşa e şi nu pot schimba asta peste noapte chiar dacă ei încearcă şi au reuşit până acum să ne ajute să-i ajungem din urmă.

  Apoi, poziţia României a fost să-l lase în pace pe Assad că nu se ştie ce iese de acolo după scormonirea gunoiului. După ce că am avut dreptate, suntem „pedepsiţi” cu mai mulţi refugiaţi decât putem duce.

  Nu mi se pare un pericol pentru unitatea UE faptul că unii gândesc altfel, poate ei văd mai bine pericolul. Pluritatea de idei dă forţă mai mare decât unitatea în idei. Poate Olanda a avut dreptate să nu primească România în Schengen, n-ar trebui să se scandalizeze vestul că UE e blocată (şi ruptă în două) de un stat mebru care nu înţelege că România trebuie primită în Schengen? Păi nu, aşa consideră Olanda corect şi poate numai ei au dreptate. Aici se vede şi ipocrizia lor, s-au scandalizat că vin românii peste ei (care erau de cultură similară, majoritatea au muncit şi nu au aşteptat ajutoare sociale) dar îi primesc cu braţele deschise pe imigranţii din nordul Africii deşi nu se vor integra curând, nu vor munci mulţi din ei şi vor avea costuri asociate imense.

  Imigranţii nu sunt refugiaţi, cunosc pe cineva în Hamburg care s-a dus în gară să îi ajute pe refugiaţi cu bani. Însă a dat numai peste bărbaţi tineri şi agresivi şi s-a răzgândit imediat. Deci eu zic refugiaţi DA, imigranţi NU. Trebuie mult discernământ în rezolvarea crizei (poate şi niţel cinism ar prinde bine).

 13. O chestiune de terminologie juridică şi optică viciată de politică.

  In primul rând asupra noţiunilor de refugiat/azilant politic. Autoarea, in linie cu corul adulatorilor UE, insistă in colportarea confuziei dintre migranţi şi refugiaţi/azilanţi deşi informaţiile referitoare la indivizi ce refuză chiar şi identificarea darmite aplicarea cererii de azil sunt publice şi numeroase, ca atare statutul lor de migrant ilicit este evident. Diktatul cotelor NU se referă la un număr de refugiaţi/azilanţi existent şi atestat de cereri -aş vrea să văd un document produs de UE in care să se indice clar provenienţa acestor migranţi supuşi unui proces de redistribuire, taberele de refugiaţi prin care au trecut, locul in care au depus cererile de azil dacă au depus, motivele pentru care solicită azil politic- , ci la un număr prezumat, estimat de imigranţi ilegal, care se modifică de la o zi la alta şi chiar după adoptarea unei decizii se poate iarăşi schimba căci norma europeană nu fixează nicio limită transferului de populaţie. Ca atare,

  chestiunea legalităţii se transferă din barca est-europenilor in cea a politrucilor vest-europeni şi a Komisariatului de la Bruxelles. Remarcăm că aceste autorităţi incalcă flagrant atât normele de drept internaţional, cât şi normele interne europene şi naţionale.

  In primul rând norma de redistribuire încalcă un principiu de drept internaţional ce protejează persoana pentru că extinde aria jurisdicţională UE asupra unei populaţii de non-cetăţeni ce nu se află incă pe teritoriul autorităţilor respective. Norma de disbribuire se aplică migranţilor chiar inainte de a ajunge pe sol european. Cancelarul Merkel este portavocea acestui proces de strămutare, in fapt un import masiv de populaţie sub diverse şi aberante justificări. Voinţa cetăţenilor altor state efectiv este călcată in picioare culmea, in numele umanitarismului. Am aflat că -aşa cum era de aşteptat- o mare parte din migranţi nu vor să devină azilanţi ai statelor occidentale, ci doar să beneficieze de adăpost până când apele se vor linişti in Siria, iar in acelaşi timp, cinici oficiali ai Germaniei deja calculau câţi astfel de migranţi o să fie preluaţi şi asimilaţi forţat pe teritoriul Europei [adică „integraţi”]. Migranţii descoperă in momentul in care ajung in Europa că nu-s altceva decât o minge de pingpong in mâinile unor birocraţi şi că pot fi deportaţi fără niciun drept de apel.

  Autoarea foloseşte termenul solidaritate in acelaşi articol in care diktatul eurocrat este cosmetizat şi prezentat drept măreaţă acţiune umanitaristă. Solidaritate in raport cu cine? Nu poate fi vorba de solidaritate cu migranţii pentru că acestora le-au fost răpite drepturile in mod programatic de către UE care le-a interzis să se înregistreze, să depună cererile de azil şi să se aşeze in mod legal, atât conform Acordului de la Dublin cât şi Tratatelor europene ce consfinţesc libertatea de mişcare. Rezultă că ar fi vorba de o solidaritate cu politrucii europeni ce pritocesc măreţele planuri de amelioarare rasială. Ca atare, ni se cere să fim solidari cu o clică de nanodiktatori neofascişti. Care nanodiktatori lucrează aşa cum au învăţat de la antecesorii lor: prin deportări şi strămutări forţate de populaţie. Cotele de migranţi sunt in fapt o tentativă aiuritoare şi imposibilă de transformare a statelor in lagăre de detenţie pentru o populaţie străină amăgită şi forţată să putrezească in nimicnicie prin coclaurile şi ghetourile UE. Căci aceşti migranţi nu au nici drept la muncă, prin urmare vor avea poziţia unui cerşetor instituţionalizat, dependent pe veci de ajutoarele sociale ale statelor socialiste ce compun UERSS.

  In al doilea rând, norma de redistribuire incalcă norma constituţională naţională ce protejează suveranitatea şi teritoriul blocînd acţiunile de tip totalitar cunoscute sub numele de strămutări. Consider că nu-i nevoie să reiterez argumentele aici, s-a vorbit destul pe acest subiect. Oricine deschide o constituţie -nu numai a României- poate vedea cum anume suveranitatea naţională este călcată in picioare prin acest diktat.

  In al treilea rând, dat fiind faptul că oamenii ce sosesc in masă şi tranzitează Europa după un bizar şi obscur traseu şi plan nu pot fi consideraţi legal refugiaţi sau azilanţi, ci doar migranţi ilegal/legal din momentul înregistrării şi acceptării pe un teritoriu, putem vorbi de o afectare a cetăţeniei naţionale prin erodarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor care nu numai că nu mai beneficiază de dreptul la apărare clamat de state dar se văd puşi in faţa faptului împlinit cu consecinţe materiale şi sociale pe care le vor avea de suportat ani buni de acum înainte. Cetăţenii Europei sunt forţaţi prin diktat să suporte impotriva voinţei lor o masă enormă de migranţi importaţi şi redistribuiţi de către politrucii franco-germani şi Centrala UE. Sunt astfel încălcate dreptul la viaţă, drepturile patrimoniale, autonomia administraţiei locale. Statele membre ale UE deja iau decizii împotriva cetăţenilor lor modificînd in timp real peisajul constituţional: de pildă sovietul austriac tocmai şi-a revizuit Constituţia pentru a-şi obliga autorităţile locale să accepte cote de imigranţi. Populaţia este astfel forţată să primească şi să plătească pentru cazarea acestor amărâţi traficaţi de Komisariatul bandiţilor umanitarişti. O să plătească şi altfel in viitor. Pentru că umanitarismul şi solidaritatea clamate de banda eurocraţilor sunt in fapt antiumane şi antisociale, provocatoare de fracturi societale de neimaginat. Peste noi s-au năpustit deodată umanitarismul ucigaş, pacifismul gâlcevitor şi solidaritatea revoluţionară de tip bolşevic. Şi totuşi se găsesc o liotă de intelectuali publici care, orbiţi de iubire pentru conducătorii lor luminaţi, îndrăznesc să acuze victimele de încălcare a legilor pe care in mod făţiş tiranii momentului le strivesc prin diktate. Mă întreb dacă există şi intelectuali solidari cu cetăţenii europeni, intelectuali neafiliaţi, cu curajul asumării disidenţei măcar acum când apucăturile totalitariste ale eurocraţiei au ieşit la iveală intr-un mod atât de zgomotos şi neruşinat.

 14. Erorile priveaza „demonstratia” de argumente convingatoare, iar tonul la adresa „esticilor” (culmea, o astfel de generalizare cu tinta etno-culturala e chiar un „marker” de discriminare si rasism) e insultator de altfel si nu face decat sa submineze intentia prezumata buna a autoarei.

  UE nu a invitat migratorii pe teritoriu, a fost o nefericita declaratie a dnei cancelar Merkel care a fost preluata si transmisa in araba in Liban, Siria, Iordania, Irak.
  De altfel, s-a observat ostilitatea cu care au reactionat mai multe state europene „vestice” (UK a refuzat initial sa primeasca orice fel de „refugiati”, ulterior acceptand de forma „maximum 20.000”, iar Danemarca si-a inchis o parte a frontierei si a suspendata legaturile feroviare cu Germania).

  Merkel a regretat ulterior (indirect, desigur) si a modificat abordarea problemei, declarand ca Germania va expulza orice imigrant economic si ca va publica o lista de „tari sigure” (resortisantii acestora nu vor putea depune cereri de azil).

  O majoritate dintre „refugiati” nu sunt in nici un fel „refugiati” si nici macar „sirieni”, printre ei exista o majoritate de oameni care vor in Europa doar pentru a profita de societatile propere si stabile construite de europeni cu efortul a zeci de ani de munca si a unor razboaie devastatoare.

  „Solidaritatea” fara responsabilitate a un act profund daunator, riscam sa avem solidaritati de gang, de banda criminala, de grup de interese meschine, etc.

  Cum oricine poate invoca o nevoie de „solidaritate”, se folosesc criterii morale si juridice pentru a evita astfel de agregari nefaste.
  Si cum criteriile morale, prin natura lor, nu sunt altel decat relative, filtrul final e asigurat de lege, de normele juridice.

  Presupunand ca am fi avut in sfarsit o dezbatere in Europa despre criteriile morale dupa care ar fi sau nu acceptabila imigratia masiva non-europeana, ar fi existat inevitabil opinii divergente, caz in care in final trebuia tinut cont de legislatiea europeana si de norme nationale.

  Tocmai asta a starnit consternare, dispretul pentru normele legii, in numele unui autoproclamat ajutor „umanitar” definit doar de o elita ce a refuzat orice discutie.

  Nu numai ca s-a refuzat orice debatere de fond (de parca in Europa exista niste dogme numite „valori” si o „politie a gandirii corect unice” care are preeminenta „naturala” in a le defini si proteja), dar s-a incurajat deschis incalcarea acordurilor Dublin si Schengen, a legilor nationale privind regimul de frontiera.

  Germania a sfarsit prin a se face de ras, suspendand acordul Schengen, la fel si Austria. Ungaria a fost obligata sa se protejeze cu garduri impotriva valului migrator, Croatia si-a dat seama in doar 48 de ore ca e depasita si a inchis 7 din 8 puncte de frontiera.

  Pana la urma, cei bogati si influenti au decis cu vot majoritar impotriva celor mai mici si mai saraci din UE. Imigrantii au fost chemati de Germania, dar vor fi impartiti pe la toata lumea, fara sa conteze suveranitatea.

  „Interesul european” de care vorbeste autoarea cu o certitudine uimitoare nu e acela de a forta un vot si a crea puternice frustrari suplimentare intre statele UE, nu e acela de a favoriza votul partidelor extremiste si populiste (FN-ul in Franta are acum sanse reale sa castige regionalele si presedintia, in toata Scadinavia au aparut partide populiste anti-imigratie, Merkel a picat in sondaje la cel mai scazut nivel din ultimii 4 ani, o majoritate de britanici vor iesirea din UE, etc.), nu e acela de a aduce alte milioane de necalificati pe lange cei 23 de milioane de someri pe care UE ii are deja oficiala, nu e acela de a intari in Europa curentele salafiste si jihadiste cu noi adepti veniti direct din zone unde au fost contaminati de ani de propaganda islamista violenta.

  E inacceptabil ca o parte dintre europeni (albanezi, georgieni, sarbi, ucrainieni, rusi, etc..) sa fie tratati mai sever si represiv de legile UE decat imigranti ilegali veniti din afara Europei.

  Sub pulpana „valorilor europene” descrise sumar si dogmatic se ascunde teama de a raspunde cu limpezime la chestiuni deranjante despre libertatea de exprimare, despre identitatea si frontierele Europei, despre locul islamului intr-o societate democratica, despre integrarea si asimilarea imigrantilor din afara Europei.

 15. „Abordarea din articol este corecta si pertinenta, insa din pacate fundamentata pe o premisa gresita”
  O traducere a zicalei „si Iadul este pavat cu intentii bune”
  :P”

 16. Argumentatia juridico-statistica (Geneva, procente de migranti etc) este doar in spiritul corectitudinii politice care ucide incet Europa de ani buni. Asa cum s-a mai spus, trebuie sa incetam sa ne prefacem ca nu vedem problemele, iar ele au aparut tot din corectitudinea politica si din ipocrizia multi-cultilor.
  E de bon ton sa ne dam preocupati si umanisti din fotoliul nostru, ne face foarte bine la ego. Apoi ne putem vedea de ale noastre, in zona noastra de confort calduta, putem lasa statul, adica pe nimeni, sa se ocupe de acei migranti (atentie, termenul are inteles diferit de cel de refugiat). Pot sa stea in ghetourile lor, noi suntem mandri de noi ca ne aratam preocupati de aceste probleme in discursuri scrobite.
  In realitate, in occident problema imigratiei a fiert la foc mic iar acum nu se mai stie cum se poate stinge.
  Exemplul cel mai bun ipocrizie il da tot dna Merkel: acum catva timp declara ca multiculturalismul a fost un esec. Cand la sfarsitul verii occidentul lacrima la problema migrantilor, ea a deschis portile fara sa se consulte cu nimeni. Cand a vazut ca treaba se impute iar nemtii nu mai sunt atat de dornici de musafiri, a schimbat macazul.
  Acuzatiile de xenofobie sunt de fapt paravanul ipocriziei multi-culti si o metoda de a incerca impunerea propriilor idei in materie de inginerie sociala ale „progresistilor”.
  Eu ma declar conservator si sugerez celor de pe forum, pe langa Huntington sugerat de Yoda si Thomas Sowell – „A Conflict of Visions”. Prezinta foarte clar doua viziuni asupra lumii si care ne ajuta sa descifram toata propaganda pe care o auzim, inclusiv cea legata de imigratie.

  https://en.wikipedia.org/wiki/A_Conflict_of_Visions

 17. Premierul slovac, Fico, a declarat că în țara lui sînt bine veniți doar creștinii. Mie mi se pare un progres, pentru că nu a specificat „doar catolici”. Deci, ca să vedem și partea plină a paharului, s-ar putea interpreta drept un pas înainte față de politicile implementate pe vremea când Slovacia era condusă de un monsenior.
  Mi-aduc aminte de anii grei ai conflictului civil iugoslav, când „croatitatea” era definită prin posesia unui certificat de botez într-o biserică catolică. Mi s-a părut acel reflex a fi o formă de continuitate istorică- m-am gândit la republica efemeră a lui Pavelic, care s-a „purjat” de evrei, de sârbi, și (record european absolut) 100% de „țigani”. Poraimos croat a fost „ca la carte”. Dar desigur, nu despre Croația este vorba aici. Pe de altă parte, mă gândesc, fie și în condițiile de oprimare a naționalismului de către Tito, cum au stat Slovenia și Macedonia „cot la cot”, aproape 50 de ani. Desigur, este de neimaginat ca „Laibach” și „Uskub” să devină confundabile- de fapt, nu acesta este scopul. Dar imaginea unor legături între ele, mă face să rămân de modă veche și respectuos față de mâna de oameni care încă se mai declară iugoslavi.

  • Iugoslavia era un mini-imperiu, un URSS în miniatură. Unde rolul conducător revenea națiunii sârbe, armata federală era complet controlată de sârbi, iar un macedonean ajuns din întâmplare la ”Laibach”, ajungea acolo tot în numele națiunii sârbe. Mâna de oameni care se declară iugoslavi merită exact același respect ca și mâna de oameni care se declară sovietici. O defilare cu portretul lui Tito, pe când?

   • Tito nu era sârb :). Ascendentul de care vorbiti este mai curând potrivit regimului lui Alexandru Karageorgevic sau celui anvizajat de Milosevic. Revenind la Tito și regimul lui, nu a fost atât pro-sârb cât împotriva oricărei mișcări centrifuge (unde independentiștii croați primau). Toți generalii din diversele armate implicate în conflict fuseseră colegi la academia militară iugoslavă- chiar au păstrat legătura într-un fel sau altul, în ciuda frontului care îi despărțea. Misha Glenyi are o carte în care descrie irealitatea acestor contacte, pe fondul măcelăririi reciproce. Nu a fost chiar așa cum afirmați în ce privește componența armatei iugoslave- altfel toți generalii rămâneau la Milosevic și ceilalți aveau doar „soldați proști”.
    Dar eu mă exprimam metaforic- dacă aș fi zis Chișinău și Copenhaga, ideea rămânea aceeași.

    • Da, era un croat renegat, la fel cum și în URSS Hrușciov era un ucrainean renegat. Ăsta era modul lor de a se face acceptați de majoritatea sârbă, respectiv rusă: își oprimau propriul popor în numele majorității străine, exact pentru ca unii ca tine să poată să susțină ”Tito nu era sârb” sau ”Hrușciov nu era rus”, ”Stalin nu era rus”, ”Hitler era austriac” etc.

     Ești conștient că faci apologia unuia care s-a declarat prin Constituție ”președinte pe viață”? Nici măcar Ceaușescu n-a avut tupeul ăsta. Tito l-a avut. Dar el ”nu era sârb”, așa că asta justifică din plin respectul tău pentru cei care se declară iugoslavi. Corect?

     • V-am răspuns, dar nu cred că m-am făcut înțeles. Tot în mod metaforic, este posibil să te consideri european fără a-ți nega originea națională la fel cum, puteai fi iugoslav fără a fi obligat să-ți calci baștina în picioare, așa cum incorect presupuneți. Nu pot spune metaforic, pentru că este vorba de zeci de mii de victime, dar Serbia lui Milosevici și „tigrii” lui Arkan ne-au arătat care sînt urmările naționalismului extrem în Europa, nu mai puțin decât ustașii lui Pantelic în timpul celui de-al doilea război mondial. Represiunea în comunism este un fenomen universal, dar în cazul istoriei țării despre care vorbim, criminalitatea nu este apanajul unei singure etnii- lucru simplu de văzut dacă nu v-ați limita strict la perioada începând cu 1987.
      Mi-este greu să văd un viitor comun pozitiv pentru o Europă care nu-și asumă trecutul. Dumneavoastră ce părere aveți ?

      • Este o paralelă forțată, lipsită de orice acoperire în practică. Europa există ca regiune geografică, oricine se poate declara european dacă face parte din acea regiune geografică. Iugoslavia nu era o regiune geografică, era un stat artificial, o relicvă a Primului Război Mondial, la fel ca și Cehoslovacia.

       Într-un moment cât Wilson ajunsese la concluzia că statele naționale sunt singura soluție pentru a asigura liniștea pe termen lung în Europa, Iugoslavia și Cehoslovacia au reușit să fenteze, dar în realitate se bazau tot pe oprimarea națiunilor minoritare, exact ca și Imperiul Austro-Ungar sau cel Otoman. De aceea s-au și dezmembrat, tocmai pentru că națiunile componente stăteau împreună cu forța.

       Probabil că diverși demnitari de rang înalt obișnuiau să se declare ”iugoslavi” pentru a-și sublinia importanța, la fel cum funcționarii de la Bruxelles sunt ”europeni”, fără să preocupe prea mult pe cineva naționalitatea lor exactă. Însă Uniunea Europeană se bazează totuși pe o apartenență benevolă, nu pe tancuri.

      • @ Harald
       Mi se pare că Europa se îndreaptă spre unde am mai fost. De aceea, imaginea funcționarului de la Bruxelles, cât ar fi de șters, cât ar fi de „cu gust de apă caldă”, este INFINIT MAI BENIGNĂ decât a reptilelor care mișună prin culise, vânturând moaștele „natzionale”. Am senzația că reapare ceva similar disprețului față de Germania Republicii de la Weimar. Cât ar părea de reprehensibili „burghezii” din caricaturile lui Grosz îi prefer în orice zi și la orice oră alternativei de mai târziu.
       Hai să fiu provocator: Nu Tito și nici comunismul nu au omorât 11.000 de oameni la Sarajevo. Sau, pentru că eram la tema Croației, ce părere ați avea dacă în România ar exista bulevardul Horia Sima ?
       Recrudescențele fasciste din Ungaria sînt un fenomen similar. Abandonăm încet toată istoria „politically correct”, pentru că ne sufocă, nu-i așa- ne băgâm mâna la c…e și tragem un damf puternic, ca să trezim ființa națională din amorțire.
       O Europă, hai să nu-i spunem unită ci mai curând viabilă, trebuie să aibă și o istorie comună- ori eu văd că începem să avem povești paralele.

      • Chestiile astea trec. Nici Ungaria și nici Croația nu se descurcă pe cont propriu, se vor conforma în cele din urmă regulilor lumii civilizate. Ce se întâmplă acum sunt ultimele răbufniri ale unor foști comuniști-naționaliști (cea mai detestabilă combinație, în opinia subsemnatului). Peste 15-20 de ani, astea vor fi amintire, la fel cum în România Patrulaterul Roșu este astăzi amintire, iar Ion Iliescu nu mai are mult nici el :)

       Liniștea asigurată de Tito era asigurată prin forță și nu putea decât să explodeze. Când se adună resentimente timp de două generații, se pierde memoria atrocităților precedente și copiii încep să creadă că bunicul a făcut bine când a plecat să omoare pe cei de altă etnie, fiindcă într-adevăr nu se mai putea trăi din cauza lor.

       Însă Europa nu riscă nimic de genul ăsta, România se poate indigna în fața comisarului german, însă n-are niciun motiv să se indigneze în fața comisarului portughez sau a celui leton. Și last, but not least, corectitudinea politică poate fi enervantă, dar încă n-a omorât pe nimeni. Naționalismul a omorât și încă mai omoară.

  • Rezumatul rezumatului: cu forșa, așa au stat Slovenia și Macedonia împreună timp de 50 de ani. Cu forța tancurilor armatei federale iugoslave, unde comandanții erau sârbi aproape fără excepție.

   • Tot metaforic: dacă alegerea este între cetnici, ustași, „handjariști” bosniaci sau iugoslavi, atunci preferința mea va fi mereu pentru ultimii. Cu sau fără portretul lui Broz :)

    • N-a existat niciun fel de alegere, nu mai vopsi cioara iugoslavă. Tito era președinte pe viață, iar cine avea altă părere murea în închisoare, dacă nu-l dusese mintea să fugă din țară la timp. Asta faci tu, la 25 de ani după 1989: apologia dictatorilor.

 18. Interesant citatul selectiv al din Convenția privind statul refugiatului care denaturează complet sensul:

  Articolului 31
  1. Statele contractante nu vor aplica sanctiuni penale, pe motivul intrarii sau sederii lor ilegale,
  refugiatilor care, sosind direct din teritoriul unde viata sau libertatea lor erau amenintate in
  sensul prevazut de art. 1, intra sau se gasesc pe teritoriul lor fara autorizatie, sub rezerva
  prezentarii lor fara intirziere la autoritati pentru a le expune motivele, recunoscute ca valabile,
  ale intrarii sau prezentei lor ilegale.

  Deci acest articol e aplicabil doar în foarte restrânsa situație în care un refugiat intră în Turcia și se prezintă imediat pentru a solicita azil. Ideea că poți să străbați un continent întreg fară să respecți granițele dacă promiți că la capătul călătoriei vei solicita azil e pur și simplu o fantezie.

  E numai unul din argumentele evident forțate care transformă o analiză ce se vrea tehnică într-o pledoarie avocățească pentru poziția de forță a core-ului european.

  • @Stelian Ene,
   Bravo! Ma bucur sa vad ca sunt mai multi care argumentand cu legea, demonstreaza ca pledoariile pro-imigrationiste sunt pur si simplu aberante. De altfel CE a dat un comunicat fara echivoc in care arata ca Ungaria (la fel ca oricare alt stat) are dreptul sa isi apere granitele sub orice forma.

 19. M-am plictisit de toata aceasta o…..e intelecuala la subiect.
  In concluzie: sa-i stapanim si sa-i stapaniti sanatosi.
  Dar daca sanatosii nu vom fi noi? :)

 20. PS. Desi ca Europa si in primul rand Occidentul reprezinta cu adevarat varful civilizatiei pe Terra intreb totusi:
  La urma urmei ce fel de civilizatie este accea care are in fundament principiul: Scopul scuza mijloacele

 21. „esticii nu înţeleg la fel ca vesticii valorile europene, solidaritatea umăr la umăr” – puteti sa o explicati dumneavoastra si sa sustineti ca e obligatorie?

  Solidaritatea exista atunci cand e benevola; daca e fortata nu mai e solidaritate, e doar o constrangere, iar faptul ca Europa de vest incalca drepturile fundamentale ale omului (dreptul la proprietate, in special, si la asociere) sub pretextul solidaritatii pentru a justifica socialismul marxist nu inseamna ca cineva trebuie sa ia de bune sloganurile.

  Emigrantii nu au nici un drept la solidaritate si cetatenii europeni nici o obligatie fata de ei, prin nici un articol al conventiilor internationale.

 22. Pt ca articolul sa stea in picioare, trebuie sa ignori continente intregi din realitate, cele care il contrazic. Cu acele continente stersr, ramane o insula stinghera, iar aceasta e articolul de fata.

  Dar sa vedem cateva unul din continentele ignorate, despre celelalte s-a mai comentat aici.

  – Germania cere solidaritate estului europei, este hotarata sa o ia cu forta, daca nu o primeste. Atunci nu mai vb de solidaritate, dar in fine.

  Dar „solidaritatea europeană” nu merge în ambele sensuri. Și ma refer la situații de criză majora, nu la copilarii Schengen. Când țările din Europa de Est au nevoie de solidaritatea Germaniei în fața amenințărilor repetate cu invazia venite din partea Rusiei, „solidaritatea europeană” se dizolvă.

  Cum?

  – Germania se opune constant și hotărât instalării de baze NATO permanente în Europa de Est, ca răspuns la amenințarea rusă, pe motiv că aceste măsuri defensive ar „provoca Rusia”. Unde e solidaritatea?

  Germania au semnat, aproape pe ascuns, si in orice caz, nedezbatut de nimeni in Romania, nici inainte nici dupa, un contract de aprovizionare cu gaz din Rusia, pe zeci de ani si multe miliarde – conducta Nord Stream 2.

  http://inliniedreapta.net/solidaritatea-europeana-e-pe-fundul-marii-baltice-presa-poloneza-despre-acordul-cu-gazprom/

  Dincolo de faptul ca cel putin partial aceasta conducta este o anulare a sanctiunilor impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei, Nord Stream 2 va priva Ucraina, Bulgaria si Ungaria de miliarde de dolari in taxe de tranzit, bani care se vor duce acum la Germania.

  Contractul si opozitia Germana fata de bazele NATO permanente in Europa de est arata Rusiei ca amenintarea unor tari din UE cu invaziaeste e permisa si ca „Solidaritatea europeana” e goala de continut”.Nu Estul Europei a demonstrat asta, ci Germania si Franta.

  Dupa ce a batut palma cu Putin peste capul Europei de Est, Germania (si Franta, dar Franta, ca de obicei, nu prea contaza) nu are nici un drept sa ceara cote de migranti, obligatorii sau optionale, si daca tot a facut-o, tarile din Estul Europei au tot dreptul de a le refuza, partial sau total.

 23. Multi romani, majoritatea, isi doresc un stat national, unitar, centralizat, in care cel putin cu 90% din populatie sa se declare de etnie romana si de religie ortodoxa, cu o economie autarhica si pentru asta sunt dispusi sa indure privatiuni materiele si de libertate. Un partid anti UE, anticapitalist,anti Nato(da!), ortodoxist, inteligent promovat ar lua oricand 33% din voturi!

  • si ? putea fi altfel ? asa a fost construit acest popor !
   sigur rominul Decebal stapinea si mai mult teritoriu pe care azi statul romin trebuie sa l revendice; ca de aia tovarasul basescu lupta incontinuare.io sper ca fiica lui aia cu mintea odihnita sa adune toti rominii de bine si sa uneasca ptr inceput Rep Moldova

 24. Domnilor, doamnelor, domnisoarelor,

  Inainte de a se fi descoperit politica a existat ceva ce s-a chemat – nu se mai cheama azi, ca a disparut – bun simt. „common sens” si o bruma de inteligenta la care apelau oamenii totusi cand era nevoie. Unde naiba au disparut toate ? Sub maldarul de hartoage intutile , sub titluri pompoase pseudoacademice… Mai ganditi-va si cu propriile capete …

 25. conventiile ONU devin aberante in momentul in care se incearca aplicarea lor intr-un mod penibil la situatii extreme, de aparare a ogradei proprii. ce doriti, invadarea europei de asia si Africa? cat despre faptul ca esticii nu inteleg solidaritatea si nu se integreaza in sistemul de ‘valori’ vest, e de-a dreptul ireal.. chiar vi se pare ca vestul a dat dovada de vreo solidaritate neinteresata? miliardele de dolari dati in spagi (combinate cedate, nave inutile cumparate) ca sa accesam UE vi se par dovezi de solidaritate? UE se comporta exact ca smecherul de la oras care’l prosteste pe taran, ii usureaza de gologani si’i arata cu afabilitate nobila (tradus ‘condescendenta’) masa poleita la care il invita cu mana intinsa – lasi punga si te asezi la masa.. saracul isi lasa punga, sta umil in coltul mesei nebagat in seama sau aratat eventual cu degetul, dispretuit si batjocorit ca a indurate ca prostul 45 de ani de cap plecat de’a sila.

  stateam de vorba odata cu un vestic care-si bomba pieptul semet si care declara revoltat ca poporul lui ar fi murit dar n’ar fi acceptat domnia comunista. cand am inceput sa rad m-a intrebat intepat ce gasesc amuzant. desigur ca n-am scapat prilejul sa-i spun ca ce sustine e pur si simplu o ineptie, ca insisi istoria tarii lui a fost plina de capete plecate si varsari de sange, hotii si calcarea altora in picioare. a acceptat intr-un final, fiind dovedit la istoria propriului popor, pe care o cunostea mai spoielnic desi era intellectual, sa adita ca intr-adevar, abereaza. departe de a fi genul protocronist, totusi in general nu accept aberatiile despre asa zisa societate vest cu stea in frunte, mai ales ca scandalurile de coruptie cu marile lor firme abunda si tin fruntea ziareleor ptr luni in sir. noi suntem cei arati cu degetul, coruptia lor e nobila..

 26. D-le ION,
  Un partid de genul celui propus de dvs. ar fi mai extremist decit oricare din cele din Europa, nu insens politic, ci in sens logic.El ar putea sa se nasca si subziste, doar pe o insula izolata, cu pina la 10 locuitori, din care unul sa fie pentru stat national, altul pentru centralizat, iar fiecare din urmatorii: pentru etnie romana, religie ortodoxa, economie autarhica, anti-NATO, anti-UE, anticapitalism, etc.Adica ceva de genul ,,comunei primitive”, cu 10 retrasi din istoria la zi, cu privatiunile asociate!Nu stiu citi adepti ar gasi un astfel de proiect politic, dar in epoca globalizarii si consumerismului, cred ca pe nimeni, inafara de autorul unei astfel de constructii politice si economico-sociale.Poate comenariul este doar o simpla gluma ,,politica”!

 27. Referinta [3] precizeaza ca nu se pedepsesc penal refugiatii „sosind direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea lor erau ameninţate”. Or, cei care intra pe campuri pe jos in Ungaria au traversat cel putin Serbia, Grecia, si probabil chiar Turcia, asadar tari in care nu erau amenintati. Cum vine asta?

 28. Eu am primit asta, despre esecul convietuirii intr-un bloc comunist:

  Pana cand vom tolera ca presedintii de asociatii sa practice camataria ?

  O cautare pe Google la „Probleme asociatie” sau „Reclamatie asociatie” gaseste un
  numar de rezultate intre 139.000 si 500.000. Aceste cuvinte au fost sugerate de
  Google cand am introdus in bara de cautare „Asociatie proprietari”.
  Daca rotunjim numarul judetelor la 40 faceti si dvs. socoteala cate reclamatii ar
  fi in fiecare judet, oras si bloc.

  Aceste reclamatii sau probleme pot sa dispara cand presedintii si administratorii
  inceteaza sa mai faca profit de pe urma asociatiei, iar ca acest lucru sa fie
  posibil trebuie ca populatia sa inceteze sa le mai dea camata. Numai ca, prin
  lege presedintii de asociatii au dreptul de a practica, camataria. Traim in tara
  celui care fluiera atunci cand vrea sa fluiere, si a celui care practica, camata
  atunci cand vrea sa o practice.

  Ce este camataria:
  http://www.google.ro/#newwindow=1&q=ce+este+camataria

  Rezultate „Probleme asociatie”
  http://www.google.ro/#newwindow=1&q=probleme+asociatie+

  Rezultate Reclamatie asociatie
  http://www.google.ro/#newwindow=1&q=reclamatie+asociatie+

  – Rezultatul numarul opt de pe prima pagina duce pe saitul Gandul unde aflam ca in
  Bucuresti se fac 200 reclamatii pe zi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Claudia Postelnicescu
Avocată, publicistă. Absolventă a Facultății de Drept, Universitatea București, cu un master în relații internaționale la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București și un master în studii europene și globalizare la Universitatea din Birmingham, UK. Activează ca avocat independent, specializat în litigii de drept privat, consultanta si drept european/drepturile omului (www.cpacj.ro). Doctorand al Universitatii din Tübingen, Institutul de Stiinte Politice, pe tema constructiei identitatii Uniunii Europene. A colaborat de-a lungul timpului cu Observator Cultural, România Liberă, Vivid, Money Channel, La Punkt.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro