sâmbătă, februarie 4, 2023

Roboți și administrație publică

“Improved productivity means less human sweat, not more.” – Henry Ford

„Productivitate îmbunătățita înseamnă că mai puțini oameni să transpire, nu mai mulți” – Henry Ford

Prolog:

Să fiu sincer, nu știu cum îmi permit să pun în același loc: robotizare și administrație publică, având în memorie ghișeul dispus la 1,20 m cu gemuleț și coada infernală în care aștepți sa ti se presteze un serviciu pentru care ai plătit din greu taxe. Poate gândindu-mă la multiplele procese repetitive din aceasta zona a economiei sociale, poate având in minte experiența anilor 90 in care organizam procese “semi automate” de culegere a datelor, etc

Trebuie sa recunoaștem ca procesele în administrația publică sunt departe de a fi eficiente, a avea costuri reduse sau să asigure servicii mai bune pentru cetățeni . Cam astea ar fi dezideratele, nu e așa?

Într-o tară a dezastrelor informatice (Sistemul CNAS, Sistemul ANAF) cred că este momentul să implementăm la costuri reale un proiect de succes pentru a restabili încrederea publicului în investițiile din administrația publică

Să deconspirăm secretul că vom vorbi de roboți software pentru a nu crea o atmosferă de thriller SF încă de la bun început….

Si să fim mândri ca unicornul industriei digitale românești este în avangarda acestei tehnologii.

Realitatea

Sunt un cetățean in etate al României și am apucat să văd România administrației publice începând cu 1976 an în care am dobândit primul buletin de identitate eliberat de Miliția RSR până în zilele noastre… Trăim în domeniul administrației publice în multe paradigme moștenite de dinainte de 1989 și nu facem nimic să schimbam starea de lucruri. Pornind de la identitate în care identificarea generala ar putea fi făcută cu trei acte : carte de identitate, pașaport sau permis. Îmi veți replica că ultimele doua nu au adresa înscrise pe ele…. Personal aș scoate-o și din cartea de identitate pentru că a devenit irelevantă. O conectare la DEPABD-Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date și introducerea CNP prezent în pașaport sau permis durează 5 secunde și cel care identifică are toate datele din CI. Ar fi un pas înainte prin care am elimina discuții la Postă, bancă sau etc….

Acum câteva ore m-am întors din Secția XXX Politie, aflată într-un imobil vechi, impunător însă care sta să se năruie. Tinerețea, amabilitatea si politețea personalului contrastează puternic cu mobilierul desperecheat, pereții coșcoviți si podeaua antică. Am avut de răspuns unei sesizări și ceea ce m-a frapat a fost tonul franc si politicos al agentului din fața mea cât și un fel de amabilitate fermă prin care a înțeles sa mențină o distanță între petent și autoritate.

Într-o fracțiune de secunda m-am gândit la „teoria geamurilor sparte”, [1]

Mizeria atrage mizerie. Corupția atrage corupție. O interesantă teorie venită din zona psihologiei experimentale este reconfirmată recent arătând că oamenii tind să se comporte în funcție de mediul în care acționează. O teorie cu aplicații diverse în combaterea infracționalității.

Teoria pleacă de la următoarea observație: dacă o clădire are geamuri sparte care nu sunt rapid înlocuite, în scurt timp acea clădire va avea din ce în ce mai multe geamuri sparte, pentru ca în final ea să fie vandalizată complet.

În fapt, teoria ferestrelor sparte se naște într-un articol scris de James Q. Wilson şi George L. Kelling în martie 1982, publicat în revista The Atlantic Monthly. Una dintre concluziile firești care decurge din cele prezentate mai sus este că o strategie bună pentru prevenirea inconveniențelor vandalismelor de tot felul înseamnă rezolvarea problemelor atunci când acestea sunt nesemnificative.”

Folosită ca teorie de redresare de primarul Rudolph Giuliani în lupta sa împotriva criminalității crescute din New Yorkul anilor 1990 a avut o influență se pare pozitivă în reducerea acesteia.

Astăzi însă sunt reconsiderări cu privire la influența sa mai mica sau mai mare, vorbesc de teoria „geamurilor sparte” [2]

Ce vreau însă sa transmit este că mai degrabă înainte de a ne gândi la roboți software care sa îmbunătățească activitatea politiei ar trebui sa ne gândim la sedii moderne, la dotare, dotare cu tehnica de calcul, sa le punem informația LA DISPOZITIE, etc. Poate că tinerii agenți de poliție ar putea fi mult mai inventivi, creativi în îndeplinirea muncii de poliție.

Premize

Puțin mai devreme am încercat să văd dacă teoriile psihologiei experimentale pot sau nu schimba ingineria sociala a autorităților publice. Spun acest lucru conștient de faptul că și cele mai moderne programe vor trebui a fi deservite de către oameni.

Încă de la bun început cred că tuturor celor care au trecut prin administrația publică și chiar privată nu le este străină sintagma „a linge dosare”, și dacă ar fi sinceri ar dezvălui efortul depus, excepțiile sau greșelile făcute.

In spiritul unei depline obiectivitati si fara a fi banuit de pledoarii publicitare am sa public unul din celebrele cadrane Gartner:

Leaderi

UIPath
BluePrism

Automation Anywhere

Vizionari

WorkFusion

Pegasystems

Another Monday

Pretendenti

EdgeVerve Systems

NICE

Ce este RPA – Automatizarea Robotizată a Proceselor ?

Robotic Process Automation este tehnologia care permite oricui astăzi să configureze un program software-ul numit „robot” pentru a emula și a integra acțiunile unei persoane care interacționează în sistemele digitale în scopul de a executa un proces de afaceri”. [3]

Pe înțelesul tuturor poți substitui munca umană repetitivă și fără valoare adăugată mare cu ajutorul unor programe de calculator/roboti, preconfigurate astfel încât să presteze aceeași munca ca angajatul uman, degrevându-l pe acesta spre activități creative sau de decizie.

Deci RPA se poate sau in cadrul mai generos si mai general al Sistemelor de Gestiune a Proceselor de Afaceri (Business Process Management Systems) pe care nu le vom dezvolta.

Robotii in RPA sunt [4]

 • Programe de computer
 • Programe care înlocuiesc munca umana repetitiva cu sarcini bazate pe reguli bine definite
 • Funcții automatizate (macros) cros- funcționale si cros-aplicație

Robotii RPA nu sunt :

 • Mașini autonome, care merg si gândesc
 • Entități fizice care procesează hârtii
 • Inteligenta artificiala care folosește recunoașterea vocala si generează software”

Care sunt procesele care se pretează RPA in mod general

In [4] avem o explicație destul de intuitivă a proceselor care pot fi „robotizate”

 • Completarea formularelor electronice, spre ex. atunci când datele disponibile pe cale electronică trebuie să fie completate într-un formular predefinit electronică,

Citirea și scrierea în baze de date, de ex. atunci când informațiile trebuie actualizate într-un sistem de informații administrative,

Extragerea datelor, de ex. din cereri sau formulare depuse electronic,

Creați rapoarte, de ex. prezentări de ansamblu a cazurilor finalizate tratate într-un an într-o singură autoritate publică care servește pentru comparații de performanță,

 • Conectarea și accesarea date din sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP)
 • Integrarea datelor din diferite sisteme informatice,

Analizați regulile if-then și urmați-le, de ex. pentru a pregăti și a sprijini în mod automat deciziile în contextul procesării cazurilor, efectuați calcule,

Accesarea și procesarea mesajelor de poștă electronică

Să reținem care ar fi trăsăturile proceselor care pot fi automatizate [4] :

 • Procesele bazate pe reguli care nu au nevoie de judecată umană
 • Procesele repetitive
 • Procese care pot fi executate în afara programului
 • Procese care implica manipularea datelor : calcule, migrare, etc.
 • Procese consumatoare de date : prin introducere externa sau extracție din alte baze de date sau aplicații
 • Etc.

Ce se poate automatiza cu ajutorul RPA in administrația publica ?


În primul rând să ne gândim care ar fi procesele în care RPA și-ar aduce cu adevărat valoarea :

 • Interacțiunea cu cetățenii
 • Gestiunea documentelor, înregistrărilor si a cazurilor
 • Financiar
 • Resurse Umane
 • Tehnologia informației
 • Achizițiile publice
 • Risc, calitate si audit

In care dintre ariile de responsabilitate a administrației centrale, locali si chiar in zona ONG-urilor :

 • Siguranța si apărare
 • Servicii sociale si de sănătate publica
 • Finanțe si Taxe
 • Pensii si Beneficii
 • Justiție
 • Etc.

Câteva cazuri de referință

1. Finlanda – Centru de servicii partaj>

Guvernul finlandez are in organizare un Centru de servicii partajate pentru HR si finanțe. In graficul de mai jos se vede cum după implementarea RPA se așteaptă reduceri de costuri spectaculoase, unele fiind realizate in primul an de la implementare


Provocarea

Centru de servicii partajate pentru HR si finanțe- Palkeet a decis ca pentru reducerea costurilor interne sa investească 1 milion de euro așteptând rezultate de economisire a 6 milioane de euro.

Interesant este cazul acestui centru care a decis să treacă la RPA printr-un efort propriu, împreună cu o companie de consultanță NORIAN

Soluția

Începând cu validarea facturilor de achiziție, întreținerea registrelor de furnizori și verificarea modificărilor informațiilor contractuale ale angajaților, experții NORIAN au construit mediul robotic al Palkeet integrând-o în arhitectura informatică de stat a Finlandei, implementând rapid mai multe automatizări au atins imediat profitabilitatea. „Roboții devin deja o parte naturală a locului de muncă, oamenii își dau seama că sunt aici pentru a avea grijă de sarcini repetitive nepopulare”, spune Juha Koljonen, Seful de IT al Palkeet . El adaugă, „Robotii au dat oamenilor oportunități prin eliberarea timpului in care pot face munca mai semnificativă ca optimizările de servicii sau interacționează cu clienții”.

Tehnologie

Automatizarea inteligentă de către NORIAN este unul dintre principalii furnizori de automatizare inteligentă și robotică software în Europa de Nord, Germania și Polonia.. Platforma de automatizare NORIAN combină Robot Process Automation (RPA) cu un model flexibil de servicii bazate pe cloud și posibilitatea de a profita de tehnologiile inovatoare cum ar fi Machine Learning și Predictive Analytics, pe măsură ce acestea se maturizează

2. Organizație anonima- Sector public [7]

Provocarea

Această organizație din sectorul public este responsabilă de gestionarea procesului aplicând sancțiuni aplicabile pentru încălcarea parcărilor. Cu amenzi emise de 10.8M anual, gestionarea proceselor asociate cu contestațiile implica un volum ridicat de procese manuale, tranzacții pe suport de hârtie , etc. Cel care a primit o amenda si a decis să facă apel va completa un formular și îl va posta, împreună cu orice dovezi, la un centru de procesare, unde informațiile ar fi scanate, validate și fie prelucrate, fie returnate pentru mai multe informații. Acesta este un proces care necesită o mulțime de intervenție umană, riscul de eroare ridicat, iar interacțiunea prin hârtie și poștă este lentă, iar costul procesării îl depășea de multe ori pe cel al amenzii.

Soluția

A fost livrat un portal web unic cu posibilitatea de introducere a informației online in care utilizatorii își pot gestiona informația. Pe măsura ce sunt introduse informații acestea trec printr-un proces de auto-validare care elimina costurile anterioare de reprocesare. In spate stă un Virtual Worker care este capabil sa gestioneze contestația si sa il proceseze in cadrul sistemului de gestiune al cazurilor executând toate informațiile solicitate și colectarea de probe cu privire la contestație, înainte de a fi transmis unui judecător pentru evaluarea finală.

Acest proces eficient a demonstrat o reducere semnificativă a costurilor in comparație cu procesarea manuală a apelurilor și o experiență corecta privind interacțiunea cu cetățeanul

3. Forțele de poliție din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda de Nord.

Și pentru că am vorbit în introducere de forțele de politie din România să aflăm ca Deloitte, Cap Gemini si UIpath au considerat să adreseze sectorul Public din UK. Întrucât datele contractelor sunt confidențiale citez dintr-o broșura pusă la dispoziție cu amabilitate de UIPath Romania urmând sa revin. Broșura este accesibilă cu înregistrare prealabilă.[8]

În forțele de poliție ale Regatului Unit, RPA va elibera ofițerii și personalul de asistență civilă de operațiunile și procesele repetitive, tranzacționale și consumatoare de timp, crescând acuratețea administrării amenzilor sau gestiunea și manipularea probelor. Cât de des se aude că ofițerii de poliție de primă linie sunt sufocați în birocrație și documente?

De asemenea, poliția trebuie să interacționeze în mod curent cu multe alte autorități publice , cum ar fi Serviciul de Procuratura al Coroanei caz în care RPA are puterea de a elimina consumul de timp asociat cu administrarea și prelucrarea cazurilor.

Un mic exemplu ar fi modul in care poate fi integrată tehnologia existentă, cea camerelor purtate pe corp de investigatori, care pot fi folosite pentru a colecta dovezi, iar RPA de a manipulând date nestructurate va pune în valoare această tehnologie.”

De fapt pentru cei care vor să știe mai mult despre interacțiunea dintre RPA si Sectorul Public poate urmări [9] care reprezintă o pledoarie foarte aplicată asupra transformării administrației publice prin adoptarea RPA

Sau lectura în amănunt a [8] care analizează impactul adoptării tehnologiei RPA-UIPath în : serviciile de sănătate publica NHS, serviciile vamale HMRC, etc.

Tehnologie

UiPath este un leader al furnizorilor de Robotic Process Automation care oferă o platformă completă software pentru a ajuta organizațiile să își automatizeze eficient procesele de afaceri.

Propuneri de proiecte. România.

Într-o tara in care interoperabilitatea rămâne încă un deziderat, in care bazele de date propria sunt guvernate ca niște baronate fără a permite accesul celorlalți actori, a vorbi de roboti software este parte din literatura SF.

Ce proiecte aș propune eu destinate RPA în administrația publică?

În primul rând as revedea care sunt cerințele unor procese pentru a putea fi robotizate :

Daca am avea o data pentru totdeauna o Lege a Interoperabilității care sa opereze cu Registre Generale, Nomenclatoare, etc. as supune validării de către indivizi a datelor pe care autoritățile le dețin despre ei.

Cum?
Crearea unui portal unic , formulare electronice, mecanism național de securitate, autentificări, etc

Iar operarea milioanelor de formulare de validare să se facă de către RPA. Un proiect software îndrăzneț prin care Romania își actualizează și validează patrimoniul digital .

Aș putea propune sute de proiecte care ar atinge profitabilități nebănuite însă ca de obicei acest articol va genera vizualizări și comentarii însă nu cunoștințe acționabile.

De multe ori mă întreb pentru cine scriem dacă cei care ar trebui să gândească politici publice sunt ocupați cu alte lucruri mai importante. Care?

Îndrăzneț, nu e așa?

______________________________

Referințe bibliografice

1. Teoria ferestrelor sparte

https://www.scientia.ro/homo-humanus/52-psihologie-experimente-cu-oameni/103-teoria-ferestrelor-sparte.html

2. What Reduced Crime in New York City

https://www.nber.org/digest/jan03/w9061.html

3. Site-ul UIpath

https://www.uipath.com/

4. Robotic Process Automation in Public Administrations

https://www.researchgate.net/publication/331963389_Robotic_Process_Automation_in_Public_Administrations

5. The new machinery of government Robotic Process Automation in the Public Sector

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/Innovation/deloitte-uk-innovation-the-new-machinery-of-govt.pdf

6. Software robots help Finnish government’s shared services center Palkeet reach productivity goals

https://www.iabynorian.com/customers/software_robots_help_palkeet_reach_productivity_goals/

7. ROBOTIC PROCESS AUTOMATION. 6 REAL WORLD USE CASES

https://info.thoughtonomy.com/rpa-six-real-world-use-cases

8. Robotic Process Automation: Transforming Central And Local

Government

https://www.uipath.com/solutions/whitepapers/rpa-transforming-central-local-government?fbclid=IwAR1dcPRp-dMtZJSctPs9hn3nskstP1nBbvwxNR3NGaHzjxQoEloOr6ppobU

9. The Early Adopters are Stealing a March – Guy Kirkwood on how the Public Sector is reacting to Robotics and AI

https://transformationnetwork.co.uk/guy-kirkwood-uipath-local-government/

Distribuie acest articol

31 COMENTARII

 1. Oare ar trebui sa anticipam un viitor in care (doar asa ca exemplu si de amuzament ) justitia este facuta nu de oameni ci de masinarii . Sa ne imaginam o justitie ,unde infractorul presupus, vine in fata masinariei se conecteaza la EA si orisice zicere ,orisice raspuns la intrebarile masinariei sunt practic traduse in texte de lege , ce condamna sau nu individul , sau mai departe la posibilitatea deja existenta in unele locuri pe Terra, prin care orisice abatere comisa in conducerea unui autovehicul , este deindata transmisa celui ce conduce si sanctionata la fel. Oare cite astfel de lucruri vor putea fi facute si vizualizate prin singura atingere a unui buton, fie el si butonul unui calculator . Sa ne intrebam : are oare nevoie omenirea de asa ceva si cum suntem noi toti (adica cei din viitor ) afectati de toate astea ?Ce credeti ?

  • Buna ziua,

   Sa vedem textul :

   Procesele bazate pe reguli care nu au nevoie de judecată umană
   Procesele repetitive
   Procese care pot fi executate în afara programului
   Procese care implica manipularea datelor : calcule, migrare, etc.
   Procese consumatoare de date : prin introducere externa sau extracție din alte baze de date sau aplicații

   Deci sunt excluse procesele care fac recurs la JUDECATA UMANĂ
   Însa procesele de documentare a strategiilor de aparare sau procuraturii deja fac apel la robotizare. In Common Law. Nu la noi…
   Despre robotizare si etica in viitor
   Cu stima, Laurentiu

  • Legea are doua parti: litera si spiritul. Va fi greu pentru masini sa dea seama pentru a doua iar fara ambele legea nu poate functiona sau mai bine n-ar functiona.

    • Despre oricare lege. Mi se întâmpla frecvent în România, micile inadvertențe din nume, adresă, număr de act etc. erau trecute cu vederea de funcționar, care înțelegea că e vorba de aceeași speță. Un computer nu permite așa ceva, mai ales când vorba de documente cu valoare juridică.

 2. Cheia eficientizării administrației publice nu este aplicarea unor tehnologii informatice, fie ele excepționale precum UiPath, ci definirea proceselor de business.
  Este acel P din RPA.
  IT-ul automatizează aceste procese și, fără o definire profesionistă a acestora, aruncăm în continuare bani pe fereastră.
  Toate temele din ”Ce se poate automatiza cu ajutorul RPA in administrația publica?” sunt procese de business, deloc, prost sau ad-hoc definite, fără tratarea excepțiilor (de business).
  Sigur că există proceduri dar dacă intrați în detaliile procedurilor din administrația publică veți constata forma fără fond și lipsa unei transversalități cross-instituționale, ceea ce le face irelevante și imposibil de automatizat.
  Atâta timp cât instituțiile sunt feude personale ale conducătorilor politici ele nu pot interacționa decât ca în epoca feudală.
  Prioritatea 1 este procesul de business. Automatizarea este frișca de pe tort.

 3. automatizari? uite iti dau un exemplu:

  Trezoreria sector 3, primesc o foaie si trebuie sa fac o plata, pe foaie scrie ca pot plati cu cardul la sediul trezoreriei. Ma duc acolo, scot cardul, si nu se poate. Cum asa? Nu acceptati cardurile? Acceptam, dar nu pentru toate conturile, acest cont nu merge cu cardul. Scriu plangere care e anexata la un dosar cu inca cateva sute de plangaciosi ca mine.

  Inteles? Chiar daca se poate si functioneaza, nu functioneaza peste tot. Doamna mi-a explicat ca ca sa poti plati cu cardul in acel cont, trebuie sa fie ordin de ministru. Pentru alte conturi ordin este, pentru acel cont nu e asa ca nu functioneaza.

 4. Apropos de sedii frumoase. Exista o teorie intreaga si carti scrise de urbanism si arhitectura, cum afecteaza comportamentul si arhitectura oamenii societatea.

  La noi nu numai sediile de politie, administratie sunt urate si seamana cu inchisoare dar si blocurile, orasele in general. Cu totul altfel te simti in olanda.

 5. Intrebarea majora in orice schimbare este ce factor de presiune se manifesta.

  Altfel spus, cine/ce preseaza pentru o astfel de „robotizare”.

  Dorinta singura nu e suficienta. Oricat de mult isi doreste cineva ceva, nu se va intampla daca nu exista o actiune in acest sens. Actiunea insa nu e apanajul unui singur individ decat in regimurile dictatorile/autoritare.

  Exista presiune sociala in Romania pentru asa ceva? Cel mai probabil, nu! De ce?

  Stim ca managementul este necesar doar in situatiile in care resuresle sunt reduse in comparatie cu cele necesare atingerii obiectivelor. Asta e teoria. Practic, inseamna ca daca a sta la coada si a te plimba intre ghisee consuma un timp pe care il ai oricum la dispozitie si care nu influenteaza bunastgarea ta, plimbatul asta nu te deranjeaza. A, ca injuri, posibil! Chiar probabil. Dar nu orice injuratura inseamna ca vrei sa schimbi ceva, nu orice revolta impinge la actiune.

  Pai, de ce ne convine sa ne plimbam intre ghisee, sa pierdem timpul si sa injuram „de amorul arte”?

  Pentru ca bunastarea noastra nu depinde de efortul nostru. Nu in mod radical, cel putin. In ROmania, oamenii vor sa treaca de la a trai foarte bine la a trai exceptional. Nu pentru multi e asa importanta cresterea asta.

  Te multumesti usor cu ce ai, daca ai suficient comparat cu efortul.

  Asaaa… ca si in educatie, ne plangem, dar nu ne trebuie, nu exista nici factor de schimbare, nici cerere sociala.

  Ca sa existe astea, ar trebui ca bunastarea individuala sa depinda de efortul individual, ceea ce ar face ca timpul sa capata valoare. In consecinta, pentru cele (bine) spuse in articol s-ar forma o cerere sociala.

  De ce in prezent aceasta dependenta nu exista? Pentru ca statul paternal (socialist) le da tuturor destul indiferent de efort. Cat timp acest etatism va continua, slabe sanse sa avem robotizarea (bine) propusa. Daca se va face ceva, factorul declansator nu va fi nevoia sociala, ci nevoia de spaga.Ceea ce se va concretiza in robotizare ineficienta sau de forma. Vedem cazuri si acum.

  Intr-un stat socialisit, cleptocratia e motorul iar spaga e benzina.

  • daca totul va fi automatizat, cum mai dai un ban sa stai in fata?

   ai fost la casa de pensii vreodata? acolo au cladire, calculatoare, dar totul e pe hartie. imi aduc aminte ca au inceput sa treaca totul pe calculator, si au descoperit ca unii iau pensii de 2-3 ori, duplicate, dosarele de pensii … astea sunt scrise si facute asa ca nu prea poti sa descifrezi prea mult pe acolo. Iti dai seama cate sunt false acolo? Eu stiu ca intro perioada mergeai cu o ciocolata sau o sticla de vin si scriau cam ce doreai pe acolo, cum verifici?

   Teoretic casa de pensii sunt cateva servere care pot face tot, nu e nevoie de o gramada de cladiri si atata personal, ce faci cu ei? ce faci cu acei care au fraudat? Banuiesc ca ai sa vrei si o statistica clara si sa poti analiza date, si multe alte chestii care se pot face, de exemplu sa ei decizii mai inteligente analizand dinamica fondului de pensii corelata cu demografia si alti parametri economici. Un computer le poate face imediat, dar parca nu e aceasi cand ministrul X anunta ca mareste pensia cu 5% si e decizie politica, batem din palme il mai alegem odata sau ii alegem colegii.

  • Statul roman NU e socialist decat in numele partidului aflat la guvernare. E socialist, poate, pentru angajatii sai, acei mai bine de 1 milion de oameni platiti intr-un fel sau altul de stat, de companii de stat, de asa-zise entitati independente dar controlate de stat. Pentru ceilalti, e ciuma, distrugator pentru afaceri, cel putin nepasator vis-a-vis de drepturile si de bunastarea angajatilor din mediul privat. Ganditi-va numai la impozitarea unica de 10% pe venit, indiferent de marimea venitului. Vi se pare ca suna a socialist? Cum sa fie socialist un stat care tolereaza un atat de mare nivel de inegalitate a veniturilor, fara sa le taxeze corespunzator?

   • E un stat anti-piata, anti-libera initiativa, anti-patronat etc. Are multe astfel de caracteristici anti-liberale.

    Si in comunism exista inegalitate a veniturilor dar asta nu facea din statul-partid comunist un stat liberal.

    MMM

    Eu merg pe ideea ca socialistii sunt doar comunisti cu mai multa rabdare. Radacina „social” produce multe confuzii. Si „socialism” este inteles diferit, fiecare crede ca numai el/ea detine monopolul asupra intelesului „corect”. In Romania, terminologia politica este si mai naucitoare.

    Intr-o simplificare extrema (dar necesara) as spune ca statul socialist se caracterizeaza prin incercarea continua de a inlocui reglajele pietei si de a controla cat mai multe preturi (mai ales cele percepute ca fiind critice pentru populatie) prin interventia sa (directa si autoritara) si prin punerea interesului colectiv deasupra celui individual. Este cadrul („pe doua axe”) pe care eu il folosesc, nu inseamna ca nu mai sunt si alte modele analitice utile.

    Nu ma refer aici la definitia „de dictionar” a socialismului, mult mai restransa; sau la diversele utilizari conjuncturale sau manipulatoare.

    Sunt si incercari ce par a depasi capcana terminologica: iliberalismul. De la lansarea sa de catre Zakaria (1997) si pana acum peisajul s-a mai imbogatit: iliberalismul lui Orban (Hu) – cu un caracter (voit?) vag, dughinismul ce caracterizeaza „stratul profund” al politicii Rusiei (oare?).

    O asemenea discutie ar fi probabil lunga si ar depasi cadrul pus cu bunavointa la dispozitie de catre autor. Ar starni pasiuni si nenumarate replici: „nu-i ca tine, e ca mine!” in functie de ce a citit si ce presupune fiecare. Nu stiu insa in ce masura ar fi si utila.

    De aceea ma rezum la a spune ca Romania nu este un stat liberal, acest lucru fiind cert vazut prin primsa respingerii majoritatii caracteristilor unui astfel de stat. Nu inseamna, evident, ca sunt eliminate toate caracteristicile liberalismului (spre exemplu Constitutia Romaniei nu face referire la construirea socialismului :-)).

 6. Buna Seara

  Urmatorul articol va fi clar despre PROCESE, sau despre STANDARD OPERATING PROCEDURE sau despre cum la noi sunt 1500 de feluri de a face un lucru
  Se presupune ca vom reusi sa decidem care sunt registrele generale si cine le intretine
  Se presupune ca vom avea procese si proceduri prin care se vor intampla lucrurile
  Intr-adevar presiunea trebuie sa fie astazi pe OFFLINE. Insa daca te uiti cat a platit statul pe EFQM, BSC , ISO 9001…se presupune ca avem procese bine definite si de calitate.
  Multumesc
  Stelea Laurentiu

  • Salut,

   La capitolul ăsta, povestea e mult mai complicată și pornește încă și mai de jos: în urmă cu vreo 20 de ani, am întâlnit același nume de stradă scris în 6 moduri diferite, în cărțile de identitate ale oamenilor care locuiau acolo. Ba era Eminescu, ba era M.Eminescu, ba era Mihai Eminescu, ba era Mihail Eminescu, ba era strada, ba era bulevardul.

   Pentru noi, la firmă, s-a găsit o soluție: un drop-down list din care fetele să selecteze ”Eminescu”, egal ce formă apărea în cartea de identitate a cetățeanului. Dar în birocrația statului, va trebui aleasă o singură denumire a străzii și va dura zeci de ani până la înlocuirea tuturor actelor. Probabil și peste 50 de ani se vor mai găsi diverse contracte în care să apară denumiri alternative.

 7. Eficientizam totul, facem curatenie, lasam mintile tinere sa zbarnaie spre propasirea administratiei. Dar plimbatorii de hartii, curvele, amantele, nepotii, unde ii mai angajam?

 8. Evident, autorul are dreptate, mai ales ca nu decide nimic, doar analizeaza si propune.

  Da, dar ce te faci cu imbecilitatea care se opune oricarei schimbari petru ca stie ca nu se poate adapta ?

  Au plecat milioane de romani, pot cei ramasi – la fel de capabili – sa se constituie intr-o masa critica care sa determine marea schimbare ?

 9. Cred ca birocratia romaneasca are alte probleme de rezolvat, chiar inainte de digitalizarea proceselor.

  E vorba de birocratia infioratoare in ceea ce priveste documentele cerute pentru orice fel de act eliberat.

  Sa luam ca exemplu eliberarea unui pasaport. Am pasaport american si singurele documente cerute sunt un act de identitate curent, dovada de cetatenie americana, plus pasaportul expirat, daca e cazul. In cazul consulatelor americane mai trebuie sa produci certificat de casatorie, si penultimul pasaport expirat, plus ca trebuie sa te deplasezi la consulat. In SUA poti sa te duci sa ceri un pasaport la majoritatea oficiilor postale, unde ti se face poza si prelua amprentele digitale.

  Autoritatilor americane nu le pasa de starea ta civila cand ceri un pasaport, Dai o declaratie pe proprie raspundere si cam atat la eliberarea unui pasaport.

  Birocratia romaneasca e cumplita. Am fost blocat multa vreme de la eliberarea unui pasaport romanesc pentru ca ma casatorisem in SUA si certificatul american de casatorie nu era inregistrat la consulatul romanesc. A fost o aventura intreaga inregistrarea certificatului de casatorie, mai ales ca sotia mea nu era nascuta in SUA sau Romania… Cand am obtinut certificatuld de casatorie american, a fost de ajuns un act de identitate pentru eliberarea permisului de casatorie si a certificatului aferent.

  Degeaba vorbim de boti sau alte automatizari cat nu reducem muntele de documente inutile cerute la orice fel de act eliberat de autoritatile romanesti.

  • Daca ati fi avut un pasaport american ati fi stiut ca nu trebuie sa va duceti nicunde pentru prelungirea sa. E suficient sa donwload-ati formularele sa le completati, sa puineti doua poze standard si sa trimiteti toate astea impreuna cu vechiul pasaport prin posta la Departamentul de Stat. 2-3 saptamani mai tarziu va vine tot prin posta pasaportul nou.

   Intr-adevar trebuie mers la un oficiu USPS (posta de stat) pentru primul pasaport si pentur pasapoartele minorilor. Pentru prelungire nu mai e necesar sa mergeti in persoana si nici nu se proceseaza mai repede ca atunci cand trmititeti dumenavoastra direct cele necesare. In oricare din cazuri nu e nevoie de nicu un fel de „amprente digitale”, Mai sunt in orasele mari centre regionale ale Departamentului de Stat care pot elibera pasapoarte in regim de urgenta, iar acolo e intr-adevar nevoie de prezenta in persoana chiar si la prelungire, dar nici aia nu iau nici un fel de „amprente digitale”. Alea probabil vi le-or fi luat daca ati ajuns la inchisoare, dar in nici un caz la aplicatia pentru pasaport :”)

   • Sunt vreo noua ani de când am obținut primul pașaport american, și nu îmi aduc prea bine aminte dacă mi-au luat amprentele sau nu. Însă mi-aduc aminte clar ca mi le-au luat pentru pașaportul românesc acum vreo cinci, la consulatul românesc. Alta demonstrație de birocrație romaneasca.

 10. OK toate suna minunat.

  Am si eu o totusi o intrebare prosteasca: Acolo s-au aplicat minunatiile astea si unde s-au obtinut reduceri de costuri fulminante s-au redus bugetele aferente si au scazut taxele macar cu un eurocent?! Cati functionari de stat au putut fi concendiati si trimisi in economia privata sa traiasca prin forte proprii odata ce au fost inlocuiti de automatizare? Factiva zice ca de fapt cheltuielile publice in prea-avansata Finlanda au crescut binisor in ultimii 10 ani…

  Nu de alta dar se intmplla un fenomen straniu: Pe masura ce se informatizeza si automatizeaza procesele de toate soiurile e nevoie de tot mai multi lefegii in administratia publica iar costurile statului superinfromatizat si automatizat cresc ca din apa. Egiptul antic se descurca cu un scrib la 19 lucratori. In Europa moderna avem un scrib la 3-4 lucratori productivi… In SUA treaba e ceva mai buna ca-n Europa cu un birocrat la cam 10 lucratori dar totusi catastrofala fata de cea a Egiptului antic :)

  Oare cand oare ne-om automatiza & informatiza suficient suficient sa ajungem din urma administratia lui Ramses al II-lea?! :)

 11. Ar trebui, poate, să vă imersați puțin în sociologie, istorie, antropologie (și altele asemenea) și să încercați un răspuns la întrebări precum: Cât de fezabile sunt propunerile? Care sunt costurile sociale?
  Pe de altă parte, să fim mai atenți cu IA: nu există IA. Deocamdată. Există oamenii care dezvoltă algoritmi și mecanisme. Ele ajută enorm, dar până la un punct. Când se alunecă în manie, ar fi bine să ne întrebăm dacă este un proces emergent sau unul care folosește cuiva. Dacă ne referim strict la România, după mine, în multe zone și aspecte, disrupția indusă de tehnologie arată ca efectele venirii extratereștrilor. Nația e compusă parcă din mai multe specii, dintre care una (majoritar din vârstnici și preponderent rurală) este de neconvertit la nou, tehnologie, toleranță etc. România arată ca o regiune cu management autodepopulator și autodestructurant. Nu este mult până când „succesele” acestui tip de leadership feudal turco-levantin și de management vor atrage în modul cel mai natural imigranți. Să sperăm că vor fi din Occident.
  Fenomenul nu e românesc – departe de așa ceva. Când Macron merge într-o fabrică de textile și spune că muncitoarele de peste 40 de ani pot face cursuri pentru a se recalifica spre meserii noi, e demagogie pură. Dorință la fel de vană ca și convertirea celor 3 milioane de trucker-i din USA (100-120 kg bucata, peste 40 ani) la noua societate robotizată, interconectată, informatizată etc,. după ce-și vor fi pierdut job-urile prin apariția introducerea camioanelor fără șofer.
  Cei care ar trebui să gândească politici publice sunt, pentru acest domeniu, chiar mai retarzi decât un cioban din Apuseni care ar ajunge pentru prima oară în viața lui în fața unui computer pentru o plată online. De fapt, ciobanul ar lua act de distanță, dar nu ar lucra (pe bani publici!) ÎMPOTRIVA noului, așa cum fac cei care …

  • Buna Ziua

   Eu spun ca trebuie sa recititi si sa imi spuneti exact unde vorbesc eu de IA sau Inteligenta Artificiala
   Eu vorbesc de roboti software – robot- robota – munca
   Multumesc

 12. Am citit cu interes! Foarte adevarat. Ce lipseste, desi pare absurd, este interesul UIPath de a vinde in Romania, ca sa nu mai vorbesc de a vinde administratiei publice.

 13. RPA e minunat si fumos si etc. …. dar … Si aici avem o mare problema, cu acest dar. Ca sa automatizezi niste procese trebuie in primul rand sa ai aceste procese definite clar si deja intr-o forma aproape de optim, astfel incat factorul uman sa fie principalul obstacol pe care il mai ai pentru a eficientiza respectivele procese. Automatizarea unor proces prost definite si implementate va mari viteza cu care se vor derula, va reduce din erorile de operare, dar nu va rezolva problemele structurale. Si aici e locul unde avem cele mai mari probleme. Avem jde institutii cu reguli si procese definite in functie de inteligenta, experienta si bunavointa vremelnicilor lor conducatori, intr-un cadru legal ambiguu si depasit. Astfel incat prea des suntem in situatia de a apela tocmai la factorul uman pentru a ne putea rezolva problemele pe care uneori chiar sistemul le creeaza. Inainte de a discuta despre RPA si alte SF-uri avem de parcurs multe alte etape pentru care trebuie expertiza si vointa politica. Deci cred ca mai trebuie sa asteptam o vreme, fiindca ambele sunt cam rare in zona de decizie a statului roman.

 14. Îndrăzneț, dar realist!
  Pentru că treaba tot nu va demara în următorii 5 ani, aș pune niste bănuți pentru o platformă într-un mediu de simulare cu un număr de testeri și evaluatori. O micro comunitate laborator unde să testezi platforme, soluții, module cu rezultat a lot of leassons learned.

 15. Statul, agențiile statului au o problemă fundamentală: nu dau faliment. nedînd faliment nu sunt interesate de eficiență. Atunci când au o „nevoie” de a suplimenta un buget au soluția simplă de a cere. Au și o trăsătură fundamentală: oamenii care le populează pe aceste agenții au propriile interese personale care, ați ghicit, sunt cel mai adesea contrare dacă nu opuse (sic!) cu ale cetățeanului/cetățenilor pe care se presupune că le deservesc. Și asta e valabil din SUA până în Australia, Europa fiind fruntașă la invenții birocratice.
  Desigur că vor adopta RPA și orice altă nouă tehnologie – cum au adoptat bazele de date de exemplu – dar numai după ce `influencer-ii` își vor fi făcut treaba. Dacă adoptatele tehnologii vor fi și (bine) utilizate asta se poate anticipa ușor: vezi CNAS,ANAF ș.a.m.d. Spor la treabă domnule autor!

 16. @nicu iancu
  Mai sint și excepții. În 1994 guvernul suedez a dat o dispoziție de digitalizare extinsă (internet) a agenției de impozite, Skattevrerket, cara a demarat imediat, 1994 (1994) cu cei 100 de it-ști angajați, dar fără Ux. Ux era un grup de cercetători de la Uppsala, care însă nu erau luați în seamă. În 4 ani au terminat un sistem care nu a fost deloc pe placul funcționarilor încît îl foloseau tot pe cel vechi. Drept care au fost scoși în față inginerii de usabilty (de fapt o echipă multidisciplnara), au angajat parcă 10 ingineri ux si după încă 4 ani au avut cel mai performant sistem din lume la interacțiunea cu publicul. Dar au refacut totul, layoutul brosurilor și formulare pe hîrtie și instruirea personalului în interacțiunea cu publicul și între ei înșiși.
  Skatteverket e placa turnantă care cuprinde și evidența populației si persoane juridice, și unele și altele avind un format unificat de cod numeric, data nașterii plus 4 cifre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Laurentiu Stelea
Absolvent MBA – Management Financiar la City University Seattle, 2005. Absolvent Master în Inginerie Mecanică la Academia Tehnica. Are un certificat in Project Management - The Open University livrat de către CODECS Lucrează in domeniul industriei digitale de peste 28 de ani, începându-si cariera ca și Business Analyst si Software Developer in cadrul Ministerului Apărării Naţionale. A continuat să lucreze in cadrul Ministerului Apărării, unde a condus diferite departamente IT în cadrul Statului Major al Forţelor Terestre şi Comandamentului Logistic. Începând cu anul 1997, Laurentiu a început sa lucreze in sectorul privat pentru importanți furnizori de software sau integratori de sisteme informatice: ICL, Fujitsu Services, SAP, Oracle, CA, etc. În anul 2016 a fost numit ca Secretar de Stat in Ministerul Fondurilor Europene, actual fiind implicat in consultanţă şi constituirea unei asociații a industriei digitale.

Carti noi

 

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și Muzeul Național al Literaturii Române vă invită la expoziția „Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române”, care va putea fi vizitată între 26 ianuarie și 13 martie 2023 la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu nr. 8. Află mai multe

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro