luni, iunie 17, 2024

1850 – 1900: Pe când clima era „perfectă”…

Dezbaterea privind schimbarea climei a intrat
în ceea ce am putea numi „Faza focului de tabără”,
în care scopul este de a spune cea mai înfricoșătoare poveste.
Oren Cass[1]

Iluzia că „Înainte era mai bine” nu este doar o nostalgie comunistă despre perioada ante-1989, ci și o idee care, sub o formă puțin deghizată, se vântură și în dezbaterile climatice actuale. „Era mai bine înainte” de revoluția industrială, pe când nu se ardeau combustibili fosili, vinovații principali pentru actuala „criză” climatică. „Schimbarea climei” a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2. La rândul lor, aceste emisii au condus la reificarea și fetișizarea  temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei în era post-revoluția industrială.

Profesorul Mike Hulme, Universitatea Cambridge, pe care l-am intervievat recent în legătură criza climatismului, a descris în 2018 procesul de reificare a temperaturii:

În ultimii 40 de ani, temperatura medie globală a aerului la suprafață – pe scurt, „temperatura globală” – a căpătat un rol extraordinar în știința, politica și discursul public privind schimbările climatice. Ceea ce a fost cândva un număr calculat în mod rudimentar prin calcularea unei medii a câtorva zeci de serii de date meteorologice rezonabil de bine repartizate, a devenit o entitate obiectivă care măsoară comportamentul sistemului terestru, dezvăluie viitorul, reglementează negocierile geopolitice și disciplinează imaginația umană. Cu excepția, probabil, a PIB-ului, rareori o entitate abstractă atât de bine construită a putut dobândi o asemenea putere asupra omenirii.

Temperatura globală nu provoacă nimic. Ea nu are nicio influență materială. Este un indicator abstract al acumulării agregate de căldură în stratul limită de suprafață al planetei. Este foarte departe de a dezvălui realitățile fizice ale pericolelor meteorologice care apar în anumite locuri. Iar previziunile de depășire a pragului de temperatură globală sunt și mai departe de informațiile de avertizare timpurie pe baza cărora pot funcționa sistemele de gestionare a riscurilor de dezastre.[2]

Reificarea/fetișizarea temperaturii globale a devenit elementul fundamental al politicii climatice actuale, care, anterior, se concentra pe atenuarea pericolelor schimbărilor climatice. În prezent, temperatura globală este considerată ca fiind un indicator al sănătății planetare, pe care îl putem îmbunătăți adoptând decizii energetice specifice. De exemplu, cel de-al cincilea raport de evaluare al IPCC din 2013/14 a reificat conceptul de buget de carbon cumulativ și a promovat traducerea obiectivelor abstracte privind temperatura globală în obiective (mai concrete) ale emisiilor net zero. 

Nostalgia după o „climă perfectă” – nepoluată și neafectată de emisiile de dioxid de carbon din arderea combustibililor fosili – își are sorgintea în mitul edenic sau al paradisului pierdut, pe care l-am descris în 2016:

Clima este văzută ca un simbol al mediului natural sau sălbatic, o manifestare a Naturii-mamă care, la început, era pură și neprihănită și ar fi trebuit să rămână așa, neatinsă de oameni. Folosind metafora biblică, ar fi vorba de grădina raiului, Edenul sau paradisul, din care oamenii au fost alungați pentru păcatul originar săvârșit. Iar schimbările climatice sunt sinonime cu „natura pierdută”, o idee cu adânci rezonanțe în multe culturi.[3]

Dacă acceptăm propunerile IPCC, o astfel de „climă perfectă” ar fi dominat perioada pre-industrială 1850 – 1900. Din aceea perioadă provin concentrația de CO2 (0,025%) și temperatura globală, folosite ulterior ca repere inițiale pentru evoluția climei. De exemplu, obiectivele de temperatură de 1,5°C și de 2,0°C ale Acordului de la Paris sunt ancorate în această perioadă (Fig. 1)

Fig. 1. (Fig. 1.12 din IPCC Sixth Assessment Report WG1, 2021). Temperatura medie globală de suprafață (GMST) observată din patru seturi de date, în raport cu temperatura medie din perioada 1850-1900 în fiecare set de date. Zona gri reprezintă intervalul de siguranță climatică. De reținut sfârșitul anilor 1870, despre care se va discuta mai jos.

Pentru activiștii climatici, orice creștere a temperaturii medii globale în raport cu linia de bază pre-industrială a fost și este un semnal de alarmă care anunță/perpetuează ceea ce ei numesc „criza climatică”. Dar, după cum remarcă profesorul Roger Pielke Jr. (University of Colorado Boulder),

Un motiv important pentru care perioada 1850 -1900 servește drept bază de referință utilă pentru utopia climatică este că aproape nimeni nu are nicio idee despre cum arăta clima în acea perioadă.[4]

Demistificarea acestei utopii este bazată pe estimările compilate de Mike Davis în cartea sa Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World (2017), la care se adaugă date extinse până la anul 2022. Davis sugerează că variațiile meteo și climatice extreme de la sfârșitul anilor 1870 au cauzat moartea a peste 50 milioane oameni, adică circa 4% din populația globală (1,2 miliarde).[5] Astăzi, aceeași proporție din populația mondială, ar însemna peste 320 milioane victime, adică aproape întreaga populație a Statelor Unite ale Americii. O calamitate greu de imaginat.

Cauza principală a impactului climatic masiv din perioada 1850 -1900 a fost un mega-eveniment El Niño/Southern Oscillation (ENSO), extrem de puternic în anii 1877/78,[6] combinat cu dominația colonială, marcată, potrivit relatărilor lui Mike Davis, de impulsuri malthusiene. La aceste decese pot fi adăugate cele cauzate de erupții vulcanice (Tambora, 1815, 11.000 victime; Krakatau, 1883, 36.000 victime), marile incendii din Midwest-ul american (1871, 2.400 victime), inundațiile din Marea Baltică (1872, 271 victime), invazia din 1875 a circa 12,5 trilioane de lăcuste în Midwest, SUA, taifunul din China din 1878 (circa 100.000 victime). În plus, Statele Unite au avut de suportat  6 uragane majore în anii 1870.

O comparație între decesele estimate produse de extremele meteorologice și climatice în perioada preindustrială (anii 1870 – 1900) și cele din epoca revoluției industriale  (anii 1900 – 2020) este grăitoare (Fig. 2). De notat că evenimente El Niño, similare cu cel din 1877/78, s-au manifestat și în 1982/83, 1997/98, respectiv în 2015/16, dar fără ca numărul de victime să se apropie de cel din anii 1877/78.[7] Ceva important s-a întâmplat cu societatea umană în secolul al XX-lea. „Scorpia climatică” (nimeni alta decât „mult iubita și stimata” Mama-Natură!) a fost „îmblânzită” ca urmare a creșterii rezilienței noastre, creștere datorată triumfului revoluției industriale, inițiate și întreținute de combustibilii fosili. Pentru jucarea acestui rol, cărbunii, petrolul și gazele naturale merită toată admirația și întregul nostru respect.

Fig. 2. Decesele decenale estimate legate de vreme și climă pentru patru decenii: anii 1870, 1920, 1970, 2020. Aceste estimări sunt foarte incerte, iar cifrele din 1870 și 1920 sunt cu siguranță subestimate. Ele trebuie interpretate ca ordin de mărime și nu ca cifre precise. Adaptare după Davis 2017, Pielke 2023, Our World in Data 2022. (Cifra de 41.046 raportată pentru deceniul 2022 include decese provocate de toate dezastrele geofizice, meteorologice și climatice, inclusiv cutremure, activități vulcanice, alunecări de teren, secetă, incendii de pădure, furtuni și inundații).

O simplă examinare a cifrelor din figura de mai sus distruge irevocabil mitul „climei perfecte”, nostalgia „climei etalon”, iluzia „înainte era mai bine” și întărește ceea ce am scris de mai multe ori, cu speranța că nu voi rămâne doar „o voce în pustiu”:

Nu există nici un climat în care omul să fie adaptat ideal, în sensul că i se va garanta o calitate decentă a vieții. Natura – Mama Natură, cum o alintă unii! – nu vrea ca noi să avem o speranță de viață de 75 ani sau o rată de mortalitate infantilă sub 1%. Natura, ca sumă a tuturor lucrurilor de pe Pământ, nu se sinchisește de ființele umane în nici un fel și ne atacă permanent cu ape infestate cu bacterii, cu călduri excesive, cu secete sau inundații, cutremure, furtuni, uragane sau tornade, insecte și alte animale purtătoare de boli, un mare număr de predători etc. Astăzi, privim moartea cuiva înainte de 30 ani ca pe o tragedie; în timpurile mai „naturale”, aceasta era speranța de viață.

Fig. 2 ilustrează câteva corelații simple: Pe măsură ce temperatura medie globală a crescut din perioada „climei perfecte” cu 1,3°C, populația a crescut de peste 6 ori, pe când numărul victimelor climatice a scăzut dramatic, cu trei ordine de magnitudine! Desigur, vor spune unii, corelațiile nu înseamnă întotdeauna cauzalități. Factorul cauzal major care explică aceste corelații este aportul fundamental al combustibililor fosili, care au permis construirea și menținerea pilonilor fundamentali ai societății umane în ultimii 150 ani. De exemplu, mecanizarea și fertilizarea agriculturii au contribuit imens la sporirea cantităților de hrană ale populației globului, care a crescut de la 1,2 la peste 8 miliarde oameni în perioada 1870- 2023. Creșterea speranței de viață, de la 30 ani la peste 75 ani într-o perioadă de timp relativ scurtă este datorată dezvoltării fără precedent a industriei farmaceutice și medicale. Transporturile, care în era „climei perfecte” erau limitate la căruțe și vase cu pânze, au depășit visele cele mai îndrăznețe ale omenirii, specia noastră ajungând chiar să pășească pe Lună în 1969.

Dacă perioada 1850 – 1900 poate fi considerată una cu o climă-reper, pe care să ne bazăm obiectivele politico-ecologice actuale (1,5°C, Net Zero etc.), înseamnă că trăim într-o iluzie perfectă, la fel ca aceea a nostalgicilor comuniști conform căreia „înainte era mai bine”. Dar, pentru activiștii climatici, orice creștere cu o zecime de grad a temperaturii medii globale față de „linia de bază preindustrială” are consecințe catastrofale pentru oameni și planetă. Divorțul de realitate este cauza absurdului existențialist-climatic.

Dacă, printr-un miracol extraordinar, mi s-ar oferi posibilitatea de a da timpul înapoi pentru a trăi în era „climei perfecte”, aș refuza categoric, fără nici un regret, și aș cere să mai pot trăi încă o viață în viitorul incert care ne așteaptă potrivit modelelor climatice actuale.

Concluzii

Reificarea temperaturii medii globale ca indicator unic și fiabil al bunăstării umane și sănătății planetei subminează realitatea nuanțată a schimbării climei. Această credință ignoră interacțiunea complexă dintre știință, politică și perspectivele personale asupra schimbărilor climatice.

Obsesia asupra unui singur număr sau buton magic – temperatura globală – nu va înlătura toate greutățile. În schimb, putem să ne concentrăm asupra setului nostru mai larg de instrumente adaptive: tehnologii, politici inteligente și bogăția colectivă a societății. Acestea sunt adevăratele arme din arsenalul nostru împotriva provocărilor climatice.

În confruntările viitoare cu meteorologia și clima, suntem mai bine pregătiți decât eram acum 150 de ani. Înainte NU era mai bine.


[1] Oren Cass, July 12, 2017, The climate change debate has entered what we might call the „Campfire Phase”, in which the goal is to tell the scariest story, https://twitter.com/oren_cass/status/885164438436925440

[2] Hulme, M., 2018, Climatism and the Reification of Global Temperature

[3] Crânganu, C., 2016, Patru mituri esențiale ale schimbărilor climatice: edenic, apocaliptic, babelian și themistian.

[4] Pielke, R. Jr., 2023, When the Climate Was Perfect.

[5] https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/

[6] Kiladis, G. N. and Diaz, H. F., 1986, An Analysis of the 1877–78 ENSO Episode and Comparison with 1982–83, Monthly Weather Review, vol. 114, no. 6,pp. 1035–1047. 

[7] Huang, B. et al., 2020, How Significant Was the 1877/78 El Niño?, Journal of Climate, vol. 33, no. 11, pp. 4853–4869.

Distribuie acest articol

223 COMENTARII

 1. Felicitari autorului pentru curajul de a scrie un articol realist care nu se aliniaza ideologiei oficiale propovaduite de apostolii apocalipsei climatice. Schimbarile climatice reprezinta numai o singura fateta a foarte complexului univers al societatii contemporane. Combaterea lor nu trebuie privita ca un scop in sine, ci ca un mijloc pentru imbunatatirea calitatii vietii – alaturi de numeroase alte mijloace similare cu care adesea intra in conflict de prioritizare a alocarii resurselor limitate care stau la dispozitie.

  Orice asemenea demers trebuie privit rational din perspectiva raportului investitii/rezultate. Tarile UE sunt responsabile acum de numai 10% din emisiile de gaze poluante de pe planeta (CO2 inclus). China conduce detasat cu 30%. E clar ca stradaniile europenilor vor avea efect zero atata vreme cat China, India si altii dau in functiune in fiecare an nenumarate termocentrale pe carbune noi. Chinezii au zero ingrijorari fata de cresterea nivelului oceanului planetar, pe ei ii intereseaza sa cucereasca Taiwan-ul, scop in care au nevoie de productie industriala multa si ieftina.
  Citeam saptamana trecuta ca un obuz de artilerie fabricat in Rusia sau China costa de 6-7 ori mai putin decat unul fabricat in UE. Reglementarile de mediu extrem de costisitoare sunt una din cauze – in Rusia, China, Coreea de Nord etc nu exista asa ceva. Ne suparam apoi ca de ce in Ucraina ajung din ce in ce mai putine munitii si echipamente.

  Preocuparea europenilor fata de soarta natiunilor de la tropice potential afectate de cresterea temperaturii globale ne aduce aminte de bancul cu batranica pe care o ajuti sa traverseze strada desi ea nu vrea asta catusi de putin.
  Ca exemplu, amintesc comportamentul presedintelui brazilian Lula da Silva la ultima conferinta internationala pe teme climatice. Departe de a fi ingrijorat de scaderea calitatii aerului respirat de compatriotii sai in urma defrisarii masive a padurii amazoniene si a incendiilor provocate intentionat pentru eliminarea copacilor, Lula da Silva a cerut tarilor europene sa ii plateasca subventii masive pentru a stopa aceste practici obisnuite in Brazilia si pentru a satisface ceea ce el (si tot BRICS/Sudul Global) percepe ca „fitele climatice ale bogatanilor europeni”.

  • Lumea buna investeste in cercetarea pentru tehnologii noi, pentru a produce obuze curate „cu amprenta de codoi zero”.
   Deocamdata ne mandrim cu faptul ca ale noastre sunt de cinci ori mai curate. Rusii, chinezii, ncoreenii, iranienii, se zgarie pe ochi de necaz ca lor nu le ies asa de perfecte.
   Aveti rabdare!

  • Pai daca la tropice schimbarile climatice or duce la seceta, desertificare samd., s-ar putea sa ne cam pese, pun pariu ca o gramada or sa zbiere ca navalesc imigrantii peste ei si vai, vai… :P

   • Deci nu din cauza Primăverii Arabe declanșate de marele pacifist Obama năvălesc migranții în Europa? Nici din cauza ONG-urilor care îi adună chiar de lângă țărmul Africii și îi aduc în porturi europene, nici din cauza invitației exprese pe care le-a adresat-o Merkel?

    Arabia Saudită e de 10 ori cât România, se află chiar pe Tropicul Racului și peste 90% din suprafața țării e deșert. Ce se presupune că vor face taxele pe carbon, or să țină umbră Arabiei Saudite?

    P.S. fetele nu folosesc în exprimare formule de genul ”pun pariu”, data viitoare când mai folosești un nickname feminin gândește-te și la asta 😀

 2. Argumentatia din acest material pleaca de la o idee ciudata – cum ca s-ar considera pe scara larga ca intre 1850-1900 se traia mai bine, sau ca se proiecreaza aiuritor ca natura la acel moment era un fel de gradina raiului. Eu nu am deloc acest sentiment. Dar poate nu citesc ce cititi dumneavoastra.
  Apoi ca ar exista o obsesie pentru un singur numar. Si atat. Dar toata lumea stie cum se descompune acel numar la nivel regional si local. Stiti, poate una dintre marile realizari stiintifice ale omenirii este tocmai generarea acelui numar, in ciuda intereselor si opiniilor divergente.
  De fapt este un numar care are forta sa deschida mintile tuturor. Poate la egalitate cu prima imagine din spatiu a Pamantului. Poate la egalitate cu revelatia evolutionismului.

 3. Divinizarea vremurilor de demult tine de nostalgia tinereții si de realizarea cu durere a inevitabilii noastre mortalități.
  Mi-a placut paralela făcută de prof Hulme între divinizarea temperaturii medii și PIB. Dacă cineva ar pune intr-un grafic temperatura medie contra PIB-ului global ar vedea ca exista o corelație între acești doi indicatori ai dezvoltatorii societății umane. Ceea ce aceasta corelație ascunde insa este ca evolutia ambelor indicatori este, in special, o reflexie a creșterii populației Pământului. Acesta este un subiect delicat și este discutat pe linia corectitudinii politicii în toate rapoartele IPCC. Exista un conflict practic imposibil de rezolvat între politicile de tip net zero, mentinerea PIB–ului actual și creșterea populației Pământului.

  • Nu am găsit în Sfinta Scriptura pomenit că scopul vieții omului trebuie sa fie PIB-ul sau temperatura globală
   Nu am citit pe undeva ,in scrierile marilor cercetători și savanți ai lumii , că tot ce considera omul că este mizer și rău reprezintă consecinta propriilor noastre acțiuni/ inacțiuni . Consumam resurse de tot felul că niște descreierați dar ne plingem de consecinte . Ba chiar sunt unii care dau vina pe Dumnezeu ….

   • Nu vad nici o contradicție intre ce spuneți dvs si ceea ce am scris mai sus.
    In Biblie ii este ordonat omului: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.” Cam asta facem de vreo câteva mii de ani, este drept cu unele excese.
    Din păcate nu cred ca exista in Biblie nici un comandament despre cum sa gospodărim resursele naturale si nici despre ce temperatură medie ar trebui sa menținem pe Pământ. Sunt chiar interesat despre modul in care marile religii vad această problemă.
    Cred însa ca putem lua din Biblie anumite lecții despre ambiția a omului de a controla temperatura Pământului. Un exemplu ar fi construcția turnului Babel.

    Aveți dreptate, PIB-ul nu este un indicator perfect al nivelului de civilizație, poate de bunăstare, dar din păcate altul mai sintetic nu avem. Tot ce am vrut sa spun este ca nu putem sa ne menținem standardul de viata actual (cu excesele lui, de acord) si sa-l si generalizam in restul lumii sărace si in același timp atinge net zero. Cei care susțin asta ne mint si ne vând visul unui nou ssmd. Cei mai vârstnici știu ce înseamna ssmd.

    • PIB-ul este un indicator fals al activității economice, iar România dispune de niște exemple foarte bune privind falsificarea lui.

     Autostrăzile se construiesc în România la prețuri de 3 până la 5 ori mai mari decât costurile lor reale. PIB-ul arată foarte bine pe hârtie, numai că în teren rămân doar 100 km de autostradă, în loc de 300 – 500 km care ar trebui construiți cu acei bani.

     În materie de căi ferate, o lecție recentă vine din Maroc: s-a construit cel mai ieftin TGV, cu trenuri franceze și tehnologie franceză. Pentru că Marocul are un rege care nu e interesat de nivelul PIB, e interesat de costuri reale și de ce rămâne în teren în urma lui. România nici nu visează să construiască o cale ferată de mare viteză comparabilă cu ceea ce Marocul are deja în exploatare, în schimb România se laudă neîncetat cu cel mai mare PIB din istoria ei. Fiindcă PIB-ul e un indicator foarte drag marxiștilor europeni, reflectă o economie performantă pe hârtie.

     • Yup, exista o diferenta majora intre PIB si bunastare.
      De exemplu Rusia: la ce ii foloseste cetateanului de rand rus faptul ca PIB ul tarii le-a crescut pe baza obuzelor create de industria de razboi, obuze care apoi au fost aruncate in Ucraina?

     • Aveti dreptate. Sunt o groaza de exemple despre cum putem umfla PIB-ul, de la spartul geamului cu o minge, la mersul la bordel (daca bordelul plătește taxe), la cel dat mai jos, productia de bombe, etc. Sau la a plăti o consultanta (Big Four) sa ne spună cum sa gestionam Covid-19, sau sa facem tranziția energetica.

     • Totusi, cu tot trenul lor, marocanii ar migra instant cu milioanele in Romania daca ar primi maine liber la viza. Chiar si daca ar fi sa ramana aici, nu sa ia trenul spre Germania sau Franta.
      Cat despre autostrazi ele se construiesc de firme care castiga licitatii. Licitatii la care UE nu are nimic de obiectat, ea contribuind cu 85% din suma. Credeti ca n-ar fi scandal daca ceva n-ar fi in regula? Sau exista vreun sistem mai bun sau mai transparent?
      Eu zic ca PIB/capita e un indicator bun. Pentru cei nemultumiti exista si cel raportat la puterea de cumparare, care ne permite sa vedem cati cartofi putem manca noi in comparatie cu germanii de exemplu, si nu cati dintre noi folosesc Mercedesuri sa se plimbe.

      • ”n-ar fi scandal daca ceva n-ar fi in regula?”

       Nu e niciun scandal, ”o mână spală pe alta și amândouă obrazul”, spunea bunică-mea.

       O treime din preț păstrează firma străină care câștigă licitația, o treime merge la subcontractorii români care realizează efectiv lucrarea, iar ultima treime merge la ”cine trebuie”, aici intrând toată parafiscaliatea românească, în care ministerele și alte instituții bugetare își plătesc taxe unele altora (perfect legal, evident) plus tot felul de consultanți, fără de care nu s-ar putea câștiga licitațiile.

       De exemplu, Victor Ponta are o astfel de firmă pe care facturează consultanță pentru firmele turcești care câștigă licitații pe bandă rulantă, iar Marcel Ciolacu l-a făcut consilier onorific, astfel încât firmele să știe unde trebuie să cotizeze.

       Pe de altă parte, prin comparație cu realizarea nemților de la aeroportul Berlin Brandenburg, e clar că Ponta și Ciolacu nu sperie pe nimeni cu metodele lor. Așa funcționează toată Europa marxistă.

      • @Harald
       e prea mare concurenta, de obicei >10 oferte iar cea castigatoare e rareori peste 80% din valoarea estimata, uneori si sub 60%;
       se mai incarca prin alte parti ale devizului general, care n-au legatura cu constructorul: exproprieri, nshpe SF-uri re-re-revizuite, credite care dubleaza investitia, consultante si audituri, etc;
       la constructia propriu zisa costurile sunt mai mari din pricina de supradimensionari, conditii geotehnice si topogragice foarte proaste la campie (sol mlastinos, loessuri sensibile), la deal (sol instabil, piloti de consolidare) si la munte (viaducte) + distante mari de transport agregate (unde e balast nu sunt cariere vulcanice si viceversa) + limitare capacitate la 24tone/cursa + redevente destul de mari + importuri inevitabile (bitum, structuri metalice la poduri, parapetii care pot costa 4x1000m/kmx100eu/m =0,4mil.eu/km), garantii 10+10=20%, asigurare all risks, etc multe alte delicateturi; chiar si taxa ISC de 0,5% e exorbitanta

    • In Biblie NU ii este ordonat omului: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”
     Cine intelege aceasta ca fiind un ordin greseste . Este un indemn . Iar Dumnezeu nu l-a indemnat vreodata pe om la altceva in afara de bine . Raul este consecinta actiunii omului in afara indemnurilor lui Dumnezeu .
     Exista in Sfinta Scriptura comandament despre cum sa gospodărim ; Poruncile si Fericirile . Acestea reprezinta indreptarul elementar pentru viata . Ca doar nu s-ar fi asteptat cineva sa gaseasca scris in Sfinta Scriptura cum , ce si cit sa manince , cum si cit sa lucreze ( nu sa munceasca , munca e pentru animale si pentru masinarii ) , …. Toate cele de detaliu deriva din Porunci si Fericiri . Cine nu le intelege singur sa caute duhovnici sa caute in scrierile Sfintilor Parinti ai ortodoxiei , sa caute in Pidalion , …..
     Expresia ,, marile religii ,, nu o inteleg . Eu inteleg o singura religie , crestinismul . Legea Noua adusa de Iisus Hristos . Restul e aflare in treaba a omului . Ratacire .

     • @Adrian Popescu
      Nu trebuie sa le intelegi mata , le inteleg restul de 70 % din populatia pamantului
      O sa mori fara sa intelegi …poate o sa intelegi dupa

    • Ba chiar exista in Biblie instructiuni referitoare la gospodarirea resurselor naturale – doar ca unii nu vor sa le citeasca si prefera chestia aia cu „unii sunt mai preferati de Dumnezeu decat altii” >:

 4. Happy New Year! Ma mir ca nu au luat ca etalon temperatura medie de suprafata de acum 10000 de ani. Sunt convins ca era o perioada perfecta, in care aerul era curat ca lacrima, iar Homo Sapiens traia in „perfecta armonie” cu natura. Din păcate, liderii vestici isi pierd luciditatea pe zi ce trece si se lasă ghidati de interese greu de inteles. Noile politici climatice nu fac decat sa distruga lumea evoluata si civilizata bazata pe resursele energetice folosite pana astazi.

 5. La mulți ani! Sper că în 2024 vom asista la schimbarea paradigmei: de la combaterea schimbării climei la explorarea oportunităților oferite de această schimbare.

 6. Istoria si geografia lumii arata ca omul se autodistruge singur. Execesele de orice fel sunt distrugatoare. Lacomia si impostura sunt coordonatele de baza ale distrugerii multor civilizatii. Europa se afla in un inceput de disolutie cu clima sau fara. Conducatorii de azi si UE nu stiu ce vor pentru viitorul tarilor membre.

  • Nu stiu cine e omul ala , costat doar ca din 1 miliard am mai ramas doar 8. Miliarde.
   Europa nu poate intra in nici o disolutie deoarece e un continent. Iar tarile sint niste abstractiuni . Deci Europa ramine unde e , nu se scufunda in Ocean si nici nu se dizolva , iar oamenii traitori pe acest continent isi continua vietile ca intotdeauna , indiferent ce „tari” sint desenate pe vreo harta de hartie.
   Si inca ceva: conducatorii conduc oameni, nu tari. Viitorul si binele oamenilor nu sta in existenta unor tari.

 7. Interesant, ca de-obicei.
  Ma gandeam ca daca punem acei 4% pierdere a populatiei intre 1850 si 1900 in contextul istoric mai larg, in care inca nu existau antibiotice si agricultura la scara industriala era la 50 de ani distanta, respectiv accesul la hrană era inca limitat in mod sever, acei 4% par ar fi o cifra rezonabilă. M ă intreb câti Europeni au murit cu zile din cauza poluării cu microparticule in momentul in care orasele au inceput sa se incalzeasca cu carbuni iar iluminatul stradal era cu uleiuri de tot soiul.
  E interesant de dezbatut dacă arderea petrolului, a gazului natural si a carbunelui au imbunatatit starea de sanatate a populatiei de la orase … sau nu. Emisiile de microparticule (si e o lista lunga cat o zi de post ) clar au stricat calitatea aerului dar nu mi-e clar daca asta a fost contrabalansat de alti factori care s-au imbunatatit , confortul termic, mental etc.
  In tot cazul, razboiul asta , cu orice pret impotriva petrolului si a gazului natural mi se pare o greseala E clar ca trebuie sa ne oprim sa ardem combustibili fosili – chiar si numai din cauza poluarii – dar e la fel de clar ca avem nevoie de petrol si gaz ca sa fabricam un milion de produse pe care le luăm „for granted”, incluzând aici medicamente, antibiotice si hrană.
  Mai e ceva ce nu pricep legat de temperatura medie de suprafata: cum stim ca la 2,5C in plus fata de 1950 o sa murim toti sufocati sau innecati?
  Am incercat sa aflu dar nu am gasit nici un raspuns clar: care a fost cresterea de temperatura a suprafetei care a dus la Younger-Dryas? 3C, 5C, 10C? Stim ?

  • „E clar ca trebuie sa ne oprim sa ardem combustibili fosili – chiar si numai din cauza poluarii – ”

   Daca va murdariti la gurita si pe hainute cand mincati iar resturile din jurul dumneavoastra au prins mucegai este clar ca nu trebuie sa va opriti din mincat. Trebuie doar sa folositi un servet si sa fiti mai atent unde aruncati cojile de banane ca sa nu -Doamne fereste- alunecati pe ele si sa va intepati in vreun os de peste. Sau sa calcati in vreo strachina murdara. In nici un caz sa nu va opriti din a va alimenta : nu puteti supravietui fara hrana.

   • Hrana fireasca a omului este cea care o da Dumnezeu din cultivarea pamintului sau in flora spontana . Orice rest din aceasta care cade pe linga gura omului nu dauneaza mediului . Mediului dauneaza ceea ce omul ia din natura si proceseaza in fel si chip .
    Ati facut o comparatie nepotrivita .
    Prelucrarea petrolului produce daune mediului . Orice alta discutie este aflare in treaba sau motivare abjecta a comportamentului uman nefiresc .

 8. Remarc faptul că, pe site-ul Hotnews, titlul articolului care trimite aici are un „Opinie.” adăugat înaintea titlului original. Pare o chestie mai nouă, până acum articolul era citat cu titlul nemodificat. „E doar opinia lui Crânganu, nimic mai mult!”, par să se panicheze redactorii Hotnews. Estimp, site-ul respectiv (ca și multe altele) e plin de elucubrații care nu sunt prezentate ca „opinii”, ci ca adevărul absolut. Deosebirea e că alea sunt corecte politic, deci perfect acceptabile pentru a fi servite publicului ca literă de Evanghelie…

 9. Albii au reflexe coloniale și socialiste. Vor să facă bine cu forța în timp ce își sărăcesc populația pentru a o duce spre socialismul egalitarist care face ravagii în Occidentul care nu l-a trăit.
  Europa reglementează tot punând frana competitivității economice și după aia se mira de ce China domină în zona de tehnologie. Acolo partidul da ordin și resursele curg fara limitată. Ar vrea și ei la fel, dar nu au cu ce, pandemia a arătat că muzeul se poate închide negenerand nimic financiar, iar talentele care sa inoveze lipsesc pentru că toți au vrut să facă finanțe și științe umaniste pentru că ingineria și științele reale sunt prea grele!
  Și apropo, in perioada aia idilică se murea pe capete de tuberculoză și sifilis!

 10. Bun articol, această planetă , telurica, este extrem de bine dotată. Cine știe un pic de paleo își va da seama ca noi, oamenii, doar zgâriem scoarta. Gretardata este prea simplă să înțeleagă .

 11. 10 reguli despre știință

  La început de Nou An, pe lângă urările tradiționale, doresc să ofer cititorilor mei 10 reguli despre știință, reguli pe care le-am urmat și le urmez în cercetările mele științifice:

  1. Cunoașterea începe cu scepticismul.
  2. Anomalia este cheia descoperirii științifice.
  3. Ignoranța poate fi un avantaj.
  4. Dacă este simplu și frumos, ești pe drumul cel bun.
  5. Corelația nu înseamnă cauzalitate.
  6. Știința nu se ocupă cu certitudini sau dovezi.
  7. Nu știi ceea ce nu știi.
  8. Practica prevalează asupra teoriei.
  9. Întotdeauna poți găsi dovezi care să îți susțină teoria.
  10. Știința adevărată și religia adevărată nu sunt niciodată în conflict.

  (Sursele acestor reguli sunt binecunoscute pentru a le mai repeta aici).

   • Galileo Galilei, 1615 – „Letter to the Grand Duchess Christina of Tuscany”

    Stephen Jay Gould, paleontologist, Harvard University, 1999 – „Non-Overlapping Magisteria” (NOMA) în cartea sa Rocks of Ages: Science and Religion in the Late Twentieth Century.

  • @Constantin Crânganu

   Aș mai adăuga la lista Dvs. măcar un punct: o cercetare științifică poate demonstra ceea ce ai nevoie să demonstrezi.

  • P.S. Revin cu formularea completă:

   O cercetare științifică poate demonstra ceea ce ai nevoie să demonstrezi, în timp ce o altă cercetare poate demonstra exact contrariul.

   • Revedeți Regula #9.

    Aceasta evidențiază pericolul prejudecății de confirmare (confirmation bias), o tendință cognitivă bine cunoscută de a favoriza informațiile care ne susțin convingerile existente. Francis Bacon și Daniel Kahneman se numără printre cercetătorii care au studiat pe larg acest fenomen. De asemenea, revedeți Bertrand Russell, 1905, On Denoting.

  • As mai adaugă și eu un mic corolar la numarul 6. Un mare filozof, cred ca a fost Kant, spunea ca suntem pe atât de inteligenți pe câta incertitudine putem tolera. Tare as vrea sa pot trai în mai multa incertitudine.

  • Bun ”reminder”. Util multora.

   In final știința adevărată desfide dogma in mod special dogma științifică.
   E dificil de navigat o lume fără certitudini absolute. Politica oficială are nevoie de certitudini fundamentale ca justificare, din acest motiv se aleg ”adevăruri științifice” care devin ”certitudini politice” și se face abstracție de relativitatea adevărului.
   Legat de problemele de mediu,dar nu numai, odată ce s-a hotărât că ”adevărul este că…” restul devine erezie politică. În știință erezia față de dogma științifică este imperativă pentru evoluția cunoașterii.
   Pe de altă parte, poate ar fi mai bine ca știința să rămână închisă în turnul de fildeș al propriei comunități. Majoritatea oamenilor nu sunt echipați intelectual pentru a o înțelege corect, și preiau eclectic părți din dezbaterile științifice pentru confirmarea propriilor idei preconcepute. ”confirmation bias” e mai mult decât o tendință cognitivă, e un țel suprem întru mângâierea orgoliului personal.

   • Nu exista dogma stiintifica . Dogma este numai legata de credinta in Dumnezeu . Alaturarea acestor doua cuvinte are rostul abject de a lasa cu gura cascata pe needucatii care sint zapaciti de ,,ale stiintei ” si de a crea o imagine suprarealista aflatorilor in treaba de pe tarimul stiintific .
    Stiinta nu a inviat morti . Iisus Hristos insa a facut acest lucru . Stiinta nu a scos demoni din oameni . Iisus Hristos insa a facut acest lucru . Stiinta are limitari nenumarate . Credinta in Dumnezeu este salvatoare .

    • ÓGMĂ s.f. 1. Principiu fundamental al unei doctrine religioase, obligatoriu pentru toți adepții ei, asupra căruia nu este îngăduit să se discute. 2. Teză, doctrină politică, științifică etc. considerată imuabilă, acceptată în mod necritic și aplicată rigid, fără a ține seamă de condițiile concrete. [< lat., gr. dogma, cf. fr. dogme].

    • DÓGMĂ s.f. 1. Principiu fundamental al unei doctrine religioase, obligatoriu pentru toți adepții ei, asupra căruia nu este îngăduit să se discute. 2. Teză, doctrină politică, științifică etc. considerată imuabilă, acceptată în mod necritic și aplicată rigid, fără a ține seamă de condițiile concrete. [< lat., gr. dogma, cf. fr. dogme]. (dex)

     Este înduioșător sa vad câtă certitudine justițiară este in afirmațiile tale. Ramai la religie, e indiscutabil terenul tău. Biblia nu zice nimic de încălzirea globala, emisii de CO2, si alte asemenea concepte.
     Tehnic vorbind, fără a aspira la minuni divine, totuși știința moderna reușește frecvent sa producă ceea ce o minte mai primitivă ar considera ca fiind miracole. Uite de exemplu, resuscitarea inimii oprite se realizează cu succes, dar, ce-i drept la un interval incomparabil mai mic de timp, de nivelul minutelor.

    • Ce vorbesti, cocos? Zici ca l-a inviat pe Lazar, ai? Si pe fiica centurionului, nu? Iar Evanghelia ne spune ca atunci cind El a inviat toate mormintele Ierusalimului s-au deschis si fostii ocupanti haladuiau pe strazi. Adica invierea trebuie sa fi fost o banalitate! Totusi, cum de nu ni se spune si prin ce-au trecut respectivii cind au fost inviati, experienta lor trebuie sa fi fost una cu totul si cu totul exceptionala! (Las la o parte ca nu toti inviatii fusesera conceputi fara interventie masculina – adica sperma, ba! – dar hai sa-ti fac vietisoara mai usoara sa nu te stresezi prea tare ca anu-i lung: partenogeneza nu e cu totul de neconceput la om, e insa cu totul si cu totul improbabila).
     Pune mina pe carte si intelege ce citesti. Nu de alta dar zice ca o sa te asculte Iisus cind vei zdrangani din oase pe-acolo si-ajungi la mine-n cazan, la multi ani sa traiesti. Ca acusi mi se termina delegatia si plec jos sa-mi reiau locul de munca, Responsabil cu densitatea si temperatura smoalei si supraveghetor al concentratiei de sulf. Pucioasa pentru de-astia ca tine.
     Biblia nu exista ca sa-ti latri tu cu orice ocazie credinciosia ignara, pocait mic si trist!

    • Nu exista mai multe dogme . Folositi pluralul gresit . Exista o singura dogma si anume crestina . Restul se numesc doctrine .
     Ignoranta este caracteristica celor ce nu au credinta in Dumnezeu . Adica ignora existenta Lui .
     Succes au doctrinele . Nu la ignoranti ci la needucati .

     • Dogma și doctrina nu sunt același lucru. ”Seamănă, dar nu răsare”, spunea bunică-mea 😀

      Dogma e fixă, e o axiomă. De exemplu natura divină a lui Iisus e dogmă în creștinism, în timp ce islamul neagă natura divină a lui Iisus. Islamul îl consideră un mare profet, imediat după Mahomed, dar îl consideră strict om. Axiomele nu se demonstrează, se postuleză și atât. Exact așa e natura divină a lui Iisus în creștinism: nu se discută, asta înseamnă dogmă.

      Doctrina se referă tot la principii, dar aplicate flexibil: există doctrină juridică, există doctrină militară, nu doar doctrină creștină. De exemplu, doctrina militară americană prevede obținerea superiorității aeriene, în cazul unui conflict armat. Deci e un principiu cu aplicabilitate practică, se referă la acțiuni viitoare, în genul ”noi așa o să procedăm”. Similar, doctrina Brejnev prevedea că URSS va interveni militar în alte țări, pentru a apăra cauza socialismului, dacă e în pericol. Gorbaciov a renunțat la doctrina Brejnev, în timp ce la dogme nu se poate renunța. Însă dogma nici nu necesită viitoare acțiuni practice, credincioșii nu trebuie să facă nimic concret pentru a aplica dogma. Dogma fost stabilită o dată pentru totdeauna. Interzicerea proprietății private asupra mijloacelor de producție e dogmă în comunism și dacă se renunță la dogma asta, atunci nu mai e comunism.

      Biserica Ortodoxă nu deține exclusivitatea asupra termenului ”dogmă”. Sunt mai multe religii și fiecare are dogmele ei. În domeniul laic, se poate face o comparație cu matematicile: sunt mai multe matematici și fiecare are axiomele ei de la care pornește.

      • Ati spus in cuvinte multe 90% ceea ce am spus eu in mai putine .
       Inteleg ca aveti ceva cu BOR sau cu cei care sint pe acolo . Convingerea mea este ca exclusivitatea asupra dogmei o are numai Iisus Hristos . Pentru ca El este Izvorul , El este Sursa .
       Eu nu pot intelege de ce sint mai multe religii ( forme de manifestare a credintei in Dumnezeu ) atita timp cit Iisus Hristos este Unul Singur .

      • ”aveti ceva cu BOR sau cu cei care sint pe acolo”

       Credința e una, iar biserica e alta. ”cei care sunt pe-acolo” ar face bine să se gândească la păcatul mândriei și să-și recitească după una-două zile comentariile. Eventual, le poate explica un duhovnic cum e cu păcatul mândriei, după ce arată acelui duhovnic ce comentarii scriu ei pe forumuri.

 12. Potrivit unei directive UE, care va intra în vigoare în 2024, nu va mai fi posibilă îndepărtarea capacelor sticlelor de plastic în care e îmbuteliat sucul, apa minerala, mai toate bauturile imbuteliate in PET-uri.
  Nu stiu daca ati observat deja acesta pretioasa indicatie venita de la nivelul birocratiei bruxelleze dar incercati sa beti dintr-o sticla cu capacul legat de gatul ei, primul reflex, o rupeti si aruncati capacul cat colo de nervi !
  Pentru acesta directiva precis s-au cheltuit milioane de EUR, in restul lumii nu intereseaza pe nimeni, poluarea majora cu plastic provenind din Asia, Africa sau America de Sud tari care au cu totul alte probleme pe langa efectele exportului de gunoi din Europa occidentala catre alte zone ale lumii, Romania fiind una dintre victime.
  Un lucru trebuie pe langa cele legate de stiintele naturii sa-l intelegem, acum samanta sadita de miscarile sociale din 1968 s-a deschis prin efectele politice/economice pe care le creaza in Europa.
  Miscarea ecologista este una anticapitalista sadita de elitele intelectuale cu multi ani in urma, majoritatea intelectualitatii, vezi o buna parte din mediul stiintific, fiind de stanga socialist/comunist.
  Nu stiu daca ati observat, se doreste „crearea omului nou” , cei care au trait pe vremea lui Ceasca stiind foarte bine ce inseamna si cu cate inversunare am reusit sa ne opunem fie prin emigratie exterioara, fie prin cea interioara.
  Temperatura medie este tinuta precum o mantra, un simbol al sfarsitului lumii, majoritatea nestiind nici macar cum acesta temp. medie este calculata, ce inseamna efectul de insula termica, multe statii care in trecut se aflau in camp acum sunt in interiorul localitatilor unde in mod normal temperaturile sunt ceva mai ridicate, vezi temp, in Bucuresti Baneasa, Filaret sau centru.
  Este o gogorita implantata in creierele care trebui bine spalate in masina de spalat globala a celor care profita foarte mult de pe urma transformarilor care doresc a fi implmentate si a-si fi tare curios care este aportul celor de la „big four” Deloitte, EY (Ernst & Young), KPMG si PricewaterhouseCoopers (PwC).

  • O metodă mai ieftină e practicata in Suedia, probabil, cam de cel puțin 80% din populație in 80% din situații. Oamenii nu aruncă capacul pe jos in timp ce beau si nici după ce au terminat sticla. Il înșurubează la lic. Pentru că automatele care sint peste tot nu iti primesc sticla fara capac. Indraznesc să mai cred că Măsura nu a costat nimic, in afara logisticii automatelor, care in Suedia sint de cind lumea.

   • Si pentru asta a fost nevoie de o directiva europeana ? cu intreg apanajul birocratic.
    Personal il rup ca ma enerveaza si nu pot bea cu capacul legat de gatul sticlei dar il insurubez la loc ca sa-mi protejez lichidul de impuritati, insecte etc.etc.doar este ” la mintea cocosului” ma rog cu cei care mai pot gandi independent de norme si regului.
    Directiva nu face altceva decat sa demonstreze dorinta leguitorului de a controla TOT, pana si insurubatul capacului la o sticla banala de parca am fi toti oligofreni.
    Este expresia dorintei de dominatie si putere si ineincrederea in cetateanul european, in capacitatile sale intelectuale.

    • Capacitatile intelectuale le dobindim . Prin educare . In Romania nu face nimeni educatie . Nici acasa , nici la scoala nici in mediul social .
     Pentru a nu arunca un capac de plastic pe jos nu e nevoie de ,, capacitate intelectuala ” ci de bun simt . Acesta trebuie sa il faca mai intii parintii cu proprii copii . Cum tara asta e plina de parinti needucati ( fara bun simt ) …..

   • ,,Romania este o tara frumoasa , pacat ca este locuita . ” Nu imi amintesc cine a spus …
    In Suedia este si altceva ,,de cind lumea ” – modul in care fac educatie cei ce se ocupa de asta . In plus , in Romania politia nationala , politia locala si jandarmeria actioneaza selectiv . Nu se ocupa de gainarii ( genul scuipat coji de seminte pe strada si aruncat capacele de plastic pe jos ) dar nici de tilharii din institutiile bugetare .

    • In Suedia este si altceva ,,de cind lumea ”

     Nu chiar. La 1800 – 1805, Suedia era o țară mult mai coruptă decât este România astăzi sau decât a fost România vreodată. Între 1808 și 1809 a avut loc un război cu rușii, în urma căruia o treime din Suedia a ajuns în Imperiul Țarist. Regiunea aceea pierdută de Suedia în 1809 e Finlanda de astăzi.

     În epoca modernă, Suedia a practicat tot felul de politici de sterilizări forțate, zeci de mii de oameni au fost obligați să accepte sterilizarea. În anii 2000, statul suedez încă plătea despăgubiri victimelor.

     Suedia are mai mulți bani decât alte țări pentru că nu a fost câmp de luptă în al doilea război mondial și pentru că are o economie supradimensionată, bazată pe exporturi masive.

     Probabil nu aruncă nimeni pe jos capace de plastic în Suedia, însă numărul violurilor a ajuns astronomic. Atât al acelor reale, comise de imigranți, cât și a celor inventate prin lege (în Suedia orice atingere e viol, cam în maniera în care în baschet orice atingere e fault). Drept urmare, suedezii devin homosexuali într-un ritm mai accelerat decât o justifică urbanizarea (reală) a țării, iar suedezele practică turismul sexual prin țările mediteraneene încă din anii ’70. Italienii nu permit să fie demasculinizați, așa cum au permis suedezii.

     • Nu va contrazic pentru ca nu cunosc .
      Cit despre sterilizare …. Despagubirile nu le plateste ,,statul ” adica institutiile statului din bani proprii ( mai ales ca instituiile statului au bani din japca legala pe rodul trudei cetateanului , institutiile statului nu produc nimic ele doar toaca bani pentru beneficiile functionarilor bugetari . Praful depe toba care ramine ajunge pentru vopsit cu var copacii si bordurile ) . Despagubirile respective au fost platite din banii cetatenilor ( caci statul este format din cetateni nu din institutii ale statului ) .
      Afirmatiile dumneavoastra din ultimul paragraf pentru mine au o singura explicatie – indracirea . Unde nu exista credinta in Dumnezeu , unde indreptarul de viata al omului nu este Sfinta Scriptura ci ( probabil ) poftele viscerale ( la care se mai adauga sentimentul imbecil al unora ca omul este propriul sau stapin ) se intimpla ceea ce ati descris in ultimul paragraf .
      Homo homini lupus est . Omul are vocatie la mintuire . O spune Iisus Hristos ; fiti dara desavirsiti precum Tatal vostru din Ceruri este . Caci sintem facuti dupa chipul si asemanarea Sfintei Treimi . Ca avem vocatie la mintuire o spune si faptul ca dintre toate animalele pamintului omul are pozitia coprului perfect verticala . Dar nu , noua ne place in patru labe si la propriu si la figurat ….. Sau mai bine zis si cu trupul si cu sufletul .

  • @Ursul Bruno
   eu nu arunc capacul pe jos ; nu o faceam nici acum 10 ani
   mata cum faceai acum 10 ani , ca in anul asta ne ai explicat :)

 13. Problema „schimbărilor climatice” nu este despre climă. Nu este nici despre grija omului pentru mediu. Este pur şi simplu o ascundere sub preş a adevărului. Care este acest adevăr? Că oamenii au fost, sunt şi vor fi lacomi. Numai că nu vor recunoaşte asta: este, bineînţeles, vina guvernelor, a multinaţionalelor, a conspiraţiilor. Dă-le oamenilor ocazia să îşi exprime lăcomia şi o vor face. Aşa a fost şi aşa va fi pururea. Aşa că toate lamentările despre venirea apocalipsei climatice nu vor duce absolut nicăieri. Dar să-i lăsăm să se convingă, pentru că raţiunea nu are nicio voce aici.

 14. Ma uit asa, ca dupa sarbatori pe Netflix. Lushit pe o canapea cu o paturica peste picioare.
  „Our Univers”, titrat de Freeman, o voce de exceptie.
  Am auzit de o suta de ori cuvantul ENERGIE si SOARE.
  Banuiesc ca e o corelatie aici. Carbonifer?

 15. Felicitări pentru articol! Poate incepem să nu mai înghițim tot ce ce ne bagă pe gât politicienii prin intermediul televiziunilor subordonate!

 16. Preocuparea pentru „salvarea planetei” – asemanatoare preocuparii lui Bula de a face o fapta buna, recte de a trece o batranica strada chiar fara voia acesteia, a devenit un fel de scop in viata pentru diferiti insi / diferite inse „de ocupatie fara” – ca sa parafrazam o exprimare din dulcea „limba de lemn” din vremuri nu de mult apuse.
  De curiozitate, am aruncat un ochi pe codurile CAEN, si fara surprindere am observat ca ai nostri legiuitori au fost”cu cinci minute mai destepti” adicatelea au prevazut – si evident legiferat – si ocupatia asta de taietor de frunze la caini, climatolog carevasazica. Ea are codul CAEN (cpv, ma rog) 71351611-9. Si sta alaturi de alte ocupatii la fel de onorabile (sau macar extrem de lucrative) cum ar fi „activități de astrologie și spiritism” – cod CAEN 9609. Asta alaturi de ocupatii mai „lumesti” cum ar fi „aburitor de pluta” – cod COR 817207.
  Intrebarea mea e daca nu s-ar putea cumva mixa cele trei activitati, nu de alta dar climatologia, astrologia/spiritismul si aburirea plutei (din capetele celor carora se adreseaza) ar face casa buna. Si eventual, ar putea da nastere unor noi ocupatii cu cod CAEN: „taietor de frunze la caini” sau „batator de campi”.

  • Am ras copios la comentariul dvs. Mi-a adus aminte de 1990 când Barladeanu (sau Stolojan, ma lasa memoria) spunea ca o pagina din documentul de planificare economica al CSP începea cu tun si se termina cu tutun. Astrolog – climatilog pe aceiași pagina!
   Cred ca ar merita un articol separat paralela dintre economia socialistă planificată si noua economie planificată, cea a tranziției energetice (just transition!). Pentru ca tranziția energetica se face sub comandamente dirijiste. Atât in EU cât și în USA. Abia aștept sa vad pe aceiași pagina salt (NaCl) si soiar panels.

 17. Felicitări dle Profesor Cranganu pentru articol și pentru curajul de a publica. O gură de oxigen proaspăt printre tonele de CO2 lăsate de cohortele de activiști climatici, propagandiști, politicieni și tot neamul lor unit în cuget și simțire ideologică progresista. Vă mulțumim, spiritul critic și adevărul trebuie să stea la baza discuțiilor, și nu unirea-n întru spirit de yesmeni de turmă globală.

 18. Politică și realitate în producția de energie regenerabilă din SUA

  Când vine vorba de propagandă climatică în SUA, activiștii pretind că statele democrate favorizează tranziția energetică de la combustibili fosili la energie eoliană și solară, pe când statele republicane ar continua să fie „înrobite” de firmele producătoare de cărbuni, petrol și gaze.

  Datele unui recent sondaj Pew arată că 88% dintre democrați sunt „triști din cauza a ceea ce se întâmplă cu Pământul”. Acest procent este de doar 50% în rândul republicanilor. Dacă mai adaugă la aceste date și faptul că republicanii îl preferă pe Donald Trump pentru un al doilea mandat de președinte, activiștii au toate armele încărcate cu muniție propagandistică.

  Numai că realitatea bate propaganda. Date publicate pe 1 ianuarie 2024 demonstrează falsitatatea propagandei.

  Primele cinci state americane care generează mai mult de o treime din producția lor energetică din turbine eoliene sunt republicane: Iowa, Dakota de Sud, Kansas, Oklahoma, Dakota de Nord.

  Ca număr de instalații eoliene, primele patru state sunt republicane: Texas, Iowa, Oklahoma, Kansas. Texas-ul este și al doilea stat (după California) în ceea ce privește energia solară.

  Circa 70% din energia eoliană americană este generată de state republicane.

  Statele republicane produc energie regenerabilă pentru rațiuni economice și asigurarea securității energetice. „Criza” climatică nu este un motiv la fel de important precum cele două menționate.

  Detalii,

  https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/red-states-renewables

 19. Domnule Cangranu

  An nou fericit înainte de toate.
  Schimbarile climatice nu țin cont de politica USA sau UE.
  India cu cei 1,5 miliarde locuitori are o foame energetica colosala. Ca urmare, va triplica producția de curent pe baza de cărbune. Pina in 2035 maxim.
  https://www.google.com/amp/s/scenarieconomici.it/lindia-vuole-triplicare-la-produzione-di-carbone-per-soddisfare-i-fabbisogni-energetici/amp/

  Eu urez succes tuturor care cred că poluarea se oprește la granite, continente .
  Cum urez succes și celor care cred că mașina, bicicleta și trotineta electrica vor salva planeta.
  Pina una , alta , China mulțumește ca producător a 70 % din bateriile electrice de pe planeta. 😁

 20. „A good vibe” din partea Lui Iisus: „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”!
  Aplicabilitatea acestei ziceri trebuie vazută în toate domeniile existenței umane, în care „credinciosul”, cocoșat de poverile dogmei, trebui să învețe să gândească pe cont propriu, fără să simtă nevoia de a se zbengui în utopiile unora.

 21. Felicitari autorului pentru articol , si La multi ani!
  Tocmai s-a teminat luna decembrie si in Bucuresti. Doua ninsori, una cu zapada de 10-15 cm ,ploi, vant puternic, si la sfarsit temperaturi mai calde ,de primavara dupa-amiaza.
  Am un ciresc in curte care a scos mugurii. Schimbarile de clima sunt evidente ,cand eram elev inotam prin zapada intre decembrie si inceptul lui martie.

  • lipsa zapezilor de-altadata imi pare un indicator fidel al calmarii vortexurilor polare ale schimbarilor climatice de-altadata, care releva tocmai ca schimbarile climatice nu mai sunt ce-au fost odata

  • @matrix – ”Am un ciresc in curte care a scos mugurii.”

   Efectul termic de insulă urbană este binecunoscut și nu are nimic de-a face cu clima planetei: sub 1% din suprafața Pământului este locuită / urbanizată.

   Activitățile umane tocmai prin asta se manifestă, prin efectul lor moderator: iarna e mai caldă și mai umedă în mijlocul orașului, decât ar fi fost în absența orașului. Pentru că oamenii degajă căldură și vapori de apă cu activitățile lor. Când ai să ai un ”ciresc” la Borsec, să vii să ne povestești 😀

   În rest, ai mai sus link-ul cu ultimele explozii solare.

   • Nu stau chiar in Bucuresti …la 5 km de oras. Si totusi un cires plin de muguri nu am vazut in luna decembrie. Saptamana viitoare cand vor fi noaptea -6 grade C ,nu o sa ii fie bine. La Borsec nu cresc ciresi,e prea frig!

    • ”un cires plin de muguri nu am vazut in luna decembrie”

     Nici eu, pune o poză. Din datele Exif se poate vedea când e făcută poza, deci nu merge cu povești. În decembrie 1988 și 1989 a fost mai cald decât în decembrie 2023, de exemplu. La acel moment, ciclul solar 22 era în aceeași fază în care e acum ciclul solar 25.

      • Cam simplistă abordarea de pe acel site. A prevedea o furtună solară pe 28 ianuarie denotă cam prea multă siguranță de sine pentru domeniul meteo 😀

       Soarele nu e solid, așa cum e Pământul. Drept urmare, rotația Soarelui în jurul proprie axe e destul de complexă: la ecuator o rotație completă necesită mai puțin de 25 de zile, în timp ce la poli e nevoie de 38 de zile pentru o rotație completă. Am folosit în urmă cu mai mulți ani comparația cu un ceaun cu gem, dar nu știu câți din încălziriștii de azi au mai avut ocazia să vadă cum fierbe un ceaun cu gem, la țară.

       În principiu, regiunea în care se află niște pete solare, va genera și la rotația următoare niște erupții, dar intensitatea acelor erupții nu e chiar atât de predictibilă. De exemplu, erupția de nivel X5.0 (la care am pus link-ul mai sus) a apărut într-o zonă predictibilă, unde apăruse o erupție X2.8 la rotația precedentă, dar materia ejectată de acea erupție nu a fost îndreptată spre Pământ. Într-o asemenea situație, ar fi fost +10 grade în Suedia, în loc de -40 și ar fi fost isterie generală printre încălziriști 😀

    • Eu am dovezi ca temperaturile au scazut, deoarece acum vreo 5 ani am avut de Craciun mar inflorit (adica cu flori, nu cu muguri!!!) acum nu mai e. Iata dovada! Unii zic ca asta se intampla frecvent, dar ce stiu ei!?

      • Am imagini cu mărul înflorit, care conțin și dată și localizaree. Dar ma așteptăm să prindeți ironia. Mai ales din partea unuia care semnează Durak…

 22. De-ale vremii… sau de-ale climei?

  2 ianuarie 2024: Cold spell in Finland and Sweden sends temperature below minus 40
  https://apnews.com/article/weather-finland-sweden-nordics-cold-spell-6544afe594e9c8c7d80af7d0d287e1e8

  Alte știri recente despre „cel mai cald an în istorie”:

  – Jan 1. Seoul, South Korea gets heaviest snowfall in 40 years. https://twitter.com/JunkScience/status/1741858144626618776

  – Dec. 30: Greenland snow accumulation at same levels 1981-2010 average. https://twitter.com/JunkScience/status/1741286059093229595

  – Dec. 23: Global warming causes snow in Alaska. https://twitter.com/JunkScience/status/1738607964095758667

  – Dec. 18: South China get rare snowfall. https://twitter.com/JunkScience/status/1736774039564063010

  – Dec. 8: Global warming causes snow in Germany. https://twitter.com/JunkScience/status/1733330905215713599

  – Dec. 8: World Cup skiing races cancelled because of snow. https://twitter.com/JunkScience/status/1733144262877884457

  – Dec. 4: Record snow in Moscow. https://twitter.com/JunkScience/status/1731695940128440692

  – Dec. 3: ‘Snow chaos” in Munich, Germany. https://twitter.com/JunkScience/status/1731347250599567663

  – Dec. 3: Heavy snow in Northern England. https://twitter.com/JunkScience/status/1731346546795368567

  – Nov. 28: Alps get 6 feet of snow in 24 hours. https://twitter.com/JunkScience/status/1729701377494982802

  – Nov. 18: Despite plenty of snow, climate activists vandalize World Cup skiing course. https://twitter.com/JunkScience/status/1725894218495787490

  – Oct. 28: Norther Hemisphere snow cover increasing since the 1960s. https://twitter.com/JunkScience/status/1717942743081619908

  – July 11: Rare snowfall in South Africa. https://twitter.com/JunkScience/status/1678764889509363712 2/

  • Aici e asa de bine…valeo! N-a trebuit sa dau zpada deloc pana acum!
   Si frate-miu se muta-n Spania, pe coasta de est ca e mai cald…..

  • Pentru un profesor universitar, indiferent de specialitate, este jenant să ia în derâdere afirmaţia unei încălziri globale medii – dovedite, între noi fie vorba, factic – (sau cea potrivit căreia anul 2023 a fost unul dintre anii cu cea mai mare temperatură medie globală) prin enumerarea unor exemple punctuale care nu dovedesc nimic altceva decât că a a mai fost, pe alocuri, şi frig. Asta are cam nivelul intelectual al comentatorului asiduu „Neamţu Ţiganu”, care amintea mai deunăzi, în acelaşi context, faptul că unui schior i-ar fi îngheţat mădularul, aceasta fiind, în opinia sa, dovada infailibilă pentru inexistenţa modificărilor climatice. Aştept cu nerăbdare, în această ordine de idei, şi contribuţia dlui Harald, care ne va repeta (sper să nu-şi fi schimbat între timp părerea!) afirmaţia sa deosebit de spirituală: „Dacă încălzirea globală n-ar exista, atunci ea ar trebui inventată”.

   • Ar fi bine să (re)citiți tot articolul din care am citat: Hulme, M., 2018, Climatism and the Reification of Global Temperature

    Mai puteți citi și studiul Essex, C. et al., 2007, „Does a Global Temperature Exist?”, J. Non-Equilibrium Thermodynamics, v. 32, no. 1, pp. 1–27. Redau mai jos rezumatul studiului:

    Physical, mathematical, and observational grounds are employed to show that there is no physically meaningful global temperature for the Earth in the context of the issue of global warming. While it is always possible to construct statistics for any given set of local temperature data, an infinite range of such statistics is mathematically permissible if physical principles provide no explicit basis for choosing among them. Distinct and equally valid statistical rules can and do show opposite trends when applied to the results of computations from physical models and real data in the atmosphere. A given temperature field can be interpreted as both “warming” and “cooling” simultaneously, making the concept of warming in the context of the issue of global warming physically ill-posed.

   • @Mihail Lungu – ”Aştept cu nerăbdare, în această ordine de idei, şi contribuţia dlui Harald”

    Lucrurile sunt destul de simple: în ultimii 325 de ani a existat într-adevăr o perioadă de încălzire globală, începută în 1695, atunci pare să fi fost atins un minim. Pe la anii 1700, Tamisa îngheța în fiecare iarnă, însă după 1740 a mai înghețat doar de 6 ori. Ultima dată în 1814.

    Primul tren a circulat în 1830, deci a pune încălzirea pe seama oamenilor nu are nicio legătură cu realitatea. Imensa majoritate a suprafeței planetei este nelocuită, 70% reprezintă mări și oceane. A pretinde că o termocentrală pe cărbune (sau 1.000 de termocentrale pe cărbune, nu contează) a făcut din anul 2023 ”unul dintre anii cu cea mai mare temperatură medie globală” denotă rea-credință și activism eco-marxist.

    Așa cum am explicat și cu alte ocazii, bătrânii învechiți în rele au făcut din anul 2023 ”unul dintre anii cu cea mai mare temperatură medie globală” nu temperaturile reale.

    Long story short: cine nu înțelege că nu există nici măcar o temperatură medie a României (deci cu-atât mai puțin o temperatură medie a întregii planete) nu trebuia să treacă de clasa a X-a. Având în vedere nivelul comentariilor pe care le scrieți, problema nu e incapacitatea de a înțelege, problema e activismul eco-marxist, deci lipsa de bună credință.

    • Nu vă impacientaţi, dle Harald. Fac acest apel deoarece constat, în comentariul dvs (lucru neobişnuit pentru un comentator atât de erudit şi versat cum sunteţi) insinuări lipsite de bază reală, fracturi logice precum şi folosirea unei etichete ca „activism eco-marxist”, care, aplicată în cazul meu, este de-a dreptul absurdă. Pe ce vă bazaţi când scrieţi asta? Pe discuţia noastră în contradictoriu de acum 5 ani? Pentru că, între timp, nu m-am manifestat câtuşi de puţin în această privinţă, de vreun activism chiar nici nu poate fi vorba. Iar termenul „eco-marxist”, aruncat la întâmplare, nu este altceva decât o încercare de a denigra mişcarea ecologică asociind-o a priori cu extremismul marxist. Vorbiţi, în altă parte, de îndoctrinare, fără să fiţi conştient de faptul că afirmaţia dvs: „Dacă nu existau, schimbările climatice chiar meritau inventate.” dovedeşte fără drept de apel propria îndoctrinare.
     Cred că o continuare a discuţiei nu are niciun sens. Mă voi retrage din nou, ca şi acum 5 ani, în bârlogul meu…

     • ”Pe ce vă bazaţi când scrieţi asta?”

      Pe invocarea conceptului ”temperatură medie globală”. Orice concept merită discutat și poate fi discutat, dar invocarea lui drept dovadă (indiferent pentru ce) face parte din alt film: unul despre activism climatic. Iar activismul climatic nu este practicat de amorul artei, el este practicat în vederea obținerii de câștig politic, de către tabăra neomarxistă care și-a însușit unele dintre scopurile legitime ale ecologiei și le distorsionează cu mare aplomb. Așa apare conceptul de eco-marxism, pentru a descrie marxismul cu false veleități ecologice.

      A calcula o temperatură medie globală e un simplu exercițiu aritmetic. Nu are niciun corespondent în lumea reală. Nici măcar temperatura medie de pe valea Prahovei, temperatura medie de pe valea Crișului Alb și temperatura medie de pe valea Bistriței nu au vreo relevanță reală și nu au nimic în comun între ele. Cu-atât mai mult, o medie între temperatura de pe valea Nilului în martie, temperatura de pe valea lui Snake River în iunie și temperatura de pe valea Rinului în noiembrie, nu are niciun fel de sens.

      Conceptul de ”temperatură medie globală” are sens doar dpdv propagandistic, exact pentru asta este și folosit, iar cine îl invocă, își afirmă (fie și involuntar) apartenența la tabăra care îl invocă. Cam asta-i.

   • Utilizarea temperaturii medii globale la suprafață pentru a descrie schimbările climatice are un dezavantaj major – nu transmite niciun sens real al ceea ce înseamnă schimbările climatice pentru noi, oamenii. Noi, la urma urmei, suntem afectați de vremea locală, nu de temperatura medie globală. Temperatura medie globală la suprafață nu este importantă din punct de vedere social.

    • Faptul că mi-aţi ciuntit grav comentariul pe care l-am scris ca răspuns pentru dl Harald nu schimbă cu nimic starea de lucruri, şi asta în mai multe privinţe. Nu afectează câtuşi de puţin nici gradul de adevăr conţinut de acesta, nici faptul că aţi luat cunoştinţă de el, nici că vă va rămâne în amintire, cel puţin pentru o vreme, indiferent de părerea dvs proprie, dle profesor Crânganu. Şi nici faptul că va fi publicat integral într-un alt loc, unde nimeni nu are posibilitatea să se preteze la o astfel de acţiune.

     • Amenințarea cu „publicarea integrală într-un alt loc” trădează intențiile reale ale comentariile dvs. Trunchierea „gravă” este o măsură preventivă de menținere a sănătății morale și a civilității dialogului. Băgarea bățului prin gard nu este acceptabilă.

      Deviza cotidianului The New York TimesAll the News That’s Fit to Print – implică decizia de a considera orice comentariu nu doar prin cantitatea de „noutate” (valoare adăugată), ci și prin doza lui de „fitness” în raport cu articolul la care se vrea atașat.

      P.S. Aveți acordul meu să preluați acest comentariu în locul intangibil pe care îl preferați.

   • cum este dovedita aceasta incalzire globala? Pe baza caror date? Toata vara la televizor se dadeau prognoze meteo in care se spunea in zona x „s-au resmtit n grade” nu mai dadea nimeni temperatura reala ci doar cea resimtita care e o temperatura fictiva obtinuta prin inmultirea temperaturii reale cu niste coeficienti care depind de viteza vantului, umiditate etc si care aproape totdeauna vara este cu cateva grade mai mare ca cea reala. Intr-o zi chiar au anuntat ca in Rio de Janeiro a fost o temperatura resimtita de 60C pe un stadion in timpul unui concert si ca „o tanara a murit din cauza schimbarilor climatice”. In ziua respectiva in Rio de Janeiro erau cam 32C temperatura absolut normala. In alta zi am fost anuntati ca in Basra temperatura e de 50C ca o dovada a incalzirii dar in Basra temperaturile de 50-51C sunt normale fiind cel mai cald oras din lume. Intentia de a „fabrica” aceste temperaturi si incalzirea e evidenta.

 23. „În rest, ai mai sus link-ul cu ultimele explozii solare.”

  E ca si cum ai intra in polemica pe marginea / cu autorul /semnatarul unui articol din Scanteia in Decembrie ’89. Nici macar el nu credea ce scrie. Ideea era sa creeze aparenta unei „opinii publice” impartasita sau macar dezbatuta -deci acceptata ca premiza , ca posibilitate, care sa fie invocata ca justificare a actiunilor autoritatilor: „asa a dorit poporul…. publicul …. erau chiar dezbateri pro si contra…. dar noi a trebuit sa respectam dorinta exprimata public de majoritate… asa e democratic…”
  Cand ai doi invitati intr-o emisiune la TV , afara ploua iar unul din invitati pretinde ca e soare si senin , nu faci o dezbatere in care fiecare sa-si prezinte argumentele. . Te uiti pe fereastra si il scoti din emisiune pe mincinos.
  Pe teme si subiecte clare , evidente , nu intri in discutii cu activistii. Misiunea lor este sa creeze impresia ca subiectul este discutabil. Nu este. Afara ori ploua , ori nu. Ori e gravida ori nu e. Este irelevant daca are sau nu coronavirusuri: ori e bolnav ori nu e. Indiferent cum schimbi din mers definitia graviditatii sau a starii de boala , e suficient sa te uiti pe fereastra. N-ai nevoie de grafice , tabele , modele pe calculator si declaratii ale oamenilor de stiinta.

 24. Principala calitate sau definitie a climei este ca vremea se schimba si nu putem face nimic in privinta asta: e de la ei.
  Deci pastrati-va sobele si evantaiele aproape , ca sa fiti pregatiti in caz de orice , ca s-au mai vazut cazuri: mamutii din Cercul Polar de Nord au inghetat cu iarba nerumegata in ei. Asa i-am gasit in ghetari, intr-o zi au inghetat bocna cu iarba-n gura.

  Si si cu noi si fara noi cu jucariile noastre , pe Pamant a fost si mult mai cald si mult mai rece decat azi. In mod repetat, ciclic. De foarte multe ori. Deci se va repeta cel putin pentru urmatoarele milioane de ani.

 25. Atenție la trolli:

  Arctica
  Fobian
  Genoveva
  La donna e mobile

  O singură persoană, cu nickname-uri multiple. Nu mai încercați să postați în continuare la acest articol. Sunt puzderie de alte contribuții pe Contributors.ro unde vă puteți îndeplini misiunea.

 26. din satelit, incalzirea globala se vede cat China…
  …. pe scurt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3566407_JZUSB14-0144-fig05.jpg
  … si in detaliu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3566407/
  conclusion:
  The time series of T a-max and T max basically raised and declined synchronously during the whole 10 years, except when there is a sudden drop of actual weather change.
  note:
  Project supported by the National Key Technology R&D Program of China (No. 2012BAH29B02) and the PhD Programs Foundation of Ministry of Education of China
  goal:
  Advances in temporal and spatial resolution and ease of availability have made remotely sensed data derived from the moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS) instrument onboard the Terra and Aqua satellites the most commonly used data sets in agricultural and environmental applications at the regional and global scale.
  The objectives of the current study are as follows: (1) to provide a methodology taking advantage of the complementarity of the Terra and Aqua platform to spatio-temporally reconstruct maximum and minimum T a maps derived from MODIS LST data; (2) to evaluate the feasibility of employing accumulative growing degree day (AGDD) anomaly maps to characterize the 2001–2010 spatial and temporal variability of heat accumulation during the rice growing season in Jilin Province, China, and estimating the 2011 heat accumulation distribution using only MODIS data.

  • „Practica în producție”😊 era o componentă importantă a curriculumului gimnazial și liceal românesc ante-1989. Personal, așa am ajuns să cunosc tot fluxul de producție al rulmenților cu bile și/sau cu role produși la fabrica din Bârlad, de la secția forjă până la secția de ambalare a produselor în lădițe de lemn.

   • Ma faceti sa-mi aduc aminte de o poveste cu porumbei sortand bile de rulmenti. Mai e una cu femei oarbe dar cu simt tactil mult peste medie.

    During the cold war, the Soviets (allegedly) trained pigeons to inspect ball-bearings on the production line . The Pigeons would sit in comfortable little boxes while the shiny silver ball bearings steamed past on a conveyor belt. If the pigeon spotted any that were defective, they would peck a button and the broken bearing was gone. Since the fall of the Berlin wall, all the pigeons have been gainfully re-employed over at Google.

   • Apropo de rulmenti. Fabrica din Brasov a trebuit mutata ca trecea trenul pe langa ea si dadeau rebut datorita vibratiilor.
    Asta din vorbe stiu…..

 27. Let’s take a look at what the media was saying about climate change in 2006…
  https://www.bbc.com/news/in-pictures-67871751
  „Snow is on it’s way to be gone forever…In twenty years, large parts of Sweden will have forgotten how to ski” – That is what was said in a news article written in Swedish mainstream media in 2006.

  How did that prediction turn out?

  Very, very wrong. In fact, Sweden just had the COLDEST January night of the century. We have to go all the way back to 1999 to find a colder night.

  It was a chilly -43,6C in the city of Kvikkjokk-Årrenjarka last night. In fact, this is the coldest temperature EVER RECORDED at that weather station since records began in 1888!

  But that is not all!
  Turns out that for the 3rd year in a row, December has been colder than normal in Sweden.
  And now it’s being predicted that there will be -25C in Oslo, Norway in a few days. If that turns out to be correct, it will be the coldest day there since 1979.
  It’s been so cold in Oslo lately that the new electric busses have been struggling, with busses being cancelled.
  „It is the cold that does so that the range on the electric busses isn’t as good as it is usually. The busses run out of electricity quicker” – said communication director at Ruter, Cathrine Myhren-Haugen.
  What is going on, is this the global warming that I was promised?

  • Cred că am indicat câteva zeci de predicții false legate de climă, exagerate cu bună știință numai când este vorba despre încălzire sau, mai modern, „fierbințeală” globală.

   Realitatea este că nimeni nu poate prezice cu un grad mare de acuratețe comportarea viitoare a unor sisteme haotice, și sistemul climatic este unul dintre ele. Cantitatea de incertitudine și dubiu cuprinse intrinsec în modelările climatice ar trebui să oprească orice om cu un minimum IQ climatic de la înghițirea pe nemestecate a știrilor apocaliptice propagate de mass media încălziriste. Există un aparent oximoron asupra căruia am început să lucrez și care ar putea restabili o anumită doză de înțelegere mai avansată a „geometriei haosului” climatic.

    • Fara nici o ofensa Doamna. Nenea :)) cel fara de nume a postat mai demult un comentariu legat de Bill Clinton si l-am persiflat folosind nickname-ul dvs.
     Va rog sa ma scuzati!

 28. Germania, primul in clasa la materia ecologie ( datorat verzilor, eu zic verzelor) „se lauda” precum actualele emisii de CO2 au ajuns la niveul anilor 50/60 !!! daca privim mai atent aceste emisii se datoreaza in primul rand reducerii activitatilor economice cauzata de criza economica respectiv inchiderii industriilor comuniste din fostul RDG.
  In alta ordine de idei, plantele la actualul nivel de 410 ppm CO2 se afla in „stress de crestere” aprovizionarea cu CO2 fiind suboptima iar pt atingerea valorilor de 800 – 900 care nu ar reprezenta nici o problema nu exista atat carbune cat si hidrocarburi pe pamant pe care le-am putea arde !!

 29. …Acțiunea umană a modificat major mediul si inclusiv clima
  Chiar dacă clima mergea intr-o anumită directie actiunea umana a majorat efectele dezechilibrelor climei

  Impactul acțiunilor umane fără discernământ asupra mediului este devastator
  Multe specii dispărute, iar impactul dispariției atâtor specii nu este pe deplin lămurit, in special in domeniul celular
  Tăierea pădurilor
  Utilizarea in exces a îngrășămintelor chimice, a erbicidelor si pesticidelor, etc cu motivarea ca agricultori tb sa facă producție si profit mare cât mai repede, fiind irelevant starea in care ajunge solul
  Dispariția unor specii de insecte si îmbolnăvirea albinelor, consecință a utilizării haotice a manipulării genetice a plantelor, cu consecințe nefaste asupra polenizarii plantelor
  Poluare masiva industrială
  Umplerea oceanelor, a aerului si solului cu deșeuri plastice in condițiile in care se cunoaște influența nefasta a plasticului asupra organismului uman si a celorlalte specii : boli, anumite tipuri de cancer, etc…
  Poluarea mediului are efecte negative asupra colectivităților umane
  E adevărat, astăzi contează sa iti trăiești clipa
  Sa savurezi momentu
  Fiind fără prea mare relevantă urmările

  Pana la urma e o problema de asumare
  Dacă recunoști rezultatul actiunilor/inactiunilor tale sau te prefaci ca nu exista nici un rezultat

  In Transilvania circula un proverb legat de comunitatea maghiara, citez: mâncat bine, băut bine, sculat mort

  Dacă am înțeles bine, de putin timp, s-a modificat in US definiția persoanelor cu vârsta peste 50 de ani foste fumătoare si care sunt predispuse la cancer pulmonar
  Astfel, in noua definiție persoanele care au fumat minim 20 de pachete de țigări pe an sunt predispuse la cancer si după 50 de ani tb sa își facă, anual, investigații
  Dar, contrar opiniilor de mai sus poți sa spui ca sunt multi fumători peste 80 de ani care n-au dezvoltat cancer
  Totuși, prevederea e mama înțelepciunii
  Sau poți sa spui ca fumătorii de la 1850 nu se îmbolnăveau pt ca ni exista statistici referitoare la consecinta fumatului asupra bolilor pulmonare

  O pădure sau mai multe păduri au roluri clare in clima
  In mediul rural se știe că, citez : ploaia si furtuna trage către pădure, fiind evident ca terenurile agricole de lângă pădure vor fi si ele udate de ploaie
  Odată tăiată complet pădurea precipitațiile sunt mai rare iar desertificarea solului este ușurată

  Dar când ai doar certitudini e foarte greu sa ți se schimbe raționamentul

   • Pentru trolls, cel mai mult i-mi plac versurile astea:

    Atârnând de bolta goală
    Ca un uger de catran
    Unde pruncii lui Satan
    Vin, plângând, să sugă smoală;

    Piază-rea, ca un blestem
    Azvârlit așa-ntr-o doară
    Creatorului suprem, —
    Și banală… ca o cioară!

      • „Atârnând de bolta goală”
       …..
       „Și banală… ca o cioară!”
       Adica lilieci.
       „Piază-rea, ca un blestem”
       Blestemul este Covid.

       QED.

      • @Durak
       Cum va spuneam, Lilieci n-are nici o treaba cu covidul. Satul asta nici macar nu e infratit cu Wuhan.
       Sigur e o proportie de ceangai acolo dar e putin probabil sa fie conexiuni. Ceangaii astia pe care-i stiu sunt blonzi cu ochi albastri.
       Ca sa termin, a’ cu fan ori, a’ cu paie?

  • Confundati clima cu poluarea. Este necesara reducerea poluarii, cred ca aici suntem cu totii de acord.
   Cu ajutorul technolgiilor de care dispunem si pe care la vom inventa se va rezolva problema atata timp cat statul si politicul nu intervin masiv prim masuri ideologice. Ceace se intampla acum este spalare pe creier si incercarea „modelarii omului nou”.
   Modelul actual economic de productie a ajuns undeva la capatul unui ciclu, ciclu care in opinia unora ( cei cu bani, investori ) nu mai prezinta prea mult interes ( nu mai produce mult profit) si se cauta modele noi, modele care intre timp sunt impotriva intereselor individuale si se inventeaza povesti cu spoiala stiintifica care sunt imprastiate in primul rand de „big four” in mediile politice si economice iar cu ajutorul presei in marea masa a oamenilor.
   Pe vremuri erau ziare si ulterior radio si TV iar acum drogul retelelor sociale isi face efectul pe deplin.
   Foarte putini oameni mai citesc carti si se informeaza din surse serioase, informarea are loc cu ajutorul unor filmulete si breaking news, ajunge pt a putea manipula masele largi.
   Educatia si pregatirea profesionala buna si foarte buna se face pe bani multi , invatamantul de stat tot mai precar supus ideologizarii, politizarii excesive, de accea este invatamant de stat.
   Libertate nu mai exista , intre timp este doar permis din totul ce este nepermis.

   • @Ursul Bruno
    E altceva
    Omul “de tip nou” e comod
    Își pune putine întrebări
    Dacă exista cineva care a scris despre ceva, nu are rost sa își mai bată capu, ca să descopere apa calda

    Înainte vreme, oamenii aveau întrebări
    Nu luau informația de-a gata
    Încercau sa afle cum s-a ajuns la un anumit raționament sau rezultat si să verifice, pe mai multe căi, dacă rezultatul e corect

    La mintea mea, tăierea pădurilor pe sute si mii de hectare nu e poluare
    E o acțiune cu impact asupra climei
    La fel cu taierea padurilor tropicale pt producerea intensiva a uleiului de palmier
    La fel agricultura iresponsabila
    Capitalismu sălbatic spre profit maxim fără a verifica impactul asupra mediului
    Ca si comunismu hei rup
    Ca vacile si celelalte animale domestice forțate să crească cât mai repede, sa dea cât mai mult lapte, etc s-a descoperit că poluează

    La fel cu plasticu din aer, sol si apa, etc
    Dar care e in regula cata vreme producătorii de petrol fac profit
    Acțiunea umană influentează clima pt ca mediul complet schimbat are efect asupra climei – distrugerea perdelelor forestiere din campie, din jurul orașelor, a fabricilor etc

    Se pare ca nu mai există soia nemodificată genetic, dar dacă iese profitu maxim n-are cum sa fie rău
    Si la grâu se merge pe același drum
    Despre “succesurile” bumbacului modificat genetic din India s-a scris mult
    Si parca sunt cam aceleași firme inovatoare care vând soiuri moderne si pe la noi

    Care va fi impactul pe oameni nu se cunoaște pt că oamenii au coabitat cu celelalte plante si animale milioane de ani și s-au adaptat împreuna
    Nu se cunoaște efectul in timp (sute de ani) al modificării genetice produse asupra plantelor si animalelor

    Despre efectu asupra climei, ce mai contează, dacă ai farfuria si sticla plină nu are cum sa fie rău

    • Nu prea inteleg ce efecte negative pot sa aiba modificarile genetice la plante?
     Plantele oricum se modifica genetic si in mod natural, omul doar a grabit procesul. Care e problema?

    • P.S. Obezitatea este una dintre principalele cauze ale mortii premature, un obez avand de la 50 la 100% sanse de a muri prematur. Plus multe alte afectiuni. Fumatorii nu au nici de departe un asemenea risc, nici de ar fuma 2 pachete pe zi sau mai mult. Daca e sa o luam in ordinea corecta, ar trebui sa scapam cat mai rapid de obezitate, care e cauza multor decese si boli. Dar uite ca mai nou nici nu ai voie sa ii mai spui grasului ca-i gras si trebuie sa slabeasca, il discriminezi. Eu as pune cantar la restaurante si magazine, daca ai peste limita nu esti servit. Fac discriminare?

  • „Astfel, in noua definiție persoanele care au fumat minim 20 de pachete de țigări pe an sunt predispuse la cancer si după 50 de ani tb sa își facă, anual, investigații…” 20 pack-year smoking history nu inseamna ceea ce spuneti, ci se refera la cei care au fumat un pachet pe zi timp de cel putin 20 de ani sau 2 pachete pe zi timp de 10 ani. Nu e vorba de minim 20 de pachete de tigari pe an ci de un pachet pe zi in decurs de 20 de ani sau mai mult.

  • Este cumva posibil ca sa se fi schimbat tigarile fata de 1850, fumatorii sa fumeze altfel de tutun? In 1850 tutunul nu era tratat cu diverse pesticide si se fuma mai mult pipa sau tigari de foi si mai putin tigarete care contin mai mult deseuri de tutun tocate si amestecate cu diverse arome unele sintetice si foarte multa hartie. De asemenea era diferit si mediul de viata pentru ca oamenii nu stateau inchisi in locuinte etanse care acumuleaza radon care favorizeaza cancerul pulmonar. in plus in 1850 oamenii nu mancau alimente cu tot felul de chimicale care accentueaza stressul oxidativ care favorizeaza si alte cancere nu doar cel pulmonar si nici carne si lapte de la animale tratate cu hormoni si antibiotice care pot altera raspunsul imun. Se stie ca orice cancer e rezultatul alterarii ADN si al alterarii raspunsului imun care nu mai inlatura celulele defecte deci fumatorii de la 1850 nu sunt aceiasi cu fumatorii de la 2023. Mai mult industria medicala evident vrea mai multi bani astfel ca urmareste cresterea numarului de investigatii pe seama asigurarilor. Un caz de cancer gasit mai devreme ca urmare a investigarii mai atente aduce mai multi bani industriei prin tratamentele pe o durata mai lunga si mai costisitoare. Un cancer gasit tardiv nu aduce decat putini bani sub forma unui tratament paleativ de scurta durata finalizat cu moartea prompta a pacientului pe cand unul gasit precoce inseamna operatie, chimioterapie si ani de investigatii de urmarire a recidivelor si eventuale noi tratamente de chimioterapie, imunoterapie, radioterapie, interventii chirurgicale suplimentare etc deci incomparabil mai multi bani fata de situatia depistarii tardive. Gandirea dvs este foarte superficiala.

  • De data asta, chinezii din Wuhan au produs o cercetare interesantă: o modalitate nouă de a constrânge înclinarea nucleului intern, care este importantă pentru înțelegerea dinamicii și evoluției nucleului Pământului. De asemenea, ei sugerează că oscilația intradecadală a rotației Pământului este determinată în principal de cuplarea nucleu-manta, mai degrabă decât de efectele atmosferice sau oceanice.

   Dacă vă interesează acest domeniu de cercetare geofizică, vă recomand o altă lucrare, publicată pe 19 decembrie 2023, care prezintă un fenomen la fel de interesant: „zăpada de fier” a nucleului terestru al cărei flux și reflux pot provoca variații ale câmpului magnetic planetar. Pe scurt, ar fi vorba de dinamo-uri periodice, nu constante, ceea ce ar putea reprezenta o cale de rezolvare a misterioaselor inversiuni magnetice înregistrate de-a lungul a sute de milioane de ani.

   Detalii,

   A Laboratory Model for Iron Snow in Planetary Cores

 30. Multumesc Domnule Profesor.
  Cred ca este binevenita contributia franceza pentru ca sunt versati in crema de zahar ars (sub forma de crusta).
  Dar sa nu uitam de contributia complementara cu casata si torta-de-la-nona a italienilor.
  Pentru ca trebuie studiate si incalzirea dar si racirea.
  Noi ne rasfatam din cand in cand la un restaurant al unui albanez care are si un chef italian.
  :))

 31. Meta-analysis: On average, undergraduate students’ intelligence is merely average

  Un studiu recent publicat trage un semnal de alarmă care, cel puțin, ar trebui să pună pe gânduri multă lume (educatori, politicieni, părinți ș.a.)

  Autorii susțin că IQ-ul mediu al studenților era 115 până la 130 de puncte, adică mult mai mare decât IQ-ul mediu al populației generale. Dar aceasta era situația în anii 1940 și 1950, când educația universitară era privilegiul câtorva persoane pentru că puțini reușeau să termine liceul și să treacă examenele de admitere la universitățile existente.

  Examinarea datelor mai recente privind IQ-ul indică faptul că IQ-ul studenților și al absolvenților a scăzut cu 0,2 /an până la media populației generale.

  Scăderea IQ-ului studenților este o consecință negativă a creșterii numărului de studenți din ultimii 80 de ani. Astăzi, absolvirea unei universități este mai frecventă decât terminarea liceului în anii 1940. Și universitățile, cu calități îndoielnice, s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie (un studiu de caz ar fi puzderia lor din România)

  În 2022, am publicat articolul Cenușăreasa (variantă modernă) și IQ-ul energetic în care am atras serios atenția asupra lacunelor de inteligență energetică și climatică ale unor persoane, începând de la un premier al României, trecând la un ministru la un ministru britanic al energiei și oprindu-mă la un autor de pe Contributors.

  Din păcate, regăsesc același IQ scăzut și în unele comentarii pe marginea articolelor mele. De aceea, am scris repetat, este o nevoie stringentă de actualizare a concluziilor articolului din 2022:

  Nu cred că cei mai mulți oameni înțeleg de unde provine energia sau cum este folosită energia în tot spectrul, dincolo de umplerea rezervorului și aprinderea luminii. Dar, în mod ironic, ei cred că înțeleg. Trebuie să ne creștem IQ-ul energetic și să înțelegem realitatea că energia este vitală în tot ceea ce facem.

  Această lipsă de IQ energetic permite publicului să vorbească cu îndrăzneală despre ceva asupra căruia are puține cunoștințe. Dacă s-ar opri aici, ar putea fi în regulă, dar continuă cu criticarea agresivă și desființarea celor care nu sunt de acord, atacându-i adesea chiar pe cei care știu cel mai mult.

  Trebuie să ne angajăm să creștem IQ-ul energetic în învățământul K-12, în campusurile școlare și universitare, în discursurile publice, în muzee, în instituțiile de stat, în biserici, în grupurile civice – în toate domeniile.

 32. Un fost coleg de facultate, sclipitor, onest, muncitor, cu master in US, acum, profesor plin la o Universitate prestigioasă dintr-un centru universitar major din Transilvania, imi spunea in urmă cu un deceniu că in ritmul in care liceele românesti scot analfabeti functionali, până la mijlocul deceniului România nu va mai avea ingineri competenti, suficient de multi ca să asigure o dezvoltare normală a industriilor. Practic, numărul celor competenti va fi sub numarul unei mase critice de competente necesare si corespunzator GDP ului României. Practic, fie vom ajunge sa importam competente ca sa mentinem ritmul de crestere al GDP-ului, fie vom ajunge să importăm produse finite din ce in ce mai multe, până când va deveni nesustenabil si vom intra in faliment. O chestiune de decenii. E o realitate matematică. Si asta din cauza unui invatamânt gimnazial si liceal mult substandard. Mai pe româneste, o masă de needucati dar cu diplomă de Bac.

  • Nu conteaza , banii de la buget sa curga , secaturile cu statut de profesori sa se imbuibe iar inspectoratele scolare sa fie facute sedii de partid …. In felul acesta partidele de la guvernare are asigurati votantii necesari perpetuarii tilhariei si minciunii .

 33. Lista trolilor crește văzând cu ochii! Ceva trebuie să-i deranjeze teribil pentru a încerca să publice numai atacuri la persoană, fără nicio contribuție relevantă pentru conținutul articolului.

  Ultimele „nume”:

  Laleluia
  Gogu
  Strange
  Zafir

 34. Franța renunță la obiectivele privind energiile regenerabile și dă prioritate energiei nucleare în noua lege a energiei.

  Criticii consideră un pas înapoi noul proiect de lege francez privind energia, care favorizează dezvoltarea în continuare a energiei nucleare și evită stabilirea de obiective pentru energia solară și eoliană și pentru alte surse regenerabile.

  Jules Nyssen, președintele Uniunii pentru energii regenerabile din Franța, s-a declarat „uimit” după ce a descoperit că obiectivele privind energiile regenerabile nu apar în proiect.

  Pentru Anne Bringault, manager pentru tranziție energetică în cadrul Rețelei de acțiune pentru climă, „această [lege] este un pas înapoi extrem de important și total neconform cu obiectivele europene.”

  Detalii,

  https://www.france24.com/en/france/20240109-france-drops-renewables-targets-prioritises-nuclear-in-new-energy-bill

 35. De necrezut, și, totuși, se publică asemenea „știri”:

  Emissions from Israel’s war in Gaza have ‘immense’ effect on climate catastropheExclusive: First months of conflict produced more planet-warming gases than 20 climate-vulnerable nations do in a year, study shows

  Impactul asupra temperaturii al emisiilor din războiul din Gaza de 281.315 tone de CO₂e este de aproximativ 0,000000127°C (folosind 0,45°C pentru 1.000 Gt emisii).

  Pentru comparație, cei 90.000 participanți la ultima conferință COP28 din Dubai au emis circa 231.000 tone CO2 (zboruri, instalații de aer condiționat, iluminare etc.)

  „Efectul climatic imens” al războiului purtat de Israel în Gaza este o pură aberație propagandistică, dar pe care unii cititorii cu un anumit IQ climatic o vor prelua și propaga mai departe.

 36. Revista Nature Climate Change trage un semnal de alarmă:

  Revoluția gazelor de argilă ar putea paraliza tranziția energetică

  Revoluția gazelor de argilă a oferit o alternativă ieftină și relativ curată pentru cărbune, dar amenință și viitoarea piață a surselor regenerabile de energie. Proiecțiile recente indică faptul că, în lipsa unei politici mai stricte în domeniul climei, gazele de argilă vor întârzia pe termen nedefinit tranziția către net zero.[s.m.]

  Producția neconvențională de gaze de argilă a creat noi locuri de muncă în Statele Unite de la începutul anilor 2000, iar prețurile gazelor naturale din SUA s-au înjumătățit aproape în ultimele două decenii. De cealaltă parte a Atlanticului, războiul din Ucraina a făcut ca Europa să conștientizeze dependența sa energetică; prețurile la energie în Europa au crescut brusc, în timp ce Statele Unite și Canada se bucurau încă de prețuri scăzute la gaze.

  Pentru politica climatică este o veste bună faptul că gazul este mai curat și mai ieftin decât cărbunele. Acum, un studiu recent realizat de Acemoglu et al. arată că intensitatea carbonului din totalul aprovizionării cu energie a scăzut atât de mult încât emisiile de CO2 din SUA au scăzut în ciuda creșterii globale a consumului de energie. Cu toate acestea, ei subliniază că acesta nu este un motiv de sărbătoare, deoarece boom-ul gazelor de argilă ar putea bloca economia pe o traiectorie fără prea multe investiții în surse regenerabile.

  ––––––––––––––––––

  Deci, energia ieftină, abundentă, fiabilă nu e bună. Oamenii trebuie să plătească mai mult și să fie dependenți de capriciile vremii (azi nu bate vântul sau nu e soare). SUA și Canada sunt exemple „negative”. Jos cu fracturarea hidraulică a argilelor! Trăiască lupta pentru regenerabile scumpe, ne-abundente și ne-fiabile!

   • Instalează-ți niște panouri solare și te convingi imediat cât de abundent e soarele în perioada asta 😀

    Vântul bate 25% din timp. Ce faci în restul de 75% din timp, cât nu bate? Dacă erau așa de abundente, n-ar fi fost nevoie nici de subvenții pentru ele și nici serviciile tale pe forumuri 😀

   • @lino

    Întrebarea dv. este un clasic exemplu de băț băgat prin gard, care, teoretic, nu merită niciun răspuns.

    Dar dacă IQ-ul personal nu vă ajută sau dacă aveți o normă de întrebări pe care trebuie să le postați, îmi încalc principiul de a nu lua în considerate astfel de „bețe” și vă dau două (!) răspunsuri:

    – Abundența soarelui este maximum 50% din cauza nopții, iar dacă ziua mai sunt nori, această abundență devine și mai mică.
    – Germanii, inițiatorii lui Energiewende, folosesc de multe ori termenul dunkelflaute = o perioadă de timp de mai multe zile în care se poate produce puțină sau deloc energie cu ajutorul energiei eoliene și solare, deoarece nu există nici vânt, nici lumină solară. Dacă vă ajută, în meteorologie, acest fenomen este cunoscut sub numele de anticyclonic gloom.

 37. Frig dom’le!
  https://www.msn.com/en-gb/news/uknews/uk-s-deadliest-snow-in-history-that-killed-90-000-people-froze-seas-and-saw-food-prices-soar/ar-AA1mNHh2?ocid=winp2fptaskbar&cvid=aed9b6fb96eb477c8a5d2a0466e90e5b&ei=5
  Cerul a fost senin in ultimele zile la Londra.
  La Frankfurt ieri seara era -1 grad Celsius si se simtea ca si cum era -6 grade.

  Ca sa citez din intelepciunea romilor – „numai vantul sa nu bata”. :))
  Sper ca NT subscrie la remarca asta.

  • Faceam de garda noaptea la un depozit de munitii, iarna in ’88. Cadeau ciorile din copaci inghetate. O liniste mormantala, doar ger cumplit si poc, auzeai cate-o cioara lovind pamantul.

 38. „Landification” – un nou termem care descrie fenomenul geologic de ridicare a uscatului ca urmare a unui cutremur

  Autoritatea de Informații Geospațiale a Japoniei a dat publicității următorul comunicat:

  Am detectat ridicarea uscatului de-a lungul coastelor litorale din cauza cutremurului din Peninsula Noto din 2024 (Mw 7,6), produs la 1 ianuarie. Am comparat imaginile de intensitate SAR achiziționate de satelitul ALOS-2 între înainte și după cutremur. Linia de coastă s-a deplasat spre mare cu aproximativ 200 m.

  Termenul „landification” nu există în engleză, dar a fost creat de Google prin traducerea textului original din japoneză: https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/20240101noto_pwr.html

  • The first struck Morvern at 12.18pm on Wednesday with a magnitude of 1.4. Then at 8.43pm a 1.1 magnitude quake was recorded on the Treshnish Islands off the Argyll coast.

   Aceste magnitudini sunt imperceptibile pentru oameni. Doar seismometrele cele mai sensibile din stațiile profesionale pot detecta aceste magnitudini. Cutremurele cu astfel de magnitudini se numesc micro-seisme și fac parte din activitatea seismică quasi-permanentă a planetei. Anual, se produc câteva milioane de cutremure cu magnitudinea <2.0 și nu interesează pe nimeni, exceptând anumiți jurnaliști, care n-au habar de geofizică. Bine că n-a început fracturarea hidraulică în UK, pentru că atunci am fi știut „precis” cauza acestor microseisme 🤣

   • Pentru ca nu sunt atat de tolerant ca d-l Profesor am verificat blogul paulmelian.de
    Si ce am gasit?

    Whois Record for PaulMelian.de (Mihail Lungu)

    Domain Profile
    Registrar Status connect
    Dates Updated on 2007-12-12
    Name Servers DOCKS04.RZONE.DE (has 4,121,322 domains)
    SHADES05.RZONE.DE (has 4,121,322 domains)

    IP Address 81.169.145.175 – 7,141 other sites hosted on this server

    IP Location Germany – Berlin – Friedrichshain – Strato Ag
    ASN Germany AS6724 STRATO Strato AG, DE (registered Nov 20, 2002)
    Whois Record ( last updated on 2024-01-21 )

    Warning—Incomplete Record
    We believe this domain exists, but we are getting incomplete data from the Whois server.

    Domain: paulmelian.de
    Nserver: docks04.rzone.de
    Nserver: shades05.rzone.de
    Status: connect
    Changed: 2007-12-12T23:18:12+01:00

    Domeniul paulmelian.de figureaza cu un service provider cu adresa din Berlin.
    Blogul este implementat sub forma de WordPress.
    Si cine este responsabil pentru managementlul blogului?
    Este scris in josul paginii.
    „© 2024 PAUL MELIAN – All rights reserved

    Powered by 314media.ro”

    Cat de original este sa ai 100 de Pi in numele domeniului! :))
    Dar sa sapam mai adanc.
    Domeniul 314media.ro este disponibil.
    Whois Record for 314Media.ro

    Domain Available
    314media.ro is for sale!
    The domain you are researching is available for registration.

    Domain Profile
    Hosting History 2 changes on 2 unique name servers over 6 years
    Whois Record

    Whois Record Not Available
    This domain is not registered.

    Inca o victima a taierilor de fonduri de la guvern?
    :))

    • Da, şi? Tot ce se află publicat pe internet sub numele meu (lista o poate găsi oricine ştie să citească) este strict privat. Iar 314media.ro a fost o firmă de IT românească (nu mai există azi) care a refăcut (pe banii mei) pagina paulmelian.de folosind wordpress, pentru că era mai ieftin decât în Germania. Trebuie să fii tare îngrămădit la minte să insinuezi vreo legătură cu fonduri de la guvern.

     • Multumesc pentru calificativul de ingramadit!
      O interpretez ca lauda/admiratie.
      :))

      Dar sa sapam mai adanc.

      Nici rzone.de nu mai exista.
      Whois Record for RzOne.de
      How does this work?

      Domain Profile
      Hosting History 1 change on 2 unique name servers over 5 years
      Whois Record

      Whois Record Not Available
      Whois record is unavailable at this time.

      Sa fie si providerul de hostname (Germania) si ala de wordpress (Romania) falimentare/disparute este cu adevarat Ghinion Dublu!

      Interesant este si:
      a) Va declarati nascut „la vest de muntii Carpati”
      Bucovina?
      b) emigrat in Germania in 1974 (odata cu procesul Helsanchi)
      c) blogul nu pare sa fie foarte activ si postarile nu au date. Si nici vreun contor vizibil de accesari cum se practica de obicei pe bloguri.

      • Bucovina este la vest de munţii Carpaţi? Ce notă aţi avut la geografie?
       Postările nu au date? Pe pagina principală sunt doar texte literare care n-au nevoie de o datare. Pe toate celelalte bloguri este indicată chiar şi ora. Nu ştiţi să citiţi?
       Strato AG, singurul provider al meu (din Germania), este bine mersi, altfel nu aş putea deţine 5 domenii şi 3 bloguri la el. Nu am niciun provider de wordpress în România, ce vorbiţi? Ăla pomenit 314media.ro a fost doar unul care a instalat un soft. Credeţi că un „contor de accesări” spune ceva despre calitatea celor scrise? Sunteţi penibil.
       Este ultima dată când vă mai răspund.

      • @ Milhail Lungu
       Pai nu e pacat sa renuntati atat de devreme?
       De abia m-am incalzit un picut.

       Vad ca mai aveti un website cu o companie cu Vera langa Cluj.
       Si prezenta companiei alea este … un pericol social si de securitate, o mana cereasca pentru KGB-Putin!
       De ce?
       „This site can’t provide a secure connection lumion.de uses an unsupported protocol.
       ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH”
       Ce inseamna asta?
       Doar cei cu browsere vechi si nesecurizate o sa poata sa comunice cu website-ul.
       In ceea ce priveste geografia d-voastra ati scris ca sunteti de la est de Carpatii vestici.
       Eu am facut o mica gluma-momeala pe care v-ati repezit sa o muscati.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Autor

Constantin Crânganu
Constantin Crânganuhttp://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/cranganu/
Constantin Crânganu este profesor de geofizică și hidrogeologie la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice, geologia petrolului. Între 1980 și 1993 a fost asistent și lector de geofizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de geografie-geologie. În 1993 a fost declarat câștigătorul primului concurs național din România post-comunistă pentru prestigioasa bursă Fulbright oferită prin concurs de Congresul SUA. În calitate de Fulbright Visiting Scientist la University of Oklahoma el a efectuat cercetări fundamentale și aplicative despre suprapresiunile din bazinele sedimentare, fluxul termic și căldura radioactivă din crusta terestră, identificarea stratelor cu conținut de gaze în gaura de sondă, exploatarea printr-o metodă personală a zăcămintelor neconvenționale de hidrați de metan etc. După mutarea în 2001 la City University of New York, profesorul Crânganu a început o nouă direcție de cercetare: implementarea metodelor de inteligență artificială în studiile de petrofizică și hidrogeologie. Pentru activitatea sa în acest domeniu de pionierat a fost nominalizat la ENI Awards 2012 și a primit o ofertă din partea editurii Springer de a publica o carte reprezentativă pentru acest domeniu cutting-edge. Cartea, intitulată Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, a apărut în 2015. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și a desfășurat activități de cercetare la fosta sa Universitate din Iași. 2024 este Annus Mirabilis: Patru cărți publicate ca singur autor (o tetralogie) -Reflecting on our Changing Climate, from Fear to Facts: A Voice in the Wilderness, Cambridge Scholars Publishing; Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, 2nd ed., Springer Nature; The Dynamic Earth - Introduction to Geology and Climate Change, KendallHunt; Clima în schimbare De la frică la realitate, Editura Trei/Colecția Contributors. ___________________________________________________________________________________ DISCLAIMER: Profesorul Constantin Crânganu nu lucrează pentru, nu oferă consultanță, nu deține acțiuni și nu primește finanțare de la nicio companie sau organizație care ar putea beneficia de pe urma acestui articol și nu a dezvăluit nicio afiliere relevantă în afara poziției sale academice.

Sprijiniți proiectul Contributors.ro

Carti

„Greu de găsit un titlu mai potrivit pentru această carte. Într-adevăr, Vladimir Tismăneanu are harul de a transforma într-o aventură a cunoașterii materia informă a contorsionatei istorii a ultimei sute de ani. Pasiunea adevărului, obsesia eticii, curajul înfruntării adversităților își au în el un martor și un participant plin de carismă. Multe din concluziile sale devin adevăruri de manual. Vladimir Tismăneanu este un îmblânzitor al demonilor Istoriei, un maître à penser în marea tradiție – pentru a mă restrânge la trei nume – a lui Albert Camus, a Hannei Arendt și a lui Raymond Aron.“ — MIRCEA MIHĂIEȘ 

 

 

Carti noi

Definiția actuală a schimbării climei“ a devenit un eufemism pentru emisiile de CO2 din era post-revoluției industriale, emisii care au condus la reificarea și fetișizarea temperaturii medii globale ca indicator al evoluției climei. Fără a proceda la o „reducție climatică“, prin care orice eveniment meteo neobișnuit din ultimul secol este atribuit automat emisiilor umane de gaze cu efect de seră, cartea de față arată că pe tabla de șah climatic joacă mai multe piese, nu doar combustibilii fosili. Cumpără cartea de aici.

Carti noi

 

„Avem aici un tablou complex cu splendori blânde, specifice vieții tărănești, cu umbre, tăceri și neputințe ale unei comunități rurale sortite destrămării. Este imaginea stingerii lumii țărănești, dispariției modului de viață tradițional, a unui fel omenesc de a fi și gândi.", Vianu Mureșan. Cumpara volumul de aici

 

Pagini

Esential HotNews

contributors.ro

Contributors.ro este intr-o permanenta cautare de autori care pot da valoare adaugata dezbaterii publice. Semnaturile noi sunt binevenite cata vreme respecta regulile de baza ale site-ului. Incurajam dezbaterea relaxata, bazata pe forta argumentelor.
Contact: editor[at]contributors.ro