vineri, decembrie 3, 2021

Unde se află pedala de frână a accidentelor de pe șoselele României

Cu aproape 3000 de morți și răniți pe an în accidente de circulație pe drumurile proprii, România conduce detașat în topul de gen la nivel european. Și asta, în vreme ce prin participarea cu trupe la confruntările militare din ultimii 10 (zece) ani, am avut un număr de 27 de morți și peste 200 de răniți. În țară nu trece o zi fără a afla știri șocante și a viziona imagini tulburătoare despre carnagiul rezultat în urma războiului nedeclarat de pe șosele.

Șoselele mereu problematice din punct de vedere tehnic se dovedesc viabile ca ring sau câmp de luptă unde manifestările ating paroxismul servind la adevărate execuții[1] bazate pe ceea ce cred sau simt la un moment dat „călăii” de la volan.

Problema preocupă instituții, specialiști, oameni politici, asociații profesionale, asociații ale victimelor etc. Vinovații aduși în atenție: viteza, neatenția, starea drumurilor, folosirea telefonului mobil etc. Instituții cu atribuții referitoare la pregătirea șoferilor (Transporturi, Poliție Rutieră etc.) se găsesc greu între ele, iar cooperarea și colaborarea lasă de dorit (emisiunea TVR 1 din 27.07.2021 ș.a.). Propunerile care se fac vizează domenii diferite și par menite să aducă la volanul autovehiculelor care circulă pe șoselele țării pe cei mai buni șoferi de pe mapamond. Modificările legislative efectuate nu au adus însă schimbări majore în comportamentul șoferilor pe șosea. În timpul acesta carnagiul continuă.

Majoritatea luărilor de poziție și a intențiilor exprimate de reprezentanți ai instituțiilor cu răspunderi în domeniu, inclusiv ale unor persoane din lumea politică par să pornească de la un dat intangibil și infailibil.

Este locul în care simțim nevoia să ne situăm în mileniul III, inclusiv prin tehnologie și stadiu al dezvoltării social-administrative și a mentalității.

Instituțiile statului pot și trebuie să rezolve problema și să salveze viețile expuse prin excesul săvârșit de persoane care trec „printre” barierele normelor necorelate, inoperante prin vicii administrative și de altă natură. O aplicație informatică interinstituțională (având drept „beneficiar” Poliția Circulației) ar putea salva vieți. O activitate săvârșită „în amonte” de o altă instituție a statului ar trebui preluată și exploatată de o alta, fără cheltuieli suplimentare sau „perturbări” pentru a garanta siguranța cetățeanului.

Pentru acest lucru propunem o abordare diferențiată a pericolului de accident. Avem în acest fel pericole ocazionale (viteză, neatenție etc.) și pericole permanente. Pericolele permanente (care pot fi cunoscute și eliminate!) ne-au fost relevate în repetate rânduri de media, de anchetele desfășurate la fața locului, de personalul de poliție. Asfel am aflat că unele accidente s-au petrecut ca urmare a prezenței la volan a unor șoferi care nu știu să scrie și să citească, lucru care i-a determinat să nu înțeleagă inscripționările sau obligațiile care le revin din lege în situațiile concrete. Tot așa s-a relatat despre producerea de accidente de către posesori de permis de conducere care au probleme de sănătate care i-ar fi făcut inapți pentru această activitate. Gama acestora pare să fie destul de largă. De la probleme oftalmologice: daltonism, discromație etc. la tulburări de comportament, intelect liminar sau alte probleme psihice etc. Prezența unor astfel de persoane la volanul autovehiculelor reprezintă un pericol permanent și nu trebuie așteptat accidentul în care să omoare pe cineva pentru a-i ridica permisul (uneori se întâmplă să-i fie și redat după un timp).

Dacă dorim cu adevărat o reducere a numărului de morți pe șoselele României trebuie să înțelegem că răspunderile nu sunt numai ale poliției circulației și eventual ale Ministerului Transporturilor care să înăsprească sau să actualizeze o programă sau un plan de învățământ. Responsabilitățile cuprind mai multe entități, de la instituții școlare, sanitare etc. mergând dacă vreți până la oricare dintre noi când în calitate de vecin sau simplu privitor nu am alertat pe nimeni când am sesizat urcarea la volan a copilului din proximitate fără permis de conducere sau până la conducătorul de atelaj care a lăsat pe calea de rulare a drumului bolovanul cu care și-a asigurat căruța.

Când aceeași persoană prezintă profile diferite de școlarizare și sănătate la instituții diferite ale statului.

Legat de studiile pe care ar trebui să le fi absolvit un pretendent la permisul de conducere legislația prevede în genere ”școală generală”, adică 8 clase dacă vorbim despre candidații la șoferie de până la momentul 2020, respectiv 10 clase pentru cei de după iulie 2020 …?/ (Dacă veți căuta pe internet reglementări referitoare la acest lucru – nivel de studii pentru a dobândi permisul de conducere – veți găsi cu greu referințe temeinice). De altfel documentul de atestare a studiilor nici nu se mai găsește între cele prevăzute la dosarul candidatului la șoferie care se prezintă la examenul de la Poliția Circulației[2].

Documentul de atestare a studiilor (școală generală) pare să fie ceva de neglijat de vreme ce este menționat ”la grămadă” de școlile de șoferi[3], chiar și atunci când vorbim de categoria C[4].

În acest loc avem de remarcat că diploma de atestare a studiilor se prezintă de multe ori unui agent economic care nu reprezintă o autoritate cu posibilități de verificare a veridicității sau chiar unei persoane fizice (cazul instructor auto independent (alin. (3)/Art. 7/Autorizarea școlilor de conducători auto/Norme pentru autorizarea școlilor de conducători auto)[5]… ”și autorizația emisă în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, cu modificările ulterioare”[6]. Art. 5/ Norme – are și o prevedere referitoare la ”onorabilitate”, dar aceasta nu se prea regăsește în art. 11, cel care prevede cazurile de suspendare a autorizației școlilor de șoferi. De altfel și în privința arhivării documentului de atestare a absolvirii școlii generale nu găsim obligații specifice școlilor de șoferi (Prinde orbul, scoate-i ochii!).

Iată câteva prevederi lămuritoare din normele specifice: …” eliberarea către cursant a documentelor şcolare, arhivarea documentelor şi activităţi de pregătire teoretică şi practică.” La Art. 5, al (1), ”Pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere solicitantul depune la sediul autorizat al şcolii de conducători auto următoarele documente:…”, nu se menționează nici un document referitor la studii/școală generală care să-l abiliteze în acest sens conform legii![7]

Nici la Cap. VI, (Arhivarea documentelor școlare) aceeași normă, nu se menționează documentul de atestare a studiilor obligatorii (școală generală)!

Dacă cineva vrea să caute și/sau să dovedească absolvirea/neabsovirea școlii generale de către un conucător auto nu are o cale legală. Și asta, deși ar putea funcționa o solicitare adresată școlii în cauză, dar acest lucru ar putea fi decis probabil doar de o instanță de judecată. O altă cale o reprezintă Fișa de evidență a recrutului, document care cuprinde real și situația școlară a tinerilor de până la contingentul care a efectuat stagiul militar până în anul 2007 (anul trecerii de la serviciul militar conscript la serviciul militar profesionist). Aici se regăsesc cumulate mai multe surse:

 • Situația tinerilor care sunt în clasa a XII – a, document care era trimis de licee la centrele militare în vederea recrutării tinerilor;
 • Situația tinerilor din localitatea … care împlinesc vârsta de 19 ani în anul …, document care era trimis de primării la centrele militare în vederea recrutării tinerilor;
 • Declarația tânărului … cu privire la nivelul de școlarizare (componentă a Fișei de evidență a recrutului);
 • Rezultatul verificării pe teren a nivelului de școlarizare a tinerilor contingentului … din localitatea … (document în care reprezentantul centrului militar înscria corespondența sau divergența situației referitoare la școlarizarea recrutului prin relaționarea cu școala și/sau alte instituții din localitate).

Documentele despre care vorbim sunt menționate în normele referitoare la persoanele cu obligații militare.

Rezultatele erau consemnate scriptic în Fișă și se operează pe suport informatic astfel încât se poate cunoaște real situația școlară a persoanei.

Mai departe Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat a adus, prin prevederile Art. 4, obligația prezentării ”la centrele militare numai pentru luarea în evidență militară, selecționare, stabilirea aptitudinilor și a opțiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în situațiile prevăzute la art. 3.” (”Pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în condițiile legii.”[8])

              Înțelegând pericolul de a transforma în carne de tun tinerii care s-ar prezenta la recrutare doar în astfel de împrejurări (crearea de aglomerații ale resurselor în locații cunoscute și posibilitatea lovirii discreționare de către inamic), legiuitorul a modificat norma aducând-o spre o normalitate funcțională. Astfel  Legea nr. 223 din 18 noiembrie 2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat prevede în „Art. II – Dispozițiile Legii 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicat în M. Of., Partea I, nr. 1155/20.12.2005, cu modificările și completările ulterioare și ale altor acte normative emise pentru executarea acesteia se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.” Faptul acesta readuce în funcționalitate recrutarea cu toate consecințele ei chiar dacă nu se efectuează și încorporarea (serviciul militar). Mai avem în vedere și prevederi ale Legii 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, loc în care Art. 8 (1) spune că ”Pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public persoanele apte de muncă, în vârstă de 16-60 de ani bărbaţii şi de 16-55 de ani femeile”, fapt care ar presupune cunoașterea ca calităților și capacităților de efort specific ale celor vizați.

Cu privire la starea de sănătate a viitorului șofer, în timp, se pronunță mai multe entități (medic de familie, comisia medico-militară, cabinet medical al angajatorului etc.), chiar dacă finalmente candidatul la șoferie optează pentru o vizită medicală de o oră, două la un agent economic de profil (vezi exemplul publicitar)[9].

Pentru a găsi locul și rolul activității aduse în atenție și care ajută la stabilirea aptitudinilor specifice „accesului” la permisul de conducere trebuie să privim și prevederile specifice Legii 446/2006. Astfel Art. 28. – (1) prevede: „Comisiile locale de recrutare-încorporare au următoarele atribuţii: a) examinează medical şi testează psihologic tinerii la recrutare şi recruţii la încorporare, stabilind dacă sunt apţi sau nu pentru serviciul militar, în conformitate cu prevederile baremului medical stabilit potrivit reglementărilor în vigoare;” Unele dintre examinările efectuate cu această ocazie au (sau ar trebui să aibă) valabilitate și în privința calităților necesare viitorului șofer.  Nu de puține ori vedem la volan persoane despre care știm că nu au școlarizarea necesară sau care au problem de sănătate fizică și/sau mentală care sunt incompatibile cu calitatea de șofer. Și totuși astfel de persoane obțin permis de conducere și de multe ori la volan comit accidente.

Aici este locul în care trebuie să aducem în atenție și Art. 30.-„(1) Concluziile medicale ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de recrutare încorporare pot fi revocate numai de comisiile de expertiză medico-militară ale spitalelor militare clinice de urgenţă la care sunt arondate centrele militare respective. (2) Concluziile medicale ale comisiilor de expertiză medico-militară ale spitalelor militare clinice de urgenţă pot fi revocate numai de comisia centrală de expertiză medico militară a Ministerului Apărării. (3) Concluziile examinării psihologice pot fi revocate numai de structura militară de specialitate.”[10]

Aspectele aduse în atenție vor să arate că este relativ simplu și ușor de întocmit și utilizat o aplicație informatică, prin care instituții ale statului român să coopereze și să colaboreze pentru salvarea vieții cetățenilor și să acționeze pentru diminuarea cheltuielilor statului. Prin compararea informatică, la nivelul Poliției Circulației, a unor informații obținute cu ocazia recrutării tinerilor se pot elimina din start candidații care prezintă probleme care îi fac incompatibili cu calitatea de șofer. Practic, în câteva zile, se poate obține listingul județean cu persoanele cărora trebui să li se ridice permisul de conducere ca urmare a acordării acestuia prin eludarea aspectelor legale.

Știm că ar putea să apară discuții referitoare la faptul că un astfel de demers nu ar avea în vedere și femeile posesoare de permis de conducere. Tratarea ar fi deci incompletă. Totuși avem în vedere și o seamă de aspecte care arată că abatererile de precizie nu ar fi prea mari.

Evidențiem o seamă de factori precum:

 • la sfârşitul anului 2020 în România erau peste 8 milioane de deținători de premise de conducere[11], iar din acest număr aproximativ 30% este reprezentat de femei[12];
 • afectarea diferențiată pe sexe a vederii în cazul discromatopsiilor (lipsa de percepție a culorilor) care  afecteaza, în principal, barbatii (8% fata de doar 0,45% pentru femei)[13];
 • „Marea majoritatea a conducătorilor auto vinovați de producerea SVAs (Single vehicle accidents) o reprezintă bărbații, doar 1 din 7 sunt de gen feminin. În cazul motocicliștilor, ponderea femeilor este nesemnificativă, 97% dintre motocicliștii care au produs un accident rutier au fost bărbați.”[14]
 • „tiparul, … conducătorilor auto care sunt în cea mai mare măsură predispuși către manifestarea unor comportamente de risc în trafic: bărbații, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani (pentru portul centurii și manifestarea comportamentelor agresive), cei cu vârsta între 26 și 35 de ani (pentru depășirea limitei de viteză), cei care au atestat de șofer profesionist, cei care conduc în timpul serviciului, cei care conduc autoturisme cu cilindreea mai mare de 2000 cm3 sunt categoriile identificate ca având o predispoziție ridicată în acest sens; cumulul atributelor accentuează această predispoziție.”[15]

Așadar o serie de argumente care pledează pentru adoptarea unor măsuri de verificare pe cale informatică a corespondenței dintre profilul cultural declarat sau avut în vedere la examinare pentru școala de șoferi și cel real, precum și aceea referitoare la starea de sănătate fizică și psihică a „viitorului șofer” (departe și de minimalul prevăzut de normativele specifice, inclusiv cele de sănătate[16]).

Estimez ca fiind de ordinul miilor șoferii cu astfel de probleme la nivelul fiecărui județ.

Nu știm dacă va fi nevoie de înființarea unui ”partid” al victimelor evenimentelor rutiere și al familiilor acestora pentru adoptarea unei legi eficiente dedicate. Poate reușim să stopăm „galopul fără frâu” pe drumurile României, al acestei „muniții încă neexplodate”, care desenează lugubru un cvasicimitir de monumente funerare ce nu mai încap unele de altele de o parte și de alta a drumurilor.

Sunt convins că un demers normativ, urmat de practica necesară, ar însemna nu numai reintronarea legalități, ci și un salt deosebit în privința modului de a șofa pe drumurile noastre, ba chiar mai mult un pas important spre însănătoșirea României.

Este de așteptat ca demersul neutru și corect al tehnicii să conducă și la o scădere drastică a ratei criminalității.

NOTE


[1] G.S., https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25193107-video-autoutilitara-zdrobita-intre-doua-tiruri-dupa-conflict-trafic-barbat-60-ani-murit-accidentul-drumul-mortii.htm

[2] https://www.drpciv.ro/document-details/examen-auto/5ab13654fa4e9422012c2bb7

[3] https://www.dcautorom.ro/acte-necesare-dosarului-de-inscriere-categoria-b

[4] https://www.scoala-auto-dicu.ro/acte-necesare-la-examenul-pentru-obtinerea-permisului-de-conducere/

[5] https://lege5.ro/Gratuit/geydemrqga/norme-de-autorizare-a-scolilor-de-conducatori-auto-norma?dp=giytanbrgy3do

[6] https://lege5.ro/Gratuit/geydemrqga/norme-de-autorizare-a-scolilor-de-conducatori-auto-norma?dp=giytanbrgy3do

[7] https://www.untrr.ro/oldcontent/content2/2013-obtinere-permis-metodologia.pdf

[8] Legea 395/2005 privind suspendarea pe ttimp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, Art. 3

[9] http://generalmedserv.ro/?gclid=EAIaIQobChMIyPnW8Pbf8gIVImpvBB2kQgyzEAAYASAAEgJQ2PD_BwE

[10] Legea 446/2006 actualizată înclusiv cu prevedereile Legii nr. 223 din 18 noiembrie 2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat 

ărui[11] https://ziare.com/auto/stiri-auto/top-judete-romania-unde-iei-usor-permisul-de-conducere-octombrie-2021-1703802

[12] https://0-100.ro/2010/02/01/femeile-reprezinta-aproape-30-din-totalul-soferilor-din-romania/

[13] https://www.sfatulmedicului.ro/Sanatatea-ochilor/deficienta-de-perceptie-a-culorilor-sau-discromatopsia_17074

[14] Buletinul siguranței rutiere 2018/ https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/RAPORT_2020_COMPLET_LOW.pdf

[15] Idem

[16] Ordin 116/31.08.2010 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Distribuie acest articol

30 COMENTARII

 1. verificarea scolarizarii nu trebuie facuta de mii de scoli de soferi, ci de cele 50 unitati de politie care administreaza examenul teoretic „de sala” pentru obtinerea carnetului. E mult mai usor si mai firesc ca baza de date a Ministerului Educatiei sa fie accesata de Politie decat de mii de „privati”
  ce se mai „aude” de cei 4000 soferi care au primit carnete aiurea de la Pitesti sau cei mai recenti din Moldova?….

  • Politia nu ar trebui sa se ocupe cu asa ceva, este mentalitatea comunista, mai sunt tari in Europa unde politia se ocupa de carnete si scolarizarea soferilor ?
   politia ar trebui sa se ocupe doar cu controlul si respectarea legii , atat si nu mai mult.

 2. Un articol care nu spune mare lucru. Principala cauza a accidentelor rutiere aici o reprezinta nerespectarea legislatiei rutiere. Mai adaugam: lipsa agentilor de circulatie ,lipsa camerelor video, si lipsa de experienta a multor soferi care au luat permisul pe bani si pile si pana la urma educatia precara a participantilor la trafic. Sigur, si soselele care in marea lor majoritate au o singura banda pe sens si gropi .

 3. Sa fi fost prin ’87. Era la noi unu’, subinginer. Intr-o zi Dacia nu-i pornea asa ca ne cheama pe mai multi s-o impingem. In timp ce impingeam noi cu foc tipul tinea ambreiajul la podea si dadea la cheie :)))

 4. In cap, da acolo este pedala insa cu capu este o mare problema, nu te poti uita in el.
  Un tata iubitor si grijului poate deveni cu volanul in mana „o fiara” pt care restul nu mai conteaza.
  Nu cred ca putem lega permisul de conducere direct de nivelul de scolarizare atata timp cat in Romania, oficial alfabetizarea este de parca peste 90 % poate ma insel, calitatea ei, alta poveste.
  Fiecare persoana apta de la varsta de 18 ani are dreptul sa posede in urma unui examen carnetul de sofer. Examenul medical poate verifica doar sumar starea de sanatate, in principal fiind vorba de testul oftamologic in rest ar fi discriminatoriu daca s-ar trece la testari mai imanuntite, mai ales cele psihologice, ar fi o interventie masiva asupra drepturilor fundamentale ale individului.
  Unde se poate insa lucra intens, „la portofel” , la asigurarile pe care conducatorii auto mai ales tineri trebui sa la incheie, la inceput ei trebuind incadrati cu punctaj maxim, spre exemplu tanar 18 ani , BMW 300 CP putere, asigurare 300 % peste tariful normal, este practica curenta in tari occidentale.
  Se poate trece la testarea psihologica ulterioara in urma depsitarii conducatorilui cu alcolemie, droguri si accidente cauzate cu victime in care vina este clar stabilita.
  Daca acest test spre exemplu ar costa 2000 de EUR fara garantia ca el este si trecut, multi s-ar gandi foarte bine cum ar trebui sa conduca.
  Sunt numai cateva masuri care s-ar putea implementa, masuri care ar tempera modul de conducere a unui autovehicol in Romania.
  Problema insa este alta, multi oameni sunt extrem de nervosi, nerabdatori, depasiti de multe situatii astfel incat o dara scpati pe sosele toate refularile sa pot descarca pe altii oameni nevinovati.
  Este traiul zilnic, problemele cu care sunt confruntati oamenii incepand cu locul de munca si pana in familie care sunt exteriorizate pe sosea pe langa multe altele, lipsa infrastructurii adecvate, lipsa fermitatii autoritatilor, lipsa de vointa politica de a implemnta masurile necesare.
  Sunt foarte multi factori implicati in acest fenomen etrem de complex care poate fi rezolvat doar in timp o data cu ameliorarea starii generale a profilului psihic a cetateanului de rand.

  • Problema este că nu-ți trebuie prea mulți analfabeți (la propriu) care să ia permisul fără a putea citi legislația aferentă (Inclusiv Codul Rutier) ca să producă carnagii pe drumuri.

   • Nimeni nu citeste codul rutier, pt asta exista scoala de soferi, exemene, testari.
    Calitatea acestor servicii trebuie controlata de cine este abilitat s-o faca iar de alfabetizarea se ocupa altii.
    Nu se pot face discriminari de nici un fel, fiecare are dreptul la carnet in conditiile date de lege si nici nu poti exclude pe cineva fara sa se intample ceva, legea actioneaza numai in caz de abatere si nu anticipativ.
    Poti fi extrem de inteligent, daca starea psihica este labila sau influentata de alti factori esti la fel de apt de producerea unor accidente grave .
    Nu exista statistici care pot documenta gravitatea unor accidente in functie de anii de scoala.

 5. Nu stiu de ce am impresia ca nu daltonismul, nu starea medicala, nu varsta, nu analfabetismul per se, sunt cauzele majore. Cauza principala e mentalitatea. Acea mentalitate ca poti face orice, ca doar fraierii respecta regulile, daca altii fac – eu de ce nu. Sunt lucruri care tin de psihologia sociala, de frustrari, de absenta unor alte modalitati de a-ti demonstra „valoarea”. Masina e un mijloc la indemana oricui de a demonstra ca are bani, ca este puternic, ca poate face ce vrea.
  De multe ori in spatele unui sofer vinovat, se afla de fapt necesitatea de a evita o manevra periculoasa facuta de alt sofer, scaderea atentiei in urma enervarii datorate unor sicane in trafic, stresul datorat claxoanelor insistente venite din spate, o masina parcata care bloca vizibilitatea, samd. Chiar zilele trecut am fost claxonat 20 de secunde de un jeep pentru ca am oprit sa dau prioritate unei femei cu carucior pe trecere pietoni. Teoretic puteam sa ma strecor rapid prin fata ei (respectivul cu siguranta asa ar fi facut), insa nu doar ca era ilegal, dar exista riscul ca cineva din spate sa treaca si el fara sa se asigure (se intampla foarte des), si i-as fi pus viata in pericol. Asa ca l-am ignorat pe animal. Insa nu e usor sa-ti pastrezi calmul in astfel de situatii.
  Orice psiholog poate confirma ca educatia se face prin pedepse mici, dar aplicate sistematic si coerent, nu prin pedepse mari aplicate aleator. Ori la noi este exact pe dos. In locul unor amenzi normale, dar aplicate zilnic daca e nevoie, trantim cate o amenda mare odata pe an si gata, am facut planul. Toleranta fata de infractiunile marunte e cea care duce la situatia de fata (la ordinea zilei – parcarea pe trecere pietoni care blocheaza vizibilitatea, depasire pe linia de tramvai si fortarea reintrarii in coloana, viraj dreapta de pe banda a doua, etc).

  • Politia nu poate fi peste tot, este imposibil, este nevoie si de alte mecanisme prin care se poate tempera elanul aici fiind nevoie de aportul asiguratorilor, a centrelor de testare psihologica care pot interveni in cazul depistarii abaterilor.
   Numai prin sanctionare nu poti rezolva problema asa cum nici cu pedeapsa capitala nu poti evita crimele.
   Soselele romanesti au devenit ventilul pt tot felul de refulari, complexe si frustrari care au cauze mult mai adanci si care nu au nici legatura cu infrastructura in multe locuri precara.
   Multi oameni din Romania sunt suprasolicitati si supusi unui stress continuu si asta din toate partile si cum poti conduce calm si serios daca cu 5 minute inainte spre exemplu un functionar public, seful sau vanzatoarea te-a facut cu nervii ? Este comportamentul general din societatea romanesca care ridica multe semne de intrebare.

   • @alin
    Lumea civilizată s-a civilizat inițial cu ciomagul (legile). Dar să aăbă cine să le aplice, pe teren, nu prin birouri. Și da, creșterea cuantumului pedepselor ajută. De pildă o suspendare de un an pentru alcool la volan, iar la recidivă ANULAT pe viață dreptul de a mai conduce autovehicule. Și amenzi mari, lăsați în chiloți dacă meltenii ”greșesc” des.

    • Cine este prins cu alcool sau droguri trebuie testat psihologic iar daca testul costa 2000 de EUR te mai gandesti daca merita sa bei.
     Daca mai si pici la prima incercare si este nevoie de inca un test, iar 2000 EUR, atunci cred ca exista un mijloc foarte eficient de civilizare dar se produc multe accindete fara ca alcoolul sau drogurile sa fie la mijloc, atunci ce facem ?
     Un exemplu , numarul comenzilor online a explodat iar soferii de pe masini care livreaza sunt supusi unui stress extraordinar daca dispecerul ii aloca perea multi clienti in conditiile de trafic romanesti.
     Fiecare doreste ca pachetul cu comanda sa fie livrat in 24 de ore sau chiar si mai repede, despre ce vorbim ? poate ar trebui toti sa se ne gandim , de ce este nevoie de atat repezeala ? si nu cumva ni se sugereaza ca totul este posibil ?
     Nu vedeti cum conduc soferii de pe aceste dubite, kamikaze curat, pt ca este presat altfel isi pierde serviciul.

   • Nici nu e nevoie ca politia (valabil si pentru agentii primariei) sa fie peste tot, ci doar sa-si faca treaba sistematic, nu in valuri, atunci cand are interes. Daca altii pot, noi de ce n-am putea? Spre exemplu, in loc sa ridici patru masini pe zi (4 masini x 2 ore / masina = 8 ore, gata ziua), cu costuri extrem de mari (care stim unde merg), cu aceleasi resurse pot sa aplici sute, daca nu mii, de amenzi doar plimbandu-te pe trotuar cu o camera. Sa zicem pentru inceput doar pentru cei care blocheaza vizibilitatea la intersectii si treceri de pietoni (aici legea e clara, nu exista loc de interpretare). Alt exemplu, politia stie locurile in care se circula cu 150/ora (Aviatorilor, Podul Basarab, etc), ca dovada ca uneori vezi radare acolo. Dar daca riscul de amenda e 1/1000 nu-i pasa nimanui. Cu radare fixe s-ar putea da sute de amenzi pe zi. Nu trebuie sa fie foarte mari. Dar ma indoiesc ca daca cineva ia 4-5 amenzi la rand in acelasi loc, va mai face vreodata. Nu e nevoie decat de vointa politica. Cat timp nu va exista, va exista si aceasta imagine de sat fara caini, in care poti face orice, pentru ca sansele de a fi prins sunt aproape de zero.

 6. Un subiect acut tratat insa cam subtire.

  1. Conduc, uneori, in Romania, si nu ma pot frina in a compara modul de condus in Ro si in Ge. Picant e ca aceeasi persoana conduce intr-un fel in Ro si-n alt fel in Ge. Cred ca armate de psihologi si-ar putea da doctoratul in a gasi cauzele diferentei de comportament.
  2. De regula sunt adeptul libertatii si a tolerantei, dar cind ma aflu pe soselele romanesti as fi gata sa se instituie o dictatura singeroasa. Cred ca prezenta politiei, a camerelor, a radarurilor ar trebui masiv intensificata. De asemenea amenzile, pedepsele ar trebui dublate, triplate.
  3. Autorul vorbeste mult si frumos dar mult mai eficient ar fi daca ne-ar prezenta o statistica a cauzelor accidentelor. Nu ne ajuta cu nimic sa aflam de femei si barbati, tineri si batrini, ci despre cauze. Eu as presupune ca principala cauza e agresiunea, agresiune pornita din frustrare.

  PS 300 de km de condus in Ro ma oboseste de trei ori mai mult decit 600 in Ge. Sunt mindru de mine si de reflexele mele ca am scapat cu viata in mai multe situatii in care nu as fi avut nici o vina.

  • dumneata vii doar ocazional sa conduci in Ro, iar asta poate justifica exceptii ocazionale; noi insa trebuie sa conducem mereu ca in Ro, ca n-avem conditii ca in Ge; ar fi mai relevanta o comparatie a numarului si valorilor limitarilor de viteza; in Ro le intalnesti cu nemiluita: 50, 30, uneori chiar 5km/h… Ierti soferii care depasesc limita cu 1km/h sau cu max 10km/h ? De ce ar fi soferii seriosi daca autoritatile lasa impresia de neseriozitate ? transportatorilor, de asemenea, li se reproseaza ca nu respecta limita de tonaj; e-adevarat, toate DN-urile noastre vechi erau varza, fara o fundatie serioasa; intre timp, mai peste tot fundatiile au fost reabilitate si rezultatele se vad clar; o bascula 8×4 are bena de 18mc si motor care trage peste 40tone marfa; dar in Ro, indiferent de drum, pentru 8×4 limita e de 15to, deci cam orice agregate ai cara, gradul de utilizare e sub 50%; in Ro masina trebuie adaptata nevoilor drumului si cetateanul trebuie adaptat nevoilor statului, nu invers; una din marile probleme din Ro este haosul cadastral: e relativ usor sa refaci drumul pe verticala, dar aproape imposibil sa-l corectezi in plan, motiv pentru care DN-urile existente nu respecta standardele privind razele minime in curbe si profilele longitudinale; n-am stat sa numar cati nebuni mi-au taiat fata pe contrasens, ca ma pot feri, dar daca intr-o depasire regulamentara de noapte iti rasar brusc niste faruri mascate de o coama de deal invizibila sunt putine sanse de supravietuire; cu atat mai putine cu cat indicatoarele se fura regulat, marcajele sunt sterse si soselele pline de rable si de vehicule lente la 1banda/sens; iar daca ar fi sa iau in seama cam ce propuneri se mai fac pentru imbunatatirea sigurantei, intr-un articol anterior destui comentatori-soferi aproape ca m-ar fi convins ca E85/DN2 ar fi fost mai sigur daca n-ar fi avut jumatatea aia de banda in plus…

 7. Genial, e clar ca oamenii care conduc sunt de vina pentru accidente, orice sofer fiind doar un criminal inca nedescoperit. Si evident condusul este lucru mare, ar trebui sa aiba voie sa conduca doar cei cu doctorat (de la acad. de politie, sna, hai cu indulgenta si snpa). Si evident orice sofer ar trebui sa treaca o evaluare similara minim cu cea a astronautilor. In nici un caz nu trebuie responsabilizate autoritatile, ca riscam sa ajungem in situatia penibila in care se fac lucrari pe drum cu avertizari la mai mult de 20 m de groapa sapata, sau sa avem marcaje vizibile si la mai mult de 2 luni de la trasare. Si mai groaznica ar fi o sistematizare a traficului in marile orase, crearea de locuri de parcare, scoaterea camioanelor de tonaj mare, etc. Basca sa avem drumuri, autostrazi, Doamne fereste. Ca sa nu mentionez si culmea ororii, politia rutiera sa fie prezenta si sa actioneze preventiv, nu sa stea la vanatoare prin tufisuri sau la cafea in masina din dotare.
  Pare-se ca si prin spitale se cam moare, ce propuneti pentru selectarea pacientilor? Sa nu mai fie internati decat cei sanatosi?

  • Pai cam da, cam 90% din soferii romani sunt „criminali inca nedescoperiti”, vezi-le numa’ limbajul in trafic! >:
   CE au „locurile de parcare” cu faptul ca mergi pe o sosea, intre doua localitati, si iti intra un IDIOT in fatza de pe celalalt sens?
   Comparatia cu spitalele e la fel de cretina precum alea ale sosocilor care compara „certificatul verde” cu discriminarile de pe vremea lui Hitler! Sa te imbolnavesti de ceva bola necontagioasa (si in multe cazuri chiar si contagioasa) NU e alegerea TA – pe cand sa nu inveti sa citesti si conduci ca un dobitoc chiar ESTE!
   Si DA! n-ar trebui sa aiba carnet cei care nu inteleg ce citesc, la nivel minimal!

 8. Privesc, cu uimire, circulatia din unele tari asiatice, fiecare se strecoare cum poate, isi asigura propria persoana, dar si pe altii. In principiu, nu ar trebui sa existe nici un fel de reguli, regula bunului simt ar fi suficienta.
  Cum se spune, cimitirele sunt pline de persoane care au avut prioritate.
  Din nefericire, bunul simt nu mai exista in Ro. Si, vorbind spartanic, se moare, se moare, se moare de virus, se moare in accidente stupide, mor si vinovati dar si nevinovati. Atita timp cit societatea e gata sa accepte moartea aiurea, nu are decit; poate fi in numele „libertatii”, a „fortei”, a „fericirii”, asta e.

 9. Pedala de frana a accidentelor este la militieni in buzunar. In alte tari daca faci pe sosele figurile din Romania vei suferi consecinte grave de natura sa te domoleasca. Nu e vorba despre infrastructura sau despre cadrul legal. E doar delasarea si nesimtirea militienilor.

  • Totusi (desi imi sunt nesuferiti la greu) NU „militienii” sunt cei care conduc ca niste dobitoci!
   Si nici macar pe locul 2 nu sunt ca responsabilitate. Responsabili pe locul 2 (pe 1 fiind direct soferii) sunt cei care fac legile!

 10. cind s a iesit cu humveeurile pe strazi si cu armata inarmata pina n dinti, virusul sars cov 2 a facut pasi inapoi (n o fi fost nebun sa nfrunte apevistii pregatiti ca la carte). ia spuneti mi citi militieni ati vazut in neighborhood, sau pe strada, sa aplaneze neintelegeri. sa previna, intelegeti ? nu sa sara gardul cu portile deschise (parc asa au actionat prostovanii cu creierul cit nuca cind niste oameni nevinovati mureau cu zile) sau sa stea ascunsi in tufis si sa te loveasca naprasnic cu amenda. intelegeti ce fel de (sub)oameni populeaza caschetarii / fortele armate si militia in Romania ? la popota, lefuri si pensii speciale inainte ! la servit cetateanul ce i plateste inapoi sub birou, potai ordinare !

 11. Un articol interesant ca abordare, insă prea blând, in opinia mea, atât cu infractorii de pe șosele cât și cu organele ce contribuie la haos.

  Cauza numărul 1 a accidentelor grave este mentalitatea unei majorități a șoferilor care in esență se exprimă astfel: „las’ că ne descurcăm noi cumva”. Se pare că actualul sistem de sancțiuni la contravenții/infracțiuni rutiere nu este deloc înspăimântător, nicidecum vreo frână in mințile unor viteji grăbiți cu instincte criminale (cam asta e de pildă o depășire in loc interzis a unei coloane de mașini, pe ceață, in zonă cu limită de 60). In plus majoritatea polițiștilor se cred iresponsabili in raport cu faptele săvârșite de indivizi ce ar fi putut fi împiedicați să se desfășoare pe șosele de acțiunea lor directă in exercițiul funcțiunii (la testare, la verificarea documentelor, la constatarea unor contravenții etc).

  Mentalitatea nu se schimbă așa ușor, peste noapte, insă e posibilă prin modificări radicale ale Codului Rutier. In primul rând trebuie să dispară percepția că șofatul ar fi un soi de drept fundamental. Asta pentru că cea mai importantă pedeapsă ce ar trebui introdusă in lege are legătură cu acest „drept”. Sancțiunea pentru producerea de accidente grave, soldate cu răniți, morți, distrugeri, atunci când este stabilită o culpă a șoferului, precum și pentru condusul in stare de ebrietate trebuie să fie retragerea definitivă a dreptului de a conduce pe drumurile publice. Nu amendă, nu suspendare, nu închisoare (cu suspendare), ci adio mașină! Apoi, pentru contravenții foarte grave, dar fără consecințe fizice (precum depășirea vitezei in localitate cu mai mult de 20km/h, neacordarea de prioritate, depășiri periculoase/ in locuri interzise), pedepsele ar trebui inăsprite, cu suspendări de 90 de zile și obligativitatea examenului pentru toți cei suspendați.

  Iar polițiștii ce au contribuit (prin neefectuarea sau efectuarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu) la apariția unor criminali analfabeți pe șosele trebuie și ei sancționați penal, extrem de drastic, de pildă cu dublul pedepsei acordate de instanță acelor șoferi ce au ucis oameni cu mașinile pe care, in mod normal, conform legii, nu ar fi avut dreptul să le conducă.

  • erată
   „Nu amendă, nu suspendare, nu închisoare (cu suspendare), ci adio mașină! ”
   a se citi:
   Nu doar amendă, nu doar suspendare, nu doar închisoare (cu suspendare), ci adio mașină!

  • ii stim pe aia care depasesc coloana dupa coloana; nebuni n-au cum sa fie, nici amatori iresponsabili; cam asa se conduc masinile managerilor pentru care timpul e o resursa, iar la volan e un profesionist experimentat, care de regula primeste un ordin scurt: „la ora X trebuie sa fiu la adresa Y”; nu neaparat isi risca jobul, dar soferul ala va profita de orice ferestruica, fara a-si permite analize de responsabilitate;
   in ce priveste consumul de alcool, nu e clar ce statistici promit efecte relevante proportional cu pedepsele si in ce masura se ignora alte cauze, insistand pe un inamic incert; or fi multi cei ce se aventureaza sa conduca cu viteza, in extravilan, fiind in stare de ebrietate ? sau mai bagam in puscarie pe cativa care au mers cale de cateva intersectii de la birt pana acasa, pe strazi laturalnice, cu viteza legala si carora in orice statistica si in orice imprejurari li se va acorda prezumtia de vinovatie, ignorand orice altceva ?

  • daca circuli in Ro, practic la orice cursa mai lunga e imposibil sa nu fii in situatia de a depasi pe linia continua;
   ii vedem insa pe unii care depasesc coloana dupa coloana: nebuni n-au cum sa fie, nici amatori iresponsabili; cam asa se conduc masinile managerilor pentru care timpul e o resursa, iar la volan e un profesionist experimentat, care de regula primeste un ordin scurt: „la ora X trebuie sa fiu in localitatea Y la adresa Z”; soferul ala e platit cat sa profite de orice ferestruica din coloana si se vor gasi mereu altii sa-l inlocuiasca atunci cand ramane fara permis;
   in ce priveste consumul de alcool, nu e clar ce statistici promit efecte relevante proportional cu pedepsele si in ce masura se ignora alte cauze, insistand pe un inamic incert; or fi multi cei ce se aventureaza sa conduca cu viteza, in extravilan, fiind in stare de ebrietate ? sau mai bagam in puscarie pe cativa care au mers cale de cateva intersectii de la birt pana acasa, pe strazi laturalnice, cu viteza legala si carora in orice statistica si in orice imprejurari li se va acorda prezumtia de vinovatie, ignorand orice altceva ?

 12. Incredibil cum dam vina iar pe daltonism si „motociclisti”. Este exact genul de discurs pe care il au „soferii” de pe soselele patriei in timp ce depasesc coloane de masini cu 150 la ora pe DN. Problema e ca nu exista respect si instinct de conservare. Astept si un articol pe o tema similara din partea unui roman care a petrecut cativa ani buni sofand in vest, pentru care motociclistii nu mai sunt de mult o specie exotica.

 13. Inteleg ca „mentalitatea” ar fi de vina, dupa unii comentatori, ca infrastructura inadecvata e de vina dupa altii, ca educatia precara sau deloc, ar fi motivul principal al producerii accidentelor rutiere.

  Eu zic ca nu e nici unul din ele: pur si simplu, statul roman nu (mai) are nici o autoritatate, se afla in plin proces de disolutie, de disparitie. Romania dispare! Incet, imperceptibil, lent, dar sigur!

  Un comentator din Germania sustinea mai sus ca isi schimba comportamentul la volan cand conduce in Romania. Si nu intelege de ce. Uite de ce: in subconstient, stie ca nu va fi „deranjat”, controlat, sanctionat de nimeni. Iar, daca se va intampla, sansele sa scape intr-o instanta judecatoreasca sunt atat de mari, incat politia nici nu se va mai obosi sa se prezinte la proces.
  Din ce-mi amintesc, PSD a modificat codul rutier, cand se afla la guvernare, in asa fel incat e practic imposibil sa amendezi pe cineva pentru depasirea vitezei. Consecinta e ca au disparut radarele de pe strazi. Lumea se bucura ca acum poate circula liber, fara nici o restrictie, ca-n Germania, nu-i asa?!

  Sa va povestesc ce mi s-a intamplat mie: un bou a parcat in fata peronului de acces in curte, desi avea loc de parcare la 2m in fata lui. Am chemat politia sa aplice legea care interzice blocarea accesului la proprietate. Au venit 2 militieni care au comentat ca trebuia ca eu sa verific daca ala are lasat numar de telefon si sa-l sun ca sa-l rog sa-mi permita sa intru la mine in casa!!! Legea nu mai are nici o relevanta, nici macar la cei care trebuie sa o aplice! Si-atunci intreb: ce mai conteaza daca esti analfabet si nu stii sa citesti daca legea e ceva optional, ca oricum nu se citeste nici daca stii sa citesti

 14. E normal să existe diferențe de opinie vis a vis de subiect. Părerile aduc în atenție „locuri de tratat” și mentalități. De la nevoia unor sancțiuni și mai dure la ideea că „merge și așa”!
  Probabil că alta ar fi fost poziția unora dintre cei care au polemizat dacă (Doamne ferește!) ar fi avut vreun copil sau altă persoană iubită zdrobită într-un accident produs de un „șofer” având „calitățile” evidențiate în materialul publicat. Exemplele altor țări țin de existența și funcționarea normativului. Așa cu evidențiam norme există, dar …
  Aspecte nediscutate pot fi legate de legăturile specifice corupției din amonte (documente de studii și documente medicale false, acestea nu se întocmesc singure), dar și a faptelor ilegale din aval (șofatul pentru comiterea de furturi, infracțiuni contra persoanei etc. și care care nu ar fi fost săvârșite dacă infractorul nu at fi deținut permis de conducere).
  În definitiv corupția se întreține cumva! Poate că unora le place așa, cel puțin până la momentul când devin victimă al unui astfel de șofer!
  În bibliografia indicată se găsesc și statistici de genul așteptat de unii dintre comentatori.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Prin adaugarea unui comentariu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile site-ului Contributors.ro

Autor

Georgel Rusu
Absolvent al Liceului Militar și al Școlii militare de ofițeri active de artilerie, a activat la unități și mari unități de nivel tactic, operativ și strategic. A publicat articole de opinie, studii și comunicări științifice în paginile a peste 20 de publicații de gen. Este autor al unor cărți precum Elemente ale raportului dintre puterea publică și autoritatea militară, Sinergia instrumentelor de management și coautor al Istoriei NATO care a beneficiat de un Cuvânt înainte al lui Vaclav Havel. Doctoratul pe care și l-a urmat în Științe Militare a tratat tema Optimizarea sistemului informațional integrat al managementului resurselor pentru apărare. A activat aproape un deceniu în Statul Major General.

Carte recomandată

 

Sorin Ioniță: Anul 2021 a început sub spectrul acestor incertitudini: va rezista democraţia liberală în Est, cu tot cu incipientul său stat de drept, dacă ea îşi pierde busola în Vest sub asalturi populiste? Cât de atractive sunt exemplele de proastă guvernare din jurul României, în state mici şi mari, membre UE sau doar cu aspiraţii de aderare? O vor apuca partidele româneşti pe căi alternative la proiectul european clasic al „Europei tot mai integrate“? Ce rol joacă în regiune ţările nou-membre, ca România: călăuzim noi pe vecinii noştri nemembri înspre modelul universalist european, ori ne schimbă ei pe noi, trăgându-ne la loc în zona gri a practicilor obscure de care ne-am desprins cu greu în tranziţie, sub tutelajul strict al UE şi NATO? Dar există şi o versiune optimistă a poveştii: nu cumva odată cu anul 2020 s-a încheiat de fapt „Deceniul furiei şi indignării“?

 

 

Carte recomandată

“Să nu apună soarele peste mînia noastră. Un psiholog clinician despre suferința psihică” – Andrada Ilisan

”Berdiaev spune că la Dostoievski singura afacere, cea mai serioasă, cea mai adîncă e omul. Singura afacere de care sînt preocupați toți în Adolescentul e să dezlege taina lui Versilov, misterul personalității sale, a destinului său straniu. Dar la fel e și cu prințul din Idiotul, la fel e și cu Frații Karamazov, la fel e și cu Stavroghin în Demonii. Nu există afaceri de altă natură. Omul este deasupra oricărei afaceri, el este singura afacere. Tot omul e și-n centrul acestei cărți. Și lipsa lui de speranță.” Continuare…

 

 

 

Carte recomandată

”Incursiunile în culisele puterii lui Vladimir Putin îi oferă cititorului panorama plină de nuanţe, paradoxuri şi simulacre a unui regim autocratic unic în felul său. Analizele lui Armand Goşu sînt articulate elegant şi se inspiră din monitorizarea directă a evenimentelor, ceea ce ne permite să traversăm nevătămaţi labirintul slav întins între Sankt-Petersburg şi Vladivostok.” (Teodor Baconschi)

Cumpara cartea, 39.95 RON

Daca doriti un exemplar cu autograf accesati linkul acesta

 

Esential HotNews

Top articole

De ce majoritatea modelelor climatice sunt „fierbinți”?

O bună parte din articolele mele publicate pe această platformă discută modele (simulări) ale variațiilor unor parametri climatici precum concentrația de CO2,...

Metroul la Otopeni – marele eșec al unor politicieni mărunți

Eșecul magistralei de metrou M6: 1 Mai – Aeroportul Otopeni este eșecul politicienilor preocupați să dovedească faptul că nu se poate, în...

Despre felonie si sperjur

Domnule Klaus Iohannis, Cand Marius Manole si Radu Paraschivescu v-au returnat decoratiile, a fost vorba de o despartire lipsita de orice ambiguitate....

Cât costă viața ta? Ar trebui statul să plătească despăgubiri pentru decedații de Covid?

După ce mor 4-500 de oameni pe zi în timp de pace, iar România este astăzi pe locul 10 la număr de...

O nouă mutare pe tabla de șah a spațiului post-sovietic: Organizația Statelor Turcice. Erdogan mută, Putin evaluează.

Rusia și Turcia promovează în prezent o relație tranzacționistă.             Perspectiva geoistorică a relațiilor ruso-turce evidențiază o dimensiune...

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro