luni, iunie 17, 2024

O rețetă proastă pentru știință

de Judith Curry

Articolul A bad recipe for science a fost publicat pe 17 noiembrie 2023 și a fost tradus de mine și publicat cu acordul autoarei.

Fabricarea consensului științific din motive politice corupe procesul științific și conduce la decizii politice proaste.

Un eseu cu extrase din noua mea carte Climate Uncertainty and Risk.

În secolul al XXI-lea, omenirea se confruntă cu o multitudine de probleme societale complexe, caracterizate prin incertitudini profunde, riscuri sistemice și dezacorduri asupra valorilor. Schimbarea climei și pandemia Covid-19 sunt exemple proeminente de astfel de probleme complexe (wicked)[1]. În cazul acestor tipuri de probleme, știința relevantă a devenit din ce în ce mai mult asemănătoare cu un litigiu, în care căutarea adevărului a devenit secundară în fața politicii și a pledoariei care favorizează soluții politice preferate.

Cum influențează politica procesul științific pentru probleme relevante pentru societate? Prejudecățile politice influențează prioritățile de finanțare a cercetării, întrebările științifice care sunt abordate, modul în care sunt interpretate rezultatele, ceea ce este citat și ceea ce este canonizat.  Afirmațiile factuale sunt filtrate în rapoartele de evaluare și de către mass-media în funcție de utilizarea politică ulterioară.

Cum influențează politica comportamentul oamenilor de știință? Oamenii de știință sunt presați să susțină pozițiile de consens, obiectivele morale și politicile relevante.  Această presiune vine din partea universităților și a societăților profesionale, a oamenilor de știință înșiși care sunt activiști, a jurnaliștilor și a agențiilor federale de finanțare care controlează prioritățile de finanțare a cercetării. Deoarece evaluările din partea colegilor sunt atât de importante pentru succesul în mediul academic, este ușor de indus teama de sancțiuni sociale pentru exprimarea ideilor care, deși nu se demonstrează neapărat că sunt greșite din punct de vedere faptic sau științific, sunt în general nepopulare.

Oamenii de știință activiști își folosesc poziția privilegiată pentru a promova agende morale și politice. Acest activism politic se extinde la societățile profesionale care publică reviste și organizează conferințe. Acest activism are un efect de control asupra a ceea ce se publică, asupra celor care sunt ascultați la conferințe și asupra celor care primesc recunoaștere profesională. Practic, toate societățile profesionale ai căror membri au vreo legătură cu cercetarea în domeniul climei au emis declarații politice privind schimbarea climei, îndemnând la acțiune pentru eliminarea emisiilor  produse de combustibili fosili.

Cea mai pernicioasă manifestare a politizării științei apare atunci când politicienii, grupurile de susținere, jurnaliștii și oamenii de știință activiști intimidează sau încearcă să reducă la tăcere oamenii de știință ale căror cercetări se consideră că interferează cu agendele lor morale și politice.

Ofranda consensului către autorități

O strategie critică în politizarea științei este fabricarea unui consens științific pe teme importante din punct de vedere politic, cum ar fi schimbarea climei și Covid-19.  Consensul ONU privind clima este folosit ca un apel la autoritate în reprezentarea rezultatelor științifice ca bază pentru elaborarea urgentă a politicilor.  De fapt, ONU a adoptat o abordare de tip „ofranda consensului către autorități”, care consideră incertitudinea și disensiunile ca fiind problematice și încearcă să le medieze într-un consens. Strategia consensului, prezentat ca o ofrandă autorităților, reflectă o viziune specifică asupra modului în care politica tratează incertitudinile științifice.

Există o diferență esențială între un consens științific și un consens al unor oameni de știință. Atunci când există o certitudine științifică reală, cum ar fi orbita Pământului în jurul Soarelui, nu este nevoie să vorbim despre consens. În schimb, un „consens al unor oameni de știință” reprezintă o exprimare deliberată a unei judecăți colective de către un grup de oameni de știință, adesea la cererea oficială a unui guvern.

Construirea instituționalizată a consensului promovează gândirea de grup, acționând pentru a confirma consensul într-un mod care se consolidează de la sine. Grupul interguvernamental al ONU privind schimbarea climei (IPCC) a lucrat în ultimii 40 de ani pentru a stabili un consens științific privind schimbările climatice provocate de om.  Ca atare, consensul IPCC este un „consens fabricat”, rezultat în urma unui proces intenționat de construire a sa. Consensul IPCC a devenit canonizat din punct de vedere social printr-un proces politic, ocolind procesul lung și complex de validare științifică pentru a stabili dacă concluziile sunt într-adevăr adevărate.

Reversul unui consens fabricat este negarea. Punerea sub semnul întrebării a discursului despre schimbarea climei a devenit forma supremă de erezie în secolul al XXI-lea.  Practic, aproape toți cercetătorii academici din domeniul climei se află în așa-numitul consens de 97% în ceea ce privește existența unui impact uman asupra încălzirii climei Pământului. Care oameni de știință sunt ostracizați și etichetați drept negaționiști? Gânditorii independenți, care nu susțin consensul IPCC, sunt cei suspectați. Orice critică la adresa IPCC poate duce la ostracizare. Eșecul de a pleda pentru politicile de atenuare a emisiilor de CO2 duce la suspiciune. Chiar și o preferință pentru energia nucleară în detrimentul energiei eoliene și solare te va face să fii numit negaționist. Cel mai sigur mod de a fi etichetat ca negaționist este să te asociezi în orice fel cu așa-numiții inamici ai consensului climatic și cu politicile preferate de aceștia – companii petroliere, grupuri de reflecție conservatoare sau chiar partidul politic „greșit”.

Covid-19 oferă un exemplu foarte interesant de consens fabricat.  Consensul conform căruia COVID-19 a avut o origine complet naturală a fost stabilit prin două articole de opinie la începutul anului 2020, publicate de The Lancet în februarie și Nature Medicine în martie. În editorialul din Lancet se afirma: „Suntem strâng uniți în a condamna cu fermitate teoriile conspirației care sugerează că COVID-19 nu are o origine naturală”. Declarațiile din aceste editoriale de opinie închid efectiv ancheta privind o posibilă origine ca fiind o scurgere dintr-un laborator din Wuhan. Articolele din presa tradițională au afirmat în mod repetat că un consens de experți a decis că o evadare din laborator este exclusă sau extrem de improbabilă.

Diferența enormă dintre stadiul real al cunoștințelor la începutul anului 2020 și încrederea afișată în cele două articole de opinie ar fi trebuit să fie evidentă pentru orice persoană din domeniul virologiei sau, de altfel, pentru orice persoană cu spirit critic. Au existat oameni de știință din domenii adiacente care au spus același lucru. Consensul nu a fost răsturnat până în mai 2021, odată cu publicarea unui articol lung în Bulletin of Atomic Scientists, care a identificat conflictul de interese în cazul oamenilor de știință care au scris articolul din Lancet, ascunzând orice legătură cu laboratorul din Wuhan. Acest articol a declanșat o cascadă de dezertări din partea oamenilor de știință – consensul fals nu mai era aplicabil.

Ceea ce este îngrijorător în acest episod nu este atât de mult faptul că un consens a fost anulat, ci faptul că un consens fals a fost aplicat atât de ușor timp de mai bine de un an. Câțiva oameni de știință au vorbit, dar au fost anulați agresiv de social media. Marea majoritate a oamenilor de știință care au înțeles că există o mare incertitudine în legătură cu originile virusului nu au vorbit. Devenea din ce în ce mai clar că orice virusolog care contesta opiniile declarate ale comunității risca să fie etichetat ca eretic, să fie anulat de pe rețelele de socializare și să îi fie respinsă următoarea cerere de subvenție de către grupul de colegi virusologi care consiliază agenția guvernamentală de distribuire a subvențiilor.  Politicile urâte din spatele acestui consens fals sunt abia acum dezvăluite.

Prejudecățile politice și morale ale unui consens fabricat pot duce la afirmații acceptate pe scară largă care reflectă mai mult unghiurile moarte ale comunității științifice decât concluziile științifice justificate.  Un consens fabricat împiedică progresul științific din cauza întrebărilor care nu sunt puse și a investigațiilor care nu sunt întreprinse.  Mai mult, aplicarea consensului interferează cu natura de autocorectare a științei prin scepticism, care este un fundament al procesului științific.

Contractul rupt dintre știință și factorii de decizie politică

Vorbind de consens în fața puterii, se ascund incertitudinile, ambiguitățile, disensiunile și ignoranța în spatele unui consens științific. O mai mare deschidere cu privire la incertitudinile și ignoranța științifică, precum și o mai mare transparență cu privire la disensiuni și dezacorduri, sunt necesare pentru a oferi factorilor de decizie o imagine mai completă a științei relevante pentru politici și a limitelor acesteia.

Un consens fabricat apare din cauza unei simplificări excesive a problemei, ceea ce duce la limitarea spațiului de soluționare a politicilor și la idei eronate că problema poate fi controlată.

Un consens fabricat cu privire la o problemă complexă și wicked, cum ar fi schimbarea climei sau Covid-19, duce la naivitatea de a crede că acestea sunt riscuri simple și la orgoliul de a crede că putem controla riscul.  Chiar și dincolo de aspectele tehnice, este nevoie de mai mult realism în ceea ce privește incertitudinile și politicile care stau la baza urmăririi controlului pentru problemele societale dificile.

Pandemia ilustrează faptul că instrumentele noastre pentru a acționa într-o problemă globală complexă – experți, măsurători științifice precise, modele computerizate, restricții impuse – au avut ca rezultat o calitate a controlului mult mai slabă decât cea dorită. Tranziția energetică globală și transformările la nivel mondial către sustenabilitate sunt mult mai provocatoare decât pandemia globală COVID-19. Paradigma modernistă a stăpânirii, planificării și optimizării nu este adecvată pentru problemele wicked ale secolului XXI.

Ca o consecință a sentimentului exagerat de cunoaștere și control în jurul politicilor privind clima și Covid-19, unele aspecte extrem de incerte care ar trebui să rămână deschise dezbaterii politice sunt ignorate în elaborarea politicilor. Excluderea prematură a incertitudinilor științifice și eșecul de a lua în considerare ambiguitățile asociate cu probleme wicked, cum ar fi schimbarea climei și pandemiile, are ca rezultat o formă invizibilă de opresiune care exclude viitoarele opțiuni posibile.

În ceea ce privește schimbarea climei, ceea ce se întâmplă reprezintă mai mult decât aplicarea consensuală motivată politic și cancel culture. Schimbarea climei a devenit o religie seculară, plină de dogme, eretici și comunități tribale morale. Religia seculară a schimbării climei ridică preocupări mult mai fundamentale decât riscurile unei politici proaste.  Sunt în pericol virtuțile fundamentale ale revoluției științifice și libertatea de a pune la îndoială autoritatea.

Drumul pe care trebuie să îl parcurgem în continuare presupune să ne îndepărtăm de abordarea de impunere a consensului și a culturii de anulare a dialogului în jurul unor probleme societale complexe, cum ar fi schimbarea climei. Trebuie să deschidem un spațiu pentru disensiuni și dezacorduri.  Recunoscând incertitudinile științifice în contextul unor cadre mai bune de gestionare a riscurilor și de luare a deciziilor, în combinație cu tehnico-optimismul, există o cale largă de urmat pentru ca omenirea să prospere în secolul XXI și dincolo de acesta.


[1] Prof. Curry folosește în textul său termenul wicked problems, căruia nu i-am găsit o traducere acceptabilă. În 2016 am introdus și discutat wicked problem în articolul Schimbările climatice – O problemă vicioasă, cu patru E-uri. Între Aristotel și Ayn Rand:

Noțiunea de problemă vicioasă (wicked problem) a fost introdusă, cu peste 40 ani în urmă, de Rittel și Webber, în planificarea politicilor sociale. Pentru cei doi autori, o problemă vicioasă este una a cărei definiție este greu de formulat și pentru care o soluție definitivă s-ar putea să nu existe. În principiu, problemele vicioase sunt probleme societale având, uneori, o componentă științifică ori tehnică. Dar, spre deosebire de problemele tehnico-științifice pure, care pot fi definite precis și pot avea o soluție, problemele societale apar într-un cadru social complex, plin de incertitudini,  cu o diversitate de opinii, tradiții, interese și valori. Într-un astfel de cadru, rareori vom găsi un consens asupra problemei însăși, cu atât mai puțin asupra soluției posibile.

======================================================================

Judith A. Curry este o climatologă americană și fostă directoare a Școlii de Științele Pământului și Atmosferei din cadrul Institutului de Tehnologie din Georgia. A obținut licența în geografie cum laudae de la Northern Illinois University și doctoratul în geofizică de la University of Chicago, cu teza The Formation of Continental Polar Air. Interesele sale de cercetare includ uraganele, teledetecția, modelarea atmosferică, climatele polare, interacțiunile aer-mare, modelele climatice și utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot pentru cercetarea atmosferică. A fost membră a Comitetului de cercetare climatică al Consiliului Național de Cercetare, a publicat peste o sută de lucrări științifice și a coeditat mai multe lucrări importante.

Prof. Curry Curry a făcut parte din Subcomitetul pentru Știința Pământului al Consiliului Consultativ al NASA, a cărui misiune a fost de a oferi consiliere și recomandări pentru NASA în ceea ce privește prioritățile și politica programului. Ea a fost membră a Grupului de lucru pentru climă al NOAA din 2004 până în 2009, membră a Consiliului de studii spațiale al Academiilor Naționale din 2004 până în 2007 și membră a Grupului de cercetare climatică al Academiilor Naționale din 2003 până în 2006.

Înainte de a se muta în Georgia, Curry a fost profesor de științe atmosferice și oceanice la Universitatea din Colorado-Boulder, iar anterior a ocupat posturi de profesor la Universitatea Penn State, Purdue și la Universitatea din Wisconsin-Madison. Curry a fost activă în cercetarea posibilelor legături între intensitatea uraganelor și încălzirea globală. Grupul ei de cercetare a efectuat studii care au făcut legătura între mărimea uraganelor și pagubele rezultate, care au arătat că, printre altele, mărimea uraganelor a fost un factor important în determinarea numărului de tornade generate de sistem. Printre premiile sale se numără Premiul de cercetare Henry G. Houghton al Societății Americane de Meteorologie în 1992 și Premiul prezidențial pentru tineri cercetători al Fundației Naționale de Știință în 1988.

Între 2004 și 2019, Prof. Curry a depus mărturii de șase ori în fața Congresului SUA. De fiecare dată, ea a exprimat ideea că pericolele asociate cu încălzirea globală sunt exagerate și dificil de prezis. În depozițiile sale, Curry a criticat, printre altele, planul climatic al președintelui Obama și planul de acțiuni climatice propus de ONU.

Pe 22 martie 2023, Prof. Curry a depus mărturie în cadrul unei audieri a Comisiei pentru buget a Senatului SUA cu privire la impactul schimbării climei asupra piețelor de asigurări. Domnia sa a declarat că „riscurile pe termen scurt cauzate de schimbarea climei provocată de om au fost exagerate și făcute confuze prin amestecarea riscului incremental lent al încălzirii cu riscul de urgență asociat cu fenomenele meteorologice extreme, care are puțin sau deloc de-a face cu încălzirea.”

(Pentru chibiții amatori de clasamente, Prof. Judith Curry are h-index 72. Laureatul Premiului Nobel pentru Fizică din 2022 și al premiului Wolf în fizică din 2010, Dr. John Clauser, are  h-index 31, mai puțin de jumătate decât al doamnei profesoare Curry)

Distribuie acest articol

146 COMENTARII

 1. Deși unii mă vor considera ridicol(poate chiar analfabet funcțional…), consider că politica de tip „consens științific” este o aiureală periculoasă. Nu se poate valida prin vot o teorie științifică. Politica sau mecanismele „democratice” nu trebuie să aprobe rezultatele științifice, chestia asta mi se pare un nonsens care poate duce la tot felul de autoritarisme. Politicul și media ar trebui să aibă interzis în luarea deciziilor, totul trebuie decis de experții și oamenii de știință din domeniu.
  NB. Era bine când oamenii de știință erau arși pe rug? Oare, teorema lui Pitagora, etc trebuia validată de Rege, Inchizitor, Papă?

  • Pt mine suna a comunism curat , consensul fiind predicat si impus prin metodele consacrate cunoscute dinaninte de 89 in tarile comuniste, astazi se numeste soft power, aceeasi Marie sub alta palarie.

  • Nu stiu cum vedeti dumneavoastra lucrurile… Cum adica „totul trebuie decis de experții și oamenii de știință din domeniu”? Daca exista 100 de oameni de stiinta experti in domeniul A dar din cei 100 , 15 au o opinie diferita fata de celalalti 85, ce faci? Cine are dreptate?

   A avut dreptate Newton cu legile gravitationale? Pai raspunsul ar fi „da, pana cand a venit teoria lui Einstein” care a fost ulterior verificata prin diverse experimente.

   Era timpul un instument universal valabil pana cand a venit Einstein cu teorema relativitatii? Da, era, si a ajutat societatea foarte mult. Ce vreau sa spun e ca nu trebuie tintit tot timpul sa ai „adevarul absolut” sa ai „teorema perfecta” sa ai „masuratorile perfecte”.

   Eu am 3 senzori de temperatura de la producatori diferiti, iar diferenta masuratorilor intre cei 3 senzori este de 1.5 grade celsius. Care senzor spune adevarul care minte? Si mai grav, am 2 senzori de acelasi tip, montati in acelasi loc si au o diferenta de 0.5 grade celsius in ceea ce masoara. Motivele tehnice sunt date si de faptul ca materialele din care sunt fabricati nu sunt pure. Oricum, ideea este ca daca senzorii arata 22 grade celsius, cu siguranta nu sunt mai putin de 18 grade celsius si nu sunt mai mult de 25 grade celsius si aceasta informatie poate sa fie „good enough” in anumite conditii.

   • „da, pana cand a venit teoria lui Einstein”
    legile newtoniene functioneaza in continuare, nu le contesta nimeni in afara de dvs., asa cum nimeni nu contesta ceva ce functioneaza; in schimb, in privinta senzorilor nu aveti decat banuieli si nu certitudini, deci nu poate exista un consens asupra cauzei care le afecteaza functionarea

     • unii savanti ar putea afirma ca in anumite regiuni ale spatiului viteza luminii ar putea fi mai mare decat 300mii km/s, sau constanta Plank ar putea fi mai mica decat „h”; nimic nu ma impiedica sa cred ca ar putea avea dreptate (si poate ca au dreptate), dar asta nu valideaza nici un consens si nici nu invalideaza teoria actuala;

    • @narci
     pentru ca au domeniu de aplicabilitate realitatea proxima, ce n-ar putea functiona fara ele;

     Karl Popper a descris falsificabilitatea cu ajutorul observațiilor următoare, parafrazate dintr-un eseu din 1963 numit „Prezumții și infirmări” (Conjectures and Refutations):
     Este ușor să confirmăm sau să verificăm aproape orice teorie – dacă căutăm confirmări.
     Confirmările sunt importante doar dacă sunt rezultatul unor prognoze riscante; adică, dacă suntem nelămuriți de teorie, ar fi trebuit să ne așteptăm la un eveniment care era incompatibil cu teoria – un eveniment care ar fi infirmat teoria.
     Teoriile științifice „bune” includ interdicții care nu îngăduie anumite lucruri să se întâmple.
     O teorie care nu este infirmabilă de nici un eveniment științific posibil, nu este științifică. Infirmabilitatea este o virtute a unei teorii, nu este un defect.
     Orice test veridic al unei teorii este o încercare de a o falsifica sau infirma. Teoriile care își asumă riscuri mai ridicate sunt mai testabile, mai expuse la infirmare.
     A confirma o dovadă este relevant numai în cazul în care este rezultatul unui test veridic al teoriei; aici, „veridic” înseamnă că decurge dintr-o încercare serioasă, dar eșuată, de a falsifica teoria
     Unele teorii testabile în mod veridic, atunci când se dovedesc a fi false, sunt în continuare susținute de către apologeții lor – de exemplu introducând ad-hoc o presupunere auxiliară, sau reinterpretând ad-hoc teoria astfel încât să scape infirmarii. O asemenea procedură este oricând posibilă, dar salvează teoria de la infirmare doar cu prețul de a-i distruge, sau afecta serios, statutul său științific.

     • @Prototipescu ce te face pe tine sa crezi ca viteza luminii este de 299.792.458 m/s ? Defapt viteza este egala cu distanta/timp nu-i asa? Conform teoremei lui Einstein, timpul este relativ iar spatiul poate sa fie curbat. Drept urmare, valoarea pentru viteza luminii are de suferit. Dar daca noi nu am considera ca viteza luminii este de 299.792.458 m/s am ajunge incet la o „anarhie stiintifica”, unde vin oameni ca tine sa despice firul in 4 si sa spuna ca viteza luminii nu este chiar 299.792.458 m/s. Chiar daca in esenta este adevarat, nu poti sa traiesti intr-o lume fara reguli pentru ca o astfel de lume ar fi una de anarhie.

      Drept urmare, din punctul meu de vedere, consensul majoritatii este necesar. Este necesar atat in politica si societate cat si in stiinta. Daca 97% din oameni cred o chestie iar tu facand parte din minoritatea de 3% crezi altceva, este dreptul tau si libertatea ta sa ii convingi pe cei 97% ca se inseala. In timpurile noastre nu vei mai fi ars pe rug si in plus din cei 97%, putini sunt oameni subiectivi. Oamenii de stiinta in general sunt persoane rationale, logice si obiective la care nu predomina emotiile in luarea deciziilor si in analizele pe care le fac.

      Eu nu spun ca cei 97% au dreptate, ci spun ca „deocamdata” cei 97% au dreptate pentru ca sunt majoritari. Pana cand nu vine cineva sa schimbe consensul, ramane cel actual.

      • @ narci
       „De fapt viteza este egala cu distanta/timp nu-i asa? ”
       nu, in cazul luminii nu e asa !
       iar daca dvs. considerati ca e asa, il invocati degeaba pe Einstein;
       mai intai ar trebui sa va familiarizati cu:
       Sistemul de Unităţi Naturale (SUN) : c=ℏ=1
       Sistemul de Unităţi naturale Heaviside-Lorentz: ε0= μ0= c=ℏ=1
       si ca sa va dau un linkutz de ajutor:
       https://phys.ubbcluj.ro/~grigore.damian/cursuri/pe/curs2.pdf

      • @Robert
       apare un viciu de exprimare care conduce la confuzie intre viteza luminii=viteza fotonului si viteza de propagare a unui fenomen optic
       neavand masa de repaos, fotonul nu poate nici sa accelereze nici sa decelereze, fiind condamnat sa se miste incontinuu cu o viteza c, care intr-un sistem de referinta absolut poate lua orice valoare nenula (ceva care nu are nici masa si nici viteza este exact un nimic); valoarea care ii este atribuita in m/s este una conventionala, relativa la definitia metrului: daca aplici fotonului „formula @narci” c=dx/dt, tinand seama de definitia metrului obtii doar c=c(=orice valoare) si nimic mai mult;
       cand va referiti la un fenomen optic in care fotonii intra intr-un mediu pe-o parte si ies pe cealalta parte, pe partea „cealalta” ies alti fotoni, nu aceiasi care intra, deci nu vorbim de fapt despre viteza luminii, ci de viteza de propagare a interactiunilor luminii cu mediul respectiv;

      • @ Protipepescu
       Va cred pe cuvant. Nu sunt fizician.
       Am avut o discutie cu un prieten care a terminat fizica si l-am intrebat dece secunda e legata de viteza luminii in vid. Sunt aparent marimi independente. Mai mult, timpul e legat de gravitatie. O secunda la malul marii e mai scurta decat aia de pe Everest. Lucru demonstrat faptic si aplicat in satelitii GPS.
       All in all, sunt BAMBUZELED. N-am cetrtitudini spre deosebire de Monseur Narci

  • Am prins vremea cand cibernetica, genetica si informatica erau pseudostiinte imperialiste. Ne-am pedepsit singuri prin ramanerea in urma in aceste domenii moderne.
   Prostii sunt foarte hotarati sa isi impuna normele lor pentru binele societatii. Dar nu se invata minte si recidiveaza mereu.
   Si Giordano Bruno fusese ars pe rug pentru ca nu se alinia consensului stiintific al epocii sale. Noi facem ca Galileo Galilei, ne conformam la suprafata pana vor veni vremuri mai bune. Si totusi se invarteste…

   • Dar cine trebuie sa le valideze? Cei care fac experimente? Daca din 10 oameni care fac experimente la 8 le da intr-un fel la 2 in alt fel? Cine are dreptate?
    Si daca celor 10 le da acelasi rezultat, mai sunt alti 100 oameni capabili sa faca acel experiment si potential sa ajunga la un alt rezultat fata de rezultatul celor 10. Voi vreti neaparat dictatura sau anarhie in locul democratiei in care deciziile se iau de catre majoritate (cei care sunt in „consens” in proportie de peste 50%).

    • ”Democrație” sună atât de bine, încât există mai multe feluri de pseudo-democrație: Ceaușescu și ceilalți lideri comuniști aveau ”democrație populară”, iar neomarxiștii de azi au ”democrație liberală”, asta invocă ei.

     Democrația are nevoie de legitimitate obținută la urne. Ai votat tu pentru sau împotriva Ursulei? Ai votat tu pentru sau împotriva lui Ciolacu? Ai votat tu pentru sau împotriva lui Ciucă? Ce te face să crezi că că trăiești în democrație? Propriul discurs? 😀

     • Da, aveti dreptate, nu am votat sa fie Ciolacu PM sau Ursula sefa UE. Din punctul meu de vedere, fiecare om politic ar trebui votat individual (inclusiv procurorii – parca in SUA e asa).
      Aceste lucruri din pacate nu sunt posibile in conditiile actuale in care trebuie sa te deplasezi fizic la o sectie de votare amenajata. Pur si simplu e prea multa logistica.
      Daca s-ar digitaliza totul si cetatenii ar putea sa voteze online, cred ca lucrurile ar sta putin diferit.
      Pana atunci, nu stiu ce solutie ar fi mai buna, dar ma gandesc ca aveti dumneavoastra niste solutii inovatoare la care nu s-a mai gandit nimeni? Chiar as fi curios sa impartasiti cu noi viziunea dumneavoastra. E foarte usor sa spui „nu e bine asa” dar nici sa nu ai o alternativa. Eu consider astfel de oameni „Gica-contra” si sunt extrem de obositori pentru ca singurul lor scop este sa scoata in evidenta neajunsurile unui sistem/produs/solutie, fara ca ei sa aiba vreo idee mai buna. Sunteti un „Gica-contra”?

      • Nu e nevoie de nicio soluție inovatoare, nu trebuie să reinventăm noi apa caldă. Democrația reprezentativă există de peste 200 de ani, iar oamenii se deplasează cu entuziasm la secția de votare, dacă pot vota pe cine doresc ei.

       În prezent, democrația a fost confiscată, a devenit partidocrație. Austria avea asta și înainte de 1990, nici partidocrația nu e nouă.

       Listele de partid și votul într-un singur tur nu reprezintă democrație, reprezintă deturnarea democrației.

     • Democratia din SUA e mai mult un mod de a spune. Democratia inseamna doar 2 partide? Ca nu prea ai cum sa iti faci partid daca nu esti afiliat la unul dintre cele 2 partide existente, n-ai nicio sansa. De bine de rau in Romania sunt mai multe optiuni. Democratia inseamna ca majoritatea sa voteze cu cineva si sa iasa altcineva cu mai putine voturi? Pai unde e votul majoritar exercitat de populatie? A se slabi cu modelul democratic al SUA.

      • Convingător, ce să zic…Câți dintre membrii acelor partide au devenit președinți SUA sau au obținut măcar niște posturi în marea politică? Care e relevanța acelor partide dacă nu pot să facă mai nimic fără a fi afiliate Democraților sau Republicanilor?

       Ce opțiuni ai în State și nu ai aici?

      • @Andronic – documentează-te singur, acele partide au și ele reprezentanți aleși, la diverse nivele.

       În State știe orice alegător care e congressman-ul și care e senatorul care-l reprezintă pe el la Washington, cu nume și prenume. Care europarlamentar te reprezintă pe tine la Bruxelles, îl știi cu nume și prenume? Nu-l știi, pentru că se votează lista lui Drulă sau lista lui Ciolacu, nu un om în carne și oase care să aibă nevoie de votul tău.

       Mai departe: în județul în care locuiești, care e deputatul care te reprezintă pe tine la București, cu nume și prenume? Nu-l știi și nici nu poți să-l știi, pentru că e tot lista lui Drulă sau lista lui Ciolacu. Ei, un american știe asta, pentru că el a votat o persoană cu nume și prenume, nu o listă de partid.

  • Citez din articolul de pe Antena 3… scuze… CNN… pe care l-ați linkuit:

   „The breach of 2 degrees on Friday came two weeks before the start of the UN COP28 climate conference in Dubai”

   Cred că fraza de mai sus spune cam tot ceea ce contează. COP28 avea nevoie de un pretext, așa că i s-a oferit cu amabilitate.

  • Faster than expected? Mai sa fie, ințeleg de aici ca modelele folosite de cei 97% de oameni de știință adevărați n-au prezis asta?

   • La IPCC lucreaza 2 mari categorii de oameni, cercetatori.
    Cei care care lucreaza stiintific lipsiti de ideologie si altii, sa.i numim generic „cu alte interese”.
    Raporturile IPCC sunt foarte ample, cu multe ambiguitati datoriate intocmai nesigurantei stiintifice insasi incalzirea medie care este anticipata pana in 2100 fiind intre 1,5 si 6 grade , cei seriosi spunand ca ne vom stabiliza undeva intre 2 – 3 grade fara sa fie sfarsitul lumii.
    Politicul si-a ales 1,5 grade !! suna mai bine, este un obiectiv foarte ambitios manat in occident de interese si idologie, restul lumii avand alte prioritati.

    • Am citit rapoartele IPCC si știu pe ce se bazează. Comentariul meu era o ironie la titlul bombastic si alarmist al articolului de pe CNN.

     • Articolele alarmiste si bombastice din presa incep sa fie tot mai rasuflate, „lumea” nu mai este interesata intrat de mult, apare „oboseala climatica” similara celei de razboi.
      Presa este intr-o continua competitie, stim cum functioneaza presa cvazi libera, articolele care apar sunt doar „magnetul” pt plasarea reclamelor.

  • Da, subscriu, au fost +50C in Rio de Janeiro…… THI, asa cum e de obicei in aceasta perioada, de ani, zeci chiar, de zile.
   Ps – si la nivelul asfaltului e fierbine vara(vreo 60 in B, ceva mai mult in Marseille), pe nisip poti face cafea iar pe pietre praji oua, vara!
   We’re doomed, so let’s party!

 2. Daca in cazul Covid -19, Occidentul nu a vrut sa supere China afirmand ca virusul a scapat dintr-un laborator, in cazul „apocalipsei climatice” instrumentata politic, unde ar putea fi deranjul atat de mare daca s-ar stabili prin articole stiintifice veritabile, faptul ca acest consens stiintific trebuie anulat? Asadar, timp de 40 de ani, ONU (controlat de Rusia si China) a „lucrat” intens la propaganda climatica si la politizarea unui fenomen natural, pentru a „sensibiliza” omenirea si pentru a arunca in derizoriu stiinta. Pentru acest lucru au avut nevoie de un consens stiintific prin care au reusit sa supuna aproape total stiinta politicului. De aici si pana la pedepse aplicate celor care indraznesc sa mai gandeasca cu propria minte, nu mai este decat un pas. De ce le este frica de minoritatea de oameni de stiinta care afirma contrariul, din moment ce „consensul stintific” afirma sus si tare ca fiinta umana este de vina pentru acet „dezastru” sau ca toate economiile si industriile care au oferit maretia occidentului pana astazi, trebuie distruse si anihilate total? De altfel, politicile climatice si „solutiile” imptriva incalzirii climatice esueaza rand pe rand, insa nimeni nu indrazneste sa afirme acest lucru. La fel ca inainte de 89, cand nimeni nu indraznea sa puna sub semnul intrebarii politicile si „maretia” partidului comunist. In societatile vest-europene multilateral dezvoltate si indoctrinate climatic, se observa o tendinta la scara individuala de a capata „independenta energetica”. Astfel, din ce in ce mai multi oameni isi monteaza panouri solare pe case si eventual moristi de vant in curti, pentru a se desprinde de reteaua energetica nationala (!), in ciuda faptului ca sunt constienti ca aceste surse energetice nu sunt eficiente si nu asigura stabilitate energetica. Deci politica de „independenta energetica” europeana (fata de cine oare?) se reflecta si la scara individuala, nu doar la cea regionala. Daca din ce in ce mai multi oameni se vor desprinde de reteaua nationala de transport energetic, ma tem ca efectele acestor politici climatice vor fi catastrofale.

  • Se va crea o „retea nationala” de prosumatori insa este nevoie de foarte multa IA pt interconectarea si stabilizarea sistemului orice disfunctionalitate ( stim bine cat de vulnerabile pot fi insasi sistemele nationale) va produce necazuri de la mici la foarte mari.( spitale, institutii oricum vor trebui racordate la ceva independent, generatorul Diesel ramand optiunea de moment)

  • Independenta energetica e buna (vinde echipamente si solutii unora care nu ar fi scos banii din buzunar pentru asta) pentru afacerile firmelor europene care de altfel au pierdut toate competitiile tehnologice si de afaceri cu restul lumii.
   Ce conteaza ca totul e made in china, firma europeana face si ea un ban cinstit.
   Pana la urma, UE isi cauta o nisa pe care sa isi bazeze cresterea si dezvoltarea in urmatoarele decenii.

   • Degeaba o vopsim „independență energetică”, dacă nu e. Simplul fapt că înlocuim gazul rusesc cu soare și vânt european n-are nici o valoare, atâta timp cât panourile foto și palele eolienelor sunt made in China. Dacă tătucul Xi se încruntă odată, rămânem doar cu ochii în soare și freza în vânt.

   • UE este voit deindustrializata si la ce ar mai fi nevoie de atata energie ? da, pt digitalizare = 50 % si mai mult pt controlul si monitorizarea individului, sa vada statul daca te conformezi si esti „cuminte”

   • Nu cred ca politicile de tip net zero sunt prezente doar în EU. UK, Canada, Australia și chiar USA s-au îmbarcat cu arme și bagaje pe acest drum. Diferența este ca USA, Canada și Australia nu au nevoie sa importe energie, pe când EU da, ceea ce face și mai de neînțeles comportamentul celor trei tari de mai sus.
    Tare as vrea sa știu cine finanțează noua religie si in ce scop, pentru ca nimic nu se mișcă pe gratis în lumea sec 21. Ca o tara ca Germania, lipsita de surse de energie, spera sa iasă mai bine trecând pe vânt și soare e oarecum de înțeles, dar tarile care au surse convenționale de energie ieftina sa renunțe la un avantaj competitiv doar din altruism (sa salveze planeta) nu prea cred.

    • @Alex jntr-adevar, Europa nu are resurse precum SUA și nici nu poate sa plateasca la infinit gaz lichefiat din SUA sau Norvegia, pentru ca este prea scump. Din moment ce Rusia nu mai exporta gaz spre UE, Europei nu-i rămâne decat sa construiasca moristi și panouri solare. Este o politica teribila care pune in pericol insasi industria de apărare americana, de exemplu, pentru ca la fiecare dolar investit in apărare, trebuie sa corespunda un alt dolar investit in clima. Personal cred ca Biden a vrut prin aceste politici climatice sa-i tina aproape pe europenii medievali, pentru a sprijini împreună Ucraina. Altfel, sunt convins ca Europa ar fi intors spatele Ucrainei si ar fi continuat afacerile cu Rusia. Sunt convins ca UE este un „pain in the ass” pentru americani sincer, iar prioritatile difera, doar ca, SUA trebuie sa se asigure ca Europa n-o ia razna. UE este precum Greta, daca doriti.

     • Nu cred ca răspunsul e așa de simplu. Politicile de tip net zero fuseră adoptate de administrația Biden înainte de februarie 2022. Subvențiile pentru vehicule electrice începuseră încă sub Obama (așa s-a lansat practic Tesla). Ideologia este doar un posibil răspuns, deși nu cred ca este cel corect, dar dincolo de ea trebuie sa vedem cine profita financiar in urma acestor masuri. Daca faceți o căutare pe Google care este poziția noile tycoons veți veda ca invariabil ei cred ca „climate change is the biggest threat for humanity” si ca susțin carbon taxes. După mine cei care au pierdut trenul in energiile fosile le promovează pe cele noi, „regenerabile”, un oximoron.
      Rămâne neclar de ce totuși tari precum Canada sau Australia își trag covorul de sub picioare mergând înainte cu masuri spre net zero.
      Pentru ca ma pomenit de ideologie. Politicile de tip net zero presupun o intervenție masiva a statului in economie, practic o economie dirijista, contrara spiritului de piața libera din toate tarile pomenite anterior.

      • „Politicile de tip net zero presupun o intervenție masiva a statului in economie” , doar ca statul nu mai are bani. Am cerut adminstratiei decontul pentru izolarea podului si mi-au spus ca nu mai exista buget. Deci bugete zero pentru ecologizare/eficientizarea locuintelor. Mai mult, in Flandra cei care cumpara case vechi, sunt obligati (!!) prin lege sa-si ecologizeze locuintele pana in 2025 cu 50%, iar pana in 2030 cu 100%, altfel casa va fi fie confiscata de statul belgian, fie amenda porneste de la 100000 EURO. Nu vreti sa stiti cum gandesc europenii…ca unul care lucreaza in UE, pot sa spun ca cei cu orientari marxiste devin din ce in ce mai numerosi, ceea ce reprezinta un pericol real. Retorica este: „chiar nu v-ati saturat sa ne spuna americanii ce sa facem?” Pentru foarte multi functionari UE, modelul lor european este ideal, comparativ cu cel capitalist pur american. In tari precum Canada, Australia sau Noua Zeelanda cred ca exista un progresism prost inteles, iar partidele progresiste vor doar sa atraga cat mai multe voturi de la LGTB-isti, ecologisti, indieni, maori, etc. Europa este astazi in criza energetica datorita politicilor Merkel care au distrus industria de petrol europeana care asigura totusi evolutia acestui continent. Solutia este cat mai multa propaganda eco, moristi de vant si panouri solare. Subventiile europene la masini electrice nu se vor mai justifica, pentru ca piata auto de electricarii este inundata de masini chinezesti care se afla pe primul loc in topul vanzarilor, mult inainte de masinile europene. Deci, pe langa moristi ieftine vandute catre UE, China castiga si din vanzarea de masini electrice, autobuze, etc. La aeroportul din Bruxelles (Zaventem) toate autobuzele care transporta pasageri catre scara avionului sunt chinezesti. Deci UE ramane in urma si la capitolul asta. In viitor, steagul UE va fi o frunza inconjurata de 12 stele.

    • Exxon Mobil to launch expansive lithium operation in Arkansas by 2027

     ARKANSAS – Exxon Mobil (NYSE:XOM) a dezvăluit planurile pentru o operațiune majoră de exploatare a saramurii de litiu în formațiunea Smackover din Arkansas, menită să sprijine piața în plină expansiune a vehiculelor electrice (VE). Inițiativa, anunțată astăzi, [20 noiembrie 2023] ar trebui să înceapă producția până în 2027, cu scopul de a deveni lider mondial până în 2030.

     OXY (Occidental Petroleum):

     Inovare în domeniul carbonului

     Pe măsură ce luăm măsuri îndrăznețe pentru a reduce emisiile în fiecare aspect al activității noastre, creăm viitorul. Utilizând infrastructura noastră robustă de gestionare a CO2, accelerăm captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS), captarea directă a aerului și alte tehnologii vizionare pentru a ne decarboniza operațiunile și pentru a ajuta alte industrii să facă același lucru.

     HOUSTON, 23 martie (Reuters) – Occidental Petroleum (OXY.N) a prezentat miercuri planurile de a avansa în activitatea sa de tranziție către o energie curată, inclusiv cheltuirea a între 800 de milioane și 1 miliard de dolari pentru o instalație care să elimine dioxidul de carbon (CO2) din aer.

     Instalația propusă, cel mai mare proiect de captare directă a CO2 (DAC) din lume, va începe să fie construită în a doua jumătate a acestui an în bazinul Permian, cel mai mare câmp petrolier din SUA, cu începerea activităților din 2024.

     Demonizarea industriei de hidrocarburi pentru a marca puncte propagandistice ieftine de tipul virtual signaling este o marcă înregistrată a activismului inconștient și impotent.

    • Situație este mai complexă. Noul CEO de la Shell a anunțat ca se reduc investițiile in energii verzi si au început sa pună pe liber o parte din personalul din astfel de proiecte. In UK la ultima runda de licitație pentru offshore wind nu s-a prezentat nici o firma. Companiile au cerut garantarea de către guvernul britanic a unui preț pe KWh mai mare (deja guvernul exista o subvenție pentru acest sector). Bănuiesc ca in Germania subvenția si prețul pe KWh sunt mai mari decât in UK sau Franța si asta explica de ce BP si Total investesc acolo.

 3. A-si spune stire proasta , clima globala poate fi schimbata numai prin masuri globale iar clima nu raspunde comenzilor politice asa cum nu poate fi manipulata la scara larga, global.
  Occidentul doreste sa fie model pt intrega lume politica moralizatoare dorind sa fie impusa global, nu functioneaza, brambureala si toate conflictele actuale fiind consecinte directe cat si indirecte.
  Referitor la resursele fosile, gaz, carbune si petrol, cu toate sfruntarile, volumul vanzarilor a crescut considerabil iar industria energetica europeana curata si verde este falimentara.
  Concurenta chineza, birocratia, preturile mari la energie, lipsa de personal, credite scumpe reducand drastic investiile, fara subventii masive acesta industrie va claca complet.
  Intre timp UE isi pune mari intrabari si are dureri de cap referitor la masinile electrice, masini care sunt „aspiratoare” de date, datele culese fiind proprietatea producatorului.
  Daca piata europeana va fi indata de masini elctrice chinezesti, China va avea un control imens asupra acestor date, birocratii de la Bruxelles neavand deocamdata nici o solutie.
  Gaz, petrol si carbune se va vinde atata timp cat va exista o piata si cerere, sudul global cu miliardele sale de oameni doritori de bunastare vor avea grija ca piata sa existe multi ani deacum inainte cu sau fara voia europenilor.
  Vom ajune la cea a ” COP – 100 ” fara rezultate marcabile la nivel global, punctual poate se vor schimba unele si altele, europenii cu trotinete, biciclete si pe jos iar asiaticii si africanii cu SUV-uri puternice cu conditia ca lumea sa nu ia foc complet in urma conflictelor militare.

 4. Poliția științei în universități

  Profesoara Judith Curry este climatolog, fostă conducătoare a School of Earth and Atmospheric Sciences de la Georgia Technology University, membră a NASA Advisory Council Earth Science Subcommittee. A fost membră a NOAA Climate Working Group, membră a National Academies Space Studies Board, membră a National Academies Climate Research Group.

  Ca și Roger Pielke Jr., fostul ei coleg de la University of Colorado, Boulder, profesoara Curry este o reputată expertă în varii domenii ale climatologiei și meteorologiei extreme (uragane, termodinamica oceanelor și atmosferei, variațiile albedo-ului, variabilitatea glaciațiilor arctice și antarctice etc.) Cercetările sale au fost citate de peste 20.000 ori (h-index = 67).

  Deși a fost referentă oficială a IPCC și o suporteră inițială a încălziriștilor, Judith Curry și-a schimbat treptat poziția, mai ales după ce a studiat argumentele și datele unor sceptici climatici (Roger Pielke Jr., Steve McIntyre). Începând din 2009, după marele scandal Climategate, Curry a început să critice consensul climatic (oamenii sunt cauza primară a încălzirii globale), accentuând în schimb rolul nefast al alarmismului, minimalizarea incertitudinilor modelelor climatice, lipsa de legături cauzale concrete dintre schimbările climatice și fenomene meteo extreme etc.

  Între 2004 și 2019, profesoara Curry a depus mărturii de șase ori în fața Congresului SUA. De fiecare dată, ea a exprimat ideea că pericolele asociate cu încălzirea globală sunt exagerate și dificil de prezis. În depozițiile sale, Curry a criticat, printre altele, planul climatic al președintelui Obama și planul de acțiuni climatice propus de ONU. În timpul mărturiei sale de anul trecut (6 februarie 2019), Curry a afirmat că

  …schimbările climatice antropogene nu sunt o amenințare existențială în secolul al 21-lea…Percepția unei apocalipse imediate a micșorat opțiunile politice.

  Poliția științei nu a putut, desigur, tolera o asemenea trădare. Numele lui Judith Curry a fost imediat inclus pe diverse liste negre, precum cea din Skeptical Science. Ce s-a întâmplat ulterior? Într-un interviu din luna februarie a.c., profesoara Curry a declarat:

  În 2012, am fost informată de decanul meu că administrația dorea ca eu să să-mi dau demisia din poziția de conducere a School of Earth and Atmospheric Sciences. Deși au existat mai multe motive pentru această cerere, un motiv evident a fost nemulțumirea extremă a mai multor oameni de știință activiști, care au avut o comunicare foarte directă cu decanul.

  Judith Curry și-a prezentat demisia și a început să caute poziții administrative la alte universități:

  La vremea respectivă, primisem numeroase îndemnuri de la recrutori academici, care mă încurajau să depun cereri pentru posturi administrative majore, de la decan la vice-cancelar pentru cercetare. Am aplicat pentru câteva dintre acestea, și am fost chiar intervievată pentru două dintre ele. Nu am ajuns însă pe lista scurtă finală.

  Curry consideră că obstacolul major în re-angajarea ei a fost prejudecata anti-sceptici, promovată de „lista lui Cook” și de alte bloguri similare.

  Fără nicio șansă de a mai fi angajată, pe 1 ianuarie 2017 Judith Curry a cerut să fie pensionată, deși nu avea vârsta necesară. Motivele invocate sunt disponibile aici.

  Poliția științei și-a atins din nou scopul.

  Unul din cei mai buni climatologi din lume a fost „scos pe tușă” pentru că nu mai acceptă consensul celor 97% experți care…

  Nota Bene: În prezent, profesoara Judith Curry este președinte al companiei Climate Forecast Applications Network (CFAN). În emailul prin care acceptă traducerea și publicarea în limba română a articolului ei, prof. Curry scrie: „Menționez că partenera mea de afaceri, V. T., este româncă, iar toți inginerii software ai companiei mele sunt în România.”. Personal, m-a bucurat această scurtă notă.
  =============
  Citate din articolul Poliția științei și sfidarea consensului, 2020

  • Prof. Curry s-a retras din proprie inițiativă și nu a mai publicat articole peer-reviewed ci a preferat să scrie pe bloguri, nu că a fost atacată de „poliția științei”. În plus, asocierea ei cu unele nume compromise dintre conservatorii americani i-au stirbit din reputație și prestigiul public.

   • Ce singurătate
    să nu înţelegi înţelesul
    atunci când există înţeles.

    Şi ce singurătate
    să fii orb pe lumina zilei,-
    şi surd, ce singurătate
    in toiul cântecului.

    Dar să nu-nţelegi
    când nu există înţeles
    şi să fii orb la miezul nopţii
    şi surd când liniştea-i desăvârşită,-
    o, singurătate a singurătăţii!

    Nichita Stănescu – Hieroglifa

 5. De o buna bucata de timp nu mai citesc „Science et Vie” si ” Nature” decat daca vreau sa tachiez aripa ecologista a familiei, destul de jumulita dar, bațoasa.
  Sincer, imi pare rau pentru faptul ca se duce de rapa prestigiul ” oamenilor de stiința” .
  In ce sa mai crezi daca si astrofizicienii s-au compromis cu teoriile lor privind formarea Universului, originea gaurilor negre si natura energiilor interplanetare ?
  Cea mai comica si probabil nu si ultima revelatie a cercetatorilor se refera la Teoria Asamblarilor (AT) comisa de o echipa internationala din care fac parte si profesorii Lee Cronin de la Universitatea din Glasgow si profesoara Sara Walker de la o Universitate din Arizona.
  Echipa a propus un cadru teoretic care sa fuzioneze Fizica cu Biologia 🤯.
  Aceasta noua teorie , consistent finantata „reprezinta un progres major in intelegerea fundamentala a evolutiei biologiei in maniera in care a fost influentata de legile fizicii universale”.
  Foarte posibil ca urmatoarea revelatie sa comita o Teorie prin care sa fie pus in evidenta si rolul ipoteticei chimii organice non terestre, teorie care sa se lase si cu un premiu Nobel.
  https://www.science-et-vie.com/sciences-fondamentales/theorie-assemblage-unifie-loi-nature-physique-biologie-115157.html

 6. Politica este domeniul scopurilor și cuprinde scopurile comune cvasitotalității membrilor unei comunități umane. Pe măsură ce nivelul administrativ este mai ridicat (local, județean/regional, național, continental… global) numărul membrilor comunităților sporește, cel al scopurilor comune scăzând. Toate scopurile invocate alcătuiesc domeniul public. Acțiunea politică este justificată doar în cadrul domeniului public și limitată la scopurile comune.
  Știința este parte a domeniului mijloacelor, respectiv a domeniului economic.
  Implicarea politicului în economic și viceversa sunt abuzive și produc distorsiuni cu efecte de amputare a libertății și substituire cu controlul birocratic, având ca efect diminuarea eficienței acțiunilor actanților economici, respectiv ale tuturor membrilor comunităților, persoane individuale și organizații.
  În prezent implicările abuzive anterior succint prezentate sunt vizibile prin profunzime și răspândire spațialo-temporară. Membrii comunităților sunt conduși de către complexul politico-economic, aflat în relații de complicitate, în raporturi conflictuale, de la cele minore înspre cele majore, respectiv războaie.

  • @Tibor Jakob
   nu inteleg aceste 2 fraze, ele sunt diferite dorit sau accidental
   care dintre ele reprezinta opinia dvs?

   „Implicarea politicului în economic și viceversa sunt abuzive și produc distorsiuni”

   „În prezent implicările abuzive anterior succint prezentate sunt vizibile prin profunzime și răspândire spațialo-temporară”

   ca sa fiu mai clar:

   ce va ingrijoreaza ?
   implicarile abuzive
   sau toate implicarile sunt abuzive si atunci va ingrijoreaza toate ?

    • Ne ingrijoreaza dar, degeaba. Politicul isi vede de treaba lui.
     Dovada stau imaginile „neobisnuite ” cu brazilieni sufocati de caldura in sezonul cald.
     Daca zice ONU ca clima mondiala se afla pe o traiectorie ascendenta a temperatrilor , guvernele trebuie sa isi adapteze legislatia la eforturile de reducerea a consumului de energie, indiferent de nivelul de industrializare si localizare geografica.
     https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-le-monde-est-sur-une-trajectoire-de-rechauffement-de-2-5-c-a-2-9-c-alerte-l-onu_6196029.html

     • Dacă suntem pasivi, precum în povestea cu drobul de sare, chiar degeaba. Opoziția trebuie să vizeze puterea de reglementare în domenii în care nu ar fi permisă. Contradicția de tip „hăis” versus „cea” este lipsită de sorți de izbândă întrucât puterea poate face aproape orice datorită deținerii cvasitotalității controlului asupra mijloacelor, iar în rarele cazuri contrare soluția are caracter provizoriu, putând fi modificată după voința puterii. Situația este caracteristică domniei oamenilor ca substitut inadecvat al domniei legii.

    • @Tibor
     in toata lumea dezvoltata(dar si in tari in care siguranta alimentara este sprijinita) fermierii primesc anual subsidii
     (bani mai pe romaneste)
     politicul din aceste tari le revizuieste periodic si cu ajutorul lor le foloseste ca parghii pentru a indrepta agricultura in directia dorita de executiv.
     cam 55 de miliarde usd pe luna sunt aceste plati la nivel mondial
     a ti putea sa ne explicati cum in viziunea dvs viata nostra ar functiona fara aceste plati ?
     care credeti ca at fi impactul daca maine politicul nu si ar mai baga coada in agricultura si industria alimentara?
     as mai putea sa va dau 1000 de exemple in care politicul se amesteca in economic zi de zi;
     statistic vorbind congresul american face intre 2 si 4 legi pe zi , cam jumate sunt gandite sa influenteze viata economica.

     fraza asta
     „toate sunt abuzive și ar trebui să-i îngrijoreze pe toți oamenii onești”
     nu are corespondent in viata reala , e o utopie

     ar putea sa ne dea de gandit implicarea uneori ABUZIVA si atunci ar trebui cineva sa defineasca/legifereze si sa indrepte abuzul
     care este tot un act politic care corecteaza un alt act politic descoperit a fi abuziv

 7. Nu stiu cine a venit cu ideea stupida a „consensului stiintific”, de care nimeni nu are nevoie, pentru ca este inutila stiintei si cetatenilor. Nu si politicienilor, nu neaparat in totalitatea lor, ci cel putin stangistilor, care au lansat antinomia de „consens stiintific” spre a-i controla pe oamenii de stiinta si a le folosi creatiile in scopuri maligne. Savantii care nu se lasa controlati de politicienii unilateralisti, belicosi si avizi de putere, daca se poate globala, si nu raspund comenzilor acestora nu se bucura de audienta, de publicare si de finantare, sunt mitraliati cu lipsa de „consens stiintific”. Unele dintre aceste comenzi politice sunt clar impotriva umanitatii – arme digitale/AI pentru cyborg-izarea oamenilor prin implanturi cerebrale, ca metoda de stapanire a popparelor, arme biologice de genul celor din laboratoarele SUA din Ucraina pentru epidemii, care sunt omoruri potentiale in masa etc. Remarcam din agenda internationala a momentului cum descoperiri stiintifice de varf sunt utilizate malign, in genocid, in crime de razboi sau impotriva existentei, libertatii si independentei unor popoare. Insa oamenii de stiinta nu au nevoie de aprobarea nimanui sau de „consensul” vreunui grup de interese si de profit ca sa cerceteze si sa faca descoperiri pentru realizarea de noi bunuri si servicii, care sa le faca tuturor oamenilor munca mai usoara si viata mai buna. Noile legi fizice si descoperiri stiintifice se impun prin ele insele, precum axiomele, care sunt evidente prin ele insele. Asa a fost de cand lumea, de la geometria sacrului sau a cosmosului pana in zilele noastre si asa va fi si in viitor. Observatia ca nautilul cu cochilie crește într-un ritm constant și astfel cochilia sa formează o spirală logaritmică, ori teorema lui Pitagora, spre a exemplifica dintr-o serie infinita de exemple, nu au avut nevoie de „aprobare” sau „consens”. O mare problema de risc, neconstientizata din pacate, o reprezinta asa-zisele publicatii stiintifice de reputatie internationala, folosite de afaceristi, care numai reputatie nu au, stipendiati de contractori militari si servicii secrete pentru a a culege informatii despre oamenii de stiinta si creatiile lor stiintifice, a-i spiona, a le fura teoriile sau a-i racola in scopuri care pe termen lung se pot intoarce impotriva popoarelor si tarilor lor – exemplul savantului sarb Nicola Tesla (1856-1943) este unul din cele mai elocvente si suficient, daca avem in vedere bombardarea tarii sale, in 1999. Comunicarile stiintifice, fara riscurile amintite din revistele internationale, se pot face in publicatii ale academiilor de stiinte si universitatilor nationale sau in simpozioane nationale si internationale. Savantii trebuie sa-si apere secretele cercetarilor si descoperirilor sensibile si sa le dedice popoarele lor. Aaa, sa nu uit, un exemplu magnific de cum creatorii de stiinta sunt vanati si chiar ucisi de mediocri si profitori, care vor sa se impopotoneze cu inteligenta creativa a altora, este legenda maestrului zidar Hiram Abif, care moare ucis de trei companioni pentru ca refuza sa le transmita „parola de Maestru”.

 8. Intrebarea este ce a fost intai, stiinta care a stabilit aproape sigur legatura intre schimbarile climatice si activitatea umana (in speta arderea in nestire a combustibililor fosili), sau politicul (masurile politice de reducere a poluarii si energiile alternative) ? Daca a fost stiinta intai, atunci e normal ca politicul sa impuna niste masuri. Daca a fost politicul, atunci ne putem intreba ce a determinat asta si cadem in teoriile conspiratiei. Evident ca trebuie respinse exagerarile (intotdeauna si pt orice), dar de ce sa nu incercam sa folosim si alte energii si sa le crestem eficienta ?
  Omenirea progreseaza, nu e de asteptat sa ardem tot fosile ca acum 100 ani, sau nu in aceeasi masura. A pleda pt arderea in continuare tot a fosilelor (ca energia solara sau a vantului nu se poate inmagazina, sau alte motive cusute cu ata alba, etc), mi se pare gresit si lipsit de viziune. Intr-un interval relativ scurt, gazul si petrolul se vor termina, plus ca se folosesc si la altele, medicamente, plastic, etc.

  • ”dar de ce sa nu incercam sa folosim si alte energii si sa le crestem eficienta ?”

   Exact aici se vede duplicitatea și ipocrizia politicienilor: de ce au fost închise centralele nucleare ale Germaniei și păstrate exploatările de lignit? De grija climei, cumva? De asta s-au introdus în România taxe exorbitante pe apa ”consumată” de hidrocentrale? Tot de grija climei?

   Problema imposibilității stocării energiei electrice nu e ”cusută cu ață albă”, e o problemă perfect reală. Sistemele energetice actuale nu au fost concepute pentru stocare și nu sunt capabile să asigure nicio stocare semnificativă.

   Până una-alta, consumul de combustibili fosili e în creștere, iar prețurile sunt de asemenea în creștere. Ce sens are creșterea prețului certificatelor de carbon? Nu cumva determină o creștere suplimentară a prețului? Nu cumva reprezintă punerea în aplicare a unor politici marxiste, destinate să-i facă pe oameni săraci și dependenți de stat?

   • Te înșeli, samurai. Oamenii in prezent sunt mai independenți și mai prosperi ca niciodata si spre asta se merge in continuare, nu are nimeni niciun scop sa te faca mai sărac. Sărăcia și dependenta de stat sunt cele mai mari in tari unde doar combustibilii fosili se mai ard si cu toate acestea nu au mai prosperat. Conștiința de mediu, nenică, e cea care face diferenta acum dintr-o societate primitivă si una civilizată. Când ai ajuns la un anumit nivel de civilizație si de educatie ajungi sa te mai preocupe si unde trăiești si ce calitate a vietii ai, cum ii afecteaza pe altii, mediul, nu doar sa acumulezi in vizuina ca popandaul de zici ca vine marea foamete. Chestii mai fine, stii tu, alea alea.

    • ”Oamenii in prezent sunt mai independenți și mai prosperi ca niciodata si spre asta se merge in continuare”

     Spune-le astea englezilor săraci, al căror număr aproape că s-a dublat în ultimii 4-5 ani. În iarna 2017 – 2018 erau în UK aproximativ 2 milioane de oameni care trăiau în locuințe neîncălzite, pentru că nu își permiteau costurile asociate. Mortalitatea în exces a fost de 52.000 de persoane în acea iarnă, fiindcă a fost o iarnă destul de grea pentru UK.

     La momentul de față, numărul englezilor care nu-și permit să-și încălzească locuințele e de ordinul a 3,8 milioane. Exact datorită ”gradului de civilizație” adus de eco-marxiștii tăi.

     Europa, pe ansamblu, se află la nivelul din 2008. Iar prevederile Constituției europene, respinse de Franța și Olanda prin referendum, au fost introduse forțat și se aplică împotriva voinței alegătorilor. Pur și simplu reproduci retorica lui Ceaușescu, dar ar fi bine să meditezi la modul cum a sfârșit el 😀

     • Pai fireste ca au saracit la fel cum a saracit si o buna parte din Europa dupa pandemie si mai nou, dupa razboi. In SUA sunt si mai multi saraci decat in Europa. Dar ce populatie are UK si cati dintre saraci sunt englezi si cati imigranti? Si de ce continua imigrantii sa vina de e atata coco-marxism si e atat de rau? Pt ca-i mai bine sa fii sarac in UK decat sarac in Africa sau Asia de SE, sunt nivele diferite ale saraciei. Da in ce tara isi incalzesc toti oamenii locuintele? In Sudan, nu? :))

      Domle, treaba e in felul urmator si e tare simpla: daca la carma is conservatori si e saracie e din cauza saracilor ca nu pun mana sa munceasca. Daca is progresisti si exista saracie, ca ea tot exista si va exista sub orice guvern (mai putin in Coreea de Nord, ca acolo au eradicat-o cu tot cu saraci) atunci e din cauza eco-coco-marxistilor ca baga taxe si vor domle sa ne impuna sa trecem la moristi si la panouri si uite ce a saracit poporul. Galceava conservatorului cu lumea :))

      • Neomarxiștii nu sunt conservatori, chiar dacă fac parte din Conservative Party. Asta a fost marea realizare a rușilor, faptul că au făcut ”conservatori” din Boris Johnson și din Angela Merkel.

      • Neomarxistii de azi, conservatorii de maine, ca in fond cine is conservatorii de azi daca nu aceeasi indivizi care acum cateva decenii strigau dupa progres? Care e acceptiunea termenului de conservator? Ce conserva mai exact un conservator? :D

      • În psihologie, oamenii conservatori sunt cei care nu manifestă deschidere spre experiențe noi (low in Openness, pe scurt) dar manifestă multă conștiinciozitate (high in Conscientiousness). Conștiinciozitatea depinde doar în proporție de 50% de temperamentul înnăscut, în proporție de 50% se învață. Oamenii devin mai conștiincioși pe măsura înaintării în vârstă, deci mai conservatori.

       Progresiștii sunt exact invers, sunt high in Openness și low in Conscientiousness. Batjocura n-o să te ajute să schimbi definițiile. Există și o butadă pe tema asta: Cine nu e de stânga înainte de a împlini 30 de ani, e lipsit de inimă. Cine e de stânga după ce trece de 30 de ani, e lipsit de minte.

       Poți fi Victor Ponta pe forum, dacă ăsta e modelul tău în viață, dar n-ai motive să fii mândru de asta 😀

      • Se stie de cand lumea ca oamenii in varsta sunt mai conservatori decat tinerii, de aici si conflictul intre generatii. In politica lucrurile nu prea stau asa, iar asta se vede cand oamenii merg la vot si isi schimba optiunile de la dreapta la stanga si invers in functie de galetile primite. Si politicienii chiar, par a fi manati de o pornire mai puternica decat propria lor psihologie :)) Constiinciozitatea pusa in fata intereselor cam paleste, gresesc pe undeva? :D

       Cu Ponta iar n-ai nimerit-o, este unul dintre exemplele de „constiinciozitate” nationalista, alaturi de Dragnea cu care s-a si pupat o vreme. Ponta si PSD au treaba cu progresismul cum are treaba si Iliescu cu engleza.
       <> Petre Tutea vorbea din experienta, nu? :)) Numai ca nea Tutea, ca orice om care vorbea mai mult decat gandea a spus si multe prostii, la vremea lui rolul sau era acela de a amuza, nu prea il lua nimeni din anturajul sau in serios. ;)

      • Era vorba despre problemele psihologice care se pot observa la Victor Ponta. Personajul nu are nimic de-a face cu naționalismul, e un fel de adolescent întârziat. Comportamentul lui a fost infantil în multe situații. E exact opusul conștiinciozității, e ca un copil care rânjește satisfăcut: ”am mâncat toată prăjitura și n-ai ce să-mi faci” 😀

   • Intregul constructul UE este cladit pe duplicitate si ipocrizie.
    Cresterea pretutilor certificatelor de carbon va spori inflatia si cum bine spuneti, saracirea populatiilor, mai ales a celor cu venituri medii si mici, adica ca. 75 % din randul celor care muncesc pe salar.
    Egalitate si dreptate sociala este un mit incompatibil insasi cu sistemul capitalist de productie.
    Este adevarat ca o piata cat mai libera mareste decalajele insa produce bunastare generala pe cand interventionismul de stat incerca sa niveleze societatea producand stagnare si regres.
    Comparatav evolutia PIB al UE si SUA in ultimii 10 ani !!

   • In opinia mea, nu trebuie gandite neaparat sisteme de stocare (ele sunt destul de scumpe si per ansamblu ineficiente). Eu cred cu tarie ca reglarea consumului in functie de productie e mult mai la indemana si mai fezabila.
    Consumul de energie este in crestere la nivel mondial din 2 motive:
    1. Cresterea populatiei
    2. Cresterea bunastarii oamenilor
    Daca acum 50 de ani autoturismele personale erau o raritate, acum sunt familii cu cate 2 autoturisme (printre care si subsemnatul). Asta nu inseamna ca circul cu ambele simultan, dar tot circul mai mult per ansamblu si astfel consum mai multa energie.

    • Oi Narci, dac spuneai ca le conduci simultan erai cineva. Altfel esti banala cum spunea poetul:

     Piază-rea, ca un blestem
     Azvârlit aşa-ntr-o doară
     Creatorului suprem,
     Şi banală.. ca o cioară!

     • Dom Mircea, credeam ca Narci nu merge pe biti ci pe qbitzi si ca poate fi in doua locuri in acelasi timp.
      Asa fac eu cand am doua canoe.

 9. Semnalez un articol despre „Consensul progresist fabricat. Și fals”, semnat de Gheorghe Piperea, in Cotidianul, 2 mai 2023: https://www.cotidianul.ro/consensul-progresist-fabricat-si-fals/ Selectez doua idei, spre reflectie:
  1. Când toată lumea gândește la fel, nimeni nu se mai obosește cu gânditul (apud Walter Lippman, fost ziarist american…).

  2. Din supunere față de autoritate, suntem capabili de atrocități (apud David Milgram, autorul best seller-ului psihologic Obey to authorithy).

 10. Mi-a semnalat un prieten, ca tot injuram „corectitudinea politica” ca un nonsens semantic. A aparut ca o gluma prin anii 30 secolul trecut. Din pacate citatul de mai jos e in engleza:

  The phrase politically correct first appeared in the 1930s, when it was used to describe dogmatic adherence to ideology in authoritarian regimes, such as Nazi Germany and Soviet Russia.[5] Early usage of the term politically correct by leftists in the 1970s and 1980s was as self-critical satire;[8] usage was ironic, rather than a name for a serious political movement.[12][13][14] It was considered an in-joke among leftists used to satirise those who were too rigid in their adherence to political orthodoxy.[15] The modern pejorative usage of the term emerged from conservative criticism of the New Left in the late 20th century, with many describing it as a form of censorship.[16]

  Tot articolul mai jos:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness

  Kissinger, cu toate bubele lui din cap, a folosit „realpolitik”, un termen care inseamna ceva… macar.

 11. „Fabricarea consensului științific din motive politice…” este minciuna si dictatura in stiinta; dintotdeauna, minciuna si dictatura au fost blamate; dar putini reusesc (mai ales in ziua de azi) sa fie corecti; si, de obicei, cei corecti sunt indepartati; stiinta este condusa ferm de politruci si agenti secreti! (Peste tot. Dar in tarile democrate exista partide ce sustin interese diferite; chiar divergente; la noi… exista un singur centru al puterii, bine ascuns.)

  • E maniera de organizare tipic marxistă a revoluționarilor. Dacă lucrurile sunt lăsate să meargă în direcția dorită de ele, o să vedem o republică sovietică și la Hull. La fel cum au fost cele de la Berlin, München și Budapesta, în 1918 – 1919.

   Ce ignoră revoluționarele de astăzi este că Rosa Luxemburg a primit ce-a meritat la vremea aceea. Chiar dacă astăzi e mare eroină marxistă.

 12. Articolul este deosebit de interesant din punctul de vedere al abordarii a ceea ce reprezinta exact consens stiintific vs. consens al anumitor oameni de stiinta. Mult mai interesant insa este un pic de context despre d-na Judith Curry, direct de pe pagina ei de Wikipedia:

  „Judith A. Curry (born c. 1953) is an American climatologist and former chair of the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology.[…]Curry has become known for hosting a blog which is part of the climate change denial blogosphere, despite having published research confirming anthropogenic effects on climate.[3] Social scientists who have studied Curry’s position on climate change have described it as „neo-skepticism”, in that her current position includes certain features of denialism; on the one hand, she accepts that the planet is warming, that human-generated greenhouse gases like carbon dioxide cause warming, and that the plausible worst-case scenario is potentially catastrophic, but on the other hand she also proposes that the rate of warming is slower than climate models have projected, emphasizes her evaluation of the uncertainty in the climate projection models, and questions whether climate change mitigation is affordable.[4] Despite the broad consensus among climate scientists that climate change requires urgent action, in 2013 Curry testified to the United States Congress that, in her opinion, there is so much uncertainty about natural climate variation that trying to reduce emissions may be pointless.
  […]
  Curry’s position on climate change was much criticized by climate scientists,[17][15] and she became known as a contrarian scientist.[3][22][23] A 2013 Media Matters for America study found that Curry was among the „climate doubters” most frequently quoted by the press as spreading public doubts about climate science. Going against the vast majority view of climate scientists, she had suggested to newspapers that most of the recent global warming was not human-caused, and had hinted that IPCC scientists are motivated by „funding” even though they are not paid for their contributions.[24] She consistently presents her view that climate science has much larger uncertainties than those shown by mainstream studies, though she has not shown any previously unconsidered cause for such uncertainty.[25] A 2019 article in Human Ecology Review described her position as a form of climate denialism, criticizing her downplaying of potential future climate change effects and emphasis on the costs of addressing climate change.[4]
  […]
  when Christopher Shank, a politician and President Trump’s first appointment to the NASA transition team, questioned the role of humans in climate change, Shank referred to Curry’s work and her site’s URL repeatedly in his testimony.[26][27]

  Between 2014 and February 2019, Curry testified before at least six Republican-led House committees, expressing the idea that the dangers of global warming are overstated and difficult to predict. These testimonies include criticisms of President Obama’s climate plan, the UN climate action plan, and other policy proposals aimed at reducing carbon dioxide emissions. In her Natural Resources Committee testimony on February 6, 2019, Curry stated that, „Man-made climate change is not an existential threat in the 21st century…. The perception of a near-term apocalypse has narrowed the policy options”.

  Personal, sunt de parere ca in loc sa promoveze „neo-negationism” si „confuzionism” venit din partea fringe-ului academic doar pentru a gasi noi motive de a pune sub semnul intrebarii un consens stiintific verificabil empiric de oricine prin simpla scoatere a capului pe geam intr-o zi de noiembrie cu temperaturi de 25 de grade Celsius, Contributors.ro ar trebui sa inceapa in sfarsit sa recunoasca problema in magnitudinea ei si sa promoveze solutii autentice de dreapta (market-oriented). Cum ar fi taxarea externalitatilor (emisii de carbon), scutiri de taxe pentru tehnologii verzi, offset-uri de carbon prin solutii de tip rewilding, conservarea resurselor naturale (ne numim conservatori, nu?) si asa mai departe, in loc de bagarea (fie si doar pe jumatate) a capului in nisip din motive ideologice si lipsa de imaginatie.

  • Austrian Scholar,

   Cu citate din Media Matters (o chestie mai obscena decit 1000 de site-uri porno), preluate din haznaua Wikipedia, vrei tu sa convingi? Si mai vrei, in plus, sa convingi pe cineva ca ai fi vreun scholar, adica „a learned or erudite person, especially one who has profound knowledge of a particular subject”?

   Cind vad citate din wikipedia nici nu mai citesc ce are comentatorul de spus, fiindca bietul om e fie ignorant, fie propagandist.

   Oricine se informeaza de pe wikipedia trebuie sa stie ca:

   Wikipedia Founder Larry Sanger to Glenn Greenwald: “CIA and FBI Use Wikipedia for Information Warfare”

   Potrivit lui Sanger, există dovezi care indică faptul că, încă din 2008, computerele CIA și FBI au fost folosite pentru a edita pe furiș articolele Wikipedia. Dar nu vă lăsați păcăliți să credeți că s-au oprit; nu, acesta este un caz clasic de „o dată editor pe Wiki, întotdeauna editor pe Wiki”.

   CIA and FBI computers used for Wikipedia edits

   See Who’s Editing Wikipedia – Diebold, the CIA, a Campaign
   CalTech graduate student Virgil Griffith built a search tool that traces IP addresses of those who make Wikipedia changes.

   Mai cititi (le gasiti usor) si:

   Program shows CIA behind Wikipedia entries
   Michael Edwards
   Posted Thu 16 Aug 2007

   Wikipedia ‘shows CIA page edits’
   By Jonathan Fildes
   Science and technology reporter, BBC News

   Wiki Thought Control: The CIA, The Pentagon, Homeland Security, and the Encyclopedia
   Wiki Scanner identifies the server used to make Wikipedia changes, tells us that someone in the Pentagon changed the definition of terrorism and someone in the CIA cast doubts on Iraq casualty figures.
   By Richard (RJ) Eskow, Contributor

   CIA and Vatican edit Wikipedia entries

   Si, daca insistati, mai gasiti sute de articole care arata oricui are ochi sa vada ce e, de fapt, wikipedia: o scula infecta folosita pentru Information Warfare.

   • Poliția științei la Wikipedia

    Când vine vorba de documentarea pentru proiectele lor de cercetare legate de schimbările climatice, (aproape) toți studenții mei îmi spun că încep cu Wikipedia. Din păcate, multe organizații mass-media, ONG-uri ori articlieri procedează la fel. Și atunci mă văd nevoit să discut în detaliu cum proliferează ignoranța și cum acționează poliția științei la celebra „universitate” fondată de Jimmy Wales și Larry Sanger în 2001.

    Exemplul principal pe care îl folosesc este cel al lui William M. Connolley, care a exploatat oportunitatea de a admite sau nu și de a edita informațiile despre schimbările climatice. Connolley s-a auto-desemnat în 2003 ca editor (web administrator, „șerif al poliției științei”) la Wikipedia și, ajutat de un grup de suporteri, a controlat toate intrările cu cuvintele-cheie climă, schimbări climatice și climatologie. Grupul lui Connolley – poliția științei climatice – a monitorizat constant modificările propuse de diverși utilizatori și le-a returnat rapid la informația originală, ori de câte ori cineva încerca să introducă vreo informație care contrazicea ortodoxia încălzirii globale antropogene.

    Lawrence Solomon, un cunoscut ecologist canadian, a scris în 2010:

    Connolley a creat or șters 5.429 articole unice de pe Wikipedia. Controlul lui asupra Wikipedia a fost încă și mai dominant prin rolul pe care l-a obținut la Wikipedia ca web administrator, ceea ce i-a permis să acționeze cu o impunitate virtuală. Când lui Connolley nu-i plăcea subiectul unui articol, îl ștergea – peste 500 articole cu diferite conținuturi au dispărut datorită lui.

    Când nu era de acord cu argumentele altora, el îi cenzura pur și simplu – peste 2.000 de contribuitori Wikipedia, care nu scriau pe placul lui, s-au trezit blocați, fără să mai poată contribui cu noi informații. Acoliții ale căror argumente erau conforme cu viziunile lui Connolley despre încălzirea globală erau, în schimb, recompensați cu binecuvântarea Wikipediei. În acest mod, Connolley a transformat Wikipedia într-o aripă misionară a mișcării încălzirii globale antropogene.

    În cele din urmă, sub presiunea scandalului public, Wikipedia l-a îndepărtat pe „șeriful” Connolley din poziția de editor, dar nu în mod permanent. Ulterior, el a fost repus în drepturi.

    În ianuarie 2013, revista germană Die Kalte Sonne a scris, sub titlul Connolley – Falsificatorul climei:

    Incredibil, dar adevărat: Arbitrul Wikipediei în cazul Schimbărilor Climatice a fost un membru al Partidului Verzilor din UK și a simpatizat pe față cu viziunile controversate ale IPCC. Așa că, el nu a fost un arbitru, ci al 12-lea jucător în echipa IPCC.

    În 2010, Kim Dabelstein Petersen, un alt editor proeminent al Wikipediei pe subiecte climatice, a fost interzis. Misiunea lui Petersen era să depisteze orice dizidență de la ortodoxia climatică sau chiar pe cineva care corectează o defăimare evidentă împotriva unui sceptic și să le înlăture imediat.

    În final, le spun și eu studenților: la cursul meu, interzic folosirea Wikipediei ca sursă credibilă de informații despre încălzirea globală antropogenă. Riscul ca Wikipedia să-i transforme în ignoranți Tip III este prea mare.
    =================
    Citate din articolul meu Poliția științei și sfidarea consensului, 2020

    • Nu zice nimeni ca Wikipedia este complet credibila, insa este un bun punct de pornire datorita referintelor din multiple surse stranse la majoritatea articolelor. Insa chiar si excluzand atat Wikipedia (rezonabil) cat si referintele de pe Wikipedia doar pentru ca sunt pe Wikipedia (cum sugereaza domnul „bagajist” de mai sus care nu se sfieste de la etichete precum „hazna” si „scula infecta”), sunt destule surse pe Internet care arata ca opiniile d-nei Curry privind contributia umana la incalzirea globala sunt cel putin chestionabile:

     https://www.realclimate.org/index.php/archives/2014/08/ipcc-attribution-statements-redux-a-response-to-judith-curry/

     https://skepticalscience.com/Judith_Curry_quote.htm

     https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/02/the-new-rhetoric-of-climate-denial/516198/

     Departe de a fi un background check exhaustiv, cele trei linkuri de mai sus sunt rezultatul unei cautari de 5 minute pe Google si sunt de natura sa stabileasca ferm tipul de „climate skepticism” pe care il promoveaza doamna, inclusiv prin firma ei de climate consultancy. Alte amanunte interesante ar fi ca toate operele dansei de cand a parasit domeniul academic sunt auto-publicate, deci in nici un caz peer-reviewed, ceea ce le face fix articole de opinie glorificate. De asemenea termenul de „neo-denialist” este perfect justificat, avand in vedere traiectoria pe care dreapta americana a urmat-o pe masura ce muntele de dovezi privind incalzirea globala antropogenica a devenit imposibil de ignorat – Nu exista >> Exista dar nu stim de ce >> Exista, dar nu e cauzat de oameni >> Exista, e cauzat de oameni, dar nu stim cat de mult si oricum nu-l putem opri.

     Practic, cam orice in afara de a recunoaste amploarea problemei si a gasi solutii autentice de dreapta la ea, ceea ce inseamna ca scepticismul doamnei vine manusa pentru tot ce inseamna climate denier. Intre timp, fiecare an aduce cresteri de temperaturi record, unul dintre cele mai poluatoare petro-state este gazda conferintei COP iar atat profiturile cat si subventiile acordate sectorului petrolier au explodat post-pandemie, in loc ca acesti bani sa se indrepte catre energie verde sau solutii de tip CCS, pe care industria petroliera actuala este in cea mai buna pozitie sa le implementeze. In mod evident, aceasta politica a strutului si ascunderea dupa frunze de smochin din ce in ce mai stravezii vor da gres in cele din urma, fie doar si datorita impactului economic (dar si psihologic) din ce in ce mai mare al dezastrelor climatice la nivelul populatiei. La sfarsitul zilei, fiecare ppm de carbon in plus duce la cresterea temperaturii, iar fizica n-a tinut vreodata cont de ideologie.

     • ”fizica n-a tinut vreodata cont de ideologie”

      Dar sintagma ”climate denier” ține sau nu de ideologie? 😀

      Realitatea e exact invers: trompetele ideologice nu țin niciodată cont de Fizică. @Hantzy mai avea aceleași discursuri pe-aici, când se considera el ”om de dreapta”. Tot de la școala lui Merkel provin teoriile astea. Și nu, UTC-ul nu era ”de dreapta”. Nici cel din RDG, nici cel din România 😀

    • Wikipedia publica articole cu un continut diferit -chiar contradictoriu- in diferite limbi. Am ramas uimit cand am cautat pe Wiki articole legate de ploaia artificiala. In romana si engleza. Informatii total diferite. Nu stiu germana, cred ca aveam alte prezentari. Mai e mult de lucru la Wiki pentru a fi acceptabila. Am sesizat Academia, sa incerce formarea unor grupuri de activitate pe Wiki, pentru corectarea greselilor… (specialisti in diferite domenii, translatori etc.) dar nimicuta.Poate reusiti dvs! E adevarat, lucrul la Wiki nu se plateste……..

     • „Am sesizat Academia, sa incerce formarea unor grupuri de activitate pe Wiki, pentru corectarea greselilor… (specialisti in diferite domenii, translatori etc.) dar nimicuta.Poate reusiti dvs!”

      Sigur ca da. Incepem de miine. Dumneavoastra ocupati-va doar de milioanele de copii de 10-12 ani din Paraguay pina in Vladivostok care ar putea veni in urma noastra ca sa ne deterioreze (din pura placere de a distruge) bunatate de activitate creatoare benevola. Si de activistii platiti sa nu lase la vedere adevaruri neconvenabile patronilor lor. Cu CIA, FBI, NSA, Vaticanul etc…. nu stiu cum ati putea sa o rezolvati. Poate incercati sa ii contactati si sa ii convingeti ca nu e frumos sa saboteze si sa weaponizeze o asa mindrete de constructie comunista, unde toti sint egali in dreptul de a face si scrie tot ce le trece prin cap, iar unii (nomenklatura wiki) sint mai egali decit altii si taie tot ce nu le place.

      Wikipedia e inca o dovada ca orice incercare de implementare a ideilor comuniste – care, se stie, fac abstractie de natura umana – se termina prin faliment.

      „There is no such thing as a free lunch” (TINSTAAFL). Iar informatia distribuita gratuit e dezinformare.

      Pentru informatia de calitate trebuie sa platesti.

  • Unde sunt 25 de grade in noiembrie ? In Romania a nins !! asa cum este normal ca in zona Mediteranei temp de 25 grade sa fie frecvente. In nordul continetului european avem intre timp peste – 20 grade !! si care sa fie consensul stiintific verficabil ? ce se constata intre timp, constatam ca nu exista consens.
   Consensul de care toti vorbesc cei 90 si ceva la suta este datorat unei singure proceduri de selectare a articolelor pe teme climatice cu sustinera activistilor de mediu.
   Este foare bine ca pe asta platorma se pot exprima si alte pareri decat celor 90 si ceva la suta !! nu suntem in comunism, inca !

    • @Austrian Scholar
     Ca un activist ce esti trebuie sa activezi.
     1. Toate tabelele, arata ca s-a schimbat clima. Acest lucru e cunoscut de milioane de ani, de atunci se schimba tot timpul.
     2. Ce nu stie nimeni, si nu exista nici un tabel, e care sunt cauzele acestor schimbari, uneori in bine, alteori in rau.
     3. Chiar daca, prin absurd, cineva genial ar reusi sa dovedeasca cum ca omul ar fi vinovat, oricum nu ar exista nici o posibilitate de a schimba ceva, deoarece oamenii se inmultesc, maninca, vor sa traiasca etc.
     4. Daca prin acelasi absurd, sau altul, se va reusi sa-i convingi pe oameni, si nu numai pe occidentali, ci si pe chinezi, africani, sud americani sa se mute in pesteri, de unde atitea pesteri?, atunci tot nu se va schimba nimic, clima se va schimba in continuare, poate va fi mai frig, poate chiar prea frig, sau si mai cald, poate prea cald.

     Singura solutie generoasa e sa-ncepi tu, cu familia, prietenii tai sa renuntati la tot ce credeti voi ca distruge planeta.

     • Domnule Neamtu daca sint si psihopati si puternici(sustinind masele de idioti utili de stinga dar si multi de dreapta care cred ca asa zisele schimbari climatice reprezinta unul dintre semnele apoclaipsei iminente) atunci pot sa incerce sa reduca populatia planetei,prin diverse mijloace;deocamdata e clar ca Europa e vizata si nu avem idee ce se va intimpla.
      Oricum traim vremuri nasoale.

 13. Ford Motor Co. a pierdut 62.016 dolari pentru fiecare vehicul electric vândut în trimestrul al treilea din acest an.

  Rivian, un alt producător american specializat în camioane, furgonete și SUV-uri electrice, a înregistrat o pierdere de 30.648 de dolari pe vehicul vândut.

  Dar, în comparație cu Lucid Motors, producătorul californian de vehicule electrice de lux, aceste pierderi arată ca niște veritabile succese comerciale. Pe data de 7 noiembrie 2023, start-up-ul EV a raportat pierderi de 227.802 dolari pentru fiecare mașină vândută în trimestrul al treilea din acest an. De altfel, Lucid a raportat o pierdere netă de 630,9 milioane de dolari pentru același trimestru, iar conducerea a redus previziunile de producție.

  La fel ca alte câteva startup-uri EV, Lucid a devenit o companie publică în timpul pandemiei prin fuziunea cu o blank-check company. În noiembrie 2021, a atins o valoare de piață uimitoare de 91 de miliarde de dolari, în ciuda faptului că livrase doar 125 de mașini în toată istoria sa. De atunci, a luat-o la vale. Prețul acțiunilor Lucid a înregistrat o scădere de 93% față de nivelul maxim, în timp ce pierderile cresc.

  https://www.wsj.com/articles/lucid-electric-vehicle-losses-51035f63?mod=opinion_lead_pos4

  • Cine ii sustine pe astia ? daca la Ford pierderile se pot compensa cu vanzarile masinilor clasice, restul trebuie sa fie „jucaria” cuiva cu multi bani care doreste sa.si spoiasca imaginea in verde.

   • Pump and dump. Asta este, unii cu pierderile altii cu banii in conturi, daca SEC nu zice nimic inseamna ca a fost negustorie cinstita.

  • Cu riscul de a-mi atrage oprobiul celor ce desconsidera total wiki, va redau Istoria (neromantata) a Vehiculelor Electrice : https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_electric_vehicle

   Ma socheaza faptul ca suntem din nou in aceeasi paradigma ca acum 100 de ani, ca rezultatele sunt, previzibil, aceleasi doar ca de data asta politicul s-a gândit sa bage mana in buzunarul tuturor doar de or infunda, neloial, concurenta! Si pe noi roti cu ea!

 14. OFF TOPIC

  ADN-ul uman este identic în proporție de 98% cu cel al cimpanzeului. Cu toate acestea, oamenii construiesc telescoape, compun simfonii și au știință și literatură, în timp ce cimpanzeii stivuiesc cutii și înțeleg limbajul semnelor, la fel ca și copiii noștri mici. Dacă acel 2% este ceea ce ne face atât de diferiți, imaginați-vă o specie cu 2% peste noi pe această scară.

  Ne-ar considera măcar inteligenți? Este ca atunci când mergi pe jos și vezi un vierme. Nu te oprești și nu te întrebi ce gândește viermele, nici măcar nu încerci să comunici cu el. În comparație cu tine, viermele este prea prost pentru asta.

  Poate că motivul pentru care nu am intrat în contact cu o civilizație extraterestră mai avansată și mai inteligentă este că au observat Pământul și au ajuns la concluzia că nu există viață inteligentă aici.

  Neil DeGrasse Tyson
  ======================================

  Cu opt ani în urmă, am publicat articolul Singuri în Univers. Și condamnați să rămânem așa… Despre paradoxul lui Fermi și ecuația Drake în care am discutat posibile cauze ale unei singurătăți care durează de circa cinci miliarde de ani. Citatul de mai sus poate fi considerat o altă eventuală cauză.

 15. Un studiu nou despre cenzura științifică

  Pe 20 noiembrie 2023, un grup de 38 cercetători au publicat în PNAS studiul Prosocial motives underlie scientific censorship by scientists: A perspective and research agenda
  https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2301642120

  Traduc mai jos rezumatul studiului, în care am subliniat ceea ce multă lume știe de multă vreme, eu însumi scriind despre poliția științei care nu te arestează la propriu, ci te cenzurează la sânge:

  Știința se numără printre cele mai mari realizări ale umanității, însă cenzura științifică este rareori studiată empiric. Explorăm cauzele și consecințele sociale, psihologice și instituționale ale cenzurii științifice (definite ca fiind acțiuni menite să împiedice anumite idei științifice să ajungă la un public din alte motive decât calitatea științifică scăzută). Narațiunile populare sugerează că cenzura științifică este condusă de oficiali autoritari cu motivații întunecate, cum ar fi dogmatismul și intoleranța. Analiza noastră sugerează că cenzura științifică este deseori practicată de oamenii de știință, care sunt motivați în primul rând de autoprotecție, de bunăvoința față de colegii cercetători și de preocupările prosociale pentru bunăstarea grupurilor sociale umane. Această perspectivă ajută la explicarea atât a constatărilor recente privind cenzura științifică, cât și a schimbărilor recente în instituțiile științifice, cum ar fi utilizarea unor criterii bazate pe prejudicii pentru evaluarea cercetării.

  Discutăm necunoscutele din jurul consecințelor cenzurii și oferim recomandări pentru îmbunătățirea transparenței și a responsabilității în procesul de luare a deciziilor științifice pentru a permite explorarea acestor necunoscute. Beneficiile cenzurii pot fi uneori mai mari decât costurile. Cu toate acestea, până când costurile și beneficiile nu sunt examinate empiric, cercetătorii din taberele opuse ale dezbaterilor în curs sunt lăsați să se certe pe baza unor valori, ipoteze și intuiții concurente.

  • O consecinta a discutiei despre stiinta, despre cenzura are, cel putin in Germania, si alte efecte. Si anume, pur si simplu se renunta la cercetare, se renunta la stiinta.
   In ge s-au distrus mai multe domenii, energia atomica, telecomunicatii, mai nou turbinele, chiar o parte din cercetarile farmaceutice si medicale. Pur si simplu nu mai renteaza sa se cerceteze serios. Am vizitat zilele trecute concernul la care am lucrat, sectia de cercetare s-a desfntat.

   Cercetariile se reduc la mistouri absolute. Un mare institut a ajuns la concluzia ca maturatul frunzelor cazute ar fi pt mediul inconjurator mult mai bun decit folosirea suflantelor motorizate, cica zgomotul zapaceste gindacii care ierneaza. Aceste „cercetari” primesc finantare, ceva care ar merge in directia genetica, sau, Doamne fereste, fracking, nu ar avea nici o sansa.

  • Nu știu câți cititori și-au dat osteaneala să parcurgă tot studiul al cărui rezumat l-am tradus mai sus.
   Pentru mine, a fost revelator să aflu că persecuția lui Galileo Galilei nu s-a datorat Bisericii, ci colegilor lui „științifici”:

   Deși Biserica l-a condamnat în cele din urmă pe Galileo, persecuția sa a fost determinată în primul rând de profesorii aristotelieni care au apelat la autoritatea Bisericii pentru a-l pedepsi. În 1591, contractul lui Galileo nu a fost reînnoit la Universitatea din Pisa și, după ce a îndurat ostilitatea profesorilor colegi, a părăsit mediul academic, considerându-l, se pare, iremediabil neștiințific. În secolele XVI-XVIII, cenzorii de stat (deseori chiar academicieni) revizuiau și respingeau manuscrisele într-un sistem asemănător cu cel al evaluării peer review de astăzi.

   Majoritatea cadrelor universitare moderne sunt de stânga din punct de vedere politic, astfel încât anumite perspective de dreapta sunt ținte probabile pentru cenzură. Cu toate acestea, dacă oamenii de știință ar fi în majoritate covârșitoare de dreapta sau ar avea o ideologie diferită, opoziția la acea ideologie ar fi ținta probabilă a cenzurii (ca atunci când preocupările religioase au interferat cu studiile lui Galileo). Ori de câte ori preocupările sociopolitice au un impact asupra evaluărilor științei, există un potențial de denaturare sistematică a realității empirice.

   Cu alte cuvinte, poliția științei s-a manifestat mult înaintea condamnării profesoarei Curry și a altor sceptici, negaționiști etc.

   • Nimic nou sub soare. Cel mai mare pacat descris in Biblie e invidia. Chiar si crima e considerata un pacat mai mic.
    Si exista un motiv. Naste si aduce la suprafata cele mai negre instincte.

  • Verde de Paris. Dar macar este bine ca au acceptat energia nucleara la presiunile enorme ale Frantei. De aici ne putem da seama ca UE este mosia Germaniei sau un „land german”, daca doriti, in care cea mai puternica tara face legile si politicile dupa cum doreste si ii cer proriile interesele. Intram in era pseudostiintei, era prostiei, inculturii, corectitudinii politice. Este era neo-comunismului sau „eurocomunismului”, care nu trebuie confundat cu comunismul de tip sovietic totusi. Partidele eurocomuniste si-au exprimat fidelitatea fată de institutiile democratice si au incercat sa-si largească atractivitatea sustinand muncitorii din clasa de mijloc din sectorul public, noile miscari sociale precum feminismul și eliberarea homosexualilor și respingand public comunismul de tip sovietic. Aceste ideologii sunt astazi reinviate si caracterizeaza leadershipul UE, trasand politicile europene in functie de aceste idei stangiste. Desigur, chiar daca este un tip de comunism „soft”, imprumuta si aplica anumite idei din comunismul sovietic. Egalitatea de gen, o lume verde si curata, perfecta, armonioasa, in care domneste pacea si linistea, iar liderul suprem gandeste pentru toata lumea, reprezinta idei care se pot regasi astazi pretutindeni la varful UE si in alte cancelarii vestice. In Anglosfera exista miscarea Noua Stanga, care insa nu a urmat politicile comuniste, marxiste si a refuzat ideile teoreticienilor din universitati sau alte academii.
   Aceste este razboiul de tip „soft power” declansat de China impotriva Vestului, un razboi pe care se pare ca l-a castigat cel putin in Europa, la nivel tehnologic si ideologic. Este suficient sa ne uitam la moristile de vant, panourile solare, semiconductorii si masinile electrice vandute in UE pentru a intelege ca toate sunt fabricate cu materiale de baza extrase si prelucrate in China si produse in China.

   • Dom Mike,
    Nu stiu daca l-ati vazut vorbind azi pe Putin la G 20.
    Orice lucru de bun simt e intors cu fundul in sus. Eu cred ca a invatat de la KGB si de la soparlele astea verzi de azi. In fond e o simbioza malefica.
    Aparent a spus ca Greta e un copil disfunctional. Pe de alta parte o sustine subteran dar din alte motive. Cat mai multa dezordine mondiala cu atat mai bine pentru el. Doar vrea sa creasca nivelul de entropie pe pamant.
    Ei, asta inseamna ca trebuie cheltuita energie sa tinem sistemul macar la stadiul asta de acum. Sa cream entalpie. Cu obuze de 155 mm etc.

   • „Ati vazut la granita rusa cu Finlanda? Sute de biciclete?”

    Care e legatura dintre cimitirul bicicletelor din China si comentariul tau referitor la sutele de biciclete la granita rusa cu Finlanda? Cele 3 biciclete din fotografie?

    Inchizind un ochi la deturnarea discutiei ca sa-ti faci punctul, trebuie, totusi, sa recunosc ca din poza se vede foarte clar ca cei 3 insi sint „random starving asylum seekers from Russia at the border posts in northern Finland”, adica pre limba noastra:
    – se vede cu ochiul liber ca sint morti de foame
    – se vede ca sint asylum seekers from Russia, nu din alta parte
    – se vede ca sint at the border posts in northern Finland; oricine recunoaste locurile (zapada spune totul).
    – se vede clar ca inainte au fost transportati pina la frontiera de FSB in camioanele lor, iar apoi le-au dat biciclete acestor solicitanți de azil neajutorați. (Before this, the FSB has driven them in their own vehicles near the border and handed over their bicycles to these helpless asylum seekers.)

    Si, asa cum zice Elisabeth Braw – cea pe care o citezi, lucratoare (Senior Associate Fellow @theELN) la European Leadership Network, o chestie finantata de ROCKEFELLER BROTHERS FUND si alte bunaciuni asemenea:

    – Russia’s weaponisation of migrants at the Finnish border is truly extraordinary. (se vede si din poza cu cei trei morti de foame ca e o kestie extraordinara)
    – Ordinarily a hostile state would try to hide its involvement in such a greyzone campaign. But the FSB is openly „assisting” the asylum seekers. (si asta se vede din poza: daca priviti cu atentie, ii puteti vedea pe fesebisti – scrie mare pe ei FSB – ascunsi dupa tufe si copaci, frecindu-si miinile cu satisfactie si zimbind cu rautate in priviri si fara sa se fereasca prea tare, ca au mai weaponizat cu deplin succes inca 3 migranti

    • „– se vede clar ca inainte au fost transportati pina la frontiera de FSB in camioanele lor, iar apoi le-au dat biciclete acestor solicitanți de azil neajutorați” :) Le-au dau biciclete pentru ca UE devine „verde” si este mai ecologic asa. Trebuie sa respecte green deal daca vor azil in UE. Are umor Putin, trebuie sa recunosc.

    • Mai Domnule (cu ochi albastri), daca crezi ca lucrurile nu sunt interconectate, va inseli amarnic. Hai sa va fac sa intelegeti macar cateva fenomene, da?
     Chinezii merg pe biciclete de decenii; sunt peste un miliard de oameni acolo.
     Este normal ca aceste biciclete sa se uzeze si sa fie duse la reciclare. E lume saraca acolo; nu-si permit masini, nici macar una, ce sa mai vorbim de doua ca Narci.
     Ce am vrut eu sa scot in evidenta e ca sunt si alte depozite de biciclete puse la reciclat. Din alte motive in mod sigur.

     https://thebarentsobserver.com/en/borders/2015/12/finland-forbids-asylum-biking

     PS. ce inseamna a bana? Are legatura cu Harry Belafonte?

     https://www.youtube.com/watch?v=H5dpBWlRANE

     • Va recunosc stilul in multe comentarii. Schimbati niknameul de fiecare data. Nu ma apuc eu sa va educ si n-am o masca elaborata defel. V-am mai spus, pe alt nickname ca urasc secu din rarunchi din motive foarte obiective. Daca v-a mai ramas on pic de civilitate evitati sa ma mai atacati ca mai sus.

    • Mai explic o data, si gata, pentru cei care nu au inteles cauza furtunii pe care am iscat-o in degetarul cu apa pe suprafata careia navigheaza vitejeste Robert:

     1. Sint nascut in comunism si urasc orice forma de propaganda si dezinformare.

     2. Intre cimitirul bicicletelor din China si „sutele de biciclete de la granita rusa cu Finlanda” – sute care, dupa cum se vede in fotografie, sint ca evanghelistii: fix „trei, Luca si Matei” – e aceeasi „legatura” ca si intre cimitirul bicicletelor din China si bicicleta mea, aia de pe care a cazut Biden, sau orice alta bicicleta din lumea larga. Doar ca „legaturile” astea nu justifica un comentariu ca sa le evidentieze. Insa, dupa cum s-a vazut, bicicleta, folosita cu „iscusinta”, poate fi un pretext (din clasa de echivalenta RHETORICAL RETARDERY) pentru a ajunge in 2-3 easy steps la „ce ne doare pe noi”: rusii, sugerind, de exemplu, ca rusii, mai ales aia de la FSB si, desigur, Putin, respira exact asa cum respira criminalii in serie: pe gura si pe nas.

     3. Dupa 24 de ore de scormonit internetul, Robert gaseste un articol pe thebarentsobserver din 2015 (!) cu care incearca sa dreaga busuiocul si sa se scoata cumva („Ce am vrut eu sa scot in evidenta e ca sunt si alte depozite de biciclete puse la reciclat. Din alte motive in mod sigur.”). Nu, nu asta ai vrut sa scoti in evidenta. Ai vrut sa scoti in evidenta o dezinformare de acum 3 zile (din clasa de echivalenta RHETORICAL RETARDERY) comisa de femeia oengista Elisabeth Braw pe Twitter.

     4. In aceeasi zi cu ciripitul femeii oengiste Elisabeth Braw despre biciclete, pe Daily Mail apare articolul: „Finland shuts all but one border crossing with Russia after 700 asylum seekers entered the country in ‘plot by Putin to weaponise mass migration’ after Helsinki joined NATO”.

     Problema cu acesti propagandisti (cu cuvintele lui VOX POPOLI):

     Deci, 1,3 milioane de imigranți intră în Marea Britanie, 5 milioane de imigranți intră în Europa și 50 de milioane de imigranți intră în Statele Unite și totul este în regulă. Dar Rusia dă afară 700 de imigranți și asta e o „weaponization”?

     Sometimes, Clown World is just insulting. We knew it was fake, gay, and evil, but we really never anticipated this level of rhetorical retardery.

     P.S.
     Inca un exemplu de RHETORICAL RETARDERY.
     In Irlanda, un algerian de vreo 50 de ani injunghie 3 copii de gradinita si pe educatoarea lor si toti politrucii locali, plus mainstream media occidentala, s-au pus cu parul pe
     far-right.
     – dailymail: „The civil unrest last night, which police chiefs said was caused by ‘far-right’ thugs, was spurred on by prolific social media accounts associated with the far-right that have made as-yet-unsubstantiated claims that the attacker is an ‘immigrant’.”
     – „Dublin riots driven by ‘hate,’ says Irish prime minister”.
     – „The New York Times published an article suggesting that the riots in Dublin happened because of “rumors” about child stabbings started by the “far-right.””

     Si o lamurire privind „insurectia” (o alta RHETORICAL RETARDERY) din 6 ianuarie 2021:
     https://americasbestpics.com/picture/govt-invited-the-trumpers-in-they-were-not-armed-not-DxmN6BXU9

     === Over and Out. ===

     • Ei na, nu-i de neauzit. Unii oameni sunt predispusi spre a fi mizantropi, sociopati. ….
      Sper ca aveti asigurare de sanatate.
      Va doresc numai bine.

   • Aici, Micro-weaponization, un scurt comentariu sarcastic si dispretuitor despre toata aceasta poveste propagandistica complet stupida (this level of rhetorical retardery) care parca se adreseaza unor debili mintal.

 16. Cum ar trebui tratați talibanii europeni care devastează opere de artă sau se lipesc de asfatul autorstrăzilor? O sugestie făcută de Napoleon:

  Dacă tratezi gloata cu bunătate, aceste creaturi se cred invulnerabile.
  Dacă spânzuri câțiva, se plictisesc de joc și devin la fel de supuși și umili cum ar trebui să fie.

  Napoleon, ianuarie 1809

 17. Stimate d-le Profesor ,
  cu respect si admiratie va adresez urmatoarele intrebari :

  ce anume va face sa credeti ca cercetarea stiintifica -in speta cea referitoare la clima- se rezuma la doar ceea ce se publica ?

  ce anume va face sa credeti ca o deciizie politica pentru a fi buna trebuie sa se bazeze pe stiinta ?

  Multumesc anticipat.

  • ce anume va face sa credeti ca cercetarea stiintifica -in speta cea referitoare la clima- se rezuma la doar ceea ce se publica ?

   Nimic. Cercetarea științifică climatică este mult mai extinsă decât ceea ce apare publicat. Există multă cercetare care nu apare pentru că rezultatele sale contrazic „un anumit consens”, iar autorii se simt de multe ori descurajați să publice rezultate negative (adică cele care nu confirmă ipoteza de start al studiului). Mai sunt și alte motive, precum cel descris în articolul Spovedania unui climatolog incorect politic. Din fericire, există posibilitatea publicării unor cercetări climatologice pe diverse site-uri și bloguri, ferite de atacurile poliției științei. Un exemplu: Atmosphere and Greenhouse Gas Primer, by W. A. van Wijngaarden, and W. Happer, publicat pe 1 martie 2023 pe un site al Universității Cornell (https://arxiv.org/abs/2303.00808).

   ce anume va face sa credeti ca o deciizie politica pentru a fi buna trebuie sa se bazeze pe stiinta ?

   Am discutat această întrebare în mai multe articole. Vă sugereze să începeți cu „Știința și politica sunt inseparabile” – esența unui amestec toxic și cu Când politicul impune științei limita de temperatură de 1,5°C

  • mie mi se pare ca stacheta e ridicata de alte domenii, precum medicina si stiintele materialelor;
   daca e sa ma rezum strict la ceea ce vrem sa definim drept efect de sera, un experiment si o concluzie care au sens rational ar fi aici:
   https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022285204001390
   sau cel putin mie imi ofera confirmari ale unor fenomene rationale, in corespondenta cu principiile termodinamice, spre deosebire de ceea ce mi se da de inghitit pe nemestecate in spiritul consensului incalzirist;
   dar mai interesant decat experimentul este efortul de a descrie teoretic si de a configura, cu ajutorul puterii calcul, detalii incredibile care echivaleaza cu o „topografie” dinamica, la nivel atomic;
   sunt nenumarate studiile si rutinele de calcul, majoritatea insa cu acces restrictionat; open source am gasit destul de relevanta urmatoarea sursa:
   https://hal.science/hal-00875602/document
   e dificil de parcurs, dar per ansamblu se poate constata confirmarea teoretica a clusterelor moleculare asociate de forte van der Waals, atat la nivel de dimeri cat si trimeri, cu subspecii in functie de pozitiile de asociere;
   mie cel putin, care de-abia acum am aflat ca in interactiunile moleculare intervine si chiar se ia in calcul o forta de tip Coriolis, mi se pare impresionant;

   desigur, asta inca nu dezleaga marile enigme climatice, dar poate ne ajuta sa cautam acolo unde trebuie;
   In primul link autorii avertizeaza de fapt ca „the study of CO2 induced collisional absorption by O2 is not of major importance for atmospheric monitoring and transmission due to the low concentration of CO2 in air….”, dar desigur, fiind doar un simplu amanunt e posibil sa „scape” consensului de 97%;

 18. Manipulare rasială la BBC

  Pe 21 noiembrie 2023, BBC a publicat articolul Black women most likely to die in medieval plague, Museum of London says
  Cititorul curios, care mai are și mari dubii cu privire la obiectivitatea știrilor publicate de venerabila agenție britanică, se duce la studiul menționat și citește exact contrariul titlului:

  Pandemia Black Death a durat 4 ani (1347-1351). Studiul se bazează pe un eșantion de 41 de schelete selectate din 634 de schelete recuperate. Dintre acestea, 19 erau de sex feminin, dintre care 6 sunt presupuse a fi de rasă mixtă și 3 africane.

  Doar 3 femei de origine africană au fost de ajuns pentru un titlu rasist…O completă răstălmăcire a rezultatelor studiului. Trist pentru BBC…

  https://www.museumoflondon.org.uk/discover/bioarchaeological-evidence-black-women-14th-century-london

  • Pia sigur, BBC n-a fost in stare sa pronunte cuvantul „terorist Hamas” si vreti acum sa renunte la politicile stangiste? Unde este corectitudinea politica atunci, in functie de care se platesc salariile jurrnalistilor? In noua epoca post-adevar orice este posibil si insusi Universul poate fi rasturnat. Harta lumii se „inroseste” in aceste zile, precum o pata de cerneala pe o sugativa de hartie care se intinde din ce in ce mai mult. Geert Wilders a castigat alegerile in Olanda ca urmare a politicilor marxiste europene si americane. Nemaiexistand partide moderate de votat, lumea alege extremele, respectiv partidele care au ideologii si politici opuse celor stangiste. Putem sa le denumim cum dorim, aceste partide prezinta niste „solutii” pentru aceste probleme migratorii, „verzi” sau de gen. Insa atunci cand musulmanii, ecologistii si lgtb-istii aduc voturi masive partidelor de stanga este normal sa asistam la un asalt (delir) stangist. Daca intrebi un marocan din Amsterdam ce inseamna turbina eoliana, se va uita lung de tot la tine, minute in sir. La un moment dat, UE trebuie sa se intrebe serios (daca mai conteaza inca) de ce oamenii obisnuiti aleg sa se distanteze de politicile promovate de Uniune, chiar pana la parasirea acesteia? Dam vina tot pe rusi, chinezi sau mai stiu eu ce retele sociale pentru acest esec sau renuntam la aceste politici stangiste? Aproape 70% dintre palestinieni sprijina Hamas si operatiunea lor de pe 7 octombrie, arata un sondaj recent facut in Gaza si Cisiordania. Insa stangistii marxisti striga sus si tare ca Israel face genocid in Gaza.

   • ”Nemaiexistand partide moderate de votat, lumea alege extremele”

    Bavaria tocmai a demonstrat că există și soluții decente pentru asta. Există o organizație de centru-dreapta a votanților liberi – Freie Wähler Bayern – care nu participă la alegerile locale / municipale, pentru că reprezintă într-adevăr votanții liberi, dar participă la alegerile pentru Landtag, parlamentul din Bavaria. Fiind vorba de Bavaria (Audi, BMW, Siemens etc) nu i-a dat nimănui prin minte să organizeze Uniunea Salvați Bavaria 😀

    FW a obținut mai multe voturi decât AfD și în 2018 și în 2023 și chiar a câștigat 10 mandate în plus în 2023, față de 2018. AfD a câștigat și ea tot 10 mandate în plus față de 2018, dar a terminat pe locul 3, păstrând astfel decența peisajului politic bavarez. Verzii au pierdut mandate, SPD-ul a pierdut mandate, Liber-Democrații (FDP) n-au mai intrat deloc în Landtag.

    Dacă Votanții Liberi nu și-ar fi organizat un partid cu care să participe la alegerile landului, peisajul politic ar fi fost semnificativ diferit. Ceva similar ar trebui și în România, genul de partid care să fie al cetățenilor, nu al serviciilor secrete, ca restul.

    • Am fost surprins (de fapt n-ar fi trebuit sa fiu) de cat de puțin zgomot a făcut in mass media decizia curții constituționale a Germaniei de a forța guvernul federal sa anunțe cat va costa tranziția spre net zero si de a declara ilegale subvențiile pentru baterii, otel decarbonizat (sic), etc.
     Coaliția la putere se da acum de ceasul morții cum sa iasă din impas. Din păcate exemplul Germaniei este, cred, unic, nu știu să existe astfel de mecanisme de blocare a tiparniței de bani in alte tari. Sau daca exista nu știu sa fi fost puse in mișcare.

    • Bavaria nu este Germania, Bavaria este un caz aparte de accea se numeste si Freistaat cu toate ca denumirea se trage de la eliberarea regala, alta poveste.
     Daca ar fi dupa ei s-ar „elibera” si de Germania.

 19. Stand si uitindu-ma alene pe geam, in dimineata asta, imi veni o cugetare in minte: la ce bun atata consens daca oricum iarna nu-i ca vara, mai ales daca vine de cu toamna?!😅
  Si asta in „pobably” cel mai cald an din(sau inregitstrat – depinde gazeta si redactor) istorie!
  Marcel/gigel, pe unde esti?

 20. Domeniul schimbării climei nu prea are legătură cu știința ci cu pseudo-știința atâta timp cât nimeni nu este în stare să argumenteze clar dacă influența omului poate duce la schimbări de așa natură încât să pună în pericol viața umană. Unii zic că da, altii că nu dar nimeni nu a oferit o demonstrație unanim acceptata de toată lumea. Păi se indoiesc fizicienii de Einstein sau chimiștii de tabelul periodic al elementelor? Se îndoiește careva de gravitație sau de forța electromagnetica? Aia e știință, climatologii fac o alba-neagra „științifică”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. 2024 este Annus Mirabilis: Patru cărți publicate ca singur autor (o tetralogie) -Reflecting on our Changing Climate, from Fear to Facts: A Voice in the Wilderness, Cambridge Scholars Publishing; Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, 2nd ed., Springer Nature; The Dynamic Earth - Introduction to Geology and Climate Change, KendallHunt; Clima în schimbare De la frică la realitate, Editura Trei/Colecția Contributors. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro