marți, mai 21, 2024

Maica Tereza, protecţia socială şi ştiinţa ocolirii adevărului

Am citit cu real interes textul domnului Marius Cruceru, decan al Facultăţii de Teologie Baptistă din Oradea, referitor la cele scrise de mine şi la legea de parteneriat între stat şi culte în domeniul serviciilor sociale. Dacă ne-am mai păstrat vreo fărâmă de umor, aş spune că textul său a fost schimbat din greşeală cu cel compus de vreun elev de liceu teologic baptist care tocmai silabiseşte cum să-i convingă pe români cât de haini şi de netrebnici sunt creştinii ortodocşi…

Domnule Cruceru, vă sunt recunoscător că porniţi tocmai de la modestele mele însemnări, dar vă atrag atenţia că le folosiţi fraudulos pentru o cauză căreia, personal, nu-i aparţin. It’s not my fight, cum ar spune liderii şi fraţii dvs. din Statele Unite. Personal, sunt doar un pasionat observator al vieţii religioase din această parte de cer, preocupat profesional de antropologia vieţii religioase şi de istoria religiilor. Nu mă interesează lupta dvs. personală cu Biserica Ortodoxă Română (BOR) decât ca anecdotică.

Şi, chiar dacă sunt creştin ortodox, am dovedit în suficiente ocazii că am capacitatea şi reflexul de a discuta relaxat despre oricare cult religios din România. Ba, în anumite împrejurări administrative care ţin de biografia personală, am avut şansa să apăr inclusiv libertatea şi drepturile confraţilor dvs. baptişti. Am cunoscut personal câţiva lideri pentru care am o mare stimă.

În mod normal, textul dvs. face parte din categoria celor născute să vorbească de la sine. Raţiunea pentru care vă răspund, totuşi, este aceea că folosiţi abuziv articolul meu făcând slalom printre anumite fraze şi enunţuri care nu convin obiectivului dvs., şi, mai grav, citând inexact sau răstălmăcind pentru a lovi dur în BOR, pare-se, duşmanul dvs. principal. Este un exemplu nefericit de ştiinţă a ocolirii şi curtării (aşa cum, splendid, re-definiţi “periegeza” unui text). Şi ar mai fi un motiv, am o stimă specială pentru clasicişti, de unde şi constatarea mea şi a prietenilor mei mai învăţaţi ca mine: este şi aceasta, iată, o “tehnică” retorică postmodernă, dacă tot aţi ales să vă faceţi temele (libere sau impuse) în public. Căci, zice latinul, docendo discimus, învăţând pe alţii, învăţăm şi noi…

Aşadar, domnule Cruceru, sper din toată inima că nu-i veţi învăţa pe studenţi să scoată din context, aşa cum aţi procedat dvs., căci este un slalom riscant care nu face onoare nimănui. Iată doar câteva exemple:

(1) Prima fraudă majoră este că începeţi diatriba de apărare a celor care se împotrivesc legii parteneriatului stat – culte ignorând faptul că subsemnatul scrie negru pe alb: principial legea nu este deloc rea, dar adaug imediat necesitatea unor “amendamente”. Iar primul dintre acestea este următoarea frază pe care o lăsaţi deoparte cu o suspectă amnezie: “statul este obligat cu acest prilej să creeze acele instrumente legale prin care finanţările să fie distribuite în mod echitabil, faţă de orice ONG, fie laic, fie confesional”. În mod normal, ar trebui să mă opresc aici, fraza de mai sus desfiinţează, practic, întregul dvs. efort demonstrativ…

(2) Nu voi intra în contabilizarea silogismelor pe care le produceţi, fiind prea multe. Da, atacurile lansate către BOR de pe versantul stângist şi ultra-stângist, ba chiar activist ateu sunt de cele mai multe ori nefrecventabile, urechiste, defazate, produse de semidocţi într-ale istoriei creştinismului (indiferent de confesiune) ori în filosofia religiei. Aceasta nu le lipseşte de legitimitate – cum susţineţi, retoric, insinuând că şi eu aş crede asta –, ci pur şi simplu le umple de ridicol. Fiindcă planează pe lângă subiect. În general, dacă NU te apropii cu instrumente adecvate de o anumită problematică, rişti să te îndepărtezi din ce în ce. Sau să pluteşti în gol la aceeaşi distanţă măsurată în prejudecăţile care te locuiesc. Eşti precum o rachetă ale cărei date constitutive sunt defecte sau al cărei pilot se sminteşte, astfel încât, pe măsură ce-şi închipuie că se apropie de o planetă, în realitate stagnează ori se îndepărtează. Nu cred că trebuie să vă explic tocmai dumneavoastră etimologia cuvântului “păcat”, care înseamnă “a rata ţinta”…

(3) Cinste dvs. dacă luaţi în calcul inclusiv criticile la adresa Bisericii Baptiste provenite din partea unor ONG-uri care trăiesc din promovarea laicităţii agresive. Sunt observatori mai atenţi decât mine care spun că nu ar fi prima oară când vă aliaţi (conjuctural, desigur) cu apostolii ultrasecularismului. Este un fenomen pe care nu-l bănuiam. Dar, dacă reprezintă baptiştii din România sau de aiurea (mă voi interesa), merită luat în calcul. Ar fi un exemplu mirobolant legat de fenomenologia vieţii religioase din România.

NB (1): Înţelesul pe care-l conferiţi cuvântului “smerenie” în acest context, trăgând spuza pe turta “pocăinţei” este, fără doar şi poate, o reuşită volută şi atragere a atenţiei spre valorile baptiste şi neoprotestante (vă felicit!). Aceasta mă determină să-mi amintesc cu melancolie de unul din marii sfinţi ai secolului XX, Sf. Siluan Athonitul, care vorbea despre “smerenia lui Hristos”. Chiar dacă baptiştii recunosc doar accidental republica monahală din Muntele Athos şi pe uriaşii săi rugători, veţi fi, poate, de acord cu mine: “smerenia lui Hristos”, acesta este orizontul smereniei spre care merită să ţintim cu toţii, indiferent de confesiune.

(4) Singurul exemplu concret pe care-l dau în textul meu este cel legat de activitatea Maicii Siluana. Pot aduce numeroase altele, dar nu voi insista acum şi aici. O să vă reamintesc: ortodocşii “practicanţi” au o tendinţă, poate inadecvată, de cultivare a smereniei. Căci există destul de mulţi care urmăresc cu fervoare îndemnul evanghelic: “Când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta cum fac făţarnicii prin sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie într-ascuns; şi Tatăl tău, care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare.” (Matei 6, 2-4). Sunt gesturi şi activităţi care nu pot fi cântărite vulgar, dar mă întreb cu sinceră curiozitate: există oare un singur nume de personalitate a cultului Creştin Baptist din România care să fi făcut măcar atât cât a realizat Maica Siluana în doar câţiva ani?

(5) Cu alte cuvinte, ceea ce am susţinut în articolul meu este că, în buna tradiţie a Sf. Vasile cel Mare (sec. IV), un nume care rareori se studiază în mediul neoprotestant, răsăritul ortodox a avut serioase activităţi de caritate. Sărăcia şi lipsa civilizaţiei, cauzele (geo)politice şi istorice obiective şi subiective, au adus însă multiple piedici. Fără îndoială, catolicii şi (neo)protestanţii au un serios avans. Exemplu: acolo unde posibilităţile au permis aceasta, lucrurile au evoluat spectaculos. Fiind bucovinean, vă aduc drept exemplu acţiunile de caritate ale “Fondului Religionar” care aparţinea cândva Mitropoliei Bucovinei. Dar mă grăbesc să precizez că am pledat de mai multe ori împotriva alocării pădurilor Bucovinei către actuala Arhiepiscopie a Sucevei.

(6) Stimate domn, personal, am vorbit & scris îndelung despre clericii şi ierarhii din BOR care au fost colaboratori ai Securităţii. Dar am avut de asemeni cuvinte de laudă la adresa nenumăraţilor creştini (majoritatea ortodocşi) care au pătimit în închisorile comuniste. Lejeritatea cu care scrieţi despre securiştii din BOR mă obligă, pentru compensare, să fac un lucru pe care până acum nu l-am făcut din eleganţă şi pudoare, tocmai fiindcă aparţin ortodoxiei. Anume, să-mi îndrept cu toată curiozitatea atenţia către securiştii şi informatorii existenţi, din abundenţă, în toate celelalte culte. Sunteţi pregătit să înceapă o discuţie publică chiar cu baptiştii?? Apoi, de ce un neoprotestant, fost informator al Securităţii, ar fi mai onorabil decât unul creştin ortodox – în condiţiile în care amândoi fac astăzi acte de caritate, căci asta insinuaţi când vorbiţi de ÎPS Pimen (sper că zâmbim, amândoi, amar)?…

NB (2): Vă rog să recitiţi textul scris de mine: “Acele organizaţii care profită în acest moment făcând un joc de hărţuire anticlerical, chiar antieclezial (anti-Biserică), trebuie să accepte că BOR este o instituţie foarte puternică în România istoriei recente şi că, mai cu seamă în ultimii ani, a desfăşurat, efectiv, o activitate socială fără precedent”. Iată de ce găsesc concluzia dvs. drept excesivă: «Mi se pare o tristă confuzie să identifici discutarea unor chestiuni de principiu şi de teologie (în cazul baptiştilor o colaborare de acest fel cu statul are implicaţii teologice) cu un, citez, “un joc de hărţuire anticlerical, chiar antieclezial (anti-Biserică)”». Explicaţia este simplă pentru cel care nu scoate fraza din context: nu m-am referit în cele de mai sus decât la promotorii laicităţii agresive şi la adepţii religiei numite ateism. Dacă dvs. simţiţi nevoia să atacaţi laolaltă cu aceştia clerul şi Biserica Ortodoxă, vă priveşte personal.

(7) Da, BOR are enorm de făcut şi de recuperat la capitolul carităţii. Mă întreb însă, deloc retoric: nu cumva tocmai astăzi, când se întreprind paşi cu adevărat semnificativi în această direcţie (numai cine nu vrea, nu se informează despre aceştia şi nu-i ia în calcul) atacurile se înteţesc? Nu cumva această necesară implicare socială adusă de Patriarhul Daniel este percepută drept o revigorare a BOR care stârneşte nelinişte în rândul anumitor culte care până de curând aveau de-a face cu un teren mult mai liber? “Aparatul conceptual” există deja: specialişti precum Radu Preda, Radu Carp, Mihail Neamţu ş.a.m.d. au scris îndelung pe această temă a teologiei sociale. Vă recomand să-i citiţi, veţi fi îmbogăţit. Dincolo de amăgirile cu care românii sunt injectaţi redundant în ultimii ai, dacă doriţi, domnule Cruceru, vă pot fi aduse la cunoştinţă ultimile statistici cu privire la activitatea socială a Bisericii Ortodoxe Române. Fiind încredinţat că sunteţi un om onest, veţi fi obligat să vă schimbaţi atitudinea şi discursul.

(8) Un singur exemplu de răstălmăcire (printre multe altele): «Faptul că un popor a fost servit “cu ateism pe pîine” timp de 50 de ani şi sechelele generate de aceste fapte istorice nu se rezolvă printr-o astfel de lege». Domnule decan, nu-i lăsaţi pe studenţii dvs. să comită astfel de inexactităţi (este un eufemism)! Ceea ce eu am spus suna astfel: „De aceea este cel puţin lipsit de inteligenţă să vinzi lozinci ale laicităţii unui popor care a fost îndopat cu ateism pe pâine timp de 50 de ani, lozinci care nici în ţări occidentale dezvoltate nu prea au priză”. Chiar vă simţiţi afin cu astfel de lozinci, domnule Cruceru??

NB (3): Ceea ce am spus în articolul incriminat este că mă refer din start (rog, recitiţi) exclusiv la BOR. De aceea, pentru ortodocşi, Biserica suntem toţi. Dacă dvs., domnule Cruceru, nu sunteţi de acord cu această afirmaţie, vă îndemn la studiul creştinismului ortodox. Că numai unii sunt practicanţi, asta e altă poveste, valabilă în diverse nuanţe în toate cultele. Legea despre care vorbim (atâta vreme cât nu va discrimina nici alte culte, nici alte ONG-uri) poate fi bună, dacă se aduc anumite amendamente. Am precizat şi care sunt punctele slabe. Ceva mă face să cred că Preşedintele Băsescu este mai abil decât consideră politicienii care s-au cam grăbit cu votarea aceastei legi. Chiar dacă principial este corectă, în lipsa unor aplicaţii clare, în mod normal, legea ar trebui returnată Parlamentului. Sau, dacă Preşedintele o va aproba, în lipsa unor norme de aplicaţie clare, care să fie elaborate imediat, legea va fi ca şi inexistentă.

Concluzii:

(a) În fine, cunosc binişor biografia Maicii Tereza. Ştim cu toţii, o astfel de personalitate nu se naşte a doua oară. Titlul articolului meu sugera  SPIRITUL  CARITĂŢII, generozitatea întru Hristos, cu care s-a identificat, excepţional, această persoană. Sper că domnul Cruceru nu se referă la filmul denigrator la adresa Maicii Tereza, chiar dacă o îndoială tot mi se strecoară în suflet atunci când găsesc în textul său expresia nu tocmai elegantă “fragila călugăriţă cocoşată”…

(b) Ca rezumat al celor de mai sus pot spune că dacă îşi va cizela discursul, dacă va fi mai atent (inclusiv cu exprimările în limba română), pastorul Marius Cruceru va izbuti. Nucleul dur ar comunităţii îi va trimite mesaje de încurajare: bine le-a mai zis-o ălora, ortodocşilor! Adepţii laicităţii agresive şi cei ai ateismului militant vor avea încă un aliat de nădejde. Din fericire, liderii baptişti pe care i-am cunoscut până azi, păreau ceva mai relaxaţi, erau lipsiţi de înverşunare (inclusiv la adresa BOR), aveau umor.

Personal, domnule Cruceru, vă mărturisesc că m-aţi convins. Atunci când voi mai vorbi în media sau de la catedră despre radicalii creştini, mă voi referi, cu siguranţă, nu numai la acele câteva grupări penibile din BOR, din rândul altor confesiuni, ci şi la dumneavoastră care sunteţi, iată, speranţa radicalilor baptişti. De aceea, precum orice fundamentalist care se respectă, este o evidenţă să nu vă doriţi o Maică Tereza creştin ortodoxă.

Păcat. La câtă sărăcie şi durere este în această ţară, eu aş fi fericit să apară şi mâine o Maică Tereza baptistă.

PS: Nu este chemarea mea, nu ma intereseaza si nu intentionez sa intru intr-o polemica interconfesionala. Il rog cu toata consideratia pe pastorul baptist Marius Cruceru sa-si rezolve problemele personale si doctrinare cu Biserica Ortodoxa Romana in alt context si fara a se mai folosi de textele mele, pe care le considera „admirabile” doar atunci cand sunt critice la adresa derivelor crestinilor ortodocsi. Ii sunt recunoscator daca va respecta aceasta rugaminte.

Distribuie acest articol

21 COMENTARII

 1. Multumesc. Imi face bine sa citesc perspective echilibrate asupra acestui subiect. Si mai ales sa vad ca exista si oameni care cunosc Biserica dincolo de nivelul superficial care se practica pe forumuri si in general in presa. Iar Maica Siluana este o personalitate rascolitoare, mai ales pentru cine cunoaste putin viata ei de dinainte de calugarire.

  • Pacat insa ca ziaristii care scriu despre ele tot oameni sunt, plini de ingamfare si autosuficienta. Iar domnul Vasileanu nu este deloc o exceptie. Foare probabil ca orice afirmatie a domnului Cruceru ar fi putut fi combatuta cu niste argumente bine alese, insa de ce sa ne batem capul cu argumente cand avem arma atacului la persoana?

 2. Legea parteneriatului stat-culte este un abuz intrucit creeaza privilegii pentru cultele recunoscute oficial, eliminand tacit celalalte organizatii private. Un abuz intolerabil!

 3. Un lucru este evident: atunci cand este vorba despre denigrarea bisericii ortodoxe romane, ultra-stangistii si neo-protestantii bat palma si utilizeaza absolut toate mijloacele.

  Articolul lui Marius Vasileanu m-a surprins pozitiv. Sper sa nu il vireze din Contributors, pentru ca in ultimul timp nu prea mai da trendy cu linia oficiala, pro-atee, dictata de Hotnews si mass-media in general.

 4. 2) Mai usor cu atacurile atee ultra-stangiste pe scari. Ca liberal (aripa John Stuart Mill, nu aripa Patriciu) si ateu, n-am absolut nicio problema in a ataca obscurantismul si injustitia din dreapta, stanga, fata, spate, etc.

  Maica Tereza? Sunteti siguri ca asta e vaca sacra pe care vreti sa o asezati pe stindard?

  Acea femeie diabolica (daca mi-e permis imprumutul) a chinuit niste suflete deja chinuite de saracie si boala, a propagat tot timpul idea ca suferinta lor e frumoasa si placuta prietenului imaginar de la etaj si a delapidat sume uriase de bani pe care le-a deturnat dinspre saraci spre mega biserici.

  Chiar e posibil ca doar noi, semidoctii intr-ale istoriei crestinismului, sa stim cate ceva despre… legaturile periculoase cu personaje gen Baby Doc Duvalier? De la dictatori sangerosi si pana la devalizatori de fonduri de pensii, exista o intreaga panoplie de nefrecventabili pe care aceasta preoteasa a cultului mortii i-a luat sub aripa ei celebra si mult pupata. Stiu ca „prinde’ la publicul larg, dar nu stiu daca ar trebui sa va grabiti sa v-o puneti pe stema si moneda…

 5. Domnule Vasileanu,
  vad ca sunteti plin de sfaturi la adresa domnului Cruceru, asa ca nu mi-e greu sa-mi imaginez ca puteti primi si domnia voastra cateva.
  Mai intai – stilul acid zeflemitor, la limita, este in dezacord evident cu credinta crestina asumata. Desigur, vedem diferit crestinismul si valorile sale, astfel incat unii dintre noi nici macar nu-l pot categorisi in practicant si nepracticant. Cred ca stiu unde va refugiati cand lasati la o parte canoanele smereniei declamate. Asa de bine dansati pe masa confesiunii majoritare incat abuzul spiritual face loc nonsalant abuzului publicistic.
  V-as fi felicitat pentru acuitatea logicii indelung exersate daca nu as fi decelat un amar stil fariseic.
  Vedem apoi – domnule Vasileanu – care cum ne-am raportat la Adevar.

 6. Cruceru are umor… doar ca e serios. Are omul dreptul la opinie, nu? Baptistilor nu le place parteneriatul cu statul – asta transpira din toata istoria lor de 400 de ani. Le place, nu le place ortodocsilor, dar baptistii s-au dat de ceasul mortii (la propriu) pentru libertate religioasa, adica au vrut sa scape tocmai de statul secular, dupa care ortodocsii umbla cu limba scoasa. Ei, nu toti, unele – nu putine – dintre fetele bisericesti. Baptistii nu iau bani de la stat; ortodocsii iau. De bine de rau, baptistii fac cam tot ce fac pe cont propriu, ortodocsii pe banii statului. Nu zic ca fac tot pe banii statului, dar fac prea multe pe banii statului. Cam asa se vad lucrurile de unde stau eu…

 7. Stimate domnule Vasilescu,
  sunt profund impresionat de modul in care asterneti pe foaie (chiar daca e electronica)cuvintele. Nu am mai citit vreun alt articol de-al dvs., insa navigand pe site-ul hotnews.ro, mi-a sarit in ochi acest articol datorita numelui Marius Cruceru. Este profesor la scoala la care am studiat si eu (specializarea mea fiind muzica). Nu am citit articolele anterioare, insa citind cu mult interes pe cel de fata, am putut remarca rivalitatea prezenta in dezbatere. Se vede ca sunteti un om foarte educat, si tocmai de aceea as vrea sa comentez cateva puncte la discursul dvs.
  – ati amintit de Vasile cel Mare, cum ca baptistii nu-l prea studiaza…vreau sa va spun ca eu, care am studiat muzica, am avut un curs de teologie si l-am studiat pe Vasile cel Mare, chiar imi amintesc ca la examen unul din subiecte era Vasile cel Mare
  – sunt oameni atat in cultul baptist cat si in cel ortodox sau altele, care fac milostenie multa, insa nu se stie de ei.
  – ati spus ca Biserica (BOR) suntem toti…stiti bine ca Hristos este Capul Bisericii si cei ce sunt parte a Bisericii sunt cei in Hristos. Domnul Isus defineste altfel Biserica decum o facem noi…
  – vorbind de smerenie si de caritate, ati adresat o intrebare retorica referitoare la campul de lucru (al caritatii) care pana acum a fost liber si de-acum… nu exista caritate cu dusmanie
  – inca un lucru…BOR nu este dusmanul Bisericii Baptiste. O imparatie care lupta impotriva ei insasi, se va dezbina

  Cu multa apreciere, hadeti sa lasam „dusmaniile” si sa ne fondam bine vorbele…si cea mai buna fondare e BIBLIA.

 8. Domnu Marius Vasileanu, pana una alta biserica Ortodoxa este favorizata intr-un stat laic. Avand in vedere ca toti preotii Ortodocsi sunt platiti de catre stat 100%, aceasta biserica face mult prea putin. De ce nu invata biserica Ortodoxa se se auto finanteze, asa cu face biserica baptista, peticostala, adventista etc? Nu vi se pare ca e putina discriminare? Nu vi s-ar parea corect ca intr-un stat laic fiecare cult sa se autofinanteze asa cum se intampla in tarile occidentale? (ma refer mai mult la USA) Ce impact moral si educativ il are biserica Ortodoxa asupra enoriasilor in acest moment? nu vi se pare ca tinde spre zero? In primul rand biserica Ortodoxa trebuie sa isi rezolve problema de finantare astfel incat sa nu mai primeasca bani de la bugetul de stat pentru salarii apoi vorbim de legea ajutorului social. Daca faceti o tura asa prin tara veti observa ca preotii ortodocsi pe langa salariul de bugetar pe care il au mai cer bani la fiecare inmormantare, la fiecare botez, si la fiecare nunta. Vi se pare normal? Se poate numi coruptie? sau cum ar trebui numita aceasta atitudine? De asemenea daca veti face cate o calatorie pe la anumite manastiri veti observa ca maicutele si calugarii conduc doar Jeepuri si masini super scumpe… oare de unde? Nu ca ma intereseaza venitul lor dar e putin iritant sa vezi oamenii care isi permit asemenea lucuri din bugetul de stat …. nu? Ca si concluzie as putea spune ca biserica ortodoxa in primul rand are o problema de morala care trebuie sa o rezolve, iar eu ca cetatean care platesc taxe si nu sunt ortodox ma deranjeaza ca preotii ortodocsi sunt platiti de la bugetul de stat din taxele mele fara ca nimeni sa ma intrebe daca imi doresc acest lucru. Concluzia este ca biserica ortodoxa trebuie sa se autofinanteze la fel ca si celelate culte recunoscute de stat.

 9. Domnule Vasileanu, mi se pare ca sunteti foarte ironic cu un articol farte bine scris si foarte logic „Foarte logic si realist articolul. E trist ca domnul Vasileanu ia acest articol ironic „Dacă ne-am mai păstrat vreo fărâmă de umor, aş spune că textul său a fost schimbat din greşeală cu cel compus de vreun elev de liceu teologic baptist care tocmai silabiseşte cum să-i convingă pe români cât de haini şi de netrebnici sunt creştinii ortodocşi…”

  Personal, domnule Vasileanu nu cred ca ati inteles articolul domului Cruceru prea bine, poate ca ar trebui sa il mai recititi de 10 ori”. Argumentele domnului Cruceru sunt izbitor de rationale iar ceea ce scrieti dumneavoastra in acest articol imi dovedeste ca nu ati inteles logica si argumentatia domnului Cruceru.

  E trist cel putin ca sunteti ironic si nu puteti sa argumentati prea logic in favoarea pozitie dumneavoastre. Presupunand ca cunoasteti Sfanta Scriptura stiti ca Isus a facut o delimitare foarte clara intre ceea ce este spiritual si ceea ce este politic. Isus a zis „Dati cezarului ce este al cezarului si lui Dummnezeu ce este a lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte oameni buni nu incercati sa amestecati politicul cu spiritualitatea ca nu merge…tratati-le ca lucuri total diferite.

 10. Fara sa am o pregatire religioasa care sa imi permita sa am pareri de aceasta factura, am totusi o ratiune care imi permite sa urmaresc firul logic al rationamentelor si al dezbaterilor diverse. De aceea va spun cu parere de rau, dle Vasileanu, ca in opinia mea raspunsul dvs. nu se ridica la inaltimea textului dlui Cruceru, fiind impregnat de insinuari veninoase, auto-victimizari si argumente bisericesti care nu isi au locul aici.

  Va dau un exemplu revelator in fraza subliniata „Nu cumva această necesară implicare socială adusă de Patriarhul Daniel este percepută drept o revigorare a BOR care stârneşte nelinişte în rândul anumitor culte care până de curând aveau de-a face cu un teren mult mai liber?” . Pe langa o insinuare gratuita, pe langa ca re-branduiti o initiativa politica controversata drept „implicare socială adusă de Patriarhul Daniel”, mai ocoliti si problema adevarata, si anume *modul* in care are loc aceasta implicare sociala (si anume prin cadou al statului laic). De fapt, in loc sa atacati aceasta problema, alegeti in fraza asta sa-i faceti un proces de intentie dlui Cruceru. Dl. Cruceru, sau altii, au dreptul sa nu isi doreasca o implicare mai mare a BOR, care este problema dvs? Invalideaza asta argumentele lor? Nu toti trebuie sa iubeasca BOR, sa stiti, traim inca intr-o tara libera si laica…

  Asta, pe langa tot felul de comentarii nedemne si total nelalocul lor de genul „text compus de un elev de liceu teologic baptist”, „liderii şi fraţii dvs. din Statele Unite”, „va aliati cu apostolii ultrasecularismului” (adica, daca nu-ti place BOR, esti ultrasecularist, se-ntelege).

  Pentru numele lui Dumnezeu, dle. Vasileanu, chiar nu sunteti in stare sa dati un raspuns curat, la obiect, onest, neveninos?

 11. Lasand la o parte contrele dintre dvs si dl. Cruceru, lasand la o parte si perspectiva istorica, pentru mine e clar: in prezent, BOR nu are capacitatea si vocatia de a se angaja intr-un asemenea proiect. Punct.

  Am auzit de actiuni de caritate ale bisericii, dar acelea nu sunt decat rodul unor eforturi punctuale ale unot preoti. Coordonat la nivel inalt nu este decat efortul de a obtine cat mai multi bani de la stat si de la cetateni.

 12. BOR ar putea folosi pentru actiuni caritabile fondurile destinate mega-catedralelor. Poate atunci ar avea mai mare credibilitate cand vine vorba de smerenie si de caritate.

  Nu scrie nicaieri in Biblie (care rar se studiaza in mediul ortodox) ca cei care il urmeaza pe Hristos trebuie sa cheltuiasca averi pentru ridicarea de mega lacasuri.

 13. Eu zic ca ne intoarcem la firescul unei colaborari traditionale la noi pana in perioada interbelica si traditionala candva si in Europa. Vreti nu vreti am ramas pana la urma profunzi bizantini.
  Nu stiu daca biserica va fi in stare sa se ridice la chemarea momentului. Dar nu cred ca ar trebui sa ne crispam. Parteneriatul nu este batut in cuie si daca nu va da rezultate se va desfiinta de la sine. Daca insa Patriarhul Daniel cu spiritul sau de bun organizator va reusi sa puna pe roate un sistem social valabil va fi o sansa pentru Romania. Exista un potential dedicat de resurse umane in biserica ortodoxa cum nu poate sa capaciteze nici o institutie din tara.

 14. Domnu’ Marius Vasileanu, uitati ce scria ambasada USA in telegrame dupa raportul de condamnare al comunismului care a fost prezentat de presedintele Basescu in 2006

  Citez : „. (C) Tismaneanu said the Romanian Orthodox church had also strongly attacked the report. The security services had been loathe to allow Commission members to see files on Orthodox church activities, but eventually revealed incontravertible evidence of “100 percent collaboration” between the church and the communist regime.”

  Daca suntem realisti…. biserica Ortodoxa inca are probleme de morala. O atitudine ne biblica. Pacat……

 15. Ce mai face domnul Vasileanu? Ati amutit? Nu mai vad nici un articol scris de dumneavostra. S-a intamplat ceva chiar acum cand Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului in Romania a fost publicat si vorbeste muticel de libertatea religioasa si retrocedarile bisericilor greco-catolice. Poate ca ar fi frumos sa il cititi si sa il analizati cu obictivitate iar apoi veti vedea ca domnul Cruceru a avut dreptate in raspunsul care vi l-a dat in acel articol… Doar va rog fiti obiectiv si incercati sa va detasati putin de ortodoxism (ca si religie ma refer si nu ca sens real al cuvantului)

  http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2011-04-8-8487351-0-raportul-privind-respectarea-drepturilor-omului-romania-2010-engleza.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Marius Vasileanu
Marius Vasileanu
MARIUS Vasileanu este jurnalist şi profesor de istoria religiilor. Ultima carte publicată: „Recurs la generozitate. Întrebări despre limitele antropologiei creştine” (Editura Eikon, 2011).

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Pagini

Carti noi

 

Cu acest volum, Mirel Bănică revine la mai vechile sale preocupări și teme de cercetare legate de relația dintre religie și modernitate, de înțelegerea și descrierea modului în care societatea românească se raportează la religie, în special la ortodoxie. Ideea sa călăuzitoare este că prin monahismul românesc de după 1990 putem înțelege mai bine fenomenul religios contemporan, în măsura în care monahismul constituie o ilustrare exemplară a tensiunii dintre creștinism și lumea actuală, precum și a permanentei reconfigurări a raportului de putere dintre ele.
Poarta de acces aleasă pentru a pătrunde în lumea mănăstirilor o reprezintă ceea ce denumim generic „economia monastică”. Autorul vizitează astfel cu precădere mănăstirile românești care s-au remarcat prin produsele lor medicinale, alimentare, cosmetice, textile... Cumpara cartea de aici

Carti noi

În ciuda repetatelor avertismente venite de la Casa Albă, invazia Ucrainei de către Rusia a șocat întreaga comunitate internațională. De ce a declanșat Putin războiul – și de ce s-a derulat acesta în modalități neimaginabile până acum? Ucrainenii au reușit să țină piept unei forte militare superioare, Occidentul s-a unit, în vreme ce Rusia a devenit tot mai izolată în lume.
Cartea de față relatează istoria exhaustivă a acestui conflict – originile, evoluția și consecințele deja evidente – sau posibile în viitor – ale acestuia. Cumpara volumul de aici

 

Carti

După ce cucerește cea de-a Doua Romă, inima Imperiului Bizantin, în 1453, Mahomed II își adaugă titlul de cezar: otomanii se consideră de-acum descendenții Romei. În imperiul lor, toleranța religioasă era o realitate cu mult înainte ca Occidentul să fi învățat această lecție. Amanunte aici

 
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro