duminică, octombrie 1, 2023

Un cancer al corupţiei: Afacerea Roşia Montană e doar un tun speculativ de exportat bani. (Actualizări)

Motto: Boală lungă, moarte sigură. And the clock is ticking.

În chestiunea Roşia Montană este util a se nota că insinuarea cum că acest proiect ar reprezenta un dosar cu miză geostrategică pentru România este pur şi simplu o inepţie. Recomandăm amatorilor de dosare geostrategice a reflecta asupra crizei financiare cipriote din luna martie curent în relaţie cu recenta escaladare a crizei siriene. Cuvinte cheie: Akrotiri, Tartus, Yom Kippur.

Revenind la afacerea Roşia Montană, trebuie precizat că acest dosar reprezintă exclusiv un complex de interese particulare cu valenţe imobiliaro-bursiere. Urgenţa activării acestui dosar ţine de declinul şi stagnarea la minime istorice a preţului acţiunilor Gabriel Resources în ultimii trei ani, aceasta fiind o consecinţă firească a non-logicii listării din 2000 la bursa din Toronto a unui proiect ce a generat până în acest moment, în afară de 13 ani de cheltuieli în avans, fix zero cash. Problema fundamentală a acestei listări fiind aceea că proiectul Roşia Montană nu este şi nu a fost în niciun moment, de la data listării până în prezent, în faza ready to build. De aici caracterul pronunţat speculativ al ramificaţiei proiectului în Canada. Aspect complet ignorat în România, unde comentatorii aleargă cu spor după cai verzi pe pereţi.

Dosarul Roşia Montană are însă şi perspective încurajatoare, dacă va continua în acelaşi nefericit spirit de frondă, respectiv de a evolua într-un caz serios de corupţie atât în Canada cât şi în România. Sunt multe oportunităţi în acest sens. Doar spre a da un exemplu, structura şi conţinutul listei de cheltuieli a companiei RMGC în România, precum şi tranzacţiile de la bursa din Toronto desfăşurate în baza raportărilor companiei Gabriel Resources reprezintă o bună bază de plecare. Dacă autorităţile române pot fi (sau nu) indiferent-iresponsabile, nimic nu garantează că aceeaşi indiferenţă va exista şi în Canada (chiar dacă iniţial pentru alte motive, recte, insider trading) atunci când bula speculativă Gabriel Resources-RMGC va intra (probabil) în faliment. Orice libel case intentat de RMGC sau Gabriel Resources va fi de asemenea o adevărată bonanza pentru amplificarea proporţiilor acestui scandal a cărui unică particularitate curioasă este că a durat atât de mult până să explodeze.

Trebuie de asemenea clarificat afonilor, oricât de bine intenţionaţi ar fi, precum şi impostorilor-afoni, oricât de rău intenţionaţi ar fi, care perorează asupra virtuţilor „capitaliste” ale proiectului Roşia Montană, faptul că modelul de afacere promovat de RMGC la Roşia Montană nu are nicio legătură cu capitalismul ori cu spiritul antreprenorial în cadrul unui stat de drept. Exploatarea aurului şi argintului este una din cele mai vechi surse originare de creare a banilor. Nu este însă în mod automat şi o sursă de prosperitate. Dimpotrivă. Aceasta din urmă depinde în mod fundamental de valoarea adăugată economică obţinută prin spirit antreprenorial, organizare eficientă, disciplină şi muncă. Esenţele capitalismului, printre altele. Nu trebuie să fii de dreapta sau de stânga pentru a numi o afacere proastă proastă. Cu atât mai puţin una care miroase de la o poştă a corupţie şi a activităţi de lobby în mass-media aflate la limita legitului vis-à-vis de dreptul la liberă informare.

Autorităţile române au tolerat nepermis vreme de 14 ani (1999-2013) dezvoltarea unei iluzii nocive în legătură cu perspectivele unei eventuale exploatări a aurului la Roşia Montană. Cu origini tenebroase în capitalismul de stat sălbatic al anilor ’90, compania de proiect devenită ulterior Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o fosilă a unui tip de aventurism speculativ ce poate funcţiona doar într-o republică bananieră. Nu a funcţionat atunci când statul român era într-o fază mult mai propice pentru astfel de aventuri, cu atât mai puţin va putea funcţiona de acum înainte.

Modelul de afacere în chestiune este clasic, fiind unul pur speculativ, având la bază, pe de-o parte, un tipar de acţiune fundamentat pe tratamentul preferenţial în relaţia cu statul român obţinut istoric prin corupţie şi lobby, iar pe de altă parte, o acţiune de creare a unei bule investiţionale la bursa din Toronto generată prin (potenţiale) reprezentări false (misrepresentation) sau, în cel mai fericit caz, exagerat de optimiste. Optimiste, deoarece proiectul în sine nu a fost în niciun moment de la listarea sa în condiţia ready to build iar obţinerea autorizaţiilor prealabile necesare pentru un proiect minier ambiţios este o condiţie esenţială de viabilitate a proiectului şi un no-brainer elementar înainte de a promova public la bursă proiectul.

Întrucât proiectul nu este nici în prezent în condiţie ready to build, spectrul falimentului este probabil cel mai plauzibil curs de evoluţie al acestei afaceri deocamdată cu caracter pur speculativ, chiar dacă autorităţile române s-au dat peste cap pentru a produce o lege derogatorie ce discriminează pozitiv un investitor ce nu este recomandat de nimic altceva decât de relaţia „istorică” cu ideea de continuitate a exploatării de suprafaţă create de statul comunist în 1970. Întrucât s-au făcut cheltuieli în avans, vreme de 13 ani, ignorându-se cu bună ştiinţă principiile unui management prudenţial, cineva va trebui să plătească acum această factură (de obicei sunt investitorii de pe bursă, în special cei care nu beneficiază de „luxul” unui „serviciu” de insider trading). Însă aceasta este deja altă poveste. Ameninţarea că această factură va fi plătită de statul român este ridicolă, chiar dacă va urma probabil un arbitraj internaţional în această chestiune.

Răspunderea pentru reprezentarea falsă a viabilităţii proiectului revine la final exclusiv promotorilor acestuia şi deciziilor aprobate de acţionarul majoritar al RMGC. Discriminarea investiţiei nu poate fi invocată cu argumente suficient de credibile atunci când investitorul însuşi acţionează în mod constant pentru modificarea legislaţiei existente tocmai în sensul privilegierii propriei investiţii faţă de alte investiţii cu caracter similar (adică face exact contrariul a ceea ce statele semnatare ale Convenţiei de la Washington se angajează să facă prin tratatele bilaterale privind promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor). În special în acest caz, onorariile de avocaţi vor fi probabil mai prudent investite pe viitor în pregătirea unei apărări în drept penal decât în pregătirea unei acţiuni de arbitraj comercial internaţional.

Revenind însă la originile proiectului Roşia Montană, trebuie amintit că acesta a urmărit iniţial doar să valorifice oportunităţile de afaceri existente prin eventuala extindere a mai vechii exploatări de suprafaţă moştenită din perioada comunistă, toate acestea pe fondul slăbiciunilor manageriale şi financiare ale companiei de stat Minvest SA şi al laxismului cronic (şi interesat) al autorităţilor române de la acea dată (perioada de „glorie” şi „pionerat antrepreneurial” 1995-1997).

Ulterior (1997-1999 şi 2000-prezent), proiectul a evoluat incremental ajungând actualmente să aspire la o exploatare de carieră cu o suprafaţă mult mai extinsă decât perimetrul vizat iniţial prin licenţa de exploatare din 1999 transferată de Minvest la RMGC. Actualul proiect vizează excavarea, mărunţirea şi transformarea în halde de steril a patru dealuri, însoţită de procesarea cu cianuri in situ, precum şi crearea unui iaz pentru decantare pe măsură, iaz ce se remarcă în special, şi mai ales, prin potenţialul său de deversare în caz de accident către şi în bazinul hidrografic al râului Mureş, în aval de Luduş. Un adevărat fleac ecologic (a se vedea Aurul Baia Mare în 2000).

Ceea ce trebuie de asemenea observat este faptul că promotorii originari ai proiectului au pus pe masa negocierilor pentru decidenţii politici de la acel moment o schemă clasică de asociere a companiei de stat cu un partener străin într-un parteneriat de tip joint-venture, respectiv o companie de proiect, actuala RMGC. Principala vulnerabilitate clasică a unei astfel de scheme investiţionale într-un context public-privat o reprezintă tocmai caracterul său confidenţial, lipsit de transparenţă, precum şi tratamentul preferenţial prin definiţie introdus de o asemenea abordare. Nu e niciun secret de altfel că aceasta este schema „investiţională” predilectă utilizată în exploatarea resurselor minerale în statele slab organizate şi cu autorităţi uşor de corupt.

Faptul că, spre exemplu, respectivul partener străin nu avea la momentul lansării proiectului Roşia Montană niciun istoric de activitate în domeniu, ori că resursele financiare ale acestuia erau cvasi-inexistente, de tip venture-capital pur speculativ, nu a pus la vremea respectivă prea multe probleme autorităţilor româneşti. De asemenea, faptul că eventuala exploatare a aurului de către stat (cel care acordă în final licenţa) la Roşia Montană nu a fost niciodată analizată din perspectiva punerii în concurenţă a companiei Gabriel Resources cu eventuali alţi potenţiali investitori interesaţi este extrem de revelator.

Evocarea absenţei acestor trei aspecte fundamentale pentru o investiţie credibilă (cerinţe de portofoliu prealabil, bonitate financiară, procedură concurenţială transparentă), elemente ce ţin de bunele practici elementare în administrarea interesului public sunt în sine suficiente pentru a înţelege ce înseamnă comportament de republică bananieră.

În ceea ce priveşte absenţa altor potenţiali investitori interesaţi, răspunsul este extrem de simplu: ceea ce se încearcă la Roşia Montană este pur şi simplu stoarcerea ultimelor reziduuri ale zăcământului deja epuizat în prealabil prin exploatarea în galerii, modelul actual al proiectului fiind o exploatare extensivă de suprafaţă a unui minereu cu concentraţie scăzută, procesat in situ (pentru reducerea costurilor) şi care prezintă un risc de poluare ridicat însoţit de transformarea (i.e., distrugerea) ireversibilă a zonei.

Este un proiect ce devine rentabil economic doar în condiţiile unei supravegheri de mediu permisive, acompaniată de privilegii şi facilităţi acordate de un stat binevoitor şi iresponsabil ce discriminează pozitiv respectivul investitor vis-à-vis de aplicarea normală a reglementărilor de expropriere şi protecţie a mediului înconjurător. Şi nici nu a fost vreodată altfel pentru acest proiect. Doar un investitor ce şi-a creat deja o relaţie „prietenoasă” cu autorităţile are o şansă de a rentabiliza un astfel de proiect din punct de vedere economic. Or, diferenţa specifică între momentul constituirii RMGC şi momentul prezent este dată tocmai de gradul în care a variat „bunăvoinţa” autorităţilor faţă de proiect. Sau, mai exact de capacitatea acestora de a îl promova cu succes pe agenda publică (sau, dimpotrivă, de a încerca implementarea acestuia discret, atât de discret cât o permite dislocarea a patru munţi locuiţi).

Ca detaliu pur tehnic, este util de precizat că într-un astfel de proiect aspectele cheie ce fac de regulă o diferenţă mai „sensibilă” decât ar fi uzual vis-à-vis de cerinţele de „bancabilitate”a proiectului se regăsesc în evaluarea aportului social contribuit de parteneri la formarea capitalului social al companiei de proiect (şi în special evoluţia sa ulterioară), în procesul de negociere a cotelor de participare la profitul companiei, precum şi în tipul de control stabilit de acţionari asupra deciziilor corporate cu impact semnificativ în administrarea activităţilor societăţii de proiect (la care se adaugă obligaţiile colaterale asumate de partenerul „public” în pactul acţionarilor ce dublează documentul constitutiv al societăţii de proiect).

Aceste aspecte sunt întotdeauna critice şi caracteristice pentru o astfel de asociere joint-venture întrucât ele sunt supuse (de regulă) exclusiv dreptului privat, statul asumând obligaţii şi drepturi în compania de proiect întocmai ca un particular. Un management indolent, binevoitor sau (dez)interesat al acestui dosar din partea companiei de stat poate afecta iremediabil evoluţia ulterioară a proiectului. Cine îşi propune să studieze magia transferului de valoare economică pe baza unor hârtii începe de obicei din acest punct, urcând ulterior pe firul critic al deciziilor şi autorizărilor pentru a detecta procesul de construcţie al unui eventual mecanism cu potenţial infracţional. Autorizaţiile, permisele, avizele şi eventuala „fluidizare oportună” a proceselor administrative adiacente sunt deja bonus.

*          *          *

Actualizări: 

1. O dovadă binevenită de „pedanterie”. Mulţumesc încă odată lui Marius (20/09/13 la 10:38):

„Normal ar fi pedanterie, dar fiindca autorul articolului a preluat intr-un update un comentariu publicat de mine, trebuie sa atrag atentia ca afirmatiile mele, desi corecte pe fond (informatia propagata de Ponta & Co. cum ca exista deja lacuri de cianura la Rosia Montana este o manipulare grosolana), contin totusi si o eroare factuala. Am reverificat informatiile mele cu mama mea, care a lucrat zeci de ani in aceasta industrie, si cianurarea s-a facut exclusiv in doua uzine: Baia Mare (asta am spus-o corect si prima oara) si Baia de Aries. In celelalte doua locatii indicate de mine initial (Zlatna si Brad) inteleg ca nu s-a folosit metoda cianurarii. Mai mult, uzina de la Zlatna producea exclusiv cupru, din cate inteleg citind descrierea de pe Wikipedia a uzinei. Veti gasi pe net zilele acestea si afirmatii ale Ministerului Economiei cum ca cianurarea s-a folosit si la Cavnic, Suior, Baiut, Sasar, etc. De fapt, acelea sunt mine din jud. Maramures din care s-a extras minereu aurifer, insa cianurarea tot la Baia Mare s-a facut, nu la minele respective.Concluzia mea este ca in acest moment autoritatile incearca sa creeze perceptia ca cianurarea era o tehnologie foarte raspandita, in foarte multe localitati, echivaland aproape fiecare locatie de extragere a minereurilor aurifere cu un iaz de decantare cu cianuri.”

2. Un exemplu remarcabil de jurnalism de investigaţie:

http://www.ziarul21.ro/new/index.php/actualitate/actualitate/12804-noi-cei-de-pe-valea-arieului-nu-vrem-s-murim-otrvii-cu-aur 

3. Un extras extrem de relevant şi, mai ales, actual, al unuia din comentatorii articolului,  Marius (12/09/13 la 16:30), vis-à-vis de supralicitarea jocului dezinformării (îi mulţumesc pe această cale):

„(…) Ironia cea mai dulce e povestea lui cu pestii: din cauza ploilor abundente, iazurile s-au revarsat si au poluat Ariesul. Si ce propune domnul Iordache ca solutie la riscul respectiv: un iaz si mai mare, mult mai mare, incredibil de mare (ma rog, sau un hibrid intre iaz de decantare si halda de steril). A propos de acest subiect, am vazut ca domnii Ponta si Sova au inceput sa acrediteze si ei deja ideea iazurilor cu cianura existente deja la Rosia Montana pe care statul nu-si permite sa le ecologizeze, motiv pentru care ar trebui sa o lasam pe RMGC sa faca un iaz si mai mare. Ei bine, la Rosia nu s-a facut niciodata cianurare. Concentratele de minereu aurifer erau trimise la Brad, Zlatna si Baia Mare pentru cianurare. Deci in acest moment nu exista niciun iaz cu cianura la Rosia Montana care sa trebuiasca ecologizat. Si Ponta si Basescu se folosesc de proximitatea cu monstruozitatea de la Rosia Poeni pentru a acredita ideea ca Rosia Montana e poluata si distrusa. (…)”

4.  O idee excelentă pe care o supunem atenţiei tuturor celor interesaţi (sursa: Bleen, Blogary):

http://www.blogary.ro/editorial/lupta-pentru-libertatea-de-asociere-o-idee-pentru-protestatarii-din-piata/

Post scriptum: recomandăm mai jos, pentru lectură, cel puţin următoarele surse publice (cu riscul de a nedreptăţi o lungă listă de autori de investigaţie şi contributori ce au scris de-a lungul timpului despre subiect).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1146979.stm

http://www.observatorulurban.ro/pozitia-grupului-pentru-salvarea-roiei-montane-din-ase.html

http://www.riseproject.ro/articol/documentele-confidentiale-ale-afacerii-rosia-montana/

http://www.rosiamontana.org/

Distribuie acest articol

114 COMENTARII

 1. Un articol ce ar trebui adus la cunostinta cat mai multor persoane si institutii. Poate il citesc si ziaristii aparatori ai iluzoriilor „mii” de locuri de munca ce combat cu vehementa, la televizor, protestele stradale. O mana de banuti sau „banisori”, vorba unui important personaj, ii fac pe formatorii de opinie niste carpe de sters pe jos. Multumim pentru clarificari !

 2. Alternativa care ar fi? Inteleg ca turism durabil in zona.

  1) Ca sa functioneze asa ceva e nevoia in primul rand de un cash flow imediat in zona care sa tamponeze frustrarile localnicilor.

  2) nu exista resursa umana locala capabila sa scrie proiectele pentru punerea in valoarea a capitalului cultural si natural local, pentru atragerea banilor pentru turism durabil, reconstructie, etc. Cine le va face si cu ce bani ?

  3) Probleme similare gasiti si in alte zone din Apuseni, zona Trascau – Metaliferi are nevoie de un program unitar, are capital natural si cultural, dar si spot-uri miniere abandonate, si altele active, cum este Rosia Poieni, problemele de management integrat sunt complexe, toata lunca Ariesului e poluata. Nu se pot face fara tensiuni sociale majore investitii la RM fara sa fie investitii si la Zlatna, Hanes, valea Ariesului pana la Cheile Turzii.

  A calculat cineva bugetul pentru toate astea? Nu e mai mic de sute de milioane de euro. RM e o piesa intr-un ansamblu, abordarea doar a ei este simplista si nu va duce la nimic, cata vreme la doi kilometri de ea te opresc paznicii de la Rosia Poieni sa circuli.

  cu bine,

   • Pe mine paznicii respectivi nu m-au oprit si er ora 5 dimineata. Adica le-am dat doar buletinul. Dar e clar ca nu poti face turism la Rosia Poieni.
    Mergeti insa mai sus de Campeni, la Albac. Sau mai jos, pe la Vidolm, potentialul turistic de acolo nu este afectat. Dar cu un asemenea proiect ar fi afectat iremediabil.
    Apreciez ingrijorarea dumneaoastra si problema mea mare este cu statul, in aceasta poveste, pentru ca si-a abandonat cetatenii, nu cu compania. Si sunt de acord ca trebuie facuta o strategie de ansamblu pentru zona. Dar sa nu punem carul inaintea boilor, nu e ca si cum zona Apusenilor ar fi un fel de pustiu toxic, in care nu se poate face nimic, dimpotriva, e o zona cu potential, care cu un pic de ajutor se poate scoate. Exista zone, in care la referendumul local din 2012 s-a votat masiv impotriva proiectului RMGC, care s-au scos deja.

     • N-m vrut sa dau chiar exemplul Rimetea, ca era prea de tot. Ala e o bijuterie de sat, probabil cel mai frumos din Romania. La doar 30 km de Rosia. Da’ sa zicem ca-s si altele, care nu arata chiar asa bine, dar care o duc decent fara minerit, adica mai ales fara minerit.

    • Multumesc pentru comentariu.

     Nici vorba ca zona sa fie un pustiu toxic, dar sunt multe, foarte multe zone de care lumea habar n-ar ca sunt poluate. Am dat Cheile Turzii care reper pentru ca le stie toata lumea. Dar la podul care trece peste Aries ca sa mearga drumul la Cheile Turzii sunt inca 200 ppm Cu inca in sedimentul de langa rau depus la inundatii (normalul e de ordinul zecilor). Mai sus putin de Buru (intersectia dintre nationalul de pe Aries si drumul care merge la Rimetea), la zeci de km in aval de zonele miniere, in sit Natura 2000, am masurat intr-o campanie exploratorie anul acesta 1000 ppm Cu, pe langa zinc, plumb, arsen din plin.

     Un om care dadea la peste unde am masurat noi mi-a zis personal ca la ploile din iunie a venit un val de poluare la iazurile din zona care a distrus tot si n-a mai prins nimic cateva saptamani.

     Sursele de poluare nu sunt in special Rosia Montana la ora actuala, ce vine pe Abrud e nesemnificativ la ora actuala, dovada concentratiile de doar cateva sute ppm in sedimente in aval de Campeni, ci exploatarile active din bazinul Ariesului.

     Avem un proiect de cercetare aplicativa in zona in derulare, voi face publice datele respective dupa raportul pe etapa a doua din decembrie (detalii la http://www.aspabir.biogeochemistry.ro ).

     In fapt interventiile mele publice insistente pe problema RM au rol si de constientizare a unor aspecte ale problemei la un nivel mai profesionist, pentru mine ca director al proiectului fac parte din activitatile de diseminare. Pe langa interesul ca cetetean avizat. Ideea nu e de a alarma, ci de a semnala ca poluare exista si unde nu se vede cu ochiul si zici ca ar fi rai pe pamant, ca poate ajunge la distante foarte mari de sursele de poluare, ca nu trebuie sa abordam dezvoltarea regiunii doar local, ci si prin politici regionale care sa transforme intreaga zona intr-o atractie, permitand simultan si sa nu trecem din monoindustrial minerit in monoindustrial turism durabil. Turismul masiv imediat in conditii de criza si oamenii raman cu ochii in soare si pensiunile goale. Trebuie si agricultura, si industrie pe unde se poate.

     cele bune,

  • in Germania azi,in zonele de munte,multzi locuitori traiesc din creshterea vitelor;si bine !
   doar ca intr adevar greu potzi compara aceste doua tzari;e prea mult de spus si nu i cu cine.am dat un ex

  • D-le Iordache,
   V-am vazut postarile pe tema asta (si ce ati incercat sa insinuati cu lista „mediu” intr-un articol)! Sunteti FOARTE biased!!
   Oricum, NU ar fi mare paguba ca sunteti „pentru exploatare” (are oricine dreptul la opinie), daca macar ati face-o PE FATZA, nu cu aparenta de ‘independent”! Eu, d.ex., incepand din 2002 sunt pa fatza IMPOTRIVA exploatarii si ma stie toata lumea ca atare!

   Ca sa raspund la ce ati scris:

   1 – EXISTA „resursa umana necesara scrierii de proiecte”! Ele chiar se SCRIU – si asta de MULT timp!!
   Din pacate, in astfel de proiecte, intr-un fel sau altul depinzi de autoritatea locala. Care, „sponsorizata” de RMGC, respinge ORICE proiect!!

   2 – Nu vad de ce ar trebui ca, daca nu apare URGENT cash-flow, MUSAI sa inceapa distrugerea localitatii!!
   Dvs. daca nu aveti bani sa va tratati „urgent” o alergie, va inoculati cancer??

   3 – De UNDE ideea ca, daca s-ar baga bani in dezvoltarea zonei, ar aparea „tensiuni sociale in alte zone” (gen Zlatna, care e peste deal sau – CULMEA!! – Cheile Turzii, care chiar n-au NICI o treaba cu zona Rosiei Montane si care, de fapt, sunt rezervatie naturala)??? Ceva studii, pe tema asta? sau afirmatiile sunt doar „dupa ureche” (ca sa folosesc un eufemism)?

   4 – CARE e legatura intre „bariera de la Rosia Poieni” si Rosia Montana? Ca doar ele NU se afla pe acelasi drum de acces!
   Rosia Poieni e o exploatare in cariera si un dezastru ecologic si economic (exemplu de „asa, NU!” si care ilustreaza „in mic” ce ar ajunge Rosia Montana) pe cand Rosia Montana e o LOCALITATE!! Cu OAMENI! Cu terenuri agricole, paduri samd…! Cu animale, ferme samd…!! Cu patrimoniu arheologic atractiv… samd…!!!

   bleahhh…

   • Doamnă Codruța,

    Scuze că nu vă apelez pe numele de familie, nu l-ați furnizat. Scuze și că n-am răspuns mai devreme, am lucrate la o carte la BCU.

    Eu nu sunt ecologist militant, ci un ecolog. Ecolog e o meserie, vedeți diferența dintre cele două aici: http://www.contributors.ro/analize/despre-ecologism-%C8%99i-ecologie/

    Sunt și un iubitor de natură, mare de tot, dar nu generalizez preferințele mele tuturor oamenilor. Cred că e firesc ca fiecare să aibă preferințele lui. Mie îmi plac în special doar ecologiștii care sunt nu-și pun salarii în proiectele pe care le fac, adică n-au făcut asta o meserie. Își pun consumabile, mobilităț, dar în rest fac voluntariat. Altruismul și dragostea de mediu pe bani îmi displace. Îl respect ca pe o meserie dacă e făcută ca lumea, dar nu îi accept nici un statut moral. E o meserie ca oricare alta. Nu știu unde vă încadrați.

    Intervențiile mele sunt nuanțate, nu biased. Când mă întreabă studenții ce opinie am le spun stai să mă documentez, să citesc raportul studiului de impact. Și îi trimit și pe ei să facă la fel pe site-ul ministerului. Când studenții văd că are 1000 de pagini își dau seama că nu este așa de simplu să aibă o opinie fundamentată și se mai înmoaie cu radicalismul.

    Să te lași manipulat de o tabără sau alta și să fii alb sau negru e foarte simplu. Mai greu este să nu te intereseze nici o tabără, ci interesele oamenilor de acolo, utilizatorii, stake-holderii, și al statului. Atunci te pui pe gândit.

    Acum ca să vă răspund: cei care au importanță în zonă nu sunteți dvs sau militanții de la București, ci localnicii. Trebuie făcute programe de capacity building cu ei, ca să nu stea cu mâna întinsă la ecologiștii de la București, după ce au stat cu mâna întinsă la Gold Corporation, iar mai înainte la statul care a făcut gaura aia de 100 m adâncime acolo. Eu dacă aș fi primar la Roșia așa aș face, n-aș sta să îmi scrie alții proiectele.

    cele bune,

    • Doar cateva observatii (valabile si pt. comentariul dvs. de mai sus).
     Spuneti ca poluarea vine in principal de la alte exploatari active si doar nesemnificativ de la RM. Asta e cazul ACUM. Si eliberarea tuturor metalelor dintr-un sfert de miliard de tone de minereu prin aducerea acestuia in stare de praf fin/noroi… o sa ajute cumva?
     Doi, aveti dreptate cu propozitia, altfel destul de inselator formulata „cei care au importanță în zonă nu sunteți dvs sau militanții de la București, ci localnicii.”
     Intr-adevar, in zona localnicii sunt cei importanti, nu de-alde noi, hipsterii din Bucuresti, dar asta nu inseamna nicidecum ca ei pot face absolut orice vor ei (lasand la o parte ca, in ciuda presiunii extraordinare pe care compania o exercita de mai bine de 10 ani, tot n-au reusit sa adune un sprijin zdrrobitor in favoarea proiectului nici macar in RM, sa nu mai vorbim de intreaga regiune). N-are rost sa dau exemple, ca ecolog-chiar-daca-nu-ecologist stiti mai bine decat mine ce s-ar alege de toate padurile, si rezervatiile, si Delta, daca majoritatea localnicilor ar face absolut dupa cum ii taie capul. La modul cel mai cinic cu putinta, poate ca pana la urma are si dl. Andrei George un pic de dreptate (desi sunt sigur ca nu la asta se gandea) – atata vreme cat rosienii traiesc SI din banii mei (si ai protestatarilor din Cluj, Iasi, Timisoara etc.), poate ca am si eu dreptul sa am un cuvant de spus si sa fiu ascultat.
     Trei, e optiunea dvs., dar mie personal nu-mi place ideea asta, ventilata intens si peste tot de suporterii proiectului (cei mai subtili decat postacimea de rand, vreau sa spun) ca, daca proiectul RMGC este respins, guvernul, statul, societatea intreaga au un fel de obligatie divina sa furnizeze o alternativa pentru Rosia Montana.
     Si nu-mi place din mai multe perspective.
     A) Statul, societatea etc. au EXACT ACEEASI OBLIGATIE SA DEA ROSIENILOR LOCURI DE MUNCA pe care o au fata de botosaneni, vasluieni, doljeni, gorjeni, ialomiteni samd. Cu tot respectul, dar rosienii nu sunt in niciun fel super-cetateni fata de care societatea are obligatii speciale. Resping tonul asta ultimativ, dati-ne locuri de munca in locul alora RMGC, sau… Sau ce??? Statul a eliminat de 10-20 de ori mai multe locuri de munca in Valea Jiului, stim la ce-a dus asta, dar in ultima instanta, fata cu realitatea cruda si dura, oamenii s-au descurcat cumva, fiecare in felul lui.
     B) Este cu totul falsa, ca sa nu zic ca e de-a dreptul minciuna, afirmatia ca nu exista alternative (cu varianta „nu exista decat alternativa turismului, care nu e viabila” deci tot un drac). Turismul e doar o componenta si poate nici macar cea mai importanta.
     Datorita scandalului. Rosia Montana a capatat o notorietate gigantica, globala; nu cred sa mai existe localitate in Romania care sa aiba o notorietate asemanatoare (singurul lucru pentru care trebuie sa multumim RMGC). ASTA este adevarata mina de aur de la Rosia, nu miligramul ala de metal galben imprastiat intr-o tona de pietroaie.
     Cand i s-o termina stipendia de la RMGC, intrebati-l pe dl. Naumovici ce se poate face cu notorietatea Rosiei Montane si n-am nicio indoiala ca o sa mitralieze de indata cateva zeci de idei; orice om cu mintea deschisa poate sugera cateva, Orice produs, oricat de banal, „made in cyanide-free Rosia Montana”, va avea un succes urias. Inclusiv, ca un singur exemplu, 1001 de rahaturi fasonate din „piatra de Rosia Montana”.
     Altfel, daca ar fi dupa mine, i-as imbarca pe toti rosienii (pe cei care sincer cred ca nu exista alternativa la minerit) in niste chartere cu destinatia Tunisia/Libia/Algeria/Maroc, sau cam pe oriunde in Orientul Mijlociu – sa vada acolo ce inseamna saracie lucie, sa vada acolo ce inseamna lipsa de alternative, sa vada acolo ce inseamna natura ostila, care nu-ti ofera nimic si nu te lasa sa faci nimic. Garantat ca dupa o saptamana pe-acolo vor privi cu alti ochi „saracia” din Rosia Montana.
     Eu, asa cum i-am spus d-lui Andrei george in alt comentariu (si el, fireste, nu crede) sunt vasluian – asta fiind de altfel si motivul principal al interesului meu pentru RM, ca posibil precedent periculos pentru un pericol de sute de ori mai mare (gazelele de sist) si de-abia astept sa fuga toti rosienii din RM de teama saraciei; aduc indata de doua ori mai multi vasluieni, morti de foame, care vor considera ca le-a pus Dumnezeu mana-n cap la Rosia.
     Rosia Montana saraca??? Cu piatra, cu paduri, cu apa, cu pomi, cu fanete???
     C) Nu exista alternative pentru ca sunt fie interzise de-a dreptul, fie pentru ca spectrul proiectului minier nu le permite indirect. Atata vreme cat proiectul s-ar putea sa se faca, niciun intreprinzator intreg la minte n-o sa-si riste banii in vreo afacere importanta in zona. Rosia Montana nu e ciumata (nu inca); daca multe alte zone montane din Romania, unele chiar din vecinatatea Rosiei, pot trai, iar unele chiar prospera, atunci si Rosia poate.

     • P.S.
      D) Si, dupa 10-15 ani de exploatat minereul in cariere la suprafata, cu aproape 3000 de hectare afectate, cam ce minunate alternative vor exista la Rosia???
      10-15 ani trec ca o clipa (si, cu toate ca exploatarea „de stat” de la Rosia Montana s-a oprit de aproape 10 ani, n-a murit nimeni de foame fara minerit), asa ca, la intrebarea „Ce alternative oferi la exploatarea RMGC?” raspunsul corect este „Da’ matale ce alternative oferi DUPA exploatarea RMGC???” Va suspectez de buna credinta, d-le Iordache, asa incat stiti chiar mai bine decat mine ca dupa exploatarea RMGC acolo nu se va mai putea face nimic.
      Cu doua exceptii, nu-mi pot imagina nici macar un singur fel de afacere care ar putea functiona mai bine in perioada post, fata de perioada pre-exploatare.
      Exceptiile sunt:
      1) Cateva joburi la stat, platite prost, de – vb d-lui AG – Dorei care sa caste gura in trei ture la iazul ala, sa n-o ia la vale. Iazul, fireste – exact ca ala de la Certej acu’ fo 40 de ani – oricum o s-o ia la vale cand i-o veni bine, dar joburile totusi vor exista.
      2) La fel de putine, dar ceva mai bine platite, in sectorul privat – genul turism masochist, cativa sadici pe an; sau turism educational („copii, iata ce se poate intampla cand omul exploateaza natura in mod necugetat… dar asta, sigur, s-a intamplat in Romania, nu la noi”); sau, din An in Paste, chiar cate-o echipa de filmare in cautare de peisaje adecvate pentru distopii post-apocaliptice.
      Va mai puteti gandi dvs. la altceva?

      • Domnule, nu mai vindeti castraveti la gradinar, va rog frumos. Realitatea este ca ong-urile sunt niste actori pe piata ca oricare altii, cu interese economice. Va credeti mai grozavi ca restul cetatenilor ? Nu sunteti. Treziti-va. Vreti bani si satisfacerea intereselor dumneavoastra emotionale, nimic altceva. La fel ca toti ceilalti. E normal sa fiti parte in discutie, dar nu mai revendicati un statut aparte, nu exista. Faceti-va treaba ca lumea, cu toate argumentele si nu mai aruncati cu noroi in cine nu are EXACT aceleasi opinii si preferinte ca DVS.

       Eu merg la Valea Plopului si vad ca e factu parintele Tanase acolo si voluntariatul celor care ajuta copii. Ăia sunt altruiști, și cei care dau bani să continue, nu ong-urile care fac proiecte.

       Mergeti la Rosia la primarie si scrieti proiecte gratis pentru cei de acolo. Ce va impiedica?

       cu bine,

      • Raspunsul asta tafnos imi este adresat mie, d-le Iordache???
       Ar trebui sa va intreb unde si in cine am aruncat cu noroi si mai ales care-i ONG-ul ala caruia-i apartin, cum si cati bani am luat eu cu/prin ONG-uri samd.
       Dar n-are niciun rost. Si dvs., ca si multi altii, aveti doar certitudini, nicio indoiala, prin urmare nici nevoie de dovezi. Si mai vorbiti de aruncat cu noroi…
       V-am banuit in mod eronat de buna credinta. Nu-i nicio problema, am mai invatat ceva.
       Cat despre proiecte in sensul mentionat de dvs., nu ma ocup cu asa ceva, la fel cum in ultimii 20 de ani n-am luat niciun firfirel din bani publici, europeni etc.. Nici nu intentionez s-o fac in continuare, asa ca pe mine n-o sa ma prindeti pe la Rosia ca „scriitor de proiecte”. Aveti toata libertatea sa va afirmati dvs. acolo in aceasta calitate.

      • Si eu era cat pe ce sa-l iau in serios, sa ma uit la argumentele lui de ‘ecolog’. Ha, ce gluma buna. Noroc cu reactia lui finala umorala, cand a scapat porumbelul. Era doar un postac mai bine deghizat, cu o agenda mai subtila:
       a) acreditarea ideii ca exista si oameni de stiinta in zona iubitorilor de mediu, insa acestia sunt ecologi, nu ecologisti? V-ati prins?
       b) Ecologii lucreaza cu date (vezi fazele cu ppm-urile, pentru cunoscatori), spre deosebire de ecologisti, care au doar emotii si principii sub teasta, nu materie cenusie.
       c) Ecologii (adica oamenii rationali) inteleg ca nu exista alta alternativa decat sa facem exploatarea care ne va ecologiza (sau ecologia ????) zona. Si nu doar RM, ci toti Apusenii vor fi ecologizati de Gabriel Resources, prin RMGC. Pana la urma, adevaratii iubitori de natura sunt cei de la RMGC, nu ecologistii.

       Bun, dar ce ramane din domnul Iordache pana la urma, daca dai la o parte smecheria cu ecologul si povestile cu pesti? Vesnicele teze raspandite prin postaci:

       a) Zona e deja distrusa iar RMGC va face curatenie
       b) Doar localnicii au voie sa aiba o opinie pe acest subiect
       c) ong-urile sunt platite de Soros
       d) Daca alungam pe RMGC din localitate, rosienii mor de foame
       e) Daca nu lasam pe RMGC sa faca varza zona, avem obligatia de a furniza noi o alternativa de dezvoltare

       (dintre toate, ultima e teza mea favorita. Cum ar veni, merg pe strada, si vad pe unul batand cu brutalitate un copil, gata sa-l omoare. Nu intervin, pentru ca daca il impiedic sa-l omoare, atunci sunt obligat moralmente sa adopt copilul. Ca atare, din moment ce nu-mi permit sa-l adopt, il las pe bruta sa-l omoare. Asta vrea postacimea RMGC sa ne convinga ca e corect).

       Ironia cea mai dulce e povestea lui cu pestii: din cauza ploilor abundente, iazurile s-au revarsat si au poluat Ariesul. Si ce propune domnul Iordache ca solutie la riscul respectiv: un iaz si mai mare, mult mai mare, incredibil de mare (ma rog, sau un hibrid intre iaz de decantare si halda de steril). A propos de acest subiect, am vazut ca domnii Ponta si Sova au inceput sa acrediteze si ei deja ideea iazurilor cu cianura existente deja la Rosia Montana pe care statul nu-si permite sa le ecologizeze, motiv pentru care ar trebui sa o lasam pe RMGC sa faca un iaz si mai mare. Ei bine, la Rosia nu s-a facut niciodata cianurare. Concentratele de minereu aurifer erau trimise la Brad, Zlatna si Baia Mare pentru cianurare. Deci in acest moment nu exista niciun iaz cu cianura la Rosia Montana care sa trebuiasca ecologizat. Si Ponta si Basescu se folosesc de proximitatea cu monstruozitatea de la Rosia Poeni pentru a acredita ideea ca Rosia Montana e poluata si distrusa.

       Et pour la bonne bouche, Dl. Iordache mai aduce in discutie si cele 1000 de pagini ale studiului de impact care ii sperie studentii. Ei bine, studiul chiar e o mizerie ridicola, si sa le fie rusine celor de la MM ca nu l-au respins din prima ca neserios. Este cineva intre cititorii acestui site care s-ar lasa cu un lac de cianuri pe mana unora care folosesc ca date de input pentru modelarea riscului de revarsari si imprastiere de pulberi doar date istorice de precipitatii si vant? Cand toti meteorologii prognozeaza schimbari semnificative in pattern-urile de precipitatii si vant (fenomene extreme)? Plus ca prin raderea a patru munti in chiar acel loc, sigur se va schimba si directia predominanta a vantului, Ca sa nu mai vorbim de locatia de amplasare a iazului de decantare. Chiar studiul indica faptul ca locatia aleasa (Valea Cornii) nu e locatia cu cel mai mic impact asupra mediului, insa a obtinut un punctaj mai bun la criteriul economic si de aceea se propune acea locatie. Va vine sa credeti ca ‘profesionistii’ au lasat aceast informatie in studiu ?????.
       In concluzie, celor care inclina sa creada povestea lui Ponta ca ‘suntem obligati sa dam avizul de mediu, pentru ca documentatia indica un proiect conform cu toate reglementarile, bla, bla, ) le recomand cu caldura sa intre pe site-ul Ministerului si sa downloadeze studiul de impact, si sa caute in cuprins o sectiune care se apropie de propria lor expertiza (ca o fi arheologie, ca o fi sociologie, ca o fi chiar industria extractiva, chimie, ce o fi). Banuiala mea este ca veti descoperi lucruri care va vor sidera.

       Toate aceastea indica cu putere ca intr-adevar dl. Adalbert Klein (ma rog, cine e in spatele acestui pseudonim) ar avea dreptate sa considere acest proiect doar o teapa bursiera. Doamne ajuta sa fie asa! Chiar si faptul ca la elaborarea studiului nu au angajat specialistii de la institutul de specialitate din Baia Mare care cunosteau bine zacamantul si formulele de extragere, ci doar ‘nume’ internationale, cu rasunet (Oxford, etc.) indica tot faptul ca tot proiectul e scris pentru investitorii de pe bursa, nu pentru a fi pus in aplicare. Expresii de tipul „cea mai mare exploatare de acest tip din Europa” etc., plus numele sforaitoare ale consultantilor implicati, toate sunt apanajul unor documentatii facute pentru bursa.

      • Și uite cum am ajuns la un numitor comun cu domnul cu satul…personal, n-am nici un fel de fericire pentru exploatarea de la RM. Cunoscându-ne Doreii cred că mai sigur e să NU. Pe de altă parte, așa cum zice stimatul domn, nu văd de ce aș da banii din impozite/taxe doar la RM. Sau de ce le-aș da vreun ban din principiu. Chestia asta trebuie să o facă nea David și al său Alburnus- care sunt tot din zonă- și au pornit tot circul ăsta. Nu văd de ce demonstranții PRO nu l-au descăpățânat până acum pe respectivul, înainte de a face demonstrație. Am o vagă bănuială că și cei PRO și cei CONTRA din Roșia Montană așteaptă, de fapt, cu mâna întinsă la stat. Altfel, proiecte de atras fonduri Europene- s-ar putea scrie- cu succes în condițiile în care cei care sunt astăzi interesați de NU ar contribui fiecare cu idei.

     • Spuneam in celalat post ca dl. Iordache este un postac mai subtil, pornind doar de la analiza pe text. Dupa care mi s-a aprins un beculet si l-am intrebat pe Goagal care e legatura dintre onor domnul Iordache si doamna RMGC. Daca il intrebi in limba engleza, descoperi ca dl. Iordache face parte din corpul profesionistilor care ne explica, pe banii RMGC, ca exploatare va transforma zona intr-un paradis:
      http://en.rmgc.ro/Content/uploads/eia-en/88_en.pdf
      pag. 1 de la raspunsul la contestatia 32:
      „Încă din faza iniţială STANTEC a contractat experţi români care au colaborat la elaborarea şi
      adunarea informaţiilor aferente studiilor de condiţii iniţiale pentru biodiversitate (biolog Călin
      Hodor, Acad. Mircea Gomoiu, biolog dr. Mihai Vâlcu, biolog Virgil Iordache). ”

      Ok. Am inteles acum in sfarsit care e diferenta intre un ecolog si un ecologist.

      • N-ati inteles. Diferenta dintre un ecolog si un ecologist e urmatoarea: in timp ce ecologistul are din o preferinta fundamentata emotional, sa nu fie ceva, ca nu ii place lui, iar apoi cauta argumente pentru a-si sustine preferinta personala, un om de stiinta (ecolog in particular) pune intre paranteze preferintele (sentimentele personale) si se documenteaza cat mai extensiv cu privire la toate aspectele posibile iar apoi isi formeaza o opinie in functie de rezultatul analizei, chiar daca ii convine sau nu ce a iesit.

       Adica ecologistul e subiectiv, iar ecologul obiectiv. Asta la modul ideal. Desigur ca toti oamenii sunt pe un gradient intre cele doua, insa undeva se poate pune o linie de demarcatie intre cele doua.

       Personal eu de ex. as vota impotriva proiectului la un referendum din sentimente de patriotism, nu imi place cum a pornit din 95 si nici structura actionariatului de acum, mi-ar placea o lege care sa ceara actionariat majoritar romanesc la orice resursa strategica, as vrea si la petrol si gaze asta, de ex. Dar pentru asta nu trebuie sa mint ca nu stiu ce diferenta ar fi intre ce s-a facut la Rosia Poieni si ce s-ar face aici. Mergeti pe deal la buza exploatarii deschise de la Rosi Poieni sa vedeti ce am facut noi romanii acolo, ati fost? De ce nu protestati si impotriva ei ca ecologist, e activa, se sapa si se va mai si sapa.

       Daca sunteti bine intentionat cred ca ati inteles ce am spus. De altfel am revenit doar pentru a va fi de folos, dvs si celor care vor mai trece pe aici.

       cele bune,

    • Pai, daca „nu stiti in ce categorie ma incadrez” CE rost avea remarca referitoare la „preferintele Dvs.? Voiati, cumva, sa ma cereti de nevasta??
     Daca taceati, filozof ramaneati! Banuiesc ca Dvs. fie ca NU luati salariu ca „ecolog” (ca sa va puteti uita in oglinda fara sa va „displaca” imaginea), fie ca lucrati ca „ecolog” fara NICI o „dragoste pentru ecologie”, pentru ca luati, nu-i asa? un salariu – sau… nuuu…? nu luati? Traiti din altceva?

     De raspuns NU mi-ati raspuns la intrebari!! Asta denota un caracter FOARTE manipulator!!

     Cat despre „studiul de impact”… imi e CLAR ca NU doar ca nu l-ati citit – dar nici macar nu v-ati UITAT pe el!!
     Pentru ca, daca v-ati fi uitat, ati fi constatat ca fitzuica aia jenanta careia ii zic ei „Studiu de Impact” are NU „1000 de pagini” – ci 4000 (PATRU MII!!!) de pagini!! Care sunt barbologie curata (fara legatura cu lingaul Barbu, de la Misterul Culturii :P )!! In VIATA MEA n-am vazut ceva ATAT de prost scris, incoerent, plin de falsuri samd…!! Il dati cumva exemplu studentilor Dvs.? ca sa stiu si eu ce fel de absolventi vom avea!

     Vreau sa adaug ca, pentru a participa „documentata” la asa-zisele „dezbateri” pe tema SIM mi-am sacrificat o vara si l-am citit PE TOT!! Cu adnotari pe marginea a ceea ce am citit… samd…!!!
     Ca urmare, n-am pus firmei decat vreo 2 pagini de intrebari la obiect!
     Firma mi-a raspuns la intrebarile alea in ALTE 150 de pagini!!

     Reusind performanta ca, in alea 150 pagini, sa nu spuna ABSOLUT NIMIC!!

     Cumva sunteti printre autorii hartiei aleia igienice? ca altfel… daca „iubiti ecologia” (adica, cf. logicii Dvs. „nu luati salariu” :P ) nu prea vad din ce traiti! N-am vazut NICAIERI ca „voluntariatul” sa aduca cu sine atata timp de petrecut pe Internet sau banii de conexiune, comp, curent samd… :D

     In fine… m-am cam lamurit cu Dvs…

     • Doamna,

      Recunosc ca n-am citit toate cele 4000 de pagini. Dvs le-ati citita.

      Eu traiesc din salariul de cadru didactic (2100 net actualmente) si din salariul de cercetator in cumul (variabil, in jur de 3000 net, din proiecte de cercetare). Am un proiect exact pe modele matematice pentru evaluarea impactului in zone miniere, acum fac diseminare in public ca director de proiect (fac reclama proiectului). Si imi fac un profil public ca atunci cand vin cu rezultatele proiectului sa am audienta cat mai mare. Am propria mea agenda asadar, nu sunt postac de nici un fel.

      Dumneavoastra din ce traiti? Daca am ghicit bine sunteti sefa de la A.R.I.N (primesc postarile dvs semnate la fel pe de pe mediu ngo in posta din biologis), citez de pe site:

      A.R.I.N. este o grupare neguvernamentala,
      democratica, pacifista, umanista,
      fara caracter politic,
      avand drept scop principal
      apararea libertatii oricarei fiinte
      de a trai intr-un mediu
      care sa o ajute sa se dezvolte

      Din asta traiti?

      Eu nu sunt umanist in sensul asociatiilor umaniste militant atee, daca asta ati vrut sa ziceti pe pagina web, ci sunt o persoana religioasa. Prefer omenia umanismului. Imi place Scrisoare despre umanism a lui Hedegger, dar nu asa zisul umanism militant de azi.

      Nu apar nici libertatea oricarei fiinte, sunt de ex. pentru eutanasierea cainilor fara stapani si pentru conservarea biodiversitatii deoarece furnizeaza servicii ecosistemice omului, nu de dragul ei in sine. Nu mai duc spre filosofia de tip New Age.

      Dvs acceptati o etica ecocentrica, eu n-o accepta, merg pe o etica antropocentrica. E firesc, dvs sunteti o ecologista, eu nu sunt, sunt doar un meserias in ecologie. Ideologic sunt un libertarian moderat, care accepta un stat minimal din considerente pragmatice, ca nu se poate altfel.

      Impartasim amandoi valorile democratiei si ale dialogului, si cred ca asta e suficient. E nevoie de toata lumea intr-o societate, doar sa fie de buna credinta, ceea ce e cazul la amandoi. Din dialog iese solutia cea mai buna.

      cele bune,

    • Am uitat: stiti PRECIS ca nu sunt din Rosia Montana??!!

     Cat despre „hipsteri” (miros eu gresit o unda de invidie la adresa lor? :D ): daca exploatarea aia e „de interes national deosebit” – opinia lor DE CE n-ar avea importanta? Ce? adica ei NU fac parte din aceasta „natiune”? numai cei care n-au reusit sa termine o scoala (adica angajatii RMGC)??

      • Domnule Iordache,

       Clar exista un tipar comportamental aici. Domnul Ponta, ca prim-ministru, promoveaza o lege infecta care ajuta RMGC. Dar ca deputat, ar vota impotriva ei. Dumneavoastra, ca ‘ecolog’, lucrati pentru RMGC si ii ajutati sa obtina avizul. Insa ca participant la referendum, ati vota impotriva proiectului. Ca publicist pe contributors, lasati impresia ca protestele ar contine ceva bun in ele. Ca postac la alte articole de pe Contributors, raspanditi cu veselie tezele standard RMGC.

       Va sfatuiesc sa (re)cititi 1984 ca sa intelegeti ce vi se intampla.

       A propos de ‘ecolog’. Sa stiti ca si Mengele era convins ca el face cercetare stiintifica. (am folosit aceasta comparatie nu ca sa va jignesc, ci ca sa scot in evidenta printr-un exemplu foarte evident ca pretentia de neutralitate stiintifica a activitatii unui om de stiinta este una falsa). Cercetarea dvs. stiintifica a biodiversitatii in arealul Rosia Montana a avut un anumit scop. Nu veti scapa niciodata de acest pacat originar al muncii dvs.
       De fapt, puteti scapa, dar nu pareti interesat sa faceti acest pas.

       Va doresc ca atare putere si tarie de caracter.

      • Domnule Marius, toqte chestiile astea de mai jos le spun tuturor studentilor mei prima oara cand se ajunge la subiectul acesta, ca sa invete ceva din asta.

       Cand am lucrat eu la chestia aia era in anul 2000, si nu am lucrat pentru RMGC, ci pentru o firma de consultanta romaneasca, a d-nei Chiriac. Unde aveam un prieten geolog. Care subcontractase am aflat ulterior de la altii de afara, nu stiam noi care e povestea. Motivul pentru care am lucrat eu si Hodor si Preda si altii era ca nu aveam ce manca, din salariul de asistent sau cercetatori juniori sau bursele de masteranzi. Eu aveam un proiect de cercetare din care puteam lua bani de salarii, dar seful meu de atunci, nu dau nume, nu imi dadea voie sa iau desi eram director de proiect. Atunci directorii de proiecte erau buni doar sa aduca bani, care erau impartiti de altii, iar cine comenta primea un pumng in gura. Pot sa va scanez sa va dau referatele cu rezolutie negativa, daca vreti. Ironia soartei: acum aceleasi persoane au firme private si fac business-uri, mai vedeti pe cineva luand pozitie publica de la universitati pe problema asta? N-au cum, pentru ca au contracte cu statul si nu-si permit sa se apropie de un cartof fierbinte ca rosia Montana.

       Un amanunt picant: prietenul de la firma romaneasca de consultanta care mi-a dat de lucru ne-a intrebat cat vrem pentru o cantitate de munca data pe doua saptamani. Am stat noi si ne-am gandit, si cum ca asistent avea echivalentul a 200 de USD am zis 400 de USD. A zis bine si ne-a dat 1000 de USD la toti trei. Cand am terminat treaba americanul supervizer ne-a dat evidenta muncii, pe care din erau trecute sumele reale. Firma lua 11000 dolari iar noi bani in mana ce v-am spus.

       Am mai lucrat anul urmator si la Dracula Park, cu cei de la ICIM, tot pe bani de tigari, din aceleasi motive. Cunosc informatii pe care nimeni din cei care nu au facut consultanta nu le au. Din 2003 s-a schimbat treaba cu cercetarea si am putut sa ma platesc din proiectele aduse de mine prin competitie.

       Toate aceste lucruri privind retrospectiv mi-au folosit pentru ca am si o imagine din interior asupra a ce se intampla cu aceste studii, nu vorbesc in necunostinta de cauza, si acum pot exprima puncte de vedere avizate.

       Pe fond, raman si acum la concluziile la care am ajuns si atunci, ca background conditions sunt dezastruoase acolo. Nu am putut si nici nu pot sa mint ca acolo e lapte si miere, ca e nu stiu ce biodiversitate in zona. In project area nu este, cu mici exceptii. De altfel acum concluziile sunt confirmate de faptul ca statul spune ca trebuie sute de miliaone de euro pentru ecologizare. Altul este modul de argumentare a impactului, nu in raport cu starea de referinta, vedeti mai jos.

       Exista si argumente ecologice pentru caracterul discutabil al proiectului, dar nu cele vehiculate de manifestanti sau initial de opozantii proiectului ca ar fi nu stiu ce biodiversitate. Ele tine de absenta evaluarii corecte a dispersiei poluantilor prin apa de suprafata si subterana, de absenta evaluarii impactului cumulativ cu ce exista deja ca exploatare miniera in bazinul Ariesului, de impactul cumulativ al exploatarilor asupra coridoarelor ecologice din zona, iar din punct de vedere institutional de necorelarea evaluarii de impact cu alte reglementari cum sunt evaluarea impactului strategic si directiva cadru ape (planul de management bazinal).

       Cat despre faptul ca ar fi un pacat chestia aia, toate universitatile din vest au spin-off-uri care aplica cunoasterea otinuta din cercetare. Dvs cine ati vrea sa asiste deciziile pe mediu, oameni care nu au cunostinte, care fac evaluarile din ce citesc in carti? Nu ma intereseaza business-ul de mediu, dar nu este nimic problematic in asta. Poate candva voi cataliza si formarea unui spin-off daca va permite cadrul legislativ.

       cele bune,

 3. Speculetiv o fila bursa din Toronto dar aurul dela Rosia Montana e REAL si ar trebui exploatat, in conditii de siguranta deplina. Asta e realitatea. Ca multi altii, impartasesc ingrijorarea autorului asupra capacitatii Statului Roman de a supraveghea indeplinirea TUTUROR conditiilor de siguranta. La banii lor si la coruptia politicienilor nostri …
  Oricum, aiuritoare declaratiilor lui Ponta, de formatie jurist, privitor la proces si despagubiri, la amploarea acestora. Chiar acceptam orice pretentii, nu avem si noi avocat ?
  Nu casa Sova=Ponta, nu, va rog !

  • De ce aurul „trebuie”exploatat? Aici e viciu de logica si plasa in care au cazut aproape toti inclusiv cei ca dvs care sunt impotriva acestui proiect. Daca aurul ramas e dispersat si in concentratie atat de mica nu se merita exploatare prin decopertare pe arie imensa si cu prelucrare in situ adica distrugrea frumusetii naturale a zonei si riscuri ecologice enorme. Tocmai asta a aratat acest formidabil articol, ca e vorba de un tun al unor mafioti dar benficiile economice pt tara sunt vax.

 4. Impecabil articol, fără încarcatura emoțională cu care am fost obișnuiți până acum.

  O întrebare am pentru dumneavoastră: pentru speculatorii la bursă, nu ar fi preferabilă continuarea iluziei că exploatarea de la Roșia Montană ar putea începe? Mă gândesc că profiturile rezultate din speculă până acum sunt cu mult mai mari decât cele care ar fi existat prin începerea exploatării miniere.

  • „Dormi linistit! FNI lucreaza pentru tine” :P

   Evident, nu poate fi negat dreptul omului de a se droga la nesfarsit! NICI beneficiile deciziei de a continua consumul de droguri, fatza de dezavantajele pe care le prezinta intrarea in sevraj :D :P

 5. Sigur ca suntem o tara bananiera, Herr Klein! Ce asemanare inspaimintatoare cu situatia din Peru! Presedintele nostru, angajatul nostru, batea cimpii despre locurile de munca. Dar, el nu mai e in campanie electorala, ca sa ne spuna, asemeni omologului sau peruan, cum, daca va fi ales, va renegocia el redevente mai mari pentru popor. S-a laudat, in schimb cu asta, primul mincinos al tarii, al carui ministru e autorul legii „mai avantajoase pentru popor”, cu bonus mamica vitrega Sova.

  Ce lipseste din asemanarea cu situatia peruana sunt minerii bolnavi de cancer si efectele nocive ale acestei intreprinderi nascute din rapacitatea unui excroc international si coruptia unor excroci nationali. Nume ce nu trebuiesc uitate: Tariceanu, Berceanu, Isarescu,(ce dezamagire!), Dan Ioan Popescu, Radu Vasile, Seres- intreg spectrul politic romanesc. Deasupra lor unul Ianesi, ca cei din spate vor fi cei dintii!

  Ce tenderul nostru! Lor sa le mearga bine!

 6. Scuze ! Eroare de tastatură (adică de degete proprii).

  Una din cele mai păguboase ziceri românești este „Munții noștri aur poartă_Noi cerșim din poartă-n-poartă”. A se contrapune unui francez din sec.XVIII: „O vie bine întreținută valorează mai mult decît toate minele de argint din Peru”. FIINDCĂ NICI ARGINTUL (NICI AURUL) NU SE POT MÎNCA SAU ÎMBRĂCA ! Se vede treaba că poetul român al secolului XIX-XX (parcă Goga, dacă nu mă înșel) trăia mental în Evul Mediu. Și a fost un politician proeminent ! Minte de țărănoi, pentru care ce „lucește” e mai valoros decît gunoiul de grajd.

  M-am săturat de aurul, wolframul, „nebuliul” și alte elemente rar-fantomatice din tabelul lui Mendeleev care (cică) îi vor îmbogați, ba pe Gabriel Resources, ba pe statul-„bobor” român. CARE STAT ? Statu-palmă-barbă-cot a lui Diculescu-Șova, statul securisto-activiștilor ce ne-au bărbierit cu briciul Bancorex & FNI & ce mai vreți Dvs. ? Sau statul strănepoților noștri , lucioși și sănătoși de atîta brînză-mînz-spînz, care vor decide să extragă grăunțele galbene prin metoda blănii de oaie imerse în scocul pîraielor roșii (de la cuprul ceaușist) ?

  LA TREABĂ ! (dacă vă lasă, sau știți cum fenta, fanarioții puturoși-teroriști din administrație).

  SĂ ÎNGROPĂM DEFINITIV RMGC !

  Avem, vorba franțujilor, alte „mîțe de biciuit” ! NENUMĂRATE !

   • cu comunisti dom’le? Milionarii de carton proveniti din randurile fostei nomenclaturi si securitati s-au cam subtiat, tara e proprietatea hotilor fara coloratura pentru care singura ideolgie se banul, ban ce nu sunt dispusi sa-i imparta, asa ca ce comunisti?

 7. Felicitari pentru articol. Foarte bine analizat, cu fapte si nu doar pareri.
  Subscriu ca articolul trebuie adus la cunostinta cat mai multor persoane interesate de subiect, mai ales pentru ca prezinta problema din perspectiva care conteaza: banul.

 8. un articol corect, dar ce i de facut ?
  activitati tipic speculative/piramidale (cei multi care si incearca norocul (ca la poker) pierd, nu inainte ca „insiderii” sa si retraga la timp cistigul) care in fact au declansat criza financiara si morala cu care ne confruntam astazi. asta nu i capitalism/liberalism care sa rasplateasca initiativa individuala / crearea plus valorii sanatoase. este faza lui terminala, transformarea in socialism plutocratic : statul supradimensionat, incompetent si corupt pe de o parte si multimea amorfa dependenta de el de cealalta parte.

 9. Perfect justificat acest punct de vedere.
  Intreg proiectul, de la conceperea sa, a fost gandit ca o „jucarie” pentru speculantii la burse. Este, daca imi permiteti, scalarea unor iluzii, a caror valoare a progresat/regresat in functie strict de informatiile legate de stadiul aprobarilor in speta. Este ca si cum eu creez un plan de afaceri optim si ma reped sa il listez la Bursa. Cu cat par mai credibil, cu atat valoarea actiunilor mele creste, iar in functie de interesul propriu imi permit ulterior sa jonglez cu pretul „afacerii”..mai ales ca tot eu am alocat o parte din bani influentarii instrumentelor decizionale si informationale conectate acestei idei, incat imi pot permite sa dictez inclusiv (atunci cand interesul de trading mi-o cere) decizii contrare propriei „jucarii”…
  Asa ca…bula de sapun pluteste controlat in continuare..;)

  • aci nu cred ca s a speculat pe formidabilul plan de afaceri al GR !
   s a speculat pe sigurantza cumpararii legilor !
   coruptzia este o mina de aur ptr afaceri de acest tip!
   Ghana,o tzara africana bogata in aur,poate fi si ea un reper de comparatzie cu romanica,asta daca nu sentimentul patriotic de superioritate o scoate din calcul,ha ha

   • Nu.
    Am spus ca planul de afaceri a fost doar listat la Bursa. Intr-adevar, aveti perfecta dreptate, de speculat s-a speculat pe „decizii” – inerent in stransa legatura cu coruptia!..Chiar si pe deciziile contrare..

 10. Stimate domnule Klein,

  Haideți să facem o scurtă dar necesară recapitulare:
  1. Zona Roșia Montană e MOARTĂ. E o zonă minieră- cu mine închise pentru că nu mai erau decât o sursă de sifonat bani de la stat. Minieritul tradițional nu mai este rentabil de mult. Visele despre turism sunt în cel mai bun caz niște coșmaruri. Cine îți vine să facă turism acolo – poate doar niște turiști sado-maso ? Fără o logistică corespunzătoare- departe de frontieră- visele cu turiști autohtoni sunt tot coșmaruri. Sau niște exerciții de tip wishlist- dacă toți turiștii români ar merge la Roșia Montană… (n-o să meargă- nici măcar 10% din demonstranții acestor zile- ar fi fost interesant de făcut un sondaj)
  2. Există o resursă. Care poate fi exploatată într-un singur fel- astăzi- pentru ca să fie rentabilă exploatarea.
  3. Orice fel de acțiune umană comportă un risc. Riscăm dacă ne construim un adăpost de-asupra capului. Riscăm mai puțin dacă mergem să dormim în peșteră.
  4. Riscurile de la Roșia Montană sunt riscuri care țin exclusiv de factorul uman. Vrăjelile ecologiste ar trebui să amintească de n localități (Copșa Mică vă spune ceva ?) distruse de noi pentru noi. Faptul că facem pe fetele mari astăzi e trist- și jenant.

  • Da, exploatarea de la Rosia Montana in conditiile astea ar putea fi rentabila. Pentru Gabriel Resources. Nu pentru oamenii din zona, nu pentru Romania.

   • Dle. Maxa, mi-am luat o lămâie și mi-am revenit. Sunteți amabil să-mi spuneți:
    1. De unde- sau cum- ați stabilit dvs. ce e rentabil pentru oamenii din zonă ?
    2. De unde- sau cum- ați stabilit dvs. ce e rentabil pentru România ?
    la câte sloganuri ceaușiste am auzit în ultimele zile- al dvs. e unul în plus. Altfel- soluții zero.

   • Maxa, exista o snoava cam asa:
    un om avea un ban de aur si unul de alama. Trecand pe langa un cersetor ii dadu acestuia, din greseala, pe cel de aur. Se intoarse si-si ceru banul inapoi, dar cersetorul nu mai vru sa-l dea. Asa ca-l urmari si vazu unde-si tine comoara. A doua zi , in vreme ce cersetorul era „la munca”, ii lua toti banutii si, trecand din nou pe la acesta, il invita la masa. Insa cersetorul manca cu noduri, neputand inghiti, asa ca-l lua de guler pe binefacator si-l duse la jude, cum ca i-a furat averea. Drept dovada aduse faptul ca el nu putea inghiti mancarea cumparata din banii sai. La care judele ii spuse:
    _ Daca nu poti s-o inghiti tu, e pacat sa n-o inghita altii!
    Asta e una!

    A doua e ca recunosc ca nu pricep prea mult din ce insira Adalbert aici in chineza de specialitate, dar totul pare serios si bine documentat. Stiu ca am facut si eu ceva castig cu GBU acum cativa ani. Am cumparat dupa victoria PDL la parlamentare, in 2008, si am vandut in ianuarie 2012, cand nu se stia ce vine. La tanc!

  • pai cazul ideal de care vorbiti dvs, in care totul merge in conditii de siguranta, este tot un exercitiu de tip wishlist. cum naiba putem avea incredere ca guvernul roman poate veghea la siguranta unui astfel de proiect? pe cine ne bazam, pe mitomanul victor care nu e de acord cu viorel? pe sova?

   • Ok, dle. r2 am ajuns la un numitor comun. Avem oameni care să verifice proiectul, implementeze și supravegheze ? Dacă nu, e sigur să nu-l facem- dacă vom avea un Dorel care să plece din post să-și bea berea- și în timpul ăsta să deverseze cianurile. Evident că Dorel va scoate din funcțiune și cele n rânduri de alarme automate să nu-l deranjeze- și va bloca toate avertizările de urgență. Dar Dorelul e al nostru- nu al RMGC.

    • e bine ca recunosti…

     mai putin ma intereseaza a cui e vina sau al cui este dorel, important este ca pericolul exista si va exista zeci de ani dupa ce se termina cu exploatarea..
     cele cateva sute de locuri de munca nu va rezolva problema din zona, nici prin cap nu-mi trece ca statul va castiga ceva, dar totusi te intreb: dupa 10-15 ani de exploatare, ce o sa mai faceti in acea zona? cum or sa traiasca oamenii? din ce?
     nu mai bine va orientati de acum?ca tot aveti muntii si dealurile impadurite, ca dupa exploatare nu o sa le mai aveti…
     si inca ceva, acea bogatie nu este a voastra, este a intregulu popor, asa ca trebuie sa tineti cont de vointa poporului, nu sunteti singura zona din tara in care nu ai ce face, dar oamenii s-au orientat si fiecare face cate ceva, cred ca este timpul sa faceti si voi altceva, in afara de minerit…, ca tot zicea cineva, puteti creste animale, cinci taurasi pe an de familie si castigati cat in doi de minerit, ca asta nu este minerit ce vreti sa faceti acolo, sa mutati niste dealuri din loc si sa treceti prin cianuri totul…

     • Lucyiene, nu știu cum să-ți spun dar chestia cu ”bogățiile întregului popor” era valabilă prin cartea de economie politică de prin 1978…1979 atunci când învățam despre cum are grijă statul socialist de noi, blah, blah, blah. Să gândești în 2013 despre bogățiile întregului popor e un picuț cam târziu, nu crezi ?

      • Nu, nu este tirziu deloc. Am fost spalati pe creier de 24 de ani ca nu mai avem patrie, ca nu prea e cool sa fim nationalisti si ca, implicit, nu exista bogatii comune, ale poporului. Ba da, domnule, exista si sint foarte multe: de la resursele subsolului pina la ape, munti, Marea Neagra, drumuri, spitale, scoli samdp. Am fost spalati pe creier de unii ca matale, ca totul, dar absolut totul e nerentabil si trebuie vindut de urgenta pe NIMIC. Iata niste exemple: paminturile arabile cu irigatii cu tot (Balta Mare a Brailei, paminturile din Banat), CFR Marfa, flota, Oltchim, Petrom, Posta Romana, Rompetrol, Marmosim, marmura de la Ruschita etc etc etc
       Acum urmeaza aurul si gazele de sist ca restul a incaput pe miini bune.
       Nu mai fa atita reclama acestor hoti internationali care au constatat ca la noi in Romania se poate orice. Daca erau asa de binevoitori si draguti nu mai supuneau la tortura psihologica oamenii de acolo. Vorbesti in dodii, nu aduci nici un argument de ce de acum in 35 de ani barajul ala care tine cianura va fi sigur. Si, cum spunea cineva, ce vor face copiii si nepotii celor 1000 de mineri care astazi si-ar gasi locuri de munca la Dumnezeul regional numit RMGC? Aud? ah, da , vor emigra in Quebeck… Paradoxal, observ ca multor tari cu 0 resurse le poate merge minunat: de exemplu Japonia. La noi de ce nu se poate? De ce nu se poate ca oamenii de acolo sa creasca vaci, capre oi si gaini si sa faca agroturism? Pentru ca asa declari mataluta conform cu politica de lobby a RMGC? Stiai ca pina acum 30-40 de ani toti oamenii de pe acolo traiau din ce produceau? Ca in ziua de azi merg toti si cumpara lapte de la Penny Market si Lidl? La asta ne-a adus „capitalismul”..
       Lasa vrajala ieftina ca zecile de mii de oameni care au iesit in strada nu sint prosti. Avind in vedere cita reclama si-au mai facut acesti RMGC… si cite minciuni in presa…

      • Raspundeti LA INTREBARE!!!
       Sistematic (si la fiecare articol unde interveniti) EVITATI sa raspundeti la intrebari concrete!!

       Deci: CE se va intampla cu oamenii aceia care tzipa acum (si cu „copiii nostri”) dupa 10 ani, cand se termina exploatarea!!
       N-or sa mai aiba munti (de exploatat cu minerit) n-or sa mai aiba NICI teren agricol (ca sa-si asigure subzistenta). CE se intampla cu ei?? Si cu „copiii nostri”, pe care-i baga, lacrimos, in fatza?

  • Teza 1 a RMGC: Zona e moarta (de fapt MOARTA), asa ca lasati-ne sa o omoram de tot ca s-o aducem la viata.
   Teza 2 a RMGC: Zona nu se poate intretine decat din minerit (cu corolarul turismul e imposibil in zona)
   Teza 3 (variatie la teza 1) a RMGC: Zona e deja foarte poluata de exploatarile istorice, asa ca lasati-ne sa o poluam si mai tare cu inca o exploatare.

   Pentru un inginer, cum va pretindeti, cam multe fracturi logice si sentinte fara fapte (facts).

   Pai cele cateva mii de participanti la Fanfest in fiecare an, nu reprezinta 10% din demonstranti? I-ati intrebat pe cei care au pensiuni in zona care e gradul lor de ocupare anual? Ati facut o cercetare sociologica sa vedeti care e nivelul de calitate a vietii pentru localnicii care traiesc de pe urma terenurilor pe care le detin? Aveti date statistice cu privire la ocupatiile si veniturile celor din zona? Pai in Apuseni zeci de comunitati. Ce fac restul, care n-au zacaminte de aur? Sunt si ei MORTI?

   Feeling-ul meu este ca sunteti un simplu postac RMGC pus sa reprezinte categoria inginerilor de bine, pentru ca un inginer adevarat nu poate gandi pe bune toate falsele silogisme pe care le sustineti pe aici.

   A propos de teza 2 de mai sus, aflati ca RMGC tocmai a construit un hotel de lux in Rosia Montana prin renovarea vechii primarii. Nu ca isi propun sa faca multi bani din asta, dar s-au gandit ca n-ar fi rau sa-i concureze pe localnicii care obtin venituri din turism. Si sa le poata estimp explica ei turistilor cum sta treaba cu Rosia Montana, nu localnicii.

 11. Se pare ca astept in zadar o analiza rationala asupra unui PROIECT INDUSTRIAL, si constat cu amaraciune ca nimeni nu are dileme sau intrebari privind realitatea pseudo-informatiilor tehnico-economice care se tot repeta pe toate canalele media.
  Trebuie sa recunosc ca asteptarile au fost mai mari pentru contributors.ro, motiv pentru care si dezamagirea este mai mare.
  Acesta este un apel la ratiune, si nu apel de a fi pro proiect.
  Din majoritatea articolelor reiese ca avem un grup de escroci care mituiesc/cumpara pe toata lumea de peste 15 ani dar nu au reusit nimic, pentru ca opinia publica a vegheat de fiecare data ca statul nu fie cumva pacalit si atras in cine stie ce capcana monstruoasa.
  Bine inteles ca guvernele de fiecare data au reactionat prudent, cand santinelele opiniei publice trageau semnalul de alarma privind ticalosia investitorului, si chiar asa mituite, nu au dat curs escrocheriei neeliberand avize si acorduri necesare.
  Oare toata povestea asta va suna credibil.
  O alta teorie spune ca zona va fi o bomba ecologica ramanand in urma un peisaj selenar si un imens lac de cianura.. Inteleg ca acesti investitori in afara ca sunt excroci sunt si tampiti, cum sa crezi ca in UE se va aproba un astfel de proiect, chiar daca primesti avize de la atatul roman mituit, si te apuci de constructie, pare probabil sa cheltuiesti sume importatnte si cand sa te apuci de treaba vine o comisie de la UE si opreste totul. Nu e clar, sunt tampiti si escroci ca altfel nu se explica.
  Vad ca autorul reia un slogan la moda care spune ca urmeaza o exploatare a resurselor in interes privat, respectiv citez:
  Probabil ca autorul crede ca magazinul din colt vinde paine in interes comunitar, nu in interers privat, motiv pentru care cred ca e cazul sa afle si dumnealui ca toate activitatile economice au un ineres privat.
  Dupa cum spuneam nu doresc decat sa fac un apel la ratiune, pentru ca mie unul nu-mi suna credibil povestea asta cu grupul de investitori escroci si tampiti care au cumparat pe toata lumea, dar nu au reusit in 15 ani sa pacaleasca statul vigilent si corect.
  Nu pot sa inu remarc ca din peisaj lipseste opinia inginerilor, care pare ca este acoperita de vocea ecologistilor ( apropo, un ecologist ce studii trebuie sa aiba) ori a jurnalistilor. ori a juristilor ori a……

  • Eh, inginerii sunt în România o entitate neglijabilă la ora aceasta, stimate domn. Un inginer v-ar spune că;
   1. orice proiect implementat- deci nu pe hârtie- are o componentă de risc.
   2. în cazul RMGC NIMENI n-a discutat pe proiect- prin referință față de proiecte similare. S-a dat gaia-mațu cu ecologismul. Ecologism care ne trimite înapoi în peșteri- ultimul stinge lumina- pentru că toate – dar absolut toate câștigurile civilizației de azi sunt anti-ecologice.
   3. Componenta de risc a viitoarei exploatări se manifestă în:
   3.a. proiectare- și proiectul poate fi controlat și avizat- de mama specialiștilor. Ceea ce nu s-a făcut. Există ceva care se numește LOPA- adică Layer of Protection Analysis- Analiza straturilor de protecție- care se face la orice astfel de proiect- efectiv pe măsurile de avertizare și protecție- implementarea și funcționarea lor. Nici asta nu s-a făcut așa că mergem mai departe.
   3.b. implementare- adică construcția lacului de cianură și a celor aferente. Și aici pot sta să supravegheze n vajnici ecologiști- să vadă dacă se respectă proiectul și dacă Dorel n-a furat din materiale.
   3.c. funcționare și întreținere- tot Dorel săracul e factorul de risc și aici.
   3. d. Scoatere din funcțiune și eliminare de deșeuri. Idem Dorel.
   Constatăm că o discuție efectiv pe proiect- în care statul român ar putea cere- și plăti- expertiza necesară de exemplu de la Lloyds sau DNV- asiguratorii cei mai mari de riscuri din lumea cunoscută- ar trimite acasă toți demonstranții.

   • Inginerii care gândeasc ca dvs. sunt neglijaţi pe bună dreptate. Faceţi un sofism penibil atunci când spuneţi că problema ecologică e o falsă problemă, de vreme ce toate tehnologiile moderne sunt anti-ecologice. Chiar dacă ar fi aşa, ar rămâne în continuare între ele diferenţe de grad. Exploatarea cu cianuri la RM are un potenţial anti-ecologic enorm, deci ar fi de evitat cu orice preţ.

   • comentariile legate de lipsa unui suport al articolului in opinia unor ingineri este buna pt. lelea de 80 de ani de la tara care nu citeste decat cartea de rugaciuni, si aceasta doar de 2 ori pe an;
    oamenii de rand au acces la goagal (cum ne spune si primarele din sectoru` 5 care este), asa pot afla ca fabricantii de ingineri, respectiv reputati profesori universitari, unii activand in domeniul chimiei, membrii ai Academiei Romane s-au pronunta in scris impotriva proiectului rmgc, fiind invocate inclusiv argumente pertinente;

    nimeni nu este impotriva corporatiilor: Sony, Apple, Microsoft, Boeing, Intel, etc. prin inovatiile create ne incanta in fiecare zi, dar nu putem sa fim de acord cu atitudinea ingaduitoare ca sa nu spun complice a autoritatilor de suptraveghere a guvernelor;
    pt. cine a a uitat actuala criza, cu efectele sale (cele mai dramatice fiind inrautatirea conditiilor de trai, reducerea sperantei de viata sau anularea acesteia – nenumarate cazuri de suicid) a aparaut din cauza atitudinii ingauitoare a autoritatilor de supraveghere: Enron (important contributor in campania electorala a lui bush jr.), criza subprime, Lehmann Brothers, etc.

    proiectu` faimos al rmgc la Rosia Montana presupunea construirea celui mai mare lac de cianura de pe glob; spre comparatie lacu` urmator de cianura, ca marime, este mai mic de 10% din lacu` rmgc;
    valoarea garantiilor de mediu este nesemnificativa in raport cu potentialele efecte ale unor accidente;
    statu` ramanea la final in proprietate cu un lac de cainura, cianura pe care dorim sa o consume toti sustinatorii proiectului……nu cu mult timp in urma unii jurnalisti si politicieni apreciau ca lacu` de la Rosia Montana va contine mai putina cainura decat o ceasca de cafea – le dorim cat mai multe cesti din aceasta bautura energizanta, pot incepe acomodarea in nordu` tarii unde exista un lac de proportii mult mai mici dar cu aceiasi utilitate.

    • Dragă Crunt și dragă Capăt,

     Ca să ne lămurim- pentru că nu cred că suntem pe aceeași frecvență:

     1. Dl. Crunt- ” Chiar dacă ar fi aşa” – nu poți împăca capra cu varza- dacă dorești ecologie- stingi matale becul, te muți înapoi în peșteri. Dacă dorești civilizație- și ecologie- probabil că te cheamă Bill Gates și ai vagoanele de bani (sper că nu cele GFR) trase în apropiere de casă să plătești energia ecologică, mâncarea ecologică și toate facilitățile ecologice.
     2. Dle. Capătu- ce-s alea ”autoritatilor de suptraveghere a guvernelor” ? Cine supraveghează guvernele ?
     3. Discutăm discuții spre nemurire. Eu susțin un singur lucru- că nimeni dintre protestatarii solo sau finanțați de Soroș n-au oferit o variantă clară- limpede și care se poate realiza. La ora actuală avem- o exploatare posibilă- murit de foame. La mintea mea de inginer aș merge pe exploatarea posibilă. Din fericire- nu eu decid.

     • Pai domnule inginer, hai sa-ti dau solutia cea mai clara: 1. Combati coruptia (e treaba guvernului)
      2. Dai niste legi normale, astfel incit IMMurile sa fie incurajate sa faca business si implicit sa plateasca taxe si impozite. In felul acesta se vor debloca miliardele de Euro din banii UE si vor intra in tara. Atunci si numai atunci eu vind tot ce am in Germania, imi cumpar citeva case parasite la Rosia Montana si ma apuc de agroturism. Imi mai cumpar si citeva utilaje si ma apuc de construit drumuri, pt ca e nevoie in zona.. Asta e solutia. Si-ti garantez ca vor veni mii de turisti sa manince slanina si sa bea tuica la Rosia Montana. Sint bradean si stiu ce spun, zona e superba.

   • Destest teoriile conspirationiste dar vazand postari precum cele ale lui Andrei George sau seria de articole infecte din Evenimentul Zilei cum ca „vai, ce pierdere pt economie”, sau „vai alungam investitorii” nu pot sa ajung la alta concluzie decat ca e vorba de un efort concentrat de regrupare al celor aflati in spatele acestui tun, magistral denuntat de dl Klein.

    Tunarii au adoptat o tactica perversa: trimit la inaintare „specialisti”, „jurnalisti” si „postaci” care pe un ton civilizat si rezonabil denunta aranjamentele necurate din spatele legii dar in acelasi timp ne spun ca ar fi o mare tragedie pentru economia zonei si cea nationala daca nu facem nimic cu aurul.

    Stai linistit Andrei George ca nu e nici o tragedie daca nu se intampla nimic la Rosia Montana, dimpotriva respiram aer mai curat la suprafata, nu mai trebuie sa mergem in pestara aia unde ne trimiti matale.

   • La Centrala Nucleară de la Cernavodă avem Dorel? Deşeuri radioactive sunt? Care este managementul lor? E şi Dorel implicat? A fost Dorel eliminat?

    • Da, da și da. la Fukushima au fost Doreii lor- de ce n-ar fi și la Cernavodă ? Stimate domnule, față de o activitate utilă- dar fără mari riscuri- cum ar fi tractorismul – o activitate similară (adică tot utilă) dar cu riscuri mari – nucleare, industrii de proces, etc. determină transferul unei răspunderi imense pe umerii lui Dorel- care o fi ăla. Care Dorel- când s-a dat în funcțiune Oltchimul- vroia neapărat un buton din cabina de comandă (pe bune, nu povești) pentru că considera că așa ceva i-ar prinde bine lui în curte. Subsemnatul- pe vremea când era student- și tot Dorel- a completat un motor cu comandă pas cu pas de la o instalație de gazeificare (ce-i drept, închisă) ca să vadă cum funcționează. Etc.

   • Hai, mestere, mai lasa-ne cu inginereala asta…
    Stim amandoi ca matale esti ce se cere la momentul respectiv, cand profesor gradul I, cand specialist de 23 de ani (?) in managementul riscului, cand inginer de care fel trebuie samd., oricum, specialist in orice.
    Macar mai schimba pseudonimul, zau asa. Ma faci sa-mi para rau ca te-am luat in serios.

  • 1 – EU sunt ‘inginer”! si, pe baza observatiilor mele „tehnice” (si ale altora) Banca Mondiala a REFUZAT, in 2002, sa dea firmei 250 milioane dolari (cu care sperau astia sa-si inceapa exploatarea, in 2004)!! Nici macar pe „contributors” nu prea cred ca poate fi pus un text tehnic de cateva zeci de pagini!

   2 – UE NU are competenta sa-si dea acordul pentru un proiect de exploatare miniera!
   Pur si simplu, NU e treaba ei! Nu e domeniul ei de activitate!!

   Asa ca… faceti bine si nu mai dezinformati (fie si mai mascat, ashaaa…)

  • Bun indemn, asta din pseudonimul dumitale.
   Si, l-ai pus cumva in practica? Ai cercetat? pe unde si din ce surse?
   Aha, OK, asa ma gandeam si eu.

 12. Ma intreb doar daca unii care au comentat pe aici, cunosc riscurile, (inclusiv cele post-inchidere) pentru sanatatea umana a unui asemenea proiect sau daca se intreaba de ce bolile cardiovasculare, pulmonare, dermatite si eczeme sunt mult mai evidente raportat la nr. de locuitori sau nr. de copii nascuti vii la 1000 locuitori sunt mai putini si altele asemenea, in zonele, unde poluarea cu metale grele este mare. Nu am mai spus nimic despre mediu pentru ca asta, dupa capul unora, nu conteaza, deh, ei nu au citit niciodata despre regele Midas…
  Sau stiu cei care au comentat pe aici ca investitiile in turism in zona, nu multe, dar care exista, sunt continuu ingreunate de autoritatile locale aservite companiei rmgc?
  Nu ne ajuta rmgc cu nimic, nici pe noi, nici pe locuitorii zonei (exceptie face doamna care tricoteaza ciorapi), deci nu dorim decat ca rmgc sa dispara din tara asta si asta cat mai repede! Iar politicienii nostri corupti sa inteleaga ca ne-a cam ajuns!

  • Stimată și distinsă doamnă,

   Dacă chiar vreți să discutăm- poate ne dați și niște statistici a ceea ce a fost- cum ar fi de exemplu afecțiunile pulmonare și cancerigene la Copșa Mică- de exemplu- unde poporul muncitor s-a omorât singur- din plăcere, evident- față de ceva care AR PUTEA să fie. Repet- orice fel de activitate- și mai ales activitățile din minierit- presupun riscuri. ? Dacă nu suntem în stare să ni le asumăm propun- urmând logica dvs.- să nu mai avem nici un fel de activitate industrială. Altfel, am înțeles perfect esențialul ”Să dispară RMGC ” Dacă îmi permiteți, completez cu ”IMGB face ordine !” ca să nu mai amintim de celălalt slogan, ”Nu ne vindem țara”

   • Domnule, iar bati cimpii! Ce legatura are **** cu prefectura? Doamna aceea tocmai afirma ca poluarea cu metale grele cauzeaza numeroase boli, mult mai multe decit intr-o zona unde sint fabrici de maturi, de oglinzi sau de mobila. Si aia e tot industrie, numai nu industrie miniera.
    Oamenii trebuie incurajati sa PRODUCA ceva (bunuri sau servicii) nu sa vinda resurse!
    Domnule inginer, nu-ti ia mult sa compari Rusia cu Japonia. Vezi ce fac unii si ce fac ceilalti, compara apoi PIBul/cap de locuitor si trage o concluzie.

 13. Ilegalitati si frauda:
  – modul cum s-au semnat contractele, cum s-au secretizat
  – modul cum s-au obtinut diversele autorizatii de mediu, cu ignorarea legislatiei in vigoare sau cu modificarea legislatiei pentru compatibilizarea cu proiectul acestei intreprinderi criminale
  – modul cum au fost mituiti politicieni, autoritati locale si jurnalisti
  – modul cum sunt facuti jandarmi sa inchida ochii la violentele angajatilor platiti de RMGC impotriva oricui este contra
  – structura cheltuielilor de pana acum este cel putin dubioasa, RMGC sustinand ca a cheltuit in jur de 500 milioane de euro cu acest proiect – care nu are inca autorizatiile de functionare necesare…
  Proiectul este un tun, iar cei care cred ca ne pot convinge cu minciuni abil ticluite de contrariu se inseala. TUN!

 14. Nimeni nu comenteaza despre esenta articolului. Deja nu mai e vorba de ecologie, ci de infractiuni legate de tranzactii bursiere.

  In fapt articolul ne atrage atentia ca jocul asta cu „uite legea, nu e legea!” are legatura cu posibile speculatii bursiere folosind informatii confidentiale, ceea ce in statele civilizate se pedepseste cu ani frumosi de inchisoare. Adica , conform articolului ar exista posibilitatea, pentru ca cineva a cumparat niste actiuni scumpe care acum nu mai fac 2 bani si va cauta niste vinovati pentru asta, ca in Canada sa se deschida o ancheta penala in care pe lista acuzatilor sa fie dl. Ponta si alti baieti zambareti din anturajul lui. De aici si anuntul surpriza cu despagubirile pe care ar trebui sa le dea Romania, caci putem presupune ca lui Ponta ii tzatzaie poponetzul ca va deveni infractor conform legilor din Canada si vrea sa-si cumpere linistea. Cu bani publici evident.

 15. Proiectul RMGC este impotriva intereselor Romaniei .
  Principalele acuze care se aduc contractului sunt :
  -mediu
  Refuzul RMGC de a da garantii pt folosirea unor solutii tehnice costisitoare de impermeabilizare a lacului de decantare in suprafata de 350ha.De asemenea refuzul RMGC de a modifica proiectul barajului inalt de 190 m pt a nu fi afectat in cazul unui cutremur.Compania RMGC a dat statul roman in judecata in anul 2007 si pierdut in 2011 de companie .
  -interesul comercial al satatului roman
  Redeventa foarte mica obtinuta de stat 6%.De exemplu in UK redeventa plus impozit pe venit ajunge pana la 80% pentru stat!De asemenea la Rosia Montana redeventa va fi obtinuta strict pt. aur si argint ,prin clauza abuziva ca zacamantul devine proprietatea RMGC pe timpul exploatarii! metalele rare care sunt in zacamant sunt evaluate la 50mld. euro,la care nu se va plati nici o redeventa statului.
  -incalcarea dreptului la proprietate a cetatenilor romani
  Compania va putea face expropieri in interes privat ,ceea ce este neconstitutional

  Istoria se repeta : strainii vor sa puna mana pe aurul romanesc!

  • Fraților, chiar nu v-ați plictisit ”Străinii vor să pună mâna pe aurul românesc ” ? Păi stimabile, au pus mâna de vreo 2000 de ani- hai să ne apucăm de procese cu Traian- ce ziceți ? Dar Imperiul austro-ungar când îl dăm în judecată ? Incoerența e în floare- nu suntem UK și nu ne va da nimeni nimic pentru că dăm o porțiune de teren- care acum nu e folosită- ca să construiască cineva ceva acolo.

   • Nu inteleg logica.Romania primeste max 5mld. euro ,din redeventele si impozitul pe venit pt aur si argint,RMGC pleaca cu 50-70 mld.euro, neoferind garantii ca o sa neutralizeze la final iazul.Aveti idee cat ar cere Ungaria daune Romaniei pt un eventual accident ecologic ?!Mult peste amaratii de 5mld .Zacamantul de la Rosia Montana e proprietatea statului compania RMGC doar il exploateaza!
    RMGC nu o sa castige niciodata un proces impotriva Romaniei ,contractul de exploatare ,avand astfel de clauze ilegale si NECONSTITUTIONALE ! E o diversiune!

    • Stimate domn, hiadeți să nu ne mai uităm la nimeni- și să ne vedem pe noi. Dacă eu n-am bani și primesc niște bani- se presupune că i-am primit- nu ? Dacă n-am bani, am coada în sus și refuz banii- voi rămâne (temporar) cu coada în sus dar tot fără bani. RMGC este irelevantă- poate să fie orice fel de altă companie în loc. Atâta vreme cât nu putem câștiga bani din inovare (cum scria pe-aici cineva) ci numai din vânzarea de resurse- și când n-ai alt ofertant decât X- ai un suflet foarte nobil să refuzi banii- dar riști să fii prost înțeles de oamenii care și-au pus speranța în exploatarea aceea. Dacă toată adunătura de cocalari, hipsteri și ce a mai demonstrat în piață ar fi fost solicitată să scoată câte 100 lei/demonstrant/zi de demonstrație- care s-ar fi dus direct la oamenii din zonă- ar fi fost minunat. Numai că mintea demonstranților nu merge mai departe de NU.

     • In primul rind jignesti zeci de mii de intelectuali destepti si tineri care au iesit sa protesteze pentru o cauza nobila (adica nu pentru pensii si salarii ci din solidaritate).
      Cocalar te poti numi tu avind in vedere comentariile fara nici o logica.
      Am sa-ti raspund ultima data avind in vedere ca incepi sa scuipi venin.
      Zici: „Atâta vreme cât nu putem câștiga bani din inovare (cum scria pe-aici cineva) ci numai din vânzarea de resurse..”. Acel cineva e la fel de inteligent si/sau mincinos ca tine. Doar un imbecil isi vinde casa si pamintul ca sa faca rost de bani. Un om normal se duce si face ceva, munceste ca daca isi vinde casa nu va mai avea adapost.
      Asta trebuie sa faca si romanii, indiferent ca se numeste crestere de vite (nu ma refer la tine), croitorie, transporturi, cofetarii, fabrici de mobila si chiloti samdp. BUNURI SI SERVICII trebuie sa produca Romania pentru a sta in rindul tarilor civilizate, si e treaba guvernului sa inlesneasca asta prin combaterea coruptiei si printr-o legislatie corespunzatoare.

      • Calmeaza-te, amice. Agresivitatea si mitocania tizului tau cresc atunci cand omul se simte incoltit si fara argumente.
       Acushica o sa-ti spuna fie ca se plictiseste, fie ca se amuza – modalitati banale, securistice, de eschiva. „Nu-i raspunde, doar enerveaza-l”.
       Oricum e un vax. Meritul d-lui Andrei George (neasteptat pentru domnia sa) e ca a mentinut discutia deschisa cu cele in jur de 15 comentarii pe care le-a postat aici. Am mai aflat lucruri interesante.
       Altfel, daca citesti cu atentie, constati ca, in afara de el, aproape nimeni nu sustine in aceste comentarii proiectul RMGC.
       Nu e o constatare interesanta??? Cam 80 de comentarii pana la aceasta ora – ceea ce implicit sugereaza dezbateri intense, echilibru de opinii, multi oameni pro si contra samd… si cand colo, ce sa vezi???
       Sau, mai bine zis, pe cine sa vezi??? Pai, doar pe dl. Andrei George care a combatut aici aproape de unul singur, reusind insa sa lase impresia unei dezbateri echilibrate. Daca nu esti atent (si 90% dintre cititori nu sunt), poti sa crezi ca opiniile la acest articol sunt impartite aproximativ egal.
       Subtila forma de manipulare, nu crezi?

     • cacanar inginer,
      eu lucrez un peru acum la un documentar despre mine si ce mizerii, asasinate si spagi se practica aici. de cantitatea de metale grele pe care locuitorii, din zonele minelor de aur si cupru, o au in sanje nu mai zic, e absolut infricosator. accidente cu duiumul si investitii in capital uman ioc. iar aici chiar au putere companiile miniere, nu sunt niste speculanti penibili care inchid 25 de „mineri” intr un beci si zic ca protesteaza, aici eu putere si armate private cu care pot omora comunitati izolate intr-o noapte. iti zic eu bai pulica, daca vrei sa fie rau, poate sa fie si mai rau. momentan avem tot ce trebuie ca sa transformam rosia intr un magnet turistic, asta daca se ucide monoindustriala. ca sa nu mai zic de ce usor se poate scapa de proces si alte amenintari goale. acum partea grea e sa scoti din capul infometatilor din rosia montana (ei au fost infometati voit de ani buni de rmgc si guvern cu monoindustriala, iar acum cu un os ii misti pe toti) ca mineritul e cheia bunastarii lor. dupa minerit nu ramane nimic, ramane un om cu salarii compensatoare care se duce si bea, nu ramane nici pic de indeletnicire. nici un pic de capital uman nu se formeaza in 20 de ani de exploatare.

     • V-am apreciat pana acum multe comentarii pentru echilibru, toleranta si curajul de fi in minoritate. Interventiile dumneavostra la acest articol sunt surprinzatoare; in caracterizarea tinerilor care au iesit pe strazi in ultimele 10 zile ati dovedit cinism, clisee, si, mai ales, aroganta. De data aceasta scrieti ca indarjitii dintr-o linie dreapta, si rau, si prost.

      • Stimate domnule profesor Manu,

       Aveți dreptate, m-am lăsat un pic purtat de val.

       Cu scuze pentru cei care s-au simțit lezați,

   • Nu, se pare ca nu s-au plictisit. Ciudat, nu-i asa?
    In toata povestea asta e un singur personaj care se plictiseste sistematic – dumneata.
    In mod paradoxal, desi te plictisesti ingrozitor de tare, esti totusi daca nu cel mai activ comentator (cu opt postari din 46 la acest articol – pana acum, desigur), cu siguranta in top trei.
    Cu siguranta iti invingi plictseala doar in interes national deosebit – acela de a lumina prostimea, adica aproximativ pe toti ceilalti. Din fericire, ca si cianura, nici plictiseala n-a omorat inca pe nimeni, asa ca spor.

    • Filozofic, lipsa de conținut a protestelor poate fi în sine un conținut. Evident că el nu va contribui la bunăstarea locuitorilor din zonă- dar am demonstrat, am fost tari, parol. Evident că nu ne-am plictisit, spre deosebire de cei care trăiesc dintr-un ajutor social din RM- și care sunt extrem de bucuroși că n-au bani în schimb au diverși entuziaști care cică țopăie pentru binele lor.
     Ca să lămuresc și numărul de comentarii:
     1. Mă amuz enorm. Pe bune.
     2. Sunt plătit- la caracter- de conspirația aia enormă care ar vrea să preia România (dar nu poate) și se numește Bun SImț.

     • La capitolul 2, ala cu bunul simt, speri ca imi dai voie sa iau exemplu chiar de la dumneata si sa spun – nu te cred, dar, stii, absolut deloc nu te cred.
      Punctul 1 e inca si mai interesant; n-am auzit inca pe cineva spunand ca se plictiseste grozav si se amuza enorm in acelsi timp. Dar, deh, stirpea lui Caragiale, cu-al sau „simt enorm si vaz monstruos”, nu se dezminte.
      Poate ca o sa-mi fac timp sa demontam impreuna si afirmatia asta pe care trebuie ca ai facut-o de sute de ori pana acum, anume ca locurile alea de munca o sa rezolve o gramada de probleme la Rosia.

 16. Se vede ca nu stiti nimic de minerit. La bursele din Toronto si Vancouver sunt listate TOATE companiile din minerit, cu mult inainte de a face bani. Asa atrag capital pentru concesionare si prospectare. Eu insumi detin actiuni la astfel de companii.

 17. Citind mai departe mai vad o davada de ignoranta: In minerit sunt 2 feluri de companii: alea mari (Barrick, Exstrata, samd), care concesioneaza suprafete care vor fi productive sigur. de aceea si trebuie sa plateasca mai mult in general. Dupa accea sunt companii mici, care isi asuma riscuri mai mari. Aceste companii de obicei se formeaza pe un singur proiect sau doar cateva proiecte. Asa este Gabriel Resources. Aceste companii au un capital initial minim, restul il atrag prin emitere de actiuni la bursa, dupa cam am mai spus. Da, sunt foarte speculative. De aceea investitorii cumpara in general la zeci de astfel de firme, stiind ca doar una doua vor face bani, si care vor acoperi pierderile de la celelalte. Practica curenta in Canada, SUA si Australia. Dar de ce sa nu vorbim de lucruri de care n-avem habar.

  • @ colea

   „De aceea investitorii cumpara in general la zeci de astfel de firme, stiind ca doar una doua vor face bani, si care vor acoperi pierderile de la celelalte. Practica curenta in Canada, SUA si Australia.”

   Vorbiti de parca banii ar creste in copaci iar emitentii pe bursa ar fi complet lipsiti de responsabilitate fata de investitori – o logica de tipul: daca iese, bine, daca nu, poate iese in alta parte – ah! si ce a facut managementul cu banii mei chiar nu ma intereseaza – il cred pe cuvant ca l-a folosit in interesul cel mai bun al proiectului, numai ca, asta e, nu am avut noroc de data asta! paguba-n ciuperci, vorba aia – nici oamenii care spala bani castigati foarte usor nu privesc lucrurile in felul asta.

   De asemenea, introduceti o confuzie deliberata intre riscul asumat in eventualitatea unui randament de productie inferior fata de cel estimat in proiect (intr-un proiect deja autorizat/ready to build) – aspect uzual, intr-adevar, si riscul de fi aruncat pur si banii pe fereastra in contul unui proiect ce nu are inca toate autorizatiile necesare pentru a incepe constructia – o situatie sensibil diferita – daca dvs. nu vedeti diferenta, inseamna ca sunteti perfect imun la risc si va felicit pentru alegerea asiguratorului dispus sa asigure un astfel de risc. Distinctie valabila si pentru comentariul dvs. prealabil.

   Mai jos, un bonus de cultura generala:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_of_Foreign_Public_Officials_Act

 18. Astfel de proiecte au la baza CODURILE PENAL , DE PROCEDURA PENALA , CIVIL SAU noul cod : asa vrea muschiul meu ,eu fac legea / ordonanta TU NU O EXECUTI – faci puscarie ; TU O EXECUTI – faci puscarie EU PARLAMENTAR SAU MINISTRU(ultimul exemplu Poşta Română’: Chiuariu & CO ) ? Ca nu se bazeaza de nici o culoare pe CODUL COMERCIAL IN VIGOARE DIN 01.09.1887 ( CAROL I ) PANA IN DEC.1989 CAND A FOST DECRETAT COMUNIST (culmea e ca stalinistii au luat femeia , copilul si i-au trimis in Codul familiei celelalte probleme conform lui CAROL II ) si dat jos tot ce nu convine DAR , ca exista un DAR(pentru ca sunt mentinute si in actualul CC) Titlul II / faptele de comert si TITLUL III / despre comercianti cu frumosul „ARTICOLUL 8
  Statul, judetul si comuna nu pot avea calitatea de comercianti.”
  Sa fim bine intelesi : STATUL PRIN PARLAMENT , GUVERN etc nu pot avea calitatea de COMERCIANTI Va apucarati si de comert NU VA AJUNGE desfiintarea INSTITUTIILOR STATULUI RO care functionau dupa PERSONALITATEA JURIDICA stabilita de CUZA , CAROL I , FERDINAND , CAROL II (ca AIA au taiat Regat si au pus RPR sau RSR mare scofala , luati si cititi documentele inclusiv codurile )Totul se rezuma in 10 cuvinte:IMIXTIUNE TOTALA INCEPIND DE LA PERSONALITATEA JURIDICA PANA LA PATRIMONIU.?

 19. Dl. Klein,

  Este foarte posibil sa fie vorba despre o schema bursiera.

  In Romania exista Fondul Inchis de Investitii iFond Gold:

  „In data de 31 iulie 2013, Fondul Inchis de Investitii iFond Gold avea o detinere de 93.400 actiuni Gabriel Resources (TSX:GBU) reprezentand 35,00% din activul total ”

  „In data de 10 septembrie 2013 a fost redusa expunerea pe actiunile Gabriel Resources prin vanzarea a 22.000 actiuni Gabriel Resources la pretul mediu de 0,5846 CAD/actiune.”

  80% din plasamentele iFond Gold sint in actiunile companiilor: Yamana Gold, Carpathian, Eldorado Gold Coprporation, Barrick gold, Gabriel Resources. Coincidenta sau nu, toate din Canada, toate „low cash cost”, toate listate pe bursa din Toronto.

  • iFond gold pare sa fie un fond foarte mic dupa net asset value, mic si care a pierdut din 2010 pana acum mai mult de 3 sferturi din bani. o proportie mare din banii lor erau investiti in gabriel resources, dar suma e infima. cel mai mare actionar gabriel resources avea 61.4 milioane de actiuni (paulson) reprezentand 16%, pe langa alea 93,000 ale fondului cu pricina.

   au vandut pe 10 septembrie o parte din actiuni,cand actiunile deja scazusera. ce vi se pare anormal? spuneti, va rog, daca imi scapa ceva, si mai cautam.

 20. Probabil cea mai consistentă analiză a esenţei proiectului de exploatare auriferă „Roşia Montană“.
  Un text care se detaşează de derizoriul provincial al dezbaterilor româneşti pe subiect, înglodate în ignoranţă, ideologie, manipulare, emoţii ieftine, şi gândire dezordonată.
  Un model de abordare, din păcate inaccesibil la noi.

  • Va multumesc pentru aprecieri. Vreau doar sa mai adaug ca sunt un cititor constant al articolelor dumneavoastra, chiar daca in general comentez foarte rar alte articole.

   Toate cele bune.

 21. @ Andrei George
  Ati pomenit de cateva ori numele localitatii Copsa Mica cu referire la poluare. Din ce spuneti intr-un loc rezulta ca aveti in jur de 55 de ani si deci ati invatat si ati lucrat, ca inginer, si inainte de 1989. Puteti sa-mi spuneti cand ati auzit prima oara termenul de „ecologie” ? Cumva inainte de 1989 ? Eu cred ca nu.

  • Greșit, prietene. Am auzit și înainte de 1989- și exact la modul la care se vorbește astăzi- adică ”o să facem totu…” . Ce-i drept, pe vremea aceea nu se intra în detalii- dar Acumulatorul și Copșa Mică au supraviețuit muult după 1990…

   • Domnule Andrei George, noi astia inginerii scoliti inainte de 89, cu reminiscente de educatie si educatori/dascali, formati eventual inainte de 44, ne tot punem probleme : daca avem de scos aurul de aici, oare cum s-ar putea face asta ? cat ne costa ? cat beton punem cat de inalt facem gardul ca sa nu deverseze otravurile? cum se poate face sa scoatem totusi aurul si sa-l folosim ? etc. (unii care au chiulit de la scoala inainte de 89 – probabil ca manifestare de dizidenta – sau n-au apucat findca sunt prea tineri dar vorbesc din auzite de la cei dintai, cred ca toata stiinta si tehnica au aparut dupa 89 pe meleagurile astea)
    Din moment ce ne gandim daca problema s-ar putea rezolva in sensul asta, iata, inseamna ca suntem platiti de Gabriel. Si asa, fiind inchisa dezbaterea , raman ei sa-si confirme unii altora, temerile cele mai negre, care sunt si cele mai clare. Daca am putea sa facem niste evaluari obiective am putea trage niste concluzii. Asa ramanem cu NU.
    Subiectul articolului este de fapt, foarte plauzibila ipoteza ca rmgc este o « afacere » pur speculativa ; mai multi comentatori par sa fie de acord cu asta si este foarte posibil ; este tiparul specific pentru exploatarea metalelor pretioase – de aici incarcatura expresiei « goana dupa aur ». Daca un zacamant de aur ar fi usor de evaluat si simplu de exploatat, nu ar mai fi atat de pretios. In majoritatea cazurilor este o loterie si implicit speculatie, aventura, etc. De aici, aspectul nu tocmai domestic al participantilor la aceasta loterie.
    Dar asta nu schimba esenta problemei : exploatarea – o data ce se concluzioneaza ca trebuie exploatata aceasta resursa, acum sau peste doua mii de ani – aceasta exploatare trebuie incredintata unei companii. Nu se va face nici de catre « intregul popor » (eventual un Bumbesti-Livezeni ceva…), nici de catre Stat ca institutie (chiar daca acea companie ar fi una de stat, asa cum isi doreste neaparat un tovaras Cetatean).
    Aceasta actiune concreta implica costuri (investitii) deci un capital (finante si know-how) la dispozitia acelei companii. Practic noi, poporul si Statul angajam o companie (insist : privata sau de stat … asta nu trebuie sa schimbe datele problemei, pentru ca Statul trebuie sa-si primeasca partea cuvenita in oricare dintre situatii, sporind astfel averea efectiva a poporului, iar compania respectiva trebuie sa obtina profit, fiindca altfel nu are motiv sa intre in afacere) ca sa scoata aurul.
    Daca am ajuns la acest ipotetic punct, proiectul trebuie sa se deruleze dupa toate regulile si sa permita accesul oricarui potential investitor. Se intocmeste un Caiet de sarcini « beton » care se da publicitatii si se asteapta ofertele celor interesati de aceasta afacere. Aici este rolul statului, prin institutiile abilitate, supravegheate cu ochi vigilenti de alesii poporului (alesi care nu au fost pusi cu forta sa ne reprezinte ca putere legislativa, executiva, judecatoreasca e t c … e t c …, ba din contra s-au luptat pe viata si pe moarte ca sa ajunga in aceasta pozitie !) sa nu lase sa se piarda nimic din avutia poporului.
    Nu este admisibil sa faca Guvernul o lege speciala pentru un singur investitor ales pe sprinceana, astfel incat acestuia sa-i fie permis aproape orice. O lege atat de evident partinitoare si aberanta incat chiar seful guvernului spune ca nu este de acord cu ea. NB : Nu zice nici macar ca s-ar putea sa le mai fi scapat pe ici pe colo unele erori (oameni suntem !) si tocmai de-aia o dau in analiza parlamentului ca sa mai descopere ceea ce lor, ministrilor, poate le-a scapat, dar este atat de inacceptabila incat, clar, dansul nu este de acord cu ea. O fi omul asta normal la cap ?
    Nu ar fi fost normal sa faca nustiu cate comisii care sa intoarca pe toate fetele toate problemele cu specialistii din domenii si sa prezinte parlamentului toate datele care sa conduca la evaluarea corecta ?
    Ia incercati sa va duceti cu un proiect la seful dumneavoastr si sa-i ziceti : ‘Sefu’ … asta este proiectul pe care vi-l propun ca sa angajam firma noastra in afacerea X, dar va spun de pe acum ca e un proiect atat de prost, incat eu nu sunt de acord cu el, desi eu l-am facut’ … credeti ca mai apucati ziua urmatoare pe statul de plata ?
    E logica concluzia ca suntem furati pe fata iar oamenii trebuie sa se mobilizeze impotriva acesti furt !
    In ce priveste identificarea responsabililor, nu mai este asa de limpede.
    Si nu mai este asa de evident pentru mine ca : 1) aurul trebuie lasat acolo unde este, pentru stra-stra-stra-nepoti si nici ca 2) corporatiile sunt hraparete prin definitie si nu faca altceva decat sa ne fure, deci corporatia poarta toata vina, deci afara corporatiile !
    De ce sa dai vina pe lupi, daca tu nu stai de veghe la stana si nici nu tii caini de incredere, ba mai mult, cainii tai de paza mananca si ei oile impreuna cu lupii…? Nu e mai bine sa aduci niste caini buni ca sa salvezi turma (eventual mostenita din mosi stramosi, ca sa ramanem in cadrul metaforei…)?
    Concluzia negativista este simplista si pagubitoare, dar este comoda. De aici incolo putem sa nu mai facem nimic, doar sa constatam ca iar n-am avut noroc, ca dintotdeauna, de 2000 de ani, noi stam aici iar strainii vor sa ne ia tot…
    La o concluzie bazata pe o analiza fundamentata, inca nu s-a ajuns si nu sunt semne ca se va merge mai departe. Guvernul a depus armele, ba, mai mult, seful gvernului a si sugerat lu’ RMGC cifra de daune pe care ar putea sa o ceara Romaniei pentru neindeplinirea unui angajament pe care de fapt Romania nici nu si l-a luat. Alta gafa de imatur ! Evident RMCG a sarit imediat la dublu, ca asa se negociaza, daca stii unde trebuie sa ajungi. Cu banii astia nici nu mai trebuie sa te mai murdaresti sa scoti aurul din pamant si toata lumea-i fericita, toti « investitori » isi iau partea.
    Ar mai ramane de reflectat la ceea ce a zis individul de la Gabriel : este intr-adevar un semnal prost pentru investitorii straini ; scoaterea din afacere a RMGC se va fi facut samavolnic (chiar daca tot samavolnica ar fi fost si acceptarea neconditionata).
    Totusi, un proces intentat de RMGC ar fi interesant, macar fiindca ar trebui sa se vada unde s-au dus banii investiti… pe aia pe care ei sutin ca sunt investiti in zona ar fi corect sa-i socotim si sa li-i dam inapoi cu acte in regula, daca s-au folosit spre binele obstei, (ca doar nu vrem sa primim pomeni). Cred ca ne-am putea permite. Banii ceilalti, care au intrat in intunericul din buzunarele unora, ma indoiesc ca vor fi revendicati sau macar pusi in discutie, dar daca s-ar pune ?

    • Domnule Vasile,

     Pentru cei care au cât de cât habar de inginerie- problema se reduce la 2 aspecte esențiale:

     1. S-au mai făcut astfel de exploatări ? Dacă da, mergem mai departe că nu suntem noi cobaii unei firme- să-i spunem X. Și dacă da și dacă nu- trecem la punctul 2.
     2. Se poate monitoriza securitatea oamenilor/mediului în faza de 1. proiect; 2. implementare; 3. utilizare; 4- ecologizare ? Avem un institut de cercetări pentru protecția mediului pe care nu-l văd nicăieri să spună NU, avem o Gardă de mediu, putem angaja specialiști străini, etc. Dacă nu suntem în stare să facem această monitorizare cât durează exploatarea și la 3-5 ani după- sau firma X nu mă lasă să monitorizez- închidem prăvălia. Dacă pot să o fac, proiectul poate începe de mâine.
     Auxiliar dar nu lipsit de importanță- ar trebui solicitată o asigurare de riscuri la una din cele 2 firme mari de pe piață- Lloyds sau DNV. Oamenii au proprii lor specialiști- și dacă se întâmplă ceva- cum a fost dezastrul ecologic din 2010- plătesc.

     • Stimabilule Andrei George,

      Ca de la inginer la inginer, nu cred ca se poate face comparatie intre proiecte care difera fundamental din punct de vedere al locatiei si anvergurii.
      Fiecare proiect de dimensiuni mari este diferit, are, daca imi permiteti personificarea, o viata proprie. Un clasic spectacol de oglinzi si fum pentru persoanele care n-au capacitatea de a vedea in ansamblu si perspectiva.
      Cat despre punctul 2, va amintesc incapacitatea celor de la RMGC de a obtine avizele de mediu.

      • Stimate domnule Negruț,

       Ultima dată când am făcut eu documentație pentru un aviz de mediu se proceda cam în modul următor- se dezvolta un model – pentru că nu poți să dai aviz de mediu la ceva care nu există- și pe baza simulărilor făcute cu modelul respectiv se formula un raport. Modelul- cu toată stima, admirația și compasiunea sinceră pentru cei care-l fac- n-ar trebui să dureze mai mult de 2 luni- proiectat și dezvoltat cap- coadă. Interpretarea modelului de către Minister iarăși n-ar trebui să dureze mai mult de o lună două- deci faptul că s-a stat n ani după acest aviz- și faptul că gura Rovanei Plumbb a spus că e o chestie politică- demonstrează că e la mijloc o tărășenie politică. În rest, modelul ăla are la bază niște date statistice- bazate pe exploatări deja existente- și o analiză de tipul What-If (Ce se întâmplă Dacă).Respectiva analiză- și interpretarea ei- pot fi manipulate cum dorește ăla care plătește…

    • „banii au fost investiti spre binele comunitatii” (citat)

     – PRESUPUNAND ca firma a „investit” constant, din 1995 pana acum, pana s-a ajuns la suma vehiculata (peste 500 milioane euro)
     – si PRESUPUNAND ca populatia din Rosia Montana a ramas constanta (desi ea a mai scazut, vizibil, incepand din 2002 incoace), la aprox. 2000 locuitori

     REZULTA
     ca FIECARE locuitor din Rosia Montana (inclusiv batrani, oameni fara alte venituri, copii nou-nascuti etc.)
     a BENEFICIAT, in FIECARE luna, din 1995 si pana acum

     de aprox 550 euro!!

     Asta inseamna mai MULT decat castig EU, in anul asta (si eu zic ca am venituri decente, care ma ajuta sa fac cam tot ce mi se pare ok sa fac)!!

     In cazul asta

     DE CE apar peste tot asa-zisi „locuitori ai Rosiei Montane” care se plang ca „sunt saraci” si ca „zona e moarta”?!!

     ???

   • Am citit pe sarite ceea ce scrieti si nu pot sa inteleg un lucru: ce legatura are Copsa Mica cu Rosia Montana? Ca amindoua ar produce poluare? Pai numai asta era problema? Dupa cum scrie autorul articolului de mai sus, principala problema in cazul Rosia Montana nu era faptul ca folosea o tehnologie poluanta – desi asta este o problema si a vorbi acum de acceptarea unor riscuri precum cele acceptate la Copsa Mica este o prostie – ci aceea ca mirosea de la o posta a escrocherie. Si anume un model clasic de escrocherie, folosit mai ales in afacerile cu exploatarea metalelor pretioase, cind un asa – zis investitor vine si anunta ca a descoperit un zacamint urias de ceva, foarte valoros, dar uite ca este dispus, in marinimia lui, sa lase si pe alti intreprinzatori mai mici sa participe la succesul lui, cumparind actiuni listate la bursa ale companiei care va face exploatarea. Listarea se face cu ani inainte de executarea oricarei lucrari, lumea cumpara pe capete atrasa de promisiunea unor profituri fabuloase, iar povestea se incheie, de obicei, intr-un singur fel: investitorul dispare subit de pe scena, se descopera ca nu exista nici o resursa de exploatat si, intre timp, cei initiati care au vindut tot cea aveau la bursa s-au umplut de bani. Iar singurii bani care au existat vreodata in toata afacerea au fost cei ai credulilor care au cumparat.
    Pe cei de la RMGC nici macar nu i-a interesat vreodata sa inceapa exploatarea. Ceea ce era interesant la ea era trenarea lamuririi situatiei. Cu cit se intirzie mai mult, cu atit se pot face mai multi bani din manevrarea pietei bursiere. Fiecare zvon conteaza in povestile astea. In schemele clasice pentru porcariile de acest gen se anunta: s-au facut noi prospectiuni geologice si zacamintul este de trei ori mai mare decit se estima initial. A doua zi, pretul actiunilor companiei exploda si lumea cumpara cu ghiotura actiunile. Dupa o luna incepea exploatarea si se descoperea ca acolo nu era aur, ci sare. Cine trebuia, deja vinduse actiunile la pretul maxim, iar fraierii nu mai luau nimic. La Rosia Montana, functiona altfel – zacamintul exista, dar nu se stia daca se poate exploata sau nu. Asa ca astazi se anunta pe piete ca Guvernul este gata sa dea drumul la proiect – si bum, pretul actiunilor in Canada sarea pina la cer. Maine Guvernul se razgindea si fraierii se trezeau ca trebuie sa suporte pierderi de pina la 50% pentru ca smecherii deja isi vindusera stocul lor. Ceea ce doare este momentul cind lucrurile se lamuresc definitiv si povestea se sfirseste, iar la Rosia se pare ca asta se petrece acum.
    Cit despre discutia cu exploatarea minereului, stati linistiti, nu se poate face. Nu rentabil, cel putin. Voi chiar credeti ca daca era asa de rentabila exploatarea, din 97 si pina acum nu se apucau Paulson si ceilalti, care stau in spatele RMGC, sa exploateze? Ca nu puteau sa obtina avize de mediu prin 1999 sau 2000 si un pic? Pai dadeau mita pe atunci in caltabosi si palinca si avizau cei de la Ministerul Mediului si eutanasierea tuturor locuitorilor din zona! Nu a fost insa niciodata vorba de asta, ci de un joc de imagine – dovada bugetele alocate pentru publicitate – si pe bursa. Care tocmai s-a terminat. Fraierii trebuie sa plateasca.

 22. Vedeti websitul celor de la Gabriel Resources si ce spun ei insisi despre ei si Rosia Montana:

  http://gabrielresources.com/site/index.aspx

  Exemplu de „grija” pentru comunitate, mediu, etc:

  „Gabriel is committed to fostering the sustainable development of the Rosia Montana community and demonstrating the positive impact the proposed Project will have on the region’s residents, who today are isolated, in poverty and without jobs.”

  Azi izolati si fara joburi, maine izolati, fara joburi si cu cianura in spatele casei…

  Le puteti scrie ce cred romanii despre ei pe pagina lor de contact:

  http://gabrielresources.com/site/contact.aspx

 23. Se pare ca singurele proiecte ale acestei „companii” sunt in Rosia Montana…

  http://gabrielresources.com/site/projects.aspx

  Interesant cum au dus de nas investitorii timp de 14 ani, ceva de genul Madoff, probabil la o scara mai mica. Cineva va avea de platit, si nu este statul roman.:)

  Directorii de la RMGC, inclusiv romanii:

  http://gabrielresources.com/site/RMGCManagement.aspx

  Directorii de la compania mama:

  http://gabrielresources.com/site/directors.aspx

  La linkul de mai sus sunt scurte prezentari ale directorilor canadieni, inclusiv CEO-ul lor. Cautati in google despre fiecare si veti vedea cu ce s-au ocupat in carierele lor. Nu-i de mirare ca au gasit teren fertil in ROmania…

 24. Insultătoare ultima declaraţie a lui Jonathan Henry. Ne ameninţă cu împiedicarea investiţiilor, pe viitor, în România. Eu cred că ar trebui să se aprobe proiectul de exploatare însă doar pentru al putea prinde mai bine de ,,ouţe” pe individ şi firma lui întreagă.
  După cum prezentaţi dumneavoastră Gold Corporation – Gabriel Resources mă întreb cum au ajuns să fie listaţi la bursele din Canada şi S.U.A. Dumneavoastră îi prezentaţi ca pe nişte escroci uşor de demascat. Poate că toţi ştim ce înseamnă ca o firmă să ajungă să apară într-o bursă de valori iar, după explozia bulei bancare cu atât mai mult, se verifică respectarea condiţiilor de transparenţă. Cu alte cuvinte partea speculativ financiară mi se pare de ne trecut. Imposibil. Pur şi simplu. Nu cred că ar fi putut trece grilele de control.
  Totuşi dacă ce scrieţi dumneavoastră despre caracterul pur speculativ-escroc al Gabriel Corporation (după declaraţiile dobitocului ăluia nu-i mai suport) cred că totul este în favoarea României pentru a scăpa de ei. Ba mai mult legislaţia americană pedepseşte FOARTE DUR afacerile necurate de PESTE TOT ÎN LUME. Iar Gabriel Resources intră sub incidenşa unei astfel de legi. Cu atât mai mult ar fi trebuir să-şi ţină gura maimuţoiul din Canada.
  Totuşi chiar dacă exemplul meu este învechit au fost momente când un stat străin îşi ajută firmele prin lume -ro.wikipedia.org/wiki/Afacerea_Strousberg- Sper ca canadieni să nu se preteze la aşa ceva iar dacă o fac să le dăm mu…

  Salutări

   • O firmă de dimensiunile internaţionale ale Gold Corporation sau Gabriel Resources dă comunicate care se interpretează greşit ? Poate că ştirea venea dintr-un bar de la colţul unei străzi. Sau! Sau poate a fost o încercare de sondare a atmosferei pe acolo prin România. Iar una din posibilele opinii de prin România este şi a mea. După ce s-a întâmplat pe Valea Şesi ar trtebuii scoşi afară cu picioare în fund. Este incredibil că se poate negocia o repetiţie a ce s-a întâmplat pe Valea Şesi dar la dimensiuni de 20 ori mai mare. Pe de altă parte una din clauzele contractului, din cât a fost desecretizat, zice clar că trebuie să se retragă dacă nu se primeşte avizul de mediu. Şi o ultimă idee. Dacă cineva te dă în judecată vehiculând sume astronomice este în fapt acelaşi lucru cu amenunţarea şi şantajul. Părerea mea este că au declarat-acţionat ,,la cad” intenţionat dar politicieni de la noi au fost la fel de prinşi în afara jocului cu declaraţiile, fără să le luăm în considerare pe cele oportuniste care niciodată nu vor avea o opinie sau au întotdeauna opinia foamei de putere. În orice situaţie Gabriel Resources poate doar să piardă un conflict juridic cu România.

 25. Listarea pe bursa a unei companii care nu produce nimic e ceva normal. Multe companii de cercetare medicala sau farmaceutica folosesc listarea la bursa pentru atragerea de investitii in cazul in care leacul revolutionar pe care il dezvolta se dovedeste viabil. Sa nu uitam, ca si Connex (da, Connex – firma de telefonie mobila) a fost la fel listata pe bursa din Toronto chiar daca nu a avut nici un profit multi ani dupa lansarea investitiei in Romania. De fapt, nu sunt foarte sigur daca a avut vreun profit pana sa fie achizitionata de Vodafone. Erau niste investitiori care au riscat, n-au castigat nimic ani de zile, au pus afacerea pe picioare si dup’aia a vandut pe bani grei unei firme mari.
  Intr-adevar, nu e exclus ca evenimentele din ultimele saptamani sa aiba o legatura cu incercarea unor indivizi din Guvernul roman care vor sa faca niste bani. Se anunta oprirea proiectului pentru a provoca prabusirea actiunilor GR, apoi se cumpara actiuni pe nimic, dupa care se da drumul la proiect si actiunile explodeaza. E o chestie simpla. Daca se descopera, cei care au orchestrat-o ar trebui sa ajunga la puscarie. Vi s-ar parea iesit din comun ca oamenii PSD-ului sa puna la cale asa ceva? Sa nu uitam ca asta e partidul care a pus pe butuci o tzara, a facut numeroase mineriade, a furat tot ce se putea fura, o manevra pe bursa din Toronto e nimic pentru ei.

 26. Oricate analize savante ar face „specialistii” , si oricat ar avea prostestatarii iluzia ca au contat, Soros ne-a adus exact acolo unde a vrut. Suntem o tara de oligofreni cu pretentii. De fapt, ajunge sa te uiti la guvernanti ca sa vezi asta.

  Ce a dovedit protestul Rosia Montana:

  1. ca ne guverneaza grupa mica de la gradinita, fiindca nimeni nu isi asuma nici o pozitie si nici o raspundere.
  2. ca nu se poate conta pe noi ca parteneri credibili intr-o afacere
  3. ca desi aparent comunismul a plecat de la noi, noi nu am plecat din comunism.
  4. ca exact atunci cand credem ca nu ne vindem tara, o facem cadou fix pe degeaba.
  5. ca nimic nu este ceea ce pare si intotdeauna trebuie urmarita dira lasata de bani.

 27. Inteleg ce spuneti. Amintesc actiunea in instanta a MMDD-ului de acum ceva ani pentru asa zisele „abuzuri si incapatanari politice de a emite avizul de mediu” la care RMGC a renuntat fara prea mare efort.
  In calitate de neavizat, n-ar fi fost mai simplu sa mearga mai departe cu actiunea in instanta decat sa „faca lobby” pentru schimbarea legislatiei. Acum ca nu mai exista piedici si tarasenii politice datorita schimbarilor la guvernare de ce a mai fost nevoie de proiectul respectiv de lege?
  Sau toata lumea era din start anti-RMGC?

 28. Normal ar fi pedanterie, dar fiindca autorul articolului a preluat intr-un update un comentariu publicat de mine, trebuie sa atrag atentia ca afirmatiile mele, desi corecte pe fond (informatia propagata de Ponta & Co. cum ca exista deja lacuri de cianura la Rosia Montana este o manipulare grosolana), contin totusi si o eroare factuala. Am reverificat informatiile mele cu mama mea, care a lucrat zeci de ani in aceasta industrie, si cianurarea s-a facut exclusiv in doua uzine: Baia Mare (asta am spus-o corect si prima oara) si Baia de Aries. In celelalte doua locatii indicate de mine initial (Zlatna si Brad) inteleg ca nu s-a folosit metoda cianurarii. Mai mult, uzina de la Zlatna producea exclusiv cupru, din cate inteleg citind descrierea de pe Wikipedia a uzinei. Veti gasi pe net zilele acestea si afirmatii ale Ministerului Economiei cum ca cianurarea s-a folosit si la Cavnic, Suior, Baiut, Sasar, etc. De fapt, acelea sunt mine din jud. Maramures din care s-a extras minereu aurifer, insa cianurarea tot la Baia Mare s-a facut, nu la minele respective.Concluzia mea este ca in acest moment autoritatile incearca sa creeze perceptia ca cianurarea era o tehnologie foarte raspandita, in foarte multe localitati, echivaland aproape fiecare locatie de extragere a minereurilor aurifere cu un iaz de decantare cu cianuri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Adalbert Klein
Consultant specializat în negocierea contractelor internaţionale în domeniul energiei. Locuieşte în Franţa, la Paris. Adalbert Klein este un pseudonim.

Carti noi

Revoluția Greacă de la 1821 pe teritoriul Moldovei și Țării Românești

 

Carti noi

„Jurnalul de doliu scris de Ioan Stanomir impresionează prin intensitatea pe care o imprimă literei, o intensitate care consumă și îl consumă, într-un intangibil orizont al unei nostalgii dizolvante. Biografia mamei, autobiografia autorului, atât de strâns legate, alcătuiesc textul unei declarații de dragoste d’outre-tombe, punctând, în marginea unor momente care au devenit inefabile, notele simfoniei unei iremediabile tristeți… vezi amanunte despre carte
 „Serhii Plokhy este unul dintre cei mai însemnați experți contemporani în istoria Rusiei și a Războiului Rece.” – Anne Applebaum
În toamna anului 1961, asasinul KGB-ist Bogdan Stașinski dezerta în Germania de Vest. După ce a dezvăluit agenților CIA secretele pe care le deținea, Stașinski a fost judecat în ceea ce avea să fie cel mai mediatizat caz de asasinat din întregul Război Rece. Publicitatea iscată în jurul cazului Stașinski a determinat KGB-ul să își schimbe modul de operare în străinătate și a contribuit la sfârșitul carierei lui Aleksandr Șelepin, unul dintre cei mai ambițioși și periculoși conducători sovietici. Mai multe…
„Chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat vreun scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârşitul regimului Putin se apropie. Am putea asista însă la un proces îndelungat, cu convulsii majore, care să modifice radical evoluţiile istorice în spaţiul eurasiatic. În centrul acestor evoluţii, rămâne Rusia, o ţară uriaşă, cu un regim hibrid, între autoritarism electoral şi dictatură autentică. În ultimele luni, în Rusia a avut loc o pierdere uriaşă de capital uman. 
Cumpara cartea

 

 

Esential HotNews

Top articole

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro