miercuri, iulie 17, 2024

Religia în școală și peste tot

Domnul Sorin Ioniță remarca, într-o postare recentă, că faptul de-a comenta lucruri minore, dar care au ”un puternic impact emoțional” – precum cele legate de religie (care se bazează pe convingeri subiective ferme) – nu înseamnă nimic altceva decât a intra în jocul unor strategii menite a abate atenția de la problemele reale ale lumii noastre de azi. Asemenea teme polarizatoare au rostul de a cristaliza atitudini (mai ales reactive), într-o societate pe care anul electoral care ne așteaptă o găsește mai curând apatică. Sunt întru totul de acord cu domnul Ioniță și, tocmai de aceea, am ezitat îndelung înainte de-a mă pronunța asupra subiectului Religiei la Bacalaureat, conștient fiind de faptul că, raportat (de pildă) la problema (blocării) reformei pensiilor, acesta e unul pe cât de spectaculos în luările de poziție, pe atât de nesemnificativ în ordinea lucrurilor care contează pentru România de mâine. Și totuși, apelul la aceste ”puncte de ruptură” atestă nu doar realitatea lor inconturnabilă, ci și faptul că – neproblematizate – ele rămân mereu la dispoziția celor care vor să ”reseteze” agenda publică ca un soi de ”buton nuclear” care poate (oricând) arunca în aer orice tentativă de a discuta lucrurile cu adevărat semnificative. De aceea ”biruit-au gândul” de a scrie câteva cuvinte despre acest subiect. Rândurile de față reprezintă opinia mea personală, nu se vor un manifest antireligios și nu au drept scop contestarea credinței cuiva.

            Primul lucru care merită a fi spus – și a fost spus – vis-vis de apelul cultelor pentru introducerea Religiei ca materie de Bacalaureat e faptul că acest de instituționalizare (la fel ca existența unei discipline de studiu cu acest nume pe toata durata învățământului preuniversitar) nu e nimic altceva decât o modalitate de a consolida, prin puterea statului, influența Bisericii[1] în societate. Departe de a atesta vitalitatea credinței, această mezalianță a cultelor cu ”brațul secular” nu face decât să mărturisescă conștiința acestora că, în absența impunerii administrative a unei obligativități a participării la o formă (oricât de rudimentară) de catehizare, religiozitatea ”tradițională” (bazată pe practica de cult) ar dispărea cu o viteză vertiginoasă. E un fapt banal că, dincolo de declarațiile de la recesăminte (care se referă – cel mai adesea – doar la o identificare generică cu religia sau cu o confesiune), această practică înregistrează un declin constant și, în realitate, exceptând ritualurile (cvasi)obligatorii (botezuri, nunți, înmormântări, prezența în biserică – unde adesea primează rațiunile sociale – la Sărbători), ea e mai curând una simbolică la scara celor care își declară apartenența religioasă. Apelul la stat și la impunerea prezenței Bisericii în învățământ (cu clasicile slujbe de deschidere a anului școlar), în varii instituții (prin sfințirea a te-miri-ce), adăugarea de megafoane la biserici (apariția ”muezinului” în creștinism fiind, totuși, o inovație spectaculoasă!) și o anumită supralicitare mediatică – mai ales pe perioada Sărbătorilor – au ca efect blocarea Bisericilor într-o autosuficiență ce nu le permite să sesizeze dinamica societății (pe care o denunță paușal). În vreme ce în alte părți teologia meditează asupra rostului Bisericii într-o lume tot mai seculară și a acțiunii ei – catehetice, culturale dar și caritative – după sfârșitul mezalianței cu statul, noi ne legănăm (în continuare) în iluzia ”poporului creștin” și în scenariul mito-poetic al unei ”tradiții” cel mai adesea construită din toate piesele ca inversul lumii în care trăim.

            Evident, s-a spus adesea (și) acest lucru, și statul are de câștigat din sprijinul pe care îl acordă Bisericii. Într-o lume în care asociativitatea e atât de precară precum e cea în care trăim, apelurile instituțiilor centrale sau ale partidelor politice riscă fie să nu ajungă la cetățeni, fie să se piardă în masa de propagandă și reclamă a mediei (în particular a televiziunii) și – ca atare – au nevoie de un ”releu” comunitar care, așa cum e el, se mai găsește doar în biserici. Să nu uităm faptul că în vreme ce există multe localități (sate, cătune) fără primărie, fără servicii sociale, fără școală și dispensar, aprope toate au biserică. În fapt, Biserica are cea mai extinsă rețea instituțională din România. Să mai adăugăm și faptul că mesajele vehiculate în această rețea beneficiază nu doar de dimesiunea lor rațională, ci și (poate în primul rând) de marca afectivă a spațiului în care sunt rostite și de autoritatea instituțională a celui care le rostește (preot, pastor sau orice persoană abilitată să conducă ceremoniile de cult). Mai e un lucru care trebuie luat în considerare: Biserica majoritară în România – cea Ortodoxă – e un rezervor inepuizabil de naționalism. Funcționând atât în logica principalului ”apărător al ființei neamului” (adică a religiei ca marker al identității colective într-o lume premodernă, care în Balcani se prelungește până la jumătatea secolului XIX) cât și în ”simfonie” cu un stat (care, prins într-o ”mare slavă”) trăiește acut sentimentul ”cetății asediate”, Biserica Ortodoxă Română e mai naționalistă decât statul însuși. Departe de a fi accesorii, patrafirele tricolore și hagiografizarea variilor ”eroi ai neamului” (de la tot soiul de voievozi până la ”sfinții închisorilor”), fac parte din identitatea acestei Biserici. Care mai e națională într-un sens: acela de respingere a tot ceea ce ține de Occident. Să nu uităm nici de controversele – niciodată cu adevărat temperate – dintre Ortodoxie și Catolicism / Protestantism și nici de reacția la Modernitate care, cu Iluminismul, urbanitatea și secularismul ei, a pus în discuție o religiozitate (în bună măsură magică) bazată pe ritmurile vieții rurale. În fine, ar mai trebui menționat un lucru: Biserica majoritară a fost – până la o dată destul de recentă – mai curând ritualistă și anticulturală. Transmiterea tradiției religioase s-a realizat personal (prin ucenicie), într-un mediu închis (cel monastic), în care rolul cărții și al formării unui aparat rațional necesar înțelegerii și aprofundării adevărurilor de credință a fost mai curând marginal și nu a influențat în nici un fel societatea ”tradițională”. Toate acestea fac ca religiozitatea populară să fie, până azi, pietistă, ritualistă, (mai mult sau mai puțin) antintelectuală, naționalistă, antimodernistă și colorată cu varii credințe locale. Din păcate (și cu excepții notabile), personalul de cult nu are formația (și, probabil, nici voința) necesară pentru a redimensiona, cultural și urban  – și, implicit, a răspunde provocărilor veacului – această credință difuză. Dimpotrivă, cel mai adesea se lasă purtat de ea, multiplicând baroc un kitsch deopotrivă exterior (al bisericilor ”cu termopane”, megafoane și ceasuri uriașe de perete) și lăuntric (în care – vorba lui Constantin Noica – ”suflețelul” triumfă asupra spiritului).

            Dată fiind dubla ei revendicare – de trup (manifest în istorie) al lui Hristos și de instituție umană – Biserica e mereu în situația de ”a juca la două capete”: pe de o parte vorbește în numele incidenței eternității în timp, pe de alta e o organizație (aproape o corporație) ca oricare alta. Spre deosebire de cele comune – din politică, administrație, economie sau cultură – care dau seamă cetățeanului, Biserica (organizată mai mult sau mai puțin ierarhic) invocă, drept singură instanță de apel, transcendentul. Asta vrea să spună că, la modul general, Biserica poate acționa în societate (și) ca o instituție oarecare a acesteia, dar – în același timp – poate invoca statutul său special (în speță dimensiunea sacră) pentru a evita să dea seamă asemeni celorlalte instituții. În ceea ce privește prezența ei în școală aceasta ține, mai înainte de toate, de ceva foarte pământesc: profesorii (cel mai adesea profesoarele) de religie dublează personalul de cult și reprezintă una din rațiunile prezenței Facultăților de Teologie (cu specializări de genul ”Teologie – Litere” sau ”Teologie Didactică”) în mai toate municipiile reședință de județ. Și aceste Facultăți au un statut ambiguu, dat fiind că se află într-o dublă dependență (manifestată prin varii ”recomandări” și ”binecuvântări”), atât față de Universitatea în care sunt incluse, cât și față de episcopul locului. Producția lor continuă presupune, pe de-o parte, crearea de noi parohii (pentru băieți), pe de alta aceea de posturi didactice (pentru fete). Cum una din condițiile hirotonisirii (adică a accederii la preoție) în societate (de mir) o reprezintă căsătoria, adesea preoții și profesoarele de religie alcătuiesc cupluri. Probabil, mai ales după 1990, Facultățile de Teologie – pe filiera Literelor / Didacticii – au fost inundate de preoteste în căutarea unei licențe de predare. Mai ales în mediul rural religia – cu componenta ei cultică și cu cea educativă – e o ”afacere de familie”.

            E greu de spus ce cultură teologică au preotesele – sau tinerii nehirotonisiți – care predau religia în școli. E greu de crezut că în cei trei de Facultate (Bolognia oblige!), care presupune cursuri teoretice (Dogmatică, varii istorii ale Bisericii), aplicative (Liturgică, Muzică religioasă) și auxiliare (Litere și diverse ”module didactice”) cineva aflat la primul contact academic cu universul religios își poate însuși – la modul serios – noțiuni vaste de Istoria Religiilor, limbi clasice, Etică și cu atât mai mult o perspectivă filosofică generală asupra lumii contemporane (care, cel mai adesea, nici nu se predă). Astfel că, aproape inevitabil, amprenta majoră a educației religioase univesitare e una confesională, care combină pietismul religios (valorizat ca ”tradiție”) cu tipicul bisericesc (în speță formalismul slujbelor religioase). Evident că tuturor acestora li se adaugă și background-ul subiectiv al celui / celei care predă, care, nu odată, e amprentat de antimodernism și de conspiraționism. Cam aici ne aflăm, de fapt (și, încă odată, cu excepțiile de rigoare), cu ”educația religioasă” în România. În ciuda discursului Bisericii, în realitate aceasta nu depășește stadiul unui soi de cateheză primară care – în condiții normale – s-ar face la școala duminicală a fiecărui cult religios. Mai multe persoane – între care cel mai remarcabil e domnul Ștefan Colceriu – evocau posibilitatea unor ore de Religie în care elevilor să le fie prezentată cultura medievală a Europei (în mod particular) și a României, cu deschideri către clasicismul greco-latin, către filosofia tradiției creștine, spre întreg spectrul religios și confesional actual și – în egală măsură – către problemele spirituale ale omului contemporan. E un deziderat nobil, dar – din păcate – irealizabil, dat fiind că Facultățile de Teologie nu produc absolvenți cu asemenea ”competențe”. Iar angajarea pe posturile de profesori de Religie a unor tineri care au terminat doar Limbile Clasice sau Filosofia, Sociologia, Psihologia ori Literele e imposibilă și din rațiuni formale (obligativitatea diplomei ”în domeniu”) și, mai ales, practice (faimoasa ”binecuvântare” – sau accept – a/l/ episcopului sau a șefului de cult al locului, care e, întotdeauna, mai interesat de Facultatea pe care o păstorește și de oamenii form/at/ați de ea). Ca atare ideea aceasta de a trece de la Religie, așa cum se predă ea acum, la un soi de Istoria Religiilor + cultură clasică + problematizare etică e pe cât de nobilă, pe atât de utopică, deoarece ea ar presupune – în amonte – restructurarea întregului învățământ religios din România. Ceea ce e greu de gândit în lumea inerțială a cultelor religioase în care orice aggiornamento e considerat a fi un atac frontal la adresa ”tradiției” pe care ele se simt chemate să o păstreze ”cu sfințenie”.

            Problema e, totuși, mult mai adâncă, dat fiind că ea trimite la paradigme culturale și civilizaționale diferite. De la începutul Evului Mediu (din secolul al VIII-lea) lumea occidentală a înțeles să-și raționalizeze credința, de așa manieră încât nu doar expunerea ei să poată fi inteligibilă (și nu doar acceptată), ci și – în Modernitate – imersiunea ei în veac să respecte relieful acestuia. Evident, se poate obiectiva faptul că acest proces de raționalizare a sfârșit prin completa evacuare a tainei aflate în centrul religiei și, implicit, a dat naștere unei lumi post-religioase și seculare. Pe de altă parte, secularismul și credința coabitează în Vest și, adesea, perspectivele lor – asupra unei probeme sau a alteia a prezentului – se suprapun, precum aversul și reversul unei medalii. Exceptând grupusculele fundamentaliste, oricine se interesează de discursul religios occidental – fie el catolic, fie (neo)protestant, fie chiar al ordodoxiei apusene, fie iudaic – va fi uimit de felul în care acesta intepelează actualitatea și înțelege să se regândească (și, uneori, să se aprofundeze) pe măsura problemelor acesteia. În lumea noastră, comunismul – care ne-a prins cu 80 % din populație la sate – a căzut peste o lume rurală, abia alfabetizată și profund amprentată de o spiritualitate magico-religioasă. În ciuda avansului – prea puțin și prea rapid – al orașelor din interbelic, noi nu aveam o componentă laică suficient de dezvoltată pentru a provoca mediile religioase să își explice dogma folosind limbajul modernității. Dimpotrivă – amestecând ortodoxia cu păgânismul romantic într-un soi de eshatologie națională – ne-am imaginat (cu Nae Ionescu și legionarii) că, dimpotrivă, e destinul nostru să ne adaptăm unui arhaism al credinței ținut a fi ”fondul originar al neamului” și esența lui transistorică.

            La rândul lui, comunismul a amestecat – în proporții variabile, în funcție de epocă – un ideal iluminist (de alfabetizare – mai ales științifică, date fiind imperativele lui industriale – a populației) cu varii forme de religiozitate deturnată (ce altceva e ”cultul personalității” decât o hagiografie laică și manifestările ”întregului popor” prin piețe și pe stadioane decât liturghii profane?). Restrângând religia la activitatea de cult și reducând la statutul de lucruri (abia) tolerate filosofia (adevărată) și psihologia, comunismul nu a dat populației decât o singură supapă de eliberare a căutărilor spirituale: literatura escapistă și în mod particular cea legată de paranormal și de varii enigme și mistere (care, toate, se presupunea că vor avea – cândva – o explicație materialistă). Este absolut evident că, din momentul în care s-a dovedit incapabilă să prezică (sau să justifice) în vreun fel comportamentul aberant al lui Stalin (și al multor emuli ai săi), dogma oficială – a ”marxismului științific” și a ”necesității istorice” – a căzut în desuetitudine și irelevanță. Pe fondul degenerării ideologiei de stat și al fascinației pentru interbelic (ca ”vârstă de aur”, brutal întreruptă de ”invazia roșie”) se înmulțesc practicile magico-religioase: călugări și preoți sunt investiți cu puteri inexplicabile, se revine – sub acoperirea hipnozei și a tot soiul de abilități ”extrasenzoriale” – la spiritism, e (re)actualizată ”lectura simbolică” (de la varii structuralisme la tradiționalistul Vasile Lovinescu) etc.

            Marele șoc s-a produs după Revoluție și el nu ține atât de mult de libertatea de expresie în numele căreia toate cultele, doctrinele și credințele au putut să se exprime fără opreliști în viața publică. Ceea ce a fost cu adevărat decisiv e faptul că, odată eliberați de carcasa socialismului (adică, deopotrivă, de interdictele, de ideologia și de sărăcia lui) oamenii au descoperit – în scurt timp – ”sensul vieții” potrivit capitalismului: prosperitatea. Întreaga societate, cu ”indicatorii ei de creșetere economică” și viața individuală, cu cariera și ”dezvoltarea personală” s-au orientat, plenar, în această direcție. Am trăit și trăim într-o frenezie a acumulării și a construcției care ne-a excentrat și ne-a întors cu totul spre exterior, uitând să locuim în spațiul pe care-l tot amenajăm și în lumea în care ne aflăm și amânând indefinit tot ceea ce ține de viața lăuntrică și de relațiile personale. De aceea, în mod straniu, dar tocmai acești ani de libertate au reprezentat triumful absolut al materialismului în lumea noastră. Dincolo de jubilația de moment a ”realizărilor” de tot felul (casă, investiții, statut profesional, călătorii, stabilire în străinătate etc.), vine pentru fiecare – mai ales cu vârsta – un moment în care omul se simte aruncat în sine însuși și descoperă faptul că toate aceste reușite exterioare sunt însoțite de o pustiire lăuntrică la fel de spectaculoasă. Chiar atunci când împlinirea nu e amenințată de deșertăciune – precum în cazul celor care au performat în domenii tehnice (și în particular în IT) – omul devine conștient de limitele domeniului lui și caută un ”sens” care să îl transceandă. La aceastea toate se adaugă și nevoia de miraculos a unor oameni care fie sunt abandonați sorții (în tot felul de parcele ale socialului din care statul s-a retras pe nesimțite), fie caută o cale de a ieși din mecanica – tot mai constrângătoare – a unei vieți supusă ritmurilor tehnicii. Astfel, unii de-a dreptul, alții după epuizarea ”psihologiilor pozitive” și a diferitelor self-help-uri (care, toate, seamănă cu tentativa Baronului Münchhausen de a se scoate singur din mlaștină, trăgându-se – nici măcar de păr, ci – de perucă), oamenii ajung – sau se întorc – la religie.

            De ce tocmai la religie și nu la filosofie ori la o psihologie serioasă? Prima rațiune e, evident, aceea că religia e aici, la îndemână, și mișcarea celui care a făcut experiența abrutizării în această lume și s-a trezit rătăcind în pustiu e, deja, jumătate din drumul convertirii de care vorbește orice Biserică. În al doilea rând, datorită faptului că atât filosofia, cât și (descendenta ei) psihologia cer un exercițiu – deloc simplu – de asumare și de traversare a pierderii iluziilor, a traumelor și a găsirii deopotrivă a limbajului și a orizontului în care acestea să fie detensionate și reduse la dimensiunea unor obstacole depășite. Acest efort de luptă a omului cu ceea ce îl sperie este – în fond – partea cea mai dificilă a unui parcurs spiritual ce mizează pe rațiune. De partea cealaltă, religia operează cu întreg cocteilul de spaime, angoase și speranțe ce ne bântuie și ne promite că, crezând din tot sufletul și respectând un parcurs jalonat de tradiție, i le putem încredința lui Dumnezeu, urmând să primim (printr-o convertire analoagă celei de la moarte la viață) liniștea sufletească și certitudinea unei bucurii fără măsură comună cu satisfacțiile diverselor noastre reușite. Ceea ce e cel mai important aici e faptul că religia (și Biserica) se poziționează ferm drept apărător (și ”mângâietor”) al sufletului. Până la urmă, ceea ce ne spune discursul religios este faptul că ”toată grija zilei” e de ordinul trupului și a servituților lui; ”toată ticăloșia zilei” ține de rațiune și de orgoliul ei planificator și anticipator, în vreme ce sufletul, el, se împlinește cu adevărat doar în deschiderea credinței, acolo unde e absorbit într-o pleromă a iubirii și a iertării.

            Destinul lumii din ultimele decenii, cu o modernizare accelerată și (prea) adesea haotică, cu ”implementarea” (puțin distinctă de impunerea) unor ”norme” a căror rost lumea nu îl pricepe, cu globalizarea în care-am fost aruncați fără a ști să înotăm, cu marile drame umane ale emigrației și cu cele soft ale generalizării device-urilor, generalizarea și amplificarea crevaselor economico-sociale, eșecul serviiilor de stat (în sănătate, educație, întreținerea infrastructurii), toate acestea îi pun pe cei mai mulți în situația de a căuta sprijin și dreptate în afară, dar nu la oameni (și, mai ales, nu la cei pe care îi cunosc). Nu odată, această nevoie a unui temei exterior îi întâlnește pe (aparent) puternicii zilei, care și-au încărcat conștiința cu lucruri inavuabile și care – poate mai mult decât ceilalți – au nevoie de iertare și de îndurare. În lumea noastră fără-de-lege (a-nomică), în care solidaritatea tinde să se rezume la interesul de moment, auto-nomia persoanei e foarte limitată (și, adesea, se reduce strict la potența financiară), nevoia hetero-nomiei, a unei Legi mai mari, mai tari și mai adevărate care să ne adune pe toți și să ne facă dreptate tuturor e uriașă. Omul își percepe acut problemele ca ținând de sufletul uitat și redus la condiția mută a unui martor pasiv (nu de rațiune, văzută mai curând ca o combinatorică – adesea amorală – în vederea supraviețuirii) și ceea ce dorește e scape de ele și să primească, în schimb, iertarea, împăcarea și dreptatea după care tânjește. Acesta e spațiul pe care îl gestionează Biserica și cu privire la care cu cât e mai ambiguă, cu atât e mai eficientă. Căci omul apăsat de greutatea zilei nu vrea decât un singur lucru: să știe că dorințele lui cele mai ascunse – cele care se exprimă în lacrimi, nu în cuvinte – pot fi împlinite și, astfel, viața lui risipită în această lume poate fi reîntregită într-alta.

            Acesta e motivul principal pentru care, la noi – unde distincția între suflet și spirit aproape nu există – religia e percepută ca ”doctorul sufletelor”. Și, practic, ea tinde să devină ”furnizorul de servicii” pentru tot ceea ce are legătură cu viața lăuntrică a omului. Așa se face că o noțiune precum cea de ”spiritualitate laică” nu spune (mai) nimic în lumea noastră. În bună logică religioasă, omul se definește prin suflet (adică prin conștiința vinovăției) și nu prin rațiune (care – cel mai adesea – e considerată a duce la rătăcire și păcat). Nevoia de a-și descărca vinovăția trimite la credință și, implicit, la religie astfel că omul care nu se revendică de la nici o religie devine suspect de faptul de a nu avea suflet (și, pe cale de consecință, de a nu fi întru totului om). Mă tem că oricum am lua-o, această antropologie premodernă a sufletului ca subiect (și ”obiect”) al credinței / religiei și a heteronomiei (într-o lume în care autonomia rămâne precară) marchează – și vor marca în continuare – spațiul românesc și instituțiile lui. De aceea e puțin probabil ca – într-un viitor previzibil – să putem înlocui Religia confesională cu Istoria Creștinismului, să scăpăm de ”soboarele de preoți” de la toate inaugurările și de funcția, discretă dar eficientă, a Bisericii ca releu a unor mesaje de partid și de stat.

            O să mi se spună: nu vă fie frică, noile generații sunt mai seculare decât cele dinaintea lor și posibilitățile lumii de azi le fac să se simtă autonome decât precedentele. Așa să fie oare? Mi-e că, după ce vor rătăci (poate mai mult decât părinții lor, odată cu multiplicarea lumilor virtuale) își vor aduce aminte și ei de suflet, nu de spirit și, în loc să se cufunde în înțelepciunea lumii, nu-și vor mai dori – printre lacrimi – decât iertarea, împăcarea și dreptatea… E drept că în viitor n-ar fi exclus ca acestea toate să-și găsească izbăvirea și în afara Bisericii, așa cum o știm azi.


[1] Peste tot unde nu particularizez în nici un fel, termenul de ”Biserică” se referă la forma instituțională a unui cult sau a unei confesiuni religioase, oricare, din România.

Distribuie acest articol

263 COMENTARII

 1. În Mileniul III, religia nu are ce căuta prin școlile de stat. Mai mult, trebuie rupt cordonul ombilical dintre religie și stat. Primul pas: religia să nu mai fie finanțată de la buget.

  • Nici gender studies si lgbtq agitprop, religii daca ne luam dupa „convingerile subiective ferme” care le definesc.

   Sau acelea sunt in regula ?

  • Când vei avea pâinea și cuțitul în mâinile tale, atunci să hotărăști, tov. lucifer!
   78% din câștigătorii premiului Nobel pt. știință sunt creștini declarati, 11% evrei si doar 10%atei și agnostici laolaltă. Fanatismul ateist luciferian a venit cu marxism, fascism, darwinism social, comunism, imoralitate totală spre distrugerea fiintelor umane. Asta a făcut ateismul, cult închinat zeului suprem numit „miliarde de ani” !
   Religia trebuie despărțită de stat, dar așa cum teoria evoluționistă este prezentă peste tot , fiind o teorie neconfirmată, dar impusă și finanțată obligatoriu, tot așa si religia, cu teoria creaționistă sau de alt tip, trebuie finanțată si studiată sub forma istoriei religiilor și a civilizației umane. Atât o teorie, cât și cealaltă sunt chestiune de credință pentru că nimeni dintre oameni n-a fost martor la începutul universului și vieții.
   Fanatismul ateilor reprezintă o atitudine retrograda de „cancel culture” numai bună pentru niște sclavi creduli, fără identitate.

   • Ce ne facem cu fanatismul bisericii , care se regăsește la mulți dintre slujitori , dar și la foarte mulți dintre, hai să le zicem, credincioși ? Dar ce ne facem cu opulența ,atât de evidentă , mai ales la vârf ,dar și prin lăcașuri , tot mai multe, care au răsărit în România ? Și mai sunt și alte întrebări și probleme care nu au răspunsuri respectiv soluții, toate bineînțeles tot în curtea bisericii.

    • „În numele Crucii au fost făcute unele dintre cele mai abominabile crime din Istoria Lumii.”

     Parerea dumitale.
     Cele mai abominabile sunt cele facute de atei, incepând cu marea revolutie din 1789 si culminând cu Ucraina sec. XXI si lagarele chinezoilor si nord coreenilor.
     Iar daca te referi cumva la „amerindieni”, care se omorau si se despicau singuri intre ei, pentru „zeul soare”, apoi li s-a facut un favor prin a-i sterge din Istorie, caci erau pe drumul gresit.

    • De asta nu trebuia ridicata anatema catre catolici, ca poate astfel intelegea si nenea Lucifer (no pun intended) ca una e Biserica lui Hristos si restul sunt inselarile vrajmasului diavol.

    • @Lucifer
     Este adevarat.
     Dar ma intreb daca ati primit ordin pe unitate sa atacati biserica adica opozitia la Divinitate fara de care d-voastra cu nick-nameul nu ati mai exista.
     Asa, precum fac securistii secularizati.
     Lucifer-Ateist ar fi un nickname mai potrivit?

    • Stimabile domn , sa dai vina pe Cruce pentru faptul ca niste imbecili o confisca pentru interese abjecte imi pare dovada de cite ceva …..

   • „78% din câștigătorii premiului Nobel pt. știință sunt creștini declarati,” La fel ca peste 90% din populatia Romaniei si se vede in fiecare efectul crestinismului asupra lor. A fi crestin din nastere e una, a fi crestin autentic e alta. Majoritatea oamenilor de stiinta sunt agnostici sau atei, va rog nu mai dezinformati.

    • Victor,
     Rectific: According to „100 Years of Nobel Prizes” a review of Nobel reveals that (65.4%) of Nobel Prizes Laureates, have identified Christianity in its various forms as their religious preference. Overall, Christians have won a total of 78.3% of all the Nobel Prizes in Peace, 72.5% in Chemistry, 65.3% in Physics, 62% in Medicine, 54% in Economics and 49.5% of all Literature awards.

   • Problema nu este religia care este necesară în viața oamenilor. Problema este ca în România, de multe ori, vine împreună cu diverse falsuri care nu au ce caută intr-o societate civilizata. De exemplu, spuneți ca teoria evoluționistă este neconfirmată. Nu este adevărat. Teoria evoluționistă este foarte confirmată și o putem vedea la lucru tot timpul. Așa numita „teorie creaționistă” este o prostie de care orice teolog decent ar trebui sa se rusineze. Asocierea acestei teorii cu religia nu poate decât sa aducă deservicii religiei pe termen lung (Imi permit sa observ aici ca exista anumiți credincioși și atei care au ceva în comun: o lectura extrem de literalista a Bibliei. Nu întâmplător, acești literalisti sunt cei mai fanatici și mai putin dispuși la dialog atât printre atei cât și printre credincioși). În sfârșit, în privința LGBT cred ca suntem multi cei care consideram ca, în SUA, de exemplu, lucrurile au mers prea departe. În România, însă, lucrurile stau exact invers. Comunitatea LGBT nu este privilegiata absolut deloc, dimpotrivă, este hărțuită, „cancel culture” este practicat activ împotriva ei și statul roman începe sa se implice. Expresii precum „sclavi creduli, fără identitate” pe care o folosiți cu entuziasm nu fac decât sa jignească gratuit și inutil și sa contribuie la acest cancel culture de care, culmea, va plângeți.

    • Alexandru,
     „Teoria evoluționistă este foarte confirmată și o putem vedea la lucru tot timpul. Așa numita „teorie creaționistă” este o prostie de care orice teolog decent ar trebui sa se rusineze. ”
     Va rog sa indicati confirmarea teoriei evolutiei fara sa apelati la speculatii si presupuneri!
     Daca teoria creationista este o ”prostie” , inseamna, in opnia dvs., ca cei cu premii renumite pt stiinta care o sustin, sunt niste ”prosti” iar dvs. si agresivul grup lgbtq+ detineti adevarul suprem galactic in virtutea caruia va dedati ”orgasmic” la insulta!

     • Vedeti ca dumneavoastra insultati chiar in timp ce va plangeti ca sunteti insultata. Uitati, imi dau seama ca e foarte greu sa comunicam dar puteti incerca acest exercitiu: numarati epitetele agresive si ofensatoare din comentariul meu si, ulterior, pe cele din raspunsul dumneavoastra. Daca le-ati trecut intre ghilimele (din motive obscure), tot conteaza, sa stiti. S-ar putea sa fiti surprinsa.
      In plus, m-ar interesa si pe mine „premiile renumite” pentru stiinta primite de creationisti. In mod evident nu exista asemenea premii.
      De asemenea, nu cred ca va astepti sa va explic eu aici evolutionismul mai ales avand in vedere ca, se pare, trebuie pornit de la 0. Daca va intereseaza aveti la dispozitie f multe carti.

      • Teoria evolutiei speciilor impreuna cu
       big-bang theory raman neconfirmate, fiind doar modele, nu certitudini, de unde si lipsa totala a fosilelor de tranzitie (celebra permanenta veriga lipsa), ireductibila complexitate, incalcarea principiului cauza-efect, a legilor termodinamicii si multe altele. Iata de ce oamenii de stiinta au recurs si la alte teorii, ”grand design”, ET’s , ”braneworld”, „The Big Freeze”, universul holograma si altele pt ca cele amintite sunt insuficiente in a explica lumea si viata.

      • @Monica
       Revin, teoria evolutiei este confirmata. Sigur ca pot fi discutii despre cum s-a intamplat evolutia, daca a existat un design sau nu, daca a fost „ghidata” (cum spune, de exemplu, in „The language of God” domnul Collins). Notiunea de „veriga lipsa” este absurda, este imposibil sa avem un registru fosil 100% complet, pur si simplu nu asa functioneaza lucrurile. Oricum, registrul fosil este doar o mica parte a evidentei pentru teoria evolutiei, mai exista multe altele, mentionez doar genetica. Oricum, niciun om de stiinta serios nu mai contesta evolutia acum, exista discutii despre cum s-a intamplat si despre diverse detalii dar mecanismul de baza nu este contestat.
       Nu e incalcat niciun principiu al termodinamicii, principiul respectiv se refera la un sistem inchis, nu e cazul.
       In rest, teoriile la care va referiti sunt, din cate stiu eu, neconfirmate dar cele mai multe dintre ele nu sunt in conflict nici cu evolutia, nici cu big-bang-ul.

     • Așa este, teoriile enumerate sunt neconfirmate. Și unele, și celelalte. A le vine pe unele sau pe celelalte drept viabile, bazându-se pe lipsa de confirmare a teoriilor adverse, reprezintă eroare logica.

      • @MOnica &Hantzy. Teoria evolutionista si Teoria Big Bang sunt demonstrate stiintific. Ca nu se stie tabloul complet 100% inca, ok, dar e o deosebire ca de la cer la pamant intre stiinta si religie. Religia ia o dogma arbitrara, spune ca e de „sus”, si sparge cu ea orice parere adversa. Religia nu se bazeaza pe nimic concret, doar pe credinta. Dumnezeu exista, dar este altfel decat cum si-l imagineaza orice „religious nut” precum Monica sau altii. Deci nu se poate vorbi despre acelasi D-zeu pentru fiecare persoana. Fiecare are propriul God. Religia e buna in viata cuiva pentru a-l ghida si a-l tine moral. DAR nu e o scuza pt a spune prostii pe aici. Religia ar trebui sa fie optionala in scoli. Azi in scoli nu prea se mai pune accentul pe matematica, fizica, chimie, din pacate. POpii sunt unii dintre cei mai incuiati si ingusti oameni pe care i-am intalnit vreodata, tin lumea in superstitii, habotnicie, si frica pt a-i controla si a le lua banii. Sa le mai dai si bani publici si atentie in scoli reprezinta o intoarcere la Evul Mediu. Acolo doresti sa te intorci Monica?

      • @Hantzy – Evolutionismul este confirmat in toate felurile posibile, nu in ultimul rand, experimental. Sa spuna cineva ca nu este real este similar cu a spune ca pamantul este plat. Ca mai pot fi adaugate lucruri, ca poate nu totul e inteles, ca poate cineva, candva, va gasi inclusiv o intentie in spate, ca poate cineva va face determinari mai exacte care vor putea sa aduca imbunatatiri similare cu cele pe care mecanica relativista le-a adus mecanicii newtoniene, tot ce se poate. Dar mecanismul evolutionismului exista si e verificat.

  • ,, Religia sa nu mai fie finantata de la buget ,, . Pai si atunci , zecile de mii de popi dolofanei , vor trebui sa-si caute un job onest , remunerat dupa aptitudini si efortul depus – precum noi toti ceilalti ?
   Regulile economiei de piata , seriozitate si sudoare , lucrul bine facut , plusvaloare , contract si termene ?

   Brrrrrrrrr , piei satana ! Pereat Mundus Fiat Religia !

   Pe langa milionul de bugetari neesentiali – ineficienti si lenesi , mai este loc de supt la ugerul Statului
   pentru inca probabil vreo 100.000 de capuse – ,, clerici ,, & armata de atarnatori conexa profesiei – vezi duamna Mimi de la lumanari si domnu Nelutu de la sapat gropi !
   Tare imi este teama ca vom avea aceleasi lamentari si peste decenii , poate peste secole , cu referire la acesti impostori , care vand iluzii si fantasme pe bani grei si ritmic platiti ( probabil se mira chiar si ei uneori , cum de poate fi omul atat de usor pacalit …)
   De ce ? Pentru ca suntem cazuti sub blestemul Geografiei si implicit , cel al Istoriei : Retragerea Aureliana – Imperiul Roman de Rasarit – Bizant – odiosul Imperiu Otoman – Comunismul – Postcomunismul . Lipsa Renasterii si a Iluminismului .
   A , sa nu uit : adaug si creuzetul ADN al populatiilor traitoare intre Darabani si Zimnicea , intre Nadlac si Sulina .
   Nasol . Vom ramane etern tot un fel de rusi , ceva mai europenizati , insa tot sub Deviza Las’ ca Merge si Asa , cnutul Statului si cel al popimii – acestora , le suntem necesari . Ce s-ar face ei fara de noi ?
   Dar noi , fara de ei ?…
   Sclavia , are totusi nevoie de consimtamantul tacit al sclavului …

   • Luigi Cosma,
    „Sclavia , are totusi nevoie de consimtamantul tacit al sclavului …”
    Dictaturile se ocupa cu asa ceva. Daca n-ati apucat comunismul, nu aveti experienta necesara sa cereti abolirea individului in numele unui iluzoriu progres material, irelevant dezvoltarii plenare a fiintei umane care nu este animal.
    Sper sa intelegeti ce inseamna sclav in ”lumina” viziunii postmoderniste a ”binelui comun” dezbracat de credinta intr-o instanta divina.
    Who is Behind the TRANS AGENDA? https://www.youtube.com/watch?v=tLXdoqXbC6k

    • Monica , la obiect . Sunteti ,, prioteasa ,, sau vreo bugetareasa ofensata ? Nu dati cu biciul , ( cnutul ) c-aveti mana ( si spusa ) grea …
     Monica , am apucat o tira sceleratul regim comunist ( decretel , ’67 ) , provin dintr-o familie cu bogate traditii de ,, transfugi ” transdanubieni ( fo’ 3 unchi , 1 matusa , 1 frate ) , bucurestean , am participat la Revolutie , atentie ! in 21 .12 . 89 ( lasand acasa cu parintii mei , eu si sotia mea , o fetita de 1 an ) activ in domeniul privat din mai ’90 , am locuit in strainatate cativa ani buni , tata si bunic tanar , orientare politica de dreapta , agnostic – telegrafic , iata omul .
     Citesc mai sus postarea la adresa domnului Lucifer , o parcurg pe cea la adresa mea & altele si constat un fapt pt. a 1000a oara , anume : sunteti intoleranti – si multumesc Universului ca nu aveti mitraliere , ruguri aprinse sau putere de decizie aici sau in lumea care conteaza , cea democratica – Europa mea adorata , SUA si Canada , altele cateva !
     Sunt impotriva unei minoritati neproductive , paraziti smecheri , care profita de milenii , de prostia sau saracia cu duhul , sau tema de o viata lucida – a unei majoritati ( turma ) timp de milenii .
     Cunoastere si toleranta versus obscurantism si fantasme .
     Inchei , fug sa pup neste placaje pictate cu niscaiva zburatoare …(

     • Luigi Cosma
      „sunteti intoleranti – si multumesc Universului ca nu aveti mitraliere , ruguri aprinse sau putere de decizie aici sau in lumea care conteaza , cea democratica –…”
      „Sunt impotriva unei minoritati neproductive , paraziti smecheri , care profita de milenii , de prostia sau saracia cu duhul , sau tema de o viata lucida – a unei majoritati ( turma ) timp de milenii ”.
      Sunteti intolerant si daca ati fi onest ati recunoaste ca va inselati. Crestinismul a forjat civilizatia moderna pe aceasta planeta,iar postmodernismul actual violent, nihilist si anarhic, antiuman si profund depravat va duce spre declin. E adevarat ca liderii religiosi au folosit perceptele crestine in interesul lor, s-au crezut dumnezei si au recurs la la pervertirea mesajului de pace si iubire a aproapelui, declansand razboaie. Era evul mediu, chiar renasterea si perioada clasica, dar pe-atunci oamenii nu aveau informatii si circulatia lor a fost dificila. Dar in sec.XX , cand toata lumea avea acces la informatii, ateismul marxist bolsevic, fascist, comunist a omorat peste doua sute de milioane de oameni. Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Castro, Ceausescu si alti ”liber cugetatori” au ajuns primadone de admirat in marea resetare transhumanista pentru genocidul satanic pe care l-au comis in cunostinta de cauza.
      Libertatea si democratia au fost posibile doar in spatiile crestine, ceilalti doar le-au importat si adaptat. SUA au consfintit in constitutie drepturi civile si religioase, biserica separata de stat.
      Acum, lucrurile s-au schimbat. Cum sa fie democratia nr.1 a lumii transformata subtil intr-o dictatura de catifea? Prin subminarea moralitatii traditionale, toate pacatele considerate virtuti, o societate cu capul in jos si…uff, crestinii astia care nu vor sa spuna raului bine!Hmmm, trebuie sa gasim ceva care e in esenta credintei lor, iubirea fata de aproapele cu care sa-I eliminam: Toleranta fata de rau, infractiuni, depravare. O sa-i zicem ”hate crime” si o s-o batem in cuie ca lege. Mai tarziu le vom lua copiii si le vom schimba sexul , asa de distractie, si dupa aceea pe parinti ii
      vom elimina.
      Ceea ce se petrece in SUA nu e o exagerare a mea. Eu nu sunt nici ”prioteasa” si nici bugetareasa. Pe mine, pe care nu ma cunoasteti, puteti sa ma insultati, dar adevarul trebuie afirmat. Ateismul este o religie , o ideologie anti-omenire, intoleranta si bazata pe manipulare.

      • „Crestinismul a forjat civilizatia moderna pe aceasta planeta,”
       „Solida” constatare,suficient de solida ca nici „nu” are nevoie de argumente.
       Civilizatia moderna a fost forjata stimata doamna de iluminism, de inspiratia oferita de dreptul clasic greco-rman, de institutiile specifice democratiei liberale,de revolutia tehnologica.Si mai recent de implicatia recunoasterii universale a drepturilor omului.Pintre altele.

      • „Ateismul este o religie , o ideologie anti-omenire, intoleranta si bazata pe manipulare.”
       Confundati umanismul ateu cu marxismul si marxist-leninismul.
       Daca ati fi citit mai mult despre CUM a distrus crestinismul Lumea Antica si despre Evul Mediu atunci ati fi inteles mai bine ca si iudeo-crestinismul dominant a fost intolerant si bazat pe manipulare.
       Si mai stii..poate ca D-zeu i-a lasat pe bolsevici(dupa cum am mai remarcat asta) in Nemarginita lui Intelepciune sa-si faca de cap in sec.XX ca pedeapsa (uite tainica si mult detestata Karma) pt arogantza lor si pt pacatele stramosilor iudeo-crestini (si am platit cu totii) DUPA CUM TOTI (dupa Biblie) TREBUIE sa platim pt. pacatele stramosilor Adam si Eva. Tot asa, la gramada.

    • La cât de mult folosiți tema asa ca muniție în „argumentări” critice la adresa demcocrației occidentale, s-ar spune că Putin însuși.

  • Frumos si limpede gand.
   Eu si cu dumneata suntem de acord cu acest aspect 100%.
   Daca am face insa un sondaj, si cineva se pare a l-a facut (link aici: https://republica.ro/am-intrebat-peste-1000-de-romani-daca-vor-zreligia-ca-materie-in-scoli-si-ca-proba-la-bac-rezultatul-sondajului ) , 70% dintre romani cred ca este perfect in regula ca religia sa fie prezenta ca materie de predare in scoala.
   Daca adaugam la asta argumentele d-lui Maci, vedem ca viitorul Romaniei nu arata prea…cerebral. Cam la fel ca si prezentul de altfel.

  • Da dar ce te faci dacă majoritatea contribuabililor doresc totuși ca să le ofere copiilor lor educație religioasă în școală?

   Dumneavoastră sunteți de părere că școala nu trebuie să ofere ore opționale de religie. Nu aveți decât să vă înscrieți copilul la o școală privată ce nu tolerează orele de religie. E foarte simplu. Eu de exemplu am fost revoltat cât am trăit în România de risipa imensă a statului român cu lefurile și pensiile de stat din taxele oneroase plătite de mine. Așa că am plecat din România și nu mai plătesc nicio centimă taxe acolo. Live and let live. 😊

   Veți fi șocat să descoperiți că în general școlile private oferă ore de religie. De exemplu în SUA școlilor de stat le e interzis asta. Însă cred că toate școlile private (sau dacă nu toate atunci majoritatea zdrobitoare) ce asigură cam 75%-80% din învățământul în clasele I-XII (școli comunitare, religioase sau private cu taxă de școlarizare) oferă ore obligatorii sau în cel mai rău caz opționale de religie. Ca și în România cele ce oferă ore opționale de religie au participare masivă de regulă de peste 90%. Deci e ceea ce cere piața. 😉

   Școlile de stat americane sunt catastrofale și grosul absolvenților lor sunt analfabeți. 6 din primele 10 licee americane sunt catolice sau metodiste cu religia materie obligatorii și predată masiv.. După știința mea nu există nici măcar un singur liceu de stat (unde predare religiei e interzisă) în primele 500 din țară…

    • Da, asta am observat-o și aici. Concursurile liceale anuale de științe sunt câștigate invariabil de licee catolice. Iar printre elevii câștigători sunt mereu asiatici, care mă îndoiesc că ar fi catolici.😀

   • Sesizarea unor nuanțe s-ar putea dovedi anevoioasă chiar și pentru cineva priceput întru toate, așa cum pare să releve abundența ideogramelor zâmbitor-rânjitoare. De aceea, mesajul autorului care nu împotriva „religiei” ca atare, ci a ideologizării ortodoxist-legionar-fascistoide vorbește, scapă unei lecturi superficiale. Fulgurantul exemplu american în tot și-n toate e ca nuca-n perete: oare recentul scandal provocat de „pornografia” lui David într-o școală americană, să nu aibă nicio legătură cu puritanismul generator de tâmpenie existent în sistemul de învățământ american (republican)? Dar atunci când vezi totul numai prin perdeaua ideologiei, devine mai greu să deosebești între studiul religiei – cu întreg cortegiul ei de științe umaniste auxiliare – și confesionalismul nătâng, captiv între poncife islamist-legionare și suveranist ortodoxiste.

    • Da da’ ce ne facem atunci când școala înaintată liber schimbistă și animată de cele mai nobile idealuri e capabilă să producă doar analfabeți ce intră la zdup în pimul an după absolvire? Progresistu’ pune atunci capul între urechi și-și trimite odrasla la îndoctrinare bigoți… Ce? Nu-i așa?

    • domnule APVist permiteti sa raportez cu rezerva cuvenita:
     Faptul ca un parinte nu poate deosebi intre pornografie si nuditate (sexually explicit art) nu este o vina a sistemului, ci o nota personala.
     In sprijinul afirmatiei pot aduce dovada „Ä” reprezentata de incercarea de a acoperi cu o pelerina a unei statui in reprezentare clasica (nuda) aflata pe holurile Ministerului Justitiei din USA, de catre Donald Rumsfeld. Nimeni nu s-a hazardat atunci sa spuna ca armata sau politica (a functionat in ambele sisteme) sufera de „puritanism generator de tampenie”
     e drept insa ca pe atunci nu era platforma contributors

     • Iar eu cu respect vă spun că, da, este și un putregai al sistemului, acolo. Haidem să luăm ce este bun de la America, nu toate aberațiile de tip KKK!

    • @APV(R)
     Rebelli americani condusi de bine educatii parinti fondatori britanici cu ajutorul francezilor emigrati zapaciti, scandalagii si cu apucaturi revolutionare bolshevice avant-la-lettre nu au mai vrut taxare fara reprezentare (un argument valabil trebuie spus).
     Si au scos constitutia aia cu care se mandresc.
     Un melanj anti-monarhist cu care si acum au mari probleme conceptuale.

     Este oarecum tardiv sa se poata face ceva, desi oricare stat fosta colonie britanica poate sa (re)devina membru Commonwealth.

     Cat priveste punctele cardinale si semnificatia lor lor religioasa:
     – estul este directia pentru rugaciuni
     – vestul este glorificat de ateisti
     – Dar cireasa pe tort este pentru constructii civile pentru toalete; axa est-vest este interzisa pentru wc-uri ca sa nu isi faca nevoile (una sau doua) catre est. :))

   • Exista o diferenta intre orele de religie din America si cele din Romania. Fiind plecat de multi ani de aici probabil ca nu sunteti la curent cu situatia. De exemplu, fiul meu, desi nu suntem ortodocsi, participa la orele de religie din scoala. Acasa mi-a spus si ce ii invata profesoara, cum ca cei care nu sunt ortodocsi vor merge in iad, ca cei de alta religie trebuie evitati, ca sectarii scriu Isus cu un I in loc de 2 si ca asta se traduce prin magar (deci nici macar nu cunostea domeniul ce il preda) si altele asemenea. Daca fiul meu ar fi studiat la o scoala de pe undeva de la tara as mai fi inteles, dar nu intr-o scoala mare din buricul targului. Ma indoiesc ca daca o astfel de ora de religie ar fi predata in America, acea scoala ar mai functiona; probabil ar fi inchisa in urma reclamatilor.
    Un alt aspect ca e ora de religie este folosita pt reglarea mediilor, in general se pun foarte usor note de 9 si de 10, asta e motivul pt care majoritatea elevilor se inscriu si interesul fata de religie in sine. La restul optionalelor trebuie si invatat ceva iar notele sunt mai mici decat la religie. Educatia religioasa se face la biserica, adunare, in familie cu rezultate mai bune decat cea facuta in scoli.

    • Nimeni nu vă obligă să vă înscrieți copilul la ora de religie. E opțională. Admiteți dumneavoastră înșivă că ați făcut-o exclusiv ca să-i ridicați în mod fraudulos media generală și după aia îi acuzați pe ăialalți. E frumos ce faceți? E parte a educației civice progresiste? 😁 Scopul scuză cumva mijloacele? 😀

     Da oricât de șocant ar suna, miezul creștinismului e acela doar noi creștinii avem șansa mântuirii, iar restul ajung aproape inevitabil în iad. Exact același lucru e predat și la orele de religie din școlile americane. Diferența e că în districtul școlar în care locuiesc eu religia e materie obligatorie timp de 10 cuadranți – anul școlar e împărțit în cuadranți nu în trimestre. Au existat și aici probleme. Am fost dați în judecată de o familie de hinduiști care se plângeau că școala le îndoctrinează copiii, că sunt discriminați, etc.. A fost așa un soi de proces la maimuțelor.😊 Circul a făcut ca toate școlile private și confesionale să refuze admiterea copiilor lor. Concluzia a fost că sunt liberi să-și trimită copiii la școala laică de stat din ghetto, sau oriunde altundeva doresc ei. Erau oricum deja exmatriculați.

     Dumneavoastră sunteți de părere că e mai bine ca educația religioasă să fie făcută în biserică. Eu sunt de părere că-și are locul în școală. Aici unde părințiii și nu un birocrați cenușii iau deciziile legate de educație opiniile celor ca mine prevalează cu o largă majoritate. Ăsta e unul din dezavantajele democrației. Până la urmă dorințele majorității prevalează.

     • Probabil din lipsa diacriticilor ati inteles altceva, vorbeam la trecut cand religia era obligatorie. Nu ca nu v-ati fi dat seama, dar fie asa.

      „miezul creștinismului e acela doar noi creștinii avem șansa mântuirii, iar restul ajung aproape inevitabil în iad. ” Cu siguranta, iar dvs veti fi primul mantuit, ma mir cum nu sunteti deja :)) Tocmai trufia celor care-si zic crestini si astfel de dogme nescripturale nascocite mai tarziu de Biserica tarzie arata ca este necesara nu doar taierea finantarii ei de catre stat, ba chiar taxarea suplimentara. Iar dvs veti apuca sa vedeti cu ochii dvs aceste lucruri. Nu stiu in ce zona arida de prin America locuiti dar in marile orase si statele relevante majoritatea nu prea este interesata de orele de religie. Mi-a spus un prieten :))

      • Și ce anume ați considera potrivit să le predea copiilor la orele de religie? Niscai LGBT-eală? 😀 Oricum am lua-o miezul creștinismul e că e singura cale spre salvare. Nu e o chestie inventată de nicio biserică târzie ci e mesajul fundamental al Evangheliei de la bun început. Iar cine nu se salvează ajunge inevitabil la jupân Sarsailă, ăla cu cazanele ecologice. 😂

       Dacă vă pute civilizația creștină chia așa de tae, aveți oricând opțiunea de a cere azil politic la Teheran sau Beijing. Există o indubitabilă convergență de idei între dumneavoastră și ei în privința creștinismului.

      • Mister Sveik „Oricum am lua-o miezul creștinismul e că e singura cale spre salvare. Nu e o chestie inventată de nicio biserică târzie ci e mesajul fundamental al Evangheliei de la bun început”
       Da,”desigur” ca si alt religii au caracter salvitic asta „Nu conteaza”;sau ca iudeo-crestinismul a fost precedat in spatiul elenistic de religiile de mistere cum au fost misterele orfice,dionisiace care SI ELE CU MULT TIMP inainte de Isus au oferit salvatori care s-au sacrifica pt. salvarea lumii..Sa nu mai vorbesc despre proftul salvator Zarathustra.Sau despre Buda care si el oferea salvarea.Si scolile Yoga ofera salvarea numai ca nu au un salvator care sa se sacrifice(oops greseala fatala).Dar multi yoghini se jura ca Isus a fost in India (the missing years..) si a invat Yoga, dupa ce si budistii si-l revendica…(cam complicat, stiu).
       Mai cititi va rog.(desi nu conteaza;nu-i asa?!?!).
       Si se pune problema salvarea DIN CE sau DE CE?!Ca diversele scoli spirituale au pareri diferite despre asta.Da’ ma rog,pt. un iudeo-crestin devotat nu conteaza.

      • @Lamuritorul

       Dumneavoastră aveți mari probleme în a înțelege un text simplu. Asta e din păcate o problemă comună în România de azi, generată în bună parte de sistemul de educație de stat catastrofal. Dar nu e nicidecum o scuză. Puteți oricând să încercați prin forțe proprii să pricepeți mai întâi propoziții simple și apoi chiar texte mai complexe.😀

       Obiectul discuției era dacă ideea că creștinismul e singura cale de salvare e una inițială, sau e doar o adăugire târzie. Așa cum am arătat în comentariul de la:

       https://www.contributors.ro/religia-in-scoala-si-peste-tot/#comment-550878 ea este dincolo de orice dubiu temelia creștinismului de la bun început.

       Dumneavoastră păreți a nu avea avea capacitatea de a argumenta ceva rațional, și atunci bolborosiți tot soiul de chestii ezoterice prinse după ureche ca să păreți „cultivat”. Cel mult cultivat ca tarlaua. 😀

      • Mister Josef Sveik auzi dom’le (de fapt banuiesc ca esti tot Mister Harald in persoana) daca tot te-ai obosit sa-mi raspunzi, ai facut-o degeaba.Pe mine NU ma intereseaza argumentatii care nu pot fi dovedite de genul „hai sa folosim Biblia ca sa dovedim ce-i scris in Biblie” adica genul de round arguments avind ZERO credibilitate.Ca sa-mi dovedeste ceva trebuie atunci sa apelezi la cel putin 3 surse de informare diferite.Dar iti inteleg dealtfel bigotismul.Majoritatea voastra cind nu aveti argumente credibile apelati la atacul la persoana;tipic.
       Dupa cum i-am explicat alter ego-ului dumitale, mister H NU ma intereseaza o carte care copiaza mitul potopului din surse mult mai vechi, schimbind cite ceva;adica Utnapishtim devine Noe, zeii sint redusi la unul YHWH-destul de dubios-asa ca turul dumitale de fortza..crestina mai bine zis iude–crestina NU merita prea multa atentie.
       Cit despre nivelul de cultura-chestia e ca fiecare citeste si se informeaza dupa bunul plac; pe mine de ex. NU ma intereseaza sursele iudeo-crestine apologetice care „dovedesc”
       cica ca propagagarea iudeo-crestinismului s-a facut in general pasnic in sec.IV-V.Avind in vedere ca s-a dovedit contrariul.
       Dar am mai subliniat ca fiecare are dreptul sa creada ce-i place si ce-i convine inclusiv sa ia din Biblie ce-i convine si sa bage restul sub presh.Deci pe mine Nu ma intereseaza ce crezi d-ta atit timp cit nu-mi bagi toate astea git, nu jignesti si NU-Mi indoctrinezi copiii.
       Deci FARA atacuri la persoana fiindca altfel primesti raspunsul bine meritat.
       O zi buna si vaya con dios!!!

      • @Lamuritorul

       Insistați să mă convingeți că aveți mari dificultăți de înțelegere ale unui text simplu. Nu vă mai osteniți. M-ați convins. 😀

       Discuția a plecat de la faptul că esența creștinismului e convingerea noastră a creștinilor că creștinismul e singura cale de salvare.

       Drept care ați început să ne explicați cu abnegație despre ce anume i-ați spus unui anume Harald. Îmi amintiți de un vecin din copilărie: Seara târziu când îl alungau chelnerii de la „Distrugătorul” o lua așa agale spre casă explicându-i pe îndelete și cu mare pasiune fiecărui stâlp de pe drum opiniile sale ferme în cele mai variate domenii. 😂

    • Domnule Florin asta pt. ca acolo catolicismul cel aprig si protestantismul traditional si mai feroce in puritanismul lui si-au pierdut de mult „virilitatea” clerul si cei implicati in sistemul de invatamint au devenit mult mai prudenti,mai diplomati adica mai alambicati evitind strategic subiectele controversate si concentrindu-se mai mult pe latura etica,morala a preceptelor crestine si pe latura sociala,umanitara.
     Altfel in scolile neoprotestante e la fel ca in cele ortodoxe:”cei de alta religie vor pieri in Focul Gheenei inclusiv ateii”etc,etc.Pai nu facuse senzatia inregistrarea de acum n ani cu preceptele scolii de vara penticostale?! ca de Martori nu mai vorbesc astia chiar sint mai marginali prin nr. si fanatismul lor tipic…

     • @Svejk
      Nu reiese de nicăieri din Evanghelii credință primilor creștini într-un iad, în care păcătosii sa fie chinuiți veșnic. Aceastea sunt adaugiri tarzii facute de catre o biserica ce s-a indepartat mult de Evanghelii. Vechii evrei nici măcar într-un suflet nemuritor nu credeau, după moartea corporală nu mai ramanea nimic care sa supraviețuiască. Ultima carte a lui Bart Erhman, Heaven and Hell trateaza foarte bine despre acest subiect sau Istoria infernurilor a lui Minois. Mai sunt si altele care analizează tema. Iadul eate o învățătură care sfidează orice spunea Cristos sau primii creștini. De asemenea, nu toti cei care sunt creștini vor fi mântuiti, mântuirea este o împletire a gratiei cu faptele.

      • Fals evident.

       Iată mai jos un fragment din Evanghelia după Luca, Capitolul 16, în care Iisus Însuși vorbește despre infern și „deliciile” sale:

       „20. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube,
       21. Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui.
       22. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat.
       23. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.
       24. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.
       25. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti.
       26. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.”

       Nu e nici pe departe singurul loc din Evanghelie unde se confirmă existența infernului, dar unul din cele mai plastice..

      • Cateva remarci din fuga:
       „Fals evident” – judecati ca aceasta se folosesc in inginerie sau unde se pot constata obiectiv anumite lucruri, pe principiul merge masina sau nu merge. Nu in teologie unde se opereaza cu interpretari. Confundati corectitudinea cu adevarul, sunt lucruri diferite.

       Trecand peste asta, versetele copiate dintr-o parabola a lui Cristos reprezinta cel mai des invocat „argument” pentru existenta iadului. In primul rand, sa nu uitam totusi ca avem de-a face cu una dintre multele parabole ale lui Isus,
       unde trebuie sa distingem intre alegorie si doctrina. Daca o luam la litera, atunci si Lazar o fi fiind literalmente in sanul lui Avraam. Rolul pildelor, asa cum le spune si numele, este acela de a oferi invataturi morale, nu dogme teologice. Isus credea ceea ce credeau si majoritatea evreilor din timpul si dinaintea, ca sufletul este muritor iar cei morti nu sunt constienti de nimic (Ecl.). Pentru vechii evrei Gheena reprezenta distrugerea completa a fiintei umane, ei nu gandeau in termeni de rasplata sau pedeapsa de dupa. Totul era judecat pe pamant. Nu se poate folosi o parabola ca fundament pentru una dintre cele mai importante doctrine ale crestinismului. Iar alte asa-zis dovezi sunt tot fragile si au fost demontate de multa vreme chiar de catre teologi. La fel cum Scriptura nu vorbeste despre Treime la fel nu vorbeste de rai sau iad. Singura speranta a crestinului este invierea pe pamant. Despre asta se vorbeste atat in VT cat si NT.

      • @marius

       Fals din nou.

       Nu e nicio interpretare. Noțiunile de răsplată și pedeapsă sunt fundamentale în creștinism. Creștinismul în sine e lipsit de sens fără ele.

       Principala direcție de acțiune a tuturor mișcărilor antiumaniste și anticreștine, precum comunismul, ecologismul, nazismul și nenumărate alte „isme”, ce au produs și unele mai produc dezastre în cascadă a fost tocmai ideea că nu există riscul unei judecăți și nici al unei pedepse. Fără a îndoctrina adepții cu această convingere oarbă ar fi fost imposibile crimele în masă și ticăloșiile tututor „ismelor”. Nu-i așa?

       Baudelaire a sinterizat foarte bine această idee în citatul aproximativ: „Cea mai are scamatorie a diavolului e să convingă lumea că el nu există.”

       Înțleg pe deplin disperarea cu care vă legați de acest amănunt aparent minor. Căci dacă Sarsailă e pe felie (și din păcate chiar e!) atunci v-ați cam ars. 😂 Însă nu e niciodată totul pierdut. Evangheliile ne spun că Iisus L-a mântuit pe unul din criminalii de pe cruce. Deci cine chiar dorește să-și scape pielea, poate. ✔️

       Noțiunile de răsplată și pedeapsă după existența pământeană sunt ceva pe deplin moștenit de creștini dela rădăcinile mozaice. În Vechiul Testament profeții Ilie și Elisei reușesc fiecare să învie cât un mort. Cum i-au mai putut învia dacă după moarte nu mai există nimic? Apoi încă din prima carte a Vechiului Testament aflăm că patriarhul „Enoh a fost luat la Domnul”. Ce sens ava să-l ia dacă moartea e definitivă? Tot conform Vechiului Testament regele Saul apelează la spiritul profetului Samuel (mort demult) printr-un medium ca să-i ceară sfaturi într-un moment de disperare. Iar profetul destul de indispus de procedeul ăsta (condamnat ferm ca practică satanică atât de evrei cât și de creștini), îi spune lui Saul că și-a mâncat oricum veresia și că nu mai are scăpare. Psalmii abundă de referiri la înviere, la infern, la răsplată și la pedeapsă. Deci nici la faza cu iudaismul n-ați nimerit-o. 😊

       Chestia cu „sânul lui Avram” e doar o un arhaism românesc ce s-a propagat de la prima traducere a Bibliei în limba română, de către Șerban Cantacuzino la 1688, încoace. A intrat atât de bine în limbajul curent încât ar suna cel puțin ciudat dacă versetul s-ar traduce azi în sensul său contemporan „alături Avraam”, „sub protecția lui Avraam” etc.. De exemplu în traducerea engleză (mai apropiată în acest caz de textul latin original – Apostolul Luca și-a adresat Evanghelia unui anume Teofil – nobil roman) el sună așa: „The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham’s side .” sau în traducere: ” Și a venit momentul când cerșetorul a murit și îngerii l-au adus alături de Avraam”. În româna lui Șerban Cantacuzino de acum vreo 350 de ani „la sân” însemna foarte aproape, așa cum mama de atunci își ținea copilul nou născut mai tot timpul într-o cută a hainei, aproape de sân pentru a nu fi expus niciunor pericole. Imagine oarecum comică azi când copilul e protejat în patul sau leagănul său, dar pe deplin justificată pe atunci, când pruncii puteau fi victimele a tot soiul de animale de prin gospodărie. O bună parte din limba română de atunci ar suna între straniu și absurd unui vorbitor de română contemporană. Și vice versa, desigur.

       Ce a fi să încercați și ceva mai inteligent? 🙄

      • Sveik in afara de argumentele de tip circular dupa cum am punctat mai sus:’hai sa folosim Biblia ca sa dovedim.. adevaruri cica tot din Biblie”
       „Principala direcție de acțiune a tuturor mișcărilor antiumaniste și anticreștine, precum comunismul, ecologismul, nazismul și nenumărate alte „isme”, ce au produs și unele mai produc dezastre în cascadă a fost tocmai ideea că nu există riscul unei judecăți și nici al unei pedepse. Fără a îndoctrina adepții cu această convingere oarbă ar fi fost imposibile crimele în masă și ticăloșiile tututor „ismelor”. Nu-i așa?”
       Ei, nu mai spune: nu prea dovedeste prea multa cultura atunci cind argumentezi ca doar miscarile respective au produs dezastre in cascada atunci cind tocmai iudeo-crestinismul in perioada lui de instaurare a comis crime in masa distrugind lumea antica(nu ca era o perfectiune,dar totusi) similar cu ce a facut marxism leninismul in sec. XX.Sau ca in lumea iudeo-crestina a avut o conceptie UNITARA despre pacat si despre judecata.(dar asa se intimpla cind crezi ca argumentele tale sint infailibile si credibile 100% etern valabile).
       In materie de judecata era un pacat sa fii catolic dupa cum era un pacat sa fii protestant; protestantii la rindul lor i-au condamnat la moarte pe confratii lor adeptii ai botezului adultilor(anabaptisti) dupa cum Sf.Augustin lansa dogma potrivit careia „nou nascutii nebotezati care mor asa ajung DIRECT in iad”-deci cu alte cuvinte ai un copil nou nascut pe care nu ai apucat (sau nu ai vrut sa-l botezi, neoprotestantii de astazi cam toti practica botezul adultilor) sa-l botezi si moare dintr-o anumita cauza, ghinion „ce sa-i faci”ajunge in iad.Voua, pe linga un pic de respect fata de altii care au alte convingeri va lipseste si moderatia si acea lipsa de modestie specifica ca si lipsa unor cunostinte elementare.Plus selectia observationala tipica-adica observati doar acele lucruri care va pot sustine teoria ignorind si sarind peste altele incomode.
       Pde de alta parte pt. fanaticii in masa era ceva normal ca sa fie scutiti de pedeapsa omorind sau chiar masacrind in masa evrei, musulmani, budisti,indieni precolumbieni,negrii(oricum inferiori) pt.ca prin asta „ei scapau pe Domn si religia adev. curatind pamintul de dusmanii lui Christos si ai Bisericii(care o fi aia) adica pe ansamblu-tot va plac statisticile-se pare ca si in materie de crime in masa per total nr. celor mascacrati in numele religiei de-a lungul secolelor a fost cel putin egal daca nu chiar mai mare decit al celor masacrati de comunisti.Care apropo de „cine nu-i cu mine e impotriva mea” prea multe trasaturi de mentalitate comuna cu fanaticii iudeo-crestini o au acei nenorociti de comunisti.Dar nu are rost sa intru in detalii pt. cineva care ingora mentalul colectiv si istoria sa.Urmasii asupritilor au devenit asupritori in sec. IV-V dupa cum apologetii ignora faptul ca activistii comunisti mai ales in spatiul sovietic si est european au avut multe in comun cu fanatismul religios catolico-ortodox(vezi I.P. Culianu,”Mircea Eliade” capitolul „Prietenii Ortodoxiei,dusmanii capitalismului)
       Dupa cum–iarasi eretica Karma- apologetii de genul dumitale ignora sau refuza sa accepte o posibilitate,si anume faptul ca poate D-zeu in Nemarginita lui Intelepciune(am tot punctat asta) i-a lasat pe comunisti sa-si faca de cap ca pedeapsca pt. trufie,arogantza,pt. pacatele stramosilor iudeo-crestin;asa la gramada, din moment ce dupa dogma toti suferim de pe urma pacatului originar al lui Adam si Eva.Si tot asa,la gramada.
       Cit despre monopolizarea conceptelor de iad si dejudecata iarasi o viziune simplista si infatuata tipica; si in islam(a carui pacate nu le neg fiiindca altfel sariti ca arsi ca ma leg numai de iudeo-crestinism) in iudaism si in budism,in jainism,sikh-ism, (exista chiar mai multe iaduri) si in zoroastrism exista conceptul de judecata, dupa cum exista si in religiile de mistere precrestine, in alte scoli spirituale,IN RELIGIILE EGIPTENE.Daca ai fi citit ceva mai mult in domeniul asta ai fi lasat aceasta arogantza de a monopoliza conceptele astea de iad/judecata de dupa moarte dar uite ca spre ghinionul dumitale NU sint o marca inregistrata Made IN Iudeo-Crestinism.
       Ca sa nu mai vorbesc DE CE anume detest Iudeo-crestinismul Niceean sau asa numita Ortodoxie Niceeana.

      • Si,in incheiere, apropo de pretentiile de erudism ale unor apologeti iudeo-crestini de aici sau de aiurea,mai recent mai mult istorici au puncat faptul ca la cca 100 de ani de la presupusa Moarte si Inviere a lui Isus-adica exact perioada cind izvoarele despre iudeo-crestinismul primar NU prea exista (din cel putin 3 surse diferite, nu numai din evangheliile sinoptice care erau copii dupa copii) crestinismul primar sau timpuriu NU a fost unitar, au existat N bisericutze, secte si sectulezte dovada fiind si multitudinea de evanghelii „eretice”(unele gnostice, altele nu) care au fost sistematic distruse sau ascunse si credinciosii respectivi persecutati dupa „marea” „curatenie” inceputa odata cu primul conciliu de la Niceea din 325/326;cu destule certuri.
       Si dupa o evolutie(sau mai bine zis INvolutie) in stil cam darwinian/darwinist adica „cei mai puternici inving si dicteaza” iar „istoria e scrisa de invingatori”.
       Dar evident toate astea sint doar niste „detalii ale istoriei”.

      • @Lamuritorul

       Rămâne cum am stabilit: Sunteți pe tarla bine de tot. Recurgerea la Bolborosirea unui șuvoi de cuvinte fără întrerupere și fără noimă nu reprezintă o formă de argumentare nici măcar „circulară”. E doar semnul indubitabil al unei incapacității de concentrare și/sau de găsire a unei direcții.

       Noțiunile de „bine” și „rău” în mentalul creștin nu au suferit niciun fel de modificări în cei 2000 de ani ai creștinismului. Ele sunt definite suficient de precis în Noul Testament. Orice adăugiri și „nuanțări” ulterioare sunt doar parte a acelorași nesfârșite încercări diabolice de a vopsi răul în bine și de a prezenta ticăloșia ca cev acceptabil dacă nu chiar de-a dreptul lăudabil.

       Ca să n-o mai lungim prea mult: Așa cum v-am mai spus principalul punct comun al tuturor mișcărilor antiumanist-satanice, indiferent că s-au numit comunism, nazism, progresism, etc. e insinuarea sentimentului că nu există pericolul niciunei responsabilități ulterioare. Așa s-au clocit cele mai mari crime împotriva umanității. Însă nu vă faceți iluzii: Nu există crime cu impunitate. Sarsailă e pe felie cu instalațiile sale ecologice cu tot. Alea care prăjesc. 🔥

      • „Noțiunile de „bine” și „rău” în mentalul creștin nu au suferit niciun fel de modificări în cei 2000 de ani ai creștinismului. Ele sunt definite suficient de precis în Noul Testament.”
       Ei, nu mai spune;ca si dogma sfintului Augustin care condamna la chinuri vesnice in iad nou nascuti care mor nebotezati.
       Ei, asta da „conceptie imuabila” despre „bine” si „rau”.
       Si persecutiile reciproce,lichidarea fizica( ajunsa la paroxism in timpul razboiului de 30 de ani ) sint doar afaceri interne care nu schimba cu nimic axiologia N tyestament.
       Apropo cum ramine cu taiatul miinii drepte daca te indeamna la a pacatui?!Tot o chestie buna,nu-i asa?Aha dar dumitale esti deja mintuit, n-ai astfel de dileme,he,he,he.
       Attceva in afara de atacuri puerile si infatuate la adresa stilului meu de a ma exprima ai?
       Sfatul meu este sa te ei de mina cu alter ego-ul dumitale Mister H si sa va impartasiti impreuna (ca tot sinteti unul si acelasi) idei din mareatza intelepciune a Bibliei in stare pura.Cu conditia sa va vedeti de treaba si s ane lasati pe noi restul „incultilor” sa credem ce vrem;din fericire nu mai sintem in sec.XVI sau ma rog.

       Have fun!!!

      • @Lamuritorul

       Nu vă obligă nimeni să profitați de ocazia de a vă salva pielea.

       Nu e mai simplu și mai distractiv să aveți surpriza totală & definitivă la momentul când nu mai e oricum nimic de făcut și tot ce vă rămâne e să încercați să-l convingeți pe iscusitul Sarsailă? 🔥🤣

  • Ati spus bine. O biserica serioasa se autofinanteaza din banii enoriasilor, prin donatii, nu e platita de catre stat. Si sa nu mai aud eternul „argument” ca vezi domle ca statul sub Cuza nu stiu ce a facut ca n-are legatura. Sunt n culte care se autofinanteaza din banii enoriasilor, in felul acesta se vede cine e cu adevarat interesat de o anumita religie si cine nu. Biserica ortodoxa ar fi cam ultima care ar trebui lasta sa predea la scoala, am vazut cam ce se preda: intoleranta fata de membrii altor religii, implicare masiva in politica si habotnicie. Practic, orele de religii nu au niciun rol: moral, nu se vede nicio imbunatatire in viata elevilor dupa 12 ani de studiu al acestei discipline iar ca si cunostinte de specialitate, elevii nu sunt in stare sa recite Tatal nostru sau Crezul. Ca sa nu vorbim de lucruri mai sfinte. Iar asta ca sa nu mai adaug ca religia noastra de stat n-are absolut nicio treaba cu ceea ce a predat Mantuitorul, e chiar opusul.

   • Foarte bine spus!

    Sigur statul are de restituit o sumă un pic mai mare ca bugetul anual al țării, dar asta sunt detalii. La fel ca detaliul că popii ortodocși cei hulpav și bătuți în cap au refuzat să strângă statul de gât cu retrocedările, spre deosebire de toate celelalte colete sau ca laici. Vorba aia: „Nu existăfpată bună care să scape nepedepsită”. 😀

    • Da, legal, statul are de restituit pe undeva pe la Athos :)) Ar fi interesant si un articol despre cum a ajuns Biserica sa detina un sfert din tara si cam cum se folosea de munca slugilor, pardon, voluntarilor.

     „Ăsta e sistemul cel mai eficient și mai cinstit.” Sistemul cel mai eficient si mai cinstit e cel in care Biserica este sustinuta de credinciosi prin donatii, ca orice cult care se respecta si unde e separata de stat si isi vede de ale ei. Asta e sistemul cel mai cinstit.

     • Nope. La nivelul anului 2015 statul român avea de restituit Bisericii Ortodoxe bunuri imobiliare de vreo 35€ de miliarde. Doar în București sunt peste 300 de imobile și terenuri în valoare de 5€ miliarde care aparțin BOR și care nu a fost revendicate ca să nu ducă România în postura de nu va putea plăti lefurile și pensiile de stat.

      toae bunurile astea au fost acumulate de-a lungurl timpului de la credincioșii biserici. Desigur e greșeala fatală a Bisericii ortodoxe că nu a strâns statul de gât așa cum au procedat celelalte culte. După cum spuneam, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită.

      • Domnule @Josef Sveik, mai încet cu elefantul de porțelan pe scări, mai încet cu sumele de ordinul „bilions”. Veniturile Google din 2020 au fost peste 40$ miliarde. Să nu exageram cu sumele! Numărul de angajați Google este de 3 ori mai mare decât numărul de angajați ai Bisericii Române, și nu cred că doriți să comparăm rata de productivitate (una fiscalizata, alta nu).

       Dar da, exagerările se poarta. Jumătate de București, în 1947, aparținea Bisericii, probabil. Restul nimănui. Nici măcar Regelui. Haideți să mai tăiem din gogoașa rotunda. Cele 300 de imobile sunt, cel mai probabil, bisericile și casele parohiale aferente. Mă rog, se poarta sumele mari, victimizarea și credulitatea. Psihologia/manipularea socială își face efectul.

       Cum era aia cu: „un neadevăr rostogolit de 1000 de ori în spațiul public capătă valoarea de adevăr”? Aveți dreptate domnule Sveik! Erau în 1947 mai tari ca Google în 2020! Bravos!

      • @Stefan

       Popii sunt buni administratori ai finanțelor și investitori. Îl taie pe Google ăla la orice oră din zi și din noapte. 😂

       Vaticanul cu aproximativ 1000 de cetățeni are o avere mobilară (acțiuni, obligațiuni și diferite alte investiții) de peste 50€ miliarde la care se adaugă probabil încă pe atât (evaluările și estimările au o marjă foarte de mare, am luat cifra minimă) doar terenurile și imobilele. E de departe cea mai bogată țară a lumii ca PIB/capita sau avere/capita, dar de regulă nu apare în nicio statistică din motive pe care nu le cunosc.

       Google nu e deloc o referință pentru eficiența plasamentelor. Dimpotrivă. De exemplu Investițiile mele personale din ultimi vreo 20 de ani au un randament mult peste orice a visat Google vreodată. Și eu am investit întotdeauna după ureche fără echipe de „savanți & experți”. 😀 Sunt mulți alții ce au randamente mai bune ca ale mele și evident mult mai bune ca ale Google.

      • @Josef Svejk, deci Vaticanul actual 50€ miliarde și Biserica Română în 1947, 35€ miliarde. Ya, right!
       Într-un București cu 800.000 de oameni, distrus după război. Siiigur, rostogoliți! Credulii va pot crede!

      • @Stefan

       Vaticanul are bine peste 100€ de miliarde dacă socotim atât plasamentele mobiliare cât și pe cele imobiliare. BOR e mult mai modestă.

       Vorbim de proprietăți imobiliare în toată țara.

       Iar dacă ne referim doar la București prețul mediu al unei cuțumii într-un bloc comunist copt pentru demolare e de 60000€. Deci toată ruina cu 4 etaje și parter face peste 2.5€ milioane. BOR are peste 500 de proprietăți nerevendicate doar în București. Fără a pune la socoteala terenurile. deci vorbim de câteva miliarde bune doar în București. E aritmetică simplă, 😊

      • Domnule Svejk, zglobiule! Sunteti la fel de nastrusnic ca personajul din roman. Ma purtati de colo colo si ma faceti sa-mi bat buricele degetelor de pomana ca sa aflu ca de fapt traducerea e problema, nu faptul ca e o parabola. Dar fie si asa.
       Spuneti ca ” Noțiunile de răsplată și pedeapsă sunt fundamentale în creștinism. Creștinismul în sine e lipsit de sens fără ele.” Dar bineinteles ca e asa, preabunule! Tocmai am scris la urma ca singura rasplata a crestinului e invierea si viata vesnica dar pe pamant. Iar ca pedeapsa e moartea eterna, plata pacatului. Sau moartea nu-i suficienta ci trebuie ceva mai hard? Numai ca vedeti, Domnul nu e asa de rau si neindurator pe cand omul da.

       Apoi mai ziceti ca „Principala direcție de acțiune a tuturor mișcărilor antiumaniste și anticreștine, precum comunismul, ecologismul, nazismul și nenumărate alte „isme”, ce au produs și unele mai produc dezastre în cascadă a fost tocmai ideea că nu există riscul unei judecăți și nici al unei pedepse. Fără a îndoctrina adepții cu această convingere oarbă ar fi fost imposibile crimele în masă și ticăloșiile tututor „ismelor”. Nu-i așa?” Domnule Svejk, eu v-am zis ca sunteti un zglobiu fara pereche! Dar legionarii oare nu crezut-au in iad? Si multi multi alti crestini care de-a lungul timpului s-au dedat la fapte pe care nici paganii nu le faceau? Domnule Svejk, preabunule, acum e drept ca multora trebuie sa li se arate batul ca sa fie cuminti. Dar acceptati va rog si faptul ca exista destui oameni care fac binele nemotivati de pedepse sau de rasplati. Stiu ca va este greu sa credeti, dar exista. Oare nu asta e culmea moralitatii, a face binele de dragul binelui? A reduce cauzele marilor dictaturi la lipsa pedepsei e simplist si niciun istoric serios nu subscrie la asa ceva, dar fie, trecem si peste asta de dragul bravului soldat Svejk.
       Ati mai spus si ca „Baudelaire a sinterizat foarte bine ..” Baudelaire a sintetizat multe, in functie de cat/ce tip de absinth bea. Trecem peste acest amanunt.

       „Înțleg pe deplin disperarea cu care vă legați de acest amănunt aparent minor. ” E minor acum? Parca era central! Domnulr Svejk, ceva care nu exista nu are cum sa va dispere. Dar vorba lui Pascal, Doamne feri sa fie! Atunci multi crestini vom vedea tinandu-le tovarasie lui Sisif si Tantal! Chiar mai multi decat necredinciosi. Asa ca rugati-va sa nu fie, nu va bucurati ca este ca nu se stie, Dumnezeu are simtul umorului.
       Ati parat apoi cu „Cum i-au mai putut învia dacă după moarte nu mai există nimic?” Si au povestit cei inviati ce au vazut dupa moarte? Iar daca erau intr-un loc mai bun de ce au trebuit inviati ca mai apoi sa moara din nou? Pentru a fi inviat nu trebuie sa te afli in alta lume dupa moarte, au fost adusi de la non-existenta la existenta din nou. Ce le-a spus Cristos oamenilor, cand i-a inviat pe fiica lui Iair si pe Lazar? Ca dorm, adica sunt intr-o stare de inconstienta totala. Nu ca ii cheama inapoi dintr-o alta lume. Daca cei inviati erau intr-o alta lume, nici macar unul dintre ei n-a povestit nimic.

       Ati mai spus si ca „Psalmii abundă de referiri la înviere, la infern, la răsplată și la pedeapsă.” Da, bieinteles. La fel si Eclesiastul si altii. Dar pedeapsa e moartea si cam atat, nu chinul vesnic. Seolul (hadesul la greci) e mormantul oamenilor, nu un loc in care acestia sunt chinuiti si unde nu este nici plan, nimic si unde oamenii nu sunt constienti. Iar nephesh, sufletul, se duce odata cu corpul, adica dispare, nu are o existenta separata. Asta e foarte pe scurt conceptia escatologica a vechilor evrei. Daca gasiti vreo alta rogu-va sa-mi semnalati. Stiu ca pare foarte materialist si greu de crezut pt un crestin de acum, dar chiar asa era, puteti sa cautati oriunde. Iar invierea da, am mai spus, pe pamant. Nu am negat invierea nicaieri, de ce sunteti rau?
       Acum ne-am intors la pilda cu Avraam. Sigur, e un arhaism, plecam de la acest aspect desi nu m-ati lamurit inca ce cauta parabolele ca fundament teologic pentru o doctrina dar trec cu vederea. Mai spune acolo si ca vorbeau cei din rai cu cei din iad, asadar intelegem ca exista totusi conversatii, nu sunt separati complet. Mai intelegem si ca o picatura de apa nu se evapora la temperatura iadului si ca e suficienta pt a mai potoli setea unui suflet arazand (care, nefiind material, nu stim cum arde).
       Domnule Svejk, zglobiule. Nu mai bine spuneti ca aveti dvs personal nevoie de asemenea conceptii ca sa va motiveze sa faceti binele in loc sa-i atribuiti aceste trasaturi urate unui Dumnezeu pe care pretindeti ca-l iubiti? Un astfel de Duimnezeu, care chinuie vesnic pt un pacat facut in intr-un interval foarte mic de timp nu e doar contrar logicii dar chiar si bunului simt.

      • @Marius

       Exact asta e șmecheria: Moartea nu e suficientă. Ce urmează poate fi „mai hard” într-adevăr.

       Negarea disperată a acestui fapt e piatra de temelie a satanismului: După moarte nu mai există oricum nimic deci orice ai face OK. Toate formele de extremism se bazează pe asta: Toți murim odată și odată, măcar îți faci damblaua cât trăiești că după aia o nu mai e nimic. Asta e „logica” ce a susținut și alimentat crimele împotriva umanității de-a lungul timpului. Însă cei ce au comis-o au și vor continua să aibă o surpriză neplăcută.

       Nu știu ce și în ce au crezut diverși criminali de-a lungul timpului. Însă indiferent ce etichete și-au asumat, faptele contează și nu ambalajul. Cineva care comite crime nu e creștin indiferent ce patalamale are se ce identități își asumă. Așa și comuniștii se pretindeau „egalitariști” dar pentru aia se îmfruptau ca porcii din toate giugiucurile capitaliste la care ajungeau. Nu-i așa?

       Da, sunt convins că principala sursă a binelui e teama de pedeapsă. Vedem că toate locurile de unde pedeapsa sau teama de pedeapsă a dispărut au devenit mici infernuri. Cine vizitează Goeteborg sau San Francisco înțelege imediat la ce mă refer. „Dezincrminarea” fărădelegiilor mai mari sau mai mărunte a dus la o explozie a criminalității mari și mici. Locuri altă dată idilice au devenit rapid insuportabile. Personal nu cunosc și nu am auzit de nicio excepție.

       La treaba cu înviatul vă hazardați cu supoziții goale. Nu știm ce au zis cei înviați. Asta nu înseamnă deloc că n-au trecut prin nimic. Sigur că nimeni nu vă poate opri să sperați că orice ați comite veți fi OK. E exlusiv riscul dumneavoastră. Dacă ar fi să pariez, aș paria că luați țeapă. Ghinionul e că aia e țeapa definitivă și că cel mai probabil că nu mai există a doua șansă.

       Vă mărturisesc că nu am nici ca mai vagă idee despre ceea ce se întâmplă cu apa în domeniul lui Sarsailă. Dacă se evaporă, sau dacă instalațiile încornoratului merg prin radiație, par egzamplu, și dacă sunt sau nu orice forme de precipitații. Nici nu sunt foarte curios să aflu. Bag seama însă că dumneavoastră faceți eforturi susținute să le aflați pe toate astea la prima mână. Vorba aia: „Mare grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple…” 👀

      • Domnule Svejk, mai ca m-ati convins cu sinceritatea dvs! De nu as fi citit cat de cat Sfanta Scriptura m-as fi temut si eu de Scaraotchi! Bine ar fi daca ne-am teme de Dumnezeu macar pe jumatate cat ne temem de Necuratu’.

       „Exact asta e șmecheria: Moartea nu e suficientă. Plata pacatului e moartea”. Scrie clar si la obiect: moartea si atat. „Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” Romani 6.23. Despre moarte, Gen. 3, 19. In pamant adica, de unde ai fost creat. Cat timp a functionat legea talionului dreptatea se facea pe pamant, pedeapsa era aici. Ulterior, Biserica a introdus ideea unui chin vesnic, intai timid si pe durata limitata (Origen), apoi etern (Augustin). Scriptura nu sustine asa ceva. Focul infernului a sustinut multa vreme abuzurile Bisericii, vedeti numai vanzarea de indulgente. Odata ce focul iadului s-a stins, Biserica si-a pierdut din autoritate.

       : Cine vizitează Goeteborg sau San Francisco înțelege imediat la ce mă refer. „Dezincrminarea” fărădelegiilor mai mari sau mai mărunte a dus la o explozie a criminalității mari și mici” Si in trecut au fost asemenea orase, Sodoma, Gomora, Ninive, care au ridicat pacatul la rang de virtute. Dar sunt si mai multe orase in care oamenii nu se declara credinciosi si unde nu se intampla acestea. Nu as spune ca aceste deviatii au legatura neaparat cu teama sau nu de o pedeapsa.

       „sunt convins că principala sursă a binelui e teama de pedeapsă” Intr-un stadiu mai primitiv al moralitatii da. Si pt multi oameni e drept ca inca functioneaza. Dar exista si destui oameni care fac binele fara a crede in pedepse/rasplati, deci se poate. Acum e clar, tine de fiecare si de constiinta fiecaruia. Eu nu am nevoie

       „La treaba cu înviatul vă hazardați cu supoziții goale. Nu știm ce au zis cei înviați. Asta nu înseamnă deloc că n-au trecut prin nimic.” E foarte simplu. Au fost mai multe invieri, atat in VT cat si NT. Din toate, nimeni nu a zis absolut nimic
       despre vreo lume pe care a vizitat-o ci toti s-au bucurat ca au fost inviati. Supozitiile incep in momentul in care Scriptura nu vorbeste despre ceva dar tragem noi concluzii ca ar fi altfel. Daca era atat de important s-ar fi vorbit la obiect, fiti sigur de asta. Dumnezeu nu-i lasa pe oameni in nestiinta, Biblia e foarte clara si ii ofera crestinului ce are nevoie. Acum ca el alege sa se bazeze sau nu pe ea, face parte din liberul arbitru. Daca dvs decideti sa va bazati viata pe frici de pedepse nimeni nu va poate convinge ca adevarul va va elibera, tocmai din frici irationale si conceptii gresite.

       „Sigur că nimeni nu vă poate opri să sperați că orice ați comite veți fi OK.” Repetati aceeasi afirmatie cum ca daca nu cred in infern e musai sa fac fapte rele. Ei bine, nu e cazul, e o deductie de tipul deci…asadar.

       Bag seama însă că dumneavoastră faceți eforturi susținute să le aflați pe toate astea la prima mână. Vorba aia: „Mare grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple…” 👀 Domnule Svejk, e treaba dvs cum alegeti sa va traiti viata. Sigur, e mai bine sa credeti in iad decat sa nu si sa mai ajungeti pe la parnaie. Din ceea ce ziceti, pt dvs are sens. Dar Dumnezeu nu cred ca vrea sa ne traim astfel viata, in frica. Zic si eu.

      • @Marius,

       Tocmai că n-ați citit prea mult Noul Testament. V-a scăpat în mod cert fragmentul citat de mine la:

       https://www.contributors.ro/religia-in-scoala-si-peste-tot/#comment-550878

       Nu-mi dau seama ce ați mai citit și nici ce s-a prins de dumneavoastră (oricum nu prea mult, dacă tot veni vorba 😀) și în mod cert idea că orice ați face se va termina cu bine „ no matter what”, e o strategie genială.🤣

       Sarsailă o va aprecia dincolo de orice dubii! 🔥😂

    • Da domnu Svejk, dar suma aia trebuie trimisa la greci la Athos nu la noi :)) Juridic, nu exista BOR la acea vreme, nu exista temeiuri legale pentru a restitui un sfert din tara Bisericii. Care chiar, cum a ajuns in posesi ei?

     • E vorba de bunurile luate cu japca în posesia statului român după1947. Ele erau estiamte la nivelul anului 2015 la vreo 35€ de miliarde. Pe atunci era ceva mai mult ca bugetul țării…

      • BOR prin toate facilitatile fiscale primite dupa 1990, prin banii primiti de la stat si primarii si a recuperat mare parte din bani si bunuri. Dar nesatula cum este, nu ii ajunge !

      • @Agora

       Fals. Cele spuse de dumneavoastră sunt doar o altă formă de justificare a jafurilor comuniste.

       Plasamentele imobiliare aduc în România un uzufruct de 7%-10%/an în Euro. Asta înseamnă un profit de între 2.5€ și 3.5€ miliarde pe an. Toate facilitățile fiscale, lefurile clerului și restul „contribuțiilor” statului român către BOR nu au ajuns nici la 10% din această sumă. Vorbind strict în termeni financiari BOR subvenționează statul român cu între 2€ și 3€ miliarde pe an, la cursul Euro din 2015, de peste 30 de ani. Fără această subvenție popească, patria recunoscătoare ar trebui să vă taie binișor pensia. 👍

       Patriarhul a spus de mai multe ori în ultimii ani că pentru BOR ar fi mult mai bine să nu aibă niciun fel de facilități fiscale, nici lefuri ale preoțimii plătite de stat, ci să-și recupereze proprietățile. Și cine știe un pic de aritmetică știe că are dreptate.

       Pe măsură ce chirăielile publice se întețesc, e foarte posibil să treacă de la vorbe la acțiune (în justiție). Mare grijă ce vă doriți că s-ar putea să se întâmple… 😂

     • Zglobiu mai sunteti domnul Svejk! Dar vazand ca va tineti de glume si sunteti un sofist desavarsit, imi permit si eu sa fac o glumita: tocmai ca e vorba despre un bogat nu va ingrijoreaza? Nici cuvintele Mantuitorului despre bogat si camila? 😀

      Domnule Svejk, pe politica si masini am observat ca sunteti bun. Probabil si la fotbal si femei va pricepeti, desi nu am vazut inca comentarii. Eu cred ca dvs sunteti oricum mantuit, fiind desavarsit. Doar 2 lucruri va lipsesc: sa vindeti ce aveti si sa dati saracilor si sa renuntati in a va mai implica in discutii teologice. In rest, sunteti un model pentru noi, ceilalti.

    • Sigur statul are de restituit o sumă un pic mai mare ca bugetul anual al țării
     Mda! Mitul restituirii complete nu se aplică aici. În cazul acesta BOR însăși ar fi lipsită de posibilitatea de a-și administra „proprietățile”. Acestea participă și acum la realizarea bugetului național, care fiind mai mic decât proprietățile „datorate” BOR, rezultă că uzufructul ar fi neindestulator. BOR s-ar trezi în situația indianului care a câștigat un elefant la loterie, pentru ca să constate apoi că hrana animalului îl aducea la sapă de lemn.
     Adevărata „avere” a bisericii nu consta în latifundiile și pădurile dobândite în urma scrierii vreunui letopiset sau al vreunui înscris de moștenitor de viță domnească, ci în satele de țărani legați de glie și care munceau acele pământuri. Cum realitatea medievală nu mai e compatibilă cu vremurile noastre, BOR ar fi obligată să plătească pentru acele domenii niște bani pe care nu i-ar putea obține din utilizarea lor.
     Asa că, până la urmă, statul a dat, tot statul a luat.

     • Aha! Aașa după mintea dumneavoastră cel jefuit ar trebuie să fie recunoscător tâlharului, prenu că dacă nu se producea jaful nu putea să-lși administrez portofelul. 😀 Ați aflat asta cu ocazia studiilor la Nea Fane Grevistu’ în vremea iepocii?

      Cele 35€ de miliarde (la nivelul lui 2015) în proprietăți imobiliare revendicabile sunt cele pentru care biserica avea acte de proprietate și care au fost confiscate de statul român după 1947.

      Știți asta și dumneavoastră cât se poate de bine dar ca de obicei recurgeți al „argumentația” activistului de partid de nivel orășenesc sau eventual județean.

      • Am scris statul a dat, statul a luat. Ca să dea bisericii, despotul medieval a luat de la alții, căzuți în dizgrație. Așa era obiceiul vremii. Din jefuirea altora, s-a rostuit biserica. Sau asta nu se pune? Când a venit rândul bisericii să cadă în dizgrație, s-a făcut de fapt dreptate. Când statul nu mai are nevoie de serviciile tale, e timpul să-ți cauți altă slujbă.

      • @Hantzy

       Nu e vorba de niciun „despot medieval”.

       Prosperitățile BOR s-au constituit prin donații ale credincioșilor și plasamente ale Bisericii.

       Ceea ce făcut saul e exact cum v-ar lua dumneavoastră casa pe motiv că oricum n-aveți nevoie de ea și că „statul a dat statul a luat” 😀

       După cum spuneam recurgeți exact la „logica & etica” activistului de partid de nivel orășenesc sau eventual județean. 😀

      • Din donații, da! Donații obligatorii, mai exact. Sau ctitorii ale politicienilor, în goana lor după voturi și fresce în pronaosul bisericilor. Să aduni o avere in 60-70 ani care să concureze cu bugetul național, și asta doar din „donații”, înseamnă să-i crezi proști pe enoriași (unii or fi,mai există excepții doar).
       Hai să apreciem, domnule Švejk! Cât donează enoriasul? 1-2% din venitul său anual. Așa nu se adună niciun două milenii 25% din patrimoniu. Dar biserica nu taie chitanțe – că tot vă place Caragiale: Parol?… Nu-i prea scump (…)? 😀

      • „Prosperitățile BOR s-au constituit prin donații ale credincioșilor și plasamente ale Bisericii.” Domnule Svejk, intrebarea mea este de ce acum credinciosii nu mai vor sa doneze? Adica au donat in cateva decenii cat pentru cateva secole si s-au oprit? Acum i-a parasit credinta pe enoriasi sau de ce isi fac cruce toti capii bisericesti cand aud de un sistem cinstit in care credinciosul cotizeaza, cum se intampla la alte culte de cand au fost infiintate? Exista donatii la multe culte de multi ani, dar nu vorbim nici de departe de sumele pe care le mentionati. Si ma refer aici la culte mondiale, unde se fac donatii din toate tarile. Nu au reusit sa stranga intr-o perioada mai mare de timp cat a strans Biserica in cateva decenii doar in Romania.

      • @Hantzy

       Sunt mai bine de fapt 160 de ani de la secularizarea lui Cuza.

       INS estimează populația României la 1860 la 4 milioane. Venitul mediu anual estimat al românului în epoca aia era de 60g aur pe an. Dacă 3 milioane erau populație activă și dacă toți ortodocșii din România ar fi donat 1% veniturile lor BOR pentru următorii 160 de ani, atunci averea Bisericii ar trebui să fie azi bine peste 400€ de miliarde 😊 la cursul de azi al aurului, cu tot cu capitalizare și considerând de asemenea gradientul de creșterea populației și a venitului/capita.

       Deci estimarea de 35€ de miliarde din 2015 pare cât se poate de rezonabilă și poate chiar modestă. Mulțumesc pentru ideea cu donațiile de 1%-2%. 👌 Nu mă gândisem la ea, dar acum că ați menționat-o și după ce am făcut socotelile, nu face decât să justifice averea bisericii. Evident că nu întreaga populație a donat 1%-2% din venituri Bisericii. Și în mod cert nimeni n-a putut dona bisericii proprietăți în cei 43 de ani de comunism. Și nici nu era nevoie. Era suficient să o facă doar 25% din populație între 1865 și 1945. ✔️

       Nimeni nu vă obligă să dați popilor nimic nici cu chitanță și nici fără. Și nu e vorba deloc de asta. E vorba doar de proprietăți furate și de indivizi cu apucături de culturnic ce încearcă să justifice jaful. Nu-i așa? 😉

      • @nick

       Credincioșii continuă să doneze. Nu asta e problema. Problema e că atunci când cineva jefuiește valoare a mai bine de un secol de donații atunci chiar se simte.

       Imaginați-vă că cineva vă pradă și vă ia TOT că aveți și vă lasă în stradă. Aveți în contnuare leafa sau pensia din care trăiți dar în rest vă pierdeți tot avutul. Iar ăla vă zice rânjind: „Băiatu’ ai în continuare venitul tău lunar. Ce mai tot faci atâta gargară?” 😀

      • J Švejk, Din 1885, anul Autocefaliei BOR, până in in 1945 sunt exact 60 ani și două războaie mondiale. Faceți prea multe Aproximări grosolane si ignorați prea multe lucruri pentru ca Rezultatele calculelor să fie credibile.
       Va dau un exemplu: Faceți adesea bravadă de veniturile dumneavoastră și, printre altele, susțineați ca ați ajuns in SUA ca manager in industria auto. Nu știu ce cooperativa meșteșugărească “v-a exportat” in SUA, dar ma gândesc ca veniturile personale ar trebui sa fie cam 200 k anual. Prețul mediu al caselor in vagaunile unde va duceți traiul este de 260-270 k. In cele doua decenii de când sunteți american cu acte ar trebui să aveți cel puțin 15 astfel de case, iar din chirii să mai fi asfaltat si o pista de decolare in curtea proprie. Dar uite că abia ați strâns de o piscină.
       Nu v-ați întrebat care o fi secretul popilor ortodocși, de reușesc să adune 35 miliarde in 60 ani doar de la cutia milei?

       Până la a ma acuza pe mine că aș justifica jaful statului, prima suspiciune de jaf a fost cea a BOR. Calculele Dvs nu reușesc sa o înlăture, ci dimpotrivă.
       Am și scris de altfel ca s-a făcut dreptate. Ce e așa de greu de înțeles un text simplu?

      • @Hantzy

       Domnu’ Hantzy

       La faza asta chiar că mă dezamăgiți! Mă așteptam de la dumneavoastră la ceva sofisme mai interesante nu la chestii d-astea slabe dă autobază. Păi se poate? 😀

       După secularizarea lui Cuza de la 1864 (Decembrie 1863) bisericile străine din România își pierd orice proprietăți, deci tot ce rămâne este exclusiv al bisericii naționale. Că a fost ea sau nu autocefală e mai puțin relevant. Singura formă de subordonare a Mitropoliilor Ungrovlahiei și Moldovei față de Patriarhia de la Constantinople după 1840-1850 e una strict dogmatică. Se recunoaște primatul Patriarhului de la Constantinople în chestiuni teologice. Într-o anume formă e de altfel recunoscut și azi – Patriarhul Constantinopolului are o poziție privilegiată în lumea ortodoxă. Mai mârâie înalții prelați pe la colțuri dar, cu excepția rușilor aflați în conflict deschis după ce Patriarhul de la Constantinople a recunoscut independența Bisericii Ucrainene fața de Moscova, restul ortodocșilor îl tratează cu reverență pe Patriarhul de la Constantinople până în zilele noastre.

       Astfel mitropolitul Moldovei Veniamin Costache e destituit de vodă Mihalache Sturza la 1842 fără a-l consulta măcar pe Patriarhul de la Constantinopole. La fel a pățit și Mitropolitul Neofit al II-lea al Ungrovlahiei, care după ce a făcut-o pe premierul revoluționar al Țării Românești la 1848, a fost practic destituit de vodă Barbu Știrbei la 1850 (în mod elegant i s-a sugerat să demisioneze) fiind înlocuit de Nifon Rusailă, ce a devenit apoi la 1865 mitropolit primat al României.

       De la 1865 Biserica Ortodoxă din România ce se supunea exclusiv mitropolitului primat Nifon și era deja destul de prosperă. Secularizarea lui Cuza din Decembrie 1863 a fost de fapt o răscumpărare a domeniilor bisericii. Statul a oferit o sumă colosală de peste 80 de milioane de lei. Spre comparație bugetul de război al României în timpul războiului de independență din 1877-1878 a fost de 100 de milioane de lei și depășea veniturile anuale ale țării.

       Biserica greacă a refuzat orice despăgubire sperând că puterile garante vor forța guvernul României să renunțe la secularizare, ceea ce s-a dovedit a fi țeapă, așa că staul român nu le-a mai plătit nimic grecilor. Însă mitropoliile românești au acceptat despăgubirile în bani ca pe o tranzacție comercială până la urmă deloc rea. De aceea și relația dintre statul român și biserica ortodoxă din țară a rămas cât se poate de bună.

       Deci din momentul independenței sale de la 1865 Biserica Ortodoxă Română pornea cu destul de multe parale la teșcherea. Clădirile, spitalele, eforiileme etc. îi rămăseseră. În plus primea donații destul de consistente care erau în general bne investite. De asta am socotit ca bază de calcul 1865. E anul când Biserica Ortodoxă din România se rupe orice legătură sau dependență financiară de orice entitate străină.

       După cmum spuneam venitul mediu al românului la 1860 era de 60g de aur/capita. Populația țării e estimată la 4 milioane la 1860. Ea se dublează ajungând la aproape 8 milioane la 1912. Venitul mediu /capita crește mult trecând de 100g de aur/an. Scotociți acum se sume se acumulau prin capitalizare dacă populația activă a fi donat 1%-2% din venituri fie și doar între 1865 și 1915! Dumneavoastră nu înțelegeți noțiunea de capitalizare sau altfel spus de sau dobândă la dobândă. Aveți mai jos un calculator primitiv care vă dă o imagine a acestui fenomen. În mod cer bancu dumneavoastră are dacă intrați pe cont unul ce vă permite calculul acumulării cu progresii și gradienți.

       https://www.investor.gov/financial-tools-calculators/calculators/compound-interest-calculator

       Cine știe? Acum dacă ați mai învățat câte ceva pe ici și colo prin punctele esențiale vis a vis de investiții poate chiar vă apucați să mai economisiți ceva în mod inteligent. 😂 Niciodată nu-i prea târziu!

      • 1. Chestia cu dezamăgirea spuneți-i-o lui Harald! Are ăla o replică potrivită: ceva cu discurs patologic. E, probabil, singura dată când are dreptate.
       2. Istoriile românește și detaliile irelevante pe care le înșirați nu reușesc să ascundă esența, anume materialismul bisericii și lipsa smereniei pe care o propovăduiește.
       3. Încet-încet vă întoarceți la despotismul medieval, cel care a înzestrat biserica cu o avere, pe care a schimbat-o când n-a mai avut nevoie de ea cu o despăgubire comparabilă cu bugetul de război al statului.
       4. Nu pun în discuție dimensiunea capitalizării daniilor „substanțiale”, ci utilizarea acestora. Gândite și justificate ca surse non-profit, necesare pentru întreținerea clădirilor și ajutorarea celor aflați în nevoie, rezultă în mod repetat din intervențiile dumneavoastră că ele erau deturnate integral pentru sporirea averilor.
       Scutirile de dări către stat sunt bomboane pe colivă, iar tactica se aseamănă cu cea a afaceriștilor postdecembristi care nu puteau justifica primii bani: „nu mă întrebați cum am făcut primul miliard! ”
       5. De asemenea, se deduce că cheltuielile pentru spitalele, școlile și sediile administrative rămâneau in seama statului, de vreme ce daniile erau integral capitalizate. În acelasi timp încasările se făceau de către biserică, în cel mai lipsit de scrupule mod al socializării costurilor și privatizării profitului. Cu banii și pe riscul altora, nu e greu să fie cineva geniu financiar.
       Deci statul a dat, tot statul avea dreptul să și ia, cum spuneam.
       6. Și a luat! De la greco-catolici ca să dea bisericii ortodoxe. Sate întregi au fost obligate postbelic să accepte peste noapte schimbarea de rit creștin în cel mai marxist mod posibil. Iar ca grotescul să fie deplin, după revoluție, când greco-catolicii au cerut retrocedarea proprietăților, BOR a refuzat argumentând fie cu pierderea enoriașilor, fie cu cheltuielile de întreținere ale proprietăților jefuite, in loc de a le returna si și a plăti daune pentru însușirea pe nedrept a bunurilor altora și folosirea lor timp de peste 40 ani.

   • Și dacă e să extrapolăm un pic lucrurile probabil că ar trebui adoptat sistemul american:

    Majoritatea colilor sunt susținute doar din taxele locale. Contribuabili au decid programa școlară, lefurile profesorilor, angajările și concedierile, investițiile etc. Minister, inspectorate, mâncătorii, numiri politice, etc. toate astea dispar.

    Statul rămâne doar cu școlile din zonele sărace unde taxele locale nu sunt suficiente pentru întreținerea unei școli.

    Ăsta e sistemul cel mai eficient și mai cinstit.

    • Biserica nu este o cladire ci o comunitate . Numai cei care se amagesc considera ca L-au confiscat pe Iisus Hristos .

      • Dintre toate institutiile bugetare ( care ne maninca , si implicit va maninca peste jumatate din rodul trudei zilnice luata cu japca legala ) dumneavoastra ati vazut numai Biserica …. Sint de acord ca Biserica sa nu mai primeasca un sfant din bugetele publice . Am convingerea ca in acest fel Biserica nu moare , nu dispare . Dar in acea situatie tare as vrea sa va intilnesc si sa va privesc in ochi .

      • @Lucifer
       Apropo secularizarea averilor manastiresti si orice interventie statala. Nu ar trebui spus:
       „Statul a dat, Statul a luat, fie numele guvernului binecuvantat? :))
       Va inteleg daca aveti reticente sa recitati asta sau aveti probleme de dictie ca dracu. :))

   • La fel si o primarie , se autofinanteaza din ce reuseste sa colecteze nu asteptind pomana de la consiliul judetean , prefectura , guvern . As putea sa va spun multe dar ma opresc . Probabil sinteti beneficiar a tot felul de voucere oferite ,,marinimos ” de guvernul de tilhari ….. Poporul asta e un popor de pomanagii care stau cu gura cascata la banii elicopterizati de guvernantii care va tin captivi pentru acest ,,statut ” de mincatori de pomeni din bani care nu va apartin .

   • Depinde,domnule Liviu;fiecare poate lua ce-i place din Biblie si sa ignore chestii mai suparatoare.Este ceea ce se numeste „selectia observationala” care dupa „democratizarea” Bibliei-adica traducerea ei in limbile „profane”,prim rezultat al Reformei din sec. XVI-dupa care -cea mai buna dovada ca Biblia NU este nici infailibila nici 100% veridica-n oameni,respectiv x,y,z au ajuns sa fondeze n bisericutze si culte fiecare cu specifiul ei.(vorba sfinta Biserica e Mireasa lui D-zeu ori eu vad in ziua de astazi un adev. harem, dovada ca D-zeu e cam ..poligam)
    Pai Biserica Ortodoxa pretinde ca DOAR EA este tributara adevaratului crestinism (pina si catolicii au..sfeclit-o dind in erezia purgatoriului si a idolatrizarii papei) fiind SINGURA mostenitoare a traditie patristice,a ADEVARATEI Biblii si SINGURA cu Harul Duhului Sfint.Restul sint…erezii protestante,diversiuni menite sa amageasca credinciosii adevarati, adica cei ortodocsi.Si atit.
    Deci,NU va mirati, va rog!!!!

  • Pentru unii comentatori: chiar nu se înțelege că Ortodoxismul a devenit o Ideologie iar Biserica o instituție de putere?

   • Folositi un termen in mod eronat ; nu ortodoxism ci ortodoxie . Iar otodoxia nu este ideologie . Tot ce este ideologie se termina cu -ism .
    Pentru mine stimabile lucifer ortodoxia este manifestarea credintei in Dumnezeu . Din punctul meu de vedere BOR poate sa devina institutie paramilitara ( am dat un exemplu ce mi-a venit la indemina ) , asta nu imi va schimba cu nimic credinta in Dumnezeu . Nu spune si nu garanteaza nimeni ca in BOR nu pot patrunde misei , decadenti , tilhari , …. ce doriti dumneavoastra . Important este ca noi crestinii sa semnalam aceste lucruri sa le spunem ca gresesc si ca nu fac cinste lui Hristos si sa se indrepte sau sa mearga in alta parte . Asa cum de altfel trebuie sa ne comportam si cu cei din politica . Doar ca noi crestinii , votanti , platitori de taxe si impozite nu luam astfe de atitudini . In cel mai bun caz circotim . Sau nu ridicam piatra pentru ca stim ca si noi mintim , furam , cautam sa parvenim , …..

  • Ceea ce este mai trist este că sufletul românesc a basculat din dogma comunistă în dogma religioasă. Asta înseamnă și un refuz al spiritului occidental. Vezi și cazul Rusiei.

   • @Lucifer
    Ati vrut sa spuneti ,, ideologia comunista ” probabil …. Eu nu inteleg alaturarea asta de termeni – ,, spirit occidental ” . Spiritul pentr mine are numai legatura cu credinta in Dumnezeu .

 2. Stimate, domnule Mihai Maci felicitari pentru acest eseu. Biserica prin institutiile nu doreste decat aplicarea dogmelor si prea putin aplecarea catre viata si nevoile oamenilor. Cale de modernizare a ritualurilor nu exista si accentul este pus pe indoctrinare si habotnicie. Dupa 1990 s-au ridicat peste 1200 de biserici, peste 75 de manastiri si schituri, o catedrala cat cea a Parlamentului. Mai multa smerenie, decenta, empatie, toate erau mai bune pentru toti.

  • Viata omului trebuie sa fie in concordanta cu dogmele . Altfel ea este in concordanta cu normele ( legile ) facute de oameni dupa interesele lor . Legile omenesti sint in mare parte imorale si amorale . Pentru ca numai astfel oamenii se pot imbuiba . Nevoile oamenilor sint destul de simple si limitate , in esenta . Dar oamenii nu vor sa traiasca astfel si isi fac legi care nu au legatura cu dogmele , cu moralitatea . Sa fim sinceri cu noi si cu cei de linga noi ; toti ne bucuram de compromisuri ( mai mari sau mai mici ) care na umplu buzunarele sau ne ridica pe scara sociala si / sau profesionala . Dar ele se numesc compromisuri ( adica nu in intelesul firesc , cum am promis ci in intelesul strimb de fentare a legii morale si a bunului simt ) . Din aceasta cauza inchidem ochii la tilharia celor de deasupra noastra dar nu inchidem ochii la tilharia celor mai mici ca noi . Nu exista manifestare omeneasca imorala sa nu fie evidentiata in Sfinta Scriptura . Poate de aceea multora le ,, pute ,, Afinta Scriptura . Pentru ca ne vadeste ca ceea ce sintem . Iar noi nu dorim sa o folosim ca indreptar de viata . Socotim ca viata se termina odata ce trupul nostru intra in pamint . Asa ca facem aici ( pe lumea asta ) toate mirsaviile . Vai noua !

 3. Cursul respectiv se cheama „Religie” si nu „Crestinism” sau „Ortodoxie”, asa ca mi s-ar parea normal ca obiectul de studiu sa fie istoria religiilor ori o trecere in revista a religiilor majore actuale. Ca ateu ma bucur sa vad si „penitentes” la Semana Santa, si „Radhe Radhe” la Holi in Braj, India, si „Cham dances” in manastirile budiste tibetane, si autoflagelarea din Qom ori focurile din Khorramabad din timpul Ashurei in Iran. Poate ca daca elevii ar invata despre diversele forme ale religiei as fi mai putin convinsi de adevarul suprem al ortodoxiei, daca nu in raport de alte religii, macar fata de celelalte forme de crestinism. Un studiu ingust al ortodoxismului nu face decit sa limiteze capacitatea de gindire critica a elevilor obligati sa inghita dogmele unei religii anume.

  Pe de alta parte, cum statul in care traim nu e (inca) o teocratie, cum si-ar dori Patapievici si admiratorii sai, ar trebui ca religia (proprie) sa fie o problema de constiinta si nu impusa in scoli. Din fericire CCR a decis deja ca studiul religiei in scoli e optional. In principiu ori subiect de programa liceala poate fi acceptat ca subiect la bac, indiferent de utilitatea sa ulterioara; introduceti insa un curs vast de religie si nu unul axat pe ortodoxie si veti vedea cum nu vor exista nici profesori competenti nici interes din partea studentilor (din cauza complexitatii subiectului).

  • Patapievici pledeaza pentru statul laic, desi e un om credincios. Si pentru democratie, nu teocratie. Sunteti dezinformat.

  • Desi religia e departe de a fi impusa in scoli , daca vorbim de impunere , tare as vrea sa va vad la fel de revoltat cind vi se impun taxe si impozite noi sau mai mari . Cind vi se restring prin legi lumesti libertati firesti . Va doresc sa ajungeti sa va schimbati modul de a gindi ( ca ateu ) cel mai tirziu ca tilharul de pe cruce . Care L-a cunoscut pe Iisus Hristos in inima sa si L-a cuprins fix in momentul in care a parasit lumea pe care el a inteles ca trebuie sa o tilhareasca . Caci a pleca de pe lumea asta in cealalta convins fiind de starea de ,,ateu ” trebuie sa fie tare trist ( cel putin , trist ) .

 4. Ce te faci cu o clasa din Berlin unde exista elevi cu toate religiile din lume. La cantina nu se mai ofera nimic de porc. Ce te faci in Ramadam?
  Ecista curauri de religie separata pt unii, sau religia e inlocuita cu un fel de etica.

  • @NT
   Cum au ramas aranjamentele de zile exclusive pentru femei musulmane la piscinele orasenesti in Germania?
   In anii ’90 vroiau sa aibe access exclusiv in anumite zile ca nu sa se zgaiasca nemusulmanii la ele.
   Sunt chiar curios ce s-a intamplat dupa valurile de refugiati din Europa.

   • Radem noi, insa asta este realitatea pura. Fiica mea isi facea griji ca trebui sa manance in fata unor colegi musulmani care au inceput Ramadanul acum cateva zile. Copii de 12 ani care nu beau si nu mananca nimic de dimineata pana apune soarele. Este politica europeana promovata de decenii intregi, una dintre „valorile” europene, iar asta nu mai este un secret. Incet, incet, religia dominanta va fi cea musulmana, iar ceilalti vor trebui sa se adapteze noilor societati care acum se formeaza. Este edificatoare reactia unor locuitori flamanzi dintr-un mic orasel belgian, care s-au mutat mai la nord si si-au vandut casele atunci cand, in urma valului migrator din 2014, satul lor a fost luat cu asalt de mai multe familii de musulmani (o familie este compusa din sot, sotie si cel putin 3-4 copii). Poate pana la urma se vor muta la Polul Nord flamanzii, cine stie?

    • @Mike
     Nu ar fi fost mai simplu si mai placut sa faca sex sa se inmulteasca conform poruncii de Vechiul Testament?
     Berea extraordinara Trapist o sa continue sa o faca la manastiri. Cu castigurile pentru oamenii saraci. De UNA MIE DE ANI!

     Dar bomboanele Guylian?
     Cata delasare conjugala si amante interesate doar de zdranganele si quickies sunt acceptabile? :))

 5. Spicuiesc doar cateva dintre emisiunile ´Credinta si Cultura´ moderate de Dnul Vasile Banescu, purtator de cuvant al Patriarhiei Romane, cu invitati cunoscuti pt. simpatiile lor legionare, asumate – fondatorii ´miscarii Rost´, ulterior si AUR. Dar aceste emisiuni ar trebui urmarite, pt. a se intelege dimensiunile reale ale acestei ´comunitati de idei si simtiri´. Pt. coerectitudine totusi, studioul TRINITAS era, este si locul de intalnire al unui grup ultraconservator-fundamentalist si nu am sa-i numesc pe foarte cunoscutii intelectuali, nu o data alaturi la masa, amical, cu cei de la Rost, oricum, tematica si ´stilul´ sunt cam aceleasi, de aceea si afinitatile firesti si ´asemanarile (ideologice) de familie´. Ideologie-omiletica crestin-conservatoare care in Occident ar trece fara discutie drept ´reactionara´ si la Dreapta radicala. Problema este deci acest amestec de religie si ideologie la varf. In aceste conditii, ´religia´ pare a dobandi un sens ideologic iar ´predarea´ unul de indoctrinare, numele ´ortodoxism´ – fie si corect geopolitic – fiind in continuare foarte adecvat.

  – Credință și Cultură. Falsificarea omului prin ideologie. Dialog între Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, și omul de litere și medicul Sorin Lavric, unul dintre inițiatorii proiectului de revizuire a Constituției în vederea ocrotirii căsătoriei, la Trinitas TV.
  https://www.youtube.com/watch?v=peoUyJxqXWI
  – Credință și Cultură Azi. Mircea Vulcănescu, savant și mărturisitor creștin. Invitat:
  Sorin Lavric, scriitor. Realizator: Vasile Bănescu
  https://www.youtube.com/watch?v=qVjJRyTJCf0
  – Credință și Cultură Azi. Mărturisitori în temnițele comuniste. Rezistența prin credință . Invitat: Sorin Lavric, scriitor , Realizator: Vasile Bănescu
  https://www.youtube.com/watch?v=i4He_jbMih4
  – Credință și Cultură Azi. Artă fără spirit? Subcultura modernă. Sorin Lavric, scriitor. Realizator: Vasile Bănescu
  https://www.youtube.com/watch?v=LQgEIaExTCw
  – Destrămarea identitară prin ideologizare. Anticreștinismul „corect politic”. Invitat: Sorin Lavric, scriitor
  https://www.youtube.com/watch?v=JIXlvZIRQ3Q
  – Credință și Cultură Azi. Creștinismul și provocările actualității. Răzvan Codrescu, scriitor Realizator: Vasile Bănescu
  https://www.youtube.com/watch?v=l_C5lUeydJA
  – Credinta si cultura azi.”Corectitudinea politică” și marxismul cultural. Invitat: Răzvan Codrescu, scriitor
  https://www.youtube.com/watch?v=kC9SFH4KDJw
  – Credință și Cultură. Repere ale demnității românești. Invitat: Claudiu Târziu, jurnalist
  https://www.youtube.com/watch?v=wKAYEb4EF-4
  – Credință și cultură. Riscurile diluării identității. Invitat: Claudiu Târziu, publicist
  https://www.youtube.com/watch?v=0m6SsAv5JAc
  Față către față între contemporani. Familia creștină, în dificultate
  https://www.youtube.com/watch?v=2BCaeXpzyd0
  – Credință și Cultură. „Șocul referendumului” – o analiză revelatoare.
  https://www.youtube.com/watch?v=Vp_SqzsbjxE

  • A propos de Vasile Lovinescu, pe care il mentionati. Viata acestui discipol al lui René Guénon ramane destul de enigmatica, schitele biografice hagiografice, compuse de discipoli, eludeaza episodul legionar al Maestrului: a fost primar legionar in Falticeni, pe timpul ´statului national legionar´. Dupa cunostintele mele, fara cine stie ce urmari din partea comunistilor si acesta e un mister, cand multi altii, mult mai putin angajati, au avut mult mai multe de indurat ( daca ar fi sa ne gandim doar la verisoara lui, Monica Lovinescu, cu atat mai mult deci, prin celebra familie a Lovinestilor, foarte posibil sa fi fost influenta fratelui sau mezin, Horia, care debutase cu piese staliniste ). Cu renasterea protocronismului, V. Lovinescu a inceput sa publice texte de ezoterism, despre daci, hiperboreeni, atlanti, etc. , prin Luceafarul, si cateva carti, extrem de bizare si azi, daramite in santierul materialist-dialectic! Pana la un punct, se poate explica prin anti-occidentalismul feroce si absolut delirant – ideea ca Dacia ar fi fost in preistorie ´Centrul Lumii´, in continuarea Daciei preistorice a lui N. Densusianu, care talmacea Zalmoxis prin ´Zaul Mos´, mai mult ca sigur Mosul contactat si de Petrache Lupu. Ca o curiozitate, N. Steihardt, care ajunsese sa admire Crestinismul ´existentialist´ si viril al legionarilor – acei ´samurai crestini´ – se referea si el la ´Dzeul cu barba´ al Crestinismului popular, fata de Dzeul abstract al filozofilor, era vorba de o stare de spirit, ai zice, electrica. V. Lovinescu a avut si o ciocnire brutala cu M. Sebastian, prilej cu care si-a dezlantuit antisemitismul ´metafizic´: ´ „Hefterul [Hechter fiind numele adevărat al lui Sebastian] – scrie el – a simţit duşmanul, şi pe bună dreptate.” Şi continuă: „Dacă reuşim să lichidăm un trecut ignominios şi să creăm un organism viu, compact unitar, Sebastianii sunt automat eliminaţi din el prin simpla bună funcţionare a aparatului excreţional.” ´( in Lucian Boia – Elita intelectuala romaneasca intre 1930 si 1950, p. 60)
   Inutil de adaugat ca discipolii sai romani sunt azi pe baricade, in lupta ´contra lumii modene´-atlantiste, in extrema dreapta cea mai lunatica, muttinisto-dughinista, cu un fel de organizare masonica, ´oculta´. Interesant fenomenul oarecum nou in peisajul ´traditionalismului´ romanesc postcomunist: Islamo-ortodoxismul ´ezoterist´, alaturi de sau intretesut ( prin marea Coalitie pt. familie ) cu alte ´specii´ postmoderne de ortodoxism ´conservator´ ( in mod evident ´religie politica´), ortodoxismul neo-protestant sau evanghelic ( pt. informare, a se vedea seria – pt. ´abonati´- ´Marile carti´, a lui M. Neamtu, iata o mostra : Primul om modern: Montaigne. Invitat-special: prof. Radu Iliescu, un fel de guru, duhovnic sau, ma rog, seikh islamo-ortodoxist – https://www.youtube.com/watch?v=L_7g7jzw0DQ), ortodoxismul ´iezuit´ …

   • Chapeau, ca de obicei, domnule/doamna L.A.!!!Adaug in completare la protocronismul lui V Lovinescu si la enumerarea d-voastra:e F INTERESANT fenomenul recent al ultimilor 12 ani(cel putin).S-a creat si chiar adincit o falie in rindul ultra nationalistilor romani de tipul „hard-core”,falie chiar antagonica si demna de remarcat mai ales de eruditi in istoria gindirii de talia d-voastra:
    1: pe de-o parte tabara ultra nationalista conservatoare (asemenea lui Lavric si a altora) care accepta toate teoriile -unele chiar pitoresti- ff atragatoare referitoare la „suprematia dacilor” nu numai in zona noastra dar si in Europa DAR ramin tributari ortodoxiei iudeo-crestine pe principiul ca Iisus este adevarul, etc,etc si ii considera pe daci/geto-daci ca fiind o civilizatie (desi stralucita,magnifica, in trecut),calauzita de o religie astazi gresita,din moment ce revelatia divina vine prin Iisus din spatiul de civilizatie ebraic, nicidecum geto-dac.
    2: „sublima” si chiar deosebit de pitoreasca si de haioasa categorie a asa numitilor vulgar, trivial „dacopati” care include mai ales extrema dreapta ultra nationalista si cica si ea „conservatoare” care RESPINGE ortodoxia iudeo-crestina ca si orice forma de iudeo-crestinism.In conceptia lor(reprezentati de figuri gen Nap Savescu,gurul pseudo ezoterist Daniel Roxin/”Toxin” pt. cei din tabara pro ortodoxa dar si partial de pitorescul guru Pavel Corutz si multi altii;de ce partial pt. ca el tine mai mult de conglomeratul aiuristic New Age decit de dacopatie,he,he,he)) mitica „superioritate” a civilizatiei geto-dacice e la modul ABSOLUT, ceea ce conteaza e in primul rind RELIGIA geto-dacilor (PRIMUL SI ADEVARATUL MONOTEISM prin Zalmoxe) care E UNICA SI SINGURA valabila pina astazi.Iisus este „doar un nationalist evreu”(P Corutz), un impostor ca si religia „falsa” a evreilor.Si binenteles dacii sint creatorii celei mai maretze civlizatii din antichitatea europeana(evident cei din prima tabara nu contesta toate acestea,doar primatul religile zalmoxiene fata de ortodoxia iudeo-crestina).
    3.ar mai fi o categorie si mai pitoreasca cea a adeptilor fostului primar din Cluj care a incercat deseori sa impace ambele tabere lansind teoria halucinanta cu Iisus care de fapt s-a inspirat din religia zalmoxiana in misiune lui mesianica;tabara pe care e greu s-o iei in considerare fara sa nu te tavalesti rizind in hohote.
    Bun; DE CE m-am referit la aceste tabere care ar trebui sa ramina in umbra cenusie a celor pe care cu blindetze i-am numi ticniti mai mult sau mai putin iremediabil?!TOCMAI pt. ca au numerosi adepti si modul in care se propaga in ultimii 12 ani astfel de idei pe internet depaseste puterea de convingere a atitudinilor rezonabile sau cit mai rationale si cit mai obiective ale multor forumisti de aici.
    Si mai ales pt. ca sint f atragatoare pt. multi.Cel putin aici pe contributors exista un nr.de forumisti care avind un nivel de educatie si de cultura superior incearca sa tina piept diverselor aberatii propagate aici sau aiurea dar ei ramain o minoritate.Si cum spuneam mai jos, primul principiu cica infailibil e ca democratia noastra e o „dictatura a majoritatii.”
    Oricum e interesant de urmarit daca cei din cea de-a doua tabara sau zalmoxienii „absoluti” vor prevala fata de cei din prima tabara,cei ramasi fideli ortodoxiei iudeo-crestine si lui Iisus.
    Si tot asa inainte, D-zeu cu mila;ar fi interesant (daca am putea trai) cum ar arata o Romanie pitoreasca peste 50,60 de ani;zalmoxiana la modul absolut sau iudeo-crestin-ortodoxa?!

   • Am citit prin anii ’90 o carte a lui Vasile Lovinescu despre Creanga si Capra cu trei iezi in care amesteca Upanisadele cu lupul Fenrir … Mi s-a parut amuzanta, un fel de eruditie sarita de pe fix … A avut insa in mod cert o viata interesanta, ba ortodox, ba musulman …

 6. Sf Apostol Pavel(epistola catre Corinteni 1, 19):” Inţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor. Căci scris este: „Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o”. Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari”.

  • Daca autorul ar crede macar in existenta diavolului, ca sa nu mai zic de existenta lui Dumnezeu cel de oameni iubitor, intreaga lui argumentatie s-ar prabusi ca un castel de carti de joc. Insa Marele Amagitor stie cum si prin cine sa lucreze.

 7. Ar trebui sa invatam ceva de la Erdogan si scolile lui religioase din Turcia care au avut un singur rezultat – analfabeti pe banda rulanta.Dar poate ca asta se doreste…….

 8. Nu poți preda credință, patriotism dragoste într-un sistem de educație. Învățarea poate transmite informații și abilități. Atitudinile și valorile se formează indirect, cu aportul informațiilor și deprinderilor create și al profesorilor care le transmit. Acesta este lucrul pe care nici comuniștii, cu „învățămîntul politic”, nici clerul (nu biserica!) cu orele de religie de azi nu reușesc, de fapt nu vor să îl înțeleagă. Pentru că această falsă transmitere a valorilor este măsurabilă și este o bună justificare de a exista a unor cadre didactice și a unei infrastructuri clericale acum, după cum a fost pentru cronofagii de la ședințele de atunci și pentru activiștii cu propaganda care „îi îndrumau”.

  Orele pentru educație religioasă/nereligioasă ca și cele de educație fizică (atunci cînd nu vizează sportul de performanță) pot avea doar rolul de a rezerva un timp pentru aspecte necesare elevului în formare. Pot furniza lucruri utile, prespective, tehnici, dar nu pot face un bun sportiv sau un bun creștin. De aceea nu pot conta semnificativ în evaluarea școlară a elevului.

 9. Și eu cred ca noile generații, seculare de altfel, au nevoie de spiritualitate mai mult ca oricând. Trăim, de vreo 2-3 generații, intr-o epoca în care părem a ignora spiritualitatea, alinandu-ne cu progresul științific, tehnic, iar dezvoltarea noastră personala este confundata cu utilizarea acestor „jucarii”. De exemplu, folosesc o aplicație ca să îmi comand de mâncare si prin asta ma consider un individ evoluat, la fel cum părinții foloseau trenul și becul electric și nu căruța sau lampa cu gaz si se considerau la randul lor evoluati, desi folisirea acestor lucruri nu spune nimic despre ce fem de om esti. Începem sa vedem ca acest progres tehnic nu duce nicăieri ( mai ales dpdv spuritual si ecologic) și nu e problema progresului în sine, ci în faptul ca ne ține prea ocupați ca să mai avem timp de evoluția spirituala necesara. Devenim mai narcisisti, preocupați de „succes”, statut și imagine, dar narcisistii sunt persoane singure, indiferent câte persoane roiesc în jurul lor, câte likeuri și câți followeri au în social media, si desi notorietatea le umple temporar golul, in momentul in care o pierd ajung sa isi constientizeze lipsa de sens. Comunitățile pe care încercăm sa le construim sunt și ele narcisice și periculoase, comunitatea vegetarienilor sau a celor care fac sport, gata oricând sa judece f. aspru pe cine nu e ca ei și care nu se mai pot identifica cu altceva decât ce ii face deosebiți de restul lumii. Orbiti de succes si de propria evolutie, nu știm ce pierdem. Nu mai avem acel „trib” care ne accepta necondiționat, avem cel mult o „gasca” in care azi esti, maine nu mai esti, sau mai multe, tematice, „prietenii cu care joc fotbal” sau „cei cu care ies la bere”, in care nivelul de comuniune e slab, acolo esti acceptat pentru anumite abilitati, „pe bucati”, nu pentru ceea ce esti tu in andamblu. Cand nu mai ai abilitatile respective, esti eliminat din grup, de ex. nu mai joci bine fotbal. Asadar mai mult singuri, fără „trib”, ne alinam cu iluzii gen social media în loc de relații adevărate ori cu materialism feroce ca să suplinim incapacitatea de a avea conexiuni umane relevante, perfectionism care ascunde tocmai frica de a nu fi acceptat nevonditionat. Nu spun ca progresul e singurul care ne face rău, din pacate nici „triburile” de la noi (ma refer la familiile extinse, traditionale în special) nu îți prea dau vreo șansă să fii tu insuti, vor sa te contopești pe deplin cu comunitatea atât în manifestare cât și în credințe, altfel ești „ejectat” fără drept de apel. Dacă te ridici peste nivelul tribului încep sa apară tot felul de fenomene ciudate și sa ți se pună bete în toate, lucruri pe care le putem pune pe seama invidiei. Având de oscilat între aceste doua extreme, de multe ori ne dezvoltam o conștiința ambivalenta dar care ne macină. Vrem și progres, statut, mai ales ca modelele de succes sunt cele cu bani și faima si acces nelimitat la chestii progresiste de top, speram ca prin aceste realizari vom fi acceptati, dar când nu reușim, ne aruncăm imediat în bratele traditionalismului, religia fiind o componenta importanta a acestuia, si negam in corpore intreaga stare de fapt a lumii noastre. „Lumea se duce naibii” si cautam in comunitate doar un umar sa ne asculte lamentarile care suna cam asa: „eu nu am gresit cu nimic, lumea e greșită, altfel as fi avut succesul pe care il merit”. Daca totuși reusim sa avem bani, faima, statut, nu mai putem avea relatii decat cu altii aidoma noastra, care insa nu ne vad asa cum suntem si fata de care trebuie sa purtam armura de oameni puternici si de succes, altfel nu ne-ar accepta, armura in spatele careia sta de multe ori opusul. Prinși în acest joc, nu ne vom satura niciodată de bani, faima si statut. Eu nu știu unde va duce aceasta ambivalenta, dar bine ar fi sa găsim un echilibru, atât în comunități și familii, ne-excluzand religia, cum spuneam, pe de o parte, dar și în frânarea materialismului, o anume moderatie in exprimarea individualității cu orice preț, a consumerismului si a statutului. Pe de alta parte si in grupuri ar trebui sa acceptam mai usor si mai natural diferentele dintre indivizi, fie materiale, de educatie sau viziuni si perceptii. Eu cred ca dincolo de o acceptare de suprafață, in sinea noastra nu prea ne acceptam unii pe altii cu adevarat, nici pe noi înșine, si asta e valabil chiar si in comunitatile religioase. Cum ziceam, cele două extreme, nu prea lasă loc una alteia și din păcate asta este o mare problema. O religie creștină ar trebui sa lase omul sa vina spre ea si sa isi ia ce are nevoie la acel moment din religia respectiva, preferabil si individul ar fi sa fie un om asumat care înțelege ce ii lipsește in acel moment al existentei sale. Din păcate, nici oamenii, dar nici religia în sine nu merg în direcția asta. Băgată pe gât devreme, din clasa 0, de niște indivizi dogmatizati, care ma îndoiesc ca își înțeleg menirea, care inteleg dinamica societatii, care nu înțeleg nevoile copiilor, care vor sa ne facă „buni” cu pilde și povestioare ce nu pot atrage atenția copiilor care stau cu telefonul pe sub banca pe Instagram și TikTok (tocmai în direcția opusă, la imagine, statut, notorietate), statul și Biserica risipesc resurse fără sens, exact cum a risipit Ceausescu cu propaganda sa in timp ce oamenii faceau bancuri cu el si ascultau Europa Libera pe ascuns. Un nonsens care nu va ajuta tinerii în nicio directie, din contra. Copiii inteleg absurdul situatiei si o iau ca atare, și putini au în preajma lor educatori(parinti, profesori) care inteleg ce se petrece. Nu mai zic de mesajele confuze pe care conducerea BOR ni le da. Lux și opulenta pe de o parte, vinovăție ca nu stam neconditionat plecați la cele sfinte pe de alta parte, iluzia ca dacă pupam icoane avem o spiritualitate, fără a încerca să ne rezolve problemele reale, lipsa comunității si a capacitatii de a face parte din comunitati dar și a conexiunii dintre oameni, stiindu-se slaba implicare a Biisericii în comunitate. As putea spune ca și familia îți dă de multe ori același mesaj ambivalent: fii alături de familie, dar cauta succesul, faima banii, știind ca nu prea le poți avea pe ambele în același timp. Eu nu am un răspuns, răspunsurile dupa care imi ghidez existenta le-am găsit din alte surse, carti in special, nici de la familie, nici de la Biserica și cu atât mai puțin din societate.

  • @Anamaria Dita

   Nu ziceți voi că apărați democrația?
   Cum atunci în România unde majoritatea sunt creștini , aceștia nu pot să-și educe copiii în școlile pe care ei le finanțează de fapt, că nu ar vrea o minoritate infimă? Nu am auzit să se fi instalat dictatura minorității.Dacă statul în care majoritatea sunt creștini, nu este un stat creștin, atunci nu mai putem vorbi nici de democrație în acel stat.Bugetul statului , unde majoritatea sunt creștini , este un buget din buzunarele creștinilor în cea mai mare parte!Dacă România este azi un stat pe harta lumii, acesta se datorează românilor creștini care au trăit în aceste locuri.Tot pământul este al Dumnezeu și el în dă oamenilor condiționat , pentru ca ei să Îl onoreze pe Dumnezeu și trăiască unii cu alții după legile Lui în dragoste ,în adevăr , în inocență, în bunătate și în milă, în așteptarea Împărăției eterne și glorioase a Lui Dumnezeu.

 10. Pleodoaria domnului Maci este pertinenta,logica ,clara ; subscriu fara rezerve la toate cele spuse,impartasind deopotriva scepticismul exprimat in final. Iar comentariul lui „Lucifer”,de dedesubt,daca mai era necesar,arata primul pas ferm care ar putea fi (si n-o sa fie) facut.

 11. Absolut, in mileniul III, deschiderea granitelor și internetul au permis ca accesul la cunoștințele lumii sa fie aproape instantaneu. Doar cine nu dorește, nu poate face o comparație între religia ortodoxă și religia catolică, între credința creștină și cea musulmană, între religiile arabice (care s-au transmis Europei) și curentele lumii orientale: confucianism, Buddhism, Taoism.

  Biserica ortodoxa romana s-a impus în societate acum 30 de ani, utilizând aceleași reguli rudimentare cu care s-a impus Partidul Comunist acum 80 de ani: teama, supunerea, pedepsele, ascendent psihologic. A acoperit perfect acea nevoie a oamenilor de „tătuc”, nevoie pe care aceștia o pierduseră odată cu „revoluția”.

  Clar apasă pedala naționalismului pentru că există foarte multe controverse istorice relativ la Ortodoxie, pe care Biserica nu dorește să le expună:
  – in cele 3 ținute românești, bisericile ortodoxe au fost sub tutela greceasca sute de ani, până la Cuza.
  – partea cu robii / serbii / iobagii țigani și români aparține , ca și responsabilitate, tot Bisericii Grecesti, care a condus ierarhic (și economic) avuțiile bisericești din tinuturile așa-zis românești.
  – partea cu limba slavonă, limba kirilica, limba greceasca, limba latina, orice alta limbă (dar nu romana!) de predicare in Biserici, aparține tot de Biserica Greceasca sau Rusă, pentru că Bisericile românești nu existau.
  – Biserică Românească a aparut abia după ce Alexandru Ioan Cuza a des-propriat biserica greceasca de avuțiile românești, a tăiat „cordonul ombilical”, un fel de naționalizare.
  – acceptul actual tacit ca unele biserici ortodoxe romane sa aparțină administativ/ierarhic de alte biserici ortodoxe (rusă, lipovineana, ukrainiana), într-o neputință de a le integra administrativ/ierarhic timp de 30 de ani.
  – relația cu Biserica Ortodoxă Rusă care aprobă public un război aducător de moarte și suferințe.
  – felierea clara intre Vechiul și Noul Testament, intre cuvântul lui Isus Hristos și dogmele iudaice, religia ortodoxă ca o continuare a celei creștine.

  Nimeni nu neaga cateheza și dogma, ca baza a ritualului religios dar, comparând cu creștinismul castolic care s-a rafinat aproape 2000 de ani, creștinismul ortodox român a rămas înțepenit in Evul Mediu timpuriu, la dogma anilor 1000 cănd s-a produs Marea Schisma. Sigur, 30 de ani sunt prea putini pentru a se „arde etape”, dar o adaptare a dogmelor la contextul social actual este mai mult decât necesară.

  Nu cred ca de la Biserica trebuie sa avem așteptări relativ la Istoria Religiilor, Filosofie religioasă, Psihologie spirituală (dacă îi pot spune așa). Acestea ar trebui sa fie mini-specializari in Facultățile de profil, fara o legătură directă cu Biserica, tocmai pentru a-și păstra independenta de judecată și obiectivitatea de interpretare. Aici este un loc pe care Facultățile respective îl pot ocupa, sau nu.

  (Apreciez curajul dumneavoastră de a pune în discuție aceasta problema. Într-o țară în care matematica și științele tari se opresc în clasa a 10-a (la profilele umane), obligativitatea unei ore de Religie timp de 12 ani este lux).

  • Domnu’, am auzit că în toată Europa de Vest islamul e perfect OK, nu suflă nimeni un cuvânt împotriva lui. E adevărat? Întreb pentru un prieten 😀

   • Când ați fost ultima data în Europa de Vest? Granițele sunt libere, se merge cu buletinul, biletul de avion este mai ieftin decât benzina Bucuresti-Brasov, cazarea mai ieftină decât în Poiana/Mamaia. Mai mergeți să vedeți cu ochii dumneavoastră, nu mai credeți tot ce „ati auzit”. Ieșiți în lumea reală, vedeți cu proprii ochi și gândiți cu mintea dumneavoastră.

    Dar sigur, v-am înțeles comentariu dumneavoastră. Este o nevoie de „divergere” a conversației către alta tema, fără legătură cu articolul postat. Dacă sunteți și platit pentru asta, bravo dumneavoastră! Știu că banii se fac greu și va apreciez munca pentru bani. Puteți mai mult, desigur, o știți și dumneavoastră. Dar e mai comod așa, e călduț, va înțeleg. Dacă o faceți din convingere, va compătimesc.

    • Trăiesc de mulți ani la Nottingham, sunt 3 milioane de musulmani în Anglia, iar în presa mainstream nu sunt niciodată critici la adresa islamului, în timp ce în Biserica Anglicană au fost impuși preoți femei și preoți homosexuali.

     Deci mai ușor cu discursurile educative marxiste, dacă în anii ’90 n-ați avut ca vecini familii de ofițeri americani, cum am avut eu în Bavaria sau dacă în prezent nu locuiți în orașe cu minorități musulmane semnificative ca Nottingham sau Birmingham. N-am nimic cu musulmanii în sine, în imensa lor majoritate ei chiar își văd de treaba lor, dar isteria anticreștină a activiștilor marxiști evită în mod suspect cel mai mic comentariu legat de islam. Deși islamul e o religie mult mai activă decât creștinismul, cu un control mult mai mare asupra societății decât creștinismul.

     Exact așa se poate recunoaște activistul, când se apucă să dea lecții pe de rost, unor oameni despre care n-are nici cea mai mică idee unde trăiesc și cu ce se ocupă.

     • Si asa se vede mincinosul care zice ca locuieste de ani buni la Nottingham, ca ia informatii de pe net si nu din viata reala. Harald afirma ca nu are nimic cu musulmanii dar de fapt i-ar vrea disparuti cu totul din Europa de Vest, desi pe el nu-l afecteaza cu nimic, nefiind picior de musulman la Cornu’ Luncii. Ura si discriminarea mascate sub forma unor intrebari aparent nevinovate sunt semnul de identificare al haurarilor infiltrati pe aici. Harald nu e singurul, mai sunt cativa rataciti care adopta discursuri ale urii sub masca unor comentarii aparent glumete sau inofensive. Raport si reclamatii si vor disparea, altfel nu. Asta nu are treaba cu libertatea de exprimare.

      • @voicu – fii tu liniștit, că am mai multă credibilitate pe-aici decât tine și încă 50 de tovarăși de-ai tăi 😀

       Pe activiștii marxiști i-aș vrea dispăruți, nu pe musulmani. Musulmanii au un respect autentic pentru Iisus, e al doilea mare profet la ei, după Mahomed.

     • poate domnul Stefan a fost cam dur dar eu..WOOW „f. la subiect”Mister H., ce ma fac, ca nu mi-am incasat salariul de activist de multa vreme…Asa se intimpla daca-mi pierd vremea pe aici…
      Si cica daca nu-i critic pe fundamentalistii islamici…pai n-are rost sint asemanatori, teribil de asemanatori cu aia iudeo-crestini doar ca in maj. nu se sinucid(dar daca e nevoie o fac si pe asta…macar citiva)

   • Ii puteti spune prietenului dvs ca v-a pacalit. Nu se intampla asa ceva in Europa de Vest. Islamul nu e perfect ok nici la el acasa, daramite in Vest :))

   • Prietenul fiind J Sveik?!? Hmm DE FRICA;dupa cum am scris mai sus catolicismul cel atit de aprig de alta data ca si protestantismul traditional si mai aprig in puritanismul lui si-au pierdut de mult „virilitatea” nu numai datorita laicizarii statului adica a separarii puterii ecleziastice de cea politica chestie cica luciferica iluminista (dupa cum iluminismul pe ansanblu e „luciferic” adica mai trivial „diavolesc”;destepti bine cei care au semnat Declaratia de Independenta si Constitutia SUA) dar si datorita (oricit de mult i-ai uri) ateilor si liber cugetatorilor liberali,adepti ai democratiei liberale.(ca mine).
    Dar oops sa lasam astea si-au pierdut apatitul razboinic si au devenit mai diplomati adica mai alambicati, evitind cu diplomatie problemele spinoase si concentrindu-se pe latura etica morala, sociala a preceptelor crestine.
    Musulmanii avind mult petrol sint evident mult mai smecheri si mai uniti stiu sa profite de slabiciunile si de greselile democratiei liberale ca si de interesele legate de petrol(mai mult ca niciodata datorita nebuniei tzarului de la kremlin), mai fanatici si mai hotariti;FRICA ca motor principal;FRICA de fanatismul absolut materializat si concret dar si simbolic in jihadistul sinucigas;de care si multor musulmani le e frica….
    Si apropo de islamisti- e interesant cum odata cu raspindirea lor fulgeratoare si coplesitoare in sec VII multi teologi au prezis Apocalipsa si l-au categorisit pe Mohamed ca fiind AntiChristul..
    Pe de alta parte modul in care este tratata femeia in Islam e de fapt asemanator cu cel in primul rind din Ortodoxie/Catolicismul mai vechi dar si protestantism si neoprotestantism.Apropo scriu asta amintindu-mi de idealizarea crestinismului popular practicata de multi: pe de-o parte cam NEOrtodox pe de alta parte femeile trimise strict la bucatarie, treburile casei ,pat si crescut copii obligate fiind sa poarte parul acoperit deseori si in casa.Si nu prea lasate pe afara singure-cele mai tinere evident, nemaritate sau nu- evident ca sa nu ispiteasca.
    De fapt nimic nou;spor la combaterea dusmanilor crestinismului!!!(musulmanii se jura ca NU sint dusmani ai crestinismului, pt. ei Isus e doar un important profet care a predicat inaintea celui mai important profet,Mohamed;adica sublimul si ultimul;deci, pt. crestini e erezie).Succes!!!
    PS: JALNICA lume daca ne straduim sa fim..virtuosi, morali doar de dragul Supremei Divinitati ca sa ne primeasca in raiul ei,care o fi acela…

   • Tema articolului e despre religia in scoala din Romania nu despre islam in Europa de Vest, rezuma-te la subiect. Cand altii fac o referinta la altceva le sari repede in cap ca se abat de la subiect. Arata ca esti consecvent cu tine insusti in primul rand si abia apoi cu altii. Stiu ca e sfarsit de luna si ti se cere sa-ti indeplinesti targetul de comentarii dar macar incearca sa fii cat de cat consecvent cu tine insuti.

    • Activismul marxist e îndreptat numai împotriva creștinismului, nu și împotriva islamului, deși musulmanii se închină la același Dumnezeu, iar Iisus și Maria sunt venerați și în islam.

     Sunt cât se poate de consecvent, am scris asta de mai multe ori: islamul a câștigat definitiv bătălia împotriva socialismului pan-arab, toți ”pretinii și tovarășii” lui Ceaușescu au sfârșit-o rău. Urmează imediat eliminarea marxismului și din Europa, nu-ți imagina că îl mai poate susține China încă o generație.

     Religia în școala din România e cât se poate de necesară, ”valorile” tale marxiste trebuie înlocuite cu ceva.

     • „Religia în școala din România e cât se poate de necesară, ”valorile” tale marxiste trebuie înlocuite cu ceva.”

      Si cele laice, seculare,nu trebuie inlocuite?O teocratie,ceva?! ca exact asta ne lipseste.Mda bigotia ultra ortdocsilor in locul unui sistem valoric si etic bazat pe respectul fata de conceptiile de viata ale semenilor.Si multe altele.

     • Repet: „Tema articolului e despre religia in scoala din Romania nu despre islam in Europa de Vest, rezuma-te la subiect.” Faptul de a scrie de multe ori unde nu e cazul sau unde nu se vorbeste despre ceva anume e relevant doar daca candidezi la statutul de troll sau ai anumite patologii. Vezi in care dintre cele doua de mai sus te incadrezi.
      Dl. Maci nu discuta nici despre marxism in acest articol, incearca cu aceste metode de manipulare si de distragere a atentiei pe la alte mese. Sau daca tii neaparat sa incerci aici macare da-le un update sa ai mai multe sanse.

      • @Barba_albastra – când un om care folosește un asemenea nickname vorbește despre patologie, o oglindă e soluția 😀

       Și da, exact despre marxism e vorba în realitate, marxismul e elefantul din încăpere.

      • Patologii spui ca nu ai deci e cealalta varianta cu trollul. A se scuti.

  • La cunoasterea lumii de dincolo de aceasta lume nu se inghesuie nimeni . O fi bine sa ne mintim ( pe noi insine si unii pe altii ) ca dincolo de viata asta ( lumeasca ) nu exista nimic ?!

 12. Faptul ca parintii si copiii au ales peste 90% sa participe la ora de religie este tocmai pentru faptul ca ei au o oarecare credinta si vor sa cunoasca mai mult despre ea. E dreptul lor.
  Sigur ca ar fi interesante o Istorie a religiilor sau cursuri de etica in scoli. Dar acestea tin mai mult de filozofie sau istorie. Cand vine vorba de religie, totusi, copiii ar trebui sa cunoasca intai propria credinta. Cum sa faci comparatie cu alte religii daca tu nu cunosti nici macar propria religie? Nu poti scapa de „credinta babelor” decat cu o credinta bazata pe intelegere teologica.

  • Copiii la clasele primare si gimnaziale inca nu au un discernamant consolidat si puterea gandirii de a avea o perceptie reala asupra credintei si ritualurilor. Ei imita parintii si pe cei din jur. Abia la liceu pot avea o integere mai profunda a sentimentului religios. Ce pot invata copiii sunt cele 10 porunci care dau o nota etica religiei.

  • @Alexandru
   Daca intrebati, in stanga si-n dreapta, puteti afla ca, la Religie, calificativele bune se iau usor. Ar putea fi un motiv, pentru „succesul” acestei materii, in scoli. In plus, inteleg ca, din oficiu, toti elevii sunt inscrisi, automat, la orele de Religie si, ca parinte, trebuie sa faci cerere scrisa ca al tau copil sa NU participe, nu cerere ca sa-l inscrii.
   Suntem invatati ca lui Dumnezeu nu-i plac nici minciuna, nici jumatatile de adevar… sunt pacate, cum s-ar zice… :)

  • Și cam ce „religie” au copiii? Vă referiți la religia părinților sau a bunicilor, poate.
   Dacă religia părinților noștri a fost comunismul iar Biblia lor „manifestul comunist”, ar fi trebuit să le „cunoaștem” și noi? Cu ce ne-ar fi ajutat în viața reală?

 13. Asa cum bine stim : scurgerea timpului rezolva toate problemele omenirii .In Romania se observa cum nimic nu poate fi grabit si nimeni nu doreste sa treaca peste dictonul „ graba strica treaba ” Vedem asta la tot pasul . Pe subiectul cu legile pensiilor nimeni nu isi asuma decizia. Toata suflarea politicului din Romania asteapta egalizarea in timp a neconcordantelor actuale din lege . Adicatelea pensiile speciale sau cele aparute ,ca parte a existentei unor legi favorabile pe categori socio- profesionale, stagneaza iar celalalte pensii le prind incet ,incet ,din urma, urmare a dezvoltarii economice .Asa e si cu Biserica .Pe masura ce satele dispar si numarul cetatenilor scade nevoia de Biserica isi reduce din intensitate .Doar Ceausescu a dorit sa darime tooate satele si sa mute taranul roman la oras prin decizie fortata . Cit pe ce era sa ii reuseasca . Acum totul se face urmare a inevitabilului .Cind si unde nu prea mai are importanta atita timp cit drumul este cunoscut .Va imaginati cit de dor le este unora de reintorcerea la timpurile in care Biserica detinea puterea absoluta sau cit de dor le este altora de intoarcerea in Comunism acolo unde ei reprezentau ceva in societate ?

  • „Sistematizarea rurala” nu e o idee rea in sine; Frederic cel Mare a facut-o in Prusia in urma cu 250 ani si a dat rezultate.
   Sa oferi locuitorilor din 10-15 sate (1000?5000? cetateni) sa isi paraseasca locuintele fara apa si canalizare, fara servicii medicale, farmacie, scoala, venituri lunare, etc, pentru a face o asezare noua comasata semi-urbana cu dotari moderne (finantare gen ANL?), ai caror locuitori sa lucreze in asociere voluntara in agricultura, dar mai ales in industrie (fabrica peleti din biomasa, productie energie electrica, industria alimentara, etc) ar fi o aducere in secolul XXI a unei bune parti din populatie care are acum ca optiune doar lucrul in strainatate

   • ”pentru a face o asezare noua comasata semi-urbana cu dotari moderne (finantare gen ANL?)”

    Cam așa s-a terminat Epoca de Aur, tocmai când ajunsese la desființat și comasat diverse sate. ”Comunismul a fost o idee bună, însă greșit aplicată”, așa e? 😀

    Existau și asocieri voluntare în agricultură, Ceaușescu a împușcat oameni cu mâna lui, la colectivizare. Probabil de entuziasmați ce erau oamenii să se înscrie în asocierile astea voluntare, că altfel nu se explică.

    Înainte de a organiza viața altora pe principii de ”modernizare” totalitară, ce-ar fi să vedem noi cum merg lucrurile în străinătate și ce găsesc românii în respectiva străinătate. Sate comasate, asta or găsi, de asta vin ei aici?

 14. Religia trebuie studiată.
  Dar NU cum se practică în Romania.
  Tinerii trebuie să știe DE CE și CÂND a apărut catolicismul, ortodoxia, protestanții, penticostalii, musulmanii , ș.a.m.d.
  Doar așa se înțelege ce e aia religie , diferențele între varie religii si „păcatele” lor.

  Ce propune BOR e o spălare pe creiere dar legalizata .

  O vedeți în toate efectele ei privind către Republica Islamică Iran.

  Măcar a se studia „Istoria religiilor” de Mircea Eliade.
  Știu ca cer prea mult că doar nu degeaba și comuniștii au tipărit volumul dar imediat retras că nu era conform „ideologiei”.
  Noroc că am reușit atunci (in RSR) să pun mana pe un exemplar care și azi tronează in biblioteca personală.

  PS.
  Comunismul a înlocuit pe Dumnezeu cu Marx și Engels.
  Isus a fost detronat de Lenin, Stalin . (Ceaușescu la noi. Care nu a mai apucat sa fie îmbălsămat și expus maselor )
  Nu întâmplător Lenin a fost oferit ca sfintele moaște , in sicriu de sticla cu mauzoleu dedicat poporului sovietic .
  Ideologia comunista, identic că cea fascistă, a folosit religia in propriul interes.
  Cine nu era de acord, mazilit. Profesional sau chiar fizic.
  Face rău să descoperi că fruntea BOR a fost și este mereu aservită puterii dar și cu multi care sub toga aveau epoleți. Basca masa de turnători in sutana.
  Departamentul cultelor din securitate a avut și un rol primordial inconfesabil maselor.

  • @stefan60
   „Comunismul a înlocuit pe Dumnezeu cu Marx și Engels.
   Isus a fost detronat de Lenin, Stalin . (Ceaușescu la noi. Care nu a mai apucat sa fie îmbălsămat și expus maselor )
   Nu întâmplător Lenin a fost oferit ca sfintele moaște , in sicriu de sticla cu mauzoleu dedicat poporului sovietic …”

   Mult mai tarziu a fost asta.
   Tarasenia a inceput cu coreligionarul meu dintr-o familie de evrei-portughezi fugita din cauza Inchizitiei.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
   Vechiul Testament nu il stia decat la nivel de invatacel.
   Dar era foarte inteligent si smecher.
   A fentat si autoritatile locale ca sa nu trebuiasca sa plateasca pe creditorii tatalui.
   A fost si a ramas excomunicat de coreligionarii mei.

 15. Perioada ideala pentru a indoctrina niste copii este cea intre7 ani si 13 ani, exact perioada in care este predata religia in scolile generale. La fel de bine aceasta disciplina ar putea sa fie facultativa sau transformata in istoria religiilor sau filozofia privind conceptul de Dumnezeu. Poate ca atunci ar exista dezbateri, dialoguri intre profesori si elevi privind divinitatea. Nu poti sa aduci biserica direct in scoala si sa indoctrinezi niste copii prin niste idei si concepte incompatibile astazi cu lumea moderna in care traiesc acestia. Biserica (nicidecum credinta) constrange, pune limite, indoctrineaza, iar pentru a mentine acest lucru speculeaza teama, spaima de a ajunge intr-un loc oribil dupa moarte. Desigur, nimeni nu vrea sa moara si mereu oamenii „negociaza pana-n panzele albe cu moartea” (Gabriel Liiceanu) si incearca s-o fenteze, s-o mai amane un pic. Indoiala este cel mai de pret lucru in raport cu religia, insa ma indoiesc ca in Romania mai sunt multi care au aceasta capacitate de a-si pune intrebari si de a cauta raspunsuri judecand cu propria minte. Nevoia de mituri, de biserica, de a crede in ingeri si pajisti verzi este mai puternica decat punerea la indoiala a acestor lucruri si depasirea acestei limitari mentale.

 16. Partea buna a religiei, ma refer la cea creștină este sa modeleze omul în bine, vezi cele 10 porunci, ca nu reușesc și nici cei care și-au asumat o responsabilitate în slujba religiei, asta e altceva. Religia nefiind o știință, nu are ce sa caute la bacalaureat. Dacă se dorește a fi introdusa, înseamnă că se va extinde rețeaua de meditatori, va mai fi o sursa de venit pentru o categorie de profesori. De aici acel lobby, cred. Nu e singura explicație, ma gândesc și la ocazia de a face prozelitism prin acele meditații.

  • Dar daca in loc de religie s-ar studia etica, nu ar fi mai bine? In scolile din vest exista ore de etica si morala, lucruri straine unei mari parti a scietatii romanesti. Nu cred ca este doar un „business” sau o ocazie de a crea joburi pentru acesti pofesori (unii neavand nici o treaba cu religia). Este si tendinta de a crea din biserica o ideologie, de a indoctrina si de a controla viitoarea societate romaneasca ce acum se formeaza. Scolile romanesti vor deveni scoli ortodoxe. Macar in Vest scolile sunt impartite clar in scoli catolice si scoli „laice”, asadar un parinte poate sa aleaga.

 17. In paragrafele finale articolul proclamă – aș zice – un fel de handicap sau poate o ”tară” a romanilor care se va manifesta și in generațiile viitoare, intrucat si ele , la fel ca predecesorii, nu pot avea acces la ”înțelepciunea lumii” . Romanii – ni se spune – isi vor aduce aminte probabil si in generatiile viitoare doar de suflet si de cele ale sufletului. Fac aceasta observatie nu in calitate de avertizor de rasism. Dimpotriva , cred ca autorul nu face decat sa ofere un fundament teoretico – filosofic sustinerilor domnului Dan Puric.

 18. Corect! Absolut corect! De aceea am dreptul democratic sa imi retrag copilul de la scoala care se ocupa cu spalarea pe creier woke-bolsevica si sa il mut intr-o scoala religioasa. Propun ca Bisericile Ortodoxa/Catolica/Protestanta etc. sa deschida scoli religioase (ca in AMERICA!!!!!) si cine doreste (si cred ca vor fi muuuulti) sa isi mute copii acolo. Bineinteles ca nu voi mai plati taxe pe educatie la stat degeaba. La fel si cu sistemul de sanatate! Si sa se privatizeze si sistemul de pensii etc. Vreau ca statul laic sa dea toti banii de pensie la Biserica ortodoxa si sa imi plateasca biserica pensie. Dar statul laic sa dea Bisericii sutele de milioane pe care mi le-a luat in ultimii 30 de ani la stat. Vreau sa ma rup de statul laic opresiv care vrea sa imi fure copii si sa le faca operatie de schimbare de sex obligatorie si injectare de hormoni pe sistemul laic de la spitalul laic Vanderbild. Am dreptul democratic la asta. Suntem intr-o democratie! Apropo daca suntem intr-o democratie de ce (concret dar concret) daca majoritatea vrea religie in scoli cumva nu se poate. Din cate stiu in Germania si multe alte tari din occidentul democratic se poate doar la tra la laicii din Romania. Propun sa rupem Romania in doua si eu vreau sa merg pana la capat cu Biserica Ortodoxa dar laicii de la stat sa imi dea inapoi tot ce mi-au furat fara acordul meu in ultimii 30 de ani si ma mut unde am fost tot timpul IN SACRU.
  Si statul sa nu ne mai ia nici o taxa. Sunt de partea sacrului si imi fac singur propriiile autostrazi ca laicii au furat doar in Romania mai mult decat a furat biserica de la Adam si nu avem o autostrada ca lumea iar de sistemul medicical laic nu mai are rost sa vorbesc.

  • @ti
   Daca nu mai platiti „taxe pe educatie”, inseamna ca acei copii sa nu mai aiba acces la invatamant universitar fara taxa? Sau nici n-au nevoie de studii universitare „laice’?
   In „SACRUL” ala al dvs., unde-si au locul nenumaratele infractiuni de pedofilie, pe care biserica le musamalizeaza si cum se impaca „sodomia” cu straiele bisericesti? Unde-si gasesc locul invrajbirea si infierarea celor de alte religii?

  • Sint de acord cu dumneavoastra . Fiecare parinte sa aiba dreptul sa decida prin actiunile si inactiunile sale cit de dobitoc ramine copilul sau . Asta inseamna libertate . Tatal meu de exemplu nu a putut sa urmeze mai mult de 7 clase . Si-a dat seama abia pe la 30 de ani cit de mult a gresit ca nu a facut efort sa studieze . De aceea a facut tot ce i-a stat in putinta ( inclusiv material ) sa ma determine sa inteleg folosul educatiei .

   • @AP
    „… cit de dobitoc ramine copilul sau”
    Pai cum ramane cu aia cu „Fericiti cei saraci cu duhul …”?
    Aia nu sunt conformi clasificarii de mai sus?

    • ,,Sarac cu duhul ” inseamna smerit . Nadajduiesc faptul ca termenul nu va este necunoscut . Poate doar neinteles ….

     Daca vreti sa va duceeti viata gindind ca ,,sarac cu duhul ” inseamna dobitoc ….. O sa vietuiti trist .

 19. Nu înțeleg nicicum disperarea autorului.

  Acum vreo 8-10 ani progresimea a lansat o campanie furibundă de eliminare a orelor opționale de religie din școli. Pe atunci părinții ce nu dorea ca copii lor să participe la ora de religie trebuiau să depună o cerere pentru a-i retrage de la acele ore. Legislația s-a modificat astfel încât cei ce doreau să participe la orele de religie trebuiau să depună o cerere în acest sens. Spre șocul liber-schimbiștilor 90% din părinți au depus cereri de înscriere a copiilor lor la acele ore. 😀

  Orele de religie sunt o disciplină opțională ce pare s-ă aibă foarte mulți elevi. Nu văd de ce atâta băgare a ghearei în gât dacă această disciplină devine un examen opțional la Bacalaureat?

  • „Nu văd de ce atâta băgare a ghearei în gât dacă această disciplină devine un examen opțional la Bacalaureat?”

   E vorba despre virtue signalling, fiindca n-ar vrea sa fie confundati cu turma (=habotnici primitivi, rudimentari si violenti), ci sa fie remarcati si acceptati in anumite cercuri „ateist-cultural-stiintifice” selecte, din care viseaza sa faca parte. Cercuri himalaian elitiste si sofisticate, desigur. Si cu mare influenta. Mai ales politica.

  • Ușurel, că nu-l lasă tătuca Putin pe „Josef Svejk” la greu, îi explică el ce și cum.
   P.S. Poate l-ar fi ajutat și orele de gramatică, că nu pare „s-ă aibă” nici aici prea multă înțelegere.

  • Pentru ca ce e optional la inceput, devine obligatoriu dupa un timp.
   Pentru ca majoritatea profesorilor de religie sint mireni pacatosi deghizati in pedagogi.
   Pentru ca in articol, d-l Maci nu discuta despre religie ca asumare personala si discreta a unei credinte ca sprijin sufletesc individual, ci despre o institutie venala, corupta, non-empatica si fara scrupule, ce se foloseste de toate mijloacele pentru a-si perpetua privilegiile; rarii preoti dedicati sint doar exceptii care confirma regula.
   Pentru ca e suficient sa va uitati la comentarii ca sa vedeti fanatismul religios desantat.
   Pentru ca nu exista nicidecum semnul egal intre catastrofa corectitudinii politice, woke si cancel culture pe de o parte si ateism pe de alta parte, ci dimpotriva, conspirationismul, pamintul plat si anti-vaccinismul + incultura, coexista armonios cu evlavia exagerata si chiar cu fanatismul religios.
   Si de ce nu, last but not least, pentru ca n-o sa gasiti habotnici ortodocsi simpatizanti ai valorilor occidentale, ai democratiei si ai libertatii, ci pro-rusi si nostalgici ceausisti.
   Altfel, va doresc numai bine si ramineti utilizatorul pe care il citesc mereu cu cea mai mare placere.

  • sunteti in eroare, dar aveti scuza ca locuiti in US;
   la primara si gimnaziu nu poate fi optionala o materie programata in intervalul orelor de curs obligatori, ci numai in afara acestui program; cel mult, conducerea scolii ar putea organiza un vot inainte de a o introduce sau nu in program pentru toti elevii; ceea ce nu se intampla, dupa cum in scolile din Ro nu exista dotari precum sali de asteptare, de lectura sau studiu individual, sali de mese, fisete pentru ghiozdane, etc;
   astfel ca parintele e pus in fata unui fapt implinit si este constrans sa semneze o solutie pentru mentinerea copilului in custodia scolii pe timpul orelor de religie, fara a avea alternativa;
   mai mult decat atat, din experienta personala confirm ca se face prezenta la catalog si e nevoie de motivarea absentelor, ceea ce n-ar trebui sa se intample in cazul unei materii optionale, indiferent de ce a semnat parintele; cel mult ar fi aplicabila doar o procedura de verificare a modului in care elevul isi petrece timpul in care e absent, dar asta nu se practica nici in cazul materiilor obligatorii, decat daca exista niste ingrijorari justificate;
   asadar sa lasam deoparte aperentele false, ca prea am fost obligati sa le inghitim o viata intreaga

  • Tot acum cativa ani, cativa fundamentalisti au lansat o petitie cu schimbarea Constitutiei, poate va amintiti de autocarul lui Mihaita Neamtu, dle Svejk? :)) Rezultatul? Poporul roman era atat de interesat de subiect ca efectiv nu a venit la vot, desi s-a investit masiv de catre Biserica in acel referendum. Asta a fost momentul revelator in care s-a realizat ca majoritatea romanilor dont’ …care de ce crede Biserica, literalmente nu-i intereseaza aceste lucruri. La fel cum nu ii intereseaza nici ora de religie decat pentru a mai mari media generala. Pe oameni nu ii intereseaza visele umede ale unor conservatori, intelegeti rogu-va lucrul acesta si o sa fie bine, mai ales pt dvs ca nou-nascut in duh american:))

   • Referendumul a ratat participarea unui procentaj necesar de votanți (și) prin aceea că nu lămurea textul propus ce se-ntâmplă cu definiția legală a sexelor. Acești votanți au „lăsat-o baltă” dacă n-au fost chiar uimiți de absurdul împrejurării.

   • Argument viclean!Ati uitat sa precizati ca referendumul venea la pachet cu o manareala de-a lui Dragnea.Poate ca oamenii nu au fost indiferenti ci pur si simplu n-au muscat momeala!

 20. Statul, mai exact – școala, trebuie despărțită ferm și asta prin constituție de orice formă de credință
  . Altfel, asta-i bătaie de joc. N-am nici un respect nici pentru stat, nici pentru biserică, de nici un cult! Trăim într-un rușinos ev mediu de mai mare spaima!

  • @Dacă 90% din cetățeni sunt creștini, și vrei să desparți școala de biserică , a cui rămâne școala acesta a celor 10%!
   Ceea ce spui tu numai democrație nu mai este!!!!!!!!!!!!!!
   Supărarea ta pe creștini nu are nimic de a face cu dreptatea în problema acesta.

  • Pentru stat ar trebui sa aveti respect caci statul e format din cetateni . Poate ati vrut sa spuneti ca nu aveti respect pentru institutiile statului . E cu totul altceva . Nic pentru biserica nu trebuie sa aveti respect . Pentru Iisus Hristos da . Dar ca sa poata cineva sa aibe respect pentru cineva trebuie sa il cunoasca pe acel cineva .

 21. „[…], din momentul în care s-a dovedit incapabilă să prezică (sau să justifice) în vreun fel comportamentul aberant al lui Stalin (și al multor emuli ai săi), dogma oficială – a ”marxismului științific” și a ”necesității istorice” – a căzut în desuetitudine și irelevanță.
  D-le Maci, aceasta concluzie a dvs.e tributara „ideii generoase dar gresit aplicata a comunismului” atat de prezenta in occident si chiar si la noi.
  Imi pare rau dar, in opinia mea, e teribil de gresita deoarece face abstractie de fazele precursoare atingerii „comunismului” si anume acelea ale „constructiei” urmand distrugerii oranduirilor premergatoare si a oricaror opozanti sau reprezentanti ai vreunei opozitii la dogma marxist-leninista.
  „Binele” colectiv care primeaza masiv nu poate fi infranat/impiedicat, in marsul sau glorios, de ratiuni de natura personala sau considerente de etica burgheza, filosofii idealiste. Orice crima sau abuz sunt necesarmente scuzate prin apelul la ipoteticele realizari ale unui viitor luminos.
  Asadar, cand prezentul conteaza prea putin si orice este justificabil prin minunatiile viitoare sacrificiul enorm/excesul gigantic nu este imputabil vizionarilor contemporani. Dimpotriva!!
  Din aceasta perspectiva, la care adaugam necesitatea tactica, dar istorica, a Revolutiei mondiale, „comportamentul aberant al lui Stalin (și al multor emuli ai săi)” nu e deloc aberant ci de o logica de fier.
  Cred ca Stalin este, in adevaratul sens al cuvantului, urmasul cel mai fidel al lui Marx si Lenin. A inteles profund „necesitatile istorice” si ceea ce presupun acestea, pana despuierea totala de considerentele unei moralitati burgheze ptr.a da forta compresorului utilitatii imediate. A inteles ca timpul este inexorabil,
  – ca ocaziile pierdute arar se intorc,
  – ca masa este/poate fi o calitate prin ea insasi; si de aici exportul de revolutie,
  – ca revolutia odata infaptuita trebuie consolidata printr-o evolutie continua dar planificata si neaparat prin extindere;
  – ca acest drum, odata ales, e precum mersul pe bicicleta; presupune pedalarea continua; orice oprire din pedalat duce, in scurt timp, la oprire si prabusire, cum s-a si intamplat in perioada ’80-’90;
  Dar ptr.ca toate acestea sa aiba un sens trebuie ca societatea sa nu cracneasca!
  Asa ca violenta e nu doar utila ci si necesara.
  Cand opozitia externa partidului a fost distrusa a venit randul celei din partid unde lupta era si mai violenta…..
  O sa observati ca cei mai multi dintre autorii main stream se concentreaza, orb sau max.de ipocrit, pe studiul perioadei ’36-’38. Normal!! Ceea ce nu i se iarta lui Stalin e represiunea impotriva partidului si mai ales a cadrelor „cele mai de nadejde”. Acesta e comportamentul considerat aberant.
  Astazi criminali notorii, cu nimic mai putin rai decat Stalin, au aproape o nerusinata hagiorafie: Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Buharin, Tukhachevsky (cel care i-a gazat pe taranii rasculati la Tambov), Iakir, etc.
  Dar purificarile sunt in logica comunismului de la rev.FR incoace. Nu e nimic aberant. Totul e logic, rational si rece.

  „dogma oficială – a ”marxismului științific” și a ”necesității istorice” – a căzut în desuetitudine și irelevanță”. Jeane, Jeana nu e moarta, Jeana se transforma……
  De remarcat cateheza moderna laica PSIHOLOGIA care prin demersul psihanalitic a sustinut, cel putin cateva decenii, comunismul militant.
  Astazi inflatia de psihoterapii lipsite de orice virtuti, altele decat financiare, sustin la fel de zgomotos intoarcerea la lipsa libertatii in numele unui bine colectiv axat pe identitati rasiale, bizare sau inventate.
  Inlocuirea catehezei cu psihologia moderna/contemporana fake este, in opinia mea, ceva profund daunator.

 22. Viitorul nu este al bigotilor. Pur si simplu!
  „Religia”, la Bac? De ce nu „Educatie ecologica” – proba obligatorie?! De ce nu „Etica si morala” – proba oblicatorie?! De ce nu „Educatie financiara” – proba obligatorie?!
  Prozelitismul, de orice fel (religios, sexual, nationalist etc.), ar trebui sanctionat, prin lege, mai ales atunci cand sunt expusi copiii. Fara indoiala, dezvoltarea armonioasa a copiilor, inclusiv spirituala, trebuie sa-i pregateasca pe acestia pentru lumea in care vor deveni adulti. Fara indoiala, largirea orizontului lasa copilului posibilitatea de a alege o cale. Fara indoiala, rolul adultilor este sa lumineze intregul orizont al copilului, fara a-l impinge de la spate, cu tot dinadinsul, intr-o anume directie.
  Dar, oricum, invatamantul e in deriva, in Romania. Ce mai conteaza o „Religie”, la Bac?…

  • Eu sint de parere ca toate cele spcificate de dumneavoasta sa fie materii obligatorii si optionale la bac . ,,Etica si morala crestina ” . Iar la capitolul ,,educatie financiara ” eu vreu sa fie o materie obligatorie cu titlul ,, Cum va fura institutiile statului ” . Prozelitismul poate fi de orice fel dar nu religios . Ceea ce numiti dumneavoastra ,,prozelitism religios ” eu numesc catehizare . Dezvoltarea spirituala a copiilor trebuie sa ii pregateasca pentru viata vesnica . Pentru viata de aici ii pregateste toate celelalte materii . Studiul religiei nu impinge ( sau nu ar trebui sa impinga ) copiii catre viata vesnica pentru ca ea vine oricum dupa despartirea sufletului de trup . Studiul religiei trebuie sa ii ajute pe copii sa inteleaga ca viata nu se sfirseste odata cu despartirea sufletului de trup ( asa cum nu ii invata acasa parintii care nici ei nu au primit astfel de educatie ) .

   • @Adrian Popescu
    Crestinismul este o cale, islamismul este o cale, hinduismul este o cale, iudaismul este o cale si tot asa… Toate converg catre acelasi Dumnezeu, chiar daca e numit diferit. Etica si morala exista si in afara crestinismului. Sange si inocenta furata copiilor gasim in toate religiile lumii. Nu-i una mai buna ca cealalta si, cand vom intelege asta, vom fi facut un pas inainte, catre Dumnezeu.
    Sunt crestin-ortodox, prin botez, cred in Dumnezeu, incerc sa aflu cat mai multe despre alte religi ale Pamantului si nu cred ca pacatuiesc, prin asta.

    • Catre Hristos duce numai ortodoxia . Toti pe lumea asta sint crestini ( ai lui Hristos ) dar nu toti au aflat asta . Teologic vorbind unii sint ,, in Lege ” cunoscatori ai Adevarului ( am aflat credinta cea aevarata am primit duhul cel ceresc , am aflat credinta cea adevarata nedespartitei Sfintei Treimi ….. ” ceilalti sint ,, in afara Legii ” adica nu o cunosc , implicit nu cunosc pe Hristos neaflindu-L . Incercati sa nu confundati etica cu morala . Mai ales ca morala nu poate fi decit crestina ( opinie proprie )
     Nu ma intrebati pe mine daca pacatuiti sau nu facind sau nefacind ceva anume . Aveti proprie constiinta , sinteti botezat ortodox ( ati aflat pe Hristos ) , nadajduiesc faptul ca aveti duhovnic , nu il menajati .

     • Si daca iisus este doar unul dintre „fiii lui Dumnezeu”? Daca au fost mai multi? Cum poate justifica o religie, oricare ar fi ea, persecutarea celor de alte religii?

 23. O lectură plăcută. Nuanța negativă si tonul condescendent față de Biserică nu sunt corecte.
  Simptomele descrise la omul religios sunt de fapt specifice omului in general si nu doar celui cută răspunsuri spirituale la problemele sale. În Canada oamenii nu caută religia când au crize de viață aleargă la pilule de somn si antidepresive, yoga si terapie cu porno, LGTB si swengeri toate acestea după ce psihologia si filozofia nu le-au dat un răspuns.
  Epidemia de dependenți de droguri si oameni fără adăpost sunt un rezultat al falimentul viziunii seculare despre lume si viață împuternicită si livrată de stat.
  Falimentul secular de a genera bunăstare la nivel de mase populare este răsunător. Acuma, exista si excepții dar excepții exista peste tot.
  Si în Biserica exista oameni care experimentează credință într-un mod serios, dar nu la nivel de mase de oameni.
  Căci Împărăția Lui Dumnezeu

   • Termenul ,,neprihanire” le este necunoscut si greu de inteles multor ,,atei ” de exemplu . Bucuria multi o confunda cu placerea . Prima razbate din suflet ultima din viscere .

 24. Este un articol interesant, foarte bine scris.
  Si -mai ales- care tine cont de realitatile trecute si prezente de la noi. Si de psihologia individuala si de grup.
  Ar trebui -totusi- accentuata diferenta dintre credinta reala, care presupune un minimum de reguli ce trebuie respectate(Decalogul, pentru TOTI crestinii) si formalismul unora care accepta prezenta bisericilor in viata lor. E un lucru esential; atit pentru a intelege indivizii care cred, cat si pe cei care nu cred, dar se folosesc de credinta in diverse scopuri (economice, politice etc.) Din pacatre, cei care se folosesc de credinta oamenilor sunt si mireni si… clerici.
  In acest caz, trebuie subliniata alianta nefireasca dintre BOR (ca religie majoritara in Romania) si PSD. Partid „progresist”, ateu in esenta. O alianta care stirneste multe nedumeriri si care indeparteaza adevaratii credinciosi de BOR. Pentru ca pesedeii… in nici un caz nu respecta Decalogul. Mint, fura, preacurvesc si raspindesc aceasta ideologie cu insistenta, in mod organizat. („Zi de zi si ceas de ceas, in proportie de masa…”) Tot aici, trebuie subliniat ca multi preoti ai BOR, din pacate, sunt mai degraba agenti ai lui Kirill, decat preoti romani, care stiu ca in Ortoxie, bisericile nationale sunt autocefale. Din pacate, prea putini slujitori ai BOR au in vedere Unirea cu Roma. Fie si in forma ritului specific „greco-catolic”. Si asta e tot un reflex al dependentei de Kirill.
  Prin urmare, misiunea BOR nu s-a incheiat, desi asa se spune. Mai are multe de facut pentru binele poporului pe care-l pastoreste. Daca vede cu adevarat, calea de urmat. Altfel, devine o simpla forma elevata de subjugare a poporului naiv si credul. Si la razboi…. ca la razboi! (Chiar ideologic.)
  Desigur, BOR impreuna cu celelalte culte au dreptatea lor, cand protesteaza impotriva unor idei educative mai ciudate -si mai noi-,aduse in numele unui progresism mai curios. Dar nu au dreptate cand cer ca religia sa devina examen la bacalaureat. Pentru ca ora de religie a devenit ora de catehizare. Ceea ce e total gresit. Ora de religie trebuie sa fie o ora de istorie a religiilor, si sa gaseasca punti de legatura intre toate cultele ce exista la noi si nu numai. (Multi sustin aceasta idee. Si din cei care sprijina BOR, si din ceilalti. Din pacate… nu sunt ascultati.)
  Catehizarea poate avea loc in scoala de duminca sau simbata; daca nu exista spatiu in cadrul bisericii, se poate organiza in spatiul scolii; dar nu ca materie scolara. Si fiecvare cult poate avea elevii sai. Optional.
  Poate ca ar trebui sa privim mai atenti fenomenul religios, caci una din conditiile esentiale ale drepturilor omului este libertatea constiintei. (Si de cate ori statul s-a amestecat in aceasta problema, a curs sange; au fost razboaie religioase, razmerite, persecutii etc. Vreti asa ceva?)
  In acelasi timp, acordind libertate de organizare cultelor, religioase, trebuie sa intelegem ca donatiile nu pot fi impozitate, dar activitatile economice, da. Nu sunt stat in stat si nu sunt scutite de impozit. Dar numai pentru activitati ce presupun productia de bunuri si comercializarea lor.
  Haideti sa lasam la o parte incrincenarea si sa vedem cum vom putea organiza mai bine activitatea cultelor religioase, fara sa se incurce reciproc si fara sa incurce institutiile statului.
  Caci se stie :” Dai Cezarului ce-i al Cezarului… si lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu!” Cei care vor sa anihileze religia pentru ca in numele ei s-au facut multe si marunte, ar trebui sa-si aminteasca faptul ca religia a fost doar acoperirea ideologica. Interesele erau altele. Si vrind sa elimine religia din societate, comunistii au facut alte nelegiuri; la fel de mari ca cele imputate religiei. Ei sunt neocomunisti? Vor sa continue nelegiurile si violenta? Atunci sa se astepte la violente si nelegiuri si impotriva lor. Mai devreme sau mai tirziu, abuzurie se vor rasfringe impotriva lor si a societatii lor. Si nu religia va fi de vina, ci miopia si incrincenarea lor prosteasca.
  In cetate, toti trebuie sa invatam sa coabitam cu cei care privesc altfel lucrurile decat noi. Fie atei/credinciosi, fie „progresisti”/”traditionalisti”, fie gay/hetero etc. Asta e democratia. Altfel, viram catre o dictatura specifica. (Sau „Halal democratie!”)

  • „In cetate, toti trebuie sa invatam sa coabitam cu cei care privesc altfel lucrurile decat noi. Fie atei/credinciosi, fie „progresisti”/”traditionalisti”, fie gay/hetero etc. Asta e democratia. Altfel, viram catre o dictatura specifica. (Sau „Halal democratie!”)”
   Cit de frumos ati rezumat esentialul, un „Multumesc” cu m mare cu multa admiratie si mult respect.
   Pacat ca toate astea sint posibile practic doar in citeva tari occidentale;la noi „democratie’ se intelege ca fiind „dictatura majoritatii” adica mai vulgar si mai trivial „daca sint majoritar ma impun, ma doare undeva de ce crezi sau simti tu minoritarul” E adevarat ca nici discriminarea pozitiva Nu e o solutie; problema esentiala este ca daca am trai dupa cum propuneti d-voastra atunci am trai intr-o lume IDEALA.
   Iar in lumea reala NU poti satisface pe toata lumea mai ales taberele antagoniste.Dupa cum-oricit ar incerca sa dovedeasca unii sau altii -exista si va exista (nu stiu pina cind) o FALIE EVIDENTA si de tip antagonist intre stiinta de tip mainstream, atee si hai sa-i zicem „stiinta” biblica asa zis „creationista” care Nu accepta si NU va accepta niciodata teoria big bangului-dupa cum este ea postulata in momentul de fata NU a fost NICI o interventie Divina ca factor prim declansator al Bib Bangului- si nici evolutionismul fie el modern sau clasic darwinist.
   Adica mai pe scurt povestile genezei impuse ca dogme si care trebuie luate LITERAL (NU simbolic, alegorii,etc cum argumenteaza unii crestini convinsi si se contrazic singuri) NU a existat de fapt nici o evolutie a omului dintr-un stramos comun cu primatele de-a lungul a milioane de ani dupa cum NU a existat nici o evolutie intinsa de-a lungul a miliarde ani; Pamintul/Terra, Sistemul Solar, Universul, ma rog, lumea, au doar o vechime de cca 7 sau 8000 de ani si punct.
   Si stau si ma gindesc-apropo de valul de comentarii eseu de aici mai mult sau mai putin reusite oare CIND se va recunoaste oficial-si eventual se va si preda in scoli-faptul ca de fapt NICI una dintre aceste viziuni diferite si chiar opuse NU sint infailibile si nici NU reprezinta adevarul absolut?!?!Pina atunci sper ca macar in sens modern ne vom bate in dispute mai mult sau mai putin subtile pline sau mai putin pline de sofisme,dupa care ne vom retrage fiecare in propria tabara dezamagitzi ca adversarul ramine pe pozitii ca sa ne odihnim pina la urmatoarele dispute.
   Daca n-am acceptat sau nu vrem sa acceptam faptul ca NICI relevatia zis divina NU e adevarul absolt nici stiinta atee mainstream NU ne ofera TOATE raspunsurile 100% adevarate si infailibile,(recunoastere care implica un pic de moderatie si de modestie din partea reprezentantilor ambelor tabere)cel putin ma bucur ca macar aici pe contributors ca si in unele tari am depasit stadiul acela „sublim” al civilizatiei tribale de a ne da in cap ca suprem argument.Dar si asta e o stare de fapt ideala cam..provizorie; lucrurile putind degenera…mai incet sau mai rapid, mai devreme sau mai tirziu…nu stiu.

 25. Fara Religie in școli de învățământ. Fara Religie in probleme de Stat iar Religia sa numai fie finanțată din bugetul Statului! Cine dorește biserica sa plătească sau sa doneze.

  • Fara bugetari in tara asta si fara subventii din bugete publice . Nici un fel de pomana din bani colectati la bugete publice . Sa manince fiecare din ce produce .

 26. Dacă se poate și este de aprobat, v-aș ruga să publicați această variantă a răspunsului meu, în care am corectat câteva greșeli. Mulțumesc anticipat!

  Vă admir cursivitatea ideilor și amplitudinea cunoștințelor. Vorbiți ca un sociolog îmbibat de psihologie și admirator de filosofie.
  Competența unei asemenea atitudini se limitează însă la idei, nu la experiențe personale. „Salvarea“ din angoasa ființei umane nu se tratează cu idei, ci, plenar, doar prin întâlnirea creaturii cu Creatorul, în interiorul unei relații personale. Creștinismul nu este doar una dintre religiile lumii, ci este singura în care nu mai trebuie să ne aruncăm în neantul căutărilor, pentru că Cel căutat a venit El însuși printre noi. Împreună cu genialul Dostoievski spun și eu că atunci când vorbesc despre creștinism în termenii unei religii oarecare, cei care o fac vorbesc mereu „despre altceva, despre ceva ce le scapă, de forme exterioare nesemnificative“, tocmai pentru că sunt lipsiți de experimentarea acestei experiențe personale. Dumnezeu a venit, a trăit și ne-a vorbit aici pe pământ. Contactul cu divinitatea spre care tânjim nu este doar posibil, ci întru totul recomandabil și izbăvitor. Lipsa lui ne va condamna nu doar etern, ci chiar și acum, lipsindu-ne de eternitatea de fiecare zi, căreia îi simțim lipsa. Materialismul și sofismele filosofiei nu ne salvează, ci ne vor condamna mereu să repetăm experiențele lui Solomon din prea neglijata lui mărturie personală din cartea biblică Eclesiastul.
  Sunt de acord cu dumneavoastră că sufletul românesc nu poate fi definit printr-un naționalism confiscat de creștinism, care este o învățătură universalistă (chiar cosmică) prin chiar esența lui. Biserica instituționalizată este în această privință la fel de caraghioasă ca și comuniștii care descoperiseră carnetul de partid al lui Decebal.
  Împlinirea sufletului nu se poate face „in corpore“, cu întreg neamul, ci doar prin convingeri prprii personale. Dumnezeu a respectat liberii cugetători în toate veacurilor. Dacă El, care este infinit superior a găsit o asemenea soluție, cine am putea noi ca să-i înregimentăm cu sile pe oameni în micile sau marile noastre „biserici“. Societatea trebuie să fie o arenă (o agora) liberă în care fiecare să-și decidă singur calea și soarta, drumul și destinul. O Biserică pornită să supravegheze corectitudinea convingerilor și a menifestărilor personale este (așa cum a mai fost) mama unei prigoane inverse născătoare de monștri așa cum s-a petrecut pe vremea „Inchiziției“. Este o haină cu care s-a îmbrăcat atunci când cezarii romani le-au dăruit locașurile de cult, hainele preoțești și privilegiile tuturor celorlalte religii, decretate peste noapte „interzise“.
  Doamne ferește!
  Între cult și cultură trebuie să existe o coexistență pașnică, fără a forța o unire identitară care n-ar folosi nimănui. Asta chiar și atunci când idealul creștin este infinit superior tuturor celorlalte.
  Esența soluției pentru sufletele noastre nu este o continuă căutare (materialistă sau filosofică), ci un contact personal cu Cel venit El însuși să ne caute și să ne recupereze din rătăcirile noastre.
  Cât privește școlile religioase sau examenele de Bacalaureat, dacă aceasta ar fi calea spre rezolvarea problemei umane, Dumnezeu nu ar fi venit personal printre noi, ci ne-ar fi trimis … un manual sau o programă școlară. Oare de ce n-a făcut-o …?
  Creștinismul primelor secole a cucerit lumea ca un foc de miriște, nu ca o incendiere a universităților. Aceasta a fost forța și secretul succesului lui. Să milităm împreună spre o asemenea realitate pe care și eu și dumneavoastră o propunem.

  • Mr.Branzei: „Creștinismul primelor secole a cucerit lumea ca un foc de miriște, nu ca o incendiere a universităților. Aceasta a fost forța și secretul succesului lui.”
   In afara de minciuna evidenta strecurata la sfirsit ca si concluzie si de pura propaganda,altceva mai interesant aveti de adaugat?Pt. ca venind cu o astfel de minciuna sfidatoare la adresa ADEVARULUI si anume ca acest iudeo-crestinism timpuriu,(de fapt varianta zis ortodoxa a „Crezului Niceean”adoptata arbitrar dupa n certuri la Conciliul de la Niceea din 325/326 si cica perfectionata sub Harul Duhului Sfint cu ocazia conciiilor ulterioare) s-a impus in mod pasnic in secolele de gratie IV-V mai ales dupa proclamarea crezului niceean ca religie unica in 391 NU va onoreaza.
   De fapt practicat subtil tactica „selectiei observationale” adica observati doar acele aspecte ale realitatii care va convin si trageti sub presh sau ignorati cele care nu va convin, tragind concluzii „infailibile” doar dintr-o perspectiva adica cea care v aintereseaza si careia ii sinteti tributar.
   Apropo de ce a scris domnul Maci si de apelul catre neocomunisti si neomarxisti,neo trotzkisti si care or mi fi din aceasta categorie:poate O CALE DE MIJLOC (CIT DE CIT CORECTA) pt. predarea religie in scoli (fara bacalaureat din asta) ar fi in primul rind predarea ADEVARATEI istorii a iudeo-crestinismului (alaturi de alte religii) SI RECUNOASTEREA raului comis in istorie de propagandistii acestei religii.
   Este clar -pt. cei care cunosc cit de cit istoria acestei religii- ca, de fapt, intr-o lume antica multiculturala in care convietuiau mai multe religii si scoli spirituale,iudeo-crestinismul prin propagarea lui a produs un cataclism asemanator adus de marrxismul egalitarist in sec. XX.
   Aveti nevoie de detalii?!Daca aveti un spirit critic cit de cit obiectiv cautati-le si singur.
   Pina Nu veti recunoaste si latura incomoda, intunecata a acestei religii (ca si a variantelor sale) NU puteti sa impuneti nici predarea ei obligatorie nici includerea ei in lista materiilor pt. bacalaureat.
   O zi buna!!!

   • Și de unde ați tras concluzia că aș pleda pentru „predarea ei obligatorie sau includerea ei in lista materiilor de bacalaureat“ ? Vă rog să mai citiți o dată ceea ce am scris. Pledez pentru Biserica din suflet, nu pentru Biserica instituționalizată ca sistem. Încolo, vă mulțumesc pentru că m-ați băgat în seamă.

    • In suflet nu priveste nimeni in ziua ce astazi . Toti privesc la burti la conturile bancare , la masinile scumpe si la femei .

    • Diferentza nu e prea mare din pacate,domnule Brinzei;pina la urma TOT Biserica ca institutie primeaza.
     Adrian Popescu:”In suflet nu priveste nimeni in ziua ce astazi . Toti privesc la burti la conturile bancare , la masinile scumpe si la femei .”
     Daca definitia sufletului e cea data de dogmele iudeo-crestine atunci imi pare rau, nu mi-ati cistigat interesul,imi pare rau.
     PS:cit despre conturile bancare:la asta se gindesc toti fiindca altfel NU ai cumsa-ti platesti facturile;le poate plati Iisus?!NU vrea sau NU este interesat de asta; cit despre restul..hmm la acest stadiu nu prea ma mai intereseaza, dupa cum ma interesau cind aveam 20 de ani(chestie de virsta si de prioritati la unii).
     PS2;suflletul dupa definitia carui cult crestin/biserica?!

   • :))))
    Lasati-i totusi in pace. Sau in Plata Domnului. Stiti de ce? Pentru ca scosi din mediul lor si prezentindu-se aici se vede cit de limitati si de redusi sint, ca sint pocaiti, ortoflecsi, catolici si ce-or mai fi.
    Am discutat aici deschis si-o vom mai face de pe pozitii variate, de la credinciosi (laici dar credinciosi adevarati) la agnostici si atei (yours truly) despre cum credem ca e bine (eu chiar cred ca religiile lumii trebuie predate la scoala, ma indoiesc insa ca exista multi oameni capabili sa predea asa ceva. Personal daca ar exista azi un asemenea curs la vreo universitate m-as inscrie si as sta ca intotdeauna in prima banca. Pariez pe orice ca ar fi plina sala de ingineri).
    Nu stiu cum se face insa ca ori de cite ori apare cite-un misit autopropus al cite unui zeu, el se dovedeste incapabil de dialog. Nu cumva majoritatea astora sint incapabili de idei proprii ci sint doar niste jalnice tonomate?

    PS – Chiar o sa caut sa-l intilnesc pe tipul ala care-a fost la Catedrala Sf Iosif, Francisc Dobos, mi se pare un tip foarte in regula, cu multa carte, cu multa minte si foarte agreabil. Ocazie cu care poate apuc sa cint putin – si, sper, acceptabil – la orga. Am facut-o acum citiva ani si la Biserica Piarista din Cluuuuj.

    • Chapeau, domnule :)!!!!!!”Nu stiu cum se face insa ca ori de cite ori apare cite-un misit autopropus al cite unui zeu, el se dovedeste incapabil de dialog. Nu cumva majoritatea astora sint incapabili de idei proprii ci sint doar niste jalnice tonomate?”

     Daca le-as ridica problema asa acestor tonomate:avind in vedere ca dupa dogma de baza TOTI purtam vina pacatului lui Adam si Eva Nu cumva D-zeu in nemarginita lui Intelepciune NU va pedepsit pt. pacatele trecutului iudeo-crestin lasind pe bolsevici sa-si faca de cap cum si-au facut in sec XX?!Si daca tot e vorba de raspundere colectiva,pt. mizeriile ambelor categorii sufera multi care nu se vor inregimentati intr-o tabara sau alta..
     Binenteles ca nu vor accepta…

     • @Lamuritorul
      Multumim pe aceasta cale pentru postarea-sinteza adoptata de Biroul Organizatie de Baza (BOB). :))
      Rugam a nu se viziona Maestrul si Margareta.

  • Exact asa a ars Biblioteca din Alexandria – ,, ca un foc in miriste ,, …. . Mai stim si cine a incendiat ,, miristea ,, alexandrina …

   • https://ehistory.osu.edu/articles/burning-library-alexandria
    The first person blamed for the destruction of the Library is none other than Julius Caesar himself. In 48 BC, Caesar was pursuing Pompey into Egypt when he was suddenly cut off by an Egyptian fleet at Alexandria. Greatly outnumbered and in enemy territory, Caesar ordered the ships in the harbor to be set on fire. The fire spread and destroyed the Egyptian fleet. Unfortunately, it also burned down part of the city – the area where the great Library stood. Caesar wrote of starting the fire in the harbor but neglected to mention the burning of the Library. Such an omission proves little since he was not in the habit of including unflattering facts while writing his own history. But Caesar was not without public detractors. If he was solely to blame for the disappearance of the Library it is very likely significant documentation on the affair would exist today.

    The second story of the Library’s destruction is more popular, thanks primarily to Edward Gibbon’s „The Decline and Fall of the Roman Empire”. But the story is also a tad more complex. Theophilus was Patriarch of Alexandria from 385 to 412 AD. During his reign the Temple of Serapis was converted into a Christian Church (probably around 391 AD) and it is likely that many documents were destroyed then. The Temple of Serapis was estimated to hold about ten percent of the overall Library of Alexandria’s holdings. After his death, his nephew Cyril became Patriarch. Shortly after that, riots broke out when Hierax, a Christian monk, was publicly killed by order of Orestes the city Prefect. Orestes was said to be under the influence of Hypatia, a female philosopher and daughter of the „last member of the Library of Alexandria”. Although it should be noted that some count Hypatia herself as the last Head Librarian.

    Alexandria had long been known for its violent and volatile politics. Christians, Jews and Pagans all lived together in the city. One ancient writer claimed that there was no people who loved a fight more than those of Alexandria. Immediately after the death of Hierax a group of Jews who had helped instigate his killing lured more Christians into the street at night by proclaiming that the Church was on fire. When the Christians rushed out the largely Jewish mob slew many of them. After this there was mass havoc as Christians retaliated against both the Jews and the Pagans – one of which was Hypatia. The story varies slightly depending upon who tells it but she was taken by the Christians, dragged through the streets and murdered.

    Some regard the death of Hypatia as the final destruction of the Library. Others blame Theophilus for destroying the last of the scrolls when he razed the Temple of Serapis prior to making it a Christian church. Still others have confused both incidents and blamed Theophilus for simultaneously murdering Hypatia and destroying the Library though it is obvious Theophilus died sometime prior to Hypatia.

    The final individual to get blamed for the destruction is the Moslem Caliph Omar. In 640 AD the Moslems took the city of Alexandria. Upon learning of „a great library containing all the knowledge of the world” the conquering general supposedly asked Caliph Omar for instructions. The Caliph has been quoted as saying of the Library’s holdings, „they will either contradict the Koran, in which case they are heresy, or they will agree with it, so they are superfluous.” So, allegedly, all the texts were destroyed by using them as tinder for the bathhouses of the city. Even then it was said to have taken six months to burn all the documents. But these details, from the Caliph’s quote to the incredulous six months it supposedly took to burn all the books, weren’t written down until 300 years after the fact. These facts condemning Omar were written by Bishop Gregory Bar Hebræus, a Christian who spent a great deal of time writing about Moslem atrocities without much historical documentation.

    So who did burn the Library of Alexandria? Unfortunately most of the writers from Plutarch (who apparently blamed Caesar) to Edward Gibbons (a staunch atheist or deist who liked very much to blame Christians and blamed Theophilus) to Bishop Gregory (who was particularly anti-Moslem, blamed Omar) all had an axe to grind and consequently must be seen as biased. Probably everyone mentioned above had some hand in destroying some part of the Library’s holdings. The collection may have ebbed and flowed as some documents were destroyed and others were added. For instance, Mark Antony was supposed to have given Cleopatra over 200,000 scrolls for the Library long after Julius Caesar is accused of burning it.

    It is also quite likely that even if the Museum was destroyed with the main library the outlying „daughter” library at the Temple of Serapis continued on. Many writers seem to equate the Library of Alexandria with the Library of Serapis although technically they were in two different parts of the city.

    The real tragedy of course is not the uncertainty of knowing who to blame for the Library’s destruction but that so much of ancient history, literature and learning was lost forever.

 27. Tovarasi, Economia nu este o stiinta, Politica nu este o stiinta, teoriile ioropene nu sunt o stiinta, Religia nu este o stiinta. Toate sunt incercari de a disciplina un noian de variabile, dar nimeni n-a reusit inca sa faca asta. Religia crestina are avantajul ca-i sperie pe bizoni cu Judecata din urma, care-i face pe unii sa se gandeasca de doua ori inainte de a profita de slabiciunea legilor laice. In rest, umanioare dragute, dar nelucrative.

  • Religia este manifestarea credintei . Credinta duce la mintuire .Cel ce o intelege o si doreste . Toate celelalte pomenite de dumneavoastra sint instrumente pentru viata lumeasca . Nu sint obligatorii , le putem insusi partial . Viata lumeasca nu inseamna ( numai ) imbuibare cu ale lumii asteia . Viata vesnica exista si inseaman cu totul altceva decit viata lumeasca . Din timpul vietii lumesti ne putem pregati pentru cea vesnica . Daca vrem , nu e obligatoriu . Dar ce spun eu ? Cei care nu credeti decit daca vedeti , cautati cereti si bateti .

  • Amuzantă replică! Și are un sâmbure de adevăr. Întrebarea mea pentru tine: tu cum te raportezi la ,,Judecata din urmă”? Tu nu ești un bizon care face parte din turma asta? Ce se întâmplă cu oamenii dacă eliminăm această sperietoare? Nu cumva are dreptate Dostoievski când spune: ,,dacă Dumnezeu nu există atunci totul este permis”?

 28. Acest articol si autorul lui dovedeste de ce nu exista nici o singur caz de societate/stat/popor/cetate atee care sa fi rezistat mai mult de 3 generatii in toata istoria omenirii. Toate imperiile au inceput si au prosperat prin a fi ultra religioase si au disparut din istorie ca atei practicanti – fara exceptii.
  De la cenzura, dubla-masura pana la genocid toate le gasim in formele cele mai monstruoase in puseele atee din istoria omenirii.
  Multumesc ca mi-ati cenzurat comentariul.

  • exact asa a sfarsit imperiul roman, ca stat ateu!
   majoritatea imperiilor anterioare epocii renasterii au disparut pe fondul fervorii religioase duse la extrem, de la cele din europa si orient pana la cele din actuala america latina.

 29. Cu analiza din prima parte a articolului nu pot decat sa fiu de acord. La a doua parte …. E greu. Si absolut personal. Pentru cei care incearca sa gandeasca si nu pentru cei care re-emit lozincile pe care, iata, unii continua sa le trambiteze.

 30. Vedem a serie intreaga de idei ce sustin mai mult sau mai putin ideea de Crestinism ca si ideea ce ne spune cum„ Fiul Omului Isus ”coboara printre oameni ceea ce face diferenta intre religia Crestina si toate celalalte religii .Fiecare dintre noi , conceptual ,aproba sau nu ,vizibil sau invizibil ,existenta Domnul in universul imaginativ personal . Ceea ce inca nu ni se spune se refera la o intrebare mereu aparuta in fata generatiilor de credinciosi indiferent ce ar insemna asta la nivel personal .Teoria filozofica , ce sustine Crestinismul ,are in povestea asociata un sustinator de adevar sau poate nu ? Voi ce credeti .Mai poate povestea sa legitimeze existenta Divinitatii sau fiecare individ crede in existenta Divinitatii privind povestea doar ca pe o poveste ?Poate Biserica Crestina sa separe apele ?

  • „Vedem a serie intreaga de idei ce sustin mai mult sau mai putin ideea de Crestinism ca si ideea ce ne spune cum„ Fiul Omului Isus ”coboara printre oameni ceea ce face diferenta intre religia Crestina si toate celalalte religii .”
   Aparent;pt. ca in hinduism exista (ca sa complice si mai mult lucrurile) conceptul „avatarului”.Adica de-a lungul istoriei mai ales in vremuri de restriste atit Vishnu cit si alti zei se incarneaza luind forme umane, venind pe pamint pt. a face bine inclusiv minuni,pt. a indruma oamenii,pt. a le arata calea.Suna cumva cunoscut?!
   De asta pt. multi teologi hindusi Isus este un avatar dupa cum si Krishna e avatarul lui Vishnu(sau ma rog unul dintre avatare)Aparent simplu dar de fapt f. complicat…In rest…

 31. Iertati, poate am citit prea repede si fara sa iau seama, dar la final mi-a ramas in minte afirmatia „Acesta e motivul principal pentru care, la noi – unde distincția între suflet și spirit aproape nu există – religia e percepută ca ”doctorul sufletelor”. ”
  Care este distinctia dintre suflet si spirit?
  In crestinism (Ortodoxie) omul este trup si suflet. In filosofie (umanism) este vazut ca trup si spirit, spiritul fiind diferit de suflet in intelesul ortodoxiei?
  in link-ul de mai jos se vorbeste despre suflet si vindecarea lui. Spiritul cum se vindeca?
  https://www.chilieathonita.ro/2021/10/19/partile-sufletului-definitie-boli-vindecari-parintele-teologos/

  • Daca te rezumi la subiectele abordate de o sigura carte, si aia modificata si copiata dupa varii interese, mirarea dumitale e de inteles. La fel si fixatia pe un singur paragraf.
   Daca citesti mai multe carti, are sens si articolul d-lui Maci. Societatea de astazi e ceva mai complexa decat cea a pastorilor de acum 2.000 de ani. Aceia care au ars bibliotecile.

  • Indraznesc sa adaug ; In Sfinta Scriptura este numit doctor al sufletelor si trupurilor noastre Iisus Hristos . Autorul articolului cu doctorat in teologie ar trebui sa stie asta . Spun sa stie caci foarte multi dintre cei care au studiat teologia stiu dar ….nu cred . Sa ne amintim ca tot in Sfinta Scriptura spune Iisus Hristos : ,, Fericiti cei ce nu au vazut si au crezut ” . Oare la ce bun atitea doctorate si masterate in teologie daca acestea ne departeaza de Hristos ?! Oamenii cu patru clase sint credinciosi si ( mai ) putin cunoscatori intr-ale stiintei . Crede cineva ca daca bunicii nostri in viata nu citesc contributors.ro duc o viata de pagini ?! Nu . Ei nu tasteaza p’aici dar muncesc pamintul si ingrijesc animale ca sa le puna pe masa d’ale gurii unora dintre nepotii lor care scriu p’aici .

    • In aceeasi masura in care un doctor in medicina poate ( nu e obligatoriu ) sa citeasca scrieri teologice .
     Ca tot am pomenit de medici …. iata o carte ce o recomand lor : ,,Medicina iubirii. Cum sa ne vindecam prin credinta ” de Cristian si Adrian Harghel .

     • Aici suntem pe aceeasi lungime de unda: asa cum doctorului in medicina pot sa-i foloseasca scrierile teologice, credinciosului ortodox pot sa-i fie utile scrierile altor religii…
      In practicile isihaste gasim destule asemanari cu Yoga, cu Budismul, cu Hinduismul. La ce ne foloseste sa inventam argumente pentru a nega aceste asemanari? In ce fel yoghinii, budistii sau hindusii ne sunt dusmani, daca sunt morali si cred intr-un Dumnezeu?

      • Am inteles ce fel de om sinteti .
       Eu nu am facut referire la alte religii .
       Eu nu am spus ca budistii , hindusii ar fi cumva dusmani ai ortodoxiei ci straini de ea . Asta in conditiile in care ortodoxia este dreapta credinta . Cine intelege acest lucru , evident . De la a exista asemanari si pina la a le pune pe picior de egalitate e o cale lunga . Foarte lunga . Atit de lunga caci ele nu se unesc nici macar la infinit .
       Budistii si hindurii nu sint morali ci etici . Pentru mine moralitatea este numai si numai crestina . Adica razbate din cele 10 porunci si din Fericiri . Cum budistii si hindurii nu le cunosc se numeste ca sint in afara lor . Ei sint in afara Legii ( Dumnezeiesti ) .
       Nu vreau sa fiu rautacios dar sa imi spuneti va rog daca aveti cunostinta ca Lumina Sfinta sa coboare pe vreun altar hindus sau budist . La sarbatoarea Invierii lui Hristos . Harul ( ma refer la har ca fiind Cel ce a coborit asupra Mintuitorului la Botezul din Iordan ) l-ati masurat vreodata ? Il puteti dumneavoastra cuprinde cu ratiunea ? Cautati mai la adinc ; in suflet . Nu va mai incingeti asa tare ratiunea . Ea va muri odata cu trupul . Sufletul este singur nemuritor ( din ceea ce se afla in om ) .

      • @Adrian Popescu
       „ortodoxia este dreapta credinta”, spuneti dvs. – q.e.d., spun eu
       Ceva de genul „toti sunt orbi, doar eu vad bine”. De aici si pana la a ucide „necredinciosii”, in numele „adevaratei credinte”, este doar un pas. Acest pas a fost facut in multe dintre marile religii ale lumii, sub conducerea unor „luminati” ca dvs. „Habotnici / bigoti / fanatici”, as zice eu…
       Lumina, despre care vorbiti, o simt in fiecare zi, fara a avea nevoie de vreun intermediar „autorizat”.

  • Profit de aceasta obiectie, legitima, pt. a aduce cateva completari pe marginea acestei teme mai neobisnuite, si mie mi-a atras atentia – a ´razboiului´ dintre suflet (psihe) si spirit ( nous, pneuma). Redau un fragment din Nichita Stithatul ( discipol al lui Simeon Noul Teolog, dar de orientare mai ´gnostica´) – Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire şi despre cunoştinţă ( in Filocalia, vol. 6), nume de tratat cumva clasic -, deoarece explica foarte clar aceasta invatatura – un loc comun in traditia ascetico-mistica, dar prezenta deja la filozofii greci ( cu treptele stiintelor filozofice : poietice, practice si teoretice, et. ). Un ecou al acestor traditii este si la Kierkegaard, cu cele trei stadii ale vietii, estetic, etic si religios, desi oarecum distorsionate intr-un sens agnostic – cum s-a remarcat uneori, la Kierkegaard ´religiosul´ devenind un fel de estetic superior sau sublimat, era totusi un romantic.
   Iata deci textul lui Nichita Stithatul :
   ´ 3. Scriptura cunoaşte trei stări ale vieţii: trupească, sufletească şi duhovnicească. Fiecare din acestea are dispoziţia ei deosebită şi e cu totul neasemenea celorlalte.
   4. Starea trupească a vieţii e aplecată întreagă cu totul spre plăcerile şi bucuriile vieţii de aici, neavînd în sine nimic nici din starea sufletească, nici din starea duhovnicească, chiar dacă ar vrea să aibă ceva din acelea. Cea sufletească, fiind oarecum la mijloc între păcat şi
   virtute, caută la grija şi întărirea trupului şi la lauda de la oameni ; ea leapădă, de asemenea, ostenelile virtuţii şi aleargă la faptele trupului, nealipindu-se nici păcatului, nici virtuţii, pentru pricini opuse. Nu se alipeşte virtuţii, pentru asprimea şi osteneala ei şi nu se opune păcatului, pentru a nu pierde laudele oamenilor. Iar starea duhovnicească a vieţii nu vrea să aibă nimic din cele două amintite şi nu vrea să se coboare spre nici una din ele, amîndouă rele. Ea e întreagă cu totul liberă şi de una şi de alta. Fiind argintată de aripile dragostei şi ale nepătimirii, zboară deasupra amîndurora, nefăcînd nimic din cele oprite şi fugind de lucrarea celor lăudate doar ca bune.
   Cei ce vieţuiesc sufleteşte şi de aceea sînt numiţi sufleteşti, sînt ca unii pe jumătate lipsiţi de minte … Aceasta fiindu-le viaţa şi purtarea, îşi fac mintea pămîntească, îngroşată de patimi şi sînt neprimitori de conţinuturi ale minţii şi dumnezeieşti, care răpesc sufletul de la cele văzute şi-l fac să tindă întreg spre ceruri.
   Iar aceasta o pătimesc, fiind stăpîniţi încă de duhul alipirii la cele văzute, ca unii ce-şi iubesc sufletele lor şi aleg să facă voile lor. Căci fiind deşerţi de Duhul Sfînt, nu se împărtăşesc nici de darurile Lui. Şi toate sînt pline la ei de umflare şi de mîndrie. Din pricina aceasta nu au putere să coboare în adîncimile Duhului, deoarece nu este în ei nici o lumină care să-i călăuzească şi care să le deschidă mintea spre a înţelege Scripturile . Ba nu sufăr să asculte nici pe alţii povestind despre ele. Cu dreptate a spus şi despre unii ca aceştia apostolul:
   «Omul sufletesc nu primeşte cele ale Duhului, căci nebunie îi sînt lui şi nu ştie că legea este duhovnicească şi duhovniceşte se judecă» (1 Cor. II, 14).
   Cei ce urmează Duhului şi şi-au ales cu totul viaţa duhovnicească, sînt bine-plăcuţi lui Dumnezeu, ca unii ce s-au predat Lui ca nişte nazirei.
   De aceea nu numai că sînt cunoscuţi ca duhovniceşti, ci sînt şi numiţi aşa, pe drept cuvînt, de către toţi . Ajunşi la nepătimire şi la dragoste, ei zboară spre contemplarea zidirii şi de acolo iau cunoştinţa lucrurilor prin înţelepciunea cea ascunsă în Dumnezeu … ´
   *
   Adaug : Crestinismul institutionalizat, ´vulgarizat´ si chiar politizat e predominant ´sufletesc´, adica sentimentalist-quietist, agnostic – anti-intelectualist, ingust literalist-dogmatic, de altfel in spiritul timpului : Lev Shestov, un teolog nihilist-nietzscheean foarte laudat, vedea in cunoastere si in ´intelect´,adica in ´spirit´, Pomul cunostintei binelui si raului – respectiov ´morala´, pe care, ca nietzscheean, o ura, si chiar ´Sarpele´ – iar ´sufletul´ pe care il opunea spiritului era mai degraba o ´viata´ instinctiva, in moda vitalismului de la inc. sec. 20 – Lebensphilosophie. Un filozof vitalist mai putin cunoscut dar foarte influent, Ludwig Klages, are o lucrare care se cheama chiar ´Lupta spiritului impotriva sufletului´, vazand, tot nietzscheean, in ´spirit´, cunoastere, socratism, platonism, Crestinism – cauza ´degenerarii´ vietii ( adica ´nihilismul´ cum il intelegea Nietzsche, ca negare a vietii de catre ´spirit´, constiinta apolinica, individualizata). Cu unele modificari, acest irationalism obscurantist pseudo-mistic a fost preluat si de teologi neo-ortodocsi ´existentialisti´, ´personalisti´ ( in stranse legaturi cu simbolismul si modernismul epocii : Berdiaev, Bulgakov, V. Lossky, Florenski, etc. ), acesta e inca ´jargonul´ dominant in teologia ortodoxa oricum mai culta, unul ´existentialist´, adica exact ´sufletesc´ … Ceea ce poate explica un discurs anti-intelectual, anti-filozofic si ´anti-gnostic´ la teologi si intelectuali conservatori de orientare fundamentalista ( fie si mai catifelata) ce-i apropie de altfel foarte mult de ´spiritul (neo)protestant´ ( de care ideologia conservatoare anglo-americana e indisociabila), etc. Discursul dnului purtator de cuvant e unul … afectat, personalizat si nu foarte adecvat cu functia, altfel decat prin solemnitatate.
   Evident ca altfel ´sufletul´ e un termen polivalent, in functie de context – era vorba strict de ´sufletul impulsiv´, dar exista si sufletul rational, etc. , deci si bipartitia suflet-corp sau tripartitia spirit-suflet-corp nu se exclud, sunt clasificari diferite, prin criterii diferite ( respectiv dualitatea suflet-corp si triparitia sufletului )

   • p,s. traducerea e, evident, a lui D. Staniloae, nu pe nedrept considerata ´barbara´ (schimba frecvent sensul textelor, pana la inversare, evita traduceri mai directe ale unor termeni considerati suspecti, precum ´initiere´,´gnoza´, ´unire´ – redat ca ´alipire´, adauga, intercaleaza cuvinte, notele forteaza textele prin interpretari la moda, etc.). De ex. , fragmentul : ´nealipindu-se nici păcatului, nici virtuţii, pentru pricini opuse. Nu se alipeşte virtuţii, pentru asprimea şi osteneala ei şi nu se opune păcatului, pentru a nu pierde laudele oamenilor´. Din context, e evident ca formula corecta este : nu se alipeste sau eventual nu se supune ( si nu : nu se opune) pacatului, pt. a nu pierde laudele oamenilor, ceea ce deja se precizase anterior, ca premisa ( de mare precizie tehnica). Fie vreun corector mai zelos fie ( mai probabil ) chiar P. D. Staniloae au schimbat forma si sensul, gasind ca ´omul sufletesc´ atat de ironizat ar fi mai potrivit sa ´nu se opuna pacatului pt. a nu pierde laudele lumii´ ( ca si cum lumea ar lauda viciile ), – aceasta ambiguitate, mediocritate si ambivalenta ´psihica´ ii deruta, poate ( cand lucrurile trebuiau sa fie clare, albe sau negre ), si le scapa, ilustrand insa perfect diagnosticul opacitatii si obtuzitatii spirituale – altminteri bine intentionate – oferit de ´gnosticul´ crestin si marea distanta, prapastia, dintre spiritualitatea medievala si cei care se pretind azi de la ea.

  • Pai domnul Maci e f subtil de obicei, dar nici nu a aprofundat aici problema dat fiind ca si in umanismul secular ateu exista dezbateri privind diferentza intre suflet si spirit,din cite tin minte se considera ca sufletul din perspectiva religioasa fie ea mainstream sau nu NU exista spiritul fiind vazut ca un atribut al creierului,ca o functie a lui in sens morfo-fiziologic,ratiunea,ma rog.Adica un atribut specific omului;cu multa arogantza pt. ca studiile ultimilor 50 de ani despre nivelul de inteligentza al delfinilor, caracatitzelor,etc au produs niste concluzii uluitoare (care dovedesc ca si asta e pina la urma o dogma:adica ratiunea si constiinta de sine ca atribute specifice omului si numai lui) de ex. caracatitzele care ar poseda constiinta de sine(atunci cind se vad in oglinda reactioneaza de parca s-ar recunoaste) spre deosebire de alte specii inteligente inclusiv de mamifere.Oricum multi ridiculizeaza astfel de cercetari si de concluzii tratind prea simplist lumea animala(atit atei cit si religiosi),din pacate.
   Fascinant e cum prezinta alte religii/scoli spirituale diferentza intre suflet si spirit.Nu prea le mai tin minte cel putin dintre cele citeva mai semnificative asa ca nu are rost sa incerc sa intru in amanunte.
   In filozofia atee, pt.ca in platonism si neoplatonism lucrurile sint si mai complicate;din pacate.

 32. Cred ca subiectul este relevant numai daca este tratat in context, adica privind la directia in care se indreapta invatamantul romanesc.
  Invatamantul romanesc se indreapta in mod clar catre un model anglo-saxon, cu invatamant de stat de mase mediocru spre slab, si sistem privat de elita pentru elita.

  In Romania elitele isi dau de mult timp copiii la scoli private, la scoli din afara tarii sau la scoli de stat „rezervate elitelor” (alea la care ti se cere cadoul de la obraz iar pregatirile sunt obligatorii). Prin elite inteleg politicienii, diplomati sau oamenii de afaceri foarte bogati.

  Insa acum fenomenul a inceput sa se extina spre patura de mijloc. Sunt deja multe scoli private in Bucuresti (si probabil si celelalte 6 orase mai maricele ale tarii) cu preturi accesibile, intre 5000 si 10000 de euro pe an.
  Deci pasul a fost facut, probabil ca in 10 ani nimeni din patura de mijloc nu isi va mai da copilul in sistemul de stat.

  Interesul pentru scolile private din partea parintilor platitori consta tocmai in controlul mai strict asupra copilului, profesorilor si curriculei. Mai pe romaneste se cauta solutii pentru eludarea prostiilor din sistemul public.

  Prin urmare reformele din invatamant vor viza mai degraba patura saraca, decat patura mai instarita.

  Sigur ca scolile private sunt si ele supuse avizarii ministerului.
  Dar adevarul este ca nu poate exista un control la clasa minut de minut. O programa analitica poate fi urmata mai riguros sau mai superficial.
  Iar uneori interesul parintelui pentru copilul lui este sa fie urmata mai superficial, alteori mai riguros.
  In acelasi timp, unele scoli ofera deja acces la Bacalaureatul international, sau la diferite bacalaureate nationale, cum ar fi cel Francez, care oricum sunt mult mai relevante decat Bacalaureatul romanesc care nu are nicio credibilitate pe niciunde.

  Cam asta este contextul in care trebuie privita reforma invatamantului, cu tot ce include.
  Este un pic mai complex, nu mai vorbim de un sistem de invatamant unic si liniar, patronat de stat. Deci ce decide doamna Deca cu domnul Iohannis nu are cum sa se aplice la fel la toata lumea, fie ca ne place sau nu, asta este realitatea.

  Prin urmare corifeii reformei sau nereformei trebuie sa aiba grija sa nu creeze mai multe clivaje sociale, si mai multa excluziune sociala. Trebuie sa vada, in primul rand, cum sincronizeaza interesele elitei cu interesele paturii sarace, abia subsumat acestui obiectiv trebuie vazut ce materii sunt optionale sau nu, ce materii sunt la bac, sau daca se face mai multa sau mai putina matematica. Pentru ca scoala nu este un scop in sine ci un mijloc catre ceva.

 33. Un eseu de calitate. Despărțirea bisericii de stat ar trebui introdusa explicit in Constituție. Biserica își are însa un loc in societatea romanească (si nu numai in România) iar acesta despărțire ar face-o mai libera si mai credibila.
  In plus cred însa ca o societate lipsita de Sacru este fără suflet, as zice uscata si chiar moarta.
  De asta unele societăți au băgat erzațuri. Revoluția franceza a introdus cultul Rațiunii, iar bolșevicii cultul mumiei lui Lenin si apoi Stalin. Nici unul din aceste culte n-a durat mai mult de o generație.
  A propos de relația BOR – partide politice. Nu numai PSD face casa buna cu BOR cum se afirma într-un comentariu mai sus. Nici liberalii nu se dau in laturi la făcut favoruri către BOR. Pe acest spațiu se baga acum si AUR. Numai fraierii de la USR si-au dat cu tesla-n cojones atacând frontal BOR prin niște super intelectuali de tip Bulai.

 34. Si unde s-ar putea tine cel mai bine proba de bacalaureat la religie decat in Catedrala Mintuirii Neamului ?
  intreb si eu.
  Atata timp cat a fi posibila sustinirea unei materii ceva intre istoria religiilor, etica si filosofie de catre profesori si nu popi n-ar fi o problema, ar putea fi impcati toti.
  In cazul ideal acesta materie ar trebui sa faca parte din programa scolara incepand cu clasa a 11 a spre exemplu, 2 ani de studiu la un nivel pe intelesul toturor ar fi indestulator iar cine doreste continuarea studiilor, sunt destule facultati de specialitate care ofera oportunitati.
  Pe vremea cand eram copil pana la varsta de 14 ani mergeam benevol si nesilit de nimeni o data pe saptama la „ora de religie” sustinuta de preotul de casa intr-o incapare in cadrul casei parohiale, o experienta pozitiva in urma careia am ramas cu ceva ce se numeste educatie, bun simt si respect.
  Va puteti inchipui astazi in epoca telefoanelor mobile, a internetului, a retelelor sociale cu care tinerii intra in contact de la cele mai fragez varste, asemenea obicie ?
  Si cine sunt de vina ? parintii si biserica pt ca nu ofera destule oportunitati de acest gen, adevarat pe vrema tineritii mele exista doar televizor alb-negru iar programul de vizionare era de cel mult o ora pe saptamana, a fost copii fericiti si nu „epave emotionale” precum foarte multi tineri ai zileleor noastre.
  Isi are si popa rostul si locul in spatiul privat al fiecarui insa religia a fost si este perverita, politizata de un stat tot mai atotcuprinzator.
  „Libertatea nu poate fi definită doar ca lipsa îngrădirilor exercitate de societate și de stat
  („libertățile negative”), ci conține și dreptul fiecărui om de a se dezvolta și trăi liber
  („libertățile pozitive”) și de a avea la dispoziție mijloacele necesare realizării acestui
  deziderat”
  Stim pe care libertate s-o alegem ?

 35. Aș înlocui orele de religie cu o foaie care să fie distribuită fiecărui elev la ora de cultură civică. Pe această foaie ar sta scris: „Relația mea cu divinitatea este o chestiune strict personală. Nimeni nu ar trebui să își aroge dreptul de a-mi dicta cui să mă închin așa cum nici eu nu am voie să dictez altora cui să se închine. Credința mea există chiar și dacă nu este aceeași cu credința ta. Viața celorlalți este cel puțin la fel de importantă ca și viața mea.”

 36. ,,De ce tocmai la religie și nu la filosofie ori la o psihologie serioasă?” pune întrebarea autorul acestui articol. Ca o precizare necesară: cei care au cerut ca religia să fie probă de Bacalaureat, au cerut ca aceasta să fie o probă la alegere alături de alte probe la alegere. Deci nu ca probă obligatorie. Acest lucru nu exclude posibilitatea de a alege filosofia sau psihologia ca probe de Bacalaureat, ceea ce se întâmplă deja (elevii de la profil uman pot alege aceste discipline ca probe de Bacalaureat).
  Așa că din start se pornește de la o asumpție greșită care înclină balanța spre o privire critică asupra Bisericii (în mod deosebit asupra BOR).
  Eu l-aș întreba pe domnul Maci: care este credința lui fundamentală? Se consideră creștin? Aparține unei Biserici? Este ateu? Crede într-un Dumnezeu? Crede În Dumnezeul revelat prin Isus Hristos? Dacă este cu adevărat creștin va da un răspuns clar acestor întrebări.
  Totul pornește de la axiomele concepției filosofice ale unui om. Un creștin adevărat și le asumă și le recunoaște public. De aici începe adevărata discuție. În rest ce putem spune? Cred că sunt potrivite cuvintele apostolului Pavel:
  Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?
  21Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. (1 Corinteni 1:20)

 37. „care se bazează pe convingeri subiective ferme.” Ati demonstrat ceva aici?

  Poti demonstra ca nu m-am intalnit cu diavolul? Daca am facut magie neagra si am lucrat cu demoni, imi poti demonstra ca ei nu sunt reali si magia neagra nu e reala?

 38. Ce face Liiceanu nu e filozofie. Mie nu imi place, vrea sa para mai destept si mai cult decat este in realitate.

  E un om convins, nu mai ai ce sa ii faci, nu imi pare ca are dubii.

  Spunea ca e crestin „secularizat”.Nu este crestin, nu crede in atfel de lucruri, si, daca e onest ar trebui sa renunte la religia sa. Pentru el sunt doar mituri, nu e nimic real „acolo”.

 39. Pentru ateistii mai muilt sau mai putini agresivi, eu cred ca macar o parte pot sa subscrie la religia Rock

  Incepeti va rog cu sfintii si profetii Rock-ului: Beatles, Black Sabbath si Ozzy, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Queen
  Pentru cei cu inclinatii religioase: Judas Priest. si Andrew Lloyd Weber cu Jesus Christ Superstar si chiar si Phil Collins.
  Pentru obiectivisti – Rush
  Pentru iubitorii de frumos – Genesis
  Pentru cei cu preferinte pentru cantecele religioase simple – Rick Wakeman
  Pentru cei dispusi sa treaca de la o religie la alta – Cat Stevens

  • Mai e si Sinead O’Connor de la ghiauri la musulmani:) Si Randy Bachman, ala cu Guess Who si BTO, care s-a facut mormon de dragul nevestei care l-a si divortat in cele din urma …

   Cauta pe youtube pe unul Ken Tamplin, vocalist de Christian rock, superb cintaret. Are lectii de canto si-i imita bine pe Paul Rodgers, Coverdale, Plant, etc … Si Lou Gramm de la Foreigner a devenit born-again Christian … altfel in jazz sint gramezi care au devenit musulmani dar asa era trendul anilor ’60-’70 in mediul afro-american.

   Eu desi ateu sint mare amator de spiritual jazz, de la Coltrane si Pharoah pina la Nat Birchall si Matthew Halsall …

   • @Cititor Critic
    Multumesc.
    Trebuie sa adaug atunci la sugestiile mele:
    Pentru ateistii veterani si educati care au oarece comportamente religioas zombie in sensul bun al cuvantului cu jazz spiritual sau gospels a se vedea list de mai sus plus Ella Fitzgerlad, etc.

    Preferinta mea pentru jazz atonal care cred ca raneste prin frumusete este David Shire.
    Mai ales ca este foarte relevant pentru cititorii romani care poate au apucat sa vada sau nu filmul Conversatia care rula la cinematograful Viitorul de pe strada Eminescu in Bucuresti
    Dedicatie pentru forumul Contributors:
    https://www.youtube.com/watch?v=Lp9JZSvOMcw

    • Domnule Durak vedeti ca sugestiile astea ofera destul combustibil fundamentalistilor ca sa atace!!!Astea mi-au amintit de bancurile cu raiul plicticos cu concertele alea terne eterne cu coruri plictisitoare de ingeri in timp ce in iad,distractie maxima!!!!!!B Scott AC/DC toti cei enumerati de d-voastra, toti monstrii sacrii ai blues rockului!1 Hotarit lucru Iadul nu e deloc plictisitor,poti alege dupa preferintza(tot ai o eternitate la dispozitie) sa fierbi in cazane alaturi de B Scott in forma maxima,alaturi de el restul de la AC/DC (cu nebunii astia nu te plictisesti, garantat) urmeaza dementul de la WASP-pe astia i-am uitat-Blackie Lawless si citi altii!!!!!Nu stiu daca BB King saracu’ a fost acceptat in rai datorita „Sinner’s Prayer” in schimb sint sigur ca iadul e plin de alti bluesmeni si jazzmeni geniali buni sa aline si cele mai fierbinti flacari ale iadului…
     ‘Highway To Hell” he,he,he,he!!!!!!!!!!!
     Dar,evident numai bine in functie de ce inseamna binele ala pt. d-voastra!!!!!

  • Bun, dar pe mine, ateu, de multi ani colectionar de tot felul de muzici, dar avind printre preferinte Yes, King Crimson, Gentle Giant unde ma incadrati? :)))

   • Nu va mai irositi timpul pretios cautind sa alfati unde va incadreasa oamenii . Cercetati singur si cautati sa va incadrati acolo unde va indeamna constiinta . In fata ei o sa dati seama nu in fata oamenilor .

   • @ :)
    Am lasat desertul cu progressive rock la sfarsit, desi am mentionat Rush dar in contextul obiectivismului lui Neil Peart.

    Si putem sa adaugam si categoria de „fumos de peste balta sau din taramul fagaduit”.
    Cu Creedence Clearwater Revival, SImon and Garfunkel si Crosby, Stills, Nash and Young.

    Kiss si Kravitz la categoria rock de beste balta.
    SI pentru rebelii punk-trash – autorii piesei „You can’t bring me down”

  • @Durak
   Acestea fiind zise putem sa inregistram Cultul Ateistilor Blues-Rock-Jazz (abreviere temporara CABRJ) ca sa fie recunoscut oficial? :))
   Sau e nevoie de o patalama sau dosar cu sina sau ausweiss, ca doar suntem in Europa?

 40. Domnule Mihai Maci ,
  Dumneavoastra impreuna cu toti cei care aveti ( cite ) ceva cu preotii ( inteleg eu ) puteti sa va asociati si sa pneti presiune pe factorul politic decizional sa fie scoasa religia de peste tot . Daca ati studiat teologie termenul ,, catacombe ” probabil va este cunoscut . Dar ati gasit vreo metoda sa Il scoatei pe Iisus Hristos din inimile oamenilor si din Creatie ?!
  Va propun sa realizati un studiu sa vedeti ( si daca il publicati , sa vedem si noi ) cite institutii bugetare exista in tara asta si citi bugetari isi incaseaza salariile din taxe si impozite luate cu japca legala de la mediul privat . Apoi raportam raportam banii primiti de BOR de la bugetul national la sumele primite de toate aceste institutii .
  Pentru cei care pun la indoiala existenta lui Dumnezeu :
  – universul este lucrarea grandioasa a lui Dumnezeu . Dimnesiunile universului cunoscut sint de 12×10 la puterea12 ani lumina . Oare cit de mare este partea necunoscuta omului ?
  – ,,bratul ” in care ne aflam noi numit si ,, bratul local ” contine 20 de galaxii . Una dintre ele este si galaxia noastra : calea lactee . Diametrul sferei ce formeaza bratul local este de 6×10 la puterea 6 ani lumina .
  – nucleul galaxiei nu este vizibil optic deoarece particulele de praf absorb razele care vin de la el . Ma intreb citeodata cam cit de mult putem observa ( in sensul de a vedea ) noi oamenii materia universului . Am citit undeva odata ca oamenii de stiinta au aflat si declarat ca numai 1% din materia universului poate fi vazuta …
  – legi ce se pot exprima matematic stau la baza constructiei si functionarii universului . Putem lesne constata ca aceleasi idei sint expuse si in Sfinta Scriptura dar intr-un limbaj mult mai simplu ( pentru oameni cu patru clase care se grijesc de munca cimpului nu de aflat acuatia lui Dumnezeu ) : ,, Cerurile spun marirea lui Dumnezeu si facerea miinilor Lui o vesteste taria ” ( Ps19,1) ,,Cind s-au facut stelele laudatu-M-au cu mare glas toti ingerii Mei ” ( Iov58,7) ,,Cu cuvintul Domnului cerurile s-au facut si cu Duhul gurii Lui toata puterea lor ( Ps 33,6) ,,Caci insusirile cele nevazute ale lui Dumnezeu puterea Lui cea vesnica ….DE LA FACEREA LUMII se vad , cind CUGETI la cele facute de El .. ” ( Romani I, 20 )
  – oare faptul ca atomii se aseamana cu niste sisteme solare miniaturale o fi intimplator ?!
  – Isac Newton : ,, Dumnezeu a dat profetiile nu pentru a satisface curiozitatea oamenilor facindu-i sa vada mai dinainte lucrurile care urmeaza , ci pentru ca dupa ce s-au implinit sa poata fi interpretate prin evenimente si astfel Providenta Sa , nu a interpretului , sa fie aratata lumii ”
  – Kepler : ,, In Creatie eu parca pipai c miinile mele pe Dumnezeu . Iti multumesc Creatorule si Doamne ca miai daruit aceste bucurii de creatiunea Ta , admiratia de operele miinilor tale , pe cit spiritul meu marginit a putut sa cuprinda nemarginirea Ta . Unde am zis ceva ce este nedemn de Tine sau am fost silit sa nazuiesc la propria mea glorie , aceasta iata-mi cu milostivire ”
  O ultima adaugire ; universul este creat pentru aparitia omului . Ce face omul cu ceea ce i-a fost dat in stapinire ?

  • @AP

   Oamenilor li se facut reducere/discount/chilipir/promotie cu cele doar 7 porunci ale lui Noahide:

   Nu vă închinați idolilor
   Nu blestema pe Dumnezeu.
   Nu ucide.
   Nu comite adulter sau imoralitate sexuală
   Nu fura.
   Nu mâncați carne ruptă dintr-un animal viu.
   Înființarea curților de justiție.

   Mare atentie gurmanzilor:
   Fripturi in sange si carpaccio sunt la la limita legii! :))

 41. Fiecare individ de scrie cite ceva pe SITE se pozitioneaza ,pe acest subiect extrem de delicat ,fie contestind Religia (toate religiile ) fie facind referire doar la Religia Crestina care la rindul ei ea s-a impartit in alte multe religii , fie sustinind ca sunt Atei ce nu pot crede in existenta Divinitatii si nici in povestirile ce sustin aceasta existenta . Indiferent de credinta fiecaruia, credinta ce in mai toate situatiile asigura doar existenta unei stari individuale de bine nu putem sa nu luam in calcul ceea ce am putea numi„ INTIMPLAREA” Doar intimplarea ne-a adus pe noi cei numiti de catre OM ,OAMENI, in acesta situatie .Singura masura a lucrurilor din Univers este intimplarea .Cu totul intimplator planeta Pamint exista asa cum o vedem acum .Dorintele Umanitatii aparute pe categorii ale intelegerii ,sunt respectate si respectabile sau asa ar trebui sa fie , dar asta nu elimina Intimplarea ca factor decizional al existentei oamenilor pe Pamint . Tot atit de bine oamenii puteau sa nu existe pe Planeta asa cum cindva chiar se si poate intimpla .A visa e omeneste .A intelege este insa dincolo de visare .Repetativ, aceasta „INTIMPLARE” nu mai poate aparea .Cel putin ,in aceiasi unitate de timp, existenta omului este doar unica si singulara pe aceasta planeta numita TERRA. Nu va faceti griji nici Iadul si nici Raiul nu exista .

 42. „În bună logică religioasă, omul se definește prin suflet (adică prin conștiința vinovăției) și nu prin rațiune (care – cel mai adesea – e considerată a duce la rătăcire și păcat).

  De unde pana unde? Cine sustine asa ceva?

  • Cautati un duhovnic bun si o sa aflati . Mai ales ca , din cite citesc eu printre rinduri , va doriti sa dati cu ,, cel ce sustine asa ceva ” de pamint .

 43. Ce e frapant la oamenii religiosi e ca in majoritate aproape absoluta nu dau dovada decit de mimetism religios. Nascuti intr-o religie o preiau fara a studia alte religii si a ajunge la concluzia ca pina la urma a lor e cea mai buna. Toti bunii crestini – ortodocsi, vezi bine, ca intelectualul roman nu poate fi decit ortodox, dupa cum spunea un alt intelectual – isi studiaza ortodoxismul si-si gasesc tot felul de parinti spirituali printre monahi, dar nu vad unul sa fi studiat islamul, hinduismul, budismul, pentru a nu vorbi despre alte religii interesante ca cea druza sau yoruba. Fericiti cei saraci cu duhul …
  Nu cred ca ateii sint mai buni decit credinciosii dar nu cred nici in reciproca. Daca ar fi asa Romania, ca cea mai religioasa tara europeana, ar trebui sa aiba si cei mai onesti politicieni, cei mai luminati alegatori si nivelul de trai cel mai inalt. Asa sa fie oare?

  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/05/how-do-european-countries-differ-in-religious-commitment/

 44. Argument viclean!Ati uitat sa precizati ca referendumul venea la pachet cu o manareala de-a lui Dragnea.Poate ca oamenii nu au fost indiferenti ci pur si simplu n-au muscat momeala!

 45. Perfect adevărat!
  Predarea religiei în școala din România = predarea unui fundamentalism de Ev Mediu.
  Majoritatea părinților o fac pe considerentul: „dar cum să nu fim și noi precum ceilalți, cum s-o supărăm pe doamna învățătoare (în cazul copiilor școlari mici) sau ce-o să zică restul de noi – că suntem păgâni (și chiar așa se procedează atunci când vreun adolescent mai rebel susține că el nu mai vrea să meragă la orele de religie, că nu învață nimic)?!”, nevrând să supere pe nimeni, așadar din spirit de turmă.
  Ar fi foarte interesant de văzut câți ar mai merge la oră dacă s-ar scoate notele pentru această materie, la clasele 5-12. Iar să o introduci la BAC ar însemna să birocratizezi credința (nu cred că există în lumea asta vreo altă minte îngustă care să propună așa ceva).
  Cateheza în biserici, fără salarii de la stat pentru doamnele profesoare, ar fi un test cu adevărat de credință și de fidelitate atât din partea credincioșilor, cât și din partea dascălilor respectivi. Ca să nu mai vorbim de autoritățile ecleziastice care ar trebui să demareze un program serios de salarizare internă și de organizare. Iar dacă tot e să se predea fundamentalism și dispreț pentru alte culte, măcar biserica majoritară să o facă pe propriile speze.

 46. Dar care este contribuția acestor personaje în evoluția și progresul umanității?, dar înțelepciunea dumnezeului inventat de evreii sălbatici din epoca bronzului în drama Ucrainei? Încă și în zilele noastre de astăzi, în plină epocă a internetului o mare parte a oamenilor din România europeană civilizată a rămas ancorată în mituri, superstiții, ritualurile medievale. Lipsa educației încurajată de stat favorizează credința în mituri, superstiții, ritualurile medievale lungi, obositoare,mană cerească pentru Biserică și popii ei în cârdășie cu clasa politica coruptă și incompetenta ține această țară la marginea civilizației europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Mihai Maci
Mihai Maci
Lector la Universitatea din Oradea. Studii de licenţă (1995), de masterat (1996) şi de doctorat (2007) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. Preocupări iniţiale legate de Simone Weil (problema decreaţiei în opera ei fiindu-mi subiect de licenţă), apoi de Heidegger şi de relaţiile acestuia cu istoria (tema masteratului) şi cu teologia (tema doctoratului). În lunga epocă doctorală am beneficiat de stagii de documentare în Franţa, ocazie cu care – pe lângă tema propriu-zisă a lucrării de doctorat – m-am interesat de gândirea disidentă est-europeană, şi, în particular, de filosofia lui Jan Patocka. Astfel că domeniile mele de interes vizează în particular filosofia contemporană şi mai ales tentativele est-europene de a gândi rostul istoriei. Am fost membru a două proiecte de cercetare care se ocupau de cu totul altceva, însă aceste experienţe mi-au arătat câte lucruri interesante se află dincolo de cele despre care eu credeam că sunt singurele ce merită a fi făcute.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro