luni, august 15, 2022

Scrisoare deschisa, semnata de sapte angajati ai IICCMER

Am primit la redactie urmatarea scrisoare:

Scrisoare deschisă

Domnului Andrei Dan Muraru,

Preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

şi Memoria Exilului Românesc.

Stimate domnule preşedinte,

Subsemnaţii, angajaţi ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, vă semnalăm prin intermediul acestei scrisori deschise o serie de evenimente grave care au contribuit la deteriorarea activităţii IICCMER în ultimele luni şi la crearea unei stări conflictuale între angajaţi şi conducerea executivă a Institutului. Vă solicităm încă o dată, prin intermediul acestei scrisori, schimbarea modului de conducere a IICCMER prin elaborarea unei strategii clare şi coerente cu privire la funcţionarea Institutului şi prin promovarea unui climat de lucru fundamentat pe respect faţă de angajaţi, dialog şi colegialitate. De asemenea, menţionăm că cele mai multe dintre problemele semnalate aici au fost expuse conducerii executive într-un memoriu depus la secretariatul IICCMER (nr. 1399/29 august 2012), precum şi în cadrul unei şedinţe (12 noiembrie 2012 transformate de către conducerea executivă a IICCMER într-o şedinţă de înfierare şi ameninţare a angajaţilor), fără ca ele să aibă însă vreun ecou. Este şi motivul pentru care am ales calea scrisorii deschise!

Ameninţări şi tratamente discreţionare la adresa angajaţilor

 • În cadrul unei şedinţei din 12 noiembrie 2012, solicitate de către 12 angajaţi ai IICCMER, unul din directorii de departament i-a ameninţat cu moartea pe câţiva dintre angajaţi şi i-a jignit sistematic pe toţi cei prezenţi, fără ca dumneavoastră şi niciun alt reprezentant al conducerii executive – în totalitate prezentă la şedinţă – să încerce să îi oprească comportamentul inadecvat. În cadrul aceleiaşi şedinţe, dumneavoastră aţi urlat la subordonaţi şi aţi dat cu pumnul în masă, folosind următoarea sintagmă pentru a vă impune argumentele: „Lucrurile se fac aşa pentru că aşa vreau eu!”. Menţionăm că aceste lucruri au fost consemnate în procesul verbal nr. 2452/ 12.11.2012. De asemenea, de la preluarea conducerii, aţi ţipat în repetate rânduri la angajaţi şi aţi proferat ameninţări, dând dovadă de incapacitate crasă de comunicare, în mod raţional şi non-violent, în situaţii de divergenţă de opinii cu personalul pe care îl conduceţi.
 • În contextul atmosferei descrise mai sus şi al lipsei unei strategii instituţionale, angajaţilor IICCMER li se solicită extrem de arbitrar îndeplinirea unor sarcini dezechilibrate în raport de timp, resurse şi competenţele specifice ale fiecăruia, într-un soi de delir administrativ care nu ţine cont de profilul principal al acestui institut: investigare şi cercetare! Totodată, experţilor IICCMER le este impusă realizarea unor „evenimente” fără ca aceştia să fie consultaţi în prealabil şi fără ca sarcinile respective să aibă vreo legătură cu proiectele în care sunt implicaţi cercetătorii. Aceste evenimente urmăresc, în opinia noastră, doar crearea unor relaţii personale între unii dintre directorii IICCMER şi diferite instituţii sau fundaţii. Considerăm că prin aceste măsuri, conducerea executivă urmăreşte transformarea cercetătorilor în simpli birocraţi, obligaţi să execute toate dispoziţiile conducerii IICCMER. Un alt exemplu de acest tip este o notă de serviciu prin care unui cercetător i se cerea să organizeze cap-coadă, în mai puţin de 5 zile, un centenar Corneliu Coposu, când abia peste 2 ani se va împlini un veac de la naşterea personalităţii istorice.
 • În ultimele săptămâni, conducerea IICCMER a cerut rapoarte de activitate în mod discreţionar numai unora dintre angajaţi, în timp ce alţii (inclusiv directori de departament) nu au fost sesizaţi în vreun fel.

Lipsa unei strategii de investigare şi cercetare pe termen mediu şi lung

 • De la preluarea conducerii de către noua echipă, în luna mai 2012, nu există niciun plan de activitate al IICCMER la nivel de investigare sau cercetare. Deşi la puţin timp după preluarea mandatului conducerea IICCMER a anunţat public încadrarea în organigrama instituţiei a unor procurori şi poliţişti cu scopul de a investiga crimele comunismului, nici până la această dată nu a fost trimisă vreo solicitare, în acest sens, către instituţiile competente ale statului. Semnalăm că până în acest moment nu a fost depusă nicio sesizare penală împotriva unor reprezentanţi ai aparatului represiv comunist, deşi prin modificarea HG de organizare şi funcţionare a IICCMER s-a redat instituţiei acest drept.

Mai mult, actuala conducere este inconsecventă în propriile declaraţii. Spre exemplu, în anul 2008, IICCR (vechea instituţie din care provine actualul IICCMER), la iniţiativa fostului preşedinte Marius Oprea şi a actualului preşedinte, Andrei Muraru, a dispus documentarea şi depunerea unei sesizări penale pentru abuzuri săvârşite în timpul regimului comunist împotriva comisarului Moldovan Radu Sandu, la vremea respectivă comandant al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Harghita. În data de 18 octombrie 2012, comisarul-şef Moldovan Radu Sandu a fost numit în funcţia de adjunct al şefului Corpului de Control al Ministrului Administraţiei şi Internelor, iar IICCMER nu a avut nicio reacţie, deşi aceasta ar fi fost normală în lumina sesizării penale din anul 2008.

 • Din luna mai 2012, Institutul nu a demarat niciun proiect nou de cercetare, evitîndu-se cu bună ştiinţă discutarea unui plan de cercetare pe termen mediu şi lung. Marea majoritate a proiectelor în curs de derulare aparţin vechii conduceri (de ex. Caravana Cinematografică, Arhiva Exilului Românesc, Spectrele lui Dej sau alegerea actualului preşedinte executiv al IICCMER în conducerea Platformei Memoriei şi Conştiinţei Europene, etc.) iar cea nouă nu dispune de o strategie şi nu a împărtăşit nici măcar angajaţilor propria viziune despre Institut. În general, activitatea de cercetare este tot mai marginalizată în cadrul IICCMER, munca experţilor în arhive şi biblioteci fiind dispreţuită şi împiedicată sistematic prin înmulţirea solicitărilor birocratice tot mai absurde care îngreunează foarte mult munca de cercetare şi de creaţie. Mai mult, conducerea IICCMER a optat pentru „evenimente-petardă” care să promoveze anumite reţele personale ale actualei conduceri executive, în defavoarea activităţilor de investigare şi cercetare. Aceste exerciţii de imagine – care nu au la bază niciun plan coerent – compromit misiunea de cercetare ştiinţifică şi de investigare a institutului.
 • De asemenea, este deplorabilă lipsa de reacţie a IICCMER faţă de concluziile raportului CC al PM privind activitatea de cercetare desfăţurată de institut în ultimii doi ani, care menţionau printre altele că „în anul 2010, institutul nu a finalizat niciun proiect de cercetare asupra istoriei regimului comunist iar în 2011 a finalizat unul din cele opt aflate în derulare”. Este o mistificare grosolană, deoarece rapoartele de activitate pe 2010 şi 2011 arată clar activitatea prolifică de cercetare a IICCMER între 2010 – 2011. Această lipsă de reacţie decredibilizează instituţia în ansamblu, afectează potenţialul angajaţilor, jigneşte personalităţi marcante ale lumii academice care au făcut parte din Consiliul Ştiinţitic al IICCMER şi, în cele din urmă, distruge însăşi raţiunea de a fi a Institutului.

Lipsa unei strategii manageriale

Din luna mai 2012, structura IICCMER a suferit modificări prin adoptarea unui nou regulament de organizare şi funcţionare, vechile departamente au fost desfiinţate, fiind înfiinţate altele noi. Timp de 6 luni de zile (mai – noiembrie 2012), angajaţii IICCMER nu au avut fişe de post şi nu au fost repartizaţi în noile departamente. Mai mult, au fost numiţi directori de departament fără portofolii, înainte de stabilirea noii organigrame. În această perioadă, experţii nu aveau/ nu îşi cunoşteau superiorul ierarhic direct, căci pentru nou-numiţii directori nu era specificat şi departamentul pe care erau plătiţi să îl coordoneze, iar doi dintre directorii de departament numiţi în perioada anterioară şi-au dat demisia în urma unor conflicte cu noua coducere. S-a ajuns astfel la evitarea/ desfiinţarea/ ignorarea nivelului intermediar de decizie şi conducere reprezentat de directorii de departament, responsabili de coordonarea activităţii experţilor în conformitate cu profilul şi obiectivele fiecărui departament. Prin urmare, fiecare expert trebuia să facă orice şi oricând, la cea mai mică directivă a oricărui membru al conducerii IICCMER, nemaiţinându-se cont de pregătirea şi calificarea fiecăruia, sau de celelalte proiecte la care respecivul expert lucra. Această situaţie de haos instituţional, propice abuzurilor ierarhice, continuă şi după noiembrie 2012, atunci când a fost făcută distribuirea experţilor şi directorilor pe departamente, fără consultări. În plus, directorii de departament nu au discutat cu experţii fişa de post specifică fiecărui departament.

Stimate domnule preşedinte executiv,

Având în vedere cele menţionate mai sus, vă solicităm elaborarea unei strategii clare de investigare şi cercetare a IICCMER, a unui plan de management coerent, precum şi schimbarea modului de conducere autoristarist într-unul fundamentat pe comunicare, respect reciproc şi colegialitate, care să ţină seamă de expertiza şi experienţa cercetătorilor IICCMER. CV-urile şi experienţa semnatarilor acestei scrisori sunt un garant al bunelor noastre intenţii, precum şi al interesului nostru pentru promovarea şi afirmarea institutului în plan ştiinţific. Dacă nu vă simţiţi în stare să administraţi corect şi raţional această instituţie, puteţi oricând renunţa şi lăsa locul unor oameni competenţi şi rezonabili din lumea academică românească.

Ca semn al bunelor intenţii ce ne animă, menţionăm că am ales să trimitem această scrisoare deschisă după desfăşurarea alegerilor pentru a nu fi interpretată într-o cheie politică.

Semnatari:

M.A. Mihai Burcea (expert 1A)

M.A. Mihail Bumbeş (expert 1 A)

Drd. Corina Doboş (expert 1A)

Dr. Dan Drăghia (expert 1 A)

Dr. Raluca Grosescu (expert 1 A)

Drd. Dumitru Lăcătuşu (expert 1 A)

Dr. Marius Stan (expert 1 A)

Distribuie acest articol

14 COMENTARII

 1. ya, right, de parca intereseaza pe cineva. Suntem in epoca clopotului de sticla domnilor, nu aveti decat sa tipati cat doriti, nimeni nu asculta. Vox populi, vox dei…

 2. Se practica prin institutele de stat de pe la noi: activitatea tinde catre zero, directorii isi impart banii (fiind prieteni cu cine trebuie, banul vine de la buget). In cazul IICCMER macar se opreste o activitate care deranjeaza noua putere, deci ar fi chiar pacat sa faca tocmai institutul asta exceptie.

 3. „unul din directorii de departament i-a ameninţat cu moartea” … „În cadrul aceleiaşi şedinţe, dumneavoastră aţi urlat la subordonaţi şi aţi dat cu pumnul în masă”

  Ce pitecantropi sint acolo frate ? Let them read again about negative & posivive reinforcement in project management as well as using punishment and reward. But do they know to read ?

 4. Indiferent de rezultatul acestei initiative a dvs. va felicit din toata inima pe toti. Este foarte riscant ce ati facut. Este mult mai confortabil sa pleci capul ca sa nu-l taie sabia, mai ales ca toti trebuie ca aveti familii de intretinut, rate de platit si in fine, trebuie sa va hraniti si intretineti, ca toata lumea. Faptul ca ati ales sa reactionati, intr-o tara in care reactia este mai degraba exceptionala, va face cinste si va face demni de numele si sensul de a exista al institutiei unde lucrati. Nu poti fi conformist intr-o institutie ca aceasta. Am sa semnalez tuturor prietenilor, inclusiv Asociatiei Jurnalistilor Europeni, din care fac parte, situatia in care va aflati.
  Și desigur, amenintarea cu moartea, in momentul acesta si intr-o tara ca Romania este un anacronism asa de stupefiant, incat cel care a proferat-o ar trebui numit, totusi.

  ,

  • „Capul plecat sabia nu-l taie, dar va ajunge sa pasca iarba.
   Capul plecat sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede.
   Capul plecat sabia nu-l taie… dar nici coroana nu sta pe el…”

 5. Pai domnul Tismaneanu, n-a adus cu el doar expertiza dumnealui ci si stillul ce se practica prin institutele de cercetare si universitatile americane, adicatelea deschidere, comunicare, spirit de echipa, respect reciproc (nu conteaza pe ce scara a ierarhiei te situezi la un moment dat, oamenii se respecta nu conteaza ca unul e student/doctorand iar celalat profesor emeritus, iar respectul acesta nu e impus la modul contondent („cu pumnul in masa”, cum era/este practica prin univ romaneste, unde vezi doamne prefesorul e zeu, iar studentul sclav), ci indus prin profesionalism si expertiza in domeniul respectiv! De fapt e cistigat prin ceea sau cine esti, si nu fortat pentru ca vezi domane ai puterea politica in spate la un moment dat. Asta e salvarea mediocrului, da’ de la mediocri la ce sa te astepti…pozitiile de fortza sunt substituenti la valoare. Asa a fost dintodeauna. Nu stiu cine-i acest murar, da’ nici nu trebe’, daca ceea ce spun semnatarii acestei scrisori e adevarat, si n-am motive sa nu-i cred, nu e decit alt saru-minist ajuns „mare” pe pile si relatii, si nu prin merite…De moralitate si etica, ce sa mai vorbim…Asisderea si pentru „mutzii” din prezidiu, chit ca te cheama Zamfirescu (ai fost dizident: toata stima, nu mai esti: tot dispretul…si nu mai esti, din moment ce esti aliat cu ultimii exponenti pur singe ai comunismului) ori Oprea…Ce tot atita de mare cercetator o fi si mister Oprea asta, atita timp cit are mari lacune de moralitate (si asta nu e prima data cind da dovada de resentiment, si spirit razbunator, attribute care ar trebui sa lipseasca unui intelectual de elita asa cum se pretinde) si se lasa pentru a nu stiu citea oara orbit de simpatii/antipatii politice, cind ar trebui ca etica si luciditatea profesionala sa triumfe? In momentul cind iti publici cartuliile scrise la comanda prin editurile varanului, ar trebui sa-ti dai demisia in secunda doi, din IICCMER…e o chestie de bun simt. M-am cam lamurit si cu anticomunistul Oprea, asa cum m-am lamurit si cu anticomunista Hossu-Longin…vai de capul nostru…

 6. Amenintări cu moartea? Dar din ce grote ies rinocerii astia? Ca s-a umplut IICCMER-ul de fini si de nasi si de cumetri ai tuturor puscariabililor din noul guvern, am auzit, dar ca se simt asa de siguri pe ei si le este atat de putin rusine nu stiam.
  Solidaritatea si curajul sunt extrem de importante acum si nu va lasati descurajati de faptul ca si acesti oameni fara Dumnezeu, ca si comunistii ale caror crime se prefac ca le studiaza, – poate pentru a invata din ele? – isi comit faradelegile in timpul sarbatorilor, sau al caldurilor toride, cand romanii, si asa lipsiti de reactie, sunt si mai putini reactivi.
  Ar fi foarte bine daca ati spune numele acelui sef de departament care v-a amenintat cu moartea.

 7. Ar trebui sa spuneti cum s-a mafiotizat pe bani publici institutia asta care mimeaza post-comunismul. Muraru e omul lui Fenechiu, secretarul executiv finul lui Crin Antonescu, Zamfirescu este cine este, rivalul ros de toate invidiile al exilatilor care au avut vreo importanta cat de cat, vezi ura lui morbida impotriva cuplului Lovinescu-Ierunca, apropo, de ce n-o fi raspuns la scrisoarea care i-a fost adresata acum cateva zile pe platforma asta, iar marele vanator de securisti, Marius Oprea, si-a scos o carte tampita cu banii lui Dan Voiculescu. Iar cititorii dvs., vad ca multi, tac malc. Inca o data, nu va descurajati. Constiinta de care ati dat dovada, asa se cladeste. Cu mult-mult curaj.

 8. Metodele le cunosc din propria experienta.

  Se va ajunge la un conflict in instanta – si aici spun asa cum si altii mi-au spus mie mai demult – ca o sa castige tot ei…

  Fara documente, cu abuzuri grosolane, cu dovezi peste dovezi – mor in instanta ca o pasare ranita din prea multa dragoste de libertate…

  Cu speranta intr-un „Happy End” va doresc din inima mult succes!

 9. Cei care au semnat acest protest merita tot respectul nostru. Au facut-o curajos si deschis, semnand cu numele lor. Sunt intelectuali reali, nu marionelete unui plagiator si ale unui personaj instabil psihic. Nu sunt facuti din plastilina. Vor urma, probabil, represalii. Dar exista o comunitate stiintifica internationala care nu este dispusa sa taca. Ii asigur pe semnatari de solidaritatea mea indefectibila. Ne unesc idealuri stiintifice, nu politice. Putem vedea lumea politica diferit, este normal, dar nu vedem in chip diferit adevarul si onoarea.

 10. Eram militar la un regiment de Artilerie INEU, făceam stagiul de trei ani. Am avut ocazia să cunosc moldoveni din Moldova noastră Erau două categorii: O categorie de oameni înalți voinici care ducea meru durere de foame. A doua categorie erau moldoveni de statură mai mică, turnători și gata pentru orice avansare în grad. Se spunea că sunt din unele sate cu mulți Găgăuți. Mi-aduc aminte când un sergent din a doua categorie a fost repartizat la un lot de concentrați cu vârste de 50 -65 ani, că nu vroiau să se înscrie la colectivizare. Acest sergent un idiot fără nici-un sentiment uman în el, făcea instrucție de front, și-i tăvăleau pe jos vai, vai. Subordonații lui erau de vârsta lui taicăsău. Știu că eram sergent major la plutonul de comandă al divizionului de obuziere și l-am chemat la o lacție de umanitate, poate că va înțelege și riscurile unor consecințe. NIMIC !
  Probabil că individul numit Muraru este sămânță de Găgăuț .Poate chiar jidan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Carti noi

 

A apărut numărul special Engaging God’s Language sau Însușind limbajul lui Dumnezeu al revistei Diakrisis pe anul 2022, al 5-lea volum de la data fondării revistei academice (2022),  publicație care apare fie în format digital fie editat, la editura Eikon, București.  Citeste mai mult

 

Carti noi

La Editura Trei tocmai a ieșit din tipar, special pentru Bookfest, „Istoria Filosofiei” de A.C. Grayling. O lucrare apărută recent, scrisă de unul dintre cei mai buni specialiști în filosofie de azi. Această istorie se remarcă prin tratarea foarte clară a temelor și ideilor. Ediția românească arată foarte elegant, are peste 700 de pagini, și o puteți obține cu reducere la Bookfest.

 

Carte recomandată

 

Excelentă carte de luat în vacanță! Distractivă, delicioasă, brutală.  Tot ce a rămas ascuns, nespus și neexplicat în filmul lui Tarantino: detalii toride, crime nerezolvate, secrete din culisele industriei, anecdote sordide despre staruri care întruchipează pentru fani perfecțiunea sau momente sublime de pe platourile de filmare ale unor filme de mult uitate. Mai bună decat s-ar fi asteptat fanii regizorului sau criticii literari.

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro